Nieuws van politieke partijen in Zeewolde inzichtelijk

858 documenten

Ook dakloze jongeren moeten kunnen studeren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Zeewolde 16-09-2019 00:00

Ook dak- en thuisloze jongeren moeten een opleiding kunnen volgen. Voor deze jongeren is specifieke ondersteuning nodig, zodat ze gelijke kansen krijgen om aan hun toekomst te werken, vindt GroenLinks. In schriftelijke vragen vraagt de partij uitleg aan de minister.

Afgelopen week kwam de 21-jarige Bram in het nieuws die niet kan studeren, omdat hij geen vaste verblijfplaats heeft. Ook kan hij geen lening krijgen. GroenLinks vraagt zich af of er meer jongeren zijn zoals Bram. En wil weten welke hulp en ondersteuning er voor hen beschikbaar is.

Alle jongeren moeten gelijke kansen krijgen, zegt Kamerlid Lisa Westerveld. “Inzet op gelijke kansen betekent dat er niet alleen programma’s op maat zijn voor excellente jongeren, maar ook voor dak- en thuisloze jongeren. Zij hebben structurele ondersteuning nodig.”

Financieel doolhof Jongeren die dak- en thuisloos zijn, kunnen lastig een uitweg vinden uit financiële problemen, vanwege ingewikkelde regels. Kamerlid Niels van den Berge: “Als ze in de schuldsanering zitten, kunnen ze geen studielening aanvragen, omdat ze eerst hun schulden moeten afbetalen. En als ze wel een studielening krijgen, dan moeten ze noodgedwongen wachten met het aflossen van overige schulden, zodat boete-rentes oplopen.”

Het risico is dat deze jongeren hun studie verder uitstellen of afstellen. Westerveld: “Daardoor komen ze van de regen in de drup. Hun inkomenspositie zal alleen maar schrijnender worden.”

Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede politieke en maatschappelijke steun | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks SGP PvdA Partij voor de Dieren Zeewolde 16-09-2019 00:00

Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede steun voor haar oproep om te komen tot een samenleving waarin recht wordt gedaan aan iedere generatie en de druk van de prestatiemaatschappij wordt doorbroken. Aan de vooravond van Prinsjesdag publiceert Coalitie-Y tien voorstellen om de druk op jongeren weg te nemen.

Politieke partijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, SGP, Denk,  PvdD en 50PLUS committeren zich aan generatieproof beleid. Ze zullen zich ondermeer sterk maken om een basisbeurs in te voeren, jongeren toegang te bieden tot de woningmarkt, jongeren meer zekerheden te bieden op de arbeidsmarkt en te zorgen voor een generatietoets en inspraak bij de kabinetsformatie.

Manifest vandaag aangeboden aan premier Rutte Coalitie-Y krijgt vandaag ook steun van diverse maatschappelijke organisaties die de doelen onderschrijven. Mark Rutte neemt het manifest vanavond in ontvangst. Voorafgaand is er een bijeenkomst met jongeren en politiek leiders om te spreken over beleid dat rekening houdt met de volgende generaties. Een andere manier van denken over beleid en jongeren is noodzakelijk.

De jongeren, maatschappelijke organisatie en politieke partijen verbonden in Coalitie-Y hopen dat nog vele anderen zich de komende tijd zullen scharen achter het doel om jongeren in Nederland meer perspectief te bieden. Binnen enkele maanden zal Coalitie-Y een bijeenkomst met jongeren en politici organiseren waarbij jongeren input kunnen geven voor de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Zo kunnen jongeren meedenken over het Nederland waarin we elkaar rust en ruimte bieden en waarin jongeren hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Coalitie-Y is een initiatief van NJR, CNV Jongeren, ISO, LSVb, JOB, PerspectieF samen met de ChristenUnie en tv presentator Tim Hofman.

Ondertekenaars:

(Jongeren)organisaties

Landelijke Kamer van Verenigingen Plattelandsjongeren AEGEE Studenten voor Morgen University College Student Representatives of the Netherlands Integrand Studentenplatform Nederland Stip Stichting Time Out YouthforClimate Jonge Klimaatbeweging Studentenvakbond AKKU VIDIUS Studentenunie ASVA Studentenunie SPS-NIP Haagse Studentenvakbond IMFSA-NL FNV Jong Verus FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief MBO Rijnland Dwars ROOD PINK! Oppositie SGPJ PerspectieF CNV Jongeren, ISO LSVb JOB NJR

Politieke Partijen

GroenLinks SP PvdA ChristenUnie Partij voor de Dieren SGP DENK 50PLUS

Onderteken het Manifest!

 

Het Hongarije-dossier: een jaar later | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Zeewolde 12-09-2019 00:00

Precies een jaar geleden slaagde GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini erin om genoeg steun te krijgen voor haar rapport over de afbraak van de rechtsstaat in Hongarije. Een unicum, want voor het eerst in de geschiedenis sprak het Europarlement zich uit tegen een land dat de Europese waarden ondermijnt. Jammer genoeg wachten we nu al een jaar op verdere actie van de Europese regeringsleiders.

 

Na de stemming in het Europees Parlement was het aan de EU-landen om de artikel 7-procedure, waarmee in het ultieme geval het stemrecht van Hongarije afgenomen kan worden, te starten. Maar met Europese verkiezingen in het vooruitzicht hadden Roemenië en Oostenrijk als voorzitter van de Raad van ministers – en buurlanden van Hongarije – daar weinig trek in.

Er is nu goede hoop op vooruitgang omdat Finland, het land dat nu voorzitter is, een goede reputatie heeft op het gebied van mensenrechten. Volgende week maandag staat het op de agenda van een bespreking met ministers van Algemene Zaken.

Viktor Orbán

Ondertussen is het niet zo dat de Fidesz-regering van premier Viktor Orbán het rustig aan doet. Zo zette Orbán recentelijk het recht op zelfbeschikking onder druk door te opperen dat vrouwen meer kinderen moeten krijgen. En worden Hongaarse media steeds vaker ingezet om campagne te voeren tegen kritische organisaties en rechters.

Als we terugkijken op het dossier-Hongarije, dan kunnen we niet anders concluderen dat het ons ontbreekt aan instrumenten om in te grijpen wanneer de Europese waarden in een EU-land onder druk staan. En dat regeringsleiders niet bereid zijn hard tegen elkaar op te treden.

Europese subsidies

Maar er is zicht op verbetering. Europarlementariërs en Europese ministers werken aan wetgeving die Europese subsidies afhankelijk maken van de bescherming van de rechtsstaat. Belangrijk is daarin dat bij aangetoonde gebreken niet langer het land zelf, maar de Europese Commissie over de verdeling van de subsidie gaat. Zo bestrijden we actief corruptie en signaleren we eerder problemen met een rechtsstaat. Bovendien kunnen we subsidie dan gericht inzetten op het ondersteunen van de rechtsstaat. In de toekomst kan daarmee de uiterste maatregel, een artikel 7-procedure, mogelijk voorkomen worden.

Nu Judith niet langer Europarlementariër is, neem ik voor GroenLinks het dossier van haar over. Daarbij richten we ons niet alleen op Hongarije, maar op alle landen binnen de EU waar mensenrechten onder druk staan. Europa moet meer tanden krijgen om de rechten voor alle burgers te verdedigen, ook tegen hun eigen regering. Maar dat heeft alleen succes als ministers elkaar de waarheid zeggen en ze de acties van het Parlement opvolgen.

Meer weten? Het online team maakte een mini-documentaire over het Hongarije-dossier.

Maak van aanpak seksisme vast onderwerp in functioneringsgesprekken defensie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Zeewolde 11-09-2019 00:00

GroenLinks wil dat de aanpak van seksisme vast onderwerp wordt in functioneringsgesprekken bij defensie. Leidinggevenden moeten voortaan altijd opvolging geven aan incidenten waarbij sprake is van uitsluiting, belediging en vernedering van vrouwen. Bij herhaling moet een straf worden opgelegd. In het opleidingstraject voor nieuwe rekruten moet daarom meer aandacht worden besteed aan seksisme en discriminatie. Dat stelt Diks woensdag voor in een Kamerdebat over defensiepersoneel.

 

Diks doet haar voorstellen naar aanleiding van het eerste jaarrapport van de Visitatiecommissie onder leiding van Gerdi Verbeet, die is ingesteld om het verbeteren van de fysieke en sociale veiligheid bij defensie te monitoren. In dat jaarrapport concludeert de commissie dat vrouwen vaak worden aangeduid als ‘het zwakke geslacht’, dat sommige eenheden openlijk aangeven liever geen vrouwen in de groep te hebben omdat het de groepsmentaliteit zou ondergraven, en dat men liever niet met vrouwen op patrouille wil. Ook kwam de commissie meerdere keren posters of zelfs emblemen van eenheden tegen waarop vrouwen als lustobject zijn afgebeeld.

Diks: “Wat GroenLinks betreft, is het tijd dat we een hele heldere boodschap afgeven aan iedereen bij defensie: in Nederland accepteren we geen seksisme, ook niet in de krijgsmacht. Soldaten in een eenheid moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen: seksisme en andere vormen van uitsluiting ondermijnen de veiligheid en gebondenheid in een groep. Het is een strategische zwakte.”

Diks vraagt de bewindspersonen om leidinggevenden in de defensieorganisatie actief te laten handhaven op seksistische incidenten. Het onderwerp moet vervolgens in de jaarlijkse personeelsrapportage aan de Tweede Kamer worden meegenomen. Dan kan de Kamer bijhouden of het actief wordt opgepakt en er verbetering optreedt. Diks: “Het aanspreken op seksistische opmerkingen of handelingen gebeurt nog veel te weinig. Anders was de Visitatiecommissie niet zoveel openlijk seksisme tegengekomen. De politiek moet een duidelijke norm neerleggen en daar ook naar handelen.”

Daarnaast wil GroenLinks dat in het opleidingstraject het overbruggen van onderlinge verschillen centraal komt te staan. Het opleidingstraject is volgens de Visitatiecommissie te weinig met zijn tijd meegegaan. “Als we anno 2019 niet in staat zijn om goed functionerende teams te creëren die uit meer bestaan dan alleen maar witte mannen, dan kan defensie het komende eeuw wel schudden. We kampen nu al met een problematisch personeelstekort, en dat wordt op deze manier alleen maar erger,” aldus Diks. “Diversiteit moet de norm zijn, niet de uitzondering.”

Kabinet steunt initiatiefwet belastingontwijking GroenLinks | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Zeewolde 11-09-2019 00:00

Het kabinet gaat een initiatiefwet van GroenLinks Kamerlid Bart Snels over belastingontwijking overnemen.

De wet regelt dat grote multinationals niet langer gebruik kunnen maken van slimme belastingtrucjes om geen winstbelasting te hoeven betalen. Snels: ‘Het is volstrekt oneerlijk dat de bakker op de hoek wel belasting betaalt over zijn winst en onze grootste multinationals niet. Aan deze vorm van belastingontwijking komt gelukkig een einde, ik ben blij dat het kabinet mijn wetsvoorstel overneemt.’

Grote Nederlandse multinationals kunnen verliezen uit het buitenland aftrekken van de winst die in Nederland gemaakt wordt. Dit wordt de liquidatieverliesregeling genoemd. Op deze manier betalen de grote bedrijven geen winstbelasting en dragen ze niet bij aan de collectieve lasten waar goed onderwijs, infrastructuur en zorg van betaald worden. Dit terwijl diezelfde bedrijven wel gebruik daarvan maken.

Deze boekhoudkundige truc is al decennialang bekend, maar nooit eerder lukte het om daar een einde aan te maken.

Eind 2018 publiceerde Trouw dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. Shell verdiende in 2017 1,3 miljard op Nederlandse bodem door onder andere benzinestations en de raffinaderij, maar kon de winstbelasting op nul laten uitkomen door deze constructie te gebruiken. Eind jaren tachtig werd in de Tweede Kamer al gesproken van een ‘nationaal vergiet’ en een ‘permanente overheidssubsidie’. Het stoppen van deze vorm van belastingontwijking levert de Nederlandse schatkist enkele honderden miljoenen op.

GroenLinks staakt mee en sluit deuren op 27 september | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Zeewolde 11-09-2019 00:00

Wereldwijd vinden er van 20 tot 27 september Klimaatstakingen plaats. In Nederland is er op 27 september een grote Klimaatstaking in Den Haag. GroenLinks staakt mee en daarom sluit het Landelijk Bureau die dag de deuren.

GroenLinks wil een eerlijke en ambitieuze actie vanuit de politiek tegen de klimaatcrisis. Daarom steunen wij de Klimaatstaking op vrijdag 27 september. Over de hele wereld komen mensen tijdens deze week in actie voor het klimaat. Andere partners zijn onder andere FridaysforFuture, Greenpeace, Milieudefensie, Oxfam Novib, Urgenda en Extinction Rebellion. 

Het Landelijk Bureau van GroenLinks sluit 27 september daarom de deuren. Veel andere bedrijven als Lush Nederland, Microsoft en Ben&Jerrys hebben al toegezegd mee te doen.

Doe jij ook mee? Meld je dan hier aan

Let’s Quiz

ChristenUnie ChristenUnie Zeewolde 10-09-2019 20:11

https://zeewolde.christenunie.nl/k/n6192/news/view/1279389/43818/Pubquiz.jpg

De projectgroep eenzaamheid van de ChristenUnie nodigt alle dorpsbewoners uit om mee te spelen met een pubquiz op 28 september om 20.00 uur in The Lux!

Als projectgroep willen wij graag wat doen tegen eenzaamheid in het dorp, zowel onder jongeren als ouderen. We willen hierin samen met u structureel iets betekenen. Omdat het 28 september Nationale Burendag is en in de week die volgt de landelijke Week van de Eenzaamheid, willen we daar graag op een ontspannen manier aandacht aan besteden.

We willen je daarom oproepen om na te denken of je misschien iemand in je omgeving kunt uitnodigen die wat minder sociale contacten heeft, maar het wel leuk vindt om mensen te leren kennen. Dit kunnen natuurlijk ook gewoon je eigen buren zijn!

Tim van Oosten draagt ons plan een warm hart toe. Daarom is The Lux deze avond beschikbaar voor ons en wordt aan het winnende team een mooie prijs uitgereikt!

Als je meedoet vinden wij dit uiteraard super leuk! Dit kan je doorgeven aan Gerda Galenkamp door een mail te sturen naar: zeewoldepubquiz@outlook.com. Ook voor vragen kun je daar terecht.

We kijken uit naar jullie komst!

Journalisten en humanitaire organisaties onnodig geraakt door wet strafbaarstelling verblijf in terreurgebied | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Zeewolde 10-09-2019 00:00

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer in met de wet strafbaarstelling verblijf in terroristisch gebied. Minister Grapperhaus wil het verblijf in terreurgebied zonder toestemming voortaan strafbaar maken. Journalisten en humanitaire organisaties worden hierdoor onnodig geraakt. GroenLinks stemde tegen. Lees hieronder meer.  

Wij vinden de wet onwenselijk. Want de wet werpt barrières op voor mensen die met goede bedoelingen afreizen naar gebieden die als verboden zijn aangewezen. Bijvoorbeeld kinderen die hun ouders willen bezoeken in een dorp in Syrië dat niet onder controle van IS staat, maar wel onder de sleepnet valt die de minister met deze wet uit kan werpen.

Maar misschien nog wel fundamenteler: het wordt voor humanitaire organisaties en journalisten lastig hun belangrijke werk te doen. Zij moeten voortaan vooraf toestemming vragen aan het ministerie voordat zij mogen afreizen. Dit tast de onafhankelijkheid van hun werk aan en beperkt de snelheid waarmee zij ter plekke kunnen zijn.

Deze wet is niet nodig. De huidige wetgeving biedt voldoende houvast om terugkeerders uit bijvoorbeeld Syrië en Irak aan te pakken. Ook is het al verboden deel te nemen aan terroristische organisaties. Ook experts, zoals de Raad van State, zeggen dat de wet niet nodig is om terugkeerders met gevaarlijke motieven te vervolgen.

Niels van den Berge: “Deze wet lost geen enkel probleem op, maar maakt het journalisten en humanitaire hulpverleners heel moeilijk om hun belangrijke werk te doen. Als oud-noodhulpverlener maak ik me zorgen.”

De essentie van het strafrecht is dat je gestraft wordt voor iets dat je hebt gedaan. Dit wetsvoorstel zegt: je was erbij, dus je bent erbij. Het rekent mensen niet af op hun daden, maar alleen op het feit dat ze in een bepaald gebied waren.

Daarom stemde GroenLinks tegen. Ook dienden we een amendement in om voor journalisten en hulpverleners een uitzondering te maken. Helaas werd ons amendement verworpen en de wet aangenomen. Onze hoop is nu gericht op de Eerste Kamer, die nog tegen kan stemmen.

Aanstaand Commissievoorzitter Von der Leyen kiest juiste speerpunten, daadkracht moet nog blijken | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Zeewolde 10-09-2019 00:00

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde haar voorstel voor de portefeuilleverdeling van de nieuwe Europese Commissie. “Met sterke vicevoorzitters op duurzaamheid, digitaal en sociaal kiest Von der Leyen voor de juiste speerpunten”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. Hij is benieuwd naar de daadkracht van de nieuwe Eurocommissarissen.

Eickhout: “De grote vraag is: krijgt Frans Timmermans op klimaat voldoende macht om gevestigde belangen binnen de departementen industrie, transport, energie en landbouw te doorbreken en gebruikt hij die macht ook? Alleen dan zal de beloofde Green New Deal een succes worden.”

GroenLinks is bezorgd over hoe Von der Leyen in haar opdracht aan vice-voorzitter Margaritis Schinas de European Way of Life koppelt aan migratie. “Wij zullen Schinas en Von der Leyen kritisch bevragen waarom ze migratie als bedreiging voor onze manier van leven lijken te zien. Dat is een uiterst slecht signaal naar miljoenen Europeanen met een migratie-achtergrond.”

Rechtsstaat

De precieze verdeling van verantwoordelijkheden en hiërarchie van de verschillende commissarissen is nog onduidelijk. GroenLinks heeft bijvoorbeeld twijfels over het feit dat het bewaken van de rechtsstaat is verschoven van Timmermans naar de Belg Didier Reynders maar ook onder de verantwoordelijkheid van de Tsjechische vice-voorzitter Jourová valt. Von der Leyen dankte haar benoeming onder andere aan steun van Polen en Hongarije die zich hevig verzetten tegen de kandidatuur van Timmermans.

Eickhout: “Tsjechië heeft zich eerder tegen een Europese Artikel 7-procedure voor Hongarije om de rechtsstaat te herstellen, uitgesproken. Iedere twijfel moet worden weggenomen dat de Europese Commissie zachter zou gaan optreden tegen landen waar de rechtsstaat in gevaar is, zoals Polen en Hongarije.” GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik zal Reynders en Jourová hierover aan de tand voelen in de hoorzittingen waar alle kandidaat-commissarissen moeten verschijnen voordat het Europees Parlement zijn oordeel kan geven over het nieuwe team van Von der Leyen.

Deregulering

GroenLinks is zeer kritisch over de aankondiging dat de Europese Commissie alleen nog wetten zal maken als er andere wetten worden ingetrokken. Eickhout: "Als deregulering een doel op zich wordt, van Von der Leyen, zal dat catastrofaal uitpakken voor milieu, gezondheid en consumenten".

Het Europees Parlement moet instemmen met het gehele team voordat de nieuwe Europese Commissie kan worden geïnstalleerd. Om de expertise van de aanstaande Eurocommissarissen te testen worden daarom van 30 september tot en met 8 oktober in het Europees Parlement hoorzittingen georganiseerd.

GroenLinks wil noodwet stikstof | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Zeewolde 09-09-2019 00:00

GroenLinks-leider Jesse Klaver stelt het kabinet een deadline en wil dat er nog voor het eind van deze maand een noodwet ligt om de problemen rond de stikstofuitstoot aan te pakken.

Daarnaast vraagt hij het kabinet met Prinsjesdag extra geld uit te trekken voor het uitkopen van boeren zodat in maximaal vijftien jaar tijd de bio-industrie kan worden gehalveerd.

“Voor eind van de maand duidelijkheid over terugdringen veestapel en hervatten woningbouw”

Jesse Klaver: “Jarenlang heeft het kabinet de economie boven onze natuur en gezondheid geplaatst. Het resultaat: Nederland zit op slot. Om ervoor te zorgen dat noodzakelijke projecten, zoals de bouw van woningen, niet stil komen te liggen, moet de politiek in een noodwet prioriteiten stellen. Door de veestapel te halveren en de maximumsnelheid te verlagen komen andere noodzakelijke projecten niet in het gedrang en beschermen we de Nederlandse natuur.”

Nederland is in 100 jaar tijd 80% van de planten en dieren verloren omdat onze enorme stikstofuitstoot voor veel plantensoorten het einde heeft betekend. Dat is de afgelopen jaren onverminderd voortgegaan, ook al moest de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) dat voorkomen. De Raad van State concludeerde dit voorjaar dat die aanpak niet werkt en dat er een andere aanpak moet komen om de stiktofuitstoot aan banden te leggen. Als gevolg van die uitspraak dreigen naar schatting 18.000 projecten waarbij stikstof vrijkomt stil te komen liggen, waaronder woningbouw-, dijkverzwarings- en verduurzamingsprojecten.

Wat GroenLinks betreft wordt in de noodwet vastgelegd dat in vijftien jaar de veestapel halveert. Om dat te bereiken moet volgens GroenLinks vijftien jaar lang 500 miljoen euro worden uitgetrokken om veehouders uit te kopen.

Daarnaast wil GroenLinks in de noodwet ook vastleggen dat er een verbod komt op de groei van het vliegverkeer. De maximumsnelheid op snelwegen moet terug naar 120 km/h en op snelwegen die door natuurgebieden of langs steden lopen naar 100 km/h. Op die manier regelt de wet dat de Nederlandse natuur beschermd blijft, terwijl projecten met een grote maatschappelijke prioriteit gewoon kunnen doorgaan.

Klaver: “Iedere dag dat de het bouwen van woningen en de aanpak van klimaatverandering vertraging oplopen, is de verantwoordelijkheid van dit kabinet. Nederland heeft snel concrete actie en scherpe politieke keuzes nodig. Dit is geen technische, juridische kwestie. Dit gaat over de toekomst van Nederland. Wat mij betreft speelt dit onderwerp een hoofdrol bij de aankomende algemene politieke beschouwingen.”