Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

531 documenten

Lilian bedankt!

SP SP Nederland 02-03-2024 11:00

Op het 29e congres van de SP heeft de partij Lilian Marijnissen bedankt voor haar harde werk voor de SP en voor ons land. Marijnissen kreeg een staande ovatie van de honderden aanwezige SP’ers. Oud-partijleider Agnes Kant sprak Lilian toe. Marijnissen werd geroemd om haar onvermoeibare inzet voor de talloze mensen met wie ze actie voerde. Maar ook voor haar strijdlust, haar scherpe analyses en heldere manier waarop ze de standpunten van de SP vertolkte.

Marijnissen kreeg uit handen van Agnes Kant de gouden tomaat uitgereikt. De hoogste onderscheiding binnen de SP.

Lilian bedankt!

SP-congres: Toespraak van Jimmy Dijk

SP SP Nederland 29-02-2024 15:25

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Tweede Kamer moet controle houden op wapenexport

SP SP Nederland 29-02-2024 05:33

Met het toetreden tot een Europees defensieverdrag dreigt de Tweede Kamer haar zeggenschap te verliezen over wapenexport. Een slechte zaak, betoogt Sarah Dobbe, Tweede Kamerlid voor de SP.

Sinds de Russische inval in Oekraïne en de oorlog in het Midden-Oosten hebben investeringen in de wapenindustrie een hoge vlucht genomen. Het is logisch dat er meer vraag is naar wapens, zodat Oekraïne zich tegen Rusland kan verdedigen. Maar de lobby om meer wapens gaat veel verder dan de oorlog in Oekraïne of de dreiging vanuit Rusland.

Zo heeft de Europese Commissie bij voorbeeld voorgesteld om het zogeheten ‘Europese Defensiefonds’ (EDF) met 1,5 miljard euro te verhogen. Het fonds beschikt al over een budget van 8 miljard euro voor de periode 2021-2027. Een van de doelstellingen van het fonds is het bevorderen van het internationale concurrentievermogen van de wapenindustrie in de Europese Unie. Een doelstelling die ver weg ligt van de opzet van de EU als vredesproject en die vooral de belangen van de wapenindustrie dient.

Invloed

Die belangen van de industrie zijn enorm. In het afgelopen jaar zijn de koersen van de wapen- en defensie-industrie op de aandelenbeurzen soms met 25 procent of zelfs 50 procent gestegen. Slecht nieuws voor de wereld blijkt goed nieuws voor aandeelhouders van de wapenindustrie.

Een recent verontrustend rapport van het European Network Against Arms Trade, een netwerk tegen wapenhandel, laat zien dat de lobby en de invloed van de wapenindustrie bij de roep om militarisering in Europa groot is. Ze reiken zelfs tot aan de Europese Commissie.

Terecht waarschuwt het netwerk ook dat de focus op het versterken van de wapenindustrie ten koste gaat van de focus op diplomatie en vredesopbouw. Daardoor komt vrede niet dichterbij. Gewaarschuwd wordt ook voor de gevolgen van een mondiale wapenwedloop, omdat met meer productie van wapens er ook meer wapens verkocht moeten worden. Op die manier wakkert het oorlog en repressie over de hele wereld aan.

Waar gaan al die wapens heen? Deze laatste vraag is belangrijker dan ooit. In principe is het nu zo dat de export van wapens uit Nederland wordt getoetst op de mogelijke inzet van deze wapens in situaties van mensenrechtenschendingen, genocide en oorlogsmisdaden. Twee weken geleden nog is de Nederlandse staat om die reden terug gefloten door het gerechtshof Den Haag vanwege de export van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël. Deze uitspraak laat zien hoe belangrijk goede controle is.

Maar juist aan deze controle wordt getornd: de Nederlandse regering wil toetreden tot het ‘Verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein’. De kern van het verdrag, waarbij ook Duitsland, Frankrijk en Spanje aangesloten zijn, is dat de exporteur van het eindproduct de voorwaarden voor export bepaalt. Als Nederland wapenonderdelen naar bijvoorbeeld Frankrijk doorvoert en een Franse fabrikant de wapens in elkaar zet, dan beslist Frankrijk over de uiteindelijke uitvoer.

Kritische rapporten

De geschiedenis leert dat Frankrijk bij wapenexport een stuk minder streng controleert op mogelijke mensenrechtenschendingen dan Nederland. Er zijn tal van kritische rapporten verschenen over Franse wapenexporten naar de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Egypte en zelfs Rusland na de inval op de Krim.

Niet alleen moeten we waken voor een wapenwedloop waarbij de productie van zoveel mogelijk wapens een doel op zich wordt waar vooral de wapenindustrie van profiteert en waar vrede als einddoel uit het oog wordt verloren. Maar ook moeten we ervoor kunnen zorgen dat wapens niet in de verkeerde handen terecht komen en door foute regimes tegen onschuldige burgers worden ingezet.

Het Nederlandse parlement moet om die reden de zeggenschap over de wapenexport behouden. We mogen zoiets cruciaals als wel of geen wapenexport niet aan andere landen overlaten.

Dijk: Mensen vermorzeld door de overheid door failliet fraudebeleid

SP SP Nederland 26-02-2024 11:49

Mensen zijn vermorzeld door een wantrouwende overheid. Levens werden kapotgemaakt door een failliet fraudebeleid. Dat blijkt uit het rapport van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid, dat er op initiatief van de SP is gekomen naar aanleiding van het toeslagenschandaal.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: ‘Vijf jaar nadat de eerste ouders en kinderen uit het toeslagenschandaal opstonden en in actie kwamen zijn veel conclusies uit dit rapport een bevestiging van wat we grotendeels al wisten. Forse bezuinigingen hebben geleid tot een fraudeaanpak die geld op moest leveren. Ook als er geen sprake was van fraude. Zogenaamd stond ‘zelfredzaamheid’ voorop, maar het was vooral ‘zoek het zelf maar uit’-politiek. Mensen zijn hierbij vermorzeld door een overheid die meedogenloos was én nog steeds is. De problemen zijn namelijk nog steeds niet opgelost. Zoveel mensen uit het toeslagenschandaal zijn nog niet geholpen. Dat is gewoon politieke onwil, want er zijn oplossingen genoeg. Zoals de ‘oplossing-in-één-dag’ die de SP heeft ontwikkeld samen met ouders en experts, maar het demissionaire kabinet maar niet uit wil voeren.’

Volgens Dijk is er grote ongelijkheid in hoe de overheid omgaat met mensen: ‘De mensen die het meest een steuntje in de rug nodig hebben werd het vel over de neus getrokken. Witteboordencriminaliteit, zoals belastingontwijking, wordt ondertussen maar matig aangepakt. Dat is klassenjustitie.’

Alle conclusies en aanbevelingen moeten volgens Dijk worden overgenomen door het kabinet. ‘De overheid moet weer menselijk worden. Persoonlijk contact moet weer de norm zijn. De ‘oplossing-in-één-dag’ moet nu ook snel ingevoerd worden. De slechte en trage oplossing van het toeslagenschandaal is een schandaal in zichzelf aan het worden. We moeten af van een overheid die een mensbeeld heeft waarin wantrouwen voorop staat. Dat begint bij een goede behandeling van de mensen die het meest onder de overheid geleden hebben. Zoals de mensen in het toeslagenschandaal, maar ook de Groningers die nog steeds in kapotte huizen zitten.’

Stop de oorlog

SP SP Nederland 24-02-2024 09:03

Vandaag is het precies 2 jaar na de brute inval van Poetin in Oekraïne. Elke dag sterven honderden Oekraïners in de loopgraven. En Poetin blijft ijskoud jongens naar het front sturen, als kanonnenvoer. Er zijn inmiddels duizenden burgerslachtoffers gevallen en miljoenen zijn op de vlucht in deze illegale oorlog van Rusland. En een einde van de oorlog is nog niet in zicht.

We kunnen de oproep van gezamenlijke partijen voor steun voor Oekraïne ondersteunen. De Oekraïners hebben de afgelopen jaren keer op keer de steun gehad van de SP in hun zelfverdediging. Want voor de SP staat het internationaal recht voorop. Oekraïne is plotseling en zonder mandaat van de Verenigde Naties binnengevallen. Een wereld waar het internationaal recht niet geldt is een gevaarlijke wereld, waar macht en het recht van de sterkste het winnen van vrede en samenwerking.

Daarom heeft de SP de Oekraïners op economisch en humanitair vlak altijd gesteund en steunden we de zeer strenge sancties tegen Rusland. Ook het sturen van zelfverdedigingswapens door Nederland heeft vaak op de goedkeuring van de SP kunnen rekenen. Een volk moet zich immers kunnen verdedigen tegen een aanval van buiten.

Vrede sluit je niet tussen vrienden

Een einde aan het bloedvergieten is nodig. En Nederland moet zich inzetten om dit bloedvergieten te stoppen. Naast wapens waarmee Oekraïne zich kan verdedigen tegen Poetin is er ook een pad naar vrede nodig.

Daarom is het belangrijk dat vorige week een voorstel van de SP is aangenomen om de bevroren miljarden van de Russische staat en de oligarchen in te zetten voor de wederopbouw van Oekraïne en om Poetin onder druk te zetten de agressie te stoppen. Naast sancties, zal ook onze diplomatieke inzet zal erop gericht moeten zijn om zo snel mogelijk tot vrede te kunnen komen.

Want een oorlog starten is simpeler dan een oorlog beëindigen. Dat blijkt wel uit de recente geschiedenis in oorlogen in het Midden-Oosten, onder leiding van de VS. Er zal een pad naar vrede gevonden moeten worden, hoe lastig ook. Vrede wordt namelijk nooit gesloten door vrienden. Deze twee landen zullen uiteindelijk zelf moeten uitmaken onder welke voorwaarden dat kan. In het belang van de bevolking aldaar doen we er alles aan om te voorkomen dat Oekraïne in een permanente oorlog belandt.

Zelfverdediging of wapenwedloop?

De SP heeft veel wapenleveranties kunnen steunen, maar heeft bij elke levering van wapens opnieuw de afweging gemaakt of het vrede dichterbij brengt en of het de verdediging van Oekraïne helpt. Onder de streep heeft dat er bijvoorbeeld toe geleid dat de SP de afweging heeft gemaakt om het sturen van Nederlandse F-16’s niet te steunen, omdat dit ook aanvalswapens zijn en het bereik veel groter is dan veel andere wapens.

Maar we moeten waken voor een wapenwedloop. Genoeg wapens voor Oekraïne om zich te verdedigen is iets anders dan het opzetten van een oorlogseconomie in Europa met als doel zoveel mogelijk wapens te produceren en waarbij het uiteindelijke doel, vrede, uit het oog wordt verloren. Een permanente toezegging dat we altijd alle Westerse wapenleveranties zullen steunen hoeft dan ook niet van de SP verwacht te worden, bij elke wapenleverantie maken we de afweging opnieuw of het vrede dichterbij brengt.

Een wapenwedloop brengt vrede in Oekraïne niet dichterbij. Het maakt de rest van de wereld nóg onveiliger.

Hoe verder

Een pad naar vrede is nodig. Een groot deel van de oplossing ligt in sancties en diplomatieke druk van Europa op Rusland of via andere landen op Rusland. Het internationaal recht moet hersteld worden. We moeten voorkomen dat we terecht komen in een eindeloze wapenwedloop met Rusland of met andere landen. Er zal vroeg of laat vrede gesloten moeten worden tussen Rusland en Oekraïne. Tot die tijd kunnen de Oekraïners op steun van de SP rekenen.

'Hoe ben je in de Tweede Kamer terechtgekomen?'

SP SP Nederland 16-02-2024 16:16

'Hoe ben je in de Tweede Kamer terechtgekomen?'. Met leerlingen van het Pantarijn, een middelbare school in Wageningen, ging ik vandaag in gesprek. En wat stelden ze een partij goede (en hele leuke) vragen zeg. Daar kan menig Kamerlid in de Tweede Kamer nog wat van leren. Van alles kwam voorbij: Wat is je salaris? Waar kreeg je vroeger het meeste stress van? Is de SP conservatief? En hoe verklaar je de verkiezingsuitslag?

De reden van mijn bezoek waren mijn uitspraken twee maanden geleden toen ik fractievoorzitter werd. Als mensen mij vroegen naar mijn plannen zei ik: zoveel mogelijk jonge mensen spreken om te weten wat hen bezighoudt. Want als er 1 groep mensen is die hun toekomst moet gaan opeisen zijn het de jongeren. Met onze jongerenorganisatie ga ik komende maanden op stap en in de kroeg in gesprek met jonge mensen, maar vandaag was ik te gast bij een mavo, havo en vwo klas in Wageningen.

Samen met leraren Anne en Noud konden leerlingen vragen stellen, maar vroeg ik de leerlingen ook vooral wat ze bezighoudt. Wat me opviel is dat hoewel ze aan het begin van de lessen aangaven niets te hebben met de politiek, ze vaak na eventjes vele vragen op me afvuurde: over oorlogen die woeden in de wereld, over politici die de samenleving verdelen, over de stress die ze ervaren en over wat vrijheid voor hen betekent. Ook hadden leerlingen veel vragen over hoe de SP denkt over de toekomst van boeren in ons land en over migratie.

Maar bovenal ging het over hoe onze economie is georganiseerd en hoe onze welvaart wordt verdeeld. Met vragen als: Waarom wordt een schoonmaker zoveel minder betaald dan een chirurg? Is het eerlijk om extra belasting te vragen van miljonairs? En hoe komt het dat de prijzen zo stijgen? Dat biedt hoop. Jongeren zien dat er iets mis is met de manier waarop we onze rijkdom verdelen. Het is goed om te bedenken dat velen van hen zijn opgegroeid in een tijd waarin het individualisme hoogtij viert. Jongeren worden concurrenten van elkaar op de ‘woningmarkt’ omdat er een gigantisch tekort aan huizen is en op de ‘arbeidsmarkt’ omdat jongeren als flexwerkers voor een zo laag mogelijke prijs moeten werken. Maar ook het onderwijs individualiseert en de tweedeling neemt toe. Daarom is het alleen maar mooi dat jongeren zelf inzien dat we ons moeten verenigen in plaats van uit elkaar laten spelen om rijkdom te verdelen.

Het is nu aan jongeren om in actie te komen op thema’s waar zij zich zorgen om maken. Waar afgelopen jaren bewegingen ontstonden zoals de strijd tegen het schuldenstelsel en voor een schone aarde, gingen jongeren voorop. Alle reden om als partij naar hun goede ideeën te luisteren en hun aan te moedigen om samen met ons op te staan.

SP-succes: regering mag niet bezuinigen op langdurige zorg

SP SP Nederland 15-02-2024 14:21

Er lagen plannen klaar om bijna 200 miljoen te bezuinigen op onze ouderen, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Een voorstel van SP-Kamerlid Sarah Dobbe heeft daar een streep doorheen gezet. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt, net als de SP, dat het demissionaire kabinet deze bezuinigingsplannen meteen in moet trekken.

Dobbe: ‘Deze voorgenomen bezuiniging op onze zorg was ontzettend lomp en ondoordacht. Het is goed dat andere partijen ons steunen in het tegenhouden van deze kille plannen. Zorgmedewerkers en de mensen die liefdevolle zorg verdienen zouden de dupe worden. Dat hebben we nu weten te voorkomen!’

De SP hield een onderzoek ons zorgverleners en mensen die zorg nodig hebben over de bezuinigingsplannen. Een meldpunt hierover leverde in korte tijd honderden verhalen en oproepen op. De rode draad? De liefde voor de zorg is groot, maar de werkdruk is enorm, de administratie en bureaucratie rijst de pan uit en zorgverleners hebben steeds minder zeggenschap over hun werk.

‘Het aantal zorgverleners dat de zorg verlaat bereikte afgelopen jaar recordhoogte. Zolang hier niets aan wordt gedaan, en ze het met nog minder geld en nog minder collega’s moeten doen, dan wordt dit niet beter maar slechter. Daarom moet er niet minder maar meer geld naar de zorg. Goed dat we vandaag een stap in de goede richting hebben gezet en deze bezuinigingsplannen tegen hebben kunnen houden.’

SP-succes: Nederland moet zich inzetten om bevroren Russische miljarden aan te spreken

SP SP Nederland 15-02-2024 12:53

Een voorstel van de SP om te onderzoeken of de bevroren Russische miljarden op Westerse bankrekeningen kunnen worden gebruikt als drukmiddel tegen het Russische regime werd vandaag door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. De miljarden raken de Russische elite in de portemonnee en kunnen de Oekraïense wederopbouw ondersteunen. Rusland moet onder druk gezet worden om de agressie te staken en tot vrede te komen.

Als onderdeel van de sanctiemaatregelen staat er voor ongeveer 400 miljard dollar aan Russische bevroren tegoeden op Westerse bankrekeningen. Voor een gedeelte is dit van de Russische staat, voor een ander gedeelte is dit van Russische oligarchen, de elite die Poetins regime steunt.

SP-Kamerlid Sarah Dobbe diende een voorstel in om te onderzoeken hoe deze bevroren miljarden gebruikt kunnen worden om de Russische elite onder druk te zetten om de agressie te staken en voor wederopbouw van Oekraïne: ‘De belangen van mensen worden in een oorlog minder gediend dan die van kapitaal en wereldleiders. Het kunnen inzetten van deze miljarden ontziet de Russische werkende klasse, die door de Russische elite wordt onderdrukt en als kanonnenvoer naar het front wordt gestuurd. Hiermee kan ruimte worden gemaakt voor een pad naar vrede, in plaats van een wapenwedloop. Een permanente oorlog moet voorkomen worden en dit bloedvergieten moet stoppen.'

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat Poetin de illegale inval in Oekraïne is begonnen. Deze oorlog veroorzaakt tot op de dag van vandaag onvoorstelbaar menselijk leed en kost veel onschuldige levens. Een half miljoen mensen hebben tot nu toe het leven verloren in het conflict.

Dobbe: 'Rusland heeft met de inval in Oekraïne het internationaal recht geschonden. Dat is onacceptabel. Rusland mag niet worden beloond voor deze illegaliteit en de slachtoffers van oorlogsmisdaden moeten gerechtigheid krijgen. Oekraïne heeft het volste recht zichzelf te verdedigen en verdient daarin ook onze steun. Tegelijkertijd is het ook zo dat oorlogen niet eindigen door ontelbaar veel wapens te sturen en mensenlevens op te offeren op het slagveld. Er moet een pad naar vrede en wederopbouw worden gevonden en ook Nederland moet zich daarvoor inzetten. Ons voorstel voor het inzetten van de Russisch miljarden kan daaraan bijdragen.'

SP-succes: Herinvoeren schoolzwemmen stap dichterbij

SP SP Nederland 15-02-2024 08:43

Het is slecht gesteld met de zwemvaardigheid van kinderen. Vooral kinderen uit gezinnen met lage inkomens krijgen steeds vaker geen zwemles vanwege de hoge kosten, blijkt uit een onderzoek dat er door een SP-voorstel is gekomen. De Tweede Kamer steunde vandaag een voorstel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen om het herinvoeren van het schoolzwemmen dichterbij te brengen.

‘Samen met het onderwijs moet het kabinet dit jaar nog met plannen komen voor hoe we het schoolzwemmen weer in kunnen voeren. Dat is hard nodig, want wel of niet kunnen zwemmen is een klassenvraagstuk geworden. Als je ouders genoeg geld hebben kun je zwemles krijgen. Maar kinderen uit een gezin met een laag inkomen hebben twaalf keer zo vaak geen zwemdiploma’, zegt Van Nispen.

Het herinvoeren van het schoolzwemmen moet deze ongelijkheid oplossen en alle kinderen weer af laten zwemmen met een A,B en C-diploma. Van Nispen: ‘Dit gaat vele levens redden. En ouders veel geld schelen. Terwijl de kosten meevallen: 212 miljoen euro. Geld dat nu door de ouders wordt opgehoest en we straks collectief regelen. Belangrijk hierbij is wel dat we het onderwijs goed betrekken bij het maken van dit plan. Zij moeten een grote stem krijgen in hoe we dit aan gaan pakken met elkaar.’

'U kunt het niet maken' | Jimmy Dijk vs Wilders

SP SP Nederland 14-02-2024 18:55

'U kunt het niet maken, meneer Wilders. Naar de mensen die nu 70 euro per maand meer gaan betalen en het niet kunnen lijden. U kunt het niet maken.'

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk neemt het op tegen Geert Wilders in het debat over de formatie. Want mensen kunnen niet wachten op een lange formatie.