Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

4 documenten

Kox: Grondwet vereist twee derde meerderheid voor Wet toekomst Pensioenstelsel

SP SP Nederland 22-05-2023 18:04

Vandaag vindt in de Eerste Kamer de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) plaats. De WTP is de grootste hervorming van het pensioenstelsel sinds de Tweede Wereldoorlog. Namens de SP-fractie voert Tiny Kox het woord. Zijn betoog begon met het stellen van de vraag of de WTP geen constitutioneel gebrek heeft. De wet bevat, naast de ingrijpende herziening van ons pensioenstelsel, ook enkele wetstechnische wijzigingen voor de APPA (Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers). Artikel 63 van onze grondwet vereist dat wijzigingen aan deze wet geen normale meerderheid nodig hebben, maar een twee derde meerderheid vereisen. Kox: 'Is het niet de koninklijke weg om dit voorstel in te trekken en vervolgens zónder APPA-wijziging aan beide kamers voor te leggen, om te voorkomen dat deze wet met een constitutioneel gebrek in werking treedt?'

Kox stond verder stil bij de terminologie van de wet. Het is nog niet duidelijk of het nieuwe systeem de beloftes van een beter pensioen waar kan maken: 'Waar aanvankelijk de belofte was dat dit nieuwe systeem zou leiden tot een 'koopkrachtig pensioen', werd dat later afgeschaald naar een 'koopkrachtiger pensioen'. Ik vraag de minister of ze nu echter helderheid wil geven. Is het een ei, een half ei, of een lege dop? Gaat het om een koopkrachtig pensioen, of koopkrachtiger pensioen? Wat wil koopkrachtiger dan betekenen?'

Ook stond Kox stil bij het afschaffen van het individueel bezwaarrecht. Experts wijzen erop dat het schrappen van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen in wijzigingen aan je pensioen wellicht niet in overeenstemming zou zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 'Het gaat om een recht van tien miljoen Nederlanders, ruim de helft van de bevolking, wier belang potentieel wordt geschaad. Zou daarom een reparatie per novelle vooraf toch niet beduidend beter zijn dan een frontale botsing achteraf te riskeren?' vroeg Kox aan de minister.

'Deze wet is in het beste geval nog niet af, en dient via een novelle of anderszins aangepast en verbeterd te worden. In het slechtste geval is deze wet het verkeerde antwoord op een maatschappelijke vraag naar een houdbaar en betrouwbaar pensioenstelsel voor iedereen in de komende tijd. En naar het zich laat aanzien, heeft de wet ook nog een constitutioneel gebrek dat zeker in de Eerste Kamer niet zonder gevolgen mag blijven, zeker gezien de internationale juridische schaduw die boven zo’n gebrek kan hangen.'

Lees hier de hele inbreng van Tiny Kox.

Kom op 21 januari naar het actieberaad tegen het casinopensioen

SP SP Nederland 13-01-2023 10:57

In de Tweede Kamer is 1500 miljard aan pensioen van werkenden te grabbel gegooid, maar de strijd is nog niet gestreden. De coalitie steunde de Wet Toekomst Pensioenen en PvdA/GroenLinks stemden ook voor deze wet omdat ze, ondanks alle fouten, de wet 'het voordeel van de twijfel willen geven'.

Alleen in de Eerste Kamer is nog een laatste mogelijkheid om het beste pensioenstelsel ter wereld te beschermen. Kom daarom naar het Actieberaad tegen casinopensioen!

In het kort

Actieberaad tegen het casinopensioen

21 januari, 13:00 uur

Jaarbeurs in Utrecht

Ik kom op 21 januari naar het actieberaad tegen het casinopensioen:

Duizenden mensen in actie voor AOW en pensioen!

SP SP Nederland 13-02-2022 08:54

Eerst ging de AOW-leeftijd omhoog en moest iedereen langer door werken. De pensioenen van veel mensen stijgen al jarenlang niet mee met de prijzen. En nu wil Rutte 4 dus ook nog eens de AOW loskoppelen!

Omdat alles duurder wordt, wordt het ook voor ouderen steeds moeilijker om rond te komen. De prijzen van de boodschappen, de energierekening en benzine gaan door het dak. Terwijl dit kabinet miljarden uitgeeft, weigert om de superrijken eerlijk belasting te laten betalen en vervuilende bedrijven zelfs subsidie geeft, zou de AOW dan niet meer mee kunnen stijgen? Wat een onzin!

Het was mooi en strijdbaar vandaag. Veel mensen geven aan dat het genoeg is geweest. Aankomende donderdag is het debat in de Tweede Kamer over het ontkoppelen van de AOW. Dan moet dit plan van tafel.

Tijd voor eerlijke pensioenen | Kom naar de bijeenkomsten!

SP SP Nederland 18-10-2021 10:21

We verlagen de AOW-leeftijd naar 65 jaar, zodat iedereen voortaan vanaf 65 jaar kan stoppen met werken. Werknemers krijgen het recht om na hun 65ste door te werken, als mensen daar bewust voor kiezen. De AOW gaat met minimaal een kwart omhoog. Zo zorgen we dat onze gepensioneerden meer te besteden krijgen. Er moet een nieuw pensioenakkoord worden gesloten zodat de pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen.

Zekerheid over de waarde van je pensioen is erg belangrijk, voor de gepensioneerden van nu, maar ook voor werkenden en jongeren die sparen voor later. Wij vinden dat pensioenfondsen zich niet te rijk moeten rekenen. De reserves moeten op orde zijn zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het pensioen op orde is. Maar pensioenfondsen moeten ook niet gedwongen worden zich arm te rekenen waardoor ouderen onterecht gekort worden.