Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

4 documenten

Europa dreigt einde te maken aan onze vrijwillige brandweer

SP SP Nederland 24-10-2019 17:37

De vrijwillige brandweer dreigt te verdwijnen in ons land door een Europese richtlijn uit Brussel. Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse brandweermensen doet dit vrijwillig. Dat zijn bijna 20.000 mensen. Europa eist nu dat al deze vrijwilligers in dienst worden genomen. Veel brandweermensen kiezen echter bewust voor een vrijwillige positie, omdat ze dit naast hun reguliere baan willen doen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding. Dat wordt door deze Europese regels veel lastiger. Het tekort aan goede brandweermensen zal zo alleen maar toenemen.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak: 'De vrijwillige brandweer is de ruggengraat voor onze brandveiligheid. Duizenden mensen leveren op deze manier een fantastische bijdrage aan de samenleving. Het is heel erg dat Europa op deze manier een einde wil maken aan deze Nederlandse vorm van vrijwilligerswerk.'

De vrijwillige brandweer is de ruggengraat voor onze brandveiligheid.

De SP roept de regering op om dit te verhinderen. Van Raak: 'De regering moet in Europa gaan uitleggen hoe mooi onze vrijwillige brandweer is. Ze moeten daar vertellen wat het betekent voor de veiligheid in ons land als dit doorgaat. Dit mogen we niet laten gebeuren.'

De vrijwillige brandweer staat in Nederland al langer onder druk. Door vele bezuinigingen moesten kazernes sluiten en namen de taken van de vrijwillige brandweer toe. Daardoor ontstond er al een tekort aan vrijwilligers. Van Raak: 'Deze bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat er al veel vrijwilligers afhaakten. Door de Europese regels, wordt het probleem alleen maar groter. De regering moet er dus ook alles aan doen om het weer echt mogelijk te maken brandweervrijwilliger te zijn, door een duidelijke taakverdeling te maken tussen de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer.'

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Betalen als je de politie nodig hebt?

SP SP Nederland 17-04-2019 17:28

De SP wil dat mensen die contact willen met de politie daar niet extra voor hoeven te betalen. Wanneer er nu contact opgenomen wordt met de politie op het nummer 0900-8844, betaalt de beller 9,51 cent starttarief en 2,8 cent per minuut, bovenop de normale belkosten. SP-Kamerlid Ronald van Raak: 'De helft van alle politiebureaus is gesloten. Contact met de politie wordt dus steeds lastiger. Op onze veiligheid moet je niet bezuinigingen en dus ook niet op de bereikbaarheid van de politie.'

De SP vraagt aan het kabinet om het nummer gratis te maken. Elke dag hangen honderden mensen op wanneer ze naar het 0900-nummer bellen. Van Raak: 'Er is de afgelopen jaren fors bezuinigd op de politie en de wachttijden zijn lang, omdat er te weinig politiemensen zijn om de telefoon op te nemen. Als je dan ook nog moet betalen, dan hangen mensen op. Terwijl het heel belangrijk is dat mensen makkelijk contact kunnen hebben met de politie. Het gevaar is ook dat mensen dan toch maar 112 gaan bellen, wat alleen bij spoed het juiste nummer is. Dat is ook nog eens gevaarlijk.'

Ronald van Raak, tweede kamerlid voor de SP, in Castricum over veiligheid

SP SP Castricum 23-10-2018 21:35

Marjo Husslage, raadslid SP in de gemeente Castricum, opent de avond. Waarom staat het onderwerp veiligheid vandaag centraal? Er gaat veel goed, criminaliteitscijfers dalen, maar is dat het hele verhaal? Ronald van Raak gaat hier in zijn betoog op in en geeft al snel aan, dat dit niet het hele verhaal is.

Er zijn de afgelopen jaren veel bezuinigingen geweest. Dit heeft de politie geraakt op verschillende manieren. De salarissen zijn achtergebleven terwijl er meer van agenten wordt gevraagd mede omdat er nu onvoldoende mankracht is. Er is niet geïnvesteerd in de opleiding van nieuwe agenten terwijl er veel agenten de komende tien jaar met pensioen zullen gaan. Ook is er in andere sectoren veel bezuinigd, zoals in de geestelijke gezondheidszorg. Zoals Ronald beeldend vertelde, als er op een gebied, of in de ene sector, een stap terug wordt gezet, dan doet de politie een stap vooruit. Zij vangen op wat ergens anders niet meer opgevangen kan worden.

Een voorbeeld: verwarde mensen op het bureau? Twee agenten houden zich bezig met deze persoon terwijl een derde allerlei instellingen afbelt om opvang te vinden. Dit gaat niet makkelijk omdat bij veel instellingen geen plek is, ten gevolge van die bezuinigingen. De politie doet een stap naar voren omdat de instelling een stap naar achteren moet doen.

Als er bij de politie tekorten zijn, zijn er dan nog wel ogen en oren in de wijk? Is er nog wel contact met een buurtagent? Kan er nog wel preventief gewerkt worden als agenten druk zijn met deze nieuwe taken? Ronald vertelt over enquêtes die, op grote schaal, zijn gehouden onder politiemensen. Vinden zij dat het veiliger is geworden? Hoe kijken zij hiertegen aan?

Wat uit deze enquêtes komt is verontrustend. Een zeer groot percentage geeft aan dat zij zich zorgen maken over de toegenomen polarisatie en intolerantie. De toegenomen verharding en toenemende tweedeling. De tweedeling leidt tot rijke mensen die meestal lang goed gezond blijven en lang leven, en mensen die leven in armoede met grotere kans op ziekte, een korter leven en meer sociale problemen.

Zij merken op straat dat de angst en de onvrede groter worden. Ze merken de desinteresse in anderen en zien mede als oorzaak hiervoor de sfeermakers in de publieke opinie en op social media. Een agent verwoordde dit haast poëtisch met de woorden: “er is sprake van liefdeloosheid in de breedste zin van het woord.”

Uit de enquête volgden ook wat cijfers. Bijvoorbeeld dat 85% van de agenten vond dat de kwaliteit van de dienstverlening was afgenomen. Een vergelijkbaar percentage vond dat zij hun werk in de wijk minder goed kunnen doen sinds de omvorming tot nationale politie. 81% vindt dat de corpsleiding niet weet wat er speelt op de werkvloer, en de politiek weet dit al helemaal niet, bij hen is dit aantal 90%. Ongeveer 60% vond Nederland onveiliger geworden en slechts 4% vindt ons land nu veiliger.

Het verdwijnen van veel politiebureaus wordt als teloorgang ervaren. Zo is de agent minder dichtbij en het gevoel van veiligheid neemt toe als er wel een bureau is. Vroeger in Castricum was het politiebureau veel vaker open en was er ook nog in de zomer een politiepost op het strand. De agent was dichtbij, wist wat er speelde, het directe contact gaf sneller een vertrouwensband. Nu zijn er onvoldoende bureaus en onvoldoende agenten. Eind van de vorige kabinetsperiode waren er 1200 agenten minder.

Maar, hoe kan het dan dat de criminaliteitscijfers dalen? De vraag is over welke cijfers we het hier hebben. Mogelijk worden er minder aangiftes gedaan waardoor de cijfers lager zijn dan de werkelijkheid. Maar, dit is nog niet bekend dus daar zal verder onderzoek naar gedaan moeten worden. In ieder geval blijven er zaken lang op de plank liggen door tekorten bij de recherche. De tekorten daar zijn in de toekomst minstens net zo’n groot probleem.

Wat moet er dus gebeuren? Er zal veel geïnvesteerd moeten worden in nieuwe agenten. En er moet meer duidelijkheid komen over wat agenten zouden moeten doen.

Er komt uit de zaal een vraag over Boa’s, of dat een oplossing is voor het tekort aan agenten. Volgens Ronald niet omdat zij niet de bevoegdheden en mogelijkheden hebben van een agent. En ook niet dezelfde toegang tot informatie uit de politiesystemen. Zo zullen zij er toch ook vaak een agent bij moeten roepen als er ingegrepen moet worden. Een andere vraag gaat over beveiligers. Veel bedrijven zetten beveiligers en bewakers in om hun veiligheidsprobleem op te lossen. Toch kunnen zij ook de agent niet vervangen omdat zij niet over kunnen gaan tot arrestatie en geen vergelijkbare wettelijke bevoegdheden hebben. Het zou riskant worden als we die zaken niet duidelijk gescheiden houden. Wij hebben met zijn allen deze bevoegdheden bij de politie neergelegd en niet bij één of ander bedrijf.

Ronald vond dat gemeenten nu heel braaf steeds proberen zelf de problemen op te lossen die ontstaan door het tekort aan agenten. Zo heeft de SP een motie ingediend voor het aanstellen van twee Boa’s in onze gemeente, overigens breed gedragen en inmiddels aangenomen. Zo is er in ieder geval enig toezicht bij het strand en in het uitgaansgebied. Maar door met allerlei lapmiddelen deze problemen op te lossen wordt het onderliggende tekort minder makkelijk zichtbaar. Een nieuwe motie waarbij zoveel mogelijk gemeenten oproepen om iets te doen aan de tekorten, zal wel kunnen helpen. Hier zal de SP in deze gemeente dan ook initiatief toe nemen.   

Een andere vraag gaat over drugsproblemen, met name die van jongeren, in onze gemeente. Zijn er trends hierin te zien? Dit is nog niet bekend  en Ronald kan deze vragen voor Castricum niet beantwoorden, maar er zijn wel signalen uit het veld dat dit lijkt te zijn toegenomen. Ook hier ligt een taak voor de gemeente, waarbij opnieuw de vraag zich opdringt, of ook dit met afgenomen politiecapaciteit te maken kan hebben.

DE SP STEUNT REFERENDUM OVER SLEEPWET

SP SP Berkelland 04-10-2017 17:47

Hoe zou u het vinden als er dagelijks ongevraagd een overheidsdienaar uw huis binneloopt en komt kijken wat u allemaal in uw schild voert? Regelmatig een politieagent, een militair of een andere opsporingsambtenaar die u in uw woning komt begluren.

Dat is eigenlijk wat de overheid wil gaan doen met de nieuwe wet voor de Inlichtingendiensten. Op uw computer kijken, in uw telefoon gluren, gesprekken afluisteren, mailtjes napluizen. Waarom? Alleen omdat er ergens bij u in de buurt een verdacht persoon woont. Hoe groot is de buurt? De acht omringende huizen? De hele wijk? Het hele dorp of misschien wel de hele gemeente?

De nieuwe wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten geeft geheime diensten verregaande bevoegdheden die niet effectief zijn in de strijd tegen terrorisme. Deze nieuwe wet, ook wel sleepwet genoemd, maakt het mogelijk om op grote schaal het internet af te tappen en deze data (ongezien) te delen met andere landen. De SP heeft daarom tegen deze wet gestemd. In een column van Ronald van Raak staat meer uitleg over deze wet.

Op dit moment kunnen mensen tekenen om een referendum over deze wet mogelijk te maken. De SP steunt dit initiatief. Tekenen voor het referendum kan hier tot 16 oktober.

https://berkelland.sp.nl/nieuws/2017/10/de-sp-steunt-referendum-over-sleepwet