Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

62 documenten

'Onac­cep­tabel dat frau­de­rende slacht­huizen vrijuit gaan door geklungel NVWA'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 27-07-2020 00:00

De Partij voor de Dieren heeft de ministers Schouten (Landbouw) en Grapperhaus (Justitie) aan de tand gevoeld over het gestaakte strafrechtelijke onderzoek naar misstanden in slachthuizen. Het OM is gestopt met dit onderzoek omdat de NVWA de benodigde bewijsstukken en informatie veel te traag aanleverde. “Dit is echt ongelofelijk en schandalig! Het kan niet zo zijn dat de frauderende slachthuizen vrijuit gaan door geklungel”, zegt Frank Wassenberg, die Kamervragen heeft gesteld. Ook blijft de PvdD aandringen op een parlementaire enquête naar het falende toezicht van de NVWA op de vee- en vleessector. Het OM was een onderzoek gestart naar drie slachthuizen in Noord Nederland. Minstens honderd ernstig zieke en kreupele koeien werden daar aangeleverd en geslacht, terwijl zij helemaal niet vervoerd hadden mogen worden. Dit vervoer leidt namelijk tot ernstig dierenleed. Ook werd er gefraudeerd, waardoor het vlees van die zieke dieren in de winkels terecht kwam. De NVWA-dierenartsen ter plekke hebben niet ingegrepen. De ernstige misstanden kwamen pas aan het licht toen andere NVWA’ers hierover aan de bel trokken. Dit leidde tot een onafhankelijk onderzoek (2Solve) waaruit bleek dat er een structureel probleem is met de handhavingscultuur bij een deel van de NVWA. Ook het OM ging over tot een onderzoek naar de drie frauderende slachthuizen maar ziet nu definitief af van vervolging omdat het wachten op de bewijsstukken en informatie van de NVWA te lang duurt. “Ondanks dat we weten dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden mogen gebeuren", vertelt een woordvoerder van het OM aan RTL Nieuws . Wassenberg: “Dus door nalatigheid of disfunctioneren van een handhavingsdienst als de NVWA wordt strafrechtelijk onderzoek door het OM gefrustreerd en gaan de fraudeurs vrijuit. Onacceptabel. Ik heb de minister gevraagd welke actie zij gaat ondernemen om de geconstateerde misstanden alsnog voor de rechter te brengen.” Parlementaire enquête Eerder dit jaar drong Esther Ouwehand al aan op een parlementaire enquête naar het falende toezicht van de NVWA op de vee- en vleessector. “We weten van klokkenluiders dat daar mensen zijn die zeggen: ‘ik heb nog nooit gehandhaafd en ik ga het niet doen ook’. Zelfs het management zegt tegen deze mensen: ‘handhaaf maar niet’. Wat doen die mensen daar? Die moeten eruit! De bezem moet door de NVWA en er moet een parlementaire enquête komen naar de manier waarop het zo uit de hand heeft kunnen lopen”, aldus Ouwehand in februari dit jaar . De Partij voor de Dieren vindt tevens dat de NVWA weggehaald moet worden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en onder een ministerie moet vallen dat geen belang heeft bij de vleesproductie in Nederland, bijvoorbeeld Justitie en Veiligheid. Ook Wassenberg heeft daar in zijn schriftelijke vragen aan de ministers nog eens op aangedrongen.

Minister Schouten infor­meert Kamer opnieuw onjuist over bijen­richt­snoer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-07-2020 00:00

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) blijft zich in Europa verzetten tegen een betere bescherming van bijen en hommels. Dit ondanks dat een meerderheid zich eerder achter een voorstel van de Partij voor de Dieren schaarde om het Europese bijenrichtsnoer juist aan te scherpen en snel in te voeren. De Tweede Kamer is bovendien opnieuw verkeerd ingelicht over de inzet van de minister. Kamerlid Frank Wassenberg eist opheldering tijdens een schriftelijk overleg. Op 16 en 17 juli spreekt Nederland in een Europees overleg over het bijenrichtsnoer, waar vorig jaar al veel ophef over is ontstaan. Toen bleek dat Nederland jarenlang achter gesloten deuren lobbyde voor een afgezwakte versie, waardoor landbouwgif gemakkelijker toegelaten zou worden en bijen en hommels minder beschermd. “Het is onacceptabel dat de minister de Kamer opnieuw verkeerd informeert en überhaupt dat dit soort overleggen achter gesloten deuren plaatsvinden. Op deze manier worden er gemakkelijk beslissingen gemaakt die gunstig zijn voor gifproducenten, maar dodelijk voor de natuur,” legt Wassenberg uit. “Dit was vorig jaar voldoende aanleiding voor ons om een motie van wantrouwen tegen minister Schouten in te dienen.” Nu blijkt dat minister Schouten de Kamer opnieuw onjuist informeert. Zij stelt dat het komende Europese overleg zal gaan over een voorstel van het voedselveiligheidsinstituut EFSA, waarin het beschermingsniveau voor bijen afgezwakt wordt ten aanzien van het originele bijenrichtsnoer. Daar staat zij positief tegenover. “Wat minister Schouten verzuimt te vertellen, is dat naast dit voorstel óók het originele bijenrichtsnoer voor ligt,” zegt Wassenberg. “De bedoeling is dat de lidstaten kenbaar maken voor welke optie hun voorkeur heeft. Maar dat schrijft de minister er niet bij.” Dankzij de aangenomen motie van Esther Ouwehand moet minister Schouten in Europa kenbaar maken dat Nederland voorstander is van een stevige bescherming van honingbijen, solitaire bijen en hommels en daarom kiest voor het originele bijenrichtsnoer zoals dat in 2013 al is ontwikkeld. “Als minister Schouten dat niet doet, en de voorkeur uitspreekt voor de afzwakking die nu voor ligt, gaat zij lijnrecht in tegen de wens van de Kamer,” aldus Wassenberg. De Partij voor de Dieren vindt dat de minister zich aan de wens van de Kamer moet houden en zich in moet zetten voor het beschermen van de bijen en hommels. Het gevolg van de afzwakking waar de minister nu voor staat is dat zeer schadelijke pesticiden op de markt kunnen komen en blijven waardoor de insectensterfte alsmaar verder toeneemt.

Slacht­snelheid moet per direct omlaag

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-06-2020 00:00

De regering moet slachthuizen oproepen om per direct de slachtsnelheid te verlagen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag dit voorstel van de Partij voor de Dieren. Slachthuismedewerkers werken nu zij aan zij om de enorme hoeveelheden dieren uit de veehouderij te slachten. Richtlijnen van het RIVM, zoals het houden van 1,5 meter afstand, worden niet (goed) nageleefd omdat dit de productiesnelheid zou vertragen. Hierdoor is de vleessector een enorme brandhaard gebleken voor het coronavirus. “In grote slachthuizen worden per uur 600 tot 700 varkens, 150 tot 200 kalfjes en 11.000 tot 13.000 kippen geslacht. Door dit letterlijk moordende slachttempo gaat er veel mis,” legt fractievoorzitter Esther Ouwehand uit. “Afschuwelijke beelden van varkens die bij bewustzijn in gloeiend heet water worden getakeld en verdrinken, een kalfje dat levend wordt gevild en levende dieren in een bak met kadavers staan nog scherp op ons netvlies.” Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis gaf LNV-minister Schouten aan de Kamer toe dat de druk op het slachtproces zo groot is, dat de regels voor voedselveiligheid en dierenwelzijn onvoldoende gewaarborgd kunnen worden. Toen de coronacrisis uitbrak waarschuwde de Partij voor de Dieren dan ook meteen voor te verwachten problemen in de veehouderij en bij slachthuizen. Door uitval van toezichthouders en medewerkers zou de druk op het slachtproces nog verder oplopen, met alle risico’s voor dierenwelzijn en voedselveiligheid van dien. Al snel bleken slachthuizen wereldwijd brandhaarden voor het coronavirus. In Duitsland leidde een uitbraak van het virus in de grootste varkensslachterij van het land, waarbij meer dan 1500 medewerkers zijn besmet, deze week nog tot een nieuwe lockdown van de hele regio. Pas een dag voor de sluiting, toen er al 650 medewerkers besmet waren, besloot het slachthuis de slachtsnelheid te verlagen zodat medewerkers meer afstand konden houden. Door de aangenomen PvdD-motie zal dit in Nederland nu in alle slachthuizen moeten gebeuren. ‘Pak de regie’ Daarnaast werd ook een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen dat de regering verzoekt om vanuit het oogpunt van de volksgezondheid de regie te nemen bij het tegengaan van verdere verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie. Dit betekent dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voortaan in kan grijpen als het misgaat in de slachthuizen. “Minister Schouten heeft alle te verwachten problemen op zijn beloop gelaten”, vindt Ouwehand. “De minister beloofde dat de NVWA de slacht zou stilleggen als de richtlijnen niet worden nageleefd. Dit gebeurde niet. Of er wel of niet wordt opgetreden tegen slachthuizen die de richtlijnen niet naleven, is helemaal aan de Veiligheidsregio’s overgelaten. Daardoor zie je nu dat in de ene regio een slachthuis is gesloten toen 16% van het personeel besmet bleek, terwijl in een andere regio een slachthuis waar 33% van het personeel is besmet, gewoon open mag blijven. Economische belangen worden meegewogen in de beslissing om wel of niet in te grijpen. We hebben te maken met een ernstige virusuitbraak die op grote schaal werknemers van slachthuizen treft. Daar is een doortastender optreden voor nodig.”

Over­winning: fokverbod voor nertsen!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-06-2020 00:00

De Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een verbod op het fokken van nertsen voor bont. De afgelopen weken brak in zeventien nertsenfokkerijen het coronavirus uit en werden honderdduizenden nertsen vroegtijdig gedood. Het kabinet was van plan om de nertsenfokkers toe te staan verder te fokken met nieuwe dieren, maar de Tweede Kamer was duidelijk en stemde voor de motie van de Partij voor de Dieren : de lege nertsenkooien worden niet meer gevuld. “Het is een enorme doorbraak: eindelijk komt er een einde aan het doden van dieren om hun vacht in Nederland,” zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. “Behalve moreel verwerpelijk is de nertsenfokkerij nu simpelweg onhoudbaar omdat het een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Door nú te stoppen met de nertsenfokkerij en niet pas in 2024 wordt miljoenen nertsen een ellendig leven gespaard.” Naast een nertsenfokverbod stemde de Tweede Kamer ook de PvdD-motie voor een vervoersverbod voor nertsen zolang het coronavirus rondwaart. Hierdoor is ook het importeren en exporteren van nertsen verboden.

Dieren komen er bekaaid vanaf bij Carola Schouten

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-06-2020 00:00

Dieren in de veehouderij komen er bekaaid vanaf met dit kabinet, concludeert de Partij voor de Dieren aan de hand van de jaarstukken 2019 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Minister Carola Schouten deed toezeggingen met maatregelen te komen om onder meer stalbranden, sterfte onder jonge dieren en diertransporten aan te pakken, maar ze kwam geen enkele van haar beloften na. “Net als haar voorgangers verandert ook deze minister niks voor de dieren in de veehouderij,” zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. “In 2019 werd Nederland keer op keer opgeschrikt door misstanden in slachterijen en stallen. De minister greep niet in, maar vroeg de sector om zelf met verbeteringen te komen. Als die uitbleven kreeg de sector extra tijd, extra geld, extra onderzoek, of wordt het probleem genegeerd in de hoop dat de aandacht overwaait.” Vorig jaar kwamen 175.000 dieren om bij stalbranden. Brandwerende of brandvertragende maatregelen die veel levens zouden kunnen redden, noemde de minister begin 2019 ‘niet proportioneel’, want: te duur. Ze beloofde te onderzoeken welke maatregelen wel mogelijk zijn en hierover in het najaar van 2019 een brief te sturen. Tot op heden heeft de Kamer nog niets ontvangen. Ouwehand noemt dit onacceptabel. “Ook de toegezegde evaluatie van de hitteperiode in 2019, waarbij tienduizenden dieren omkwamen is nog altijd niet naar de Kamer gestuurd. De zomer staat al weer voor de deur. De kans om in 2020 het aantal slachtoffers als gevolg van stalbranden en hittestress terug te dringen lijkt alweer gemist.” In 2019 zijn wederom miljoenen dieren vroegtijdig omgekomen in stallen: zo’n 4,5 miljoen biggetjes, 45.000 geitenlammetjes, 130.000 kalfjes, plus vele miljoenen konijnen, leghennen, vleeskippen, eenden en nertsen waarvan de cijfers niet worden bijgehouden. De minister zou in 2019 een ‘streefcijfer’ formuleren voor het terugdringen van sterfte, maar heeft de Tweede Kamer daar nog niet over geïnformeerd. Ook de belofte zich in te zetten om het aantal diertransporten te beperken heeft nog niet tot een concrete actie geleid. “Wat heeft de minister eigenlijk al die maanden ondernomen op deze dossiers?”, vraagt de PvdD in het (schriftelijke) verantwoordingsdebat . Wegkijken en vooruitschuiven “2019 was een teleurstellend jaar voor de dieren in de veehouderij. Steeds verder weggestopt in alsmaar groter wordende, door de overheid gesubsidieerde, brandgevaarlijke, potdichte stallen is er niemand die naar ze omkijkt”, concludeert Ouwehand. Dit terwijl de crisis van de veehouderij in één klap meer dan ooit urgentie kreeg met de stikstofuitspraak van de Raad van State. Naast de problemen op het gebied van dierenwelzijn en klimaat zijn nu ook de desastreuze effecten van de veehouderij op de natuur niet langer te ontkennen. “Toch weigert de minister de kern van het probleem te benoemen: het grote aantal dieren dat in Nederland wordt gefokt, gebruikt en gedood. Schouten kijkt weg en schuift vooruit, waardoor de problemen niet zijn aangepakt maar juist zijn vergroot.”

Bestuur draagt Esther Ouwehand voor als lijst­trekker

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-06-2020 00:00

Esther Ouwehand is door het partijbestuur van de Partij voor de Dieren voorgedragen als lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ruud van der Velden, interim-voorzitter van de Partij voor de Dieren: “Wij zijn heel blij dat we met deze sterke lijsttrekker de verkiezingen in kunnen. Esther Ouwehand heeft bewezen de Partij voor de Dieren uitstekend te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Na het vertrek van Marianne Thieme uit de Tweede Kamer in oktober vorig jaar heeft zij het fractievoorzitterschap en partijleiderschap op overtuigende wijze overgenomen. Recent wist zij bijvoorbeeld met een breed gesteunde motie de Nederlandse steun voor het Mercosurverdrag van tafel te krijgen. Ook kreeg Esther een Kamermeerderheid achter zich om de verantwoordelijkheid bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten te verplaatsen van het ministerie van Landbouw naar het ministerie van Volksgezondheid.” Esther Ouwehand maakte in 2006 tegelijk met Marianne Thieme haar entree in de Tweede Kamer. Zij is onbetwist oppositieleider op dossiers als veehouderij, stikstofcrisis, landbouwgif en in de strijd tegen vrijhandelsverdragen maakt zij zich sterk voor een radicaal ander economisch model waarin vervuilers niet langer gesubsidieerd worden, maar moeten boeten voor milieu-onvriendelijk gedrag. Geheel in lijn met de ingezette koers van de afgelopen jaren gelooft Ouwehand niet in ecomodernistische oplossingen die moeten leiden tot een terugkeer naar business as usual, en bestrijdt zij het concept van oneindige economische groei op een aarde die niet meegroeit. Op het verkiezingscongres in november wordt Ouwehands kandidatuur voor het lijsttrekkerschap voorgelegd aan de partijleden. De kandidatencommissie buigt zich deze zomer over het opstellen van een conceptkandidatenlijst. Van der Velden: “In de peilingen staan we stabiel op 5 tot 6 zetels, een groei in zetels bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer is een realistische verwachting. Temeer daar steeds meer mensen zien dat de manier waarop wij met onze aarde en al haar bewoners omgaan niet langer houdbaar is. De coronacrisis zou een keerpunt in denken en beleid moeten vormen. Niet in woorden, maar in daden.”

Ouwehand: ‘Nert­sen­kooien blijven leeg’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 10-06-2020 00:00

De Partij voor de Dieren wil dat er onmiddellijk een einde komt aan de nertsenfokkerij in Nederland. In steeds meer fokkerijen breekt het coronavirus uit en daarmee vormen ze, naast een bron van grootschalig en ernstig dierenleed, een bedreiging voor de volksgezondheid. Alle nertsen bij besmette bedrijven worden sinds zaterdag 6 juni gedood. Maar het kabinet staat toe dat fokkers vervolgens gewoon weer met nieuwe dieren verder fokken. Wat de Partij voor de Dieren betreft worden de lege kooien nooit meer gevuld. “De nertsenfokkerij had 20 jaar geleden al moeten stoppen. Het is moreel verwerpelijk om dieren te doden voor hun vacht. Veel mensen wisten niet eens dat er in Nederland nog steeds ieder jaar 4 tot 5 miljoen nertsen worden gefokt en vergast voor bont,” benadrukt fractievoorzitter Esther Ouwehand. “Nu de nertsen gedood worden vanwege corona, is de morele plicht zwaarder dan ooit: geen nieuwe fok van nertsen meer! De kooien moeten leeg, de kooien blijven leeg.” Eind april vroeg Ouwehand al om het vervroegd sluiten van de nertsenfokkerijen toen Nederland de wereldwijde primeur had van coronabesmettingen bij dieren in de veehouderij. Wetenschappers waarschuwden toen voor het risico dat het virus zich in deze bedrijven kan ontwikkelen. Ouwehand: “Op alle fronten worden zeer ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus in te perken, maar het kabinet laat willens en wetens dit volksgezondheidsrisico bestaan door de nertsenfokkerijen open te laten. Behalve dieronvriendelijk zijn de nertsenfokkerijen nu ook een serieus risico voor de volksgezondheid.” In 2012 stemden de Tweede en Eerste Kamer in met een nertsenfokverbod. Hierbij is gekozen voor een lange overgangstermijn om de bedrijfsvoering te kunnen afbouwen. Hierdoor zullen nog tot 1 januari 2024 miljoenen dieren hun leven slijten in kleine draadgazen kooitjes om vergast te worden voor hun vacht. Nu door de coronauitbraak de fokkerijen eerder worden gesloten zet de PvdD alles op alles om een herstart van de bontindustrie te voorkomen. De Partij voor de Dieren heeft tijdens het debat over de coronabesmettingen in de nertsenfokkerij gepleit voor het per direct instellen van een fokverbod in de nertsenfokkerij. Dinsdag wordt gestemd over de moties.

Macht bij aanpak dier­ziekten naar minister van VWS

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-05-2020 00:00

Niet langer de minister van Landbouw maar de minister van Volksgezondheid wordt eindverantwoordelijk bij de preventie en bestrijding van dierziekten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich vandaag achter dit voorstel van de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Esther Ouwehand spreekt van ‘een historische overwinning’. Momenteel heeft de minister van Volksgezondheid weliswaar de regie, maar geen zogenaamde doorzettingsmacht om ook op het terrein van de minister van Landbouw maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid. De PvdD-motie die opriep het ministerie van VWS deze macht te geven kreeg de steun van een meerderheid van de Kamer. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen. Tijdens de Q-koorts-epidemie (2007-2010) werden duizenden mensen ziek en zijn uiteindelijk meer dan honderd mensen overleden. In een evaluatie door de commissie Van Dijk (2010) werd geconcludeerd dat het ministerie van Landbouw te lang de belangen van de veehouderij had verdedigd ten koste van de volksgezondheid. De commissie Van Dijk adviseerde dat de minister van VWS de bevoegdheid moest krijgen om ook op de terreinen van het ministerie van Landbouw in te kunnen grijpen bij een besmettelijke dierziektecrisis. De agrarische lobby verzette zich daar hevig tegen. In de jaren die volgden weigerde de regering het advies op te volgen. Ouwehand: “De huidige coronacrisis laat zien dat het beschermen van de belangen van de veehouderij nog altijd ingebakken zit in het systeem. Kijk naar de corona-uitbraak in de Nederlandse nertsenfokkerijen. Opnieuw zien we dezelfde dynamiek, waarvoor de commissie Van Dijk heeft gewaarschuwd: er wordt niet ingegrepen, niet gehandeld op basis van het voorzorgsbeginsel en de minister van Landbouw, in plaats de minister van Volksgezondheid, mag de knopen doorhakken.” Dat accepteert de Tweede Kamer nu niet langer door de aangenomen motie van de PvdD. “Een grote doorbraak waar we jaren voor gevochten hebben. Mensenlevens mogen niet langer geofferd worden op het altaar van de veehouderij. Juist in een tijd waarin de dreiging van zoönosen groter is dan ooit tevoren, is dit een historische overwinning.”

Minister moet met spoedwet hitte­stress komen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-05-2020 00:00

Na de extreem warme zomer van 2019 waarin tienduizenden dieren door de hitte zijn omgekomen, beloofde landbouwminister Schouten, in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren, stappen te ondernemen om herhaling te voorkomen. Inmiddels staat de zomer van 2020 voor de deur en nog steeds ligt er geen plan van de minister. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft daarom opnieuw vragen gesteld waarin ze aandringt op een spoedwet. “Als de minister nu niet preventief ingrijpt in de Nederlandse veehouderij laat ze de dieren welbewust extra risico lopen op hittestress deze zomer. Zeker nu vanwege de coronamaatregelen de kans groter is dat dieren langer in de stallen blijven omdat slachthuizen minder dieren kunnen slachten. Ze moet nu met een spoedwet komen om herhaling van de dramatische zomer van 2019 te voorkomen”, licht Ouwehand toe. In de zomer van 2019 zijn in de Nederlandse veestallen minstens 155.000 dieren omgekomen door oververhitting. Daarnaast bezweken nog meer dieren dan gewoonlijk tijdens de transporten. Ook de minister moest constateren dat de ‘vrijwillige afspraak’ uit het Nationaal Plan om bij 35 graden of meer geen dieren meer te vervoeren lang niet door iedereen werd nagekomen. De pluimveesector bijvoorbeeld, die verreweg het grootste aantal dieren per jaar fokt en afvoert naar de slacht, bleef gewoon doorrijden bij temperaturen boven de 35 graden. “Het feit dat de minister de vrijwillige afspraak nog niet heeft omgezet in een verbod is een gemiste kans om effectief in te kunnen grijpen bij transporten boven de 35 graden”, vindt de PvdD-fractievoorzitter. Hittegolven Deskundigen voorspellen ook voor de aankomende zomer een grote kans op hittegolven. Ouwehand: “Dat maakt het risico zeer reëel dat dit jaar opnieuw grote aantallen dieren zullen stikken in stallen of vrachtwagens.” De Partij voor de Dieren pleit daarom voor: - verlaging van de snelheid in slachthuizen, zodat er minder dieren worden aangevoerd en het risico op wachtende vrachtwagens vol dieren in de hitte wordt verminderd; - regels voor maximale wachttijd bij slachthuizen; - een verbod op diertransporten boven de 35 graden; - adequate controle door NVWA; - vrije uitloop voor kippen, met beschutting en gelegenheid voor stofbaden; - vrije uitloop, met beschutting en modderbaden voor varkens; - minder dieren in de Nederlandse stallen tijdens de zomermaanden door ruim vóór de zomer fokbeperkingen in te stellen.

STER werkt mee aan boeren­bedrog door gratis zendtijd voor FDF en Agractie

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-04-2020 00:00

Met het verstrekken van gratis reclamespots aan Farmers Defence Force en Agractie werkt STER mee aan het verspreiden van desinformatie. “De spotjes zitten vol boerenbedrog”, zegt Esther Ouwehand. Ouwehand heeft ook kritiek op het feit dat de gratis zendtijd alleen beschikbaar is voor verenigingen die belangen van ondernemers vertegenwoordigen. “Waar is de gratis zendtijd voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die laten zien hoe het er écht aan toe gaat met de dieren, de natuur en de bodem die verpieteren door onze landbouw?”, vraagt zij minister Slob. STER stelt gratis zendtijd beschikbaar omdat de reclameblokken in coronatijd anders niet vol komen. Alleen brancheorganisaties en belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van ondernemers komen in aanmerking voor deze gratis zendtijd. Charitatieve instellingen die opkomen voor de belangen van dieren, natuur, het klimaat en de volksgezondheid zijn uitgesloten. “Deze maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk moeten nu dus gewoon betalen als zij in de huidige crisis corona-gerelateerde boodschappen willen uitzenden. Bijvoorbeeld over de oorzaken van deze crisis of over de gevolgen hiervan voor de dieren in de veehouderij nu de stallen overvol dreigen te raken. Dat is niet uit te leggen en in strijd met de mediawet”, vindt Ouwehand. Een van de organisaties die gebruik maakt van het gratis aanbod is Farmers Defence Force. In één van haar spotjes stelt de boerenorganisatie dat “boeren goed zorgen voor onze bodem”. Daarbij zijn varkens te zien die buiten lopen en ook geitenlammetjes die bij hun moeder liggen. Ouwehand: “In werkelijkheid raakt de Nederlandse bodem juist uitgeput door de landbouw en kan minder dan 1% van de varkens in Nederland naar buiten. Geitenlammetjes in de zuivelindustrie worden vrijwel altijd direct na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald, omdat de melk van de moedergeit wordt gebruikt voor geitenkaas en geitenmelk voor mensen. Complete desinformatie dus en het lijkt me niet tot de taakopdracht van de STER behoren die te verspreiden.” De Partij voor de Dieren vindt dat reclameboodschappen die in strijd zijn met de Reclame Code van de Reclame Code Commissie niet in aanmerking zouden mogen komen voor gratis zendtijd bij de STER. Als er gereden klachten binnenkomen bij de Nederlandse Reclame Code zou de reclamespot offline gehaald moeten worden tot er een uitspraak is van de RCC. Ook vindt de PvdD dat de STER aan charitatieve instellingen tenminste een gelijkwaardig aandeel moet geven in de verdeling van gratis zendtijd ten opzichte van commerciële organisaties.