Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

3 documenten

CDA Raalte maakt serieus werk van 75 jaar Democratie

CDA CDA Raalte 13-01-2020 16:06

Zoals burgemeester Martijn Dadema in de nieuwjaarsreceptie al aankondigde gaat de gemeente Raalte serieus werkmaken van 75 jaar vrijheid en democratie. Democratie betekent volksheerschappij, met andere woorden het volk regeert. In het afgelopen jaar is gebleken dat de bevolking van Nederland zich niet meer vertegenwoordigd voelt in de huidige wijze van regeren. De demonstraties op het Malieveld en elders in het land of de toeslagen affaire laten zien dat er een te groot gat is ontstaan met wat er in de samenleving speelt en wat er op politiek vlak wordt geregeld. Daarom wil het CDA Raalte de handschoen voor een hernieuwde democratie graag oppakken. In 2020 wil ze graag de stem van de burgers in gemeente Raalte horen om daar zowel landelijk als lokaal gevolg aan te geven. Dit doet ze om in een drieluik van politieke bijeenkomsten zowel de landelijke - als lokale politici te laten luisteren naar de Raalte bevolking. Tijdens de bijeenkomsten zullen Maurits von Martels, Pieter Omtzigt en Hilde Palland als vertegenwoordigers vanuit de provincie en de lokale CDA fractieleden een inleiding houden over de politieke thema’s waarvoor zij woordvoerder zijn. Daarnaast zal er vanuit het partijbureau een toelichting worden geven over hoe dit voorlopig is opgenomen in de CDA meerjarenvisie “Zij aan Zij”. Daarna zullen zij samen met de aanwezigen in gesprek gaan en de uitkomsten daarvan gebruiken in de nieuwe partijprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien er heel veel onderwerpen te bespreken zullen zijn is er voor gekozen om drie bijeenkomsten te houden. Op de bijeenkomst op 20 januari zal Maurits von Martels de aftrap voor zijn rekening nemen. Hij begint direct met thema’s die op dit moment actueel en hot zijn; de milieu en klimaat vraagstukken rond Pas /PFAS Stikstof, de infrastructuur. Over de al decennia lopende belofte voor het oplossen van de N35 problematiek, de landbouw, de natuur - en voedsel kwaliteit, het sport beleid en de inzet van vrijwilligers. De locale politici Jeroen Neimeijer en Elroy Elshof zullen dit aanvullen met de situatie in Raalte. In juni en november volgen dan de inleiding van Pieter Omtzigt over financiën, pensioenen, (kortingen of kunnen de beloften worden nagekomen), belastingen (Een (ver)draagbare belastingdruk) en Hilde Palland over de arbeidsmarkt, de opvolging in de MKB en de positie van de Z.Z.P.-er. Het CDA nodigt U als lezer van harte uit om ook uw visie te komen delen. De bijeenkomst van 20 januari (aanvang 20:00) wordt gehouden in Zaal Zwanenburg aan de Schoolstraat in Raalte

'De wereld draait door vrouwen': een terugblik op de themabijeenkomst

CDA CDA Raalte 08-03-2018 12:21

Aan de vooravond van de internationale vrouwendag, was het goed om met elkaar aan tafel te gaan en met elkaar te spreken wat ons beweegt. “Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen” een citaat uit Spreuken 31. Hilde Palland aan tafel gesproken met Ruth Peetoom, Marjan Holtrust, Willemien Koning, Gonneke Bennes, Magreet Bosma, Janine de Kleine, Jacolien van de Wetering en Aaltje Booijink.Stuk voor stuk zitten hier sterke vrouwen, die op de één of andere manier een keus hebben gemaakt om zich in te zetten voor de maatschappij.Voor de politiek is het een hele uitdaging om een net zoveel vrouwen als mannen op de lijst te hebben staan. En dat is dus ook niet gelukt. Maar er is wel een positieve verandering gaande. Kom uit voor je mening, voor jezelf en voor die ander en richt je op de volgende generatie. Wat willen wij doorgeven aan een die volgende generatie? Zoals Michelle Obama in haar speech zei, vrij geïnterpreteerd door mij: Wij willen onze mooie gemeentes doorgeven aan generaties na ons, aan mijn kinderen en de kinderen na hen. Wij willen dat eenieder zich veilig voelt, dat je mag zijn wíé jij bent. Met je eigen achtergrond, met je eigen gedachten. In samenwerking naar elkaar luisteren, elkaar bevragen, samen aan onze leefomgeving werken. Waar iedereen meetelt en waar iedereen van waarde is. Aan het eind van de avond heeft Miranda Wesselink afscheid genomen van Fie Freriks, voorzitster van het CDAV Overijssel. Zij heeft veel energie gestoken in het CDAV Overijssel en nu is er verjonging in het bestuur en worden er 3 activiteiten in het jaar georganiseerd. We danken Fie van harte voor haar inzet en wensen haar alle goeds voor de toekomst. We kunnen terugkijken op een zeer inspirerende en motiverende avond.

De Wereld Draait Door/Vrouwen?!

CDA CDA Raalte 27-02-2018 16:28

‘De Wereld Draait Door/Vrouwen?!’ Dat is het thema van de avond georganiseerd door CDA Vrouwen Overijssel op woensdagavond 7 maart in Kampen. In MaGreet zal Hilde Palland als presentator van de avond diverse dames aan tafel ontvangen uit het bedrijfsleven, lokale politiek en de zorg. Landelijk CDA Partijvoorzitter en theologe Ruth Peetoom schuift als tafeldame aan. Tot de gasten die aanschuiven aan de interviewtafel behoren lokale politici zoals Janine de Kleine, Jacolien van de Wetering, beide CDA raadslid in Kampen, agrarisch onderneemsterWillemien Koning-Hoeve, tevens voorzitter van de Women's Committee van Copa-Cogeca en Gonneke Bennes, organisatie en communicatie-adviseur. Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Zo’n 100 jaar geleden kregen vrouwen in Nederland stemrecht (1917) en actief kiesrecht (1919). Vandaag de dag is er nog een wereld te winnen als het gaat om evenredige vertegenwoordiging en gender-gelijkheid. Dit jaar staat internationale vrouwendag in het teken van ‘gebruik je stem’ gericht op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.