Nieuws van politieke partijen over CDA inzichtelijk

71748 documenten

Thema-avond Energietransitie

CDA CDA Woerden 26-05-2019 23:00

TWEEDE KAMER-LID AGNES MULDER BIJ THEMA-AVOND OVER ENERGIETRANSITIE WOERDEN Op maandagavond 27 mei 2019 is het Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) in Woerden te gast op een thema-avond over de energietransitie. Mulder is de CDA-woordvoerder op het gebied van energie en duurzaamheid. Zij vertelt u tijdens deze avond over de opgave van de energietransitie zoals daar nu in de Tweede Kamer over wordt gesproken. Vertegenwoordigers van het inwonersinitiatief Duurzaam Woerden en lokale ondernemers zullen voorbeelden geven van wat er op dit moment in Woerden al gebeurt. Om het thema energietransitie kun je op dit moment niet heen. In iedere krant, op TV en op het Internet wordt erover geschreven, gepraat of getweet. Het doel van de thema-avond is om inwoners te informeren over de stand van zaken met betrekking tot energie op landelijk niveau en op lokaal niveau. Vervolgens kunnen inwoners ook hun ideeën en zorgen meegeven en bespreken. Het Tweede Kamerlid Agnes Mulder neemt het landelijke beeld voor haar rekening. De raadsleden John Boere en Job van Meijeren zullen iets vertellen over wat de gemeente Woerden op dit moment doet. Daarna is het woord aan vertegenwoordigers van het lokale inwonersinitiatief Duurzaam Woerden en enkele lokale ondernemers die vertellen over hun ervaringen en de uitdagingen van de energietransitie. De avond vindt plaats op maandagavond 27 mei 2019 plaats, en zal beginnen om 19.30 uur. Omstreeks 21.30 uur is de avond afgelopen. De locatie voor het gebeuren is ‘Het Baken’, op de Beneluxlaan 3 te Woerden. Deze thema-avond is een initiatief van CDA Woerden. Toegang is (uiteraard) gratis.

CDA Bergen organiseert muzikale middag Maasduinen Staete

CDA CDA Bergen (L.) 23-05-2019 22:01

Voor de zesde keer organiseert het CDA een muzikale middag op zaterdag 4 maart in Maasduinen Staete. Daarmee is deze middag inmiddels een terugkerende traditie geworden. De muziek zal ook deze keer verzorgd worden door de Bergense accordeonisten Chris Tönnissen en Jos de Best. Hun bekende melodieën en meezingers staan garant voor een gezellige middag. De muzikale middag vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in Staete Plaza. Entree, koffie, thee en vlaai is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 23-05-2019 22:00

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

CDA fractievoorzitter Margreet ...

CDA CDA Zwartewaterland 23-05-2019 15:26

CDA fractievoorzitter Margreet Bosma-van Wieren heeft samen met CDJA lid Emma Bosma haar stem uitgebracht. Stemmen kan nog tot 21.00 uur. Maak gebruik van uw en jouw stemrecht voor een krachtig Nederland in een toekomstbestendig Europa.

STEM en maak #BrusselBereikbaar met ...

CDA CDA Medemblik 23-05-2019 12:59

STEM en maak #BrusselBereikbaar met #7 Daan Versteeg! #CDA #Nederland het #BeschermenWaard en dus het stemmen waard! #EP2019 #teamCDA #stemCDA CDA Noord-Holland CDA Met dank aan de spontane actie van raadsleden Saskia Schouten - Spijkerman en Claudia Selders-Kroezen (Raadslid Claudia)

Betere spreiding van begeleid wonen ...

Arnhem Centraal Arnhem Centraal GroenLinks CDA PvdA Arnhem 23-05-2019 12:38

Betere spreiding van begeleid wonen en zorgvoorzieningen! Arnhem Centraal is zeer geschokt dat we (zowel college, raad, omwonenden en ouders van kinderen op de nabijgelegen scholen) zonder ingelicht te zijn, ineens voor een voldongen feit staan dat er een zorgflat van Stichting Onderdak (begeleid wonen) op de Paasberg komt. Vooral in de wijk Geitenkamp roept dit heel veel weerstand op. Dit is ook wel te verklaren, want de laatste jaren zijn er veel mensen onder begeleid wonen- projecten in de wijk geplaatst, wat soms voor Wild West- praktijken zorgt. Ruiten eruit, asbakken die buiten rakelings langs kinderen vliegen enzovoorts, en dit is nog maar wat onze fractievolger Martijn van Butselaar benoemde over wat er in zijn straat gebeurt (zie foto). Ook door de sociale huurwoningen en lage lasten komen er toch al veel mensen met lage inkomens of mensen in de problemen bij elkaar te wonen. Of het dan verstandig is om daar mensen met een detentieverleden of verslavingsproblematiek tussen de plaatsen lijkt ons dan ook niet. En dit draagt zeker niet bij aan de leefbaarheid in de wijk. Al helemaal wat betreft de omvang die Stichting “Onderdak” nu voor ogen heeft, tussen de 40 á 50 personen worden genoemd. En dat ook nog vlak naast basisschool De Witte Vlinder (voorheen De Witte school), waar bijna 80 % van de kinderen uit de Geitenkamp naartoe gaat. Daarom dienen we ook samen met de PvdA, GroenLinks en CDA een agenderingsverzoek ‘Spreiding van zorgvoorzieningen’ in en hopen zo dat er door de gemeente anders naar gekeken gaat worden naar dergelijke problematiek. Dit om te voorkomen dat we nog opmerkingen als: ”we zijn het afvoerputje van Arnhem geworden” gaan horen. De Fractie van Arnhem Centraal

Motie Lelylijn

CDA CDA PvdA Ooststellingwerf 23-05-2019 12:16

Op 21 mei 2019 is de motie Lobby Lelylijn unaniem door de raad aangenomen. De motie werd door alle fracties (behalve PvdA, maar zij ondersteunden hem wel) ingediend. De motie houdt in dat het College wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij de bestuurlijke lobby voor de Lelylijn en de raad op de hoogte te houden van de vorderingen.

📺 Vanmorgen was onze ...

CDA CDA Nederland 23-05-2019 12:14

📺 Vanmorgen was onze fractievoorzitter te gast bij #GoedemorgenNederland. ➡ Pieter Heerma: “We hebben als Kamerleden de rol in onze democratie om burgers te vertegenwoordigen. Dat moeten we doen met waarden, normen en fatsoen.”

Wijziging begroting FUMO

CDA CDA Ooststellingwerf 23-05-2019 12:08

In de Raadsvergadering van 21 mei 2019 lag een verzoek van de FUMO op tafel om (alweer) een hogere bijdrage. De FUMO, de Friese Uitvoeringsorganisatie voor Mileu en Omgeving, voert veel milieuzaken uit voor bijna alle Friese gemeenten. Men heeft een hogere bijdrage nodig i.v.m. hogere loonkosten en implementatiekosten voor de Omgevingswet. De gevraagde extra bijdrage voor onze gemeente was € 10.631, een stijging van ruim 4%. Het College stelde voor om hiermee akkoord te gaan, maar wel met een zienswijze dat dit de laatste keer moet zijn. De afgelopen jaren heeft de FUMO herhaaldelijk om meer geld gevraagd. Het College is wel content met het feit dat de FUMO nu tijdig meldt dat er extra geld nodig is en niet achteraf met een naheffing komt. Als CDA hebben wij onlangs een bezoek gebracht aan de FUMO. Toen is ons duidelijk geworden dat de FUMO een valse start heeft gehad. Ze had een te grote opdracht met te weinig budget. Sommige taken waren vooraf minder zwaar ingeschat. Nu is er duidelijk een andere wind gaan waaien met een nieuw management. De basis wordt op orde gebracht. Ook kunnen wij erin komen dat ze moeten voorsorteren op de Omgevingswet. Wij hebben dus ingestemd met het extra gevraagde budget, wel met dezelfde kanttekening als het College. We onderschrijven de zienswijze van het College dan ook. Er lag nog een amendement van OB om helemaal niets meer richting FUMO te sturen, maar dat ondersteunden wij niet, vanwege bovengenoemde redenen. Dit amendement heeft het ook niet gehaald.