Nieuws van politieke partijen over CDA inzichtelijk

73927 documenten

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 22-09-2019 02:00

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

CDA Bergen organiseert muzikale middag Maasduinen Staete

CDA CDA Bergen (L.) 22-09-2019 02:00

Voor de zesde keer organiseert het CDA een muzikale middag op zaterdag 4 maart in Maasduinen Staete. Daarmee is deze middag inmiddels een terugkerende traditie geworden. De muziek zal ook deze keer verzorgd worden door de Bergense accordeonisten Chris Tönnissen en Jos de Best. Hun bekende melodieën en meezingers staan garant voor een gezellige middag. De muzikale middag vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in Staete Plaza. Entree, koffie, thee en vlaai is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Toespraak Ank Bijleveld bij herdenking operatie Market Garden

CDA CDA Zuid-Holland 21-09-2019 18:22

Dames en heren,Your Royal Highness The Prince of Wales,Vice-Minister Paweł Woźny, Veteranen, militairen, Ik ben blij dat we hier allen tezamen zijn. Your Royal Highness, I know that your presence here today means a great deal to the veterans and military personnel from Poland. Please allow me to continue in Dutch. We zijn bij elkaar om de moed te herdenken van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade. 75 jaar geleden stonden zij klaar om te springen, boven Driel. Deze mannen waren over de Noordzee gevlogen; ze hadden dagen gewacht tot ze eindelijk konden opstijgen. En zij hadden al een lange reis achter de rug. Want zij waren verbannen, gevlucht. Ze waren naar Engeland gekomen via onder meer Spanje, Roemenië, Rusland, Palestina, Irak, Iran, Syrië, en de Verenigde Staten. Onder hen waren mensen die in Sovjet-werkkampen hadden gezeten. Ze hadden lange barre tochten gemaakt, hadden kou, honger en pijn doorstaan. Allemaal om de grijze baret te kunnen opzetten - om mee te kunnen vechten. Nooit hadden ze kunnen denken dat hun lange reis hen hier zou brengen: boven Nederland. Hun generaal, Stanislaw Sosabowski, had hen voor iets anders opgeleid. Zij wilden hun gesneuvelde landgenoten eer bewijzen die eerder, in 1939, zo hard tegen de Duitsers hadden gevochten. Nu, 5 jaar later, wilden zij helpen Warschau te bevrijden. Maar zij hadden de opdracht gekregen om deel te nemen aan Market Garden. Een operatie die sommigen ambitieus en indrukwekkend noemden. En sommigen – zoals Generaal Sosabowski – noemden het grotesk en gevaarlijk. Wat zij er ook van vonden – deze Polen vochten als leeuwen. Iedereen die militairen kent, weet dat hun loyaliteit enorm is. Zij doen wat ze gevraagd wordt. Zij gaan door waar anderen stoppen. Dat weet ik als minister van Defensie heel goed. En toch maakt dat elke keer weer indruk. Deze mannen werd gevraagd om voor onze vrijheid te vechten terwijl het Poolse volk schreeuwde om hun hulp. Sommigen hoopten dat de sprong uit het vliegtuig, boven een land, meer dan 1000 kilometer verwijderd van hun moederland, een stap dichterbij huis zou zijn. Velen van hen deden gewoon wat ze gevraagd werd. Ook al was het, zoals hun generaal het binnenskamers noemde, een sprong in het ongewisse. Want zij werden niet gedropt bij Elden, maar bij Driel; de veerpont waarmee zij de Rijn zouden oversteken was verdwenen; toen zij in rubberen bootjes naar de overkant wilden peddelen werden ze door de vijand beschoten. Niks ging zoals het hoorde; maar de Poolse mannen gaven alles. Mannen zoals Tadeusz Cisek. Hier vandaag aanwezig. Ook hij werd op 21 september gedropt in Driel. Hij was toen begin 20. Een knappe jongeman, als ik de foto’s mag geloven! Ook Tadeusz Cisek was van ver gekomen. Hij werd in 1940 gedeporteerd naar Kazakstan en was gevangene in een Sovjetkamp. Vanuit Rusland, via onder meer Iran en Syrië kwam hij in Engeland. Vandaag is hij 96 jaar oud. En hij is voor het eerst bij deze herdenking in Nederland. Het was een lange reis vanuit de Verenigde Staten, waar hij woont. Korporaal Cisek, ik wil u graag bedanken. U en uw kameraden van de brigade legden een lange reis af om voor onze vrijheid te vechten. Maar u hebt lang op onze formele erkenning moeten wachten. Toenmalig Koningin Beatrix gaf de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade in 2006 de Militaire Willemsorde. En de Bronzen Leeuw postuum aan uw generaal Sosabowski. Eindelijk omhelsde onze leeuw de Poolse adelaar. Korporaal Cisek,Ik bewonder uw moed en kracht, en die van de twee veteranen naast u: Henryk Kubinski en Konstanty Staszkiewicz. We zullen nooit onze Polen vergeten. Ook Goor, mijn eigen woonplaats, is op 8 april 1945 door Polen bevrijd, door the First Polish Armoured Division. Ik woon vlakbij het herdenkingsmonument. Op herdenkingen zoals vandaag worden we eraan herinnerd hoezeer wij onze vrijheid danken aan onze bondgenoten. En dat we tot op de dag van vandaag vrij zijn vanwege ons bondgenootschap. Want eenheid schrikt af. Juist daarom isde NAVO nadrukkelijk aanwezig in Polen en de Baltische staten, ook met Nederlandse inzet. Samen bewaken we onze vrijheid. Beste veteranen,U bent opgekomen voor wat ons dierbaar is. Dank u wel. Thank you. Dziękuję.

Algemeen Bestuur (CHI) van het Waterschap HHNK weer in vergadering bijeen.

CDA CDA Noord-Holland 21-09-2019 17:08

Woensdag 18 september2019 kwam het Algemeen Bestuur (CHI) van het Waterschap HHNK (wat in gemeenteland de gemeenteraad is) weer in vergadering bijeen. Beëdiging Frits Brouwer Allereerst werd CDA-er Frits Brouwer beëdigd zodat hij in de waterschapscommissie ook het woord mag voeren voor onze partij. Frits is eerder lid geweest van het Algemeen Bestuur en heeft ook tijdens zijn eerdere werkzaamheden veel kennis en ervaring opgedaan met watergerelateerde zaken. De CDA-fractie van het HHNK is dan ook blij dat Frits zich wil blijven inzetten voor het Waterschap HHNK en het CDA-HHNK. Markermeerdijken en de stikstof-uitspraak Daarnaast was het wetenswaardig om van de portefeuillehouder te horen dat de stikstof-uitspraak door de Raad van State geen gevolgen heeft voor het project tot versterking van de Markermeerdijken. Deze dijk tussen Hoorn en Amsterdam moet vanwege de veiligheidsnormen al ruim tien jaar onder handen worden genomen. In 2018 was eindelijk besloten om te starten met dit project. Het zou heel vervelend zijn geweest als de stikstof-uitspraak zou hebben geleid tot verder uitstel. Maar de portefeuillehouder meldde twee dingen. Enerzijds gaf hij aan dat de stikstof-uitspraak geen nadelige consequenties heeft als er al een vergunning is afgegeven en dat is het geval bij de Markermeerdijken. Anderzijds speelde de stikstofproblematiek al niet bij de vergunningverlening rond de Markermeerdijken omdat het IJsselmeer en Markermeer niet worden gezien als natuurgebieden die nadelige gevolgen zouden kunnen ondervinden van verhoogde stikstofemissies. Verbetering vaarroutes West-friesland Het CDA-HHNK heeft in zijn verkiezingsprogramma ook aandacht geschonken aan de recreatievaart met bijvoorbeeld de motorboot of de kano. Het CDA-HHNK vindt het dan ook uitstekend dat op 18 september door het Algemeen Bestuur werd besloten tot een peilverhoging in Midwoud en in Grootebroek zodat waterrecreanten vanuit nieuwbouwwijken op de vaarroutes in West-friesland kunnen komen. Nieuwe slibdroger De meeste tijd heeft het Algemeen Bestuur besteed aan een discussie over een andere wijze van slibverwerking. Slib is een te verwerken product dat overblijft na de rioolwaterzuivering door het Waterschap. Tot op heden wordt dit slib verder verwerkt nadat het is gedroogd in de slibdrooginstallatie van het HHNK in Beverwijk. Het drogen gebeurt met behulp van aardgas. Deze verouderde slibdrooginstallatie in Beverwijk is aan vervanging toe. Het CDA-HHNK kon zich prima vinden in het voorstel om de nieuwe slibdrooginstallatie bij de HVC te laten bouwen. Enerzijds pakt dat voor het Waterschap financieel voordeliger uit. Anderzijds is het drogen van het slib met de restwarmte van de HVC veel duurzamer dan met aardgas. Hoewel het Algemeen Bestuur al in 2018 hierover een principebesluit had genomen begonnen verschillende partijen in de vergadering van 18 september toch ineens te twijfelen aan de eerder gemaakte keuze. Een belangrijke reden voor de twijfel bij deze partijen vloeide voort uit de huidige problematiek bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam en de eventuele mogelijkheid dat de HVC gaat bijdragen aan een oplossing bij het AEB. Het CDA-HHNK heeft wel met volle overtuiging ingestemd met het voorliggende besluit. Het CDA staat immers bekend om zijn bestuurlijk consistent handelen. Vanuit kosten- en duurzaamheidsoverwegingen is het een goed besluit. Ook moet de problematiek bij het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam natuurlijk ook los worden gezien van dit besluit over de nieuwe slibdroger bij de HVC.

CDA stemt in met het preventief jeugdbeleid.

CDA CDA Cuijk 21-09-2019 11:51

Afgelopen maandag heeft het CDA ingestemt met het preventief jeugdbeleid: er ligt een prima stuk voor, maar de transitie van de jeugdzorg zal uiteindelijk wel zijn geld moeten opbrengen; er is voldoende te doen! Het CDA vond een evaluatie na 2 jaar best lang, maar gaat er van uit dat het college ingrijpt als er tekortkomingen aan het licht komen.

Bij Ans is de koffie weer bruin: Kom gerust!

CDA CDA Cuijk 21-09-2019 11:39

Terug in de gemeenteraad Sinds 24 juni ben ik weer beëdigd in de gemeenteraad van Cuijk als raadslid voor het CDA. Ik heb de plaats in mogen nemen van Marcel Thijssen uit Beers, die enkele dagen daarvoor is benoemd als lid van de Provinciale Staten in Den Bosch. De portefeuille die ik nu namens het CDA beheer is met name “Ruimte”. Deze raadscommissie richt zich op de onderwerpen: volkshuisvesting, toerisme, ruimtelijke ordening, milieu, civiel- en cultuurtechnische werken, verkeer en vervoer en projecten en onderzoeken in dit domein.Verder werk ik nauw samen met de raadscommissie “Samenleving” die zich richt op onderwijs, sport en sportieve recreatie, welzijn, volksgezondheid en cultuur, sociale zaken, arbeidszaken en projecten en onderzoeken in dit domeinNamens het CDA zal ik ook het woord voeren voor grote onderwerpen zoals onder andere “Herindeling” en “Begroting”. Cuijk onze gemeente Als raadslid vertegenwoordig ik alle inwoners in de gemeente Cuijk, maar de inwoners van Haps in het bijzonder. Belangrijke onderwerpen zoals “Herindeling Centrum en Kerkstraat Haps”, “Veiligheid openbare ruimte”, Woningbouw” en “Bezuinigingen” zijn actueel. Op de koffie: grijp uw kans! De “vertegenwoordiging van de Cuijkse burgers” wordt belangrijker omdat de hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van de gemeente toeneemt. Ook nemen de verwachtingen van onze inwoners toe: zij zijn kritischer op de geleverde prestaties. Daarom hecht ik veel waarde aan uw mening als individu of als lokale instelling, organisatie en vereniging die graag in gesprek wil. U kunt bij mij terecht voor grote of kleine zaken! Laat even weten of je komt via: zeeland@home.nl of via 06-11118072. Ik zit er klaar voor. Ans van Zeeland Raadslid fractie CDA

Het CDA houdt vast aan het 5-wethoudersplan

CDA CDA Sittard-Geleen 21-09-2019 11:27

Zie onderstaand onze brief aan de informateurs: Sittard-Geleen, 18 september 2019 Geachte mevrouw van den Hoven, Geachte heer Rutten, Namens de CDA fractie spreek ik waardering uit voor uw inspanningen tot nu toe. De CDA fractie hecht eraan om ook in deze reactie uit te spreken dat het niet zo kan zijn dat bij de breuk die in de huidige coalitie is ontstaan en het probleem dat daardoor is gerezen, het CDA de partij is, die als de schuldige van het ontstane probleem kan worden beschouwd. Daartoe zullen de huidige coalitiepartijen de hand in eigen boezem moeten steken. In uw advies geeft u aan dat in eerste instantie wordt onderzocht of er sprake kan zijn van een dragende kern GOB - CDA. Het vertrouwen, dat hiertoe de basis dient te vormen, ontbreekt. Het CDA slaat daarvoor thans ook geen brug. De reden hiervoor behoeft geen verdere uitweiding. Van de zijde van de gehele oppositie, waaronder het CDA, is een alternatief plan aangereikt, te weten het door de oppositie zo genoemde "5 wethoudersplan"; een zakelijk-politieke oplossing. Het zou ook een “zakenkabinet” kunnen worden genoemd. In de kern komt dit plan in belangrijke mate overeen met een groot aantal "relevant beïnvloedende factoren", zoals opgetekend in uw eindadvies.Het “5-wethoudersplan” zet in op een zo breed mogelijke coalitie, waarbij de inhoud centraal staat met het bestaande raadsprogramma als basis, de verhouding coalitie-oppositie naar de achtergrond verdwijnt en de dominantie van de grote partijen aan banden wordt gelegd. Ik verwijs hiervoor verder naar bijgaand memo, dat ik reeds voor de informatie namens de gehele oppositie aan de coalitiepartijen heb gezonden. Tevens verwijs naar het verzoek om een extra raadsvergadering te houden op 22 augustus 2019, dat eveneens wordt bijgevoegd. Ook daarin is het “5-wethoudersplan” nader gemotiveerd. Er werden in navolging van het gelanceerde “5-wethoudersplan” door de coalitiepartijen geen andere varianten ten behoeve van een herziene coalitiesamenstelling genoemd. Het CDA realiseert zich terdege dat bij andere door u te onderzoeken varianten de mogelijkheid aanwezig is dat zij geen deel uit zal maken van een nieuwe coalitie. Het CDA neemt de vrijheid u te verzoeken de haalbaarheid van het “5-wethoudersplan” eveneens in uw onderzoek te betrekken, waarbij de gedachte kan zijn dat dit onderzoek wordt uitgevoerd door de huidige informateurs, dan wel door één van hen, ondersteund door een staats-/bestuursrechtelijke inhoudsdeskundige (bijvoorbeeld emeritus hoogleraar Arno Korsten, die reeds eerder bij problematiek in de gemeente Sittard-Geleen betrokken is geweest). Het eerst creëren van een duidelijke structuur en nadien de personele invulling (naast het bespreken van diverse dossiers) zou een bijdrage kunnen leveren aan het overbruggen van verschillen. Daarmee wil het CDA slechts gezegd hebben dat dit laatste een gedachte is en op dit moment niet meer dan dat. Om het anders te zeggen: “the proof of the pudding is in the eating”. Het CDA merkt nog op dat de door u genoemde beïnvloedende factor 12 - "de ambtelijke organisatie ondervindt de gevolgen van te directe aansturing door (de) wethouders en daardoor moeilijk in zijn professionele positie kan komen" – voor het CDA een groot zorgpunt vormt. In het rapport van BMC van 31 augustus 2017 werd op pagina 9 vastgesteld, dat de ambtelijke organisatie de ruimte moet krijgen om het bestuur integraal te adviseren. Die opmerking moet mede geplaatst worden in het licht van de opmerking in het deelrapport 2 van BMC van juni 2017. Daar staat op pagina 20 dat wethouders rechtstreeks in de ambtelijke organisatie sturen om doelstellingen binnen de portefeuille te realiseren. Toen dit rapport uitkwam zat het CDA nog in het college. Na april 2018 niet meer. Toch blijkt er in de verhouding tot de ambtelijke organisatie niets veranderd te zijn. Dat is in het licht van de door de huidige coalitie gewenste verandering van de bestuurscultuur op zijn zachtst gezegd teleurstellend. Wij wachten de verdere voortgang af. Met vriendelijke groet, Andries Houtakkers, Fractievoorzitter CDA

Maandag 23 september tweede bijeenkomst ‘Praat mee over behoud Wijchens Meer’

Wijchen Lokaal Wijchen Lokaal CDA Wijchen 21-09-2019 11:03

Maandagavond 23 september 2019 organiseert het CDA Wijchen de tweede bijeenkomst ‘Praat mee over behoud Wijchens Meer’ aan de oevers van het Wijchens Meer. Na de succesvolle eerste bijeenkomst op 9 september, die druk werd bezocht door ruim 60 bezorgde inwoners, organiseert het Wijchense CDA nu een tweede bijeenkomst.

CDA-raadsleden Karin Hoogteijling, Jan Peters Sengers, Marlien Joosse en Björn Derksen beantwoorden samen met commissieleden Mari van Wanroij en Hilde Cuppen uw vragen over de situatie aan het Wijchens Meer en het voorstel van het college om De Meer te bebouwen.

Fractievoorzitter Björn Derksen hierover: “Je ziet hoe het Wijchens Meer leeft bij onze inwoners. De eerste bijeenkomst was erg drukbezocht. De gemeenschappelijke deler tijdens deze bijeenkomst was dat niemand bebouwing op het Wijchens Meer ziet zitten. Ook geen kleiner gebouw zoals nu het voorstel van het college is”, aldus Derksen.

De tweede bijeenkomst vindt op 23 september om 19.00 uur plaats aan het Wijchens Meer ter hoogte van uitvaartcentrum Wessels.

Björn Derksen daarover: “Deze bijeenkomst is nadat het college afgelopen dinsdag heeft besloten om, ondanks 650 zienswijzen, tóch bebouwing op het Wijchens Meer toe te staan. Dat vinden wij erg teleurstellend en leggen ons hier niet zomaar bij neer! Een horecavoorziening op die plek verstoort de rust, het uitzicht en de natuur. Maandagavond aan De Meer vertellen wij welke acties wij de aankomende weken voor het behoud van het Wijchens Meer in gang zetten en hoe bewoners hierbij kunnen helpen.”

Derksen vervolgt: “Ik verwacht daarom dat de belangstelling voor deze tweede bijeenkomst ‘Praat mee over behoud Wijchens Meer’ weer groot zal zijn nu het college heeft besloten bouwmogelijkheden op het Wijchens Meer toe te staan.”

In de raadsvergadering van 31 oktober 2019 beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Als dan de meerderheid van de gemeenteraad tegen het bebouwen van het Wijchens Meer stemt dan verandert er niks op het Wijchens Meer.