Nieuws van politieke partijen in Stichtse Vecht inzichtelijk

10 documenten

CDA Stichtse Vecht vraagt om verlaging OZB-tarief voor verenigingen

CDA CDA Stichtse Vecht 08-01-2019 12:39

Het CDA Stichtse Vecht stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden tot het verlagen van het OZB-tarief voor verenigingen en clubs. De gemeente heeft sinds kort de mogelijkheidniet langer het hogeOZB– tarief voor niet-woningen (lees: bedrijven)in rekening te brengen voor verenigingen, maar het lageOZB-tarief voor woningen.Hiertoe namde Tweede Kamer eind 2018 het amendementvan CDA'er Pieter Omtzigt aan. De CDA fractie van Stichtse Vecht vraagt het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit voor 2020 in Stichtse Vecht te realiseren. Fractievoorzitter Klaas Overbeek licht toe: "Het CDA wil drempels wegnemen en vrijwilligerswerk, in de breedste zin, beter ondersteunen en faciliteren. Van jeugd- en seniorenondersteuning tot vrijwilligerswerk op het gebied van sport, cultuur(historie) en lokale evenementen. Deze organisaties zijn van wezenlijk belang voor de sociale samenhang en gemeenschapszin in onze dorpen. De exploitatielasten van verenigingsgebouwen kunnen behoorlijk op de begroting drukken. Een verlaging van de belasting kan verenigingen ontlasten, zodat de contributie uitgegeven kan worden aan de activiteiten waar verenigingen voor zijn." Het CDA stelde daarom de volgende vragen: 1) Bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) biedt?2) Deelt u de mening van het CDA dat dit een goede mogelijkheid biedt om vrijwilligersorganisatie, zoals een sportvereniging of scoutingclub extra tegemoet te komen?3) Deelt u de mening dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale samenhang en de gemeenschapszin in onze gemeente?4) Bent u bereid ruim voor behandeling van de kadernota te inventariseren welke verenigingen in Stichtse Vecht het hoogste OZB-tarief betalen, en daarbij aan te geven wat de financiële consequenties zijn als een lager tarief voor verenigingen zou worden ingevoerd?

Stamppottenbuffet 2019: Gezellig, lekker en leerzaam !

CDA CDA Stichtse Vecht 03-01-2019 13:28

Op het eerste gezicht heeft een stamppottenbuffet weinig met politiek te maken. Maar het is wel een mooie manier om het nuttige met het aangename te verenigen. Op 3 januari startte CDA Stichtse Vecht met een kleine 40 mensen het nieuwe jaar en deed het inmiddels traditionele stamppottenbuffet alle eer aan. In het boerderijmuseum van Koos en Thea Segers aan de Wagendijk in Kockengen werden eerst de nieuwjaarswensen uitgewisseld. Na de maaltijd werd via een gevarieerd programma met korte presentaties info gegeven over de Waterschapsverkiezingen.Naast de verkiezingen voor de Waterschappen zijn er dit jaar ook verkiezingen voor de Provinciale Staten 2019. PIeter Kruiswijk uit Loenersloot, lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), gaf een inkijkje in de vele activiteiten van het Waterschap.Naast Wim Zwanenburg, de lijsttrekker vanuit het CDA voor AGV waren vanuit het CDA Stichtse Vecht de kandidaten Astrid Verweij uit Nieuwer ter Aa (nr.2), Cor Veldhuisen uit Nigtevecht (nr. 5) en Nico de Jong uit Vreeland (nr.8) aanwezig.Ook Derk Boswijk, de CDA lijsttrekker voor de Staten-verkiezingen én inwoner van Kockengen, was erbij. Wethouder Hetty Veneklaas en ook onze fractie- en commissie-leden waren aanwezig. Door fractievoorzitter Klaas Overbeek werd een korte toelichting gegeven om politieke actualiteit in Stichtse Vecht. Er was veel ruimte voor informele contacten. Gezellig, lekker en leerzaam. Het nieuwe jaar is gestart, een jaar dat met meerdere verkiezingen zeker weer het nodige in beweging zal brengen. Een voorspoedig jaar gewenst.

Stamppottenbuffet 2019: Gezellig, lekker en leerzaam !

CDA CDA Stichtse Vecht 03-01-2019 13:28

Op het eerste gezicht heeft een stamppottenbuffet weinig met politiek te maken. Maar het is wel een mooie manier om het nuttige met het aangename te verenigen. Op 3 januari startte CDA Stichtse Vecht met een kleine 40 mensen het nieuwe jaar en deed het inmiddels traditionele stamppottenbuffet alle eer aan. In het boerderijmuseum van Koos en Thea Segers aan de Wagendijk in Kockengen werden eerst de nieuwjaarswensen uitgewisseld. Na de maaltijd werd via een gevarieerd programma met korte presentaties info gegeven over de Waterschapsverkiezingen.Naast de verkiezingen voor de Waterschappen zijn er dit jaar ook verkiezingen voor de Provinciale Staten 2019. PIeter Kruiswijk uit Loenersloot, lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), gaf een inkijkje in de vele activiteiten van het Waterschap.Naast Wim Zwanenburg, de lijsttrekker vanuit het CDA voor AGV waren vanuit het CDA Stichtse Vecht de kandidaten Astrid Verweij uit Nieuwer ter Aa (nr.2), Cor Veldhuisen uit Nigtevecht (nr. 5) en Nico de Jong uit Vreeland (nr.8) aanwezig.Ook Derk Boswijk, de CDA lijsttrekker voor de Staten-verkiezingen én inwoner van Kockengen, was erbij. Wethouder Hetty Veneklaas en ook onze fractie- en commissie-leden waren aanwezig. Door fractievoorzitter Klaas Overbeek werd een korte toelichting gegeven om politieke actualiteit in Stichtse Vecht. Er was veel ruimte voor informele contacten. Gezellig, lekker en leerzaam. Het nieuwe jaar is gestart, een jaar dat met meerdere verkiezingen zeker weer het nodige in beweging zal brengen. Een voorspoedig jaar gewenst.

Gemeente moet graffitischade verhalen op dader

CDA CDA Stichtse Vecht 17-10-2018 06:04

Het CDA wil dat de gemeente de schade van de graffiti probeert te verhalen, nu de graffitspuiter in Utrecht op heterdaad is betrapt. De gemeente Stichtse Vecht werd sinds afgelopen zomer geteisterd door de ‘Fame’ graffitspuiter. Nu de dader is gepakt, kunnen gemeentes mogelijk de schade verhalen. Volgens berichtgeving op Nu.nl kunnen gemeentes via de officier van justitie een schadevergoeding indienen. Het CDA vraagt het college daarom om een inventarisatie te maken van de geleden schade zoals schoonmaakkosten. Fractievoorzitter Klaas Overbeek: “We vinden het belangrijk dat de kosten op de daders wordt verhaald. Daarmee geven we ook gelijk een signaal af dat vandalen hier niet zomaar mee weg komen. Uiteindelijk zal anders de gemeenschap betalen en daar hoort de rekening niet thuis”.Dit zijn de vragen die het CDA Stichtse Vecht (Klaas Overbeek) heeft ingediend: Afgelopen zomer was in het nieuws dat op honderden plekken in de gemeente Stichtse Vecht de graffiti-tags van Fame te zien zijn. Recentelijk is de vermoedelijke dader op heterdaad betrapt en opgepakt in Utrecht. 1. Is het college op de hoogte van dit nieuws ? 2. Heeft het college in beeld op welke locaties in Stichtse Vecht deze tag is aangebracht of is het college bereid dit te inventariseren? 3. Welke kosten zijn met het schoonmaken hiervan gemoeid? 4. Is het college bereid om via de officier van justitie een schadevergoeding in te dienen, om daarmee de kosten op de dader van het schoonmaken te verhalen? Het artikel op NU.nl waarnaar dit bericht refereert is hier te vinden: https://www.nu.nl/utrecht/5517578/graffitispuiter-fame-heterdaad-betrapt.html.

CDA voorstellen Vitaal Platteland en Sportinvesteringsfonds aangenomen

CDA CDA Stichtse Vecht 04-10-2018 13:40

Bij de behandeling van het college-werkprogramma op 3 oktober zijn er op voorstel van het CDA twee amendementen (wijzigingen van het besluit) aangenomen. Er komt door het CDA een plan voor een Vitaal Platteland en het Sportinvesteringsfonds wordt onderzocht. Beide punten komen uit ons verkiezingsprogramma. Als kleinzoon van een melkveehouder, gaat het fractievoorzitter Klaas Overbeek persoonlijk aan het hart dat er veel meer aandacht komt voor een Vitaal platteland. Denk aan aandacht voor nieuwe verdienmodellen, tegengaan van leegstand. Dit doen we voor de boeren, maar ook voor behoud van het landschap dat onze gemeente zo kenmerkt. Uiteraard wil het CDA dit in een participatief proces opstellen, om in brede samenwerking, met o.a. LTO en dorpsraden de oplossingen te vinden voor de uitdagingen op het platteland. Op voorstel van het CDA komt er nu dus aandacht voor dit onderwerp bij de gemeente, een brede inventarisatie dat uitmondt in een plan. Het tweede amendement betreft het sportinvesteringsfonds. Het college gaat dit onderzoeken en de CDA fractie ziet graag dat dit fonds er daadwerkelijk komt. Hiervoor dienden we samen met Lokaal Liberaal een amendement in om het fonds te vullen met de overwaarde uit het project Sportpark Daalse Weide of soortgelijke initiatieven in de toekomst, zodat alle verenigingen kunnen meeprofiteren van dit soort projecten. Ook dit amendement werd met brede steun uit de raad aangenomen. met vriendelijke groet,Klaas Overbeek

Kinderboerderij Vechtse Hoeve

CDA CDA Stichtse Vecht 20-09-2018 17:23

Sinds eind vorige week Chris Estervan kinderboerderij De Vechtse Hoeve een betoog op Facebook schreef over het stoppen van nevenactiviteiten, zoals de kinderpartijtjes, zijn wij in de actie gekomen. De ochtend erna stond onze fractievoorzitter Klaas Overbeek op de stoep en ook andere partijen volgde snel. Woensdagavond jl. sprak Chris Ester dan ook in over de kwestie en de gevolgen voor zijn kinderboerderij. Dankzij het draagvlak van alle partijen en de toezeggingen van wethouder Van Dort worden vier door de kinderboerderij gevraagde toezeggingen overgenomen in het bestemmingsplan. In de Raad van 2 oktober aanstaande wordt dit vervolgens bekrachtigd. Het CDA is blij dat dit op korte termijn geregeld is, maar blijft de komende tijd alert op de situatie rondom de kinderboerderij. De kinderboerderij, door sommigen het “mooiste stukje van Maarssen” genoemd, dragen wij immers een heel warm hart toe.

CDA blij met coalitieakkoord

CDA CDA Stichtse Vecht 26-04-2018 13:18

De CDA is blij met het coalitieakkoord ‘samen werken aan duurzame oplossingen’. Het akkoord ademt de bekende CDA term “rentmeesterschap”, volgens raadslid Klaas Overbeek. “Duurzaamheid in de brede betekenis”. Het CDA is dan ook blij dat Hetty Veneklaas als wethouder aan de slag gaat met een aantal thema’s die voor het CDA speerpunten waren in het verkiezingsprogramma: jongerenbeleid, ouderenbeleid en eenzaamheid. Veneklaas zal de volgende portefeuilles krijgen: WMO, volksgezondheid, welzijn, ouderenbeleid, jeugdbeleid en jeugdzorg; onderwijs; jongerenwerk;sport en spel. Door het vertrek van Hetty Veneklaas als wethouder is Pim van Rossum toegetreden als raadslid. De driekoppige fractie bestaat daardoor nu uit: Klaas Overbeek, Pim van Rossum en Sarah van Lindenberg-Hess. op de foto hieronder: de nieuwe fractie samen met de wethouder.

Installatie van de nieuwe Raad

CDA CDA Stichtse Vecht 29-03-2018 18:04

de CDA raadsleden Klaas Overbeek, Hetty Veneklaas en Sarah van Lindenberg-Hess Vanavond is de nieuwe gemeenteraad van Stichtse Vecht geïnstalleerd, ook onze CDA-fractie is beëdigd.Veel succes Hetty, Sarah en Klaas!

ZUID !

CDA CDA Stichtse Vecht 19-03-2018 12:02

Het CDA heeft hart voor alle 12 kernen in Stichtse Vecht. Onze kandidaten wonen daarom ook verspreid over de gehele gemeente. Een mooie mix van jong én ervaren. We weten daardoor goed wat er speelt en zijn bereikbaar voor bewoners. Voor het gebied Maarssen-dorp, Maarssenbroek, Oud-Zuilen, Oud-Maarsseveen en Tienhoven stellen we de lokale kandidaten graag nog even aan u voor: Klaas Overbeek (nr.2) uit MaarssenBruggenbouwer tussen gemeente en inwoners, deskundig op o.a. financieel en bestuurlijk gebied. Maak verder kennis met hem en z’n visie klikhier Dinno de Meer (nr.4) uit MaarssenGaat voor duurzaam wonen én een groene gemeente. En voor een goed verenigingsklimaat!De moeite waard om even verder kennis te maken? klikhier Jaap Waverrijn (nr.7) uit Maarssen Vindt het belangrijk dat mensen goed kunnen leven in een huiselijke omgeving, eventueel met goede zorg. Meer weten? klikhier Onze lijsttrekker is Hetty Veneklaas (nr.1) uit Breukelen CDA: Open, Deskundig én BetrouwbaarEn als politieke partij in Stichtse Vecht misschien wel de meeste leden …….

Hart voor Stichtse Vecht - de praktijk!

CDA CDA Stichtse Vecht 12-03-2018 20:10

In december sprak één van de kandidaat-raadsleden Pim van Rossum, op de kerstmarkt met 'Vrijwilliger van het jaar 2017' Vincent Stapper. Vincent hing inde CDA-wensboomdat hij wenste dat het hele CDA het diploma reanimatie en AED ging behalen. Pim drukte hem de hand en vervolgens is door Vincent en Elly Schot geregeld dat wij na een korte voorbereiding thuis, vandaag de cursus konden volgen. In de vier uur durende cursus is ons alles geleerd door instructeur Bert Rigter en konden wij naar hartenlust oefenen. Aan het eind van de avond kregen Hetty Veneklaas, Astrid Verweij, Maarten Bootsma, Henk Griffioen, Dinno de Meer, Klaas Overbeek en Pim van Rossum vervolgens hun welverdiende reanimatie-diploma. Met de toetreding van Vreelander Pim van Rossum heeft in die kern nu 2% van de inwoners een diploma reanimatie, de doelstelling van de gemeente Stichtse Vecht voor dit jaar. Dat is nog niet met elke kern het geval, er is nog werk te verzetten. Na de verkiezingen start het CDA dan ook een actie om de EHBO Vereniging Vreelandte ondersteunen om meer inwoners gediplomeerd te krijgen in de omliggende kernen, zodat onze slogan van onze verkiezingsprogramma#HartvoorStichtseVecht geen loze kreet blijft.