Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

3 documenten

Maurits von Martels heeft z'n blik op blik!

CDA CDA Raalte 13-03-2018 10:05

Maurits von Martels aan de lunch bij melkveebedrijf Harink te Heino Op uitnodiging van kandidaat raadslid Jeroen Neimeijer heeft Maurits von Martels een bedrijfsbezoek gebracht aan het melkveebedrijf Harink te Heino. Naast afvaardiging CDA Raalte waren ook LTO Salland en andere vertegenwoordigers van de agrarische sector die ook nauw verwant zijn met natuurontwikkelingen in het gebied. Over verschillende onderwerpen werd gesproken waaronder de statiegeld alliantie, deze week staat het op de agenda van de 2e kamer, de minister gaat wel voor de plastic variant maar heeft geen oog voor blik. Maurits von Martels heeft zijn “blik” gericht op blik en zal zich hiervoor hard maken. Ontwikkelingen in de natuur, het agrarisch bedrijfsleven en de maatschappelijke beeldvorming komen door verbinding van lokale, provinciale en landelijke politiek beter naar voren. Maurits is volksvertegenwoordiger binnen de Tweede Kamer zoals de lokale raadsleden dit voor de plaatselijke gemeente zijn. Samenwerking werkt en loont!

Lokale "CDA-held” uit Dalfsen verrijkt Tweede Kamer met boerenverstand!

CDA CDA Raalte 27-08-2017 12:35

Op maandagavond 10 juli 2017 tijdens een open en interactieve CDA Raalte bijeenkomst bij recreatiebedrijf de Maathoeve aan de Witteveensweg 23 in Heeten beleeft Maurits von Martels “één van zijn mooiste avonden”! Ons CDA Tweede Kamerlid uit Dalfsen vertelt over zijn ervaringen “100 dagen boerenverstand in de Tweede Kamer”, maar wil vooral luisteren wat er bij de mensen leeft… Zeer scherpe en kritische vragen worden aan Maurits von Martels gesteld door Dick Assink en Toon Metz: “Is de slogan ''Méér boerenverstand in de Tweede Kamer” aan een niet-agrariër uit te leggen?” “Heeft de N35 een eigen Tweede Kamerlid nodig?”“Hoe denk je de omslag van te veel focus op de Randstad in relatie tot je eigen portefeuille te kunnen beïnvloeden?” Op de vraag van Toon Metz hoe de omslag van overmatige focus op de Randstad hersteld kan worden antwoordt Maurits von Martels gepassioneerd: “verandering is een langzaam proces met een lange adem”. Hij benadrukt dat een duidelijke visie van belang is om met andere partijen vanuit de gedeelde waarden naar oplossingen te zoeken. Duurzaamheid als waarde zit bijvoorbeeld bij het CDA geworteld als rentmeesterschap (één van de vier uitgangspunten van het CDA)! Duurzaamheid bij het CDA geworteld als rentmeesterschap! Maurits von Martels antwoord enthousiast op de vraag van Dick Assink, dat hij als CDA Tweede Kamerlid met en naast zijn portefeuilles regionale accenten legt bij bijvoorbeeld de vliegroutes Lelystad airport en de N35. Op de tweede vraag van Dick Assink of ''Méér boerenverstand in de Tweede Kamer” aan een niet-agrariër uit te leggen is?” geeft Maurits von Martels glashelder aan: “meer boerenverstand is juist bij de jeugd aangeslagen”. Het gaat er bij meer boerenverstand om, dat juist feiten en niet beelden leidend zijn en uiteraard is de slogan “niet in beton gegoten”! Dick Assink en Toon Metz winnaars van de “Meet & Greet” met Maurits von Martels Aan het eind van de open en interactieve CDA Raalte bijeenkomst ontboezemt Maurits von Martels zijn motivatie om in de politiek actief te zijn. Hij vertelt: “Als er zaken niet goed gaan kun je geërgerd aan de zijlijn staan roepen of kun je je als raadslid verkiesbaar stellen en constructief meedoen om een oplossing te vinden!”. Kandidaat zijn voor een lokale partij als het CDA Raalte of Dalfsen heeft daarbij nog de grote plus van de “verbinding” naar de provinciale, landelijke en Europese partijgenoten. Maurits von Martels steunt daarom Salland in “Den Haag” en Maurits von Martels kan Salland vragen om ondersteuning in “Den Haag”! Constructief verkiesbaar stellen als raadslid of boe roepen vanaf de zijlijn? Kortom: mensen die niet geweest zijn hebben wat gemist en bijeenkomsten als deze “smaken” naar meer! CDA Raalte, 10 juli 2017

Wat is er veranderd na “100 dagen boerenverstand in de Tweede Kamer?”

CDA CDA Raalte 19-06-2017 15:57

Hij stond op plek 44 op de kandidatenlijst, maar kwam met maar liefst ruim 21.000 voorkeursstemmen in de Kamer! Zijn slogan was: ''Méér boerenverstand in de Tweede Kamer'. Als melkveehouder en wethouder in de gemeente Dalfsen nu CDA Tweede Kamer woordvoerder: spoor, glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierproeven, gastvrijheidseconomie, toerisme, milieu, externe veiligheid en biobrandstoffen. Tijdens het open gesprek en de interactieve bijeenkomst met publiek op maandagavond 10 juli 2017 vanaf 20.30 uur zal “onze Maurits von Martels” vragen beantwoorden als: 1. Wat is er en zal er nog veranderen na “100 dagen boerenverstand in de Tweede Kamer?” 2. Heb je Mark Rutte al gesproken en dé 1.000 euro gekregen? 3. Hoe ondersteunt Maurits Salland in “Den Haag” en hoe kan Salland Maurits in “Den Haag” steunen? Deze avond zal plaatsvinden bij Recreatiebedrijf de Maathoeve in Heeten. Heeft u nu zelf al vragen aan CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels om 10 juli te stellen, dan kunt u deze mailen naar info@cdaraalte.com. De beste vraag zal worden beloond met een “Meet & Greet” met Maurits von Martels en het stellen van de vraag tijdens de bijeenkomst! Let op: voor leden begint de avond al om 19.30 met de Algemene Ledenvergadering! Kortom, een niet te missen avond! Introducees zijn uiteraard van harte welkom. Wij verzoeken u vriendelijk om u digitaal via het formulier http://bit.ly/MauritsVonMartels aan te melden. Wij hopen u van harte te ontmoeten, namens fractie en bestuur van CDA-afdeling Raalte. De agenda voor deze avond is hier te dowloaden Het verslag van de vorige ALV is hier te downloaden Het verslag van de ALV van 01-06-2016 is hier te downloaden Het finaciële gedeelte is op aanvraag beschikbaar. Tevens hebben de leden van CDA Raalte deze ook via de mail reeds ontvangen.