Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

41 documenten

Het coronavirus grijpt om zich heen. Zó wil FVD het bestrijden!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 08-03-2020 13:00

Theo Hiddema, 5 maart 2020:

Voorzitter,

Vijf weken geleden vroeg ambtgenoot Baudet maar liefst tweemaal een debat over de verspreiding van het nieuwe coronavirus aan. Het werd door een meerderheid van de Kamer weggewuifd. “Komt wel tijdens het AO”, zei men. Die laconieke reactie hield aan. Zo’n wijdverbreide uitbraak van het coronavirus, dat zou ons toch niet overkomen? De reactie van het RIVM was ook bevreemdend. Na een coronabesmetting in Tilburg meende een RIVM-directeur dat de grootschalige verspreiding van het virus tijdens carnaval onwaarschijnlijk was, want men zou carnaval tenslotte toch, ik citeer, “in een kleine groep” vieren. Wat een expertise! De moed zinkt de burger al in de schoenen. Dit wekt niet de indruk van een opperste staat van paraatheid, nietwaar?

Laat ik heel duidelijk zijn: FVD pleit niet voor paniek of paranoia. Wel voor realisme en gepaste voorbereiding op een epidemie met serieuze gevolgen voor mens en maatschappij. Het is mogelijk dat veel mensen ziek worden. En uitbraken van het coronavirus zijn vaak lokaal geconcentreerd, zoals we ook al in Italië hebben gezien. Huisartsen en ziekenhuizen kunnen opeens overweldigd worden door patiënten en bezorgde burgers. Zijn zij daar adequaat op voorbereid? Wat als veel ongeruste mensen zich opeens willen laten testen? Voor hoeveel dagen zijn er pcr-testen voorhanden? En wat gebeurt er met de kinderen als scholen tijdelijk hun deuren moeten sluiten? Hoe wordt besloten wanneer en hoe dit moet gebeuren? Het is zaak dat hier duidelijke protocollen voor zijn en dat publieke instellingen hiermee bekend zijn. Zijn die er? Kan de minister aangeven welke protocollen hiertoe voorhanden zijn?

Wat FVD betreft staan drie zaken centraal.

Ten eerste: de terechte zorgen onder de bevolking kunnen het beste worden beantwoord met volledige openheid van zaken. De mond mag worden bedekt, maar de realiteit niet! Wij juichen daarom toe dat het RIVM op zijn schreden is teruggekeerd en nieuwe coronagevallen nu toch per gemeente publiceert. En wij sporen alle betrokkenen aan om de grootst mogelijke openheid te geven over de stand van zaken. Schimmigheid vergroot de zorgen.

Ten tweede: in geval van twijfel: testen, testen, testen! De toegang tot een test op het coronavirus moet laagdrempelig zijn. Er verschenen berichten dat het Radboud MC te Nijmegen iedereen met luchtwegklachten op het coronavirus test. Dat zou volgens het AD in tegenspraak met het RIVM-protocol zijn. In dat geval heeft het Radboud MC het juiste besluit genomen. Eventuele terughoudendheid van het RIVM om te testen kan desastreuze consequenties hebben, zowel voor zieken als voor de samenleving. Wil de minister hierop toezien?

En ten derde: capaciteitsvergroting. Er verschijnen al berichten over een gebrek aan mondkapjes in de ziekenhuizen. Die zijn vervolgens schielijk ontkracht, maar mij kwam ter ore dat academische ziekenhuizen en het RIVM vandaag een noodbijeenkomst organiseren om het gebrek aan opvangcapaciteit en pcr-testen te bespreken. Kan de minister ons op de hoogte stellen van de uitkomsten hiervan? Hoeveel testen zijn er nog beschikbaar in Nederland? Hoe lang is de doorlooptijd, de tijd die het in het laboratorium duurt van het moment van testen tot de uitslag? Een medicus werkzaam in dit circuit fluisterde me in dat die doorlooptijd een week bedraagt. Klopt dat? Zo ja, dan is dat te lang! Zou het dan niet beter zijn om alle geteste personen dringend zelfquarantaine te adviseren? Wat gaat de minister doen om het aantal pcr-testen zo snel mogelijk te vergroten en de doorlooptijd te verkorten?

Dan ten slotte. India heeft aangekondigd geen paracetamol meer te zullen exporteren. Dit noopt tot reflectie: zijn we voor essentiële geneesmiddelen en andere medische artikelen te afhankelijk van het buitenland? Als andere landen hun producten in het geval van een pandemie niet langer exporteren, komt Nederland dan in de problemen? Is hier een plan voor? Graag een reflectie van de minister.

Dankuwel.

Dit was het fantastische FVD-congres 2019

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-12-2019 14:01

Topsprekers uit binnen- en buitenland, een evenement dat in de Nederlandse politiek nooit vertoond is, duizenden bezoekers en een geweldige sfeer! Haal met ons herinneringen op aan deze geweldige dag met vele sprekers, onder wie Thierry Baudet, Theo Hiddema, Annabel Nanninga, Derk Jan Eppink, Paul Cliteur, Jan Cees Vogelaar, Theo Francken en Jenny Douwes!

Studiemiddag over de zaak-Wilders: de schending van de scheiding der machten.

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 17-09-2019 15:00

Het Wildersproces is een aanval op de vrijheid van meningsuiting en stinkt naar politieke beïnvloeding. Zaterdag gingen Theo Hiddema, Paul Cliteur, Theo de Roos en Frits Bolkestein hierover met elkaar in debat in De Bazel, Amsterdam.

Symposium over het Wildersproces: de schending van de scheiding der machten

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 12-09-2019 20:49

Naar aanleiding van het schokkende nieuws over politieke inmenging van het ministerie van justitie in de zaak-Wilders, organiseert het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie op zaterdag 14 september een symposium over de scheiding der machten.` Samen met Afshin Ellian schreef Paul Cliteur het boek "De Staat versus Wilders". In dit boek gaan zij in op de vraag of de vrijheid van kritiek kan overleven wanneer politici enerzijds bedreigd worden en anderzijds vervolgd. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Theo Hiddema en ook is Martin Bosma aanwezig om een exemplaar in ontvangst te nemen.

Nu is daar nog bijgekomen dat de rechtszaak voortkomt uit politieke inmenging waardoor de scheiding der machten, het fundament van de democratie, ernstig onder druk komt te staan. Samen met Paul Cliteur, Theo Hiddema, Frits Bolkestein en Theo de Roos gaan we in gesprek over de zaak-Wilders en de betekenis hiervan voor de democratie en de rechtsstaat. 

 EXCLUSIEF VOOR LEDEN. 

Toegang voor de lezing is: € 35,-, daarvoor ontvangt u ook het eerdergenoemde boek "De Staat versus Wilders".

Inloop: 15:30 uur

Aanvang: 16:00 - 18:00 uur

Toegang: € 35,00 inclusief het boek "De Staat versus Wilders"

Bestel hier uw kaarten!https://www.eventbrite.nl/e/tickets-symposium-over-het-wildersproces-de-schending-van-de-scheiding-der-machten-72223431227?fbclid=IwAR3Je6ZN18-UgLTrxBneHCIsqrBd5kiXHNy17xnWmxOArhiOVVkEZlG_f_o

We willen u graag beter leren kennen!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 07-09-2019 12:25

Forum voor Democratie organiseert de komende maanden in al onze twaalf provincies informele bijeenkomsten voor onze leden. Zij kunnen daar kennismaken met elkaar en met hun volksvertegenwoordigers in de provinciale staten. Ook landelijke politico - Theo Hiddema, Thierry Baudet, Annabel Nanninga, Derk Jan Eppink, Paul Cliteur - zullen bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn.

De bijeenkomsten zijn gratis en alleen toegankelijk voor leden en hun introducés. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties en data. Geef u op en kom langs om met ons te spreken over de noodzakelijke politieke veranderingen die we de komende tijd samen gaan afdwingen!

Klik hier om u aan te melden

Agenda

8 September Limburg12 September Friesland13 September Noord Holland20 September Zuid Holland27 September Utrecht28 September Flevoland4 Oktober Overijssel8 Oktober Groningen17 Oktober Gelderland18 Oktober Noord Brabant25 Oktober Drenthe1 November Zeeland

FVD opent het politieke jaar in Zaandam!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-09-2019 10:00

Samen met meer dan 2500 leden en medestanders luidde Forum voor Democratie op 2 september het nieuwe politieke jaar in. Met Thierry Baudet, Theo Hiddema, Paul Cliteur, Annabel Nanninga en Derk Jan Eppink blikten we terug op de afgelopen periode en gingen we in gesprek over de toekomst van ons land.

In het nieuwe politieke jaar gaat FVD met méér energie dan ooit pleiten voor de noodzakelijke veranderingen in Nederland. De onbegrensde immigratie moet stoppen. De koopkracht moet worden hersteld - en dat kan als we stoppen met de absurde en zinloze klimaatplannen van Rutte. We gaan weer investeren in woningbouw, veiligheid en onderwijs. De bureaucratie in de zorg pakken we genadeloos aan. En we realiseren échte invloed van de bevolking via referenda.

FVD is er klaar voor! We danken alle aanwezigen in Zaandam voor hun support en creatieve ideeën, en we gaan binnenkort weer heel het land door om nader kennis te maken en onze beweging nog verder te versterken. Dank! Tot snel!

Theo Hiddema start onderzoek naar falend asielbeleid

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-09-2019 15:30

Na twee jaar in de Kamer van het kastje naar de muur te zijn gestuurd door Minister Grapperhaus en premier Mark Rutte, gaat FVD-Kamerlid Theo Hiddema nu zelf het veld in om te onderzoeken waarom het asiel- en immigratiebeleid al decennia blijft falen.

Hoe kan de asielindustrie zo machtig zijn? Waarom doen opeenvolgende kabinetten niets tegen de massale instroom van pseudo-vluchtelingen? Waarom faalt ons uitzetbeleid? In een serie werkbezoeken, waarvan Hiddema op camera verslag zal doen, gaat hij de oorzaken blootleggen en concrete, haalbare oplossingen presenteren. Zijn bevindingen zal hij vervolgens in de Kamer presenteren om het kabinet tot handelen te dwingen.

Ons land is de afgelopen decennia ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-09-2019 14:31

Ons land is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd, met name door massale immigratie. Ons asielbeleid faalt al jaren en de asielindustrie lijkt oppermachtig. Waarom is hier kabinet na kabinet niets aan gedaan? Theo Hiddema zoekt het uit. Hij start een onderzoek naar de asielmachine en zoekt een antwoord op de vraag waar het mis gaat. https://fvd.nl

Thierry BaudetFantastische avond! ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-09-2019 08:22

BeauThierry Baudet en Theo Hiddema ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-09-2019 14:01