Nieuws van politieke partijen over Forum voor Democratie inzichtelijk

522 documenten

Kruisingen Torenstraat moeten veiliger.

CDA CDA Forum voor Democratie Nijkerk 26-06-2023 19:26

De fractie van het CDA Nijkerk-Hoevelaken heeft in de raadsvergadering van 22 juni een motie ingediend. Het college wordt hierin gevraagd om te komen tot een concrete oplossing voor verbetering van de veiligheid van kruisingen met de Torenstraat voor àlle verkeersdeelnemers. CDA-raadslid Pam van de Weijer-Feuerstein: ‘Er leven zoveel zorgen! Al sinds 2019 ervaart men hier weinig overzicht en veiligheid. In het plaatsen van een extra bord of vervanging van een bord hebben wij niet voldoende vertrouwen. Wij hebben verzocht om hier haast mee te maken. Wij begrijpen dat deze verkeersituaties lastig zijn en dn dat verschillende inwoners en partijen, verschillende belangen en ideeën hebben. We zijn blij dat wethouder René Windhouwer wil kijken naar een onafhankelijke partij om dit goed te kunnen beoordelen.’ De motie is mede ingediend met De Lokale Partij, Forum voor Democratie en de CU-SGP. Uiteindelijk werd deze unaniem gesteund.

Ja ik wil, zegt Hulster raad: Hulstenaren mogen hun eigen trouwambtenaar kiezen

Algemeen Belang Groot Hulst Algemeen Belang Groot Hulst Forum voor Democratie Hulst 15-11-2022 08:46

Stellen die willen trouwen in de gemeente Hulst mogen voortaan zelf kiezen wie hen in de echt verbindt. Een voorstel van het pasgetrouwde raadslid Jelle Roelands kreeg veel bijval: ja ik wil, zei een grote meerderheid van de Hulster gemeenteraad.

Jelle Roelands van Algemeen Belang Groot Hulst trouwde vorige maand met zijn Iemke. Niet in de gemeente Hulst maar in Terneuzen, met een reden. Het stel wilde graag getrouwd worden door de vader van Roelands, maar dat mocht niet. Hulst heeft vier vaste trouwambtenaren, waar je uit kunt kiezen. Hulst zegt te hechten aan eisen van handelingsbekwaamheid en deskundigheid.

Roelands vond dat een bruidspaar juist de vrijheid moet krijgen om een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) zelf te kiezen, omdat trouwen een persoonlijke aangelegenheid is. In Sluis en in Terneuzen mogen koppels wel kiezen wie hen trouwt, bijvoorbeeld een familielid. Die persoon moet daarvoor naar de rechtbank en mag één huwelijk op een bepaalde dag voltrekken.

Assistentie

Roelands stelde aan de rest van de gemeenteraad voor om

voortaan een BABS voor één dag te kunnen kiezen

. Een bode of vaste BABS zou kunnen assisteren of er op toezien dat alles goed verloopt. Hulst loopt volgens Roelands ook leges mis, door huwelijken die elders plaats vinden.

Bijna alle raadsleden zeiden ja tegen het voorstel van Roelands, Forum voor Democratie stemde tegen. ,,We zijn van mening dat de vaste trouwambtenaren prima voldoen en recht doen aan de officiële status van het huwelijk”, zei Fred Walravens. De fractie vreesde ook dat een BABS voor één dag kostenverhogend werkt omdat er assistentie of toezicht nodig is.

Bron:

https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/ja-ik-wil-zegt-hulster-raad-hulstenaren-mogen-hun-eigen-trouwambtenaar-kiezen~a7307872/

Maak alle stikstofuitspraken openbaar!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie ChristenUnie Nederland 10-05-2020 10:30

Vorig jaar op 29 mei deed de Raad van State zijn beruchte stikstofuitspraak. Het kabinet heeft die uitspraak veel strenger geïnterpreteerd dan nodig is en is gestart met een stikstofbeleid dat veel boerenbedrijven de kop zal kosten. 

Voor de klimaatclubs is dit nog niet genoeg. Zij willen alle 7500 vergunningen die al waren verleend aanvechten. Verschillende rechters door het hele land hebben op verzoek van de milieuclubs al tientallen vergunningen vernietigd. Een ramp voor de hardwerkende boerenfamilies die hun bedrijf kapot gemaakt zien worden.

Tot overmaat van ramp zijn veel van de recente stikstofuitspraken ook nog eens helemaal niet openbaar gemaakt. Zo valt dus niet goed te controleren waarom de rechter in verschillende zaken precies heeft besloten de vergunning te vernietigen. 

Volgens de officiële richtlijnen moeten uitspraken zo veel mogelijk openbaar gemaakt worden. Dit geldt in ieder geval als het om uitspraken gaat die van bijzonder belang zijn voor bepaalde beroepsgroepen. 

Forum voor Democratie eist dat alle stikstofuitspraken openbaar gemaakt worden. Wij stellen de volgende Kamervragen aan minister Schouten (Landbouw, ChristenUnie) en minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD):

Vraag 1Bent u bekend met het bericht ‘Rechtbank vernietigt vergunning veehouders’? *(1)

Vraag 2Hoeveel gerechtelijke uitspraken zijn er ná 29 mei 2019 gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)? Hoeveel daarvan gaan over de inrichting (bijvoorbeeld stallen), hoeveel over beweiden, hoeveel over bemesten en hoeveel over handhaving?

Vraag 3Hoe en op welk moment is er vanuit de politiek op die verschillende uitspraken gereageerd, of zal naar verwachting nog worden gereageerd?

Vraag 4Klopt het dat “op voorhand” is besloten om bepaalde uitspraken over de PAS niet te publiceren? *(2) Waarom worden (bepaalde) uitspraken over de PAS niet gepubliceerd? Wie heeft dat op voorhand bepaald?

Vraag 5Hoe verhoudt het niet openbaar maken van gerechtelijke uitspraken zich met artikel 5 van het Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl? *(3)

Vraag 6Hoeveel uitspraken over de PAS zijn niet gepubliceerd? Wanneer en door welke gerechtelijke instanties zijn die uitspraken gedaan?  

Vraag 7Bent u bereid om alsnog alle uitspraken over de PAS te laten publiceren? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

*(1): Leeuwarder Courant 30 april 2020, ‘Rechtbank vernietigt vergunning veehouders’, zie https://www.lc.nl/economie/Rechtbank-vernietigt-vergunning-veehouders-25617036.html

*(2): Zie https://www.stikstofclaim.nl/updates/rechtbank-weigert-publicatie-uitspraken-over-vernietigde-boerenvergunningen

*(3):  Zie https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/selectiecriteria.aspx

Foto door Paul van de Velde.

Marcel Crok en Marijn Poels over Planet of the Humans!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 09-05-2020 17:40

Op maandag 11 mei zijn klimaatdeskundigen Marcel Crok en Marijn Poels te gast in het FVD Journaal om LIVE commentaar te geven op de spraakmakende documentaire The Planet of the Humans van Michael Moore! Deze speciale editie van het FVD Journaal wordt uitgezonden van 17.00 tot 18.00 uur op het YouTube-kanaal van Forum voor Democratie.

Vorige maand verraste de Amerikaanse documentairemaker Michael Moore vriend en vijand door een vernietigende film over het klimaatbeleid te publiceren. The Planet of the Humans zoomt in op drie ‘duurzame’ energiebronnen - windmolens, zonnepanelen en biomassa - en de bizarre werkelijkheid die daarachter schuilgaat. 

De documentaire bevestigt op overtuigende wijze dat deze zogenaamd ‘groene’ energiebronnen allesbehalve groen zijn. Ze vernietigen juist de natuur. Bovendien zijn ze vol-ko-men onrendabel, vervuilend en sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een kleine groep multinationals verdient er miljarden aan en politici zien hun controle toenemen, terwijl de omwonenden en belastingbetalers er zwaar onder te lijden hebben.

In Nederland wordt ondertussen maximaal ingezet op juist deze drie onverdedigbare energiebronnen. Windmolens schieten als paddenstoelen uit de grond, landbouwgrond verdwijnt voor de aanleg van zonneweides en er worden massaal bomen gekapt om te verbranden in biomassacentrales.

Zeer verfrissend dat uitgerekend een linkse documentairemaker blootlegt hoe rampzalig dit klimaatbeleid is. De film deed veel stof opwaaien. Terwijl Michael Moore voorheen door links nog werd bejubeld om zijn documentaires, reageert men nu vooral boos en paniekerig. De documentairemaker wordt ineens verketterd en er zijn zelfs pogingen gedaan om Planet of the Humans  te verbieden. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe diep de frustratie zit en hoe de klimaatlobby er alles aan doet om elke vorm van tegenspraak uit te roeien.   

Wij houden juist van discussie en hopen dat de film een flinke boost geeft aan het debat over het klimaatbeleid, dat al eerder door ons werd aangezwengeld. We mogen ons er simpelweg nooit bij neerleggen dat ons prachtige landschap, onze vrijheid en onze welvaart, ten onder gaan aan de leugens van de klimaatalarmisten.

Op maandag 11 mei om 17:00 bespreken we Planet of the Humans in het FVD Journaal! Te gast zijn:

Marcel Crok, wetenschapsjournalist en mede-oprichter van de klimaatrealistische denktank Clintel - ook bekend van het boek “De Staat van het Klimaat:

Marijn Poels, film- en documentairemaker, onder andere bekend van documentaires “The Uncertainty Has Settled” over de klimaatindustrie.

Mis het niet!

ZIE OOK:

De column van Rob Roos over Planet of the Humans

Onze Kamervragen over biomassa

Waarom het idee dat 97% van de wetenschappers denken dat klimaatverandering grotendeels door de mens komt onzin is.

Provincie roept afname van het aantal bomen een halt toe

Forum voor Democratie Forum voor Democratie CDA drenthe 06-05-2020 16:30

Uit ons onderzoek bleek het aantal bomen in Drenthe al sinds 2013 jaarlijks af te nemen. We brachten deze afname in kaart en onder de aandacht bij de provincie. Het resultaat: gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) heeft toegezegd deze afname per direct een halt toe te roepen en gaat met Staatsbosbeheer het gesprek aan om het bosarsenaal uit te breiden.

Tijdens de eerste digitale vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) heeft de fractie deze afname geagendeert. Er worden structureel meer bomen gekapt dan dat er worden geplant, ondanks een herplantingsplicht. Nu telt de provincie 5,2 miljoen bomen, dat zijn 12 bomen per inwoner. Het aantal bomen is tussen 2013 en 2017 in Drenthe met 2,9 procent afgenomen. Wij zijn van mening van bos bij de natuur van Drenthe hoort en steunen daarom de inzet voor het planten van meer bomen.

Gedeputeerde Henk Jumelet van het CDA is het met ons eens. Henk Jumelet zegde hierop toe de afname van bos een halt toe te roepen. Daarbij gaf Henk Jumelet aan voornemens te zijn met onder andere Staatsbosbeheer het gesprek aan te gaan over een uitbreiding van het bosarsenaal binnen Drenthe.

Mooi resultaat waar wij trots op mogen zijn.

FVD stelt vragen aan minister van Financiën over het risico van Nederlandse betalingen en garanties in de eurozone

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 05-05-2020 16:00

De Europese Unie staat op een kruispunt. Dendert de Brusselse trein door naar een federaal eindstation? Of is Nederland in staat om effectief aan de noodrem te trekken? Door de coronacrisis neemt de druk op Nederland toe. Zoals bij iedere crisis is er volgens Brussel maar één oplossing: de macht van de EU moet verder en onomkeerbaar worden uitgebreid. Met eurobonds (gemeenschappelijke Europese schuld) en het beleid van de Europese Centrale Bank zal Nederland garant staan voor het financiële beleid in Zuid-Europa. FVD maakt zich daarom grote zorgen. Volgende generaties zullen worden opgezadeld met een enorme schuldenlast, en Nederland zal haar financiële onafhankelijke definitief kwijt raken. FVD eist van de Nederlandse regering een loepzuiver beeld van de Nederlandse garanties, betalingen en risico’s in de eurozone. Daarom hebben wij aan minister Hoekstra van Financiën de volgende schriftelijke vragen gesteld. 

Vraag 1Hebt u kennisgenomen van de voorspelling van het IMF dat de Italiaanse staatsschuld eind 2020 155,5% BBP zal bedragen en naar verwachting snel verder zal stijgen?

Vraag 2Deelt u de mening dat deze enorme schuld onhoudbaar is en nooit meer door Italië op normale manier terugbetaald kan worden?

Vraag 3Kunt u een realistisch inschatting maken van de totale hoeveelheid Italiaanse staatschuld die de ECB onder de huidige opkoopprogramma's - inclusief de PEPP - uiteindelijk op de balans zal dragen, inclusief de huidige voorraad Italiaanse staatschuld?

Vraag 4Kunt u een schatting maken van de financiële schade die de ECB zal oplopen als deze schuld uiteindelijk met 30% afgeboekt moet worden en welk deel van deze schade direct of indirect (via Target2) door Nederland gedragen zal worden?

Vraag 5Deelt u de mening dat er geen materieel verschil bestaat tussen directe monetaire financiering en de enorme opkoopprogramma's van staatsschuld van de ECB en dat de ‘no-bail-out’ clausule van de ECB materieel wordt geschonden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6Deelt u de mening dat door de massale staatsschuld op de balans van de ECB de Eurobonds de facto al bestaan omdat bij niet-betaling de schade direct of indirect uiteindelijk pro-rata door de Eurozone landen worden gedeeld? Zo ja, wat stelt hij voor om deze praktijk te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7Wat is uw opvatting over tijdelijke, op gevolgen coronaschade gerichte, directe monetaire financiering via NCBs?

Vraag 8Hebt u kennis genomen van de uitspraken van uw Franse collega Le Maire in het Griekse zakenblad Ekathimerini, waarin hij stelt dat (tijdelijke) vormen van eurobonds nodig zijn om te voorkomen dat Nederland en Duitsland anders een concurrentievoordeel hebben omdat zij lagere tekorten hebben en dus meer geld kunnen aanwenden voor herstel? Zo ja, wat is hierop uw reactie?

Tijd voor een beter Israëlbeleid!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 04-05-2020 19:00

Na drie verkiezingen wordt er in Israël nu een kabinet geformeerd. De formerende partijen zouden overwegen om de Israëlische wet in plaats van de militaire wetgeving toe te passen in Joodse dorpen en steden in betwiste gebieden. Wat men daar ook van kan vinden - het Nederlandse belang is hier niet in het geding. Maar zelfs vóórdat het nieuwe kabinet goed en wel is geformeerd, staan ambassadeurs van EU-landen al klaar om kritiek te uiten.

Binnenlandse bemoeienis

Dat past binnen een patroon. EU-landen bemoeien zich graag met de binnenlandse aangelegenheden van Israël. Landen als Zweden en Nederland geven jaarlijks miljoenen uit aan “mensenrechtenprojecten” in Israël, die in werkelijkheid bedoeld zijn om het beleid van de regering te saboteren en extreem-linkse organisaties zonder enig draagvlak in de samenleving te ondersteunen. Het is alsof Israël een miljoenengift aan BIJ1 van Sylvana Simons zou geven. Dat zouden wij ook niet accepteren.

Daarnaast geeft Nederland nog eens miljoenen belastinggeld uit aan “ontwikkelingshulp” in de Palestijnse gebieden. Geld dat vaak naar uiterst dubieuze organisaties vloeit. Organisaties die banden met terreurorganisaties onderhouden en Israëls bestaansrecht in twijfel trekken. Vandaar dat de Nederlandse overheid steeds minder transparant is geworden over de bestemming van dit geld.

Destructief en contraproductief

Intussen wonen Nederlandse diplomaten te Ramallah in Oost-Jeruzalem, omdat Nederland wil dat dat de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse Staat wordt. Zij wonen niet in Ramallah, maar reizen puur om ideologische redenen dagelijks op en neer vanuit Jeruzalem. Maar Nederlandse diplomaten die op de ambassade in Tel Aviv werken, wonen niet in West-Jeruzalem. Dit wekt voor Israëli’s de indruk dat Nederland van mening is dat Jeruzalem eigenlijk aan de Palestijnen toebehoort.

Dit beleid is niet in het Nederlands belang. Het is naïef om te denken dat Europese landen vrede teweeg kunnen brengen, en gevaarlijk om te denken dat het pamperen van de Palestijnen en het straffen van de Israëli’s vrede dichterbij brengt. Dat werkt al decennialang niet. En in de eerste plaats is dit alles zonde van Nederlands belastinggeld. Dat kunnen we een stuk beter aan onze eigen mensen in Nederland besteden.

Tijd voor een koerswijziging

Forum voor Democratie wil dus een koerswijziging in de Nederlandse relatie met Israël. Geen moreel wijsvingertje meer en geen belastinggeld naar anti-Israëlische organisaties, maar bouwen aan handelsrelaties en samenwerken op het gebied van innovatie en watermanagement. Dit betekent ook dat we de Nederlandse ambassade naar de rechtmatige Israëlische hoofdstad Jeruzalem verplaatsen, waar hij tot 1980 al stond - voordat Nederland zwichtte voor Arabische druk.

Wij nemen met ongenoegen kennis van de recente berichten over nieuwe Nederlandse bemoeienis die helemaal niet in ons belang is. Daarom stellen we ministers Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) en Kaag (Ontwikkelingshulp, D66) de volgende schriftelijke vragen:

Vraag 1Hebt u kennisgenomen van het artikel “11 European ambassadors warn Israel against West Bank annexation”?* (1)

Vraag 2Klopt het dat de Nederlandse ambassadeur formeel bezwaar heeft gemaakt tegen vermeende plannen van de momenteel te formeren Israëlische eenheidsregering? Zo ja, waar heeft de Nederlandse ambassadeur precies bezwaar tegen gemaakt? Waarom acht u dergelijke inmenging in de binnenlandse formatie-aangelegenheden van een bevriende buitenlandse mogendheid legitiem? Hoe zou u reageren als de Israëlische ambassadeur zich in de Nederlandse kabinetsformatie met binnenlandse thema’s zou bemoeien?

Vraag 3Indien de te formeren Israëlische eenheidsregering de dorpen en steden in betwist gebied onder Israëlisch burgerlijk recht in plaats van militair recht stelt, zou dat volgens u de Nederlandse belangen schaden? Zo ja, kunt u hierover concreet uitweiden? Beïnvloedt het Arabisch-Israëlische conflict de binnenlandse veiligheid van Nederland? Zo ja, houdt dit verband met de massale immigratie? Zo nee, waarom heeft de Nederlandse ambassadeur in Israël bezwaar gemaakt tegen vermeende plannen van de nieuwe eenheidsregering?

Vraag 4Bent u bereid Nederlandse diplomaten in Israël in West-Jeruzalem te laten wonen, net zoals Nederlandse diplomaten bij de Palestijnse Autoriteit woonachtig zijn in Oost-Jeruzalem? Zo nee, wat is uw oordeel over de Israëlische perceptie dat u van mening bent dat Jeruzalem meer toebehoort aan de Palestijnen dan aan Israël? Geeft deze discrepantie geen blijk van de vooringenomenheid van de Nederlandse regering tegen Israël?

Vraag 5Hoeveel geld geeft Nederland in 2020 aan Israëlische en Palestijnse NGO’s? Kunt u een zo specifiek mogelijk overzicht geven van de organisaties en projecten waar dit geld naartoe gaat? Hoe controleert u dat daarbij uitvoer wordt gegeven aan de aangenomen motie-Van der Staaij c.s. en dat dit geld niet vloeit naar organisaties die boycots of sancties tegen Israël bevorderen?

Vraag 6Aan welke momenteel ongespecificeerde organisatie en welk momenteel ongespecificeerd project geeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah 6,13 miljoen euro uit van juli 2019 tot juni 2022 onder de noemer “RAM CIVIL SOCIETY SUPPORT”? *(2) Waarom worden deze organisatie en dit project niet bij naam genoemd?

Vraag 7Aan welke momenteel ongespecificeerde organisatie en welk momenteel ongespecificeerd project geeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah 8,10 miljoen euro uit van april 2019 tot december 2021 onder de noemer “Project in Ramallah”? *(3) Waarom worden deze organisatie en dit project niet bij naam genoemd?

Vraag 8Aan welke momenteel ongespecificeerde organisatie en welk momenteel ongespecificeerd project geeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah 200.000 euro uit van november 2018 tot januari 2021 onder de noemer “Project in Palestian [sic] adm. Area"? *(4) Waarom worden deze organisatie en dit project niet bij naam genoemd?

Vraag 9Wilt u voortaan volledige openheid bieden over met Nederlands belastinggeld gesubsidieerde projecten in Israël en de Palestijnse gebieden, zodat de Kamer kan controleren of gehoor wordt gegeven aan de aangenomen motie-Van der Staaij?

Vraag 10Wilt u zorgdragen dat op websites als OpenAid NL, die in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt samengesteld om openheid te bieden over de besteding van Nederlandse ontwikkelingsgelden, niet van “State of Palestine” wordt gesproken, aangezien Nederland geen Palestijnse staat erkent? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11Hoeveel geld heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de afgelopen tien jaar aan projecten met de NGO Al-Mezan uitgegeven? Geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds geld aan projecten van Al-Mezan? Zo ja, bent u ervan op de hoogte dat deze organisatie consequent aan het Israëlische leger als “Israeli occupation forces” refereert en daarmee het Israëlische zelfbeschermingsrecht in twijfel trekt?* (5) Bent u ervan op de hoogte dat Al-Mezan een statement van de NGO Al-Haq heeft ondertekend waarin heel Jeruzalem, inclusief West-Jeruzalem, als bezet gebied wordt beschouwd?*(6) Hoe draagt een dergelijke houding in uw ogen bij aan het realiseren van vrede? Bent u bereid voortaan geen geld meer te geven aan Al-Mezan en andere Palestijnse NGO’s die Israëls bestaansrecht in twijfel trekken?

Vraag 12Bent u bereid om bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2021 een uitgebreid overzicht te geven van organisaties waaraan Nederlands ontwikkelingsgeld wordt besteed, voordat de beide Kamers der Staten-Generaal erover stemmen?

*(1): “11 European ambassadors warn Israel against West Bank Annexation”, Times of Israel, d.d. 1 mei 2020, online raadpleegbaar via: https://www.timesofisrael.com/11-european-ambassadors-warn-israel-against-west-bank-annexation/?fbclid=IwAR1wMdGvvUyc2wGvvQ12A7W4MIbY2u0RukxWJs3u8hW6xFL5haMrk-MNn5w.

*(2): OpenAid NL, online raadpleegbaar via: https://openaid.nl/countries/PS/?tab=activities.

*(3): OpenAid NL, online raadpleegbaar via: https://openaid.nl/countries/PS/?tab=activities.

*(4): OpenAid NL, online raadpleegbaar via: https://openaid.nl/countries/PS/?tab=activities.

*(5): “Al Mezan Reiterates Condemnation of Israeli Violations; Calls International Community to Intervene”, Al-Mezan, online raadpleegbaar via: http://www.mezan.org/en/post/21053/Al+Mezan+Reiterates+Condemnation+of+Israeli+Violations%3B+Calls+International+Community+to+Intervene.

*(6):  “As a New “Peace Plan” Looms, the International Community must Stand Against Israel-US Annexation Strategy”, Al-Haq, online raadpleegbaar via: http://www.alhaq.org/advocacy/6051.html.

FVD stelt vragen over vervuilde grond op Twente Airport

Forum voor Democratie Forum voor Democratie overijssel 04-05-2020 17:01

Sinds november vinden er transporten plaats waarbij mogelijk vervuilde grond vervoerd wordt van de ene naar de andere kant van Airport Twente.

https://www.tubantia.nl/enschede/hoe-vervuild-is-deze-grond-op-twente-airport~a5235bab/

Vrachtwagens brengen grond van het industrieterrein Technology Base aan de noordzijde, naar een weiland ten zuidoosten van de startbaan, in de buurt van evenementenlocatie De Strip.

Er bevinden zich zware metalen in de gronden van een deel van de voormalige vliegbasis, waardoor zorgen over verontreiniging van grondwater en schade aan de natuur gerechtvaardigd zijn. Bovendien is er veel onduidelijkheid over de vergunningverlening.

Reden voor FVD-Statenlid Frederik Tattersall om vragen te stellen:

https://overijssel.notubiz.nl/document/8697538/1#search=%22Depot%20twente%22

Vervolgvragen maximumsnelheid hulpdiensten

Forum voor Democratie Forum voor Democratie overijssel 04-05-2020 05:57

Hulpdiensten mogen in noodsituaties tot veertig kilometer per uur sneller rijden dan de toegestane maximumsnelheid. Toen half maart de maximumsnelheid op snelwegen overdag werd teruggebracht naar honderd kilometer per uur, daalde ook de toegestane maximumsnelheid voor hulpdiensten navenant.

Ambulancediensten waarschuwden voor langere aanrijtijden.

Een ambulance moet in Nederland in 95% van de spoedeisende gevallen binnen een kwartier ter plaatse zijn. FVD Overijssel maakt zich ernstig zorgen of deze norm nog wel gehaald kan worden en in hoeverre de kwaliteit van de hulpverlening gegarandeerd blijft.

Statenlid Stijn Hesselink van FVD Overijssel stelde daarom op 8 maart de volgende vragen:

https://overijssel.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/567079

De beantwoording van Gedeputeerde Staten volgde op 31 maart:

https://overijssel.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/574549

Deze antwoorden gaven echter aanleiding tot vervolgvragen, die door Statenlid Stijn Hesselink op 30 april zijn ingediend.

Zo informeert hij naar de manieren waarop het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel bereid is om actie te ondernemen op de ontstane situatie en wil hij het fijne weten van het Korte Afstand Radiosysteem (KAR), een systeem waardoor verkeerslichten automatisch op groen springen voor in hoog tempo rijdende hulpdiensten.

Aangezien FVD Overijssel het belangrijk vindt KAR in zo veel mogelijk stoplichten in de provincie is geïnstalleerd, wil Stijn Hesselink van Gedeputeerde Staten weten welke verkeerslichten nog geen KAR hebben en waardoor dat komt.

https://overijssel.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/576374

Forum voor Democratie wil referendum in Noord-Holland nieuw leven inblazen!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-05-2020 12:30

In 1995 werd in Noord-Holland met groot enthousiasme het correctief raadgevend referendum (hierna referendum) mogelijk gemaakt. Middels het referendum kunnen de inwoners van Noord-Holland zich uitspreken over kwesties die hen aan het hart gaan en de door hen gekozen politici op de vingers tikken als zij in hun ogen verkeerde beslissingen nemen. 

Ondanks de mogelijkheid voor het initiëren van een referendum is het instrument sinds 1995 nog geen enkele keer gebruikt. Daarom vindt Forum voor Democratie het de hoogste tijd om het provinciaal raadgevend referendum nieuw leven in te blazen. 

Forum voor Democratie wil het Provinciaal raadgevend referendum simpel en bruikbaar maken. Dit willen wij doen door de volgende zaken te veranderen: 

Opkomstdrempel afschaffen!  Momenteel is het provinciaal raadgevend referendum pas rechtsgeldig bij een uitkomst van 30% van de stemmen voor een bepaalde keuze. Eigenlijk spreken we dus van een ‘uitkomstdrempel’. Deze drempel heeft als nadeel dat het de indruk wekt dat een referendum bindend is. Het is gezien het raadgevende karakter onlogisch om een dergelijke drempel te hanteren. Een opkomstdrempel is veel te zwaar voor dit type referendum en werkt daarom als rem op de participatie van Noord-Hollanders. Afschaffen dus! 

Meer tijd! Als inwoners een referendum willen opzetten, dienen zij eerst een kennisgeving te doen. Dit betekent dat zij minimaal 500 handtekeningen moeten verzamelen om een voorliggend besluit referendabel te maken. Deze handtekeningen moeten minimaal drie werkdagen voordat het besluit door Provinciale Staten genomen wordt ingediend zijn. Door de termijn van drie werkdagen vóór het besluit uit te breiden naar tien werkdagen ná het besluit, wordt een correctie achteraf mogelijk gemaakt. Veel politieke besluiten komen pas in de media nadat het besluit is genomen. Zeker in de provinciale politiek. Inwoners moeten ook de mogelijkheid hebben een besluit raadgevend te corrigeren. 

Digitale handtekeningen! Het is 2020 en nog steeds verlangt de overheid dat de handtekeningen met een pen en een papiertje worden verzameld. Forum voor Democratie wil dat handtekeningen digitaal kunnen worden verzameld. De provincie moet hiervoor een portaal ontwikkelen dat inwoners kunnen gebruiken. Zo weten we zeker dat de handtekeningen voldoen aan de gestelde criteria en dat de kennisgeving van een referendum rechtsgeldig is. 

Minder handtekeningen! Het aantal benodigde handtekeningen dat nodig is voor een inleidend verzoek staat momenteel op 10.000 handtekeningen. Dit is dezelfde drempel als bij het voormalig landelijk referendum (10.000 handtekeningen op 17.000.000 inwoners). Om het aantal handtekeningen in verhouding te brengen dient het aantal nodige handtekening verlaagd te worden van 10.000 handtekeningen naar 2.000 handtekeningen (2.000 handtekeningen op 2.800.000 inwoners). 

Eind 2019 boekte Forum voor Democratie ook een succes op dit belangrijke onderwerp. Een motie om het referendum meer bekendheid te geven werd aangenomen. Dit draagt bij aan een inhoudelijke discussie over het referendum. Onze fractie schreef een initiatiefvoorstel dat op de agenda van Provinciale Staten zal verschijnen. Met deze concrete voorstellen willen wij de andere partijen het belang laten inzien van een simpel, duidelijk en bruikbaar referendum. Zo zal uw stem weer te horen zijn, hier op het provinciehuis.