Nieuws van Stadspartij PLOP inzichtelijk

40 documenten

Nu Hoogeveen afhaakt ziet het ...

Stadspartij PLOP Stadspartij PLOP Assen 29-08-2019 20:04

Nu Hoogeveen afhaakt ziet het college weer kansen voor een schaatsbaan in Assen. Wij ook.!

Dramatische ontwikkelingen voor de ...

Stadspartij PLOP Stadspartij PLOP Assen 20-08-2019 19:06

Dramatische ontwikkelingen voor de Drentse schaatsliefhebbers en ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone in Assen. Stadspartij PLOP stelt het Asser College vragen! Geacht College, Zoals het nu lijkt is hetgeen waarvoor wij al jaren gewaarschuwd hebben realiteit geworden. Hoogeveen, dat op basis van voornamelijk ‘luchtfietserij’ de (provinciale) voorkeur heeft gekregen boven Assen bij het ontwikkelen van een ijscomplex, kan haar plannen niet waarmaken. Stadspartij PLOP ziet hier een uitgelezen mogelijkheid om de in het slop geraakte ontwikkeling van de TRZ nieuw leven in te blazen. Ontwikkelingen waarbij een ijscomplex steeds een prominente rol heeft ingenomen. De actualiteit van bovenstaande ontwikkelingen roept bij Stadspartij PLOP een groot aantal prangende vragen op. Onderstaand een aantal hiervan, waarop wij, gezien de urgentie, graag op korte termijn een antwoord van u zouden ontvangen. • Wat is het Asser alternatief? • Is er überhaupt nog een Asser alternatief? • Is het College het met ons eens dat de actualiteit aanleiding is om op zeer korte termijn weer in gesprek te gaan met de beoogde ontwikkelaars in de TRZ om de mogelijkheden die deze nieuw ontstane situatie biedt onder de loep te nemen. • Gaat het College op zeer korte termijn met de Provincie in gesprek om een nog enigszins positieve draai te geven aan dit IJsbaandrama, waarvan heel schaatsend Drenthe te dupe dreigt te worden?

Het belang van sport voor ...

Stadspartij PLOP Stadspartij PLOP Assen 19-07-2019 18:59

Het belang van sport voor Assen.

Ook raadslid Henk Santing liep een ...

Stadspartij PLOP Stadspartij PLOP Assen 02-07-2019 21:12

Ook raadslid Henk Santing liep een avond mee.

Beleef de historie van Assen Wij ...

Stadspartij PLOP Stadspartij PLOP Assen 14-03-2019 18:41

Beleef de historie van Assen Wij vragen vanavond uw Aandacht voor de historie van onze mooie stad Assen. Er stonden slechts enkele boerderijen in de plaats Assen, toen in 1259 de nonnen van het klooster Maria in Campis zich hier vestigden. Het nonnenklooster werd gebouwd op de plek waar momenteel het centrum van Assen ligt. In de zuidmuur van de Abdijkerk van het Drents Museum en de westelijke muur van het Drents Archief zitten nog stukken muur uit de kloostertijd. Het zijn de oudste stukjes Assen. Enkele straatnamen verwijzen naar die tijd: Gedempte Singel, Noordersingel, Oostersingel en Zuidersingel... Het dorp Assen is toen geboren.. Koning Lodewijk Napoleon, verleende op 13 maart 1809 in het Ontvangershuis aan de Brink in Assen stadsrechten aan het dorp Assen. De plaats telde zo’n 150 huizen en minder dan 700 inwoners. Lodewijk Napoleon gebruikte het verlenen van de stadsrechten om belangrijke steden in Nederland onder controle te krijgen of te houden. De koning benoemde toen ook de leden van het Asser stadsbestuur. Dat waren toen familieleden en vertrouwelingen van landdrost Petrus Hofstede. Het Sterrenbos ( Asser bos) werd bij die gelegenheid aan de nieuwe stad geschonken. Voorts werd 20.000 gulden ter beschikking gesteld voor de bouw van woningen; de betreffende straat heet nog steeds Nieuwe Huizen. Assen kon zich van af toen stad noemen. Gelukkig maar, anders was er nooit een Stadspartij PLOP geweest. Als bestuurlijk centrum trok Assen energieke en welgestelde inwoners en daarmee ook initiatieven aan, die bijdroegen tot een langzaam maar zekere groei van voorzieningen en aanzien. Zoals een krantendrukkerij in 1823, een Latijnse school in 1825, een diligencedienst op Groningen in 1830, een rechtbank in 1840, een eerste aanzet voor een garnizoen in 1852 en een spoorwegstation in 1870. Niet onbelangrijk was ook de Drentse Hoofdvaart die tot aan het hart van het stadje werd doorgetrokken. Assen vervult sinds die tijd binnen Drenthe ook een belangrijke centrumfunctie op tal van gebieden: bestuur, rechtspraak, industrie, defensie, markten, handel, winkelapparaat, onderwijs, psychiatrische gezondheidszorg, het ziekenhuis en het TT Circuit. Daar zijn wij nog steeds trots op ! In 2009 hebben we het 750 jarig bestaan en de 200e verjaardag van de stad goed gevierd, wie herinnert zich dat niet? Stadspartij PLOP nog wel en wij vinden dat Assen jaarlijks op 13 maart wat te vieren heeft. Assen bestaat dit jaar 760 jaar en bezit 210 jaar stadsrechten. Wie jarig is trakteert! ( Stadspartij PLOP is binnenkort 26!) Laat het cakeje u smaken Assen; van harte Gefeliciteerd en nog vele, vele jaren !

Leden van lokale politieke partijen ...

Stadspartij PLOP Stadspartij PLOP Assen 13-03-2019 20:26

Leden van lokale politieke partijen in Drenthe verzamelen zich in Sterk Lokaal. Vanuit de gemeente Assen staan totaal 5 leden van Stadspartij PLOP op kieslijst 10 van Sterk Lokaal . Inwoners van Drenthe kunnen op persoonlijke titel lid worden van de provinciale lokale partij. Hierdoor blijft de gemeentelijke variant onafhankelijk. Waarom dan toch kiezen voor een provinciale lokale partij? De leden van Sterk Lokaal vinden daar het volgende van: “Landelijke partijen halen steeds weer hun landelijke kopstukken naar onze provincie. En juist de landelijke politiek laat het noorden steeds vaker in de steek. Het lijkt of de wereld ten noorden van Zwolle alleen maar goed is voor zaken als energieleverancier bijvoorbeeld. Het wordt helemaal bont wanneer landelijke partijen in Drenthe op de kieslijst staan met mensen uit de Randstad. Het gaat hier toch zeker om Drenthe? Dan is het toch niet vreemd dat je ook provinciaal kiest voor een lokale partij.” Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de invloed van de lokale partijen enorm gestegen. Meer dan 30% van de inwoners van Nederland stemt lokaal. De reden van het ontstaan van de verschillende lokale partijen is te vinden in onvrede. Die zelfde onvrede is er nu ook en zeker in de noordelijke provincies. Het lijkt of de landelijke politiek provinciaal wordt uitgevochten. Doordat de vorming van de Eerste Kamer afhankelijk is van de provinciale verkiezingen en deze Eerste Kamer door de verhouding in de Tweede Kamer van grote invloed kan zijn, dreigen de belangen van de provincie onder te sneeuwen. Eens te meer een reden voor veel leden van gemeentelijke lokale partijen zich in te zetten voor een provinciaal opererende partij die de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF) in de Eerste kamer steunt. De OSF heeft nu 1 zetel en dat moeten er meer worden! Opmerkelijk is de rol van de vele wethouders, die namens een lokale partij in een college in Drenthe zitten. Zij hebben zich als lijstduwer verbonden aan Sterk Lokaal. Zij geven hiermee een duidelijk en sterk signaal af. Vanuit Assen staat Ruud Wiersema op plaats 4 , Kees Boonzaaijer op 12, André Dik op 14, Henk Santing op 21 en wethouder Janna Booij -Venekamp op plaats 32. #verkiezingen #assen #sterklokaal #drenthe

Sterk LokaalDrenthe doet wat met ...

Stadspartij PLOP Stadspartij PLOP Assen 07-03-2019 19:51