Nieuws van politieke partijen in Assen inzichtelijk

3417 documenten

Ondertekenen Sportakkoord Assen

D66 D66 Assen 22-09-2020 18:25

Een heel bijzonder moment in Assen. Samen met vele sportverenigingen, politieke partijen en andere organisaties is het Asser Sportakkoord (ASA) getekend. Namens D66 Assen hebben Adinda Bornkamp en Dennis Klingenberg hun handtekening gezet.

Nu is het zaak dat dit prachtige akkoord tot uitvoering komt. Aandachtspunten zijn: Sport voor iedereen, een betere organisatie door verenigingen en partijen zoals bijvoorbeeld het onderwijs met elkaar te laten samenwerken, meer  aandacht voor kinderen, aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en voor de leefomgeving. Dit alles zodat we samen van Assen een sportstad maken!

The post Ondertekenen Sportakkoord Assen appeared first on D66 Assen.

SP positief over corona aanpak college

SP SP Assen 14-09-2020 17:14

Geen huurverhogingen, extra steun voedselbank, kwijtschelding van huur van buurtcentra en sport, snelle uitvoering tijdelijke ondersteuning zzp-ers. Een paar goede maatregelen die het college, waar de SP deel van uitmaakt, heeft genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De gemeenteraad besprak donderdag de corona aanpak van het college. SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: "We zien dat het college goed in contact is met de Asser samenleving. Wethouders hebben buurtcentra bezocht, ondernemers en sportclubs gesproken en zelfs gebeld met mantelzorgers om te vragen of ze meer ondersteuning nodig hebben. Er wordt een goed en redelijk volledig beeld geschetst, met een goede analyse op wat nodig is. Maatregelen worden genomen om basisvoorzieningen overeind te houden. Dit is wat wij verwachten en willen zien. Oplossingen voor ontstane knelpunten."

De SP sprak zorgen uit over de compensatie en structureel geld vanuit Den Haag, over de verwachte toename van mensen met schulden en mbo studenten en stages.

Een wijntje drinken met; Hans Marskamp | Assen

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Assen 09-09-2020 00:00

Voor dit gesprek ben ik te gast bij Hans thuis, en kunnen we erg prettig in de schaduw van de bomen in de tuin zitten, het is een zeer warme dag, bijna 30 graden. De honden lopen wat snuffelend langs mij heen, in de tuin verderop scharrelen wat kippetjes rond en ook de kat komt even snuffelen.

Hans, fijn dat je wilde meewerken aan dit interview,

Je bent nu inmiddels 12 jaar raadslid voor GroenLinks Assen?

Niet 12 jaar als raadslid actief maar wel al 12 jaar actief in Assen voor GroenLinks. Eerst 4 jaar als raadslid, toen 4 jaar plaatsvervangend raadslid en nu weer een nieuwe periode als raadslid, daarvoor was ik al een tijdje aangehaakt bij de fractie.

 

Hoe ben je in de gemeente politiek terecht gekomen?

Wij zijn in 2008 naar Assen verhuisd, daarvoor hebben we 10 jaar in Exloerveen gewoond. In Exloerveen ben ik politiek actief geworden, er werd daar een werkgroep GL opgericht, want GL was nog niet actief daar. Daar heb ik toen bij aangehaakt, we hebben eerst 4 jaar de plaatselijke politiek gevolgd daar, en toen de verkiezingen kwamen moest er iemand als nr 1 op de lijst. Niemand van de werkgroep voelde zich daartoe echt geroepen, maar uiteindelijk werd ik de lijsttrekker en kwam ik als ‘eenpitter’ nieuw in de raad. Op een gegeven moment verhuisden we naar Loon en moest ik daar uit de raad. In Assen ben ik al vrij snel bij de fractie terecht gekomen, eigenlijk omdat de gemeente toen een fietsbrug vlakbij onze woning wilde verwijderen waar zwaluwen onder zaten te broeden. Toen heb ik contact gezocht met de GL fractie, of die er nog wat aan konden doen. Vanaf toen ben ik vaker aangeschoven bij de fractie en raadsvergaderingen. Toen de verkiezingen in Assen kwamen gaf Ger Meijer - de toenmalige fractievoorzitter - aan te willen stoppen. Ik heb mij toen opgegeven voor de kandidatenlijst en omdat ik al politieke ervaring had kwam ik op plek 2 achter Laura. We haalden toen 2 zetels en kwam ik direct in de raad. Als je kijkt naar intrinsieke motivering, zat ik altijd al wel aan de linkerkant van het spectrum, ik was erg begaan met natuur en milieu en dan kom je algauw bij GL terecht.

Stel dat GL bij een volgende verkiezing zo groot wordt dat we 2 wethouders mogen aanstellen zou jij dan wethouder willen worden?

Als 2de misschien wel, alleen zie ik dat (denk ik) niet zitten. Als ik zie wat Karin allemaal doet. Wethouder is echt heel iets anders als raadslid zijn, je moet soms ook echt op je strepen kunnen staan en ik weet niet of ik daar echt een type voor ben. Ik heb nu een baan van 40u en dan zeker meer als 60u. Aan de andere kant, als ik mijn huidige baan en raadslidmaatschap bij elkaar optel, dan zit ik ook wel aan die 60 uur.

Wat doe je voor werk naast raadslid zijn?

Ik werk bij een planschade-adviesburo als juridisch planschade adviseur en taxateur. Wij beoordelen planschades, dus als een bestemmingsplan verandert en dit is nadelig voor iemand, omdat er bijvoorbeeld ineens nieuwe woningen vlakbij jouw woning komen  te staan en daarbij gaat de waarde van je woning achteruit, dan kijken wij of er echt schade is, of het juridisch klopt en hoeveel schade er is. Het kantoor zit in Rotterdam maar ik werk vanuit huis in vooral Groningen Friesland en Drenthe.

Heeft je werk ook raakvlakken met het Groene en Linkse?

 Mijn kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening komt soms wel goed van pas, maar voor de rest, word je wel geacht je politieke kleur geen rol te laten spelen in de advisering als het gaat om bv windmolens. Ik kan dat wel goed van elkaar scheiden.

Als er binnen GL Assen mensen zijn die twijfelen om zich kandidaat te stellen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, wat zou je dan tegen ze zeggen om ze te motiveren?

 

        Hartstikke leuk! Doen!

Gemeente politiek is leuk, je moet er aardigheid in hebben, het staat heel dicht bij de mensen, het gaat om heel concrete dingen van lantaarnpalen tot beleidsnota’s, Je hebt veel contact met inwoners die je benaderen voor van alles en nogwat, dat vind ik erg leuk, om die mensen te helpen, te woord te staan. Het debat in de raad vind ik ook leuk, om daar inbreng in te hebben, je hebt direct invloed in je eigen gemeente. Dus als je daarin raakvlakken ziet, en denkt dat lijkt mij ook leuk dan zeker doen!

De invloed van GL is ook groter geworden in de 12 jaar dat je raadslid bent?

Ja nu op 4 zetels, dat is natuurlijk ongekend, dat waren er altijd 2 of 1. En nu dus 4 en dan ook in het college. Je merkt wel als je in het college zit dat het een heel andere positie is als wanneer je in de oppositie zit. Ook qua invloed maar ook hoe je in de raad functioneert.

Je hebt een andere balans moeten vinden daarin?

Ja, in de oppositie kun je roepen wat je wil om je standpunt te verkondigen, bij wijze van spreken. In de coalitie moet je soms ook wel eens rekening houden met het collegestandpunt of wat je met elkaar hebt afgesproken in het coalitieakkoord, dus meer rekening houden met elkaar. Elkaar niet verrassen is een woord wat veel genoemd wordt in coalitie verband.

Het lijkt mij dan wel lastig, wanneer laat je echt je GL geluid horen en wanneer moet je even een stap opzij doen om de afspraken niet te schaden?

Je probeert natuurlijk al wel in het collegeprogramma en coalitieakkoord je GL punten te hebben binnengehaald en ik denk dat we er wel een groot aantal dingen in te hebben staan waar we goed mee uit de voeten kunnen o.a. op gebied van duurzaamheid. Daar zit Karin (Dekker) natuurlijk ook bovenop, die heeft dat in haar portefeuille Binnenkort komt de verduurzaming van de pacht in de raad, dat hebben we vorige periode al aangezwengeld, en daar komt dan nu een beleidsnota over hoe de gemeente wil omgaan met haar pachters. Dat zijn leuke dingen die we als GL hebben bereikt.

Als je terugkijkt op de afgelopen 12 jaar, waar ben je dan het meest trots op, wat je met GL bereikt hebt?

Dat we nu met 4 in de raad zitten, dat was wel een enorme opsteker, we hadden wel op winst gerekend maar 4 hadden we niet direct verwacht. We hebben het in Assen bovenmatig goed gedaan. En de werkgroep duurzaamheid, die hadden we in de vorige periode, dat was een werkgroep die niet direct politiek gedreven was maar met allemaal mensen die iets hebben met duurzaamheid, zowel uit de coalitie als oppositie, iemand van de PvdA, D66 en CU en ik dan van GL. Met die werkgroep hebben we best veel voor elkaar gekregen, raadsavonden georganiseerd, iets met zonnepanelen. Dat was een heel vruchtbare samenwerking. Daar is wel een basis gelegd voor het duurzame beleid van Assen.

En zijn er zo terugkijkend ook zaken waarvan je denkt, als ik dat van te voren had geweten, of met de kennis van nu dan zou ik dat anders aanpakken?

Ik kan zo niet iets concreets benoemen, maar bijvoorbeeld bij het indienen van een motie die er net niet doorkomt  dat ik dan achteraf iets meer had kunnen lobbyen bij de anderen, meer samenwerking had kunnen opzoeken.  

Ben je als je puur naar jezelf kijkt, meer Groen of meer Links?

Als je groen ziet als meer voor duurzaamheid e.d. en links meer het sociale van GL, dan heb ik wel wat met het links maar inhoudelijk zit ik daar veel minder goed in en dan leun ik meer op Summer en Laura die daar veel meer inzitten ook vanuit hun eigen vakgebied en achtergrond. Ik vind het sociale heel belangrijk maar mijn voorliefde ligt dat wel meer bij de duurzaamheid en dus het groene.

Heb je dat van huis uit meegekregen?

Nee, nou ja wat is van huis uit meegekregen, ik ben opgegroeid op een boerderij in een CDA gezin en die waren niet echt groen. Als ik nu mijn broers spreek en we hebben het bv over de herenboeren dan hoor ik vooral, kan niet, lukt niet, wordt niks. Mijn broer die nu de boerderij doet vindt het ook heel normaal om allerlei “gewasbeschermingsmiddelen” te gebruiken. Wel grappig trouwens dat ik vanuit die achtergrond wel veel interesse heb in de landbouw en alles wat daar speelt maar dan vanuit de groene hoek.

 

Vanuit het vorige “Een wijntje drinken met” heb ik van Bram ook nog een vraag voor je meegekregen: Als je geen beperkingen zou hebben qua geld en beslissingsbevoegdheid, wat zou dan het eerst zijn wat je in Assen zou aanpakken?

Dan zouden we een volledig klimaatneutraal Assen hebben.

 

Van wie zou jij wel wat meer willen weten? Met andere woorden, met wie zou ik de volgende keer een wijntje moeten gaan drinken? 

Moeilijke vraag, als ik een keuze moet maken dan zou ik zeggen Sam Pormes. Omdat hij een zeer uitgesproken mening heeft over veel zaken.  

Hans, bedankt voor dit leuke gesprek, ik hoop dat jullie als lezers dit ook een leuk gesprek vonden.

Het moet en kan anders | Assen

GroenLinks GroenLinks Assen 09-09-2020 00:00

Het gaat niet goed met de natuur.

60 jaar geleden zagen we op zonnige dagen leeuweriken die boven de akkers uitbundig hun lied zongen,  zwermen mussen en zwaluwen scheerden over de korenvelden, in weilanden kieviten en patrijzen, in nazomeravonden rijen zwaluwen en spreeuwen die zich op bovengrondse elektriciteit draden verzamelden en de autoruiten waren na een nachtelijke tocht beslagen met honderden dode insecten. Dat alles zonder agrarische natuurbeheer, zonder afgebakende natuurgebieden, zonder gesubsidieerde bloemenstroken en zonder weidevogelbescherming programma´s. 

Dan deed de intensivering van de landbouw en de pesticiden hun intrede; het landschap veranderde en de overvloed aan insecten, weide- en akkervogels nam langzaam maar zeker af.

Om een deel van de natuur te redden hebben beleidsmakers bedacht dat landbouw en natuurgebieden gescheiden kunnen worden, ieder met een eigen beheerplan en met eigen doelstellingen. Beleidsmakers en zelfs ook wetenschappers verwachtten dat bestrijdingsmiddelen en stikstof binnen de akkers zouden blijven, daar waar ze toegepast worden. Ook hebben de bestrijdingsmiddelenproducent en het college van toelating van “gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)”, het verhaal in de wereld gezet dat al die honderden toegelaten verschillende bestrijdingsmiddelen, verstopt in minstens 3000 marktproducten, voor onze gezondheid en voor de natuur geen kwaad kunnen: alles is op veiligheid getest en na gebruik worden al die giftige stoffen weer afgebroken. 

 

Verandering is hard nodig

Helaas is de praktijk weerbarstiger. We hebben natuurgebieden, agrarisch natuurbeheer, weidevogel- en akkervogelbeheer waar jaarlijks een paar miljoen euro´s aan maatregelen worden getroffen, maar zonder de gewenste resultaten. Op het Dwingelderveld zijn net als in de Duitse natuurgebieden de laatste 30 jaren de aantallen en soorten insecten dramatisch achteruit gegaan; het niveau van biodiversiteit  in natuurgebieden, weilanden en akkers staat op een zorgwekkende laagstand. Onderzoek toont aan dat vogelkuikens en andere wezens die voor hun voedsel van insecten afhankelijk zijn, verhongeren. Met het systeem van landbouw dat we nu hebben, helpen geen bloemenranden of het verspreiden van vaste mest in weilanden tegen de neergang van insecten en geen nestbescherming tegen de neergang van insecteneters. 

De overheid, verschillende wetenschappers en natuurorganisaties, houden er niet  van om serieus te overwegen of al die tonnen bestrijdingsmiddelen, die jaar na jaar in de landbouw toegepast worden de biodiversiteit wel ernstig beschadigen. In Drenthe worden jaarlijks meer dan 570.000 kg over de akkers verspreid.

 

Ja, we hebben een stikstof overschot, klimaatverandering, monoculturen, maar dat alles verklaart niet de algehele teruggang van insecten en vogels in natuurgebieden. Het is evident dat voedsel dat met behulp van deze giftige stoffen geproduceerd wordt of akkers waar gespoten wordt, sporen van deze stoffen bevatten. Maar ook daar waar nooit gespoten wordt zoals in natuurgebieden,  particuliere tuinen of in huizen, worden deze stoffen gevonden. Sinds een aantal jaren zijn er door onafhankelijke wetenschappers onderzoeken uitgevoerd, die aantonen dat wat er ook geanalyseerd wordt,  overal bestrijdingsmiddelen gevonden worden: in voedsel, menselijke urine en haren, zwaluwen, vleermuizen, mezen en nestmateriaal met hondenharen, krachtvoer, stro, bodem, gras, compost, mest, bloemen, boomschors, lucht, water, etc.

 

Wat betekent dit?

Bestrijdingsmiddelen verspreiden zich in het hele milieu. Bestrijdingsmiddelen worden niet zo snel omgezet als de producent belooft, en zelfs als de stoffen worden omgezet kunnen er nieuwe stoffen ontstaan die minder giftig zijn, maar soms giftiger dan de oorspronkelijke stof. Bij de toelating van bestrijdingsmiddelen worden de effecten van cocktails van stoffen waaraan mens en natuur zijn 

blootgesteld, niet of nauwelijks onderzocht. Intussen zijn er duidelijke aanwijzingen dat chemische bestrijdingsmiddelen, die als doel hebben een bepaald organisme te doden of  te verzwakken, negatieve invloed op de natuur en onze gezondheid hebben. Het moet en het kan anders: honderdduizenden landbouwers en vele studies hebben al bewezen dat een voedselproductie zonder bestrijdingsmiddelen mogelijk is. Economen hebben berekend dat de maatschappelijke-, ecologische- en gezondheidskosten  veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen uiteindelijk hoger zijn dan de baten. Zoals de gezondheidsraad in het recent gepubliceerde rapport adviseert: het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet zo snel mogelijke drastisch verminderd worden. In de green deal van de EU “From Field to Fork” is het doel dat in 2030 in de EU 25% van het landbouw areaal biologische bewerkt wordt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 50% is gereduceerd. 

 

Wat kan de burger doen?

Biologische telers ondersteunen door de koop van biologische producten; het liefst fruit en groenten van het seizoen en regionaal geteeld; het smaakt beter en is goed voor mens en natuur.

In huis en tuin geen chemische middelen, biociden tegen plaagdieren (muggen, mieren, motten) gebruiken. Vele daarvan bevatten zeer giftige insecticiden zoals permethrin, cypermethrin, deze worden ook door de mens opgenomen. Vele insecticiden hebben een neurotoxisch en/of een hormoonverstorende werking.

Gebruik geen chemische onkruid, mos of schimmel verdelgers; geen van die middelen is onschadelijk.

Gebruik voor huisdieren geen chemische middelen tegen vlooien, teken etc. Bijv. Frontline Spot-on bevat het voor mens en insecten zeer giftige fipronil. Een pipetje van 0,5 ml bevat 50 mg fipronil. Daarmee kunnen 6 miljoen bijen gedood worden. Fipronil is slecht afbreekbaar, verspreid zich in het milieu, wordt door de mens opgenomen en in de haren terug gevonden. Fipronil is ook voor de mens zeer giftig. Seresto vlooien halsband voor honden bevat hoge gehalten van het bijengif imidacloprid. Het is zo giftig, dat zelfs jonge mezen sterven als hun nest met behandelde hondenharen bekleed is. Tegen vlooien en teken zijn knoflook pilletjes met vissmaak in de handel. Of gewoon borstelen of accepteren dat het dier een keer een teek of een vlo heeft?  

Koop voor persoonlijk gebruik geen anti teken en vlooien middelen met chemische werkzame stoffen zoals DEET. DEET wordt nu overal in het milieu gevonden: in oppervlaktewater, weilanden, natuurgebieden en zelfs in menselijke haren. Het middel wordt slecht afgebroken en de effecten op de natuur zijn onbekend.

Onze stem laten horen in de politiek, in het stemhokje en door wat we kopen en consumeren.

 

Margriet Mantingh

Pesticide Action Network Netherlands

pan.netherlands@gmail.com

www.pan-netherlands.org

27 augustus 2020

Disclaimer: GroenLinks is een ledenpartij waarin veel verschillende meningen leven. Om de discussie levendig te houden bieden we graag een podium aan mensen met een creatieve, kritische en / of vernieuwende blik. Deze column is dan ook de mening van de schrijver en mogelijk niet van alle leden van de partij / afdeling.

Handhaven voor veiligheid

VVD VVD Assen 07-09-2020 07:17

Op 3 september 2020 is het rapport ‘Toezicht en handhaving OOV’ van de rekenkamercommissie in de gemeenteraad behandeld. Als lokale VVD hebben we de bevindingen en de daarin voorgestelde verbeteringen van harte onderschreven.Door de gemeente worden jaarlijks veertien (14!) prioriteiten voor de handhavers vastgesteld. Dit zijn te veel en meer een opsomming van taken. We willen gericht toezicht op de openbare orde en veiligheid met minder prioriteiten en zo meetbaar mogelijk geformuleerd.

En prioriteiten vaststellen voor een heel jaar? Dat past echt niet meer bij onze snel veranderende samenleving. Er zal dynamisch ingespeeld moeten worden op acties en gebeurtenissen die bijvoorbeeld aangekondigd of georganiseerd worden door jeugd via Facebook en WhatsApp.

 

Wat ons betreft ligt de prioriteit bij de inzet voor veiligheid en beperkt zich dit zeker niet tot kantoortijden. Parkeerovertredingen aftikken is wellicht nuttig, maar wij zien meer belang bij het handhaven van veiligheid. Bijvoorbeeld op het nog steeds te hard rijden in de straten in en rond het centrum en de overlast van scooterjeugd.

Handhaven voor de veiligheid en niet alleen in het centrum, vooral ook in de andere wijken. Hierbij denken we aan de overlast van jongeren waarover vooral vanuit de wijk Kloosterveen veel meldingen komen. Maar ook op andere plekken ging het deze zomer regelmatig mis, zoals bij de Baggelhuizerplas waar de brandweer regelmatig uit moest rukken in verband met brandstichting.

 

Martin Rasker

Fractievoorzitter van de lokale VVD

Wilfried de Jong geïnstalleerd als raadslid: Dennis Klingenberg weer als plaatsvervangend

D66 D66 Assen 03-09-2020 16:43

Na het vertrek van Els Moltmaker is Wilfried de Jong geïnstalleerd als raadslid. Wilfried is de eerste kandidaat op de kieslijst van D66 die voor de benoeming in aanmerking komt. Hij werd in 2018 wel al gelijk als raadslid benoemd, alleen Wilfried kreeg daarna al snel de kans om wethouder van de gemeente Westerveld te worden. En nu is Wilfried weer terug. Wij wensen hem veel plezier en wijsheid toe.

Dennis Klingenberg heeft Els tijdens ziekteperiode tijdelijk als raadslid vervangen. Top gedaan en daarvoor hartelijke dank!  Dennis pakt nu de rol als plaatsvervangend weer op. Wij wensen Dennis ook veel plezier toe.

The post Wilfried de Jong geïnstalleerd als raadslid: Dennis Klingenberg weer als plaatsvervangend appeared first on D66 Assen.

Els Moltmaker-Thijssen stopt als raadslid

D66 D66 Assen 26-08-2020 17:15

Els Moltmaker heeft tijdens fractie overleg afscheid genomen. Els stopt als raadslid want ze gaat buiten de gemeente Assen verhuizen en daardoor voldoet ze niet langer aan de vereisten om raadslid in Assen te mogen zijn.

Officieel neemt Els op 3 september afscheid als raadslid, zodat op de zelfde dag in haar opvolging kan worden voorzien.

We bedanken Els voor haar tomeloze inzet en wensen haar met haar gezin voor in de toekomst veel succes en geluk toe.

 

The post Els Moltmaker-Thijssen stopt als raadslid appeared first on D66 Assen.

De VVD in Assen maakt zich opnieuw zorgen over verloedering Mannes

VVD VVD Assen 14-08-2020 09:06

Op 4 oktober 2018 is bij het station in Assen het beeld Mannes feestelijk onthuld. Een grote statige hond die al snel tot een gewild fotopunt voor onze bezoekers is geworden.

Na een jaar, in juni 2019, hebben we als VVD fractie al schriftelijk vragen gesteld over de snel achteruitlopende staat van dit kunstwerk. Het college heeft toen o.a. geantwoord dat zij “het met de VVD eens is dat Mannes beeldbepalend is en er goed uit moet zien”. Tevens dat het college maatregelen neemt en “verwacht dat Mannes eind september (2019) weer volledig representatief is”.Helaas constateert de VVD dat Mannes er nu helemaal niet representatief uitziet. Sterker nog, in het tweede jaar is de kwaliteit zichtbaar nog veel verder achteruitgegaan. Onbegrijpelijk aangezien het beeld destijds aangeschaft is inclusief 10 jaren onderhoud.

De verloedering van Mannes is niet alleen een onbetamelijke verwaarlozing van een investering in een kunstwerk van zo’n 150.000 euro. Maar wat ons betreft is het vooral om te huilen dat dit beeldbepalende kunstwerk, na slechts twee jaren in zo’n erbarmelijke staat verkeerd dat het kan leiden tot een ongewenste uitstraling van de hoofdstad Assen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college gesteld:1. Is het college ook van mening dat het standbeeld Mannes in zeer slechte staat is?

2. Dit ongewenst is, vooral gezien de prominente locatie en het beeldbepalende karakter?

3. Wat gaat het college doen opdat Mannes weer toonbaar wordt als visitekaartje voor onze mooie stad?

4. Wanneer verwacht u dat Mannes weer als nieuw zal staan te glanzen bij het station?

Assen heeft weer een economische agenda!

VVD VVD Assen 10-08-2020 23:03

Tijdens de laatste raadsvergadering is de economische agenda 2020-2025 vastgesteld.

 

De VVD-fractie is positief

Een economische agenda met visie die richting geeft aan wat we als stad in economische zin willen zijn en bereiken. Een agenda en visie opgebouwd vanuit een grondige analyse en in samenspraak gemaakt met partners uit de stad en regio. Een economische agenda die ambities uitspreekt en rust op drie stevige strategische pijlers. Met daarbij duidelijk beschreven wat we als stad gaan doen om die ambities te bereiken. Het ziet er wat de VVD-fractie betreft goed uit.

 

De VVD-fractie heeft bij de bespreking in de raad benadrukt dat de ontwikkeling van de Toeristische Recreatieve Zone (TRZ) onderdeel is van de economische agenda. De VVD-fractie vraagt nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van het TRZ-gebied bij het TT Circuit. Het college is door ons opgeroepen om actief te blijven kijken naar ontwikkelmogelijkheden voor dit toeristisch kansrijke gebied.

 

De VVD-fractie is realistisch

De economische agenda ziet er wat de VVD-fractie betreft goed uit. Toch zijn we niet blind voor de huidige situatie en hebben we ook zorgen.

 

De covid19 pandemie hangt in financiële zin als een donkere wolk boven Nederland en dus ook boven de gemeente Assen. De financiële gevolgen worden langzaam zichtbaar. De extra kosten zijn groot en dat zou de uitvoering van de visie en ambities die we als stad in de economische agenda hebben beschreven in de weg kunnen staan.

 

De VVD-fractie wil samen de schouders er onder zetten

Creativiteit, lef en ondernemerschap zijn juist nu nodig om Assen ook over 10 jaar een fijne, leefbare en economisch gezonde stad te laten zijn. Wat de VVD-fractie betreft gaat hierbij de kost voor de baat uit.

 

Juist in slechte tijden en in het herstel van een crisis hebben we als overheid de dure verplichting om de economie, samen met de getroffen sectoren en regionale partners, op de been te houden. Wat ons betreft moeten we dit jaar en komende jaren onze belangrijke sectoren nadrukkelijk ondersteunen: bijstaan met raad en daad en waar mogelijk juist nu anti-cyclisch (mee-)investeren in nieuwe ontwikkelingen.

 

Wil je meer weten over de economische agenda van Assen? In de bijlagen van dit bericht kun je de economische agenda downloaden en lezen! 

Heb je vragen aan de fractie? Mail: r.klok@assen.nl  

 

Richard Klok

Raadslid VVD

 

Veerse Meer vol?

CDA CDA Assen 29-07-2020 09:45

Maandag 27 juli - GOES - Veel mensen vinden van wel! Met enige regelmaat doe ik op mijn oude racefiets (1984) een rondje Veerse Meer. En dan is het maar net in welk jaargetij en hoe het weer is om te constateren of er sprake is van een vol Veerse Meer. In mijn beleving is het vaak stil en soms gezellig druk en een enkele keer druk. Dat betreft dan de situatie op het water; maar hoe is de situatie aan de oevers? Welnu; naar mijn beleving niet veel anders. Er zijn stille verlaten stukken oevers met mooie natuur- en landbouwgebieden. Echter bijvoorbeeld aan de Veerse Dam kan het goed druk zijn, met name in de bouwvak vakanties liggen er binnenvaartschepen en wordt er veel gesurft en andere vormen van watersport beoefend. Ook bij de Zandkreek kan het in de zomer soms druk zijn met volle sluisdoorvaarten, waardoor de verkeerslussen hun waarde aantonen. Dus wat is vol? Het is maar net waarmee je vergelijkt en welk gevoel je erbij hebt. Recreatie Wolphaartsdijk is de toeristische “hotspot” van onze gemeente. Daar is de laatste decennia het e.e.a. gebeurd op het gebied van recreatie. Denk aan de jachthaven, de Piet, de Schelphoek, de Campings waaronder nu één met mooie plaatsen voor Campers, de nieuwe Veerstijger en de ontwikkeling van het park de “Veerse Kreek”. Toch kan er nog een tandje bij, met het plan “Opwaardering Recreatiezone Wolphaartsdijk”. Dit alles draagt bij aan de kwaliteitsverbetering voor zuidoostelijk gebied aan het Veerse Meer. Dit is goed voor de toeristen in Wolphaartsdijk en niet in de laatste plaats voor de ondernemers, die daardoor in het dorp hun bestaan houden. Dus goed voor de leefbaarheid van het dorp en zijn inwoners. Zijn nieuwe ontwikkelingen bij voorbaat uitgesloten? Het CDA vindt van niet. Wel moeten ze iets toevoegen aan de bestaande zaken en moeten ze passen in Wolphaartsdijk. Kwalitatieve verbeteringen moeten altijd met een positieve insteek worden benaderd. Dit geldt zowel voor de initiatieven van bewoners, maar zeker ook van ondernemers. De plannen van de Zuidschor en de Zuidvlietpolder kunnen daar zeker aan bijdragen. Samen met de gemeentelijke plannen wordt Wolphaartsdijk mooier en aantrekkelijker. Ook als de grote plannen van Middelburg en de kleinere plannen van Veere en Noord-Beveland doorgaan moet er ruimte zijn voor het opwaarderen van onze Goese recreatiezone in Wolphaartsdijk, waarvoor natuurlijk voldoende draagvlak moet zijn. Daar staat of valt immers ieder initiatief mee! Gebiedsvisie Veerse Meer De oude visie van 2004 volstaat niet voor de ontwikkelingen tussen 2020 en 2030. In aansluiting op de Zeeuwse Kustvisie wordt er gewerkt aan de Gebiedsvisie Veerse Meer. De groei van de recreatie aan de Zeeuwse kust wordt beperkt, waardoor er meer landinwaarts wordt gekeken naar mogelijkheden voor de recreatie in onze provincie. De Gebiedsvisie Veerse Meer wordt met alle betrokken stakeholders ontwikkeld en gaat een leidraad vormen voor de ontwikkelingen in en rondom het Veerse Meer. Evenwicht tussen Natuur, Cultuur, Wonen, Ondernemen en Landbouw is hierbij van het grootste belang. Kleinschalige lokale ontwikkelingen hebben de voorkeur en de grens voor grootschalige projecten is bereikt. Bij het doorgaan van alle (grote) plannen rondom het Veerse Meer is de verkeersdoorstroming van het grootste belang. Iedere gemeente zal dan ook zoveel mogelijk zijn eigen verantwoording moeten nemen, om niet alleen de lusten maar ook de (verkeers) lasten te dragen. Het CDA wil hiermee verder en is gefocust op de meerwaarde die initiatieven rondom het Veerse Meer opleveren voor Goes/Wolphaartsdijk en het Veerse Meer in zijn geheel, zodat we het kind niet met het badwater weggooien. Het CDA wil hiermee verder en is gefocust op de meerwaarde die initiatieven rondom het Veerse Meer opleveren voor Goes/Wolphaartsdijk en het Veerse Meer in zijn geheel, zodat we het kind niet met het badwater weggooien. Izaäk Melse CDA fractielid