Nieuws van politieke partijen in Assen inzichtelijk

3379 documenten

#Respect | Assen

GroenLinks GroenLinks Assen 23-05-2020 00:00

GroenLinks Assen ziet hoe ook in het stadscentrum van Assen de 1,5 m maatschappij en de corona-maatregelen langzaam worden doorgevoerd. De winkelstraten zijn weer bevolkt met publiek en dat wordt door de winkeliers en Vaart in Assen (ViA) goed opgepakt.

De Oudestraat bijvoorbeeld kent nu twee-richting-wandelroutes.  Aan alles wat nieuw is moet men wennen en VIA heeft dan ook de nodige moeite genomen dit allemaal in goede banen te leiden. Chapeau voor de inzet!Op één punt echter vinden wij als GroenLinks dat ViA de plank behoorlijk misslaat. Ook vanuit onze achterban bereikt ons dit signaal.

De jonge vrouwen die op zaterdag de mensen attendeerden op de nieuwe looprichtingen werden in een poll van RTV-Drenthe niet voor niets getypeerd als ‘pitspoezen’. En ook al vinden de meiden het zelf wellicht prima, de toon is gezet. In de AsserCourant lazen we dat ook het publiek opmerkingen maakt over  de ‘pakjes’. Wij vinden het van weinig smaak getuigen om in een tijd dat we een hele #metoo discussie hebben gevoerd deze dames hier op deze manier ‘ neer te zetten’ . Het getuigt van weinig respect en is anno 2020 niet gepast.  Dan kan het duizend keer een knipoog zijn naar Assen als TT-stad, maar voor de beeldvorming bewijst VIA Assen hiermee geen goede dienst. De Formule1 heeft in 2018 de ‘pitspoezen’ al afgeschaft, dus laten we niet achter de feiten aanhobbelen.

Er zijn toch tal van andere manieren omdat op een ludieke manier te doen?

Dat moesten we toch even kwijt.

SP Assen in actie tegen huurverhogingen

SP SP Assen 22-05-2020 18:41

De SP in Assen komt in actie tegen de huurverhogingen die de komende maand bij veel huurders van een sociale of particuliere huurwoning op de mat vallen. Vandaag werd een oproep van de lokale SP naar 25 verhuurders in Assen verstuurd waarin verzocht wordt dit jaar de huren niet te verhogen.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: wij vinden 0% is genoeg. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel huishoudens in Nederland door de coronacrisis te maken hebben met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP start daarom de actie: '0% is genoeg'.

Naast deze oproep volgen de komende weken nog meer acties waarin de SP samen met de huurders opkomt voor betaalbare wonen in Assen.

Voor meer informatie graag contact opnemen met SP fractievoorzitter Jannie Drenthe 06-43714155

https://assen.sp.nl/nieuws/2020/05/sp-assen-in-actie-tegen-huurverhogingen

Michiel Hasslacher te gast bij RTV Drenthe over de #ondernemerschallenge

VVD VVD Assen 12-05-2020 23:50

Vanochtend was Michiel Hasslacher te gast bij RTV Drenthe om te vertellen over de #ondernemerschallenge. 

Luister hier het fragment terug!

Zet cookies aan om de video te tonen.

#ondernemerschallenge

VVD VVD Assen 08-05-2020 03:11

Laat zien dat jij je lokale ondernemer steunt! Doe een week lang je boodschappen bij je lokale ondernemers en houd daarmee de levendige winkelstraten overeind. Maak bijvoorbeeld een foto van de maaltijd die je besteld hebt of het boek dat je gekocht hebt. Ook kan je een foto maken met het product en jouw favoriete ondernemer!

Post dit op social media, dus denk dan bijvoorbeeld aan Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn. Tag de ondernemer en voeg de hashtag #ondernemerschallenge toe. Doe dit elke dag in de week dat je gechallenged bent en daag elkaar uit. Challenge daarom zelf minimaal 3 vrienden of familieleden. Ook zij zullen nu de lokale ondernemers gaan steunen.

Waarom deze challenge?

De Coronacrisis raakt ons allemaal, ook de lokale ondernemers. Lokale ondernemers en hun werknemers hebben het zwaar en vechten voor hun voortbestaan. Die ondernemers verdienen nu een extra steuntje in de rug. Dat kunnen wij allemaal met elkaar doen. Op deze manier behouden we in de nabije toekomst ook aantrekkelijke en levendige winkelstraten. Steun daarom de lokale ondernemers en doe mee met de #ondernemerschallenge!

Bij wie kun je kopen?

De #ondernemerschallenge is bedacht om te laten zien hoe leuk, gemakkelijk en vaak net zo goedkoop lokaal boodschappen doen is. Koop daarom bij lokale ondernemers bij jou in de buurt. Vermijd de grote bestelsites, maar kies nu eens voor de lokale boekenwinkel, haal je krantje bij de sigarenboer of haal een brood bij de bakker. Bestel je eten nu bij je favoriete restaurant waar je eerst met je vrienden een biertje dronk of een hapje deed. 

Wat levert het je op?

Je laat zien dat je een lokale ondernemer steunt en dat is belangrijk. Daarmee laat je zien dat lokaal kopen leuk, gemakkelijk en vaak net zo goedkoop is. Je huishoudboekje blijft wonderwel op orde, juist nu je eens probeert lokaal te kopen. De #ondernemerschallenge levert blije lokale ondernemers op en de steun die ze nu verdienen. Lokale ondernemers zorgen dat onze provincie leeft. Dat we heerlijke producten kunnen kopen en dat winkelstraten levendig zijn. Laten we dat allemaal steunen!

Positief over de Cultuurnota 2021-2024

D66 D66 Assen 07-05-2020 18:58

Positief is D66 over de Cultuurnota 2021-2024. In deze nota staan de kaders voor het gemeentelijk cultuurbeleid voor de komende jaren, wat vinden we belangrijk, wat willen we bereiken en hoe we daar samen met de culturele partners aan willen werken.

Onderstaande de bijdrage van de D66 Assen:

Kunst doet ertoe, Cultuur doet ertoe. Het verbindt, het geeft richting, het versterkt ons profiel en geeft, aldus onze minister: “ Troost, afleiding en hoop.”Goed dat we nu de Kadernota Kunst en Cultuur vaststellen, een eerste stap. Maar we zijn er nog niet, nog lang niet.  

Juist in de verder uitwerking, in de vormgeving van de uitvoering maken we zichtbaar dat Kunst en Cultuur erg belangrijk is voor onze stad. Kunst en Cultuur verbindt en geeft identiteit aan onze stad. Assen een stad waar het goed wonen en werken is. Assen een stad waar onze jongeren en jeugd beter ondersteund moeten gaan worden. 

Wij vragen ons af of er binnen de Integrale Kind Centra nog betere aangesloten worden op de behoefte aan muziek, dans en theater? 

Hoe kunnen we beter borgen dat zoveel mogelijk jongeren de kans krijgen om muziek, theater en andere cultuurlessen betaalbaar te volgen? 

Het mag helder zijn, voor D66 zijn onze jongeren belangrijk!

Een initiatief genomen door onze jongeren, zoals New Wave, moet dan ook worden omarmd en niet vastlopen in overleggen. Verken de mogelijkheden en los van daaruit de knelpunten op!

Kan het College nogmaals bevestigen dat ze in de uitvoering van de kadernota steeds onze jeugd en jongeren actief betrekken? Kan het College ook aangeven hoe zij dit willen gaan doen?

Een ander voorbeeld van een initiatief vanuit de samenleving is Campus. Een aantal betrokken inwoners maakt zich op om de waarde van de kunstenaars, het scheppen van betaalbare werkruimte en het integreren van de visie op de stad Assen met hedendaagse kunst vorm te geven. Er is een plan, een concreet voorstel en een verzoek om financiële middelen. D66 is voorstander van initiatieven vanuit onze inwoners en wij vragen het college dan ook om dit initiatief grondig en serieus te onderzoeken op haalbaarheid.  Ga samen op zoek naar wat mogelijk, realistisch en haalbaar is. Graag horen wij van het college hoe zij dit zien en hoe zij de financiering vanuit de gemeente zelf zien?

We zijn tevreden dat er nu een kadernota wordt vastgesteld, want nu kunnen we door en dat zullen we ook moeten doen!

We borgen zo, wat we hebben. Samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen gaan we onze ambities verkennen er verder uitbouwen! Assen Cultuurt!

D66 zal zich blijven inzetten voor Kunst en Cultuur, want naast voldoende financiën is er ook blijvende aandacht nodig voor cultuur. Aandacht voor cultuur als bindmiddel van onze inwoners.  D66 zal zich daar nu en de komende tijd actief voor blijven inzetten. Daar kunt u op vertrouwen!

The post Positief over de Cultuurnota 2021-2024 appeared first on D66 Assen.

Cultuurnota 2020-2024 | Assen

GroenLinks GroenLinks Assen 07-05-2020 00:00

Onderstaand de bijdrage van raadslid Sjoerd Bakker van GroenLinks over de Cultuurnota 2021-2024.

Cultuur is een belangrijk goed voor GroenLinks, het geeft duiding, zingeving en voorziet in het prikkelen van zintuigen op een manier die een verrijking is voor iedereen. Alle mensen in Assen hebben het goed recht om in aanraking te komen met cultuur om op die manier hun leven te voorzien van kleur.

In deze bijzondere tijden, waar iedereen onder druk staat is het zoeken naar verlichting extra belangrijk, maar ook ingewikkelder. De gehele maatschappij staat onder spanning en zoekt naar manieren om te leven. De cultuursector zal hier ook keuzes in moeten maken. De tijden van volle concertzalen, galerieën, bioscopen, maar ook muzieklessen, dansgroepen, schilderen en alle andere mogelijke vormen van cultuur zijn hierdoor aan verandering onderhevig.

In de cultuur nota voor 2021-2024 komen heel veel van deze onderwerpen samen. Er wordt, terecht, geconstateerd dat Assen al veel te bieden heeft, de voorbeelden zijn voor iedereen zelf goed te bedenken, maar dat er ook nog veel ruimte is voor verdere verbeteringen.

De belangrijkste rode draad daarin voor GroenLinks is een zo toegankelijk mogelijke cultuur voor alle Assenaren. Een ambitie die de nodige uitdagingen kent. Want tegelijk zijn de middelen beperkt. Het is goed om te zien dat hier in de nota ook nadrukkelijk aandacht voor is, met andere en alternatieve vormen van financiering. GroenLinks streeft & pleit ervoor om instellingen en organisaties duidelijkheid te geven door bijvoorbeeld meerjarig aan te geven wat de subsidiemogelijkheden zijn. Cultuur laat zich niet sturen, het kan even duren voordat iets een succes wordt, zoals bijvoorbeeld het Internationaal Vrouwen Film Festival, dat was ook niet vanaf editie 1 een succes, maar inmiddels 40 jaar later niet meer weg te denken is. Soms kosten dingen tijd om zich te ontwikkelen.

De behoefte aan mogelijkheden om dit te doen worden ook benoemd in het stuk, GroenLinks kan hier veelal in meegaan. Graag zouden wij blijvende aandacht willen hebben voor verschillende manieren waarop dit laagdrempelig kan. Zoals een broedplaats zonder verplichtingen, of door gebruik te maken van gemeenschappelijke middelen. Door deze middelen beter en verantwoordelijk beschikbaar te maken kunnen meer mensen er gebruik van maken. Dit kost echter wel tijd en moeite, en geld. Maar levert snel iets op.

Er moeten nog veel ambities verwoord worden in deze nota, evenementenbeleid, openbare kunst, maar ook het zoeken naar alternatieve cofinanciering. Dit zijn geen kleine onderdelen, maar GroenLinks spreekt de hoop uit dat deze zoektochten en beleidsnota’s/uitvoeringsagenda spoedig duidelijkheid zullen geven.

Ook in deze bijzondere omstandigheden waarin juist kunst en cultuur een waardevolle bijdrage kunnen leveren voor zoveel mensen.

Van de wethouder

VVD VVD GroenLinks D66 ChristenUnie CDA Assen 01-05-2020 23:53

Geachte leden,

Ik schrijf deze bijdrage aan de VVD-nieuwsbrief op 24 april 2020. De dag dat we als gemeente Assen ons herstelplan voor de begroting 2020 hebben ingeleverd bij de provincie Drenthe. Na een goede en constructieve raadsvergadering gisteravond komt hiermee een einde aan een enerverende politieke periode.

Zoals u weet begon dat in september 2019 toen Stadspartij PLOP besloot de coalitie te verlaten. Hierdoor bleven we achter met een minderheidscollege van ChristenUnie, Groenlinks en VVD. Al gauw bleek dat er in de gemeenteraad geen meerderheid te vinden was voor de begroting zoals we die opgesteld hadden. Geen wonder, want de gemeentefinanciën verkeren in zwaar weer. Hierdoor is fors ingrijpen noodzakelijk: bezuinigen, lastenverhogingen en interen op de reserves. Uiteindelijk werd in november een “beleidsarme begroting” vastgesteld, waarin geen enkele maatregel getroffen werd. Hierdoor was er ook geen sprake meer van een sluitende begroting met solide meerjarenperspectief. Gevolg: toezicht van de provincie Drenthe met een aanzegging tot het maken van een herstelplan voor 1 mei 2020.

Er volgden intensieve gesprekken om een nieuwe coalitie te vormen met SP en D66. Juist de financiële situatie is daarin zeer goed uitgediept. Iedereen moest daarbij zijn eigen “kleur op de wangen” kunnen behouden, maar ook inleveren. Voor onze fractie was vooral het investeren in de binnenstad en de economie van Assen belangrijk. Wat pijn deed was natuurlijk de lastenverhoging die werd doorgevoerd. Zo had ieder zijn wensen en bedenkingen. Dit resulteerde in het bestuursakkoord “Sterke wijken in een sterke stad” met ambities. Tegelijkertijd met een bezuinigingsopgave, waarin we per programma de bandbreedtes hebben aangegeven welke voor eenieder acceptabel waren. Hiermee hebben we een hele goede bodem onder het Herstelplan gelegd. Overigens mede dankzij Johan Baltes als procesbegeleider.

Wat volgde, in het nieuwe college met de 5 wethouders, was een zeer constructieve route naar de definitieve uitwerking van de herstelopgave. We merken, door de grondige onderhandelingsfase, dat we veel onderling vertrouwen hebben en elkaars grenzen respecteren. Ook het proces met de raad is, ondanks de grote tijdsdruk en de handicap van het “beeldbellen”, heel plezierig verlopen. Waardoor we uiteindelijk ook steun hebben gekregen van CDA, 50Plus en lijstDeen. Het meenemen van partijen is overigens ook belangrijk voor deze coalitie. Assen: dat zijn we samen en daar nemen we samen verantwoordelijkheid voor. Helaas zijn er nog partijen die dat anders zien.

Als wethouder financiën ben ik verantwoordelijk voor het proces en resultaat. Vandaag best even trots. Maar geen reden voor euforie. Vanaf morgen weer hard aan de slag voor Assen. Er komen nog grote uitdagingen op de gemeente af nu de gevolgen van de Coronacrisis steeds duidelijker worden. Voor de gemeentefinanciën zelf, maar wat nog erger is: voor ondernemers en werknemers die hun bedrijf en/of baan kunnen verliezen.

Als VVD Assen blijven we ons voor hen inzetten. Met groot vertrouwen in de huidige samenwerking in coalitie en raad.

Mirjam Pauwels-Paauw

Wethouder financiën gemeente Assen

Een nieuwe griffier benoemen. Hoe werkt dat eigenlijk?

VVD VVD Assen 01-05-2020 23:46

Als gemeenteraadslid ben ik lid van de werkgeverscommissie die zich bezighoudt met de griffie en haar werkzaamheden. Deze werkgeverscommissie bestaat uit vijf raadsleden, verdeeld over coalitie- en oppositie partijen. De griffie bestaat uit een vijftal medewerkers die op alle vlakken ondersteuning biedt aan de raadsleden om hun taak als raadslid zo goed als mogelijk te kunnen vervullen en staat volledig ten dienste van de gemeenteraad. In december 2019 heeft de huidige griffier (Inge Rozema) de werkgeverscommissie laten weten per 1 mei 2020 te willen stoppen met haar werkzaamheden. Wat gebeurt er dan binnen de werkgeverscommissie?

Er worden een functieprofiel en procedure opgesteld om te komen tot het vinden van een nieuwe griffier die past bij de gemeenteraad van Assen.

Vervolgens worden de sollicitanten door de werkgeverscommissie beoordeeld. Wij hebben 27 reacties mogen ontvangen en het was een behoorlijke klus om te bekijken wie je wel of niet uitnodigt voor een gesprek. Uiteindelijk hebben we zes personen uitgenodigd voor een eerste kennismaking in twee verschillende commissies, te weten: Een commissie die zich voornamelijk richt op hoe de raad functioneert en daarbij de samenhang met de burgemeester en de gemeentesecretaris onder de loep nam en een tweede commissie (waar ik deel van uitmaakte) die zich richt op de manier van vormgeven van de griffie en de wijze van leidinggeven aan de griffiemedewerker. Het mag duidelijk zijn dat de kandidaten soms toch overlappende vragen kregen, maar dat hadden we van tevoren ingecalculeerd.

Voor ons als werkgeverscommissie was dit toch best een spannend traject, mede gezien de hoge kwaliteit van de sollicitanten. Maar uiteindelijk waren we het er unaniem over eens dat onze huidige plaatsvervangend griffier voor de functie zou worden voorgedragen aan de raad. Zijn visie richting de toekomst en de wijze waarop de griffie vormgegeven kan worden was hierbij medebepalend.

Johan de Jonge is in de eerste digitale raadsvergadering van de raad per 1 mei benoemd als nieuwe griffier voor de gemeenteraad van Assen. En ondanks de onpersoonlijke manier van benoemen vanwege de COVID19 crisis, wens ik je heel veel succes voor de komende tijd dat je ons als gemeenteraad van Assen mag ondersteunen, samen met een club enthousiaste griffiemedewerkers.

Greta Netjes

Gemeenteraadslid VVD Assen

Column van George | Assen

GroenLinks GroenLinks Assen 28-04-2020 00:00

Je kunt de radio of TV niet aanzetten of je wordt geconfronteerd met ontwikkelingen rondom het coronavirus. En terecht, zelden zijn er in zo'n korte tijd zoveel mensen geïnfecteerd en ziek geworden en zijn er zoveel mensen overleden. Mijn oprechte medeleven met allen.

Het beroep van de regering om de inperkingen van onze vrijheid niet alleen na te komen maar ook vol te houden heeft geleid tot een afname van de toename van patiënten op de IC. Kortom: zolang het covid-19 virus ons leven overheerst is het verstandig binnen te blijven en de richtlijnen van de overheid op te volgen. Laten we hopen dat de (internationale) onderzoekswereld z.s.m. komt met een adequate aanpak van het probleem. Alleen dan zijn we er nog lang niet....!

De beperkingen van onze leefwijze duurt nu al zo’n twee maanden en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Oké, maatregelen zullen verzacht worden naarmate de toename van het aantal patiënten afneemt. Echter de economische gevolgen zullen schrikbarend zijn. Grote klappen zullen er vallen in de horeca, openbaar vervoer, recreatiesector enz. Zelf zou ik nu eingenlijk net weer terugkomen van een vakantie uitje naar Zuid-Spanje, maar die is nu uitgesteld tot eind augustus, de vraag is of het dan al wel kan...? Dit betekent voor veel mensen die in deze sectoren werken dat hun baan op de tocht staat, en voor veel ondernemers dat een faillissement dreigt etc .etc. We zullen er samen als samenleving, als Europa, als wereld uit moeten zien te  komen. Dat vraagt solidariteit en bereidheid er samen voor te gaan.

Hopelijk is er bij de volgende column controle over het virus.

Met vriendelijke groene groet,

George van Diepen 

Disclaimer: GroenLinks is een ledenpartij waarin veel verschillende meningen leven. Om de discussie levendig te houden bieden we graag een podium aan mensen met een creatieve, kritische en / of vernieuwende blik. Deze column is dan ook de mening van de schrijver en mogelijk niet van alle leden van de partij / afdeling.

Wethouder in coronatijd | Assen

GroenLinks GroenLinks Assen 28-04-2020 00:00

Karin Dekker vertelt over hoe ze het thuiswerken vorm geeft in deze coronatijd.

Het is even wennen. Waar ik normaal ‘s ochtends met de trein naar Assen ga voor diverse overleggen in het gemeentehuis ga ik nu aan mijn tafel bij de keuken zitten. Omringd door verschillende devices begin ik de dag met een telefoontje aan mijn secretaresse en nemen we online de dag door. Maar soms komt dat er niet eens van omdat mijn diverse videocalls vaak vroeg beginnen. Het is even wennen. Waar ik normaal probeer zoveel mogelijk buiten het gemeentehuis te zijn, zit ik al weken thuis. Mijn collega’s zie ik alleen online en aan het einde van de dag ben ik vermoeider dan normaal. Online vergaderen lijkt intensiever. Of is het een kwestie van wennen en weten mijn hersenen en lijf op de verandering in te spelen? De tijd zal het leren en zoals het er nu uitziet gaat het nog wel even duren voordat we het virus meester zijn. De 1,5 samenleving wordt (in ieder geval de komende tijd) het nieuwe normaal.

Maar er zijn ook voordelen. Zo ben ik onlangs voorzitter geworden van de Themagroep Duurzaamheid van de G40. Normaliter hadden we elkaar in mei gesproken. Nu alle vergaderingen gecanceld zijn bedacht ik een belronde te doen. Met 39 wethouders een persoonlijke kennismaking. Een ieder is enthousiast. Zonder Corona had ik dit niet gedaan. En dan onze fractie-vergaderingen. Het klinkt vreemd.....maar ze zijn (naar mijn idee) energieker en persoonlijker dan ooit. Summer zorgt voor de wekelijkse afsluiter met een doordenkertje of een persoonlijke vraag. Kortom, mijn werk (en dat geldt voor velen met mij) heeft een andere invulling gekregen en daar zitten voor- en nadelen aan. Waarbij ik nu al de conclusie durf te trekken dat Corona gezorgd heeft voor een digitale revolutie. En masse zitten we op ZOOM, Webex, Teams etc. Dat gaat zijn invloed hebben op ons reguliere werkritme . En dat heeft weer gevolgen voor mobiliteit en milieu.

Dat wordt de uitdaging voor na Corona. Kunnen we de positieve effecten behouden? Gaan we minder vliegen, laten we de auto vaker staan en blijven we wandelen en fietsen. Ik hoop het van harte en waar mogelijk is er voor ons een taak daaraan bij te dragen.