Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen) mag niet worden bestraft! Morgen dienen we, tijdens de gemeenteraadsvergadering, een motie in met het verzoek om de waarde van zonnepanelen vanaf 2020 uit te sluiten van de de OZB-waarde. Dit zorgt voor een lagere belasting voor huiseigenaren die investeren in het verduurzamen van hun woning. De motie wordt in ieder geval mede ondertekend door VVD Cranendonck​. Hopelijk sluiten nog meer partijen aan. In de Tweede Kamer is een soortgelijke motie met ruime meerderheid reeds aangenomen. Wetgeving laat, door de lange voorbereiding, nog even op zich wachten. Gemeenten hebben echter nu al de mogelijkheid om zonnepanelen buiten de heffingsmaatstaf voor de OZB te laten. En inmiddels hebben al veel inwoners zonnepanelen laten leggen, al dan niet door inschrijving bij het ‘Zonnepanelenproject regio Zuidoost Brabant’ (De Groene Zone), waar Cranendonck aan heeft meegedaan. We doen echter ook meteen een oproep om te kijken of andere duurzaamheidsmaatregelen in de toekomst ook kunnen worden meegenomen. Landelijk wordt hier ook onderzoek naar gedaan. Met deze maatregel werken we samen verder aan een duurzamer Cranendonck.