Nieuws van politieke partijen in Valkenswaard inzichtelijk

383 documenten

Afgelopen week ontvingen wij het ...

PvdA PvdA Valkenswaard 26-08-2019 10:04

Afgelopen week ontvingen wij het droeve bericht dat Jan van Holten op 85 jarige leeftijd is overleden. Jan heeft heel veel betekend voor de Valkenswaardse gemeenschap in het algemeen en voor de PvdA in Valkenswaard in het bijzonder. Vanaf 1965 tot 1971 heeft Jan diverse bestuursfuncties bekleed binnen de PvdA Valkenswaard, o.a. penningmeester en congresafgevaardigde; Jan is vanaf 1971 tot 1983 en van 1987 – 1994 Lid/Fractievoorzitter van PvdA in Gemeenteraad Valkenswaard geweest. We verliezen in Jan een zeer betrokken en actieve sociaaldemocraat en zijn hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de afdeling en de mensen in Valkenswaard heeft gedaan. Dit is ook af te lezen aan de vele bestuurlijke functies die hij in Valkenswaard heeft gehad op het gebied van Wonen, Onderwijs (Openbaar, Were Di en Technisch Onderwijs) en Immateriële Dienstverlening. Ook na zijn pensionering is Jan actief gebleven en heeft zich ingezet voor de ouderen in Valkenswaard en Noord-Brabant (ANBO). Het bestuur van de PvdA afdeling Valkenswaard wenst zijn vrouw Els en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd zonder Jan. Jan zal altijd in de gedachten van de PvdA in Valkenswaard blijven.

Gemeente ValkenswaardBen jij de ...

PvdA PvdA Valkenswaard 19-08-2019 14:02

Mooie website van Valkenswaard ...

Samen voor Valkenswaard Samen voor Valkenswaard Valkenswaard 16-08-2019 07:52

Mooie website van Valkenswaard Marketing. Die kan je niet genoeg promoten.

Hoppaaa, daar gaat ie weer! Er is ...

Samen voor Valkenswaard Samen voor Valkenswaard Valkenswaard 13-08-2019 10:43

Hoppaaa, daar gaat ie weer! Er is weer wat gevonden. Waar groepen er alles aan doen om Valkenswaard aantrekkelijk te maken, hebben anderen teveel vrije tijd om dat tegen te gaan.

Een inwoner van Valkenswaard heeft ...

Samen voor Valkenswaard Samen voor Valkenswaard Valkenswaard 12-08-2019 10:09

Een inwoner van Valkenswaard heeft gevraagd naar de mogelijkheid voor een nestpaal voor ooievaars. Wij hebben navraag gedaan bij de gemeente. Het idee voor een nestpaal wordt verder besproken in overleg met Staatsbosbeheer en Waterschap de Dommel. Voor het volledige antwoord zie: https://samenvoorvalkenswaard.nl/vraag-en-antwoord/

Helaas konden we er niet bij zijn, ...

Samen voor Valkenswaard Samen voor Valkenswaard Valkenswaard 11-08-2019 11:45

Helaas konden we er niet bij zijn, maar steunen doen we het zeker.

Gemeente houdt enquête rond ...

Samen voor Valkenswaard Samen voor Valkenswaard Valkenswaard 09-08-2019 16:30

Gemeente houdt enquête rond veiligheid. Ongeveer 2800 inwoners van 15 jaar en ouder worden benaderd. Het is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Krijg je een brief: doe dan mee!

De gemeente is geïnformeerd over de ...

Samen voor Valkenswaard Samen voor Valkenswaard Valkenswaard 09-08-2019 13:25

De gemeente is geïnformeerd over de voorgenomen kap van 32 bomen aan de Luikerweg. Hiervoor is door Boskalis in opdracht van de Provincie een melding gedaan. Voor de kap is volgens de Wet natuurbescherming geen vergunning van de gemeente nodig, maar kan worden volstaan met een melding bij de provincie. Deze melding komt in de plaats van de eerdere aanvraag voor een kapvergunning van 83 bomen. Die aanvraag betrof óók 51 monumentale eiken. Na overleg tussen de gemeente en de provincie, besloot de provincie die aanvraag in te trekken.

We hebben even de tussenstand van de ...

Samen voor Valkenswaard Samen voor Valkenswaard Valkenswaard 08-08-2019 16:09

We hebben even de tussenstand van de activiteiten opgenomen. Nog een aantal maanden wachten en dan zijn er weer nieuwe woningen namens Woningbelang aan de Schaepmanstraat.

Begrijpelijk maar vervelende ...

Samen voor Valkenswaard Samen voor Valkenswaard Valkenswaard 07-08-2019 13:01

Begrijpelijk maar vervelende beslissing. Laat dat bestemmingsplan maar snel komen, want zo blijft het een onzekere toekomst.