Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

92523 documenten

Kandidatenlijst vastgesteld

PvdA PvdA Ermelo 13-10-2021 18:55

De Algemene ledenvergadering van Progressief Ermelo heeft afgelopen dinsdag de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Zoals verwacht staat Evelien Kars op de eerste plaats en treedt daarmee in de voetsporen van Anneke Knoppert, de huidige fractievoorzitter van Progressief Ermelo. … Vervolgd

Tegels wippen ook in Peel en Maas?

PvdA PvdA Peel en Maas 13-10-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/tegels-wippen-ook-in-peel-en-maas/

Hoe leuk zou het zijn als de straten in onze dorpen er fleurig en kleurig bij zouden liggen? Veel huizen hebben mooie voortuinen, maar er zijn nog best veel straten die er doods en saai uitzien. Nauwelijks bomen en struiken en al helemaal geen kleur. In de steden Rotterdam, Arnhem en in Amsterdam zijn er al veel straten opgefleurd doordat mensen een stoeptegel eruit hebben gehaald en er een plantje of een bloembak hebben geplaatst. Wat een verschil maakt dit!

Er zijn al competities gaande over wie het mooiste geveltuintje heeft en als er eenmaal mensen begonnen zijn, komen er steeds meer. Juist nu we in de strijd tegen de opwarming van het klimaat meer groen nodig hebben, is dit een mooie aanvulling.

Onlangs maakten we als PvdA/ GroenLinks een filmpje over ‘Tegels wippen’ te zien op onze site.

Het kost maar weinig moeite, weinig geld en het resultaat is groot. Het verbindt de buurt en je wordt er vrolijk van, als je door de straat loopt. Twee jaar geleden dienden we al eens de motie ‘Geveltuintjes’ in, die door de raad is aangenomen. Het college heeft hier echter, op een paar extra geplante bomen na, nog geen uitvoering aan gegeven. Dat is jammer, maar we kunnen natuurlijk ook zonder het college beginnen. Gewoon doen, steentje eruit, plantje erin en plots is de wereld een stuk gezelliger! Kijk maar eens op de site voor inspiratie en hulp. We zijn benieuwd!

Raf Janssen, Frits Berben, Annigje Primowees Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Foto: Sjon Heijnga

Het bericht Tegels wippen ook in Peel en Maas? verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Terugblik op een week vol debatten

D66 D66 PvdA Houten 12-10-2021 09:40

Vorige week donderdag vond er een extra raadsvergadering plaats, met een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Er werd gedebatteerd over de Regionale Energiestrategie, de nieuwbouw van OBS De Velduil en de aanbesteding van nieuwe openbare verlichting. Hiernaast werd er gestemd over alle voorstellen rond de Ontwikkelvisie Oude Dorp, waarover dinsdag 5 oktober lang is gedebatteerd. Gisterenavond blikten we in de fractie terug op deze volle week.

RES 1.0 De Regionale Energiestrategie (RES 1.0) bevat een bod voor de opwek van duurzame elektriciteit in 2030. In de U16 regio heeft dit geleid tot een bod van 16% windmolens en 84% zonnevelden. Deze scheve verdeling ten nadele van windenergie is niet wenselijk: daarmee leggen we een heel groot beslag op ons buitengebied en landbouwgrond en is bovendien technisch en financieel ongunstig. Ook het Houtens bod zet uitsluitend in op zonnevelden.

Samen met de PvdA hebben we een amendement ingediend om ook voor windenergie alvast één gebied verder te onderzoeken of deze geschikt is voor de opwek van windenergie. Niet alleen omdat het jaren kost om een windmolen te plaatsen, niet alleen om de verhouding wind/zon recht te trekken, maar vooral ook omdat we nog ontzettend veel te doen hebben om onze Houtense doelstelling ‘klimaatneutraal’ in 2040 te behalen. Ook windenergie is hiervoor nodig. Niet vertragen maar doen wat nu mogelijk is om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Voor ons amendement was geen meerderheid, maar wel voor de motie van GroenLinks-ChristenUnie met ook als oproep om nu een zoekgebied verder te onderzoeken voor de geschiktheid voor windenergie. Deze motie hebben wij van harte gesteund en is aangenomen. We kunnen met recht trots zijn op Houten: waar andere gemeenten ervoor kiezen om wat minder te doen, neemt Houten haar verantwoordelijkheid.

Aanbesteding openbare verlichting De gemeenteraad heeft ook de aanbesteding openbare verlichting goedgekeurd waarmee de lantaarnpalen worden vervangen door LED verlichting. Hiermee kunnen we 50 % energie besparen, een mooie stap!

Nieuwbouw OBS De Velduil We zijn ontzettend blij dat het plan voor een nieuw schoolgebouw voor OBS De Velduil is aangenomen. Een mooie beweging richting één locatie voor deze fijne school. Het wordt een mooi en duurzaam gebouw, passend verwerkt in de groene omgeving. In het debat kregen we van de wethouder te horen dat het gebouw energieneutraal wordt opgeleverd en niet zoals eerder vermeld bijna energieneutraal. Dit was een belangrijke wens van ons en hier zijn we dus zeer tevreden mee!

Visie Oude Dorp Ook is er dus gestemd over alle voorstellen die zijn ingediend rond de Ontwikkelingsvisie Oude Dorp. Onze afdronk: wij blijven van mening dat we dit rommelige debat niet hadden moeten voeren. We vinden het jammer dat ons ordevoorstel niet door een meerderheid werd gesteund. De visie was simpelweg nog niet klaar voor debat en besluitvorming. Via tal van moties en amendementen zijn we als raad het werk van de wethouder gaan doen. Zo zijn er tussen neus en lippen door kaders voor uitbreiding van Albert Heijn aangenomen, niet wetende of deze kaders nou voldoende zijn en wat de gevolgen hiervan zijn. Het meest verstrekkende amendement van de coalitie, waarmee de wethouder in feite werd gevraagd het stuk terug te nemen en op de meest belangrijke thema’s een visie uit te werken, hebben wij gesteund. Dit amendement kwam het dichtst bij de in onze ogen beste oplossing: een nieuwe visie behandelen in januari, met daarin duidelijke keuzes en kaders.

Kortom: een volle, belangrijke en boeiende week!

Een oneerlijke win-win regeling

PvdA PvdA Peel en Maas 11-10-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/een-oneerlijke-win-win-regeling/

Oude stallen slopen, het buitengebied verfraaien en de veestapel verkleinen. Dat zijn mooie doelen. Er zijn regelingen om dit haalbaar te maken, ook in financiële zin. Maar dat moet wel eerlijk gebeuren en de eigen win-win-regeling van Peel en Maas is in onze ogen helaas niet eerlijk.

Frits Berben legt dit uit op een plek in Meijel.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Een oneerlijke win-win regeling verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Ook dat is raadswerk

PvdA PvdA Ermelo 11-10-2021 16:53

Door Evelien Kars – Naast al het leeswerk en de vergaderingen, hebben we gelukkig ook nog tijd voor werkbezoeken. Soms gekoppeld aan een vergadering maar ook op verzoek van inwoners of organisaties. Afgelopen week was ik op bezoek bij de … Vervolgd

Delen in de wind

PvdA PvdA Bernheze 10-10-2021 19:20

Zonder drastische maatregelen krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Als we niet opschieten is de snelle verandering van ons klimaat niet meer tegen te gaan. Daarom wil Progressief Bernheze onze gemeente samen met inwoners in rap tempo groener, gezonder en duurzamer maken. Dat willen we doen met kleine acties zoals het aanleggen van meer groene parken in de dorpen of het scheiden van...

Bron

Vertrek raadslid Suzanne Wassink-van Bochove

PvdA PvdA Barneveld 08-10-2021 14:15

Suzanne Wassink legt haar taken als raadslid voor Pro’98 neer. Dit heeft zij burgemeester Jan Luteijn van de gemeente Barneveld laten weten in een persoonlijk schrijven. Na een zomer van...

Het bericht Vertrek raadslid Suzanne Wassink-van Bochove verscheen eerst op Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld.

Enthousiasme en kansen voor omgevingsvisie Barneveld centrum

PvdA PvdA Barneveld 06-10-2021 20:31

Het maken van een omgevingsvisie is kijken naar en werken aan de toekomst. Het is samen gestalte geven aan de omgeving waarin wij, en onze kinderen, willen leven. Dat denken,...

Het bericht Enthousiasme en kansen voor omgevingsvisie Barneveld centrum verscheen eerst op Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld.

Ontwikkelbeeld Amersfoort en andere regionale visies

PvdA PvdA Barneveld 06-10-2021 19:47

Het zou je bijna gaan duizelen. Er liggen maar liefst drie voorstellen voor:  het ontwikkelbeeld Amersfoort, de verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley en de regionale ruimtelijke verkenning Foodvalley. Alle drie staan...

Het bericht Ontwikkelbeeld Amersfoort en andere regionale visies verscheen eerst op Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld.

Pastoriebos: Nieuwe appartementen en groencompensatie

PvdA PvdA Barneveld 06-10-2021 18:23

Dit bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat, kortweg het Pastoriebos, raakt de inwoners van Voorthuizen in het algemeen en zeker de bewoners van de Rembrandtstraat, Kerkstraat en Jan Steenstraat in het bijzonder. Het houdt...

Het bericht Pastoriebos: Nieuwe appartementen en groencompensatie verscheen eerst op Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld.