Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

92469 documenten

Boodschap van solidariteit

PvdA PvdA Meerssen 23-07-2021 18:56

Afgelopen week zijn we opgeschrikt door de hoeveelheid water die niet alleen door de Geul en Maas heeft gestroomd, maar ook door andere delen van Meerssen. Er zijn nog steeds straten en kelders die kampen met het overstroomde water. Afgelopen vrijdag was de situatie erg kritiek waarbij nog meer delen van Bunde en Geulle dreigden onder te lopen, met grootschalige evacuaties tot gevolg.

Deze gebeurtenissen hebben veel los gemaakt bij ons in de gemeenschappen: angst, verdriet, frustratie en onzekerheid maar ook moed en solidariteit van burgers in Meerssen en van ver buiten onze gemeentegrenzen. Opluchting was er bij degene die het droog hebben gehouden, terwijl voor hele straten in onze gemeente de schade enorm is en er veel werk en onzekerheid te wachten staat.

Als KIJK!!! willen we ons medeleven uitspreken met al die mensen die schade hebben. We willen ook een hart onder de riem steken en waar mogelijk ondersteuning bieden waar het gaat om de hulp en informatie die de gemeente biedt. U kunt ons benaderen als u problemen heeft met informatie en hulpvoorziening. Zulke signalen kunnen we oppakken binnen de raad en ze extra belichten.

Ook zal er een grondige evaluatie plaatsvinden en daarbij is uw feedback over verbeteringen zeer waardevol. Dit kan ook feedback zijn over wat goed is gegaan. Wat KIJK!!! betreft zal deze evaluatie zich niet alleen richten op het verbeteren van de crisisaanpak, maar ook op de vraag hoe het waterbeheer en wonen zo ingericht kunnen worden dat er meer duurzame oplossingen komen voor extreme weersomstandigheden.

Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering?

PvdA PvdA Peel en Maas 21-07-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/wat-kunnen-we-doen-tegen-klimaatverandering/

Tot nu toe was het nog een ver-weg-verhaal: 50 graden en bosbranden in Canada; smeltende permafrost in Siberië. Het klimaat verandert. Maar ver weg en hier niet direct merkbaar. De mensen langs Maas, Rijn en zijrivieren weten intussen beter: we zitten midden in een klimaatverandering met steeds extremere uitersten van verdroging en overstroming. Hoe daarop te reageren?

Gelukkig zijn dijken verhoogd en is meer ruimte gegeven aan de rivier. Dat heeft veel mensen nu een hoop ellende bespaard. Maar het blijkt onvoldoende. Dat merken de mensen van wie huis en haard geteisterd zijn door kolkende watermassa’s. Terecht vergoeden we als samenleving de schade, want het is het probleem van ons allemaal. Maar het blijft een schrale troost. Zeker als naast materiële schade mensenlevens zijn te betreuren. De beelden van de ramp roepen indringend de vraag op wat we kunnen doen. Dijken versterken en verhogen, overloopgebieden maken, zandzakken klaarleggen … het gebeurt al en moet nog meer gebeuren. Maar is het genoeg?

Het zijn pogingen ons te beschermen tegen gevolgen, maar de oorzaken worden niet weggenomen. Die oorzaken moeten we zoeken in onze manier van produceren en consumeren, in onze manier van werken en leven. Wat kan en moet daarin veranderen?

PvdA/GroenLinks heeft raad en college voorgesteld om die vraag als stageopdracht voor te leggen aan studenten van hogescholen en universiteiten in de buurt. Daar zitten jonge mensen die straks besluiten moeten nemen over de vraag hoe wij als mensen in vrede met de natuur kunnen blijven leven. Ons voorstel was om die jongeren uit te dagen om met gedurfde nieuwe antwoorden te komen. Raad en college vonden ons voorstel uiterst sympathiek en … stemden vervolgens tegen.

Roepen dat het allemaal heel erg is, maar de kop in het zand steken als gezocht wordt naar oorzaken van de rampspoed. Onbegrijpelijk en ongeloofwaardig!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, Raadsleden.

Het bericht Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Belevenistuin Maasbree

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 19-07-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/belevenistuin-maasbree/

PvdA/GroenLinks Peel en Maas pleit voor een vernieuwing van het beleid. Trefwoorden zijn: duurzamer en socialer!

De Belevenistuin in Maasbree is een van de initiatieven waarin deze vernieuwing al vorm krijgt.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Belevenistuin Maasbree verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Druk in de bol

PvdA PvdA Bernheze 18-07-2021 18:08

In de laatste weken voor de zomer is er altijd wel iets om je druk over te maken. Als het de stress van de werkvloer niet is, geeft 2021 genoeg andere redenen om het hoofd van over te laten lopen. De steeds aanhoudende golf van coronabesmettingen, de watersnood in delen van ons land en de hardheid van criminelen zijn stuk voor stuk hoofdpijndossiers die geen zonnige zomer of vakantie kennen.

Bron

Geert Wilders & Alexander Kops - Dankzij Frans Timmermans' klimaatgekte worden Nederlanders keihard gepakt | TPO.nl

PVV PVV PvdA Nederland 16-07-2021 08:53

Terwijl huishoudens in Duitsland geld toekrijgen als zij een gasaansluiting nemen, moet in Nederland iedereen voor heel veel geld van het gas af. Terwijl in Azië maar liefst 600 kolencentrales worden bijgebouwd, moeten in Nederland alle kolencentrales voor heel veel geld worden gesloten. Het is de Nederlandse klimaatwaanzin in een notendop. En dan te beseffen dat Nederland verantwoordelijk is voor een verwaarloosbare 0,35% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Met klimaat heeft het allemaal weinig te maken – met geldklopperij en inperking van onze vrijheden des te meer.

‘De monsterlijke klimaatplannen van PvdA’er Timmermans zullen ons land ingrijpend en desastreus veranderen’

Maar wie denkt met deze hypocriete, geldverslindende, zinloze groene gekte van Mark Rutte cum suis alles te hebben gehad: dan hebben we de ongekozen bureaucraten uit Brussel nog. De monsterlijke klimaatplannen van PvdA’er Frans Timmermans zullen ons land ingrijpend en desastreus veranderen. Net als de klimaatpredikers in Nederland lijdt ook klimaatpaus Timmermans aan grootheidswaan: de EU zal mondiaal het verschil niet maken, en zeker niet omdat in andere landen, met name in Azië, de CO2-uitstoot de komende jaren alleen maar zal toenemen. Ook hier is de rode draad: geldklopperij en inperking van onze vrijheden. Onze huidige manier van leven, wonen, reizen – alles waar Timmermans vanaf wil, wordt duurder.

Met het vliegtuig op vakantie? Vliegmaatschappijen moeten duurzame brandstoffen – lees: duurdere brandstoffen – gaan bijmengen. Ook komt er een belasting op kerosine voor vluchten binnen Europa. Gevolg: óf je betaalt voor een fors duurder ticket, óf je ziet je vliegvakantie in het water vallen.

Wonen zoals je wilt? Huishoudens moeten voor veel geld gaan ‘verduurzamen’. Daarnaast komt er een Europese CO2-belasting voor huizen. Gevolg: óf je betaalt een flink hogere energierekening, óf je zit in de kou en het donker.

Autorijden zoals je wilt? Ook voor auto’s komt er een CO2-belasting. Daarnaast zullen vanaf 2035 alleen nog uitstootvrije nieuwe auto’s worden verkocht. Gevolg: óf je betaalt een fors hogere literprijs aan de pomp, óf je moet voor veel geld elektrisch gaan rijden.

De klimaatdwang is ongekend. Hardwerkende Nederlandse gezinnen zullen hoe dan ook keihard worden gepakt. Als pure windowdressing stelt Timmermans een Sociaal Klimaatfonds voor. Via dat fonds zal een gedeelte van de opbrengst uit alle klimaatterreur over de EU-lidstaten worden herverdeeld. Concreet houdt dat in dat de Nederlanders – naast hun eigen stijgende lasten – óók nog moeten meebetalen aan de ‘vergroening’ van Oost-Europa. In Brussel noemt men dat ‘solidariteit’; in Nederland betekent dat verarming.

Een jaar geleden al sprak PvdA’er Diederik Samsom, de rechterhand Timmermans, van een ‘crazy journey’. Ambtenaren die hierbij betrokken waren, zeiden:

“Als de Green Deal slaagt, is het veel groter dan de invoering van de euro.”

En dat is veelzeggend: zie de gigantische miljardentransfer van Noord- naar Zuid-Europa die de euro heeft veroorzaakt – óók onder het mom van ‘solidariteit’. Zo’n transfer staat ons met Timmermans’ klimaatwaanzin ook te wachten, maar nu met het etiket ‘klimaat’ erop. Klimaatbeleid als herverdelingsmechanisme. Met goedkeuring van het kabinet dat in Brussel veelvuldig voor verregaand EU-klimaatbeleid heeft gepleit.

Rutte of Timmermans – het is één pot nat.

Klik hier om dit artikel te lezen op ThePostOnline

Frans van de Visse, fractievertegenwoordiger

PvdA PvdA Ermelo 15-07-2021 11:40

Mijn naam is Frans van de Visse, bijna 40 jaar getrouwd met Tineke, trotse vader van 3 mooie volwassen kinderen en opa van 5 prachtige kleinkinderen. We wonen alweer 30 jaar in Ermelo (de tijd vliegt) maar zijn beiden opgegroeid … Vervolgd

Algemene Beschouwingen

PvdA PvdA Ermelo 15-07-2021 11:22

Door Evelien Kars – Dank u wel voorzitter. Vragen stellen daar zijn wij goed in met elkaar, misschien wel te goed, maar liefst 170 stuks werden er gesteld voor de beeldvormende vergadering waarin de Kadernota en de Jaarstukken werden behandeld. … Vervolgd

Waar kan ik in Ermelo naar de WC?

PvdA PvdA Ermelo 15-07-2021 10:23

Door Alex Kleijnen – Als het goed is hoeft die vraag binnenkort niet meer te worden gesteld. Gesteund door een meerderheid in de raad had ik in maart jl. namens onze fractie het college opgeroepen nu eens echt werk te … Vervolgd

Hoogste tijd voor durf en daadkracht

PvdA PvdA Peel en Maas 14-07-2021 17:19

https://pvdagroenlinks.nl/hoogste-tijd-voor-durf-en-daadkracht/

Het huidige college bakt er niet veel van. Het is visieloos, ideeëloos en besluiteloos. En de grootste coalitiefracties sjouwen er braafjes achteraan. Geen visie en geen durf om nieuwe wegen te verkennen en knopen door te hakken. Hoogste tijd om creatieve hulptroepen in te schakelen!

Het college aarzelt en zwabbert. Enkele voorbeelden. Voor de natuur zijn én groei van de economie willen stimuleren. Pleiten voor lokaal winkelen en tegelijkertijd de groei van logistieke bedrijven stimuleren, die goedkope bulkgoederen verspreiden. Belijden dat er voldoende woningen moeten zijn voor de juiste doelgroep, maar weigeren een actief grondbeleid te voeren dat nodig is om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen kunnen komen. Uitdragen dat we arbeidsmigranten en statushouders verwelkomen en hen vervolgens wegstoppen in grote concentraties ver weg van de kernen of elke statushouder boven het verplichte quotum weigeren. Roeptoeteren voor duurzaamheid te zijn, maar niet de durf hebben de burger collectief een beetje meer te laten betalen voor afvalverwerking. Het college wil zich sterk maken voor een veilige leefomgeving en beperkt zich dan tot gevrijwaard blijven van criminaliteit.

Dat is in onze ogen wel een heel beperkte opvatting over veiligheid: wat dacht u van schone lucht? Gezonde bodem, zonder gif, goed en voldoende water, zonder gifsporen en nitraten? Wat dacht u van het autoluw maken van de kernen met alle ruimte voor fietsers en voetgangers, spelende kinderen? Er zijn drie centrale maatschappelijke vraagstukken die onze toekomst bepalen: klimaat en natuur, groeiende ongelijkheid en de vastlopende democratie. Ook op lokaal niveau moeten deze vraagstukken worden aangepakt, omdat de toekomst van onze kinderen afhangt van onze antwoorden op deze uitdagingen.

Met gangbare oplossingen redden we het niet. Daarom hebben wij voorgesteld om aan studenten van hogescholen en universiteiten stageplekken aan te bieden om nieuwe wegen te verkennen voor een toekomstgerichte lokale aanpak van deze drie centrale vraagstukken.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen, Raadsleden

Het bericht Hoogste tijd voor durf en daadkracht verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Het motto: Ruimte geven!

PvdA PvdA Peel en Maas 12-07-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/het-motto-ruimte-geven/

Ruimte geven! Dat is het motto van dit college. Dat motto is ook de leidraad van de kadernota voor de begroting van 2022. Het college geeft ruimte aan van alles en nog wat, maar verzuimt deze doelstellingen met elkaar in verband te brengen.

Ruimte voor economische groei botst in veel opzichten met ruimte voor duurzaamheid. Het college mist visie en moed om heldere keuzes te maken. Toch zijn die nodig als we de aarde leefbaar willen houden.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Het motto: Ruimte geven! verscheen eerst op PvdA Groenlinks.