Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

86797 documenten

Stop gaswinning kleine velden Tytsjerksteradiel

PvdA PvdA Tytsjerksteradiel 19-10-2019 18:33

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 oktober heeft Saskia van der Werf extra aandacht gevraagd voor de gaswinning in de kleine velden in onze gemeente. Het gaat om boringen in Earnewâld en Suwâld. Er lopen bezwaarschriften vanuit meerdere verengingen van Dorpsbelangen. Ook is door het college van B&W negatief advies gegeven aan de minister. Toch was er in de kranten al te lezen dat de boringen door gaan. Met vragen heeft de PvdA het College opgeroepen om extra bezwaar in te dienen en alle bewoners goed voor te lichten wat er moet gebeuren als er wel schade optreedt door de gaswinning! Er komt vanuit het ministerie een schadeprotocol en een convenant waar Vermillion en minister Wiebes zich aan moeten houden. Woensdag 30 oktober a.s. is er een informatie bijeenkomst in Earnewâld, georganiseerd door het ministerie van EZK voor inwoners en belangstellenden. Wordt vervolgd.

Het bericht Stop gaswinning kleine velden Tytsjerksteradiel verscheen eerst op PvdA Tytsjerksteradiel.

Steun voor Orange the World campagne

PvdA PvdA Tytsjerksteradiel 19-10-2019 18:22

Donderdag 17 oktober 2019 heeft fractievoorzitter Saskia van der Werf met een motie de raad en het college van B&W opgeroepen om deel te nemen aan de Orange the World campagne. Deze campagne heeft als doel iedereen op te roepen om tegen vrouwengeweld te zijn, wereldwijd. De motie is raadsbreed aangenomen en het college gaf aan hier al mee bezig te zijn. Op 25 november a.s. kun je als burger je deelname laten blijken door in het oranje gekleed te gaan en een voorwerp of gebouw oranje te verlichten. Let op: de PvdA gaat hierin het voorbeeld geven!

Het bericht Steun voor Orange the World campagne verscheen eerst op PvdA Tytsjerksteradiel.

Zwaar weer op komst…

PvdA PvdA Bloemendaal 19-10-2019 17:47

Zwaar weer op komst…

We hebben geld tekort in Bloemendaal. En niet zo’n beetje ook.  Zo’n 850.000 euro moet er worden gevonden om in 2020 de begroting rond te krijgen. En de jaren daarna ziet het er “in principe” ook niet best uit. De tussen aanhalingstekens geplaatste uitdrukking slaat op het feit dat er zich allerlei plotselinge ontwikkelingen kunnen voordoen die je als gemeente niet in de hand hebt of niet volledig kunt voorzien.

Als je tussen je oogwimpers door naar het huishoudboekje van de gemeente kijkt dan zie je zó welke grote klappers aan de basis liggen van de zorgelijke stemming. Dan doel ik niet op de normale exploitatie, waarmee bijvoorbeeld wegen en fietspaden op orde worden gehouden, het autopark van onze nijvere buitendienst rijdend wordt gehouden en op gezette tijden vervangen, en dat – altijd weer een dure aangelegenheid – de riolering werkt. Die gaat dan wel zo’n 30 jaar mee, soms is dat wat op te rekken, maar uiteindelijk moet de grond open en de buizen worden vervangen. Of het persgemaal wat de stroming er in houdt. En doorgaande vaarten hebben aan weerszijden beschoeiingen. Die moeten ook op gezette tijden gerepareerd of vervangen worden.

Naast al deze zaken zijn er namelijk ook investeringen nodig. Die voor het huidige gemeentehuis was er zo een, maar we kennen in de hele gemeente ook zo’n 16 basisscholen. En als respectabele Bloemendaalse school wil je natuurlijk ook een gymzaal die voldoet aan de nieuwste eisen. Of dat met die scholen niet wat beter georganiseerd kan worden? Waarom al de verschillende besturen, onderwijs is toch onderwijs? Zo is me wel eens voorgehouden. Tja, dan raak je bij mij een gevoelige snaar. Maar ja. Lang geleden, in 1917, hebben we dit met elkaar geregeld bij de financiële gelijkstelling van het openbaar – met het bijzonder onderwijs. Zeg maar: de heidenen versus protestanten en katholieken, beetje kort door de bocht.  Ligt dus hoe dan ook bijzonder gevoelig.

Ik ken maar twee plekken in onze gemeente waar meerdere schoolbesturen de koppen bij elkaar hebben gestoken om met z’n allen een efficientere en dus goedkopere oplossing te vinden voor een probleem. In Vogelenzang schoven katholieken en openbaren twee scholen in elkaar, in wat nu “De Paradijsvogel” heet. En in Bennebroek vonden drie verschillende schoolbesturen het van de dolle om ieder een eigen gymzaal te hebben. Toen vervanging aan de orde was stak meester Harry, de gymleraar van alle drie, zijn vinger op om een knap rooster te maken. Daarmee konden alle drie de scholen van één centraal gelegen gymzaal gebruik maken. Werkt nog steeds als een tierelier. Wat mij betreft nog steeds: hulde aan meester Harry! Misschien een tip voor de andere kernen?

Investeringen zijn natuurlijk niet de enige factoren die onze uitgaven belasten. Zo kunnen de kosten voor WMO en Jeugdzorg behoorlijk uit de bocht vliegen, zoals dit jaar dan ook is gebeurd. Ook zo iets wat je als gemeente niet tot achter de komma kunt voorzien. Bovendien gaat het hier om maatschappelijke kosten waaraan niet te ontkomen is. Instellingen die deze zorg verlenen hebben doorgaans overeenkomsten met de gemeenten, die met een gerust hart als wurgcontracten kunnen worden bestempeld. Het risico op omvallen ligt frequent op de loer.

Hoe dan ook, de Bloemendaalse raad mag straks in november – als het aan het college ligt – kiezen voor het schrappen van bovenwettelijke onderwijsvoorzieningen (gym-onderwijs) en het afboeken van investeringen met maatschappelijk nut van vóór 2017. Aan de inkomenskant worden toeristen- en parkeerbelasting verhoogd. Maar wat ons betreft gaan we geen medewerking verlenen aan het schrappen van het gym-onderwijs. Jaren geleden hebben we die met veel geduw en getrek voor elkaar gekregen, mede met als gevolg dat we in de hele gemeente bloeiende sportverenigingen met veel jeugd hebben.  De meerwaarde van gymmen op school staat naar onze mening buiten kijf.

Met de begroting 2020 zijn we er nog lang niet. De financiele vooruitzichten zijn niet best en ook de schuldenontwikkeling baart stevige zorgen. Binnen enkele maanden mag de raad een zogenaamde kerntakendiscussie gaan voeren. Dan moet je je bijvoorbeeld heel concreet gaan afvragen of de gemeente nog wel verantwoordelijkheid draagt voor de Bloemendaalse muziekschool. Of voor de bibliotheken. Of voor verenigingen en stichtingen die mede afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies, zoals Welzijn Bloemendaal met zijn vele vrijwilligers. Dat komt dus erg dicht bij wat de meeste Bloemendalers zien als normale maatschappelijke voorzieningen. Verder beknibbelen dan maar op de ambtelijke organisatie? Die piept en kraakt al jaren; niet doen dus. Nóg maar een keer de OZB verhogen zoals vorig jaar? Zou kunnen, maar dat is een nogal “ruwe” maatregel. Je kunt die bijvoorbeeld niet inkomensafhankelijk maken, wat voor veel inwoners wél van belang zou zijn.

Een gemeentelijke huishouding – om een veel complexer geheel maar even simpel neer te zetten – is maar ten dele te vergelijken met een gewoon bedrijf. Vergelijkingen daarmee gaan maar zeer ten dele op. Daarvoor zijn maatschappelijke doelen als welzijn, gezondheid, ontwikkeling en veiligheid die iedere gemeente nastreeft te belangrijk.  Steeds duidelijker wordt echter dat  het realiseren van al die doelen voor kleine gemeentes als Bloemendaal steeds moeilijker wordt. En dat tij wordt niet gekeerd.

Bij deze globale uiteenzetting naar aanleiding van de begroting 2020 ben ik verre van uitputtend geweest, en dat is een understatement.  Al eens eerder schreef ik een column over “het fusiespook”. Partijgenoot Piet van der Ham schreef voor deze website een lezenswaardig betoog over een gemeentelijke fusie in Zuid-Kennemerland.

Mag ik die nog eens warm bij iedereen aanbevelen?

Henk Schell

Het bericht Zwaar weer op komst… verscheen eerst op PvdA Bloemendaal.

Wijkbezoek Sluispolder-Oost

PvdA PvdA Maassluis 19-10-2019 15:09

Ook deze zaterdag waren we weer op wijkbezoek! Onder een herfstig zonnetje bezochten we het Sluispolder Oost en spraken veel bewoners in het deel tussen de  Frans Halslaan en de Rembrandtlaan.

Bijna alle bewoners geven aan plezierig te wonen in deze groene wijk. Mensen waarderen de gezelligheid en de nabijheid van allerlei voorzieningen. Tegelijkertijd noteerden we ook een aantal knelpunten: de parkeerdruk, hondenpoep, verkeerd aanbieden van bedrijfsafval bij Palet en rioleringsproblemen van verschillende soorten. We gaan het college vragen hoe de knelpunten kunnen worden aangepakt, de komende rioleringswerkzaamheden in een deel van de wijk zijn een goed moment om zaken mee te nemen.

Al 12 jaar gaan wij regelmatig op wijkbezoek in Maassluis om persoonlijk met bijwoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven.Wilt u dat we ook in uw wijk langskomen? Mail dan naar j.keijzer@maassluis.nl of neem contact op via de sociale media of onze website maassluis.pvda.nl

https://maassluis.pvda.nl/nieuws/wijkbezoek-sluispolder-oost/

https://maassluis.pvda.nl/nieuws/wijkbezoek-sluispolder-oost/

https://maassluis.pvda.nl/nieuws/wijkbezoek-sluispolder-oost/

 

 

 

Het bericht Wijkbezoek Sluispolder-Oost verscheen eerst op PvdA Maassluis.

Terugblik debat 2e dag Algemene Politieke Beschouwingen 2019

PvdA PvdA Oud-Beijerland 19-10-2019 15:04

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/terugblik-debat-2e-dag-algemene-politieke-beschouwingen-2019/

 

Bekijk hier

de video:

https://t.co/idg6Wtpliq

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/terugblik-debat-2e-dag-algemene-politieke-beschouwingen-2019/

 

https://t.co/Hw9CxTEMll

 

https://nos.nl/video/2302481-asscher-ik-begrijp-de-tevredenheid-niet-dreigen-gouden-kans-te-missen.html

Het bericht Terugblik debat 2e dag Algemene Politieke Beschouwingen 2019 verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Blog Merle: Dag 5 Lijstje

PvdA PvdA Brunssum 19-10-2019 09:31

Lijstje…

Ik was er na twee dagen al achter dat ik keuzes moest maken met onze boodschappen. Minder geld uitgeven in de supermarkt! Dat werd echt een te grote kostenpost. Want vervoer en mijn sociale leven zouden in verhouding te veel geld gaan kosten. Op boodschappen zou ik makkelijker kunnen bezuinigen, door van anderen hulp aan te nemen of door mijn ongezonde houdbare voorraad in te gaan.

Ik ben een keer bij mijn schoonvader gaan eten deze week. Dat was én gezellig én scheelde een avondmaaltijd. Mijn moeder had nog soep en groente over. Een vriendin had nog een pompoen over. Een collega bracht rode bietjes uit eigen moestuin. Het bezoek dat kwam om te praten over mijn challenge nam ALLEMAAL gebak mee (wat ik op zaterdagochtend dus ook als ontbijt heb gegeten, omdat mijn brood begon te schimmelen).

Het lijstje wat ik deze week wel gebruikt, maar niet gekocht (dus gekregen of op voorraad):

Make-up. Make-up removal Tandpasta Deodorant Wc-papier Peper en zout (en nog meer kruiden) Shampoo Conditioner Douchegel Baby-voeding Luiers Billendoekjes Soep Pompoen 2 rode wijn McDonalds menu Benzine Elektrische fiets geleend Dagcreme Wcpapier Wasmiddel Haarlak Wattenstaafjes Paracetamol Zetpillen paracetamol kinderen Lenzenvloeistof Lenzen Keukenrol Gehakt Mais Kidneybonen Uien Ham Kaas Koffiebonen Koffiemelk Pruimen Pompoen Suiker *

*en volgens mij ben ik uit gemak nog zoveel vergeten.

Het bericht Blog Merle: Dag 5 Lijstje verscheen eerst op PvdA Brunssum.

Van de fractie

PvdA PvdA Ijsselstein 19-10-2019 08:33

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is er namens de Partij van de Arbeid in IJsselstein een kleine fractie actief. Ondanks dat de PvdA IJsselstein maar 1 zetel in de gemeenteraad heeft wordt er meerdere keren per maand vergaderd met een zeer actieve fractie.

De fractie bestaat uit het raadslid en drie commissieleden (niet-raadsleden) en wordt ondersteund door een aantal actieve leden van de partij die functioneren als klankbord en steunfractie. Al met al gaan er de nodige uren inzitten voor het reguliere fractie- en gemeenteraadswerk waarbij ons raadslid dan ook nog met enige regelmaat op het stadhuis moet afstemmen over tal van zaken.

Wat hebben we gedaan? Welke zaken hebben ons zo bezig gehouden?

De Urgentieagenda: Het zal u niet ontgaan zijn maar dat is toch vooral de zogeheten Urgentieagenda. Het College van Burgemeester & Wethouders heeft als dagelijks bestuur een extern adviesbureau ingehuurd om te gaan inventariseren wat er leeft onder de IJsselsteinse bevolking. Als je cynisch bent zou je het rapport wat uit dit onderzoek volgde een bloemlezing van de diverse verkiezingsprogramma’s van de IJsselsteinse politieke partijen kunnen noemen. Maar laten we het positief benaderen. Het rapport komt met 40 harde aanbevelingen en actiepunten. Actiepunten waarvan een van de wethouders, sprekend namens het hele College, in de pers zegt dat het de hoogste tijd is dat deze allemaal en integraal worden uitgevoerd. En daarbij belooft deze wethouder al in juni dat het College zal komen met concrete voorstellen om dit financieel in te kaderen. Belofte maakt schuld. Maar niet in de politiek …

Tot onze verbazing komt er de laatste raadscyclus een slap tussentijds verslag met een aantal quick wins en een begeleidend briefje waaruit blijkt dat we de gedane beloftes vooral niet te serieus moeten nemen. Men belooft publiekelijk IJsselstein om het allemaal te doen maar nu puntje bij paaltje komt moet het wel passen in financiële en organisatorische kaders. Kortom het kan nog wel jaren duren voordat de belangrijkst punten überhaupt worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Begrijpelijk dat dit nogal wat reacties opriep.

Er staan zeker zaken op de agenda die voortvarend opgepakt moeten worden. En er staan ook zeker doelstellingen in zoals bijvoorbeeld voor sociale woningbouw etc. die door de PvdA IJsselstein omarmd worden. Dus wij blijven maar positief en als we dan daadwerkelijk iets willen realiseren moet een dergelijk stuk meer status krijgen van alleen maar “voor kennisgeving aannemen”. De PvdA IJsselstein blijft echter kritisch en hameren op concrete plannen en wij zullen bij tijd en wijle het College herinneren aan de gedane publieke belofte.

Veiligheid van de inwoners van IJsselstein: Een zaak die al een tijdje speelt en door de PvdA kritisch wordt gevolgd is die van de veiligheid van de inwoners van IJsselstein. En deze zaak vraagt om wat uitleg. IJsselstein heeft zich verbonden aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en heeft daarbij een aantal ambtelijke taken uitbesteed. De VRU organiseert bijvoorbeeld preventief en repressief optreden van de brandweer en de ODRU verleent milieuvergunningen en houdt namens de gemeente IJsselstein ook toezicht.

Bij een van de rapporten van de VRU is geschetst wat de impact van bepaalde rampscenario’s voor IJsselstein zou kunnen zijn. Kijk op  www.risicokaart.nl  voor risicovolle locaties binnen onze gemeentegrenzen. Te denken valt dan aan tankstations etc. Zo’n overzicht is leuk maar dan moet het ook volledig zijn! En dat is het niet. Zo ontbreken bedrijven die risicovolle activiteiten hebben die kunnen resulteren in gas- of stofexplosies. Deze bedrijven moeten een aanvullende risico analyse op stellen en daarbij is het zeer wenselijk om ook afstemmen met hulpdiensten en/of bevoegd gezag.

Deze risico analyse is wettelijk verplicht en heet een Explosieveiligheidsdocument (EVD). Bedrijven die dit moeten doen zijn echter niet alleen grote chemieconcerns maar denk ook aan timmerfabrieken, autoschadeherstelbedrijven met spuitcabines, bakkerijen. Bedrijven zoals wij die ook in IJsselstein kennen. Maar die, zoals blijkt na vragen van de PvdA IJsselstein over het hoofd zijn gezien door zowel gemeente als de VRU. Terwijl de inwoners van IJsselsteins en de brandweervrijwilligers wel aan de gevaren en gevolgen van explosies worden blootgesteld! Uit een rapport van de ODRU in de laatste vergadercyclus blijkt dat het zorgelijk gesteld is met  het naleefgedrag van milieurichtlijnen door het IJsselsteinse bedrijfsleven met percentages van 44% en 50%.  Minder dan de helft van de gecontroleerde bedrijven heeft dus de zaken op orde. Dat lijkt voor de bestuurders geen probleem want het voornemen is te bezuinigen op toezicht en handhaving. De PvdA IJsselstein heeft hier vragen over gesteld aan het college en zal zorgen dat dit thema op de agenda komt en blijft. Op de PvdA Urgentieagenda staat de veiligheid van onze inwoners en hulpverleners met stip op 1.

Fulcotheater: Tot slot speelt er nog van alles inzake het Fulco. En als geboren en getogen IJsselsteiner gaat mij dat enorm aan het hart. Mijn eerste film zag ik als jongetje in het Fulco, mijn eerste dansles had ik in het Fulco…… En het Fulco als huiskamer van IJsselstein en menig vereniging is iets waar we blij mee moeten zijn. Persoonlijk zie ik niet zo snel een commerciële partij die instapt zonder aanvullende financiële compensatie voor het achterstallig onderhoud te willen (bijvoorbeeld in de vorm van een aanzienlijke huurvrije periode). Ook betwijfel ik of een commerciële partij de bestaande afspraken zal honoreren met de verenigingen wanneer diezelfde ruimte tegen commerciële tarieven meer op zal brengen.

De ervaring leert dat wat IJsselstein vercommercialiseert of uitbesteed meestal niet leidt tot de beoogde besparingen of goedkopere oplossingen met daarbij het handhaven van een bepaald kwaliteitsniveau.

Wordt vervolgd. ….

Het bericht Van de fractie verscheen eerst op PvdA IJsselstein. Voor iedereen!.

Oppositie legt bom in Goudse gemeenteraad!

ChristenUnie ChristenUnie CDA PvdA GroenLinks SGP D66 Gouda 19-10-2019 08:00

https://gouda.christenunie.nl/k/n6063/news/view/1280570/64628/Sloop Turfmarktkerk.jpgWoensdagavond 15 oktober jl. stond de Turfmarktkerk op de raadsagenda. Officieel zou het gaan over het onderzoeksrapport van Lengkeek. Dit bureau heeft onderzocht in hoeverre de sloopkosten van € 532.000,- terecht zijn gemaakt.

Suggestief betoog

De oppositie koos ervoor om met één woordvoerder namens de zeven oppositie partijen een betoog in de raad neer te zetten. Daardoor ontstond er direct een sfeer van polarisatie tussen oppositie en coalitie. Daarbij was het betoog erg suggestief doordat feiten gevolgd werden door onterechte conclusies. Onafhankelijk van elkaar besloten D66, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en CDA niet in dat frame te stappen en reageerden daarom niet op de debatpunten. De oppositie zag haar opzet mislukken en er werd meermalen (op verzoek van de SGP...) geschorst. Op een gegeven moment werd zelfs de burgemeester namens de oppositie opgeroepen om naar de raad te komen om te bemiddelen, maar dat gebeurde niet, aangezien ze niet in Gouda was en het ook niet in de vergaderorde past.

Toen de coalitie partijen vervolgens hun bijdrage leverden over het rapport van Lengkeek probeerden de oppositie nog enkele keren om de coalitie partijen uit de tent te lokken, maar ook deze opzet mislukte.

Overval techniek

Resultaat van dit alles was dat de oppositie grote woorden sprak en aangaf zich geschoffeerd te voelen. Het was inderdaad bepaald geen verheffende avond, maar ik vind dat de oppositie vooral bij zichzelf te rade moet gaan.

In de eerste plaats zou het hen hebben gesierd als ze vooraf de debatonderwerpen hadden gedeeld en dan ook in minder suggestieve bewoordingen. Het vooraf delen van debat onderwerpen is gebruikelijk en biedt partijen de mogelijkheid om zich voor te bereiden. Nu werd ervoor gekozen om vol op het orgel te gaan en een soort overval techniek toe te passen en dan ook nog eens heel massief met één geluid in veroordelende en suggestieve bewoordingen.

Toen duidelijk was dat een debat volgens de lijnen van de oppositie partijen was mislukt, probeerden ze nog wel draagvlak te krijgen voor een raadsenquete* (vergelijkbaar met een parlementaire enquete). Die steun kwam er (nog?) niet vanuit de coalitie partijen omdat we midden in het proces zitten en er ook andere instrumenten nog ter beschikking staan. Dit middel moet je pas willen inzetten als een proces is afgerond.Conclusie over deze avond is dat er nu alleen maar verliezers zijn en dat we als raad een slecht visitekaartje hebben afgegeven. Het was een avond om snel te vergeten.

Theo Krins

*Een raadsenquête is vergelijkbaar met een parlementaire enquête alleen dan op lokaal niveau. Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid binnen de gemeenteraad dat wil. Voor een raadsenquête wordt een commissie benoemd, deze commissie doet onderzoek naar het door het college van B&W gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan openbare verhoren houden, de verhoren - die onder ede plaatsvinden - hoeven echter niet per se openbaar te zijn. Een raadsenquête wordt binnen gemeenten gezien als het sluitstuk van de controlerende rol van de raad, dit instrument wordt pas in laatste instantie ingezet.

Geen zwaar bouwverkeer door Burgum

PvdA PvdA Tytsjerksteradiel 19-10-2019 07:59

Tijdens de raadsvergadering van 17 oktober 2019 heeft Peter van de Hoef het bouwtransport voor de nieuwe sporthal en het AZC aangekaart. Uit de bewegwijzering (zie foto) blijkt dat de zware beton en steenwagens over de nieuwe ‘dorpsweg’ en over het Van Sminaplein rijden. Wij vinden dat ongewenst en hebben de wethouder gevraagd met de bouwers te overleggen en het alternatief via de Centrale As en Quatrebras af te spreken. Wethouder Tytsy Willemsma heeft dit toegezegd.

Het bericht Geen zwaar bouwverkeer door Burgum verscheen eerst op PvdA Tytsjerksteradiel.

Gemeente verhard illegaal Langelaan in Burgum

PvdA PvdA Tytsjerksteradiel 19-10-2019 07:53

In de Raad van 17 oktober 2019 heeft Peter van de Hoef de plotselinge verharding van de Langelaan in Burgum aan de orde gesteld. Deze grotendeels onverharde weg is een van de laatste en was ook als waardevol in het bestemmingsplan 2013 opgenomen. De gemeente heeft zonder een Omgevingsvergunning de Langelaan voorzien van een soort duurzaam beton. Wethouder Tytsy Willemsma trok het boetekleed aan en zegde toe de raad later te informeren hoe het zo ver kon komen.

Het bericht Gemeente verhard illegaal Langelaan in Burgum verscheen eerst op PvdA Tytsjerksteradiel.