Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

87871 documenten

GroenLinks uit coalitie

PvdA PvdA GroenLinks Stichtse Vecht 06-12-2019 10:06

De afgelopen periode vonden intensieve gesprekken plaats over de samenwerking binnen de coalitie. Door de recente gebeurtenissen ontstond er een natuurlijk evaluatiemoment. Ondanks de grote inspanningen bleek daarin dat er onvoldoende draagvlak is voor de drie coalitiepartijen om de samenwerking met GroenLinks voort te zetten. Door de snelle achtereenvolgende gebeurtenissen hebben de drie overgebleven coalitiepartijen behoefte de komende dagen te reflecteren op de ontstane situatie.

Het bericht GroenLinks uit coalitie verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.

Schoorsteen

PvdA PvdA Bernheze 06-12-2019 08:46

Op het moment dat dit blad in de bus valt zijn het spannende tijden in de buurt van de schoorsteen. Wat zal Sinterklaas dit jaar brengen? In veel huizen is de haard vervangen door centrale verwarming en wordt de schoen in de buurt van de deur gezet. Tijden veranderen. Ik kan me niet voorstellen dat mensen nog terug willen naar de kolenkachel. “Pietje Olie” die zorgde voor kolen en petroleum.

Bron

‘Havengebied Harlingen van rafelrand tot hippe, stoere plek’

PvdA PvdA Friesland 06-12-2019 05:05

FOTOREPORTAGE – Een bezoek aan de reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen stond vorige week vrijdag op het programma van ‘PvdA foar Fryslân’. Samen met raadsleden van PvdA Harlingen, Henni van Asten (PvdA Wetterskip) en Christa Oosterbaan (kandidaat Tweede Kamerlid) kregen Statenleden Hetty Janssen en Edou Hamstra een rondleiding door de REC van Omrin-directeur John Vernooij. Het werkbezoek begon ’s ochtends met een gesprek met wethouder Hein Kuiken. Die vertelde vol enthousiasme over de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. “We willen meer inzetten op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Harlingen.” Als voorbeeld noemde hij de Willemshaven. “Dat is ontwikkeld van een rafelrand tot een hippe, stoere plek.”

https://friesland.pvda.nl/nieuws/havengebied-harlingen-van-rafelrand-tot-hippe-stoere-plek/'Havengebied Harlingen van rafelrand tot hippe, stoere plek' Naast een nieuw zeezwembad, wil wethouder Hein Kuiken ook de Waddenpromenade verbeteren. “De Waddenbeleving willen we laten beginnen in Harlingen.”

https://friesland.pvda.nl/nieuws/havengebied-harlingen-van-rafelrand-tot-hippe-stoere-plek/'Havengebied Harlingen van rafelrand tot hippe, stoere plek' John Vernooij (l.) gaat de politieke confrontatie over de uitstoot van de REC graag aan: “We gaan voor de beste milieutechnische oplossing.”

https://friesland.pvda.nl/nieuws/havengebied-harlingen-van-rafelrand-tot-hippe-stoere-plek/'Havengebied Harlingen van rafelrand tot hippe, stoere plek' Hetty Janssen vertelde tijdens een kritisch gesprek over de ervaren problemen en storingen bij de REC dat gedeputeerde Douwe Hoogland externe deskundigen om advies vraagt.

https://friesland.pvda.nl/nieuws/havengebied-harlingen-van-rafelrand-tot-hippe-stoere-plek/'Havengebied Harlingen van rafelrand tot hippe, stoere plek' Hoofd afval en energie Seerp Bosch (r.) gaf Hoogland een compliment voor deze rationele aanpak: “Het is de eerste keer dat er serieus naar gekeken wordt.”

https://friesland.pvda.nl/nieuws/havengebied-harlingen-van-rafelrand-tot-hippe-stoere-plek/'Havengebied Harlingen van rafelrand tot hippe, stoere plek' Tijdens de rondleiding door de REC vertelden Vernooij en Bosch over de wijze waarop energie gehaald wordt uit de verwerking van huishoudafval.

https://friesland.pvda.nl/nieuws/havengebied-harlingen-van-rafelrand-tot-hippe-stoere-plek/'Havengebied Harlingen van rafelrand tot hippe, stoere plek' “Binnen en buiten Fryslân krijgen we lof voor onze bedrijfsvoering,” aldus Vernooij, die vertelde dat Omrin ook meedoet in het Westerzeedijkproject.

Het bericht ‘Havengebied Harlingen van rafelrand tot hippe, stoere plek’ verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

PvdA Roerdalen helpt zaterdag mee bij de voedselbankactie

PvdA PvdA Roerdalen 05-12-2019 21:29

https://roerdalen.pvda.nl/nieuws/pvda-roerdalen-helpt-zaterdag-mee-bij-de-voedselbankactie/De PvdA-afdeling Roerdalen ondersteunt de actie ‘Samen voor de voedselbank’ die dit jaar wordt gehouden in de periode van 3 tot 10 december! De vrijwilligers van de voedselbank staan zelf bij de supermarkten in Melick, Herkenbosch, Posterholt en Montfort.

https://roerdalen.pvda.nl/nieuws/pvda-roerdalen-helpt-zaterdag-mee-bij-de-voedselbankactie/Wij gaan voor de voedselbank op zaterdag 7 december inzamelen bij de Plus in St.Odiliënberg.

We vragen jou steun voor de actie om op deze wijze invulling te geven aan het doel: het helpen van medemensen! Samen voor de Voedselbank! Daar doen we het voor!

Dit jaar gaan alle verzamelde producten naar de voedselbank Midden-Limburg. Hier worden 225 gezinnen ondersteund; 550 personen, waarvan 270 kinderen.

Verleden jaar lukte het de PvdA-afdeling Echt-Susteren om maar liefst 2644 producten in te zamelen. Hopelijk lukt het met jou steun om dit geweldige aantal dit jaar in Roerdalen ook te halen of zelfs te overtreffen.

Hieronder staat het ‘boodschappenlijstje’ met de producten die kunnen worden gekocht voor de voedselbank.

Met de hartelijke groeten, Jacqueline Aelen en Max van Baden

https://roerdalen.pvda.nl/nieuws/pvda-roerdalen-helpt-zaterdag-mee-bij-de-voedselbankactie/

Het bericht PvdA Roerdalen helpt zaterdag mee bij de voedselbankactie verscheen eerst op PvdA Roerdalen.

Actieplan Stichtse Vecht Werkt! gelanceerd

PvdA PvdA Stichtse Vecht 05-12-2019 20:02

Vandaag presenteerde het College het Actieplan Stichtse Vecht Werkt! In het actieplan wordt langs drie lijnen ingezet op meer participatie.

Nog beter in beeld brengen van de mogelijkheden, onmogelijkheden, competenties en wensen van de klanten. Voor wie niet meteen de stap naar (betaald) werk kan maken een dekkend en passend pakket aan re-integratievoorzieningen met aandacht voor specifieke groepen. Verbetering van de werkgeversdienstverlening. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het beter informeren van werkgevers over de mogelijkheden om met de doelgroep aan de slag te gaan.

Ondanks de hoogconjunctuur weten sommige groepen de weg naar de arbeidsmarkt nog niet te vinden. Zij hebben hard extra ondersteuning nodig. Door het actieplan wordt dit mogelijk. Dit was een van de wensen van de PvdA bij toetreding tot het College en is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van PvdA wethouder Maarten van Dijk.

https://stichtsevecht.pvda.nl/nieuws/actieplan-stichtse-vecht-werkt-gelanceerd/

Het bericht Actieplan Stichtse Vecht Werkt! gelanceerd verscheen eerst op PvdA Stichtse Vecht.

Meer balans in het Westerpark

PvdA PvdA GroenLinks Amsterdam 05-12-2019 14:39

Amsterdam is een fantastische stad, maar het wordt wel steeds drukker. Dat geldt ook voor het Westerpark. Steeds meer mensen weten het park te vinden, en daarbovenop wordt er ook veel gebouwd. Het oude ING-gebouw wordt verbouwd tot woningen en in de Houthavens komt er nog een flink aantal huizen bij. Dat is natuurlijk een goede zaak omdat de woningnood in Amsterdam hoog is. Maar hierdoor wordt ook de druk op het Westerpark vergroot.

Overlast

Het Westerpark is een prachtig cultuurpark waar Amsterdammers met veel plezier gebruik van maken. De een om te joggen of met de hond te wandelen, een ander juist om festivals te bezoeken.  Er gaan de laatste jaren steeds meer stemmen op om het aantal evenementen in te perken, omdat de balans zoek is tussen levendigheid en leefbaarheid en de overlast voor de buurt te groot is geworden. Omwonenden klagen over geluidsoverlast, zwaar verkeer in het park en balen van de hoeveelheid afval die in het park en de buurt wordt achtergelaten.

Minder evenementen

Natasja van der Geest zit sinds maart 2018 namens de PvdA in de stadsdeelcommissie van Amsterdam West. Ze ving in de buurt steeds meer signalen op dat de balans in het Westerpark weg is. Daarom diende ze op 19 november een ongevraagd advies in. Zij pleitte hierin voor onder andere een verlaging van het aantal evenementen van 123 naar 100. Ook wil zij het Westerpark weer een kweekvijver laten zijn voor vernieuwende en innovatieve concepten van kunst en cultuur. Het advies werd gesteund door GroenLinks en DENK en daarmee aangenomen. Daarmee is de beslissing nog niet genomen. Het stadsbestuur moet zich nu buigen over dit advies. Wordt vervolgd!

Het bericht Meer balans in het Westerpark verscheen eerst op PvdA Amsterdam.

Een volgende stap voor de veenweide

PvdA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren ChristenUnie Friesland 05-12-2019 12:32

Zes politieke partijen in Provinciale Staten kwamen in mei 2018 met een initiatiefvoorstel om de teloorgang van het veenweidelandschap en de afname van de biodiversiteit tegen te gaan en de balans in de natuur te herstellen. De PvdA was één van deze initiatiefnemers, de anderen waren GrienLinks, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie. Het plan was erg ambitieus: in het hele veenweidegebied zou het veen volledig vernat moeten worden om de oxidatie ervan en de enorme CO2-uitstoot tegen te gaan.

Vijf scenario’s

Het voorstel werd uiteindelijk niet in stemming gebracht in Provinciale Staten, maar werd wel meegenomen in de verdere onderzoeken naar het beste scenario voor het veenweidegebied. Vijf scenario’s werden door externe deskundigen onderzocht en beoordeeld op hun maatschappelijke kosten en baten.

Nu blijkt dat ons initiatiefvoorstel als goedkoopste uit de bus komt, met het grootste maatschappelijke rendement op de noodzakelijk investeringen. Eindelijk krijgen we erkenning voor het belang van herstel van het veenweidelandschap. Eindelijk is het bewijs er dat het waterpeil echt omhoog moet. Eindelijk is er het besef dat we dat niet moeten beperken tot enkele zogenaamde kansrijke gebieden, maar dat het uiteindelijk in het hele veenweidegebied moet gebeuren.

Stip op de horizon

Nu is verder onderzoek nodig om te kijken hoe dat het beste kan samen met de landbouw. Welke technische maatregelen zijn in welke delen van het veenweidegebied mogelijk om effectief de veenoxidatie tegen te gaan? Welke nieuwe verdienmodellen voor de landbouw zijn mogelijk in de delen van het veenweidegebied waar het waterpeil drastisch omhooggaat?

Gelukkig zet dit college van Gedeputeerde Staten, samen met Wetterskip Fryslân, écht een duidelijke stip op de horizon: een gebiedsgerichte integrale aanpak voor het héle veenweidegebied. Met als doel het behoud van het veen, veel minder CO2-uitstoot en nieuwe verdienmodellen voor de landbouw. Anderhalf jaar na de stevige debatten en heftige kritiek op ons initiatiefvoorstel, blijkt het in deze nieuwe periode de belangrijkste pijler onder het toekomstige veenweidebeleid.

Hetty Janssen PvdA Steatefraksje

Henni van Asten PvdA Wetterskip Fryslân

Het bericht Een volgende stap voor de veenweide verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Karabulut: Kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 05-12-2019 12:15

SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet donderdag een voorstel aan de regering om het initiatief te nemen voor nucleaire ontwapening. Karabulut: ‘Samen met GroenLinks en de PvdA vraag ik het kabinet om in Europees verband te komen tot een plan om Amerikaanse kernwapens terug naar de VS te sturen, in ruil voor ontwapening van Russische zijde.'

Jaar in jaar uit zegt de regering voorstander te zijn van ontwapening, zelfs van een wereld zonder kernwapens. Maar concrete stappen in deze richting worden niet gezet. Integendeel, ondertussen worden honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in modernisering van kernwapens. Ook wordt de opvolger van de F-16, de JSF, gereedgemaakt om Amerikaanse kernwapens in te zetten, wat ingaat tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer.

Karabulut: 'Wie zegt voor kernontwapening te zijn, moet daar ook naar handelen. Daartoe roep ik het kabinet op. Veel te lang zit men stil, terwijl iedereen weet dat zelfs de ontploffing van een enkel kernwapen het einde van de mensheid kan betekenen. Dit is hartstikke urgent.'

Later deze maand komt het voorstel in de Tweede Kamer in stemming.

Kort & goed

PvdA PvdA Meierijstad 05-12-2019 11:25

De raads- en commissieleden van de PvdA willen graag met jullie praten over de toekomst van het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode, het huidige bestuurscentrum van Meierijstad waar raad en commissies vergaderen. In december 2019 wordt er besloten over een onderzoek en in 2020 neemt de raad een definitief besluit. Op 9 december a.s. willen wij graag hierover met jullie in

Het bericht Kort & goed verscheen eerst op PvdA Meierijstad.