Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

90685 documenten

Duinpolderweg van de baan

D66 D66 GroenLinks VVD PvdA Noord-Holland 25-05-2020 19:13

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 25 mei besloten om niet door te gaan met het aanleggen van de volledige Duinpolderwegroute. Dit hadden de coalitiepartners GroenLinks, VVD, D66 en PvdA eerder afgesproken in hun coalitieakkoord en is nu bevestigd met een besluit van Provinciale Staten. Wel zal de Provincie verder gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg, de bereikbaarheid van de Bollenstreek per fiets en het verbeteren van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). D66 Noord-Holland is blij met dit besluit dat veel duidelijkheid biedt aan alle betrokkenen en de prioriteiten goed zet.

Marcel Steeman, woordvoerder mobiliteit: “De Duinpolderweg, ofwel project bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek is een dossier met veel en vaak tegenstrijdige belangen. Er waren veel verschillende belanghebbenden, die hun meningen goed voor het voetlicht wisten te brengen.” D66 vindt een goed bereikbare Duin- en Bollenstreek essentieel voor de leefbaarheid, woningbouw en economische ontwikkelingen in de regio en is voorstander van concrete stappen in het oplossen van de huidige bereikbaarheidsproblemen.

Steeman: “Het heeft D66 verbaasd dat het besluit van ons college van Noord-Holland bij partners, andere overheden en inwoners wordt gezien als een eindpunt. Het coalitieakkoord bevat niet alleen – fase 1 – verbetering van de bereikbaarheid via de (Nieuwe) Bennebroekerweg, met openbaar vervoer en fiets, maar ook nader overleg met alle belanghebbenden – fase 2. ”

D66 heeft met een aantal andere partijen het college gevraagd om voortvarend en met open vizier door te zetten naar fase 2 en op die manier verdere concrete stappen te nemen in het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen van de Duin- en Bollenstreek D66 ziet daarbij voornamelijk grote kansen voor fiets en openbaar vervoer. Die toezegging kwam voluit van het college.

Marcel Steeman kwam ook nog even terug op zijn maidenspeech in november 2019. Hij zette toen digitale bereikbaarheid neer als de ultieme duurzame vorm van bereikbaarheid. Daar is reizen niet voor nodig. Destijds was niet te bevroeden hoe snel iedereen daar heel goed in is geworden – inclusief de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Flexwerk moet anders geregeld worden

PvdA PvdA Peel en Maas 25-05-2020 18:00

Ons huidig systeem van sociale zekerheid is heel sterk gekoppeld aan betaald werk en met name aan vast werk, aan de normaalbaan, maar voor heel veel mensen is die normaalbaan niet langer de werkelijkheid. Zou dat niet anders moeten en wat kunnen we lokaal daaraan doen?

Kunnen we als gemeente in ons vestigingsbeleid eisen stellen aan de aard van de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden die in bedrijven gerealiseerd worden?

[This post contains video, click to play]

Het bericht Flexwerk moet anders geregeld worden verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

De eerste stappen naar een nieuw zwembad

PvdA PvdA Smallingerland 25-05-2020 17:47

De Welle is op. Dat is voor iedereen duidelijk. Ook duidelijk is dat de tijd dringt. Hoe langer er gewacht wordt met de realisatie van een nieuw zwembad des te hoger de kosten om de [Lees meer]

Natuur verdient aandacht in energietransitie

CDA CDA GroenLinks D66 VVD PvdA Leiderdorp 25-05-2020 15:41

In de vergaderingen van 17 mei en 25 mei heeft de Leiderdorpse gemeenteraad het concept Regionale Energie Strategie besproken. Het CDA steunt de energietransitie, inclusief de noodzaak voor zonneweiden en windmolens, maar is wel kritisch. In de schaarse ruimte van de regio Holland Rijnland verdient de flora en fauna, landschap, biodiversiteit en recreatie veel meer aandacht. Ook vindt het CDA het onverantwoord om de Leiderdorpse Munnikkenpolder aan te prijzen als een kansrijk gebied voor 6 windmolens.Het CDA heeft daarom in de twee amendementen ingediend, nl ‘aandacht voor de natuur’ en ‘windambitie van Leiderdorp’ die allebei in de raadsvergadering werden aangenomen. Waar gaat het bij deze energiestrategie om? Via het energieakkoord heeft de landelijke overheid dertig regio’s in het land de opdracht gegeven om een strategie uit te werken waardoor ze in 2050 energieneutraal te zijn. Eind 2020 moet dit plan worden vastgesteld en er ligt nu een eerste concept waarop alle gemeenten van Holland Rijnland, waar Leiderdorp onder valt, hun wensen en bedenkingen mogen geven. De energiestrategie gaat over energiebesparing, warmte, elektriciteit en mobiliteit. Het is daarmee een groot onderwerp en via tussendoelen in 2030 moet een en ander al op korte termijn vorm gaan krijgen. D66-wethouder Van Woudenberg heeft aan de gemeenteraad een conceptdocument voorgelegd met wensen & bedenkingen vanuit Leiderdorp. Dit document vormde de basis voor de discussie met de raadsleden. Het CDA steunt de energietransitie. Voor warmte is het essentieel dat er restwarmte vanuit Rotterdam komt, omdat voor onze huizen het anders lastig zal worden om met een realistisch plan te komen om van het gas af te komen. Voor elektriciteit heeft Holland Rijnland twee denkrichtingen uitgewerkt om via zonneweiden en windmolens de elektriciteit voortaan op te wekken. Opvallend is dat daar het zwaartepunt bij zonneweiden wordt gelegd, terwijl volgens de adviezen een verhouding van 1 op 1 optimaal is. In de vergadering van 17 mei pleitte Jan Huisman, CDA-burgerraadslid, voor vier belangrijke punten als commentaar op het concept-RES en de voorgestelde brief van de wethouder: Ten eerste vraagt Leiderdorp met de regio om landelijke instrumenten voor energiebesparing. In het concept wordt gevraagd om instrumenten die inwoners kunnen afdwingen. Een aantal partijen, zoals GroenLinks is sterke voorstander voor afdwingen Wat het CDA betreft gaat het om stimuleren, maar niet om dwang. Op basis van het pleidooi in de vergadering van 17 mei, zwakte de wethouder de formulering al af.Een amendement van VVD en CDA om nadrukkelijk aan te geven dat er geen sprake kan zijn van dwang, werd in de de raad gesteund door D66 en LPL en daarmee aangenomen. Ten tweede moet een betere mix tussen zonne- en windenergie worden gevonden. In één van de varianten is er een mix van 1 op 22 tussen wind- en zonne-energie. Dit leidt ertoe dat in onze regio minimaal 7 km2 grond (1400 voetbalvelden) in zonneweide moet worden veranderd. Bovendien is de scheve balans ongunstig voor de belasting van het elektriciteitsnetwerk. Immers ’s nachts en in de winter, is er vooral windenergie beschikbaar. Verder is het draagvlak van bewoners essentieel. Naast communicatie, gaat het wat het CDA betreft ook om daadwerkelijke participatie van de Leiderdorpers. Een project als Zon op Leiderdorp is hierin een voorbeeld. Hier zijn Leiderdorpers zelf eigenaar geworden van zonnepanelen op grote daken. Wat het CDA betreft een voorbeeld voor de regio. Tot slot moet de energiestrategie met een bredere blik naar de schaarse ruimte in onze regio kijken. De energiestrategie zoals die er nu ligt, houdt geen rekening met zaken als de behoefte aan woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen. De wethouder vroeg daar terecht aandacht voor, want ook hiervoor moeten de komende jaren keuzes worden gemaakt. Het CDA voegt daaraan toe dat recreatie, natuur, landschap en biodiversiteit ook criteria moeten worden bij de afwegingen.Hiervoor heeft Medea Hempen namens het CDA een amendement ‘aandacht voor de natuur’ ingediend wat werd gesteund door VVD, D66, GL en LPL en daarmee werd aangenomen. Alleen PvdA stemde tegen. In 2016 heeft de Leiderdorpse raad onderzocht of het mogelijk is om windmolens te plaatsen in Leiderdorp. Hier is de Munnikkenpolder als kansrijk gebied uitgekomen. Destijds was de Munnikkenpolder een zandwinningsput en opslaggebied voor de HSL. Inmiddels is dit gebied echter samen met de Ruigekade, volledig ontwikkeld als recreatie- en natuurgebied. Deze ontwikkeling was noodzakelijk als natuurcompensatiegebied voor de A4. Het gebied is inmiddels een populaire plek voor vogelexcursies en vele Leiderdorpers maken er graag een wandeling. Het CDA vindt het daarom onlogisch om juist dit gebied vanuit Leiderdorp aan te bieden aan de regio als de beste keuze voor windmolens.Ook hiervoor heeft het CDA een amendement ingediend. Dit ‘windambitie voor Leiderdorp’ amendement werd gesteund door alle partij, met uitzondering van PvdA en is daarmee ook aangenomen.

In gesprek met de fractie over ‘Amsterdam na corona’

PvdA PvdA Amsterdam 25-05-2020 13:35

Gaan we na de coronacrisis als stad op de oude voet verder of kiezen we een nieuwe weg? En hoe ziet die nieuwe weg er dan uit? Deze en andere vragen staan centraal in de digitale stadsgesprekken die de gemeenteraadsfractie van de PvdA met Amsterdammers vanaf deze week gaat voeren over ‘Amsterdam na corona’. In totaal zullen er zeven sessies plaatsvinden waarbij in iedere sessie één onderwerp centraal staat. Het uitgangspunt hierbij is het visiestuk dat de gemeenteraadsfractie onlangs gepresenteerd heeft over ‘Amsterdam na Corona’.

Wil jij met de fractie hierover in gesprek en heb jij je nog niet aangemeld? Meld je dan aan via het formulier onderaan deze pagina.

De volgende sessies zullen de komende weken plaatsvinden via Microsoft Teams: 

Sessie 1: Bouwen en wonen in Amsterdam na corona Met: duoraadslid Tom Leenders Datum en tijd: dinsdag 26 mei, 20:30 – 21:30 uur. Meld je aan onderaan deze pagina.

Sessie 2: Veel en goede werkgelegenheid in Amsterdam na corona Met: raadslid Carolien de Heer Datum en tijd: woensdag 27 mei, 20:00 – 21:00 uur. Meld je aan onderaan deze pagina.

Sessie 3: Hoe halen we onderwijsachterstanden in in Amsterdam na corona Met: duoraadslid Lian Heinhuis en raadslid Sofyan Mbarki  Datum en tijd: vrijdag 29 mei, 19:30 – 20:30 uur. Meld je aan onderaan deze pagina.

Sessie 4: Naar een duurzame en diverse Amsterdamse economie na corona Met: raadslid Hendrik Jan Biemond en raadslid Sofyan Mbarki  Datum en tijd: woensdag 3 juni, 19:30 – 20:30 uur. Meld je aan onderaan deze pagina

Sessie 5: Naar een leefbare binnenstad voor bewoners na corona Met: raadslid Dennis Boutkan Datum en tijd: woensdag 3 juni, 19:30 – 20:30 uur. Meld je aan onderaan deze pagina.

Sessie 6: Blijven investeren in onze infrastructuur en mobiliteit na corona Met: raadslid Dennis Boutkan Datum en tijd: dinsdag 9 juni, 19:30 – 20:30 uur. Meld je aan onderaan deze pagina.

Sessie 7: Zorg voor elkaar in Amsterdam na corona Met: raadslid Nenita La Rose Datum en tijd: dinsdag 9 juni, 20:30 – 21:30 uur. Meld je aan onderaan deze pagina.

______________________________

Praat mee over Amsterdam na corona Wil jij (digitaal) met de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam in gesprek over één van bovenstaande onderwerpen? Meld je dan hieronder aan.
Wat is je naam?*
Wat is je e-mailadres?
Over welke post-corona onderwerpen wil jij in gesprek met de fractie?
Bouwen en wonen in Amsterdam na corona Veel en goede werkgelegenheid in Amsterdam na corona Onderwijs in Amsterdam na corona Een diverse en duurzame economie na corona Een leefbare binnenstad na corona Infrastructuur en mobiliteit na corona Zorg voor elkaar in Amsterdam na corona
Meerdere onderwerpen aanvinken mag natuurlijk!
Comments
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het bericht In gesprek met de fractie over ‘Amsterdam na corona’ verscheen eerst op PvdA Amsterdam.

Arie de Zwart: “ik mis het contact met de werkvloer”

PvdA PvdA Meierijstad 25-05-2020 13:13

Nog steeds zijn het geen normale tijden: het corona-virus veroorzaakt tot op de dag van vandaag forse schade en hoewel zo langzamerhand wel ietwat duidelijker wordt wat je moet doen en laten om besmetting te voorkomen, lijkt genezing en vaccinatie nog ver weg. De politiek is drukker met het beperken van de schade dan met

Het bericht Arie de Zwart: “ik mis het contact met de werkvloer” verscheen eerst op PvdA Meierijstad.

Arie de Zwart: “ik mis het contact met de werkvloer”

PvdA PvdA Meierijstad 25-05-2020 13:13

Nog steeds zijn het geen normale tijden: het corona-virus veroorzaakt tot op de dag van vandaag forse schade en hoewel zo langzamerhand wel ietwat duidelijker wordt wat je moet doen en laten om besmetting te voorkomen, lijkt genezing en vaccinatie nog ver weg. De politiek is drukker met het beperken van de schade dan met

Het bericht Arie de Zwart: “ik mis het contact met de werkvloer” verscheen eerst op PvdA Meierijstad.

Actuaraad: gevolgen Corona crisis

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 VVD PvdA Heemstede 25-05-2020 07:10

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1315215/48317/IMG_20200325_141218469.jpgDeze week heeft de gemeenteraad een eerste debat gehad over de gevolgen van de corona-crisis in Haarlem in een zogenaamde "actuaraad". In deze nieuwe vergadervorm spreekt de gemeenteraad over actuele onderwerpen zonder dat er besluiten worden genomen. Het is bedoeld om elkaars standpunten te verkennen. De ChristenUnie vroeg o.a. aandacht voor zwemlessen voor jonge kinderen, voor de gevolgen van de Corona-boetes en voor de kwetsbare positie van prostituees.

Lees hieronder de bijdrage van raadslid Frank Visser:

Voorzitter, de ChristenUnie ziet in de samenleving mooie initiatieven tijdens de Corona crisis. Gaaf dat die zo snel uit de grond zijn gestampt. Als we niet oppassen leidt de Corona crisis tot een veel grotere crisis. De ChristenUnie maakt zich zorgen over het grote aantal Haarlemmers die hun baan kwijt zijn, over eenzame ouderen, over gezinnen die onder druk staan na vele weken thuiswerken, thuisonderwijs en ingewikkelde schoolroosters. Wat gaan we voor hen doen? Ik sluit mij aan bij de vragen van GroenLinks over het armoedebeleid, de vragen van Hart voor Haarlem over onderwijsachterstanden en de pleidooien van de VVD voor ondernemers.

De huidige situatie geeft kansen voor structurele veranderingen. Ik sluit mij aan bij het pleidooi van de Actiepartij, PvdA en Groenlinks voor meer ruimte voor de fiets. De ChristenUnie heeft begrip voor de genomen maatregelen maar wil vanavond toch enkele kanttekeningen plaatsen. Ik sluit mij aan bij de kritische vragen van D66 over de strengheid van sommige regels.

Een concreet voorbeeld: de zwembaden zijn weer open maar jongen kinderen in Haarlem krijgen dankzij het daarvoor geldende protocol nog steeds geen zwemles omdat de instructeur geen anderhalve meter afstand kan houden. Het corona risico is nihil maar toch mag het niet. Die kinderen willen wel allemaal in de zomervakantie gaan zwemmen. Volgens mij is het veiligheidsrisico van het niet door laten gaan van de lessen groter dan het geven van de lessen. Kan de burgemeester zich sterk maken dat de zwemlessen nog deze maand weer starten?

Dan de handhaving. Vier jongens van 17 en 18 jaar liepen half april in Haarlem Noord over straat. Ze hielden keurig 1,5 meter afstand tot anderen, maar niet tot elkaar. Ze werden aangesproken door de politie vanwege overtreding van de corona regels. Dom natuurlijk, dat beseften ze zelf achteraf ook, maar de consequenties zijn groot. De 17 jarige had geluk en kwam er vanaf met een boete van 95 euro. De anderen moeten 390 euro betalen en hebben nu een strafblad. Inmiddels zijn ruim 300 Corona bekeuringen uitgedeeld in Haarlem waarvan ruim 250 aan meerderjarigen. De ChristenUnie vindt dit disproportioneel. Als je met 35 kilometer te hard over de snelweg scheurt is de boete lager en bovendien krijg je dan geen strafblad. Ik weet dat dit landelijk bepaald is maar toch wil ik hier vanavond een punt van maken. Veel juristen hebben vragen over de zwaarte van de corona boetes, over de zorgvuldigheid bij de boetes en ook over de rechtsgeldigheid in het licht van de grondwet. Ik vraag daarom of de burgemeester bereid is om samen met andere burgemeesters hierover een signaal af te geven naar de minister, naar het OM en naar de Haarlemse politie want daarover heeft de burgemeester wel wat te zeggen. De jongens waar ik nu over spreek zijn niet gewaarschuwd. Ze moeten nu wel leven met de consequentie zoals jarenlang geen Verklaring Omtrent Gedrag kunnen krijgen. Voorzitter, dat voelt voor mij als een te zware straf.

De premier riep zojuist op om kinderen te laten meedenken over de toekomst. Haarlem heeft sinds kort een jongerenraad, maar daar zitten alleen VWO-ers in. De ChristenUnie roept het college op ook kinderen en VMBO, MAVO, HAVO scholieren mee te laten denken, ik overweeg een motie.

De ChristenUnie vraagt tenslotte aandacht voor de sekswerkers in Haarlem. Ik ben geschrokken van het papierwerk dat voor deze kwetsbare groep nodig was om in Haarlem een bijstandsuitkering te krijgen als ze niet in aanmerking kwamen voor de TOZO regeling omdat ze via opting-in werken. In Amsterdam was het veel eenvoudiger en vooral ook sneller. De ChristenUnie vraagt extra aandacht voor deze groep. Ik heb eerste signalen gekregen dat meerdere vrouwen gebruik willen gaan maken van een uitstapprogramma. Juist nu het werk stilligt hebben zij tijd om over de toekomst na te denken. Ik vraag het college deze groep maximale ondersteuning te bieden.

PvdA Nissewaard plakt voor het onderwijs

PvdA PvdA Nissewaard 24-05-2020 18:25

  Na het weer opstarten van de basisscholen en de kinderopvang, gaan vanaf 2 juni ook de middelbare scholen weer beginnen. In de weken dat de scholen gesloten waren, was de inzet van leraren, kinderopvang én leerlingen groot. PvdA Nissewaard is blij met de enorme inzet van al deze medewerkers. Hanneke Stengs en Geert de

Het bericht PvdA Nissewaard plakt voor het onderwijs verscheen eerst op PvdA Nissewaard.

PvdA tegen terugkeer auto’s in de Friesestraat.

PvdA PvdA Coevorden 24-05-2020 18:08

De fractie van PvdA Coevorden zal tegen het voorstel van het college stemmen om auto’s terug te laten keren in de Friesestraat Noord. De onderbouwing van het plan is flinterdun en met name gebaseerd op vermeende belangstelling van enkele ondernemers om zich in dat deel van de Friesestraat te vestigen. Of daar gegeven de coronacrisis iets van terecht gaat komen, is maar zeer de vraag. Ook is er een breed verzet van inwoners van Coevorden en een aantal ondernemers in de Friesestraat. Iets wat niet zomaar terzijde kan worden geschoven.
 
De raad wordt alleen de keuze voorgelegd: ja of nee. Alternatieve plannen heeft het college niet. Dat terwijl er wel allerlei suggesties worden aangedragen vanuit inwoners en ondernemers. De PvdA-fractie is van mening dat nu niet overhaast besloten moet worden over een plan waar veelweerstand tegen is. Neem de tijd om een alternatief scenario uit te werken. Een plan wat aansluit bij de ontwikkelingen op de markt, weeshuisweide en het stationsgebied. En wat rechtdoor aan de uitgangspunten van het wensbeeld: water, gezelligheid en historie. Auto’s horen daar zeker niet bij.

The post PvdA tegen terugkeer auto’s in de Friesestraat. appeared first on PvdA Coevorden.