Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

93508 documenten

Progressief Ermelo vraagt om actie voor terugkeer dubbeldekker op treintraject Utrecht – Zwolle

PvdA PvdA Ermelo 12-04-2024 14:42

Progressief Ermelo heeft woensdagavond in de raadsvergadering aan het College gevraagd om in gesprek te gaan met NS, ProRail, provincie en buurgemeenten met als doel de dubbeldekker terug te laten keren op het treintraject Utrecht – Zwolle. Veel Ermeloërs worden … Vervolgd

The post Progressief Ermelo vraagt om actie voor terugkeer dubbeldekker op treintraject Utrecht – Zwolle first appeared on Progressief Ermelo.

Motie ‘Een leefbare Zandleij’

PvdA PvdA Vught 08-04-2024 20:24

Een motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’. Wat is dat nu weer? De ‘orde van de dag’ is de gang van zaken volgens de voorgestelde agenda. Het staat de raad echter vrij om op elk moment een uitspraak te doen over een gewenst onderwerp, ook als dat niet op de agenda staat. De vorm is dan een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’.

In de raadsvergadering van 4 april  stelde de fractie Samen Lokaal de waterkwaliteit van de Zandleij aan de orde met het verzoek aan het college om het waterschap te benaderen met de vraag snel iets te doen aan de waterkwaliteit.

Over de Zandleij

De Zandleij begint even ten noorden van Tilburg en loopt vervolgens via Udenhout, Helvoirt en Cromvoirt om ten slotte uit te monden in het Drongelens Kanaal. Het is een afwateringsbeek van vooral gezuiverd afvalwater dat geleverd wordt vanuit de waterzuivering in Tilburg. Een kleine tien jaar geleden heeft Waterschap De Dommel besloten daar een zogenaamde slibvergister te bouwen. In een dergelijk apparaat wordt het slib dat bij waterzuivering ontstaat vergist. Het gas wordt gebruikt voor energie-opwek. Het water dat daarbij uiteindelijk overblijft wordt gezuiverd tot het voldoet aan de normen. Echter, geheel helder wordt het niet. Dat leidt uiteindelijk tot een Zandleij met onhelder water. Daarenboven is het water -het is immers gezuiverd afvalwater uit de riool- verontreinigd met medicijnresten en andere stoffen die moeilijk zijn te verwijderen. Als gezegd: het voldoet aan de normen, maar fraai is anders.

Ecologische verbindingszone

De Zandleij is echter wel voor de toekomst aangewezen als ecologische verbindingszone. Het moet dus voor een natuurlijke verbinding zorgen tussen het natte gebied bij de Loonse en Drunense duinen bij Tilburg aan de ene kan en de Moerputten bij ‘s-Hertogenbosch aan de ander kant. Een waterloop met allerlei vervelende stoffen is daar niet de goede weg voor.

Vanzelfsprekend steunden wij de motie. Er zijn argumenten genoeg om extra druk op de ketel te zetten. Overigens heeft Waterschap De Dommel al besloten om de zuivering voor € 140 miljoen te verbouwen (en dus te verbeteren) maar extra druk is steeds goed op dit gebied.

Het bericht Motie ‘Een leefbare Zandleij’ verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Werkgroep Wonen zoekt nieuwe leden

PvdA PvdA Vught 08-04-2024 19:50

Bij de laatste Algemene Ledenvergadering van onze partij is de (her)inrichting van werkgroepen aan de orde geweest.

Eén van de werkgroepen gaat zich bezig houden met het onderwerp Wonen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Wat kan er? Zijn er nieuwe vormen denkbaar? Op welke plaatsen kunnen woningen komen? Wat mag het kosten? Welke bijdrage levert de gemeente? Hoe….. enfin, de vragen zijn bijna eindeloos,.

Graag gebruiken we de ‘wisdom of the crowd’, of gewoon de wijsheid van onze leden om nieuwe ideeen te ontwikkelen.

Lijkt het je iets? Neem contact op met Antoon van der Ven via de mail die je hier vindt!

op de foto: De recent geplaatste tijdelijke woningen van het initiatief Klein Groenrijk achter de Battle Axe in Cromvoirt

Het bericht Werkgroep Wonen zoekt nieuwe leden verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Verhuizing Volkstuinen in de Gement

PvdA PvdA Vught 08-04-2024 19:29

In de raadsvergadering van 4 oktober stemde de raad unaniem in met het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van € 260.000,- voor de verhuizing en het inrichten van het volkstuincomplex De Gement.

Vervuilde grond

In de Gement liggen een 70-tal volkstuinen op een gemeentelijk stuk grond. Die tuinen liggen er al meer dan 40 jaar. Uit onderzoek blijkt dat de grond vervuild is en dat er op de paden tussen de tuinen asbest is aangetroffen. Gevaar voor de volksgezondheid is er met het oog op het eerste punt niet geweest. De GGD heeft daar onderzoek naar gedaan en komt tot die conclusie. De asbest op de paden was echter aanleiding om de tuinen per direct te sluiten. Dat is in het afgelopen najaar ook gebeurd.

Verhuizing naar nabijgelegen perceel

Verantwoordelijk voor de vervuiling is de grondeigenaar, de gemeente dus. Daarmee heeft de gemeente een verantwoordelijkheid naar de huurders / tuiniers. In de directe omgeving is een qua grootte vergelijkbaar stuk grond beschikbaar. Tussen de gemeente en de tuinders is een overeenstemming bereikt over een verhuizing. De gemeente steekt de helpende hand toe met de verhuizing, zal helpen met het overplanten van gewassen en om de schade te verzachten krijgt elke tuinder een bedrag van € 250,-. De kosten van de hele operatie bedragen € 260.000,-.  Nogal een bedrag maar in de commissie was het voor velen een hamerstuk: alleen de SP wilde nog nadenken.

Makkelijk scoren met amendement

Dat nadenken leidde tot een gesprek met de tuinders waarin de SP aanbood een hoger bedrag beschikbaar te willen stellen. Dat de tuinders daar niet op tegen waren is nogal wiedes. Dat heeft geleid tot een amendement van de SP en de fractie Rasenberg waarin is voorgesteld het bedrag van € 250,- te verhogen tot € 1550,-

In de raad heb ik gesteld dat we bewondering hadden en hebben voor de manier waarop de tuinders zich opgesteld hebben in dit proces. Stel je voor: je krijgt de mededeling dat je weg moet van de plek waar je al jaren (sommigen al 40 jaar) je hobby uitoefent. Dat roept weerstand op, zou je denken. De club heeft zich echter constructief opgesteld en is in overleg met de gemeente gegaan. Samen is er een oplossing gevonden. En, zoals dat gaat bij dit soort onderhandelingen: hier win je wat, daar laat je wat. Als er dan overeenstemming is dan is het verstandig die overeenkomst uit te voeren. De actie van de SP valt me in deze tegen; het is wel erg gemakkelijk scoren.

Uiteindelijk hebben alle fracties op de indieners na tegen het amendement gestemd. De raad was wel unaniem voor het oorspronkelijke voorstel zodat de tuinders vooruit kunnen.

https://www.pvda-gl.nl/verhuizing-volkstuinen-in-de-gement/Ton van der Vossen

Het bericht Verhuizing Volkstuinen in de Gement verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Gast van de Raad in IJsselstein

Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) PvdA IJsselstein 05-04-2024 11:08

Gisteren is de oude traditie in ere hersteld waarbij met name (nieuwe) inwoners van IJsselstein als VIP-gast van de Raad werden verwelkomd. Hierbij proberen wij twee keer per jaar onze inwoners te betrekken bij de (gemeente)politiek.

Voorafgaand aan de vergadering werd een presentatie gegeven door Marlieke van Schalkwijk (PvdA) en Ronald Koehorst (LDIJ) over de werking van de Raad en konden onder het genot van een hapje en een drankje vragen worden gesteld. Er werd kennis gemaakt met de burgemeester en de griffie. Hierna is de Raadsvergadering gevolgd en na afloop is de avond geëvalueerd.

De volgende VIP-gast van de Raad wordt op donderdagavond 3 oktober a.s. gehouden. U kunt zich aanmelden via griffie@ijsselstein.nl

Vragen en antwoorden over Museum Dr8888

PvdA PvdA Smallingerland 02-04-2024 10:18

Ik zag dat er een raadsvoorstel is om €12.5 mln in de huisvesting van het museum te stoppen. Moeten we wel weer zoveel geld aan cultuur uitgeven? De gemeente lijkt wel te smijten met geld! De vraag is misschien een beetje populistisch van toon, maar in essentie zeer terecht. Hoeveel geld gaat er naar de… Lees verder »Vragen en antwoorden over Museum Dr8888

The post Vragen en antwoorden over Museum Dr8888 first appeared on PvdA Smallingerland.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

PvdA PvdA Smallingerland 01-04-2024 07:11

Op 15 april 2024 houdt de PvdA afdeling Smallingerland weer haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. Het bestuur nodigt u en alle andere leden van harte uit deze vergadering bij te wonen.  Plaats: Brede School de Wiken, Middelwyk 2, 9202 GV, DrachtenAanvang: 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur) Agenda en bijbehorende stukken zijn via de e-mail verstuurd. We… Lees verder »Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

The post Uitnodiging Algemene Ledenvergadering first appeared on PvdA Smallingerland.

Raadspraat: Bunnik doet (Marco Bosman)

PvdA PvdA Bunnik 30-03-2024 09:50

Van de volwassenen in de gemeente Bunnik doen 3.871 inwoners aan vrijwilligerswerk. De gemeente Bunnik doet het daarmee volgens de statistieken van het RIVM bovengemiddeld goed. In Bunnik gaat het om 31,8%, het landelijke percentage is 24,9%. Deze inwoners leveren een bijdrage leveren aan onder meer de verenigingen, kerken, scholen en evenementen in de drie dorpskernen van de gemeente Bunnik. Ook kan het gaan om bijvoorbeeld een helpende hand of boodschappen- en chauffeursdiensten. Als vader van hockeyende dochters draag ik zelf mijn steentje bij als scheidsrechter en coach. De gemeenteraad kan gelukkig ook een beroep doen op inwoners die als vrijwilligers bereid zijn mee te denken. Voor de vrijwilliger vaak een kleine moeite, voor degene die geholpen wordt een wereld van verschil en een grote zorg minder.

Wel is het zo dat de afgelopen jaren het aantal vrijwilligers terugloopt, ook in Bunnik. Dat is zorgwekkend. Inwoners die zich voor anderen en de samenleving inzetten zijn namelijk onmisbaar. Vrijwilligers en actieve burgers dragen bij aan sociale verbinding in onze wijken, buurten en kernen. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd. Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, zouden Nederland en Bunnik ontwricht raken.

Maar het is ook een gemiste kans. Want de meeste vrijwilligers doen vrijwilligerswerk omdat ze het fijn vinden om iets voor iemand te doen. Of omdat ze het zinvolle tijdbesteding vinden. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Wie vrijwilligerswerk doet, komt in contact met anderen. Het zorgt voor verbinding met mensen die je anders misschien wel nooit had ontmoet. Verder blijkt uit CBS-onderzoek dat mensen die vrijwilligerswerk doen meer tevreden zijn over hun leven en gemiddeld genomen minder depressief zijn. Ook zijn deze mensen minder gestrest, ervaren ze meer sociale steun en hebben ze een hogere eigenwaarde. Zo blijkt: vrijwilligerswerk is niet alleen goed voor een ander, maar ook voor jezelf. Via bunniksamen.nl kan je snel en overzichtelijk zien waar de vraag en het aanbod is, dus kijk daar eens of er iets bij zit dat past bij je interesse en mogelijkheden. Bunnik blijft doen!

Marco Bosman, fractie-assistent P21

Projectgroep Mobiliteit

PvdA PvdA Bunnik 27-03-2024 12:08

We hadden maandagavond, 25 maart, een bijzonder stimulerend gesprek over de mobiliteit in Bunnik. Zowel actueel als op termijn (visies) kwamen op tafel. De wethouder gaf toelichting op een aantal (huidige) problemen en de wensen van de fractie kwamen ook ter sprake. Algeheel is er behoefte aan een grotere visie op hoe ontwikkelingen zouden kunnen gaan, rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Natuurlijk kwamen Odijk-west en Stationsomgeving ter sprake. Maar ook het fietspad van Odijk naar het station Bunnik en verder naar het USP. Enkele personen hadden een interessante grotere visie die wel-is-waar verder uitgewerkt zal moeten worden. Al met al een heel inspirerende avond.

Reint Middel, lid P21

Grote stap in het slepende pesticiden dossier

Progressief Westerveld Progressief Westerveld PvdA Westerveld 27-03-2024 08:33

“Het is een grote stap in de goede richting“, aldus fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen na de raadsvergadering van 26 maart jl. Wethouder Masselink deelde daarin mee dat een teler afziet van het telen van lelies en ook van andere sierteelt bij basisschool De Singelier in Diever. “Het is voor het eerst dat een overheid hier in Drenthe zich heeft ingespannen om een teelt op een specifieke locatie geen doorgang te laten vinden. En dat is pure winst. Ook is het vanzelfsprekend fantastisch nieuws voor de omwonenden en bezorgde ouders, die zich gigantisch hebben ingespannen om dit voor elkaar te krijgen”

Progressief Westerveld en PvdA hadden voor de raadsvergadering van 26 maart, toen alles er nog op weest dat de teelt zou doorgaan, een interpellatieverzoek ingediend (24.03.22 Verzoek tot interpellatie lelieteelt Diever). Maar aan het begin van de vergadering deed de wethouder haar mededeling. Dat was voor de andere fracties aanleiding om het interpellatieverzoek af te wijzen (“want de urgentie was weg”). Michiel van de Kasteelen vond dat buitengewoon jammer: “We hadden ook in deze situatie nog veel vragen over het proces dat tot deze beslissing heeft geleid. Wat is de teler precies geboden en waar? En wat had het College gedaan in het geval de teler hiertoe niet zelf besloten had?”

Die vragen wil Progressief Westerveld (liefst weer samen met de PvdA) alsnog aan de orde stellen in de vorm van Schriftelijke Vragen.

“Maar het grote debat over de sierteelt moet nog steeds gevoerd worden“, zegt Michiel van de Kasteelen, “Daar lijkt ook de rest van de gemeenteraad inmiddels van overtuigd. En daarbij is het echt fundamenteel nieuw dat een Westerveldse wethouder uitspreekt, dat het heel mooi zou zijn als met alle partijen (provincie, gemeente, telers en omwonenden) gekeken gaat worden wat er waar mogelijk is: een proces waarin je de belangen van alle partijen goed in ogenschouw neemt.”

Progressief Westerveld en PvdA hebben daartoe een gezamenlijke werkgroep gevormd, die bezig is met een initiatiefnota, waarin dit onderwerp in de volle breedte aan de orde komt. En dan gaat het om

het ruimtelijke spoor (omgevingsplan, omgevingsvisie),

een inventarisatie van lopende rechtszaken en uitspraken,

de gezondheid en de toelating door het CTGB, en de rol van de gemeente onder de omgevingswet,

(een eventueel vervolg op) de Pilot Duurzame Bollenteelt,

water (zowel kwaliteit als kwantiteit),

natuur en biodiversiteit,

de bedrijfsschade voor biologische agrarische bedrijven en voor recreatiebedrijven,

en grondgebruik in meer algemene zin (sierteelt vs. voedselproductie of de productie van biobased bouwmaterialen).