Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

92548 documenten

Woordmelding Merle: Cultuurnota

PvdA PvdA Brunssum 22-09-2020 20:19

We stellen vanavond de Cultuurnota van de gemeente Brunssum vast. Een visie, nog zonder middelen. Die komen pas bij de begroting. Vanavond gaat dus puur om wát we gaan doen de komende jaren. Ik zal niet in herhaling treden wat mijn voorgangers hebben gedeeld. Mooi betoog van collega Maloe Janssen van de BCD-fractie.

De ambities zijn hoog: In 2023 zullen we evalueren of er daadwerkelijk een beter cultureel klimaat is. Minder gevoel van uitsluiting in 2023 door meer participatie aan culturele ontmoetingen. Minder eenzaamheid. Meer geluk. Meer gevoel van zelfregie. Meer ervaren veerkracht. Minder ervaren kwetsbaarheid. Lastig is en blijft om verbetering of verslechtering toe te schrijven aan de investering in cultuur.

We stellen vanavond een visie vast. Een visie met draagvlak, met keuzes en met innovatie, extra impulsen, en ambitie. Voorzitter, daar wordt PvdA Brunssum blij van.

Kritischer waren we in de commissie op het zogeheten Revolverend Fonds voor de Podiumkunsten. Een onduidelijke omschrijving in het raadsvoorstel, met nog meer onduidelijkheid over de kaders en criteria. Een discussie met de wethouder over wat nu kaders stellen is en wat uitvoering is volgde. PvdA Brunssum was aanvankelijk de enige partij die hier moeite mee had in de commissie. Wij waren en zijn van mening dat de kaders waarin zo’n fonds mag opereren, door de raad vastgesteld moet worden. Ook hier is de raad aan zet, dames en heren. En hoewel de wethouder er aanvankelijk geen voorstander van was, zegde hij toe dat we samen om tafel gingen om deze criteria op te stellen. Dat was een prettig gesprek, waarbij vanuit deze kant nog dank voor de meewerkende wethouder Janssen.

Ik ben er trots op, en dat mag u best weten, dat er vanavond mede namens de PvdA Brunssum, samen met Lijst Borger en Lijst BBB, een motie wordt ingediend over de kaders waarin het nieuwe, revolverend fonds voor de podiumkunsten in Brunssum gaat opereren.

De gemeente treedt op deze manier in de rol van facilitator. Niet op de stoel van programmeur en niet van flappentap. Maar een faciliterende rol, omdat we een opgave hebben op het gebied van de podiumkunsten voor alle inwoners van Brunssum. Vaak hebben producenten van culturele producties een basisbedrag nodig om verder fondsen of sponsoring aan te kunnen vragen. Uitgangspunt is dat het voorschot terug zal vloeien naar het fonds. Het laatste punt dat ik nog wil uitlichten uit de, straks hopelijk vastgestelde criteria uit de motie, is dat elke organisatie maximaal 1x per jaar beroep kan doen op het fonds. Deze was voor PvdA Brunssum erg belangrijk, zodat het niet een ‘potje’ wordt voor een enkel podium of partij.

Gaat dit fonds werken? We hopen uiteraard van wel. Is het nodig? Ik weet het zeker. En, om met een paar wijze woorden de avond af te sluiten: Alles wat u niet probeert, mislukt sowieso. Dankuwel.

Het bericht Woordmelding Merle: Cultuurnota verscheen eerst op PvdA Brunssum.

Opvang vluchtelingenkinderen in Ede.

PvdA PvdA GroenLinks D66 ChristenUnie Ede 22-09-2020 20:14

In de gemeenteraad van 17 september werd met 29 stemmen voor en 9 tegen een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om Ede alsnog aan te laten sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’ en de staatssecretaris te laten weten dat Ede open staat voor het leveren van een bijdrage aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen.

Drie hulporganisaties (Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children) deden op 5 maart 2020 een noodoproep aan gemeenten en luidden de noodklok over de humanitaire crisis die zich voltrekt aan de randen van Europa. Het ontbrak duizenden alleenstaande minderjarige kinderen al aan onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs en dat gebrek werd met de branden van afgelopen week in vluchtelingenkamp Moria groter. De drie hulporganisaties riepen gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’;

De motie werd ingediend door ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, EdeNU, Fractie Wijnsouw en DKE

Het bericht Opvang vluchtelingenkinderen in Ede. verscheen eerst op PvdA Ede.

Wat wil de SP met cultuur?

SP SP D66 PvdA Tilburg 22-09-2020 17:15

Gisteren heeft de SP en de Gemeenteraad Tilburg ingestemd met het cultuurplan 2021-2024. Een motie van de SP om te kijken naar de mogelijkheden om Stadstheater De Boemel te ondersteunen indien er geld van het rijk komt heeft daarbij een meerderheid behaald. (Mede dankzij de steun van de PvdA, D66, 50+ en de LST.) Henri Mandemaker van de SP-Fractie: “Voor de SP zijn laagdrempeligheid, toegankelijkheid en de sociale impact van cultuur van groot belang. Wij denken dat dit met dit nieuwe cultuurplan goed mogelijk is.” Ook hebben wij daarom ook een motie mee ingediend voor een makersfonds+, om zzp-ers en kleine organisaties te ondersteunen in de corona-crisis. De mogelijkheden worden daarvoor nu onderzocht.

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/raad-tilburg-wil-stadstheater-de-boemel-he...

Interview | Mark de Vries – Verzorgende

PvdA PvdA Enschede 22-09-2020 16:33

Je bent nu zestien jaar werkzaam in de Zorg, maar wat maakte eigenlijk dat je voor dit vak hebt gekozen? 

“Ik had een tante met een handicap en samen met mijn ouders en zusje ging ik wel eens bij haar op bezoek. Bij de instelling waar zij verbleef vond ik het altijd erg fijn. Toen ik moest kiezen voor een vak wist ik daarom allang: “Ik ga de gehandicaptenzorg in”. Dat heb ik veertien jaar lang met heel veel plezier gedaan, sinds tweeënhalf jaar werk ik in de ouderenzorg omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging.”

Wat doet een Verzorgende in de ouderenzorg, hoe ziet een werkdag eruit?

“Voor onze ouderen doen mijn collega’s en ik alles wat je als gezond mens nog zelfstandig kan. In de ochtend help ik mensen bijvoorbeeld hun bed uit, maar ook met wassen, aankleden, medicatie slikken en met ontbijten. Ik verzorg ouderen daar waar ze dat zelf niet meer kunnen. Wij hebben een afdeling met twintig cliënten die meer en meer zorg nodig hebben. De zorgzwaarte wordt bij ons steeds zwaarder.”

Hoe is het werk veranderd sinds de uitbraak van het Corona-virus?

“Het meest dramatische gevolg was toen de verpleeghuizen verplicht dicht gingen en er geen dagbesteding meer was voor onze ouderen. Mensen werden verdrietig, boos en vereenzaamden. Dat was een moeilijke tijd voor onze bewoners. Ook leerden we allemaal continu nieuwe dingen over het virus en die onvoorspelbaarheid maakte iedereen bang. Onze werkgever heeft gelukkig altijd heel goed met ons gecommuniceerd. Het bleef echter stressvol tijdens de lockdown. Er raakten mensen besmet het virus, dat betekende dat wij maskers moesten dragen en die waren in het begin niet gelijk voorhanden.

Van de maskers die er wel waren was de houdbaarheidsdatum verstreken. We hebben gelukkig een nieuwe voorraad gekregen. Ook hadden we onder collega’s meer ziektemeldingen. Wanneer iemand zich alleen al ziek voelde dan bleven ze voor de zekerheid thuis. We kregen dan invalkrachten en niets ten nadele van deze collega’s, maar ze kennen onze cliënten natuurlijk niet zo goed als wij. Ik voelde me dubbel verantwoordelijk tijdens zo’n dienst met invalkrachten.”

Er werd een tijd lang elke avond geapplaudisseerd voor de mensen die werken in de Zorg. Wat vond je van deze extra waardering?“

Overdreven. Het applaus was natuurlijk ook uit eigenbelang. We hadden allemaal te maken met een enge en dodelijke ziekte waar we niet heel veel vanaf wisten. Natuurlijk was de extra waardering heel fijn, maar het hoefde voor mij niet in die vorm. Dat er vanuit de overheid ook niet gelijk meer geld wordt vrijgemaakt voor zorgmedewerkers vind ik niet gek.

De Zorg is de grootste kostenpost voor Nederland en die zal ook alleen maar groeien. Extra geld is natuurlijk altijd mooi, maar ik ben van mening dat het ook van groot belang is om naar de contractsvoorwaarden te kijken. Het aantal uur in een dienst, de onregelmatigheid, het aantal diensten dat je achter elkaar moet draaien etc. Er zijn bijvoorbeeld collega’s die kleine contracten hebben en vaak worden ingezet voor kleine diensten van 5×3 uur. Dat klinkt aantrekkelijk, maar dat is het niet want de balans tussen werk en privé is dan moeilijk te vinden.

Wij blijven – ook na Corona- een essentieel beroep, net als leraren en mensen die onze straten schoonhouden. Het is daarom goed als er nu scherper wordt gekeken naar de voorwaarden waaronder wij werken.”

Het bericht Interview | Mark de Vries – Verzorgende verscheen eerst op PvdA afdeling Enschede.

De toekomst van onze schoolgebouwen

PvdA PvdA Enschede 22-09-2020 16:24

Door Deniz Dönmez

De school, kunt u hem nog herinneren van vroeger?  Waar je leerde rekenen, lezen, samen kon spelen en leerde om om te kijken naar elkaar. Soms zijn dit zielloze grijze blokken.  Die schoolgebouwen van toen, zijn niet meer de gebouwen van nu en van de toekomst en Daarom hebben wij dit onderwerp op de agenda gezet vanavond. Want het gaat nogal ergens om, de school van de toekomst en de miljoenen aan investeringen die wij erin gaan doen. Daar zijn we trots op en blij mee dat dit college daarmee aan de slag gaat.

Wij hebben de ambitie om toekomstgerichte, duurzame, flexibele school- en gymgebouwen te realiseren. Maar dat kan alleen maar als die nieuwe scholen van en voor alle kinderen zijn. Echt alle kinderen, dus ook zij die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, of slechthorend zijn, of er soms niet helmaal bij horen.

Het College voor de Rechten van de mens is heel duidelijk, scholen moeten inclusiever en toegankelijker, en dat missen wij nog teveel in het voorstel dat er nu ligt. Wat de Partij van de Arbeid betreft gaat dat verder dan simpelweg voldoen aan de wettelijke eisen.

Laten wij als stad voorop lopen met onze investeringen om elke dag het verschil te kunnen maken voor de kinderen van onze stad, zodat iedereen erbij hoort en er plek is voor alle kinderen, om gebouwen te maken die inspireren, creativiteit en nieuwsgierigheid aanwakkeren en kinderen zeker zijn van een fijne plek.

Onze oproep aan het College: Zie het huisvestingsplan ook als een kans om in gesprek te gaan met scholen over de stappen die zij willen en kunnen zetten om de kinderen in de stad de beste kansen te kunnen bieden. Zodat onze kinderen zeker zijn van het beste onderwijs. Want daar worden we allemaal beter van.

Het bericht De toekomst van onze schoolgebouwen verscheen eerst op PvdA afdeling Enschede.

Verkeer in Bemmel

PvdA PvdA Lingewaard 22-09-2020 13:02

De discussie over het toenemende verkeer tussen Nijmegen en Bemmel kwam lange tijd geen steek verder. Totdat mede op initiatief van de PvdA in Nijmegen, Lingewaard en Provinciale Staten in 2017 een doorbraak geforceerd werd. De Dorpensingel zou er onder voorwaarden komen, de provincie zou meebetalen. Onze in samenwerking met anderen opgestelde motie werd op 9 november 2017 door de raad van Lingewaard aangenomen.https://lingewaard.pvda.nl/nieuws/verkeer-in-bemmel/Image may contain: outdoor and nature

Nu is er vanuit inwoners van Bemmel een initiatief om voor de verbinding tussen de Ovatonde en Bemmel een andere route te kiezen. Geen aansluiting op de Zandsestraat, maar een route ‘door de weilanden’ richting de rotonde bij Klein Rome. Vooral omdat het verkeer op Vossenhol en Teselaar gaat toenemen. Vraag van de werkgroep aan de gemeenteraad is het project Dorpensingel nu stop te zetten en hun alternatief te onderzoeken.

Omwonenden zijn boos dat zij door de gemeente de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn betrokken bij het verder uitwerken van de plannen. Die boosheid is te begrijpen. Al in november 2014 (!) stelde de PvdA hierover schriftelijke vragen. Het verkeer dat via de Dorpensingel naar Bemmel gaat rijden kwam bij hen door de straat, logisch dus dat aanwonenden van Vossenhol en Teselaar uitgenodigd zouden worden mee te praten. Het college zegde dat ook toe, maar het gebeurde vervolgens te laat. Dat had beter gekund en beter gemoeten.

Dat betekent echter niet dat we nu alles stil kunnen leggen. Voor het project Dorpensingel zijn afspraken gemaakt tussen Nijmegen, Lingewaard en de provincie Gelderland. De provincie legt een fors bedrag bij, geld onder meer nodig voor het veiliger maken van Vossenhol en Teselaar, maar ook voor de veiligheid op de Ressensestraat. Als we nu stoppen zijn we het geld kwijt en gebeurt er niks. En dat kan niet.

In de discussie over de Dorpensingel en mogelijke alternatieve oplossingen stond voor ons altijd een ding centraal: spreiding van verkeer. De afgelopen jaren zijn in Nijmegen én Bemmel veel meer mensen komen wonen. Meer verkeer dus. Dat moet ergens heen, en dan kan je niet alle auto’s over dezelfde wegen sturen.

Nu de Dorpensingel stilleggen is onverantwoord. De verkeersdruk op vooral de Papenstraat is veel te groot en neemt alleen maar toe. Er moet wat gebeuren. Ook aan het Vossenhol. Dat was en is een doorgaande verbinding tussen Bemmel en Nijmegen. De weg moet daaraan worden aangepast, juist ook voor de veiligheid. Daar is in het project Dorpensingel geld voor, dat nu weggooien is onverstandig.

Tegelijkertijd is het goed de plannen van de werkgroep verder te onderzoeken. Want als het gaat om spreiding van verkeer, kan de route die deze inwoners voorstellen wellicht een aanvulling zijn. Er zijn echter ook problemen: hoe gaan we die weg betalen? Willen we een nieuwe weg door Park Lingezegen? Is er ruimte voor woningbouw daar? Wat offeren we op? Want de route door de weilanden is ook een route dwars door een perenboomgaard. Dat zijn vragen die we eerst moeten beantwoorden. Juist daarom zal de PvdA de raad voorstellen goed te kijken naar voor én nadelen van het voorstel. Maar dan niet als alternatief, maar als eventuele aanvulling. Zodat we een faire, feitelijke afweging kunnen maken.

Het aantal auto’s dat een weg moet vinden tussen Nijmegen en Bemmel is de afgelopen jaren enorm toegenomen en zal nog verder groeien. Dat kunnen en mogen we niet afwentelen op nu al overbelaste straten. Daarom is de Dorpensingel nodig. De plannen van de werkgroep kunnen we vervolgens op basis van alle feiten beoordelen. Zodat we blijven werken aan een veilige en goede ontsluiting van onze gemeente.

Het bericht Verkeer in Bemmel verscheen eerst op PvdA Lingewaard.

Jongeren en Politiek in het Huis der Provincie

PvdA PvdA Gelderland 22-09-2020 12:29

In januari 2019 diende Peter Kerris namens PvdA Gelderland een amendement op een voorstel van de commissie Werkwijze in om een Jeugdcommissaris en een Jeugdparlement te installeren. Hier werden de Statenleden nog eens op gewezen in januari van dit jaar door de 12-jarige Lars Westra die de Provinciale Staten toesprak tijdens de Open Agenda.

Afgelopen woensdag was het zover: maar liefst 40 jongeren uit de hele provincie kwamen naar het Huis der Provincie om te discussiëren hoe de Gelderse jeugd beter bij provinciale politiek betrokken kan worden.

“Politiek is erg belangrijk. Ik wil daar meer over weten en ik ben ook benieuwd wat de andere jongeren van politiek vinden”. — Rob, 17 jaar

Na een welkomstwoord door John Berends, de Commissaris van de Koning, vertelde PvdA-fractievoorzitter Fokko Spoelstra over het initiatief. Ook gastheer Frits Bloemberg en de winnaar van ‘Op weg naar het Lagerhuis‘, Zoë Heeg uit Zelhem, spraken de jongeren toe.

Na deze opening werden er vier deelsessies gehouden met een Statenlid en een secretaris van de griffie. Er werd gediscussieerd aan de hand van drie vragen:

Welke behoefte is er om betrokken te zijn bij provinciale onderwerpen en de provinciale politiek? Welke vormen, projecten of programma’s moet de provincie gebruiken om jongeren te betrekken? Wat moet de provincie doen met de uitkomsten van deze raadpleging? De behoefte

De jongeren vertelden dat er bij het vak Maatschappijleer vaak over politiek verteld wordt en dat er dan ook een interesse ontstaat. Hier willen zij dan graag naar handelen. Ook willen ze graag in ‘gewone taal’ horen wat het aanbod is in het politieke landschap.

Ze willen graag meer invloed, maar weten niet hoe ze dat kunnen krijgen. De Gelderse jongeren zien dat de belangstelling het grootst is onder een kleine groep die echt in politiek geïnteresseerd is, maar ze hebben het sterke vermoeden dat er veel meer jongeren eigenlijk interesse hebben in politiek. Dat zijn de vele jongeren die niet in de gaten hebben dat de maatschappelijke thema’s waar ze mee bezig zijn tegelijkertijd ook politiek zijn.

Belangrijke onderwerpen waar de jongeren over mee willen praten zijn in ieder geval onderwijs, werkgelegenheid, duurzaamheid, bomenkap, bereikbaarheid en de mentale gezondheid van jongeren.

Het was goed om te zien dat in alle groepen belangstelling was voor de politiek en er behoefte was om invloed te hebben. De jongeren gaven wel aan dat ze de groep jongeren die geraadpleegd wordt zo divers mogelijk moet zijn qua leeftijd, afkomst, opleidingsniveau et cetera.

De vormen

Er werd gedacht aan een plaats, on- of offline, waar politici en jongeren kunnen samenkomen om te spreken over thema’s. Dit moet dan wel op regelmatige basis gebeuren vinden ze, niet slechts eenmaal per jaar of eens in de zoveel maanden. Ze voelen niet zozeer wat voor een Jeugdcommissaris, maar juist meer voor betrokkenheid bij bepaalde thema’s voorafgaand aan de besluitvorming. Dit Jongerenparlement zou volgens hen deels met vaste deelnemers en deels met wisselende deelnemers moeten zijn om diversiteit en vernieuwende ideeën te waarborgen.

Ook voelen de jongeren veel voor raadpleging door middel van enquêtes, bijvoorbeeld via Instagram. Ze zouden graag met de resultaten van deze raadplegingen willen inspreken tijdens Statenvergaderingen.

De terugkoppeling

De jongeren zien graag een terugkoppeling terug wat er met hun inbreng is gebeurd in de provinciale besluitvorming. De invloed zou bijvoorbeeld vastgeklonken kunnen worden in de vergaderstructuur van de Provinciale Staten. Ook zien ze de doelgroep liever wat uitgebreider en zou het MBO ook betrokken moeten worden. Dus niet meedoen voor spek en bonen, maar echt hun mening geven waarnaar geluisterd wordt en die waar mogelijk wordt meegenomen in de besluitvorming.

“Ik had hoge verwachtingen van deze bijeenkomst. Als de provincie ons uitnodigt zullen ze toch ook wel naar ons luisteren? De Statenleden waren oprecht erg geïnteresseerd en vonden het volgens mij ook leuk om met ons te praten. Ik denk daarom dat er echt iets met onze ideeën gedaan gaat worden”. — Lars, 18 jaar

https://gelderland.pvda.nl/nieuws/jongeren-en-politiek-in-het-huis-der-provincie/

Fokko Spoelstra spreekt de Gelderse jongeren toe.

Het bericht Jongeren en Politiek in het Huis der Provincie verscheen eerst op PvdA Gelderland.

Inez Flameling nieuw Statenlid PvdA

PvdA PvdA Zeeland 22-09-2020 11:49

Inez Flameling wordt het nieuwe Statenlid van de Partij van de Arbeid Zeeland. Inez is zeebioloog en woont op Noord-Beveland. Inez Flameling: “Ik wil mij inzetten voor het behoud van het open Zeeuwse landschap, bescherming van de natuur, een snelle overschakeling op duurzame energie, het verduurzamen van woningen en het stimuleren en veiliger maken van het fietsverkeer. Daarnaast sta ik open voor (persoonlijke) verbreding op allerlei andere provinciale politieke dossiers. Ik zie er naar uit om, in samenwerking met de fractie, het PvdA-geluid in de Staten te verwoorden.”

Huidig Statenlid Niek Joosse ziet zich genoodzaakt te stoppen. Niek Joosse: “Het was zeker een interessant, maar tevens ook druk (politiek) jaar. Privé, werk en het zijn van Statenlid knelt in de agenda, vandaar deze keuze. Ik heb veel geleerd, nieuwe mensen ontmoet en ben een ervaring rijker.”

“Het is zeker jammer dat Niek zich genoodzaakt ziet om te stoppen, maar wij respecteren en begrijpen zijn besluit. Ik verwacht Niek in de toekomst nog wel eens in de politiek terug te zien”, aldus fractievoorzitter Corina van der Vliet-Hart. “Het afscheid van Niek vormt een kans voor Inez. We zijn blij dat Inez de fractie komt versterken.”

De formele vervangingsprocedure wordt nu in gang gezet. Hoeveel tijd dat in beslag gaat nemen is nog niet precies bekend. Niek Joosse blijft aan als Statenlid totdat Inez Flameling wordt benoemd.

Het bericht Inez Flameling nieuw Statenlid PvdA verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Wél lef, maar toch nog even terug: Gebiedsvisie Molenheide

PvdA PvdA Meierijstad 22-09-2020 11:46

Met de gebiedsvisie Molenheide toont het college lef. Lef om bijvoorbeeld de jarenlang gedoogde situatie van permanente bewoning opnieuw te bekijken, illegale bewoning door arbeidsmigranten tegen te gaan en verdere verloedering te voorkomen. En juist omdat het allemaal zo complex is en gevoelig ligt, vinden wij dat de gebiedsvisie nog niet goed genoeg is voor

Het bericht Wél lef, maar toch nog even terug: Gebiedsvisie Molenheide verscheen eerst op PvdA Meierijstad.

Wél lef, maar toch nog even terug: Gebiedsvisie Molenheide

PvdA PvdA Meierijstad 22-09-2020 11:46

Met de gebiedsvisie Molenheide toont het college lef. Lef om bijvoorbeeld de jarenlang gedoogde situatie van permanente bewoning opnieuw te bekijken, illegale bewoning door arbeidsmigranten tegen te gaan en verdere verloedering te voorkomen. En juist omdat het allemaal zo complex is en gevoelig ligt, vinden wij dat de gebiedsvisie nog niet goed genoeg is voor

Het bericht Wél lef, maar toch nog even terug: Gebiedsvisie Molenheide verscheen eerst op PvdA Meierijstad.