Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

85678 documenten

Help jij mee om Leiden nog groener, ...

PvdA PvdA Leiden 24-08-2019 19:01

Help jij mee om Leiden nog groener, sterker en socialer te maken? 🌳💪🌹 De PvdA Leiden is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden! Er is plek voor een bestuurslid communicatie en een algemeen bestuurslid. Ben je enthousiast of ken je iemand die een goede aanwinst zou zijn voor het bestuur? Lees, like en deel dan onderstaand bericht! 👇

Na een goed ontbijt, super verzorgd ...

PvdA PvdA Doetinchem 24-08-2019 18:07

Na een goed ontbijt, super verzorgd door Rene, vandaag lekker gewerkt in en om ons partijkantoor aan de Bilderdijkstraat. Helemaal klaar voor het nieuwe politiek seizoen! 👍🏻🌹

Verstandig vertrek CDA-wethouder Jan van Baal

PvdA PvdA GroenLinks D66 VVD CDA Overbetuwe 24-08-2019 12:31

https://overbetuwe.pvda.nl/nieuws/verstandig-vertrek-cda-wethouder-jan-van-baal/

Afscheid CDA-wethouder Jan van Baal

Vrijdag 23 augustus 2019 nam CDA-wethouder Jan van Baal in De Hoendrik in zijn dorp Herveld afscheid van de (actieve) Overbetuwse politiek. Het is een verstandig vertrek. Wij hebben Jan leren kennen als een man met een flinke eigen mening en een grote inzet voor de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hij was doelgericht en wilde graag problemen oplossen. Vaak door zelf op mensen af te stappen en hen te spreken over wat er speelde. Een wethouder die een belangrijke stempel drukte op de ambtelijke organisatie. Ook een politicus met veel gevoel wat de inwoners bezighield. En die richting verkiezingen alles uit de kast haalde om stemmen te winnen.

Bouwplannen nieuw gemeentehuis

In de gemeenteraadsperiode 2010-2014 maakte Jan van Baal als wethouder deel uit van het college, dat politieke steun kreeg van CDA, PvdA, D66 en VVD. Namens de PvdA werkte Frank van Rooijen in die periode als wethouder samen met Jan van Baal. Dat duurde tot september 2011 toen Jan aftrad, omdat hij het niet eens was met de kosten voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in de stationsomgeving van Elst. Het CDA was voorstander geworden van een verbouw van het gemeentehuis op de locatie aan de Dorpsstraat. Nadat door een uitspraak van de Raad van State de nieuwbouwplannen bij het station op losse schroeven kwamen te staan, maakte het CDA ‘het gemeentehuis’ tot de inzet van de verkiezingen. De kiezers gaven het CDA hun vertrouwen, waardoor deze fractie groeide van zeven naar dertien raadszetels. Er trad een nieuw college van CDA en D66 aan. De bouwplannen voor een nieuw gemeentehuis nabij het station werden ingetrokken. Er werd gestart met een verbouw van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat en het onderbrengen van een deel van de ambtelijke organisatie in het voormalige Ambtshuis (van het Waterschap).

Handige investeringen (in stenen)

Het politieke gevoel van Jan van Baal kon je ook terugzien in zijn verkiezingsbelofte van 2014 om de voetbalverenigingen kunstgrasvelden te geven. In de jaren daarna verschenen plannen om nieuwe dorpshuizen te realiseren. Enkele daarvan zijn nu in aanbouw. Jan van Baal zal ook worden herinnerd als de wethouder ‘bouwen’. Elk jaar zijn in Overbetuwe veel woningen gebouwd, ook in het kwetsbare buitengebied. PvdA en Groenlinks hebben Jan vaak bekritiseerd, omdat er te weining betaalbare (sociale) koop- en huurwoningen werden gebouwd in Overbetuwe. Marktpartijen konden te veel hun gang gaan, waardoor niet overal de gewenste mix in woningen werd gerealiseerd, maar vooral veel koopwoningen in de duurdere prijsklasse.

Als wethouder liet Jan zien dat hij moeilijk kon omgaan met inwonersparticipatie. Het vroegtijdig betrekken van inwoners bij plannen en hun de kans geven serieus inbreng te geven, paste niet bij de doelgerichtheid van Jan. Geen gezeur, maar doen. Dat uitgangspunt tekende Jan van Baal en dat zag je terug in zijn optreden in en naar de gemeenteraad. In het voorjaar van 2019 diende GroenLinks een motie van wantrouwen in. Een duidelijk signaal voor het afnemen van zijn draagvlak binnen de raad. En daarom is het verstandig dat Jan afscheid heeft genomen om hiermee plaats te maken voor nieuw elan binnen het college.

Waardering en dank

Wij hebben waardering voor de mens Jan van Baal en zijn jarenlange inzet voor de Overbetuwse gemeenschap. Dank Jan! Vanzelfsprekend was de PvdA aanwezig op zijn afscheid. Op de foto wordt Jan vergezeld door raadslid Cécile de Boer en onze grand-old-lady, oud-raadslid (2001-2010) Gerda de Boer-Mensink.

Het bericht Verstandig vertrek CDA-wethouder Jan van Baal verscheen eerst op PvdA Overbetuwe.

Een succesvol werkbezoek aan ...

PvdA PvdA Papendrecht 24-08-2019 10:48

Een succesvol werkbezoek aan Chemours door de Statenfractie, 2e Kamerlid, en afvaardiging van PvdA Dordrecht/Sliedrecht/Papendrecht en omwonenden op 23 augustus.

VelswijkWoensdag 28 augustus is er ...

PvdA PvdA Bronckhorst 23-08-2019 16:46

Gemeente BronckhorstVraag namens ...

PvdA PvdA Bronckhorst 23-08-2019 13:42

ZEKER ZIJN VAN drie volwaardige ...

PvdA PvdA Tynaarlo 23-08-2019 13:39

ZEKER ZIJN VAN drie volwaardige bibliotheken daar gaan we weer voor.

Informeert het college de gemeenteraad adequaat over besteding zorggelden?

PvdA PvdA CDA Maastricht 23-08-2019 12:58

Inmiddels is de PvdA samen met de andere oppositiepartijen al weer een paar maanden aan de slag om boven tafel te krijgen wat er in 2015 en daarna aan zorggeld is uitbetaald en voor welk bedrag ook daadwerkelijk zorg is geleverd. Het blijkt voor het college een buitengewoon moeilijke vraag, terwijl deze vraag toch feitelijk erg eenvoudig is. Het college heeft aangegeven de vragen hierover niet eerder dan na het reces te beantwoorden.

Het college wil tot op heden niet aan de gemeenteraad kenbaar maken hoeveel geld aan elke zorgaanbieder is overgemaakt. Dit met een beroep op de privacy regels van de AVG. Dat is een vreemde zaak. Minister De Jonge (CDA) van volksgezondheid heeft immers in antwoord op de kamervragen aangegeven dat het belangrijk is dat gemeenten transparant zijn over de uitgaven van zorggeld. Het college van Maastricht is dat niet: bedrijven worden nummers, dit terwijl op de website van de landelijke overheid gewoon van alle zorgaanbieders de jaarrekeningen zijn te vinden. [1] Het wordt tijd dat het college stopt met de geheimzinnigheid en gewoon voldoet aan de inlichtingenplicht aan de raad, zoals de Gemeentewet dat voorschrijft. Het is toch niet de bedoeling dat raadsleden WOB-verzoeken moeten indienen om de waarheid boven tafel te krijgen?! Zeker niet waar het gaat om geld voor de zorg, daar moet open en transparant over gecommuniceerd worden.

PvdA Maastricht stelde daarom met PVM, LPM, PVV, SAB, Groep Gunther, fractie Maassen en 50PLUS de volgende vragen:

Wanneer krijgen we de namen van de zorgaanbieders die u over 2015 e.v. gecontacteerd heeft, alsmede de bedragen die aan deze zorgaanbieders zijn uitgekeerd? (Dit los van de vragen die al gesteld zijn en op beantwoording wachten) Indien u hiertoe niet bereid bent dan ontvangen wij graag een gemotiveerd en juridisch onderbouwd verhaal waarom u deze elementaire informatie aan de gemeenteraad wenst te onthouden. Ook gaan wij niet akkoord met het vertrouwelijk ter inzage leggen. Informatie dient immers openbaar en transparant te zijn.

De Rechtbank Maastricht heeft op 21 augustus 2019 uitspraak gedaan in een zaak die door de gemeente Maastricht was aangespannen tegen Stichting Vincent van Gogh te Venray. [2] Dit vonnis laat allereerst al weer zien dat het vreemd is dat het college blijft weigeren openbaar te maken hoeveel geld naar welke zorgaanbieder is gegaan. In de uitspraak wordt namelijk gewoon man en paard genoemd!

Naar aanleiding van deze uitspraak zijn er toch wel de nodige vragen gerezen. De rechter overweegt in paragraaf 4.2. namelijk het volgende: “In de brief van 8 december 2017 deelt de Gemeente Van Gogh mee dat de Gemeente wil controleren “de aanlevering van gegevens die gebruikt zijn om de tarieven voor de arrangementen vast te stellen.”. Enige grondslag voor de controle wordt niet vermeld en evenmin wordt vermeld wat de Gemeente wil doen indien de informatie niet wordt verstrekt.”

Graag ontvangen wij de brief die kennelijk standaard aan alle aanbieders is gestuurd om de controle op de cijfers te doen. Uit deze uitspraak kan worden geconcludeerd dat er kennelijk geen controleprotocol of titel was om tot controle en/of terugvordering over te gaan. Dit staat toch haaks op de uitspraak van de wethouder in De Limburger van 7 augustus j.l. dat er wel een controleprotocol was? Indien er wel een controleprotocol voor 2015 en 2016 is, dan zouden we dat graag ontvangen. Waarom heeft u dat dan niet ingebracht bij de rechtbank? Op basis van ondermeer de antwoorden op de kamervragen begrijpen wij dat twee zorgaanbieders naar de rechter zijn gestapt. Aangezien dit openbare zittingen zijn ontvangen wij graag van u de uitspraken van deze zittingen alsmede de processen verbaal. Ook horen wij graag of er nog andere rechtszaken spelen of worden verwacht?

Uit de antwoorden van het college op vragen van 6 augustus j.l. blijkt dat er pas op 16 april j.l. een controleplan is vastgesteld. Dat roept de vraag op of met zekerheid kan worden gesteld dat zich over 2017 & 2018 geen onrechtmatigheden hebben voorgedaan.

Op welke wijze heeft over 2017 & 2018 controle plaatsgevonden? Zijn al die dossiers al wel afgehandeld?

 

 

[1]  https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/

[2] Lees hier het vonnis van de rechtbank: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:7586

Het bericht Informeert het college de gemeenteraad adequaat over besteding zorggelden? verscheen eerst op PvdA Maastricht.

In Nijmegen leven duizenden kinderen ...

PvdA PvdA Nijmegen 23-08-2019 11:42

In Nijmegen leven duizenden kinderen op of onder de armoedegrens. Laten we hen alle kansen bieden om mee te doen. Ook als je werkt voor een inkomen op of net boven het minimum met kinderen, loont het de moeite om aan te vragen. Neem dus contact op met de stichting! Ook de Stips in de wijken kunnen helpen, bijvoorbeeld met de aanvraag van de door ons bewaard gebleven Meedoenregeling voor volwassenen. Dat is een budget van 150,- om in te zetten voor deelname aan culturele-, sport- of andere activiteiten.👇👇👇

Afgelopen maanden is 2e kamerlid ...

PvdA PvdA Almere 23-08-2019 10:19

Afgelopen maanden is 2e kamerlid Gijs van Dijk door het land getrokken en heeft bijeenkomsten georganiseerd over het bestrijden van armoede en schuld. Bezoekers konden hun ervaringen delen en/of initiatieven aandragen en ook onze wethouder Jerzy heeft vanuit zijn ervaring meegepraat. Deze input heeft nu geresulteerd in de presentatie van een groot offensief tegen armoede en schulden. En jij kan daar bij zijn, 7 september in Arnhem. Dus schrijf je snel in!