Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

93063 documenten

Werkgroep sociale woningnood

PvdA PvdA Bunnik 29-11-2022 16:09

Reint Middel en Dick Kaas zoeken inwoners die willen meedenken over het oplossen van de ’sociale’ woningnood in onze gemeente. Hier hun oproep aan de leden van P21:Als P21 (en gemeente) hebben we al meer dan 20 jaar als doel dat we 30% sociale woningbouw willen. 20 jaar geleden was dit percentage ca. 15% en dat is het nog steeds. De woningnood treft vooral de laagste inkomens. Als we doorgaan op de huidige weg zal dat niet echt veranderen.Wij willen naar een actieve politieke partij met wortels en contacten naar alle bevolkingsgroepen in de gemeente.Doelen:

sociale woningbouw naar 30%voor onze eigen inwoners en statushoudersduurzaam gebouwdmet lage woonlastenwat kunnen we er nu aan doen en wat op langere termijn?

Wil je meedenken? Geef je dan op via e-mail: wijwillensocialewoningbouw@gmail.com

Secretaris gezocht

PvdA PvdA Bunnik 29-11-2022 16:07

Helaas heeft Annelies Vermeulen besloten te stoppen als secretaris van P21. Wij zijn ontzettend dankbaar voor haar inzet de afgelopen maanden, waaronder het mede-organiseren van de succesvolle fietstocht langs de gemeentegrenzen.Het bestuur van P21 zoekt dus een nieuwe secretaris. Lijkt het jou leuk en interessant om bestuurslid te worden van de grootste politieke partij van Bunnik en daarmee jouw steentje bij te dragen aan een groene en sociale gemeente, neem dan contact op.De functie van secretaris behelst onder andere het bijhouden van de ledenadministratie, onderhoud van de website en het verzenden van nieuwsbrieven. Daarnaast bespreek je met je vier andere bestuursgenoten het reilen en zeilen van P21.De tijdsbesteding is wisselend, de ene week hoef je niks te doen. Terwijl er in een andere week een stuk op de website moet, een mailing op verzending wacht en er nog een vergadering is. Gemiddeld genomen gaat het om een paar uurtjes per week. Richting de verkiezingen, maar die zijn er pas weer in 2026, zal de intensiteit iets toenemen.

Algemene ledenvergadering 12-12-22

PvdA PvdA Smallingerland 29-11-2022 11:46

Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op 12 december  2022 Plaats: Brede School de Wiken, Middelwyk 2 Drachten Aanvang: 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) 1 Opening en mededelingen 2 Ingekomen stukken 3 Impressie ALV 11 april 2022 4 Begroting en werkplan 2023 5 Verkiezing kascommissie 6 Voorstel benoeming nieuwe bestuursleden 7… Lees verder »Algemene ledenvergadering 12-12-22

The post Algemene ledenvergadering 12-12-22 first appeared on PvdA Smallingerland.

De 1 mei jubilarissen

PvdA PvdA Smallingerland 28-11-2022 11:47

Het jaar 2022 was een bijzonder jaar wat betreft de jubilea. Wij hebben Sietse Dijkstra een speldje mogen brengen omdat hij 75 jaar lid is van de PvdA. In werkelijkheid zelfs 76 jaar omdat de plechtigheid een jaar is uitgesteld vanwege Covid-19. 25 jaar Mw. Mila BaktawarWw. Nieske Ketelaar 50 jaar Dhr. van der HeideDhr.… Lees verder »De 1 mei jubilarissen

The post De 1 mei jubilarissen first appeared on PvdA Smallingerland.

Uit de Raad: Motie ‘Meer bouwen met hout’

PvdA PvdA Smallingerland 24-11-2022 13:29

Wij stelden tijdens de raadsvergadering van 22 november 2022 voor om de mogelijkheden voor houtbouw in de gemeente in kaart te brengen. Lees hier waarom.

The post Uit de Raad: Motie ‘Meer bouwen met hout’ first appeared on PvdA Smallingerland.

Behoud Dierenweide GGZ interview RTV nunspeet

PvdA PvdA Ermelo 24-11-2022 10:48

Progressief Ermelo is al jaren begaan met het behoud van de dierenweide op het terrein van de GGZ, of zoals in de volksmond beter bekend: “Het hertenkamp op Veldwijk”. Samen met Initiatiefnemer Nienke Reuvers, die in 2020 nog de petitie … Vervolgd

Verplaats De Heuf ook naar het Meuleveld

PvdA PvdA Peel en Maas 23-11-2022 18:00

https://pvdagroenlinks.nl/verplaats-de-heuf-ook-naar-het-meuleveld/

Al jarenlang is duidelijk dat de openbare school in Maasbree nieuwe huisvesting nodig heeft. Het college stelt nu voor een nieuwe school te bouwen op het Meuleveld en deze te combineren met een nieuwe sporthal. Wat ons betreft wordt deze sporthal meteen geschikt gemaakt om De Heuf als sportaccommodatie te vervangen.

De kracht zit in de koppeling van onderwijs en sport. In het collegevoorstel wordt expliciet verwezen naar een motie van de coalitie en de VVD. Die motie vroeg om De School te laten landen bij de huidige locatie van de sporthal. In onze ogen is die plek al te klein voor een nieuwe sporthal, laat staan dat er nog een school bij moet komen. Zo’n onderzoek hoefde voor ons niet. Wij vonden het Meuleveld meteen de beste locatie, mede omdat daar de mogelijkheden het grootste zijn om zo’n gebouw toekomstbestendig te maken.

Een koppeling van school en sporthal vinden wij ook een goed idee. En als we toch aan het koppelen zijn, maak dan nog een koppeling om de telkens terugkerende problemen met de sportaccommodatie van De Heuf in Panningen op te lossen.

Maak de nieuwbouw van de sporthal in het Meulenveld meteen geschikt voor de sportactiviteiten die nu nog plaatsvinden in De Heuf. Dat betekent weliswaar dat sporters en supporters die nu gebruik maken van een accommodatie in Panningen dan een dorp verder moeten fietsen of rijden. Dat lijkt ons niet onoverkomelijk. Het is al eerder gebeurd dat sport- en andere organisaties zich samenvoegen en samen gebruik maken van één accommodatie. Dat kan ook hier gebeuren. We zouden het een gemiste kans vinden als dit niet gebeurt. En het kan in de toekomst erg veel geld besparen voor de gemeenschap en voor de sporters. Dus verplaats De Heuf naar het Meuleveld. Dat is ook Peel en Maas.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, Raadsleden PvdA/Groenlinks Peel en Maas

Het bericht Verplaats De Heuf ook naar het Meuleveld verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Vught scoort beste op openbare toiletten in Brabant!

PvdA PvdA Vught 22-11-2022 11:42

Elk jaar maakt de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) een lijst van welke gemeente de beste openbare toiletvoorzieningen heeft. Dit doen zij omdat een goede toiletvoorziening bijdraagt aan kwaliteit van leven. Jaarlijks bekijkt de MLDS welke gemeenten het meest gastvrij zijn in hun toiletbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners per toilet, toegankelijkheid van het toilet, spreiding van de toiletten, gemeentebeleid op openbare toiletten en gebruik van de HogeNood-app.

Vught op nummer 1 in Brabant!

In Noord Brabant scoort Vught het beste als het gaat om openbare toiletten. PvdA-GroenLinks is hier heel blij mee, want hier pleiten wij al jaren voor! Elke inwoner en bezoeker van de gemeente Vught moet gebruik kunnen maken van een openbaar toegankelijk toilet. Twee jaar geleden stond de gemeente Vught op een 2e plek en het is mooi om te zien dat Vught zich nog verder heeft verbeterd! Vught staat landelijk op een 7e plek, wat zeker niet slecht is als je bedenkt dat er 344 gemeenten zijn.

Ons streven

PvdA-GroenLinks streeft ernaar nog meer openbaar toegankelijke toiletten te krijgen  in de drie kernen van onze gemeente. Zo heeft het college toegezegd dat er ook in het nieuwe winkelcentrum in het Vughtse centrum openbare toiletten komen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er ook in het buitengebied (meer) openbare toiletten worden gerealiseerd. En daar is echt nog een wereld te winnen. In de HogeNood-app vinden we 17 openbare toiletten in Vught, in Helvoirt 2 en in Cromvoirt helaas nog geen. Daarom  hebben we onlangs in een raadsvergadering gevraagd of er een openbaar toilet kan komen bij de golfbaan Bernardus in Cromvoirt. Het zou mooi zijn als het de gemeente Vught lukt om over een paar jaar ook landelijk op nummer 1 te staan. PvdA-GroenLinks gaat daarvoor!

https://www.pvda-gl.nl/vught-scoort-beste-op-openbare-toiletten-in-brabant/Kim Dorna

Het bericht Vught scoort beste op openbare toiletten in Brabant! verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

25 jarig jubileum PvdA-GroenLinks

PvdA PvdA Vught 19-11-2022 13:12

Beste leden,

Eerder informeerden wij jullie al over ons aanstaande 25-jarig bestaan op 25 november 2022. Achter de schermen is de laatste weken hard gewerkt aan een feestelijk programma op zaterdagmiddag 26 november. Bij deze nodigen wij jullie van harte uit hiervoor!

Wandeling Sparrendaal

De middag start met een wandeling over landgoed Sparrendael van 13.00 tot 14.00 uur. Onze gidsen (en leden) Johan Smeulders en Emiel Rijken (IVN/ NMVught) vertellen je graag de ins en outs over dit landgoed, terwijl je ondertussen kunt genieten van de prachtige herfstkleuren.

In ons verkiezingsprogramma van 2020 heeft PvdA-GroenLinks de ambitie uitgesproken in vijf jaar tijd 31.000 bomen te willen planten; voor iedere inwoner van de gemeente Vught één. Als aanzet hiertoe planten wij deze middag vast een aantal bomen in de hoop dat er snel meer volgen. Dit vindt aansluitend aan de wandeling plaats op een nog nader te bepalen locatie.

Borrel Café Oud Zuid

Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een borrel. Vanaf ongeveer 15.00 uur ontvangen wij jullie graag in Café Oud Zuid in Vught voor een hapje en een drankje om te toosten met elkaar op deze mijlpaal! Daar richt de op 19 november gekozen lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen voor de PvdA Brabant, onze voorzitter Ward Deckers!, ook nog het woord tot jullie.

In verband met de organisatie/catering is het fijn als je even een berichtje stuurt als je aanwezig bent bij (een deel van) deze middag. Stuur dan zsm een berichtje naar info@pvda-gl.nl of een appje naar Floor Bink (06-45202085). Vlak voor 26 november ontvang je dan  de exacte locatiegegevens van ons. We zien ernaar uit velen van jullie te ontvangen deze middag, graag tot 26 november!

Het bestuur van PvdA-GroenLinks Vught, Helvoirt en Cromvoirt

Het bericht 25 jarig jubileum PvdA-GroenLinks verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Ward Deckers lijsttrekker PvdA Brabant

PvdA PvdA Vught 19-11-2022 12:00

Met trots kunnen we melden dat Ward Deckers, voorzitter van PvdA-GroenLinks Vught, Helvoirt en Cromvoirt, lijsttrekker is voor PvdA Brabant bij de provinciale staten verkiezingen op 15 maart 2023. Op 19 november hebben de PvdA-leden met zijn voordracht ingestemd. Ward Deckers volgt hiermee Stijn Smeulders op als lijsttrekker.

Een stap vooruit “De ongelooflijk complexe opgaven waar de provincie de komende jaren voor staat, dagen mij uit om nu deze stap vooruit te zetten”, zegt Ward. “Ik denk dan in de eerste plaats aan de wooncrisis in onze provincie. Je zult maar op zoek zijn naar een huis in het dorp of stad waar je bent opgegroeid. Dat is nu niet te doen als je niet minimaal drie keer modaal verdient. En neem de energietransitie; hoe zorgen we dat we niet alleen snel, maar ook betaalbaar in onze provincie de omslag maken naar duurzame vormen van energie? Dit zijn thema’s die vragen om een sterke, daadkrachtige provincie. Een overheid waar de Brabanders op kunnen rekenen. Daar wil ik mij hard voor maken”.

Meer over Ward

Ward is 39 jaar en woont in Vught. In zijn dagelijks werk is hij partner bij een organisatieadviesbureau in Utrecht en veelal werkzaam in het ruimtelijke domein. Tevens  is hij  toezichthouder in de ouderenzorg. In 2011 was hij al kandidaat voor de Provinciale Staten en de laatste jaren schreef hij mee aan de verkiezingsprogramma’s voor de partij. Uiteraard besteedt Ward ook de nodige tijd aan het voorzitterschap van onze lokale partij.

Bestuur en Fractie PvdA-GroenLinks Vught, Helvoirt & Cromvoirt

Het bericht Ward Deckers lijsttrekker PvdA Brabant verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.