Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

92089 documenten

Nieuwe fractievoorzitter PvdA afd. Hattem

PvdA PvdA Hattem 13-08-2020 12:42

De huidige fractievoorzitter, Marie-Lupe Stapper, heeft te kennen gegeven (wegens drukke werkzaamheden in combinatie met een nieuwe studie), te stoppen als fractievoorzitter. Tevens heeft Geert Winkel, na eigen afweging, besloten om zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Intern is er binnen de afdeling overleg geweest over hun opvolging.

Naar aanleiding van bovenstaande wordt zittend raadslid Tonny Keizer de nieuwe fractievoorzitter en zijn, in navolging van de regels binnen de kieswet, Gerrit van Keulen en Jaap van Tiel benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad van Hattem. Uiteraard moet een en ander, medio september, door de raad nog goedgekeurd te worden. De wisseling binnen de fractie heeft geen gevolgen voor de continuïteit van het coalitie akkoord.

Mochten er vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden aan de voorzitter PvdA- afdeling Hattem, Hanneke Jurriens.

Het bericht Nieuwe fractievoorzitter PvdA afd. Hattem verscheen eerst op PvdA Hattem.

Van chaos naar controle

PvdA PvdA D66 VVD ChristenUnie CDA Nederland 13-08-2020 09:13

Door Lodewijk Asscher op 13 augustus 2020 Delen  

Maar toch is het kabinet nu opnieuw verrast. Want het gevaarlijke coronavirus laait weer op. Het aantal besmettingen verdubbelt nu al enkele weken op rij, tot meer dan 4.000 alleen al vorige week. Intensivist Diederik Gommers waarschuwde gisteren bij het programma Op1 dat met dit soort stijgingen er ook steeds meer mensen heel ernstig ziek worden. En dat de mensen die in de zorg werken daar nog niet klaar voor zijn.

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/

Ondertussen was het chaos. Het kabinet reageerde eerst niet, toen met een vermaning aan jongeren en eergisteren met een ondoordacht en onuitgewerkt plan rond quarantaineverplichting terwijl het bron- en contactonderzoek niet eens op orde was. Er is geen tijd voor verder gedraal.

De seinen staan op oranje, maar het is nog niet te laat. We kunnen een tweede golf aan besmettingen nog afwenden. Maar we hebben wel haast.

De seinen staan op oranje, maar het is nog niet te laat.

Er is nu een heldere, ambitieuze en daadkrachtige aanpak nodig. Kiezen voor indammen van het virus betekent dat we er alles aan doen het aantal besmettingen snel naar beneden te brengen.

In het ingelaste Kamerdebat ging het me vooral daarom: nu kiezen voor een duidelijke en ambitieuze strategie en de maatregelen nemen die daarbij horen. Waar gaat het dan om?

Er is nu een heldere, ambitieuze en daadkrachtige aanpak nodig.

En tot slot: de wijze waarop de IC-verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, het verpleeghuispersoneel en alle andere zorgmedewerkers ons door deze crisis heen slepen is ongekend. Zij verdienen daarvoor waardering, een beter salaris en minder werkdruk.

Zij verdienen daarvoor waardering, een beter salaris en minder werkdruk.

De coalitiepartijen maken de politieke keuze hier nu niet verder in te investeren. Dat uitte zich zelfs in het beschamende tafereel van Kamerleden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die het gebouw van de Tweede Kamer ontvluchtten om een stemming onmogelijk te maken. Dat is niet alleen politiek onfatsoenlijk, het heeft ook impact op ons coronabeleid. Sinds mei is 10% van de ic-verpleegkundigen gestopt, er zijn grote personeelstekorten in de zorg. Voor de gezondheid en de economie is het essentieel om hier onmiddellijk meer in te investeren. En om in gesprek te gaan met zorgmedewerkers over wat zij nu nodig hebben om uitgerust en veilig mensen te kunnen blijven verzorgen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/van-chaos-naar-controle/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Zorgverleners? We schofferen ze gewoon nòg een keer!

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nederland 13-08-2020 08:16

Door John Kerstens op 13 augustus 2020 Delen  

We stemden ook opnieuw over een motie voor extra salaris voor de mensen in de zorg. Toen de stemmen daarover staakten, werd een zogenaamde ‘hoofdelijke stemming’ aangevraagd. Dan wordt de naam van alle aanwezige Kamerleden opgeroepen en zeg je ‘Vóór’ of ‘Tégen’.

Dan wordt de naam van alle aanwezige Kamerleden opgeroepen en zeg je ‘Vóór’ of ‘Tégen’.

Voor stemmingen moeten altijd voldoende Kamerleden in het gebouw aanwezig zijn. Alleen dan zijn ze geldig. Die waren er gisteren. Daarom konden de ‘normale stemmingen’ (waarbij per fractie met handopsteken wordt gestemd) ook plaatsvinden.

Als een hoofdelijke stemming wordt aangevraagd, schrijven de regels voor dat de voorzitter daarvoor ‘aan ander moment’ aanwijst. Zo kunnen Kamerleden zich voorbereiden of alsnog opgeroepen worden. Juist omdát er dus genoeg Kamerleden waren, werd besloten dat dat ‘andere moment’ al na een kwartiertje zou zijn: zo hoefde niemand aan het eind van een lange dag onnodig te wachten.

In dat kwartier zijn Kamerleden van CDA, CU, D66 en VVD letterlijk het Kamergebouw uitgerend. Om te voorkómen dat rechtsgeldig kon worden gestemd. Dat kwam waarschijnlijk omdat ze wel voldoende mensen voor het quorum, maar niet genoeg om een stemming te winnen in de Kamer hadden.

In dat kwartier zijn Kamerleden van CDA, CU, D66 en VVD letterlijk het Kamergebouw uitgerend.

Een grove schande, dat weglopen. Nooit eerder vertoond ook. En een klap in het gezicht. Van de democratie, èn van zorgverleners. Opnieuw. Zorgverleners die zèlf nooit zouden weglopen. En nu moeten ervaren dat daar misbruik van wordt gemaakt.

Dit gaat een flinke staart krijgen.

Een grove schande, dat weglopen. Nooit eerder vertoond ook. En een klap in het gezicht. Van de democratie, èn van zorgverleners.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/zorgverleners-we-schofferen-ze-gewoon-nog-een-keer/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/zorgverleners-we-schofferen-ze-gewoon-nog-een-keer/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Van fractie en bestuur

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Aalsmeer 12-08-2020 13:25

https://aalsmeer.pvda.nl/nieuws/van-fractie-en-bestuur/

Van het bestuur

In Aalsmeer en Kudelstaart is het aantal mensen dat besmet is door het Coronavirus gelukkig laag gebleven. Maar ondanks het geringe aantal besmettingen is er ook in onze gemeente leed en verdriet om geliefden die zijn overleden aan de ziekte en omdat bezoek aan familie lang niet mogelijk was. Als bestuur hebben we op 1 mei toch rode rozen naar leden van 70 jaar en ouder gebracht. Hoewel bij de voordeur ruim afstand werd gehouden, hebben de bezorg(st)ers van de rozen veel hartverwarmende reacties ontvangen.

We zien weer meer vrachtwagens richting veiling rijden. Een goed teken. Maar lang niet iedereen is verlost van de zorgen om zijn baan. Wij wensen iedereen die door de Corona-ramp is getroffen heel veel sterkte.

Het werk van de fractie en het bestuur is na half maart grotendeels stil komen te liggen. Door de Coronacrisis moesten door de Gemeenteraad heel andere besluiten genomen worden dan in normale tijden.

Langzaamaan gaan de fractie en het bestuur weer over tot het normale ritme van het werk.

Zoals u weet richt PvdA Aalsmeer – Kudelstaart haar aandacht vooral op Zorg en Ruimtelijke Ordening (woningbouw, leefbaarheid). Dit zijn taaie onderwerpen in onze gemeente. De Coronacrisis heeft het werk niet gemakkelijker gemaakt.

We gaan weer op bezoek bij organisaties in Aalsmeer om van hen te horen wat hen drijft en gaande houdt maar ook om te horen wat hen belemmert.

Verder gaan we ons verdiepen in de woningnood in onze gemeente waardoor jong en oud hard worden getroffen. Daarover schrijft Jelle in het stuk van de fractie.

De komende tijd gaan de verkiezingen voor de Tweede Kamer aandacht vragen. Waar kiest onze partij landelijk voor? Gebruiken we het herstel van de economie ook voor echte verbeteringen voor de zwaksten in de samenleving? Kunnen we economisch herstel integreren in een duurzame samenleving waarvan ook de laagste inkomens profiteren? Uitdagende vragen!

De Tweede Kamer verkiezingen vormen de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een jaar later. Die worden heel belangrijk. Voor het instandhouden van het jeugdwerk en de sociale zorg, de woningbouw en de vergroening van onze leefomgeving. Maar vooral om ons sociale geluid te laten klinken in een tijd dat er door de gemeente zwaar bezuinigd moet worden. Er is wat te kiezen!

In onze gemeente halen PVV en FVD een kwart van de stemmen binnen. Daar kunnen we alleen wat tegen doen als we een actieve maar ook jonge afdeling zijn. Vraag uw kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen ook lid te worden van onze partij om zo hun steentje bij te dragen. We zijn op zoek naar mensen die actief meewillen werken bij de Tweede Kamer campagne en bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma en van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

We haalden bij de vorige verkiezingen bijna 2 zetels. Laten we er voor knokken dat we die in 2022 wel halen! Voor meer informatie of om potentiële leden door te geven kun je me bellen of mailen: tel 06 22350307, mail: jan@westerhof50.nl

23 september is er weer een ledenvergadering. We willen dan terug kijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar 2021.

Jan Westerhof,

Voorzitter

 

Van de fractie

Ook voor het gemeentebestuur is de afgelopen periode een onzekere tijd geweest. Aalsmeer viel vanwege de Corona maatregelen opeens bestuurlijk werkelijk onder de hoede van de Veiligheidsregio Amsterdam. Voor de fractievoorzitters veranderde het werk van besluitvormend vergaderen in bijgepraat worden over wat de burgemeesters van de veiligheidsregio juist achten.

Het Coronavirus heeft een enorme impact op gezinnen en families, op bedrijven die gesloten zijn en op inkomens die plotseling wegvallen. Er zijn ook mensen die er betrekkelijk weinig van merken. Daardoor dreigt er een tweedelling is de samenleving met alle risico’s van dien. Alleen samen kunnen we Corona de baas worden. De weg is helaas nog lang.

De gemeente heeft een noodfonds ingesteld voor de zwaarst getroffenen. PvdA Aalsmeer – Kudelstaart vindt dat het noodfonds beschikbaar moet blijven als vangnet voor een ieder in Aalsmeer die net buiten de gewone ondersteuningsmaatregelen valt.

Tijdens de laatste raadsvergaderingen merkten we dat partijen weer geldingsdrang krijgen. De landelijke verkiezingen naderen. Ze slingeren moties de lucht in. Sommige goed, sommige overbodig Soms worden ze daarna dusdanig verwaterd dat er weinig van de oorspronkelijke boodschap overblijft. De motie Schiphol was er zo een. De oorspronkelijke motie, gekopieerd van Milieu Defensie, werd uiteindelijk niet meer dan de zin: Hou op met die herrie!

Het kan ook anders, de gehele raad werkte samen om het grote gat in de begroting te dichten. Aalsmeer heeft de komende jaren een enorm tekort op haar begroting, mede door Corona. Vanuit iedere partij zijn denkrichtingen meegegeven die de komende periode worden uitgewerkt. Vanuit de PvdA wordt het bouwen in Aalsmeer onder de loep genomen.

Bouwen

Waarom vinden we het redelijk dat een projectontwikkelaar in Aalsmeer beslist wat en waar gebouwd wordt? Waarom vinden we het redelijk dat de kosten hiervoor altijd door de gemeenschap gedragen worden? Waarom vinden we het goed dat de gebouwde huizen niet naar die doelgroepen gaan die ze het hardst nodig hebben?

Een woning is een belegging geworden. Een belegging is het bieden van kapitaal in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst. Zo onzeker is die toekomst niet: na 30 jaar is een woning 6 keer meer waard geworden. Huurders betalen het gelag.

Voor een ontwikkelaar is de inleg in een project snel terugverdiend. Hij koopt de grond, vaak het pensioenpotje van een kweker die onder water staat, voor een zachte prijs. Er wordt wat druk op de lokale politiek gezet en zo wordt de bestemming gewijzigd naar woningbouw en is de investering direct terug verdiend. De schop moet immers de grond in. Het gevolg van deze marktwerking is dat we nu zitten met een groot woning tekort van 4 tot 6 % in de sociale sector en in de particuliere sector. De rijksoverheid kwalificeert een tekort boven de 2 % als een maatschappelijk probleem. In de jaren 80 was dat voor de overheid reden de regels aan te passen.

De kwekerijen zijn altijd het bestaansrecht geweest van Aalsmeer. De kwekers en hun gezinnen verdienen beter. Mensen die een woning zoeken verdienen ook beter.

Niet zo lang geleden hebben we als gemeente 7,5 miljoen overgemaakt naar het bouwproject De tuinen van Aalsmeer. Heel fijn voor de ontwikkelaar, wat minder fijn voor ons als gemeenschap. Wij betalen ongeveer € 7000,- per woning. En het einde is hier nog niet in zicht.  Mogen we dan ook wat te zeggen hebben over wat die woningen kosten, wat er gebouwd wordt en in welke prijsklasse?

Waarom roepen we dat de schop zo snel mogelijk in de grond moet voor de speculant? Waarom bouwen we steevast hetzelfde soort project? Een wijk met wat sociale huur, een hele batterij een gezinswoningen en een parkeerplek of 2? Waarom laten we ons na een startnotie alsnog het kaas van het brood eten als een ontwikkelaar komt met een verhaal dat hij of zij het project niet rond krijgt?

De Partij van de Arbeid roept al 2 jaar in de raad dat we een schrijnend tekort aan woningen hebben. Het wordt tijd dat we een fundamentelere discussie voeren op het gebied van wonen, bouwen en wat je als lokale overheid moet doen.

We kunnen misschien wel anders, we zouden bijvoorbeeld gewoon de bestemming even niet kunnen wijzigen. Jammer voor de nieuwe eigenaar van de TV studio’s die daar graag woningen wil bouwen.. De gemeente kan immers ook zelf bouwen. We moeten kijken naar alternatieve woonvormen die gebouwd kunnen worden. Kunnen we een wijk bouwen waar woningen tijdelijk, een jaar of 20, staan om zo starters en 1 persoonshuishoudens een kans te geven? Of bouwen voor ouderen, zodat ze de kans krijgen om hun te grote woning te verlaten en een woning te betrekken die meer bij hun levensfase past? Er wordt uitgezocht wat er mogelijk is vanuit de gemeente. Regels voor lintbebouwing worden onder de loep genomen, de ambtelijke kosten worden verhaald op de ontwikkelaar en wellicht het allerbelangrijkste, de raad zal zich meer moeten uitspreken wat ze wel en niet wil. Dus niet klakkeloos het college standpunt overnemen.

Als je hetzelfde doet wat je altijd deed krijg je hetzelfde wat je altijd kreeg en dat is niet wat we willen.

De komende periode zal meer en meer een opmaat worden voor de verkiezingen. Eerst de belangrijke landelijke verkiezingen. Blijven we de rechtse hoek hangen? Of komt er een grotere behoefte aan de sociaaldemocratie. Daarvoor is het belangrijk dat we weer een vitale club worden. De voorzitter schreef het al: we gaan spannende tijden tegemoet!

Jelle Buisma

Fractie PvdA Aalsmeer

 

Cursus Politiek Actief

Van Raadsadviseur O. Matheijsen hebben we bericht gekregen dat in september of oktober weer een cursus Politiek Actief wordt georganiseerd. In 3 avonden leer je hoe de gemeente, B&W en de Raad hun werk doen. De deelnemers aan de vorige cursussen waren heel enthousiast. Wil je ook leren hoe de gemeente werkt en hoe besluiten worden genomen stuur dan een bericht naar onno.matheijsen@aalsmeer.nl  Je wordt dan geïnformeerd over de datums waarop de cursus wordt gehouden.

Het bericht Van fractie en bestuur verscheen eerst op PvdA Aalsmeer.

Lynn Rulkens kandideert zich voor de Tweede Kamer

PvdA PvdA Roermond 12-08-2020 09:44

Onze voorzitter Lynn Rulkens wil zich namens de PvdA kandidaat stellen voor de Tweede Kamer.

 

Nadat in maart 2018 de PvdA het deksel op de neus kreeg, heeft Lynn haar kracht laten zien. Hoewel de uitslag 0 zetels was, heeft zij haar schouders eronder gezet, met de blik op de toekomst gericht en sindsdien leidt zij de PvdA Roermond als voorzitter. Lynn hierover: “Hoewel de klap keihard binnenkwam, was dit dé uitgelezen kans om afscheid te nemen van oude gewoontes, de hang naar het pluche en met nieuw elan invulling te geven aan volksvertegenwoordiging anno 21ste eeuw.” 

 

In Roermond is het inmiddels bekend dat Lynn interesse heeft om als lijsttrekker de lijst van de PvdA aan te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond in 2022. Waarom dan die Tweede Kamerverkiezingen in 2021, vraag je je misschien af. De reden is dat Lynn hiermee wil laten zien dat de PvdA in Roermond echt niet weg is, ook al zijn we tijdelijk van het strijdtoneel verdwenen.

 

De PvdA is immers niet enkel een lokale partij. Wij hebben ook wortels in het landsbestuur en de provincie. En hoewel de sociaal-democraten tijdelijk niet in het gemeentebestuur zitten, zijn we wel vertegenwoordigd in verschillende ons omringende gemeenten, in de provincie Limburg en in de oppositie van de Tweede Kamer. De PvdA die is, zeker met Lynn, springlevend.

Het bericht Lynn Rulkens kandideert zich voor de Tweede Kamer verscheen eerst op PvdA Roermond.

Vakantie Wandeltocht in de eigen gemeente Schagen door Leo van der Leden en Vera van Vuuren

PvdA PvdA Schagen 11-08-2020 15:09

11 juli van Sint Maartensvlotbrug naar Groote Keeten via Callantsoog                     15,4 km 12 juli naar Oudesluis  via t Zand                                                                               12,1 km 13 juli naar Schagen via de Keins                                                                                14,2 km 14 juli naar Waarland via Dirkshorn                                                                            13,9 km 15 juli naar Schoorldam via Tuitjenhorn                                                                      14,3 km 16 juli Sint Maartensvlotbrug via Krabbendam                                                          12 km

https://schagen.pvda.nl/nieuws/vakantie-wandeltocht-in-de-eigen-gemeente-schagen-door-leo-van-der-leden-en-vera-van-vuuren/Deze zomer hebben we in een kleine week gewandeld langs de randen van onze gemeente Schagen en 75 km afgelegd. In plaats van Spanje en Portugal met interrail zijn we te voet langs de dijken van de Zijpe en  Westfriesland  gegaan. Ook vanuit de PvdA waren we benieuwd welke zaken we in de eigen gemeente zouden tegenkomen.https://schagen.pvda.nl/nieuws/vakantie-wandeltocht-in-de-eigen-gemeente-schagen-door-leo-van-der-leden-en-vera-van-vuuren/

We liepen vanaf ons huis  in het Wildrijk bij Sint Maartensvlotbrug langs de zanddijk  bij de Westerduinweg door camping De Nollen . Nooit eerder hebben we het zo druk gezien in de zomer.

We namen het risico niet dat een hek ons zou tegen houden en gingen bij parkeerplek P de weg weer op. Nadat we dag gezegd hadden aan half Tinker- half Shetlandpony, die door Ruud van de Wint is vernoemd naar de hofdame Miente Boellaarts van Koningin Beatrix, vervolgden we onze weg over de zanddijk.

De boerderij van mijn nicht die in de laatste woning woont voor de kruising met de Stolperweg zagen we van bovenaf .

Het voetpad over de Zuidschinkeldijk durfde Leo niet in te gaan, hij was bang aangesproken te worden bij deze H.O.P.  De Naturistencamping kon hem echter niet afschrikken. Even later klommen we toch het duin op en liepen vlak onder deze camping langs.

Op een mooi en weids voetpad bovenop de Zijperdijk trokken we verder. Behalve een echtpaar die hun hond uitliet, kwamen we niemand tegen. Alle drukte was naar het strand.

De Noordschinkeldijk bracht ons tenslotte bij Groote Keeten. We liepen langs het Molenwater. Van het plan Boskerpolder is in ieder geval de natuur en het water gerealiseerd. Een derde van de ruim 50 hectare heeft een mooie bestemming gekregen. De grootse plannen voor duinwoningen in een Nollenlandschap, de boswoningen in de waaibosjes en de waterwoningen lijken door te ambitieuze ontwikkelaars die de randen van het bestemmingsplan opzoeken nog onzeker.

https://schagen.pvda.nl/nieuws/vakantie-wandeltocht-in-de-eigen-gemeente-schagen-door-leo-van-der-leden-en-vera-van-vuuren/De nieuwe duininrichting op het plein met zelfs een paardenpad dwars door is prachtig. En  de lunch in de Princen Keet smaakte vorstelijk.

Met de Kustbus keerden we terug naar huis.

Zondag 12 juli reden we met de eerst bus weer naar Groote Keeten om met een duik in zee de dag te beginnen. De koffie in Strandpaviljoen ’t Klavertje 4 was ook prima. Een verrassing om drummer Chris zijn kano in te zien laden om bij de Luwe Stek een rondje Waarland te gaan varen. Chris kon niet wachten om eerst nog zijn drumstel te laten horen aan Leo.

Via ’t Zand liepen we naar het verlengde van onze straat, de korte Belkmerweg. Als het Noordhollands kanaal niet was gegraven was het een weg van 19 km lang geweest.

Nooit gedacht dat we toch in ’t Buitenland terecht zouden komen.https://schagen.pvda.nl/nieuws/vakantie-wandeltocht-in-de-eigen-gemeente-schagen-door-leo-van-der-leden-en-vera-van-vuuren/

De doorsteek naar het Tsunami monument en de Molen P van de Zijper molens , waar ik in het bestuur zit,  was niet mogelijk. Met steun van De Kop Werkt en de Rabobank is het molenpad aangelegd naar de Molen PV . We waren bang dat we niet de Ooster Egalementsloot over konden komen.

We hebben nog hard doorgelopen om op de afgesproken tijd bij het sluisje in Oudesluis te zijn, waar voormalig PvdA raadslid Rolf Klant ons ophaalde.

Ook de volgende dag zette Rolf ons ‘s middags weer af in Oudesluis. Via het wandelpad dat in het kader van de ontwikkelingsplan Oudesluis is aangelegd belandden we bij de Grote Sloot.https://schagen.pvda.nl/nieuws/vakantie-wandeltocht-in-de-eigen-gemeente-schagen-door-leo-van-der-leden-en-vera-van-vuuren/

Als we noemden dat we in Oudesluis zijn geweest, dan vulden iedereen die we tegenkwamen het aan met Oudesluis- Dronken thuis. Dit wordt wel heel lastig, nu zelfs de kroeg gesloten is. Ook geen school meer, wel een mooie kerk, en het zwembad dat de Oudesluizers zelf onderhouden. De laatste nieuwbouw ziet er prima uit , in de oude school zijn nog vijf woningen gekomen , maar er zou nog meer bij kunnen.

Voorbij de drie nieuwe boerderij- en hooistal woningen die oud-wethouder Piet Marees heeft gebouwd sloegen we de Keinsmerweg op. Het leek ons wel gepast om een kaarsje op te steken in het kapelletje van de Keinse. Een oud bedevaartoord, waar het aangespoelde Mariabeeld vanaf de 15 eeuw op de Westfriese Omringdijk wordt vereerd.

Een affiche attendeerde ons dat als de vlag uithing onder aan de Westfriese dijk thee en koffie te krijgen was. Bij Jet Karsten naast de pipowagen werden we goed verzorgd en met een tikkie kon ik ook nog het cadeautje voor mijn nicht waar we gingen in overnachten in Schagen afrekenen. Jet haakt zelf folkloristische poncho’s . Verder maakt zij muziek met Jan, haar man. Leo heeft afgesproken dat hij daar met zijn band Leo & Friends in de buitenlucht met de dijk als tribune kan spelen.

We hoorden de biovarkens al knorren en voeren met een handbediend pontje naar het boerenlandpad dat ons naar Schagen bracht.  Het was nog even spannend of we dwars door het land met de varkens moesten lopen, maar schrikdraad hield hun gelukkig tegen, of aan hun gedrag te zien waren zij blij dat het ons tegen hield. We hadden mooi zicht op het Schager Wad en via de Trapweg kwamen we aan in Schagen, waar een koel drankje op de Markt ons wachtten voordat we naar Muggenburg afdaalden.

Mijn nicht Jacintha Roos zetten ons een voedzaam maal voor in haar tuin en verblijdde ons ’s avonds met het uitlaten van haar logeerhond langs het rondje van een paar kilometer dat Sportservice Schagen met grote witte pijlen in het begin van de Corona tijd heeft uitgezet .  Als eerste liep het langs de geluidswand die helaas niet wordt voorzien van zonnepanelen. Het gaat om een oost-west opstelling , met dubbelzijdige panelen is hier nog een wel een redelijke opbrengst te behalen. De graffiti moet hier dan echter wel af blijven.

De volgende morgen liep Jacintha met ons mee tot aan de Tolkerdijk. De motregen had zich al ingezet. We wilden de grens van de gemeente niet oversteken en liepen onze weg naar Waarland weer naar het westen. Via Groenveld gingen we schuilen  bij de golfbaan van Dirkshorn, waar ik verwelkomd werd met een luid he ,Vera!

De inmiddels gepensioneerde ontwikkelaars van Agriport A7 waren  vanwege de regen, maar direct aan de break begonnen en genoten van een vroege lunch. Hetgeen wij ook een goed plan vonden.

Via de met bomen omzoomde wegen van Waarland kwamen we aan bij onze Bed & Breakfast aan de Bleekmeerweg.

De familie had het akkerland twintig jaar geleden omgevormd naar een bomen omzoomd weiland en een wijngaard.  Gelukkig konden we een tandem lenen om ergens eten te vinden .

De Luwe stek was hoogzomer gesloten , maar er was een schitterende Deen , waar wij ons proviand konden inslaan.

Als voorzitter van de Noord-Hollandse Energie Coöperatie was ik zeer benieuwd hoe ons nieuwe project Zon op Waarland er bij zou liggen op het dak van Ruud Broersen.https://schagen.pvda.nl/nieuws/vakantie-wandeltocht-in-de-eigen-gemeente-schagen-door-leo-van-der-leden-en-vera-van-vuuren/

Ook goed om te zien dat het Dorpshuis Waarland en de Sporthal een mooie locatie zijn voor ons volgende project.

’s Avonds werden we verblijd met een wijnproeverij van de witte wijn van 2019.  Een prachtige en gastvrije plek bij de familie Nijssen.

Zij waren erg te spreken over het beleid van onze PvdA wethouder Hans Heddes door alle lantaarnpalen van Led te voorzien en bomen te herplanten langs de wegen.https://schagen.pvda.nl/nieuws/vakantie-wandeltocht-in-de-eigen-gemeente-schagen-door-leo-van-der-leden-en-vera-van-vuuren/

Sowieso vonden zij het initiatief van ons namens de PvdA zeer geslaagd om in de eigen gemeente rond te wandelen en naar de mensen toe te komen.

Op 15 juli , dag 5 , vertrokken we naar Schoorldam. Ook nu was de kortste weg niet mogelijk, die zou ons in de naburige gemeente Langedijk brengen. We trokken eerst noordwaarts naar de Kerkebuurt en Tuitjenhorn. Voor 10.00 uur waren we al bij het Maarten van der Weijden bad. We moesten nog even wachten voordat het recreatie zwemmen begon en we een duik konden nemen. Het was zeker de moeite waard.

De badmeester was blij met de overgang van Sportfondsen naar Schagen Actief. Er wordt nu weer geïnvesteerd in het onderhoud en ook zijn er vergaande duurzaamheidsplannen om de CO2 uitstoot te beperken.https://schagen.pvda.nl/nieuws/vakantie-wandeltocht-in-de-eigen-gemeente-schagen-door-leo-van-der-leden-en-vera-van-vuuren/

Via Warmenhuizen liepen we zonder enige versnapering naar Schoorldam, het laatste stuk over de Westfriese Dijk

Vanaf Schoorldam namen we nog een keer de bus naar Petten om met de Kustbus thuis te komen. Deze bus moet zeker in stand worden gehouden.

De laatste dag liepen we vanaf Schoorldam over de Westfriese Dijk naar Krabbendam, nadat we bij het Praathuis we aan de praat raakten bij de koffie.

Via Zijpersluis waarbij we dachten aan Hans Verheggen, ons PvdA bestuurslid, vervolgden we onze weg langs de Vestas windmolentjes . In Burgervlotbrug kregen een drankje van Roland de Jong Orlando , de kunstenaar met zijn meetkundige beelden volgens de reeks van Fibonaci, zoals te zien bij de rotonde van de Westerduinweg en Burgerweg in Petten.

En met de laatste kilometers langs de ventweg van de N9 zat onze wandeltocht erop.

Het is een mooie tocht geweest en ook als PvdA zijn een stuk wijzer geworden.  En als Corona niet was geweest, hadden we deze ruimte en pracht van de gehele gemeente gemist.

Deze wandeling vraagt om een vervolg. In het kader van de verkiezingen komen we terug om als PvdA zo ons oor te luisteren te leggen.

 

 

Het bericht Vakantie Wandeltocht in de eigen gemeente Schagen door Leo van der Leden en Vera van Vuuren verscheen eerst op PvdA Schagen.

Woonplicht voor eigenaren nieuwbouwwoningen

PvdA PvdA GroenLinks D66 Maastricht 11-08-2020 12:49

Steeds meer gemeenten staan niet toe dat beleggers nieuwbouwwoningen kopen om te verhuren. Afgelopen jaren hebben reeds 20 gemeenten kopers verplicht tot het zelf bewonen van het huis. Op deze manier worden woning ook betaalbaarder voor particulieren met een smallere beurs. SP en GroenLinks dienden in november 2019 een motie over dit onderwerp in.

Henri Borgignons stelde met Ariane Schut (SP) de volgende vragen aan het college.

1. Bent u bereid een woonplicht voor kopers van nieuwbouwwoningen op te nemen? 2. Hoelang dienen deze kopers de woning zelf te bewonen? 1 jaar of langer? 3. Bent u het met ons eens dat hierdoor de markt toegankelijker wordt voor meer particulieren?

Minister Ollengren (D66, Binnenlandse zaken) overweegt momenteel zelfs een woonplicht voor geheel Nederland voor bestaande bouw.

4. Bent u het met ons eens, dat dit rust kan brengen in de woningmarkt? 5. Bent u het met ons een dat dan ook deze woningen meer toegankelijker wordt voor meer particulieren? 6. Indien de minister het niet voor elkaar krijgt dit in te voeren voor geheel Nederland, bent u dan bereid dit wel voor Maastricht in te voeren, in navolging van mogelijke invoering in de grote steden als Amsterdam, Utrecht etc.?

 

Bron: https://nos.nl/artikel/2343549-steeds-meer-gemeenten-voeren-woonplicht-in-voor-eigenaar-nieuwbouwwoningen.html

 

Het bericht Woonplicht voor eigenaren nieuwbouwwoningen verscheen eerst op PvdA Maastricht.

In Memoriam: Joke Kersten

PvdA PvdA Limburg 11-08-2020 10:18

Op 6 augustus overleed Joke Kersten, voormalig Tweede Kamerlid en burgemeester van onder andere Grubbenvorst en Broekhuizen. Jacques Costongs, voorzitter van het Gewestbestuur PvdA Limburg, schreef een In Memoriam voor haar.

1944 Beugen-Boxmeer – 2020 Grubbenvorst

Op 76 jarige leeftijd is Joke vorige week overleden:  een boegbeeld van de emancipatie. De emancipatie van de vrouw en op meerdere wijze van het katholieke zuiden. Geboren als de oudste dochter van een groot katholiek Beugens boerengezin. Joke ging naar de MMS, de middelbare meisjesschool. Geen vanzelfsprekendheid voor boerengezinnen op het Brabants en Limburgs platteland. De MMS was een jaren vijftig  katholieke uitvinding om de meisjes niet alleen gescheiden te houden van de jongens, want je had ook meisjes HBS’en, maar vooral om de meisjes voor te bereiden op hun toekomstige vrouwenrol naast de man. Op zich was niets mis met die opleiding, maar het diploma gaf geen toegang tot de universiteit i.t.t. de HBS. Joke realiseerde die stap toch door een staatsexamen HBS te doen. Ze ging sociale geografie studeren in Nijmegen. Studeerde af in 1972. En werd al tijdens de studie docent en later conrector het aan  scholen voor VWO . De management taken werden vanaf die tijd ook steeds meer ook door vrouwen gedaan. Ze besluit dan te promoveren. In 1990 wordt de Drs. Dr. op het proefschrift ‘Policies for rural peripheral Regions in the European Community’. Het doctoraat was voor vrouwen toen nog bepaald niet zo gangbaar als nu. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen:  een sterke vrouw demonstreerde dat het kon.

Onderwijl was ze lid geworden van de PvdA en van de Rooie Vrouwen in de PvdA. De jonge doctor wordt onmiddellijk kandidaat gesteld voor het Kamerlidmaatschap vanuit het gewest Gelderland, waar ze toen woonde. Bij de verkiezingen van 1990 wordt ze gekozen. Ze wordt woordvoerder in de fractie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Tevens valt ze op door haar principiële stellingname tegen kernwapens. Geen toevallige onderwerpen voor haar. Ook na haar Kamerlidmaatschap blijft ze deze principes trouw: voorzitter van het COS (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) in Nijmegen en als burgemeester strijdt ze onder de noemer ‘Burgemeesters voor de vrede’ tegen nucleaire bewapening. (Als burgemeester van Uden door de aanwezigheid van Volkel ook zeer logisch.) Wellicht dat we gemeenten anno 2020 nog een keer moeten wijzen op de noodzaak om ook een rol te spelen op het vlak van internationale samenwerking en internationale veiligheid. Neem Joke maar als voorbeeld.

https://limburg.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-joke-kersten/Joke Kersten bij haar installatie als burgemeester van Uden in 2004.

Joke Kersten bij haar installatie als burgemeester van Uden in 2004.

 

Vanaf 1995 wordt ze Burgemeester van Grubbenvorst en Broekhuizen. De eerste van haar vele bestuurlijke functies. Ze wordt ook de eerste burgemeester voor de PvdA in Noord Limburg. Hoogland was in 1975 de eerste burgemeester van de PvdA in Zuid-Limburg geworden, en in 1981 gaat Karel Majoor naar Herten in Midden-Limburg. En Joke in 1995 uiteindelijk in Noord Limburg. De PvdA krijgt wel heel laat een plek in bestuurlijk Limburg. Samen met Monique Quint die in dat jaar in Vaals wordt benoemd worden ze ook de eerste vrouwelijke PvdA burgemeesters in Limburg. De emancipatie van de PvdA en vrouwen in bestuurlijke ambten was weer een stap verder in Limburg.

Ze blijkt gemaakt voor het burgemeesterschap. Kordaat, geschikt voor crisesmanagement en ‘menselijk’. Na Grubbenvorst en Broekhuizen gaat ze in de periode 2001-2004 als waarnemer naar Arcen en Velden, Bergeijk, Asten en Uden. In Uden kan ze onmiddellijk haar crisesmanagement demonstreren als enkele pubers een islamitische school in brand steken. Het werd vlak na de moord op Theo van Gogh wereldnieuws. Hier wist ze de boel zeer goed bij elkaar te houden. Ze krijgt haar kroonbenoeming en blijft tot haar pensioen in 2009. In Uden dragen ze haar op handen: “un vrouwke um op te ete”. Iedereen die haar kent weet dat je dat niet te makkelijk moest opvatten.

Na haar burgemeesterschappen blijft ze nog talloze bestuursfuncties vervullen bij professionele zowel als vrijwilligersorganisaties. Vanuit de PvdA is ze lid van Water Natuurlijk en namens de fractie van Water Natuurlijk is ze tussen 2015 en 2019 lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap. Ook hier kwam haar sociale geografie maar vooral haar bestuurlijke ervaring van pas. Graag legde ze ook in de vergaderingen van het gewest Limburg verantwoording af over dit bestuurlijk functioneren, waar onze leden haar altijd voor hebben gewaardeerd. Trouw bezocht ze de landelijke congressen van de PvdA behalve het laatste: in Coronatijd te veel risico. Achteraf jammer: we hadden moeten gaan. In de laatste gewestelijke vergadering hebben we vorig jaar haar nog met staand applaus bedankt voor haar werk als dagelijks bestuurslid van het Waterschap. Maar het applaus drukte ook de waardering uit voor Joke als persoon en al haar bijdrage aan de emancipatie.

Bedankt Joke namens alle leden van het gewest Limburg van de Partij van de Arbeid: je was voorbeeldig.

Jacques Costongs

Voorzitter van het gewest Limburg van de PvdA

Het bericht In Memoriam: Joke Kersten verscheen eerst op PvdA Limburg.

Woonplicht nieuwbouwwoningen

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks PvdA Zaltbommel 11-08-2020 10:09

Op de website van de NOS (https://nos.nl/artikel/2343549-steeds-meer-gemeenten-voeren-woonplicht-in-voor-eigenaar-nieuwbouwwoningen.html) lazen we het artikel ‘Steeds meer gemeenten voeren woonplicht in voor eigenaar nieuwbouwwoningen’.  Gemeenten voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in zodat de koper hiermee wordt verplicht het huis zelf te gaan bewonen. Daarmee is het niet langer toegestaan de woning te verhuren. Deze maatregel moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en deze doorverhuren aan starters. De constructie drijft prijzen op terwijl het woningaanbod toch al schaars is.

Starters, middeninkomens en kwetsbare groepen hebben in de huidige woningmarkt moeite een passende woning te vinden. Ze moeten vaak genoegen nemen met de bestaande woningvoorraad.

Het verdelen van woningen op de nieuwbouwmarkt moet beter en eerlijker als het aan de fracties van ChristenUnie en PvdA/GroenLinks ligt. We willen dat het voor iedereen mogelijk wordt om een woning voor een redelijke prijs te kopen. Het idee voor woonplicht is dat een woning er is om in te wonen en niet om geld aan te verdienen.

De maatregel betekent dat de eerste eigenaar van de woning zelf in de woning moet gaan wonen en dat die niet direct, vaak met forse winst, mag worden doorverkocht. We denken bijvoorbeeld aan een termijn van 5 tot 10 jaar. We realiseren ons ook dat er uitzonderingen op de regel zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontstaan van een echtscheiding. In zo’n geval moeten mensen niet gedwongen worden om bij elkaar te blijven omdat ze hun huis niet mogen verkopen.

 

 

Maastricht moet taak als woonstad beter oppakken

PvdA PvdA Maastricht 11-08-2020 10:06

In Maastricht zijn er verschillende panden die via allerlei constructies in de tijdelijke verhuur gaan. Mensen die een dergelijk pand huren, weten meestal dat ze beperkte (huur)rechten hebben, toch is wel altijd de vraag hoeveel keus mensen hebben. Woningen in Maastricht zijn vaak onbetaalbaar, zie ook bijvoorbeeld de flater die we als stad slaan bij de woon-zorg-locatie Gerlachus. Daarnaast moeten mensen vaak best lang wachten voordat een geschikte huurwoning in de sociale huursector beschikbaar is. De vraag kan dus ook worden gesteld of het echt een keus is om via dergelijke tijdelijke huur-constructies te gaan huren of dat mensen min of meer gedwongen zijn, gewoon omdat er nauwelijks andere mogelijkheden zijn.

PvdA Maastricht heeft begrepen dat de gemeente regelmatig op basis van artikel 15 van de Leegstandswet een vergunning verleent voor tijdelijke bewoning van een woning. Wij begrijpen ook dat aan het verlenen van een dergelijke vergunning een termijn is gekoppeld. De PvdA wil graag weten van het college of de gemeente zelf actief ingrijpt op naleving van de bepalingen in de Leegstandswet.

Tot slot hebben wij begrepen dat sommige huurders van aanbieders van huurwoningen te horen krijgen dat ze voor goedkope huurhuizen maar moeten verhuizen naar Heerlen of Landgraaf. Dat lijkt ons nou niet de gewenste ontwikkeling. Wij denken eerder dat er in Maastricht te weinig betaalbare huizen zijn. De PvdA hoopt dan ook dat het college actiever wil ingrijpen op de woningmarkt.

Didier Jacobs, Henri Borgignons en Manon Fokke stelden over o.a. de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet in de Blauwe Loper vragen aan het college.

Klopt het dat u op 18 november 2014 (verzonden op 19 november 2014) aan Servatius een vergunning op grond van artikel 15 van de Leegstandswet hebt verleend voor woningen aan de Blauwe Loper met een gehele duur van ten hoogste 5 jaar? Klopt het dat deze vergunning derhalve van rechtswege eindigt op 19 november 2019? Klopt het derhalve dat de tijdelijke huurders op basis van artikel 16, onder 8 van de Leegstandswet een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben gekregen vanwege het verliezen van de geldigheid van de vergunning? Heeft u Servatius gewezen op het verlopen van de vergunning? Vindt u dat Servatius alles in het werk moet stellen om de mensen die nu nog in de oude huizen op de toekomstige Blauwe Loper wonen te helpen? Vindt u dat Corona een reden is om coulant te zijn met de verhuisdatum? Kunt u ons aangeven op welke datum deze huizen gesloopt zullen worden en of alle benodigde vergunningen hiervoor reeds zijn ontvangen? Bent u in navolging van bijv. Den Haag of Utrecht bereid om actiever beleid te voeren om zo mogelijk in te grijpen op de woningmarkt?

Het bericht Maastricht moet taak als woonstad beter oppakken verscheen eerst op PvdA Maastricht.