Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

89595 documenten

de 8 plannen van de PvdA om 100% mee te kunnen doen in Moerdijk

PvdA PvdA Moerdijk 29-03-2020 00:44

PvdA Moerdijk maakt zich sterk voor een toegankelijke gemeente voor iedereen. Toegankelijkheid wordt de norm in Moerdijk en ontoegankelijkheid de uitzondering. Landelijke cijfers wijzen uit dat 15% van onze inwoners een beperking heeft. Het gaat om inwoners die blind/slechtziend zijn, slecht ter been zijn, afhankelijk zijn van een rolstoel, doof of slechthorend zijn, afhankelijk zijn van een assistentiehond of verstandelijk beperkt. Voor hen moet de gemeente een stap voor uit zetten.

In feb 2019 organiseerde de gemeente een bijeenkomst over 100% meedoen in Moerdijk. Daarna werd het stil. PvdA vroeg om meermalen om een vervolg. Op 1 april gaat PvdA in gesprek met wethouder Eef Schoneveld.

Deze 8 maatregelen zijn volgens PvdA nodig om 100% meedoen in Moerdijk te realiseren:

1) Gemeente Moerdijk stimuleert dat alle openbare gebouwen – winkels, horeca, sport, cultuur – toegankelijk zijn. Voor aanpassingen aan gebouwen is er een subsidie beschikbaar, waarbij 50% van de kosten met een bepaald maximum worden vergoed. (Als voorbeeld verwijzen we naar de subsidieregeling toegankelijkheid openbare gebouwen van de gemeente Tilburg) 2) Gemeente Moerdijk meldt zich aan voor de beoordeling door Ongehinderd.nl 3) Op de website vvvmoerdijk.nl en andere communicatiemiddelen wordt ook vermeld welke locaties toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking. 4) In de nieuw te bouwen supermarkt/winkel en parkeervoorziening aan de Markt in Zevenbergen komt een openbaar toilet, ook toegankelijk voor rolstoelers en geschikt voor stomapatiënten. 5) Mensen met een beperking schouwen periodiek alle kernen van Moerdijk. Hun bevindingen worden door de gemeente van een vervolg voorzien. De raad wordt daarover geïnformeerd. 6) Toegankelijkheid van iedereen bij een evenement is een onderdeel van een aanvraag van een vergunning voor een evenement. 7) De gemeente bevordert sporten met een beperking. Sportverenigingen die hun activiteiten openstellen voor gehandicapten worden gefaciliteerd. Als vervoer van en naar de sportaccomodatie een drempel is voor mensen met een beperking, wordt er voor een passende oplossing gezorgd. 8) Gemeente Moerdijk heeft het gehandicaptenplatform afgeschaft. De WMOraad kwam daarvoor in de plaats. Hoe is geborgd dat in de stichting WMOraad aandacht blijft bestaan voor de doelgroep Moerdijkers met een beperking?

Op 1 april spreken we met de wethouder verder over de uitvoering van deze maatregelen, in de verwachting dat de voorstellen door het college worden uitgewerkt en zonodig bij de kadernota van financiële middelen worden voorzien. Verder dringen we aan op communicatie richting de deelnemers van de inspirerende bijeenkomst van begin 2019. Zij hebben meegedacht, ideeën geopperd en daarna niets meer gehoord. Deze werkwijze schaadt het (bij sommigen toch al broze) vertrouwen van burgers in de overheid.

29 maart 2020,

Jeffrey Dalderop en Mieke Pistorius van PvdA fractie Moerdijk

Het bericht de 8 plannen van de PvdA om 100% mee te kunnen doen in Moerdijk verscheen eerst op PvdA Moerdijk.

Hulde aan de Helden: Chames Nouri, Intensive Care Verpleegkundige

PvdA PvdA Limburg 28-03-2020 20:07

Terwijl het Coronavirus een verlammend effect heeft op onze samenleving, werken mensen in cruciale beroepen keihard door. Soms met gevaar voor de eigen gezondheid! Deze, vaak onzichtbare, helden verdienen onze aandacht, waardering en dank. Nu nog meer dan ooit! 

Een inkijkje op de Intensive Care

Vandaag bellen we met Chames Nouri, die niet alleen voorzitter is van PvdA Simpelveld-Voerendaal, maar ook psycholoog én verpleegkundige op de Intensive Care van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. Chames, hoe gaat het met jou en hoe is het op je werk?

Chames: “Met mij gaat het op zich goed. Ik ben gelukkig gezond en heb net een paar vrije dagen gehad. Vanavond ga ik de nachtdienst weer in. Toen ik vorige week aan mijn vrije dagen begon was de druk op de Intensive Care nog hanteerbaar. Er waren toen zes patiënten met een coronabesmetting. Maar inmiddels is ook bij ons opgeschaald. De Intensive Care ligt vol en de operatiekamers worden gebruikt als extra Intensive Care afdeling. Er zijn gewone patiënten, maar ook vooral heel veel patiënten met een coronabesmetting. En dit is eigenlijk pas het begin. We zitten aan de vooravond van een hele heftige tijd.”

“We doen nu wat we moeten doen, we helpen zoveel mogelijk mensen.”

Behulpzaamheid en angst

Dat klinkt behoorlijk heftig Chames. Wat doet dat eigenlijk met jou en je collega’s? 

Chames: “We doen nu wat we moeten doen, we helpen zoveel mogelijk mensen. Dát is onze roeping en daar zijn we ook voor opgeleid. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Zoals je weet is er een enorm personeelstekort in de zorg, dat merk je nu natuurlijk onmiddellijk. 

We maken extra uren of draaien diensten in een ander ziekenhuis als dat nodig is. Normaal gesproken werk ik maar 24 uur per week als verpleegkundige. De rest van mijn tijd steek ik in mijn eigen praktijk voor psychologie en mindfulness. De praktijk ligt nu tijdelijk stil en ik werk weer fulltime op de Intensive Care. 

Ik merk wel dat collega’s bang zijn en zelf ben ik dat ook wel. We willen mensen helpen, maar lopen daarbij zelf wel een groot risico om ook besmet te raken en onze dierbaren te besmetten. Ook onder het zorgpersoneel zijn mensen die door gezondheidsklachten erg ziek kunnen worden van dit virus. 

We hebben nu gelukkig nog genoeg beschermend materiaal, maar bij een patiënt die geen coronabesmetting heeft, draag je dat materiaal niet. En als zo’n patiënt dan enorm begint te hoesten, dan voelt dat niet fijn.

Wat wel goed doet, is het de enorme waardering die we voor ons werk krijgen. Het applaus voor de zorg van vorige week, maar ook de Heerlense ondernemers en burgers die ons eten en andere bedankjes brengen. Dat sleept ons erdoor!”

Samen de schouders eronder

De PvdA is de partij van samen de schouders eronder. Kunnen wij iets doen om jullie te helpen? 

Chames: “Jazeker, de hele samenleving kan wat doen! Houd je in godsnaam aan de richtlijnen van de rijksoverheid. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan op z’n minst voor de kwetsbare mensen in de samenleving en voor mij en mijn collega’s! Ik geloof er echt in dat we deze crisis aankunnen, als we állemaal ons steentje bijdragen.

Waar ik mij ook enorme zorgen over maak is de nazorg voor de patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen en zijn genezen. De opname kan een traumatische ervaring zijn waardoor lichamelijke, maar ook psychische klachten kunnen ontstaan, met alle sociaal-maatschappelijke gevolgen van dien. Een vitaliteitsprogramma op basis van positieve gezondheid kan van grote waarde zijn voor de revalidatie van deze patiënten en het zou fantastisch zijn als de Provincie kan helpen om dit voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar te maken. ”

Bedankt

Daar zullen we zeker naar kijken, Chames. We nodigen je van harte uit om ons daar binnenkort eens wat meer over te vertellen. Voor nu willen we jou en je collega’s heel graag enorm bedanken voor jullie enorme toewijding, inzet en zorg. Pas goed op jezelf!

Het bericht Hulde aan de Helden: Chames Nouri, Intensive Care Verpleegkundige verscheen eerst op PvdA Limburg.

WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 21 T/M 27 MAART 2020

PvdA PvdA Lansingerland 28-03-2020 18:29

Dit is nummer 546 van de weekberichten van de PvdA-fractie in Lansingerland. Door de maatregelen rond het coronavirus zijn er begrijpelijkerwijs ook in de afgelopen week geen politieke vergaderingen geweest. Nu de wereld er ineens anders uitziet, kijken we in dit weekbericht nog eens kritisch naar onze eigen top 10 van prioriteiten die we precies een maand geleden publiceerden. We vertellen u ook hoe het politieke werk, zo goed als het gaat, weer wordt opgepakt. Tot slot gaan we in op een collegebrief over de driehoek Noordpolder. En net als vorige week zijn er voorjaarsfoto’s uit Lansingerland, met beelden van de natuur en van bedrijvigheid bij aanleggen van wegen.

https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-maart-2020/

Prachtige Groenzoom

HOE VERDER MET ONZE PVDA TOP 10 IN DEZE ZORGELIJKE DAGEN?

Nog maar één maand geleden publiceerden wij onze top 10 van prioriteiten voor de rest van deze bestuursperiode. De wereld is inmiddels ingrijpend veranderd. Het optimistische perspectief dat wij toen schetsten, is aan een herbezinning toe. Hoe zorgen wij er als raad en college voor dat de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis, waar wij kunnen, worden opgevangen? Ook in het tot één maand geleden welvarende Lansingerland zijn de klappen groot. Een aantal inwoners is besmet met het coronavirus en maakt zich met hun naasten grote zorgen. Soms is er sprake van een ziekenhuisopname wat veel spanningen en zorgen voor hen zelf en ook voor hun familieleden met zich brengt. Hele bedrijfstakken zien hun liquiditeit en marktperspectieven in rook opgaan. Bijvoorbeeld de tuinbouw, horeca, openbaar vervoer, evenementen branche, luchtvaart, kledingwinkels, kinderopvang, bloemenwinkels, rijscholen, autobedrijven, reïntegratiebedrijven, fietsenwinkels, benzinestations, culturele sector, taxibedrijven, markten, tandartsen, fysiotherapeuten, kappers en huis aan huismedia zijn sectoren in onze directe omgeving die vrijwel van de ene op de andere dag hun afzetmarkten dramatisch zagen krimpen. Ongetwijfeld gaat het om nog veel meer sectoren. Het gaat duizenden inwoners in Lansingerland direct aan. Voor vele flexwerkers, zzp’ers en ook jonge werklozen zijn het slechte dagen. Hun bestaanszekerheid staat op het spel.

De supermarkten en andere winkels die zorgen voor de levering van dagelijkse producten draaien daarentegen grote omzetten. Hun zorgen zijn de bevoorrading en de veiligheid in hun winkels. Zij slagen hier, ook in Lansingerland, uitstekend in. Wonderlijk is de plotselinge vraag naar speciale producten. Van toiletpapier wisten we het al maar ook schuurpapier is hier en daar uitverkocht. Er is ook een grote vraag naar bijvoorbeeld printers door het thuis leren van kinderen en ook naar spelletjes en boeken. Ondernemers zitten niet bij de pakken neer en slaan de handen ineen. Mooi voorbeeld is de thuisbezorgingsservice van een groot aantal ondernemers in Lansingerland. De crisis zorgt ook voor spannende innovatie op het terrein van digitale communicatie. Er wordt privé en zakelijk heel wat af vergaderd via de digitale media. En met succes. Overal in onze gemeente zijn mantelzorgers en vrijwilligers bezig om er voor te zorgen dat kwetsbare personen die nu aan huis gekluisterd zijn toch hulp krijgen. Ambtenaren en college hebben dagelijks contact met de maatschappelijke organisaties zoals de scholen, de verpleeghuizen, de wijkverpleegkundigen, en de thuiszorg. Ook zoeken zij contact met gezinnen en ouderen die hulp nodig hebben.

Zoals we vorige week al berichten, reageert het college van Lansingerland adequaat als het gaat om het organiseren van de financiële ondersteuning van zzp’ers. Het is goed dat al het gemeentelijke handelen nu volledig geconcentreerd is op het bestrijden van de crisis.

Onze top 10 prioriteiten “sneller & betaalbaar bouwen, voor iedereen betaalbare duurzaamheid, geen arme kinderen meer, basisbanen ook in Lansingerland, gratis openbaar vervoer voor alle AOW gerechtigden, grotere verkeersveiligheid, ook Lansingerland wordt Regenboog gemeente, infrastructuur voor fiets en openbaar vervoer moet nog beter, beschikbare en toegankelijke zorg en, als laatste, een fijne gemeente om te wonen en te werken”, staan nog steeds overeind. Deze tien prioriteiten blijven natuurlijk het sociaaldemocratische kompas waarop wij ook de komende periode zullen blijven koersen. U kunt ze nog eens nalezen op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-8-t-m-14-februari-2020/

De PvdA-fractie vindt het zinvol om direct na de herstart van het politieke bedrijf in een (digitale) commissievergadering te bespreken wat de meest prangende lokale en regionale knelpunten zijn met betrekking tot de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis. Daarbij zou ook ter tafel moeten komen welke rolvervulling onze gemeente kan hebben bij het vinden van oplossingen, zowel lokaal als in de regio. Daarbij moet ook aandacht zijn voor eventuele knelpunten die het college kan ervaren met de uitvoering van het financiële crisis pakket. Denk maar aan de zzp’ers, arbeidsmigranten en flexwerkers in de knel, de problemen voor de Voedselbank (te weinig aanvoer van goederen en vrijwilligers), de continuïteit van de Thuiszorg en jonge werklozen die niet direct een bijstandsuitkering kunnen krijgen.

Het college bericht al iedere week over de stand van zaken rond de coronacrisis. Wat ons betreft zorgt het college zelf voor een voorzet voor een bespreking van de belangrijkste knelpunten die er liggen. Voor het college en de raad staan het snelle herstel van de bestaanszekerheid van ál onze inwoners en bedrijven en het garanderen van goede zorg centraal en zo kan er tijdens de bespreking gericht gezocht worden naar oplossingen voor eventuele knelpunten.

De nieuwsbrief van het Centrum voor Lokaal Bestuur zette afgelopen week alle Corona maatregelen en initiatieven in een overzicht: CLB Coronamaatregelen op een rij.

https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-maart-2020/

Bezoekerscentrum A16: helaas nu niet te bezoeken

https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-maart-2020/

Aanleg A16 tussen Grindweg en N209

https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-maart-2020/

Heien bij Rotte voor aanleg aquaduct van A16

 SOCIALE AFSTAND HOUDEN NOOPT TOT DIGITAAL VERGADEREN

Zoals gezegd, zijn er in de afgelopen twee weken geen fysieke politieke vergaderingen geweest in het gemeentehuis. De fractieleiders spraken afgelopen woensdagavond telefonisch een dik uur met elkaar, de griffier en natuurlijk de burgemeester. Dat zullen ze voortaan iedere woensdagavond doen. Het voelde goed om elkaar te spreken en wel en wee uit te wisselen. Om te horen hoe het met de gezinnen, families, (thuis)werk en de andere fracties gaat. De burgemeester praatte ons bij en daaruit bleek dat de organisatie, coördinatie en uitvoering van ondersteuning van mensen die geraakt zijn en het waarborgen van veiligheid en openbare orde goed verlopen. De ambtenaren betrokken bij veiligheid, sociaal domein, dienstverlening en ICT hebben het druk. Alle fractieleiders spraken complimenten uit voor de organisatie.

De fractieleiders en hun fracties willen niet te lang wachten met doorgaan van het politieke werk, maar natuurlijk moeten eerst de grootste, acute taken rond de coronacrisis door college en ambtenaren worden afgehandeld. De ICT-afdeling heeft de handen vol gehad aan opzetten van het thuiswerken voor honderden ambtenaren en kan zich nu storten op het mogelijk maken van digitaal vergaderen. Zolang fysiek vergaderen niet of niet goed mogelijk is, kan de gemeenteraad namelijk digitaal besluiten gaan nemen. Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met de spoedwet die dit zal gaan regelen. ‘Zo kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren’, liet het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht weten. Een belangrijke voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Het wetsvoorstel zal op korte termijn van kracht worden, maar wanneer precies is niet bekend.

In de praktijk is een raadsvergadering waarbij alleen stukken afgehamerd worden nog te doen, maar een oordeelsvormende vergadering (commissievergadering) is al een stuk lastiger. Zaken die intensief overleg vragen en waarbij inspraak en participatie van burgers belangrijk is, zullen dus bijna zeker moeten worden uitgesteld. Er zal geprioriteerd moeten worden in de te bespreken stukken en te nemen besluiten. Voorlopig wachten we de digitale mogelijkheden af. Onze PvdA fractie belt voortaan op maandagavonden met elkaar. Vragen en zorgen neemt de fractievoorzitter dan mee naar de Presidiumvergadering op woensdag.

https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-maart-2020/

Polderweg nabij Bergboezem Berkel

 MISTIGE COLLEGEBRIEF OVER BOUWEN IN DRIEHOEK NOORDPOLDER

Over het bouwen van woningen in de driehoek in de Berkelse Noordpolder is veel te doen. De inwoners van de aanpalende Edelsteenwijk lopen te hoop tegen nieuwbouw op deze locatie. Zij vrezen verkeersoverlast en willen het bestaande uitzicht over de groene weilanden richting Zoetermeer niet kwijt. Tijdens de raadscommissie Ruimte van 16 maart beloofde wethouder Kathy Arends de communicatie met de omwonenden te verbeteren, de burgerparticipatie stevig vorm te geven en de kaderstellende positie van de raad veilig te stellen.

In een brief aan de raad dd. 26 maart worden deze toezeggingen verder uitgewerkt. Het college bezweert dat de (eventuele) ontwikkeling van deze locatie nog steeds in de eerste fase van het planproces zit. Het gaat om studeren, toetsen, afwegen en kaders op hoofdlijnen formuleren. Aan deze voorfase wordt door het college een extra fase toegevoegd. Er wordt een “participatieve Werkgroep Verkeer” ingesteld met bewoners en professionals. Het college: “De Werkgroep Verkeer kan de afweging van de verkeersvarianten verdiepen en aanvullen. De werkgroep bestaat uit de eigenaren van de gronden, de gemeente en bewoners en wordt gecoördineerd door iemand die niet betrokken is bij het project. Om de participatiegraad, doel, resultaat en stappenplan te duiden hebben we bijgaande participatieplan Werkgroep Verkeer samengesteld. De afvaardiging van bewoners willen we organiseren in samenspraak met de bewonerscommissie Edelsteenbuurt”.

Het college wil zich tijdens de eerste fase vooral focussen op de mogelijkheden om de nieuwe wijk op een goede manier voor het verkeer te ontsluiten. Lukt dit niet dan heeft de verdere planontwikkeling geen zin. De raad komt voor het college pas in beeld wanneer de eerste onderzoeksfase helemaal is afgerond. Dan kan de raad de kaders voor de opzet van de nieuwe wijk formuleren en een principebesluit voor de ontwikkeling nemen.

Onze fractie vindt de brief aan de raad moeilijk leesbaar en nogal mistig. Met een grote boog wordt in de onderzoeksfase om de boosheid van de inwoners over bouwen in het weiland heen gemanoeuvreerd. Die wordt in de eerste fase gemakshalve van de agenda geschrapt. Het is te verwachten dat de omwonenden hierop gaan reageren. Terecht constateert het college dat de raad pas in beeld moet komen na de afronding van de eerste fase. Op dit moment lopen studie, onderzoek, de wens om meer inspraak en de behoefte aan kaderstelling dwars door elkaar heen. Dit schiet niet op. Het college is nu aan zet maar moet wel voor heldere informatie aan het begin van het proces zorgen.

Het zou het college wel sieren om nog eens kritisch naar de brief van 26 maart te kijken. Die zorgt voor ruis, is moeilijk te vatten en roept dus nieuwe vragen en mogelijk politieke irritatie op. Wat ons betreft komt er een nieuwe brief die klip en klaar helderheid biedt over de door het college voorgestane aanpak, de regeling van verantwoordelijkheden in de voorfase en het moment waarop de raad in beeld komt. Het ligt wel voor de hand dat het college deze bijgestelde brief toetst aan het gevoelen van de raadscommissie Ruimte.

De collegebrief van 26 maart is te vinden op: Brief college over driehoek Noordpolder 26 maart 2020 onder nummer 3/26/2020

https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-maart-2020/

Paarden bij de Polderweg

https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-maart-2020/

 Minimanege aan Polderweg

Tot slot: Ook de aankomende week nog geen politieke vergaderingen, maar wel een kort overleg van de fractie op maandag en van het Presidium op woensdag. We zijn in afwachting van de digitale vergadermogelijkheden. Onze fractie blijft politiek interessante onderwerpen via het weekbericht met u delen. Zorg goed voor uzelf en anderen!

https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-maart-2020/

 Meertje in natuurgebied bij Polderweg

https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-maart-2020/

De Hichte in de Groenzoom

https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-maart-2020/

 Vogelaars in Groenzoom

Het bericht WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 21 T/M 27 MAART 2020 verscheen eerst op PvdA Lansingerland.

Vertel eens, een luisterend oor – Hulplijn Corona

PvdA PvdA Berg en Dal 28-03-2020 17:00

Informatie vanSociaal Team Berg en Dal& Forte Welzijn

Overheid, gemeenten en organisaties hebben ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Voor iedereen in Nederland heeft dit grote gevolgen. De huidige situatie brengt onzekerheden, vragen en soms ook spanningen met zich mee.

Wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft u vragen? Dan bieden wij een luisterend oor. We geven informatie en advies en als het nodig is ondersteunen we u.

Hoe neem ik contact op met de hulplijn?

Kom met ons in gesprek door te bellen naar: 024-2049699. We zijn elke werkdag bereikbaar van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Waarover kunt u bijvoorbeeld contact opnemen?

Balans thuiswerken en kinderen U bent zelf ziek of maakt zich zorgen over zieken in de omgeving Een grotere druk op u als mantelzorger U voelt zich eenzaam U zoekt hulp bij rouwverwerking of vragen bij een uitvaart U raakt uw baan kwijt of uw eigen bedrijf dreigt failliet te gaan

Zelf hulp aanbieden?

Wilt u graag uw steentje bijdragen en mensen in uw dorp een helpende hand bieden in deze lastige tijden? Ook daarvoor kunt u contact opnemen met de hulplijn.

Het bericht Vertel eens, een luisterend oor – Hulplijn Corona verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Vertel eens, een luisterend oor – Hulplijn Corona

PvdA PvdA Berg en Dal 28-03-2020 17:00

Informatie vanSociaal Team Berg en Dal& Forte Welzijn

Overheid, gemeenten en organisaties hebben ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Voor iedereen in Nederland heeft dit grote gevolgen. De huidige situatie brengt onzekerheden, vragen en soms ook spanningen met zich mee.

Wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft u vragen? Dan bieden wij een luisterend oor. We geven informatie en advies en als het nodig is ondersteunen we u.

Hoe neem ik contact op met de hulplijn?

Kom met ons in gesprek door te bellen naar: 024-2049699. We zijn elke werkdag bereikbaar van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Waarover kunt u bijvoorbeeld contact opnemen?

Balans thuiswerken en kinderen U bent zelf ziek of maakt zich zorgen over zieken in de omgeving Een grotere druk op u als mantelzorger U voelt zich eenzaam U zoekt hulp bij rouwverwerking of vragen bij een uitvaart U raakt uw baan kwijt of uw eigen bedrijf dreigt failliet te gaan

Zelf hulp aanbieden?

Wilt u graag uw steentje bijdragen en mensen in uw dorp een helpende hand bieden in deze lastige tijden? Ook daarvoor kunt u contact opnemen met de hulplijn.

Het bericht Vertel eens, een luisterend oor – Hulplijn Corona verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Vertel eens, een luisterend oor – Hulplijn Corona

PvdA PvdA Berg en Dal 28-03-2020 17:00

Informatie vanSociaal Team Berg en Dal& Forte Welzijn

Overheid, gemeenten en organisaties hebben ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Voor iedereen in Nederland heeft dit grote gevolgen. De huidige situatie brengt onzekerheden, vragen en soms ook spanningen met zich mee.

Wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft u vragen? Dan bieden wij een luisterend oor. We geven informatie en advies en als het nodig is ondersteunen we u.

Hoe neem ik contact op met de hulplijn?

Kom met ons in gesprek door te bellen naar: 024-2049699. We zijn elke werkdag bereikbaar van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Waarover kunt u bijvoorbeeld contact opnemen?

Balans thuiswerken en kinderen U bent zelf ziek of maakt zich zorgen over zieken in de omgeving Een grotere druk op u als mantelzorger U voelt zich eenzaam U zoekt hulp bij rouwverwerking of vragen bij een uitvaart U raakt uw baan kwijt of uw eigen bedrijf dreigt failliet te gaan

Zelf hulp aanbieden?

Wilt u graag uw steentje bijdragen en mensen in uw dorp een helpende hand bieden in deze lastige tijden? Ook daarvoor kunt u contact opnemen met de hulplijn.

Het bericht Vertel eens, een luisterend oor – Hulplijn Corona verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Corona-crisis: let een beetje op elkaar…

PvdA PvdA Tilburg 28-03-2020 16:36

De uitbraak van het COVID-19 virus, en de maatregelen die genomen zijn om ons te beschermen, hebben een grote weerslag op onze levens. Allereerst natuurlijk omdat we allemaal het risico lopen om ziek te worden. Vooral voor de meest kwetsbare mensen baart dit natuurlijk zorgen, maar ook door de richtlijnen die zijn ingesteld. Winkels zijn gesloten, activiteiten worden afgelast en we moeten afstand houden van de mensen waar we juist graag dichtbij zouden willen zijn. Voor PvdA Tilburg betekent dit natuurlijk ook dat onze bijeenkomsten worden afgelast, en dat de politieke processen op afstand verder gaan.

Het is belangrijk dat we juist in deze tijden een beetje naar elkaar omkijken. Als Pvda Tilburg willen we daar zo goed mogelijk bij helpen. Mochten we jou of iemand in je omgeving kunnen helpen, laat dit ons dan weten via bvansoolingen@gmail.com. Let op jezelf en op elkaar, en heel veel sterkte in deze tijd.

Bestuur & fractie PvdA Tilburg

Het bericht Corona-crisis: let een beetje op elkaar… verscheen eerst op PvdA Tilburg.

Een man om nooit te vergeten: Jan Poels

PvdA PvdA Meierijstad 28-03-2020 16:28

Gisteren kwam bij ons het bericht binnen dat Jan Poels is overleden.  We denken met warme genegenheid en bewondering aan hem terug: Een PvdA’er in hart en nieren, enorm gedreven en actief in onze partij, maar ook in tal van maatschappelijke organisaties. Jan is dertien jaar raadslid geweest voor PvdA in de gemeente Veghel. Jan stond

Het bericht Een man om nooit te vergeten: Jan Poels verscheen eerst op PvdA Meierijstad.

Een man om nooit te vergeten: Jan Poels

PvdA PvdA Meierijstad 28-03-2020 16:28

Gisteren kwam bij ons het bericht binnen dat Jan Poels is overleden.  We denken met warme genegenheid en bewondering aan hem terug: Een PvdA’er in hart en nieren, enorm gedreven en actief in onze partij, maar ook in tal van maatschappelijke organisaties. Jan is dertien jaar raadslid geweest voor PvdA in de gemeente Veghel. Jan stond

Het bericht Een man om nooit te vergeten: Jan Poels verscheen eerst op PvdA Meierijstad.

Bezinning

PvdA PvdA Tilburg 28-03-2020 16:14

We hebben de schutting in de tuin af. Van boven tot onder en van links naar rest wit geschilderd. Wegenwit, stinkt als een gek dat goedje, maar het blijft er voorlopig wel opzitten zeiden ze bij de doe-t-zelf.

We hebben iedereen inmiddels wel eenmaal ge-appt, gebeld of een kaart gestuurd.

En dan is het ineens al dagen stralend weer. Frisjes, maar uit de wind al snel goed warm.

Normaal gesproken zouden we naar Hilvarenbeek fietsen om ma te bezoeken. Meenemen naar een terras, of een rondje wandelen rond het ouderen complex waar ze woont. Kan niet, mag niet, is verboden.

Ze heeft zich er bij neergelegd. Sprak ma vorige week nog van ‘het lijkt in de verste verte niet op de oorlog’. Daar komt ze nu van terug met dat huisarrest.

‘We mogen zelfs niet in de binnentuin’, kreeg ze te horen. En dat net nu de zon iedere dag schijnt! Dat valt zwaar voor een buitenmens, die van de dokter juist veel moet bewegen.

Met onze partij hebben we besloten leden te bellen. Luisteren of ze hulp nodig hebben, of ze niet verpieteren. Dat valt reuze mee, merk ik. De meeste oudere leden redden zich bijzonder goed. Ze hebben een fijne familie, goede buren en gelukkig zijn ze vaak nog samen met een partner, die ook gezond is. Om en om boodschappen doen, of een lieve neef die even langskomt en naar de super rijdt.

De alleenstaanden hebben het op momenten zwaar. Dat merk je aan de telefoon. Als de kinderen ver weg wonen, niet mogen reizen of een verkoudheidje hebben met een loopneus, zit pa alleen voor zich uit te staren.

‘Maar misschien dat de wereld nu eindelijk gaat beseffen dat we totaal verkeerd bezig zijn’, verzuchtte een voorheen gestaalde vakbondsman. Dat hoor ik vaker om me heen. Allemaal een stapje terug, nadenken over hoe nu verder.

Idealistisch, te idealistisch bedacht, omdat ik nu al lees hoe sommige rijken met een flink aandelenpakket al weer tonnen per week winst binnenharken door op de beurs een koop- en verkoopspelletje te spelen met hun goed gevulde portefeuilles.

De postertekst van Loesje blijft intussen mooi: ‘De natuur is zich aan het bezinnen of de mens mag blijven……’

Complotgedachten zijn momenteel populair. Bij de glasbak voerden wij met drie mannen deze week een leuke discussie over de maatregelen van dit kabinet. Hoe ons land via corona wordt voorbereid op een toekomst met structureel ingeperkte vrijheden. Als we dit pakket coronamaatregelen als samenleving kunnen accepteren, dan zijn er vast nog wel meer strikte beperkende regels te verzinnen, heette het tijdens ons wegwerpen van statiegeldloos glaswerk. Een totaalverbod op roken, vanwege de grote maatschappelijke last en de enorme claims op de gezondheidszorg was zo bedacht.

Na de landelijke en internationale politiek belandden we in het heerlijke zonnetje op recente lokale besluitvorming. De voorgenomen bouw op het Pieter Vreedeplein maakt een van van ons permanent bijzonder boos. ‘Schandelijke vriendjespolitiek, smerige trucs’, vond hij.

Direct daarop volgde een gezamenlijke woede over de plannen met Wijkevoort: hoe ze het in hun hoofd halen om dat schaarse groen te verkwanselen. ‘Daar moeten alle weldenkende partijen toch voor gaan liggen?’ Ik gaf ze volmondig gelijk, op 1,5 meter afstand.

Zo’n COVID-19 crisis leidt bij velen tot stress, onvrede, niet te beteugelen hebzucht en hamstergedrag, angst, onbegrip en zelfs boosheid.

Mooi is echter daarnaast de bezinning, de rust in de stad en het langzame besef dat bij veel mensen doordringt dat niet alle rijkdom en verworvenheden in ons dagelijkse bestaan vanzelfsprekend zijn.

Wij kunnen in ons landje nu even niet zomaar naar buiten, naar het strand, het terras of boodschappen doen. Of bij iemand op bezoek.

In sommige landen is dat al jaren de dagelijkse praktijk.

En niet vanwege een stom virus.

Het bericht Bezinning verscheen eerst op PvdA Tilburg.