Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

77079 documenten

Zuidoost-Drenthe stemt: Drents ...

D66 D66 VVD CDA PvdA Borger-Odoorn 19-02-2019 07:53

Zuidoost-Drenthe stemt: Drents lijsttrekkersdebat tussen VVD, PvdA, CDA en D66 Op initiatief van het bestuur van D66 Zuidoost-Drenthe is er op maandag 25 februari een debat tussen de Drentse lijsttrekkers van VVD, PvdA, CDA en D66. Het debat is in samenwerking georganiseerd door alle vier de partijen. Wie en wat valt op? Aan de hand van grote en kleine provinciale kwesties die spelen in Zuidoost-Drenthe zullen Henk Brink, Cees Bijl, Henk Jumelet en Anry Kleine Deters het vuur aan de schenen worden gelegd. In de woorden van Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma ‘zijn we samen Drenthe,’ maar de bestemming kennen betekent natuurlijk niet automatisch ook dezelfde route kiezen! Meeluisteren? Meedoen! Als locatie voor het lijsttrekkersdebat is gekozen voor Hotel ten Cate, in Emmen. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom aan de Noordbargerstraat 44. Vanwege de verwachte drukte is het wel aangeraden om op tijd te komen, want om 20.00 uur stipt wordt er afgetrapt. Weet u nog niet op welke partij u gaat stemmen op 20 maart? Of twijfelt u? Of bent u juist van harte overtuigd van uw keuze? Laat deze avond horen wat de provincie voor Zuidoost-Drenthe kan of moet betekenen!? Hotel ten Cate 19.30 Starttijd

Openbare fractievergadering 20 februari

PvdA PvdA Hollands Kroon 18-02-2019 22:45

https://hollandskroon.pvda.nl/nieuws/openbare-fractievergadering-20-februari/

© BreBuc / PvdA HK

Openbare fractievergadering 20 februari in de raadszaal van MFA de Ontmoeting start om 20:00 uur.

Hierbij de agenda van onze openbare fractievergadering. Op de agenda staat een kennismakingsbezoek van Rian van Dam, onze nieuwe burgemeester. Helaas wordt dit bezoek (wegens ziekte) uitgesteld.

 

 

 

Agenda fractievergadering 20 februari – 20.00 uur, MFA De Ontmoeting (Robbenoordbos) Opening/mededelingen Kennismaking met Rian van Dam Ingekomen post/stukken Actuele zaken Presidium 14 februari Raadsvergadering donderdag 28 februari 2019 Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen Mededelingen van het bestuur Rondvraag/wvttk Sluiting

Het bericht Openbare fractievergadering 20 februari verscheen eerst op PvdA Hollands Kroon.

Zeker zijn -Provincie en Waterschap ‘lekker dichtbij’

PvdA PvdA Gilze en Rijen 18-02-2019 22:23

Herkenbare PvdA-kandidaten uit Gilze en Rijen voor Provincie en het Waterschap

Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten van ‘onze’ Provincie Noord-Brabant én voor het Algemeen Bestuur van ‘ons’ Waterschap Brabantse Delta. Eigenlijk zijn het net de gemeenteraden van de Provincie en het Waterschap waarvoor we naar de stembus gaan, dus heel herkenbaar. En dat geldt ook voor herkenbare onderwerpen, zoals betaalbaar wonen, de vervuiler betaalt, bereikbare zorg, werk voor iedereen, schoon water en een gezonde, duurzame woon- en leefomgeving. En dan kun je je stem ook nog eens uitbrengen op een herkenbare PvdA-kandidaat uit Gilze en Rijen. Dat alles brengt de Provincie en het Waterschap ‘dichterbij’ dan je denkt!

 

Provinciale Staten Met Willem Starreveld (willemstarreveld@kpnmail.nl) uit Gilze en Ton Hesemans (tonhesemans@planet.nl) uit Rijen op de PvdA-kandidatenlijst hebben we twee ervaren mensen die Gilze en Rijen door en door kennen. Van groot belang om de ‘verbinding’ te leggen tussen gemeentelijke en provinciale thema’s waarvoor de PvdA zich sterk wil maken.

https://gilzerijen.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-provincie-en-waterschap-lekker-dichtbij/

Willem (l) en Ton. Foto Pix4Profs/Jan Stads

Zeker zijn van versneld bouwen van (huur)woningen voor de middengroepen en woningen beneden de huursubsidiegrens. En niet te vergeten van een energietransitie, waarbij de PvdA als uitgangspunt heeft dat de vervuiler betaalt. En er gezorgd wordt voor een betere woning met een lagere energierekening en huurders er niet op achteruit gaan. In een volgend artikel komen we daar graag op terug.

 

Waterschap Wat in Gilze en Rijen geldt voor de Provincie geldt ook voor het Waterschap. Ook hiervoor staan twee ervaren PvdA-ers op de kandidatenlijst. René Drogt (redropoint@gmail.com) uit Rijen en Lau Lavooij (laulav@ziggo.nl) uit Gilze weten van de hoed en de rand als het om het Waterschap gaat.

https://gilzerijen.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-provincie-en-waterschap-lekker-dichtbij/

René (l) en Lau. Foto Pix4Profs/Jan Stads

Zeker zijn dat in deze tijd van klimaatverandering en pieken in het weerbeeld er een goede afstemming is in maatregelen tussen de Gemeente en het Waterschap. Natuurlijk staat de veiligheid voorop en moeten we voorkomen dat we ‘natte voeten’, of erger krijgen. Maar ook (echt) schoon water, vergroening en duurzame energieopwekking zijn van groot belang voor het leefklimaat van mens, plant en dier. Volgende keer meer hierover.

 

Zeker zijn Zeker zijn van een Provincie en een Waterschap die niet in een ivoren toren zitten. Zeker zijn van herkenbare en aanspreekbare PvdA-kandidaten uit Gilze en Rijen. Stem 20 maart PvdA en de Provincie en het Waterschap is dichterbij dan je denkt.

 

Het bericht Zeker zijn -Provincie en Waterschap ‘lekker dichtbij’ verscheen eerst op PvdA Gilze en Rijen.

Jong geleerd …..

PvdA PvdA Schagen 18-02-2019 22:07

De afgelopen periode zijn 150 leerlingen van het VMBO Regius College in de Raadszaal langs geweest om de beginselen van het debatteren tot zich te krijgen.

Docent Tim Bijpost (op de PvdA-lijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018) heeft het initiatief genomen om dit onderdeel te gaan oefenen en waar kan je dat natuurlijk het beste doen: in de raadszaal van de gemeente Schagen.

De wethouders Kruit, Beemsterboer en Heddes hebben de taak op zich genomen om de verschillende klassen onder te dompelen in de plaatselijke politiek. De leerlingen waren heel enthousiast over deze manier van lesgeven en -krijgen. Elke bijeenkomst werd afgesloten met een echt debat, waarvoor de voorbereidingen in de klas al waren getroffen. Al met al een geslaagde actie die volgend jaar zeker navolging krijgt!

https://schagen.pvda.nl/nieuws/jong-geleerd/

Wat zit er toch onder de tafel?

Het bericht Jong geleerd ….. verscheen eerst op PvdA Schagen.

Over zekeren, verzekerd en ...

PvdA PvdA Harderwijk 18-02-2019 21:17

Over zekeren, verzekerd en natuurlijk zeker zijn! Lees de column van ons fractielid Max Ferwerda! https://harderwijk.pvda.nl/nieuws/bent-u-gezekerd/

Bent u gezekerd?

PvdA PvdA Harderwijk 18-02-2019 21:16

Wat krijgen we nou, denkt u wellicht. Een column over bergbeklimmen of abseilen bij de PvdA. Nou, dat niet, maar het thema is wel “zekeren”. Die term uit sporten waarbij je extra gezekerd moet zijn omdat er risico aan zit, is ook van toepassing op het leven. Het leven is immers risicovol. En daar speelt de commercie op in. U kunt zich tegen de gekste dingen verzekeren, tegen de gekste premies. En als je dat kan betalen, dan is dat fijn, dat geeft rust, dat geeft minder zorgen. Maar tegelijk is dat natuurlijk raar. Juist de mensen die het wat minder hebben, lopen het meest risico, maar kunnen het verzekeren niet betalen.

Maar gelukkig, daar kan overheid bijspringen. En dat doet ze ook. Met een zorgverzekering, waarvan de kosten beheersbaar blijven met een zorgtoeslag, met een huurwet die ook weer compensatie bevat met huurtoeslag. En nog een heleboel andere regelingen. Zo veel dat mensen vaak door het bos de bomen niet meer zien. En dat zorgt er voor dat die zelfde overheid dat bos ook wel wat wil uitdunnen. Maar hier is dat de vraag of dat handig is. Want zekerheid bieden is vaak maatwerk. Een algemene belastingverlaging, betaald met afschaffen van regelingen klinkt wel goed, maar raakt vaak de verkeerde mensen. Net als boetes omdat je iets vergeten bet te melden of aan te vragen. Ook daar raak je juist de mensen die het wat moeilijker hebben. Dus geen boete om de boete, maar alleen als er echt schade is of aantoonbaar fraude. En vooral duidelijkheid over de bomen in het bos.

2 jaar terug bracht de PvdA een flyer uit, met daarin 10 regelingen. Bijvoorbeeld de zorgverzekering voor minima via de Gemeente, de eenmalige bijdrage schoolkosten, de kwijtschelding belastingen, enzovoort, enzovoort. Allemaal regelingen om je wat zekerder te voelen. Maar we zijn 2 jaar verder en dus gaan we binnenkort de regelingen in Harderwijk weer eens tegen het licht houden. Best een klus, want, zoals gezegd, het is een bos met veel bomen. Maar dat geeft niet. We gaan het uitzoeken en publiceren op onze site. Geen computer of geen internet laat het ons weten, dan sturen we u een afdruk of geven een persoonlijk advies. Bijvoorbeeld dat er een computerregeling is voor scholieren. Zeker weten!

Het bericht Bent u gezekerd? verscheen eerst op PvdA Harderwijk.

https://www.google.com/amp/s/www.omro ...

PvdA PvdA Heerde 18-02-2019 20:57

https://www.google.com/amp/s/www.omroepgelderland.nl/nieuws/amp/2399867/Heerde-steekt-stokje-voor-regenboogvlag

Waterschap Aa en Maas20 maart gaan ...

PvdA PvdA Laarbeek 18-02-2019 20:39

Diep door het stof

PvdA PvdA Tilburg 18-02-2019 20:29

De gemeenteraad in Tilburg nam maandagavond tijdens de raadsvergadering een besluit over de hoogte van de schadevergoeding voor alle 800 betrokkenen bij het chroom-6-drama. Lees hier de bijdrage van de PvdA Tilburg:
Beste betrokkenen en aanwezigen,
Deze regeling gaat over mensen. Mensen die onnodig leed is aangedaan, die ziek zijn geworden of zijn overleden. Mensen die de afgelopen jaren gestreden hebben voor erkenning. Gestreden om gehoord te worden voor wat hen is aangedaan.
De commissie is glashelder in haar conclusies en aanbevelingen. De gemeente is duidelijk tekort geschoten in haar zorgplicht en de NS heeft essentiële informatie over de aanwezigheid van Chroom-6 niet gedeeld. De commissie adviseert om ruimhartig en barmhartig te zijn richting betrokkenen.
Afgelopen maandag heeft een aantal van u gesproken over de regeling. Dank aan de insprekers die ook vaak de afgelopen jaren een stem hebben gegeven aan hen die dat niet konden. Veel van de betrokkenen hebben hun ervaringen en reacties ook gedeeld bij de presentatie van het onderzoek in deze zaal twee-en-een-half week geleden. Dank ook daarvoor. U heeft met uw inbreng uw vinger op de zere plekken weten te leggen. Het is nu aan de politiek.
De Partij van de Arbeid heeft 2,5 jaar lang gewacht op de resultaten van het onderzoek. Ons geduld is de afgelopen periode ernstig op de proef gesteld met de schrijnende verhalen die we, en met name mijn voormalig collega Orkun Baytemir, te horen kregen. De PvdA vond echter dat de commissie in alle rust en zorgvuldigheid haar werk moest kunnen doen. Dat is gelukkig gebeurt. Slechts een enkele keer hebben we van deze lijn moeten afstappen, ter wille van de barmhartigheid. Dat was het geval met de motie voor de tegemoetkoming voor het eigen risico voor de zorgkosten. Dat duurde te lang. Vanavond doen we wederom een beroep op de ruimhartigheid en barmhartigheid.
Een regeling zal nooit de geliefde kunnen terughalen, de gezondheid kunnen verbeteren of de onzekerheid kunnen wegnemen. Na de erkenning in het rapport verdienen betrokkenen ook snel duidelijkheid over de regeling. Zorgvuldigheid is daarbij geboden. Het college heeft langs het advies van de commissie een regeling opgesteld, bestaande uit vier pijlers. Het fundament in het advies van de commissie is overgenomen en met het onafhankelijke panel zien we nadrukkelijk een poging van het college terug om betrokkenen die ziek zijn via maatwerk te compenseren en ruimhartig te zijn. De regeling die voor ons ligt poogt het hoofd en het hart te verbinden. Wij hebben ten aanzien van de regeling nog wel vijf zorgen of vragen;
1 Open eindregeling
Tijdens de inspraakavond sprak de FNV haar zorgen uit over de uitputting van de middelen die beschikbaar zijn voor de betrokkenen. 5 miljoen voor rekening van de gemeente en 5 miljoen voor de NS. Gelukkig heeft u in uw raadsbrief daar het nodige al over verteld, maar het is goed dat hier te herhalen. Wat gebeurt er als het bedrag uitgegeven is? Moeten we daar dan opnieuw over in debat? Wij beschouwen de regeling als een open einderegeling. Weet u inmiddels hoe de NS dat ziet?
2 Schuldenbewind
Een aantal betrokkenen stelden vragen over wat er ging gebeuren met het geld als men in schuldenbewind zat. U was gebonden aan wettelijke regelgeving. Wij menen dat het college moet gaan meewerken om via een derdenrekening tot uitkering van de tegemoetkoming te komen. Of ziet u andere oplossingen?
3 Monitoring en vervolg
Het college streeft er naar om per 1 april het steunpunt operationeel te hebben. Als PvdA vinden we het belangrijk dat betrokkenen die dat willen mee kunnen denken in de totstandkoming van het steunpunt. Tijdens de inspraakavond gaven enkele insprekers aan dit op prijs te stellen. De PvdA is benieuwd of u hier al een eerste gedachte bij heeft? Voorts zou de PvdA, maar ik denk ook de raad, de uitvoering van de regeling en het steunpunt nader willen volgen. Wij verwachten het eerste jaar een maandelijks terugkoppeling van de voortgang. Is het college bereid dat te geven?
4 Asbest en zware metalen
Over schadelijke stoffen anders dan chroom-6 durft de commissie geen uitspraken te doen omdat daar te weinig gedetailleerde informatie over beschikbaar is. Ten aanzien van asbest en zware metalen heeft een inspreker een aantal documenten beschikbaar gesteld waaruit de indruk ontstaat dat de opgeknapte treinen asbest hebben bevat. In een van de deelonderzoeken van de commissie wordt beschreven dat treinen met asbest ‘gescheiden aangeboden’ werden. Kortom, het is onduidelijk. Is het college bereid om het RIVM te vragen hier meer informatie over te geven aan betrokkenen en gemeenteraad? Met betrekking tot asbest bestaat er landelijk al een regeling waar werknemers een beroep op kunnen doen. De PvdA is van mening dat deelnemers van tROM met vastgestelde asbestose of Mesothelioom op dit moment al een beroep kunnen doen op de landelijke regeling. Is het college dezelfde mening toegedaan?
5 Categorie bij blootstelling
Wat vertellen we iemand die niet aan treinen heeft geschuurd, wel aan chroom6 is blootgesteld en longkanker heeft? Sorry, u bent wel ziek, maar omdat we in uw ‘groepsscenariocombinatie’ niet hebben kunnen herleiden of uw blootstelling groot genoeg is geweest krijgt u maar de helft?! Ten aanzien van de vergoedingen die horen bij longkanker, neus- en neusbijholtekanker, maagkanker zien we een verdeling die wij niet kunnen verklaren, anders dat u defensie volgt. Maar de omstandigheden hier zijn wezenlijk anders geweest. Voor longkanker, maagkanker en neus/neusbijholtekanker wordt door de commissie geconcludeerd dat voor alle beoordeelde groepen met mogelijke blootstelling aan chroom-6 het waarschijnlijk is dat deze gezondheidseffecten kunnen optreden. Ook wordt aangenomen dat er geen veilige drempelwaarde kan worden afgeleid. Dit houdt in dat iedere blootstelling aan chroom-6, hoe gering ook, een tumor kan induceren. De PvdA vind dat we betrokkenen in categorie B en C, die wel degelijk ziek zijn, en waarvan we weten dat die zijn blootgesteld aan chroom-6 hetzelfde bedrag moeten geven als die in categorie A. Is het college daarmee eens?
Ter afronding voorzitter. Met het rapport is er eindelijk erkenning, hopelijk is er vanavond ook een regeling dat ons hart ook met ons hoofd kan verbinden. Na vanavond richten we ons op het onderzoek van het openbaar ministerie, de verantwoordelijken en op de lessen die we moeten trekken met betrekking tot de toepassing van gevaarlijke stoffen, in treinen, overheidsgebouwen en ons historisch erfgoed in de Spoorzone. Het vertrouwen van betrokkene is ernstig beschaamd. De PvdA heeft een vijftal zorgpunten benoemd en verwacht daar ook ruimhartige antwoorden op.

Het bericht Diep door het stof verscheen eerst op PvdA Tilburg.