Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

93163 documenten

Hulp bij de Voedselbank

PvdA PvdA Ermelo 19-03-2023 15:32

Door Aad Bezemer – Vorige week donderdag (9 maart) zijn leden van ChristenUnie en Progressief Ermelo weer naar de Voedselbank in Harderwijk gegaan om daar te helpen met het sorteren van binnengekomen producten. Het is voor deze partijen vaste gewoonte … Vervolgd

The post Hulp bij de Voedselbank first appeared on Progressief Ermelo.

PvdA/GroenLinks: herinrichting Raadhuisplein in Panningen kan anders en veel goedkoper

PvdA PvdA Peel en Maas 18-03-2023 12:14

https://pvdagroenlinks.nl/pvda-groenlinks-herinrichting-raadhuisplein-in-panningen-kan-anders-en-veel-goedkoper/

Er is in Peel en Maas veel te doen over de peperdure herinrichting van een deel van het centrum van Panningen, waarvoor zeven goede woningen gesloopt moeten worden. Althans dat is wat B&W voorstelt.

Middels een amendement stelt PvdA/GroenLinks aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor een andere, veel betere en ook veel goedkopere variant voor de herinrichting van de Raadhuisstraat en het Raadhuisplein. Het is een nadere invulling van variant 3 die als voornaamste kenmerk heeft dat er geen enkele woning gesloopt hoeft te worden.

Deze uitwerking van variant 3 heeft de volgende kenmerken: – Geen sloop van woningen, dat is niet nodig en zeker in deze tijd van woningtekorten niet uit te leggen.

– Doorgaand verkeer van Patersstraat richting Beekstraat en vice versa wordt onmogelijk: men kan met de auto alleen vanaf Patersstraat naar Raadhuisplein rijden om de auto daar te parkeren en als er geen plek is moet men weer terug naar de Patersstraat. Daarom spreken we van een parkeerhaven. Dat maakt dit deel van het centrum al veel rustiger, want nu is er veel sluipverkeer.

– Beatrixstraaat en Julianastraat worden aan beide zijde (zijde Raadhuissstraat en zijde Wietelweg) afgesloten voor autoverkeer; alleen mensen die aan deze straten wonen kunnen daar met hun auto in- en uitrijden.

– Voorlopig behoud van het merendeel van de parkeerplaatsen op het Raadhuisplein; dat plein kan geheel autovrij worden als ons idee omtrent de Snuffelshop-locatie doorgaat. Dat idee is om de Aldi niet op de locatie van de Snuffelshop te vestigen, maar daar eventueel parkeerplekken te maken; dan hoeven daar ook geen goede woningen gesloopt te worden, het wordt minder druk op het kruispunt Patersstraat-Raadhuisstraat en op de postkantoorlocatie, waar nu ook nog geparkeerd wordt, kunnen dan woningen gebouwd worden.

– De parkeerplaatsen achter Change (Leerlooierweg) worden ook ingericht als een parkeerhaven: de auto’s kunnen er inrijden vanaf Tummers/Ruysstraat en moeten langs deze weg weer terug als er geen plek is.

– Er mag maar hooguit 1 uur geparkeerd worden op beide parkeerhavens (Raadhuisplein en Leerlooierweg), behalve genoeg plekken voor invaliden die daar de auto 3 uur mogen parkeren.

– De huidige wegligging van het stukje Raadhuisstraat vanaf Patersstraat tot bij Omsels blijft zoals het nu is; in de plannen van het College wordt die weg verlegd naar het Raadhuisplein, zodat er een breder wandelgebied komt langs de daar liggende winkels; maar dat lijkt ons een erg dure zaak en ook niet meer nodig als heel veel sluipverkeer daar weggehaald wordt door het afsluiten van de mogelijkheid om vanaf Patersstraat binnendoor via Leerlooierweg naar Ruijsstraat of Beekstraat te rijden en vice cersa.

– Het Raadhuisplein wordt voorlopig op een goedkope maar fatsoenlijke wijze vergroend, via grote plantenbakken zoals die staan voor het Huis van de Gemeente. Als er kermis is kunnen die bakken gemakkelijk verplaatst worden.

– Voor ons hoeft de bestrating van het Raadhuisplein en de trottoirs langs dit gedeelte van de Raadhuisstraat ook niet vervangen te worden.

– Daarmee houden we de uitgaven ook beperkt. We hebben die uitgaven taakstellend gesteld op 150.000 euro. Dat is een heel ander bedrag dan de 6 miljoen die het college aan de herinrichting van dit deel van het centrum wil besteden. En dat bedrag is naar ons idee enkele miljoenen te laag gehouden.

Deze punten zijn gemotiveerd weergegeven in het amendement dat PvdA/GroenLinks indient in de raadsvergadering van 21 maart 2023.

Het bericht PvdA/GroenLinks: herinrichting Raadhuisplein in Panningen kan anders en veel goedkoper verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Hoe nu verder met de N65?

PvdA PvdA Vught 18-03-2023 08:07

Op verzoek van D66 en het college is er in de commissievergadering van 16 maart gesproken over een aantal vragen met als strekking “hoe nu verder met de N65?”.

Een overzicht in een notendop

Er is een bestemmingsplan vastgesteld voor ombouw van de N65. Tegen dat plan zijn nogal wat bezwaren ingediend en een zestal van die bezwaren zijn door de Raad van State (RvS) toegewezen. De RvS vond de bezwaren zo zwaarwegend dat de gemeente niet in de gelegenheid gesteld is om het plan te wijzigen. De RvS vernietigde dus het besluit. Dat betekent dat we weer op hetzelfde punt staan als een paar jaar geleden. Als je wat wilt wijzigen dan moet er een nieuw plan gemaakt worden. De advocaat van de gemeente heeft naar aanleiding van de RVS uitspraak een toelichting gegeven en daar een stuk over geschreven. Dat was nogal “enerzijds – anderzijds” maar wij trokken uit het totaal de volgende conclusie.

Conclusie PvdA-GroenLinks

Het is triest dat er zoveel moeite, tijd en geld is gestoken in een plan dat uiteindelijk de toets der kritiek niet kan doorstaan. Het is slecht nieuws dat als gevolg hiervan de onveiligheid, slechte oversteekbaarheid en andere overlast blijven bestaan. Goed nieuws is wel dat de bomen gespaard blijven en de bewoners van de wegen direct grenzend aan de N65 niet geconfronteerd worden met een (extra) toename van het verkeer. U ziet: terugkijkend is dat ook “enerzijds – anderzijds”.

De vraag is nu hoe we verder gaan. Ik heb daar van gezegd dat nog één keer kijken naar de mogelijkheid of de huidige oplossing haalbaar is, wat ons betreft kan. Maar wij denken dat de kans dat daar iets uitkomt niet erg groot is. Er is echter zoveel moeite etc. besteed aan dit plan dat dit naar onze mening de moeite waard is.

Maar er moeten zeker ook alternatieven bekeken worden. Er zijn al een paar voorstellen gedaan die door een ’taskforce’ bekeken zullen worden: de zuid-west tangent, een tunnel en het afwaarderen naar een 50 km weg. In de commissievergadering kwam de vereniging Samen voor Vught met een extra alternatief. Zij stelt voor de N65 bij Vught  los te koppelen van de A2 en bij Tilburg van de A58. Dit om de toename van het verkeer te stoppen en daarmee het stikstof probleem op te lossen. We hebben expliciet gevraagd om dat alternatief in het onderzoek mee te nemen.

Een ding moet echter duidelijk zijn, wat er ook met de N65 gaat gebeuren, een absolute voorwaarde is  dat de stikstof depositie niet toeneemt maar liefst zelfs afneemt. Een nieuw plan moet “RvS-proof” zijn. Het plan moet zo helder zijn dat die zekerheid er vooraf is.

De meeste partijen in de raad staan er -min of meer- hetzelfde is als wij. Na de zomer komt het college met een nieuw voorstel, maar mijn overtuiging is dat we voorlopig met de huidige situatie zullen blijven zitten.

Roodlicht camera’s

Dat betekent dat aan de verkeersveiligheid voorlopig niks verander.  Dat is voor ons – en de meeste partijen in de raad – onaanvaardbaar. Vooral het “rijden door rood” is een doorn in het oog. De wethouder heeft toegezegd daar zo snel mogelijk actie op te ondernemen. De gemeente gaat daar helaas zelf niet over, maar maximale druk op justitie en Rijkswaterstaat zal nodig zijn om er tenminste voor te zorgen dat camera’s bij de verkeerslichten dat probleem zo veel mogelijk de wereld uit helpen.

https://www.pvda-gl.nl/hoe-nu-verder-met-de-n65/Ton van der Vossen

Het bericht Hoe nu verder met de N65? verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Raadhuisplein in Panningen opknappen kan anders

PvdA PvdA Peel en Maas 15-03-2023 18:00

https://pvdagroenlinks.nl/raadhuisplein-in-panningen-opknappen-kan-anders/

Ondernemers in het centrum van Panningen en het College willen het Raadhuisplein vergroenen. Ze willen daar zeven goede woningen voor slopen en een tweebaans parkeerweg aanleggen. De kosten worden geraamd op 6 miljoen; tel daar echter maar zeker 2 miljoen bij. PvdA/GroenLinks vindt dat het opknappen van dit deel van het centrum anders kan, beter en goedkoper.

Het centrum van Panningen stoelt op twee uitgangspunten: winkelgebied klein houden en vlak bij de winkels gratis parkeren. Daarom zijn er twee autopleinen midden in het centrum: Huybenplein en Raadhuisplein. Nu is het idee om het Raadhuisplein autovrij te maken en te vergroenen. Omdat de auto’s dicht bij de winkels moeten kunnen blijven parkeren, wordt een dure dubbelbaans parkeerweg aangelegd. Hiervoor moeten 7 woningen wijken.

Volgens ons kan het heel anders. Sluit sluiproute van Patersstraat via Raadhuisstraat, Leerlooierweg naar Ruysstraat en Beekstraat af. Dat haalt veel onrustveroorzakend verkeer uit het centrum. Sluit Beatrixstraat en Julianastraat af en laat daar alleen auto’s toe van de mensen die daar wonen. Vergroen het Raadhuisplein met verplaatsbare plantenbakken en offer hiervoor ettelijke parkeerplekken op. Maak van Raadhuisplein en Leerlooierweg groene parkeerhavens met hooguit 1 uur parkeertijd en mindervaliden 3 uur.

Mensen die in het centrum werken of daar recreatief gaan winkelen kunnen best wat verder lopen. De Aldi zou zich niet moeten vestigen op de plek van de Snuffelshop. Een betere plek voor zo’n supermarkt is bij de rotonde Everlo. Als ondernemers en College blijven vasthouden aan gratis parkeren in het centrum en men het Raadhuisplein helemaal autovrij wil maken, koop dan de Snuffelshop-locatie en maak daar parkeerplekken. Dan hoeven daar ook geen woningen gesloopt te worden en de bezoekers kunnen hun ‘rollend sacrament’ vlak bij de deuren van de winkels blijven parkeren.

Ons alternatief kost bakken minder geld en mensen kunnen in hun eigen huis in het centrum blijven wonen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Het bericht Raadhuisplein in Panningen opknappen kan anders verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

P21-fractie blikt terug op één jaar raadswerk

PvdA PvdA Bunnik 12-03-2023 17:40

Het einde van het eerste jaar van deze raadsperiode nadert. De 6 fractieleden, 2 fractie-assistenten en 2 wethouders van P21 hebben zich ingezet voor groener, socialer beleid in de gemeente Bunnik. Tijd voor een opsomming: welke stappen hebben wij als fractie het afgelopen jaar gezet en wat hebben wij samen met de wethouders en raad bereikt?

Stevige basisP21 heeft een coalitieakkoord gesloten met D66 en wethouders Hilde de Groot (P21/GroenLinks), Julie d’Hondt (P21/PvdA) en Ali Dekker (D66) zijn benoemd. Bij de presentatie van het akkoord citeert fractievoorzitter Arjen Hussem het uitgangspunt van P21 voor het verkiezingsprogramma en onze raadswerkzaamheden: “Gezond en gelukkig in je leefomgeving, nu en in de toekomst”. Met het akkoord en de benoeming van deze wethouders hebben wij hier een stevige basis voor gelegd.

Aandacht voor sociaal domeinNaast het coalitieakkoord, is met de gehele raad en na de nodige tijd en inspanning een raadsprogramma opgesteld. P21-raadslid Joost Lubbers: “Een belangrijke stap waarmee wij elkaar kunnen feliciteren. Alle partijen hebben hun standpunten geuit op het sociaal domein en dit hebben we na wikken en wegen met z’n allen kunnen omzetten in acties. Ik ga er vanuit dat we hiermee de sociale cohesie in de gemeente verder bevorderen.” Zo is er onder andere structureel meer geld vrijgemaakt voor jongerenwerk. Op het conto van de coalitie is een ander belangrijk sociaal succes het inrichten van een noodfonds voor kwetsbare huishoudens die in de knel komen door de hoge (energie) kosten. Daarnaast stonden wij samen met alle fracties in de raad achter plannen om geld in te zetten voor het verlagen van het energieverbruik bij huishoudens met lage inkomens.

Schone, veilige leefomgevingP21-raadslid Jeroen Sterk blijft aandacht vragen voor verkeersveiligheid, geluidshinder en luchtvervuiling in de gemeente, door steun te geven aan een oproep van CDA voor meer maatregelen tegen geluidsoverlast en luchtvervuiling; vragen te stellen over geluidsoverlast en over verkeersongevallen. Bovendien heeft hij samengewerkt om met een raadsbreed gesteunde motie meer aandacht te krijgen voor problemen met landbouwverkeer in Werkhoven. Verder is er, dankzij een motie van P21, geld vrijgemaakt voor het naar voren brengen van een mobiliteitsvisie op de oude provinciale weg (Traverse) in de dorpskern van Bunnik, vóór verdere uitwerking van de geplande doorfietsroute door het dorp. De eerste contouren van deze visie zijn begin maart gepresenteerd aan belangstellenden.

Betaalbare woningenP21 had eerder gepleit voor maatregelen om woningen betaalbaar te maken en te houden. Wij zijn blij dat er met dank aan de coalitie nu een ‘opkoopbescherming’ is ingevoerd met een lagere prijsgrens dan in het oorspronkelijke voorstel. Daarnaast steunden wij samen met alle fracties het invoeren van een doelgroepenverordening om nieuwbouwwoningen beschikbaar te houden voor bepaalde doelgroepen. P21-raadslid Koen van Gulik voert intensief overleg met andere fracties en het College over het woningbouwprogramma voor nieuwbouwwijk Kersenweide: hoeveel woningen komen er straks in de verschillende prijscategorieën en voor wie bouwen wij? Ook volgen wij de plannen voor nieuwbouw in de Stationsomgeving.

DuurzaamheidEnergieneutraal, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen: wat is, binnen de al gemaakte afspraken, haalbaar voor nieuwbouwwijk Kersenweide? P21-raadslid Jenny Houtgraaf houdt een vinger aan de pols door vragen te stellen en alle afspraken onder de loep te nemen, ook met aandacht voor het nabijgelegen Raaphofsebos: thuisbasis voor bijzondere diersoorten. Wij vroegen meermaals aandacht voor de slechte isolatiestaat van sociale huurwoningen en urgentie van verdere verduurzaming. De coalitie stemde vóór het afgeven van vergunningen voor twee zonneweides (Vlowijker en Zonnepark A12): een belangrijke stap richting een klimaatneutrale gemeente. En wegens onder andere impact op het milieu, zoeken wij manieren om het afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling terug te dringen.

Groen en klimaatadaptatieOnze wethouders werkten (en blijven werken) aan plannen die nodig zijn voor het verder vergroenen en klimaatadaptief maken van de gemeente: een plan voor het verminderen van restafval, een herziening van het water- en rioleringsplan met meer aandacht voor klimaatadaptatie, en een overkoepelend plan met ambities voor groen voor de komende 20 jaar. P21-raadslid Rob van Mourik houdt een ‘groene blik’ op deze ontwikkelingen. Door meerdere keren vragen te stellen aan het College en met een oproep voor een evaluatie van het vergunningsproces gaven wij ook gehoor aan zorgen van inwoners over de kap van een aantal bomen in de gemeente.

Financiële en technische stukkenNaast inhoudelijke stukken is het ook de taak van de raad financiële en ‘technische’ stukken af te handelen. Dit zijn soms complexe besluiten over het stellen van prioriteiten, of andere besluiten die nodig zijn om de gemeente draaiend te houden. Als fractie en wethouders hebben wij onder andere gepleit voor meer geld voor duurzaamheid en groen.

Groenere, socialere gemeentePersoneelstekorten bij de gemeente Bunnik hebben (net als bij andere gemeenten) impact op wat wij met z’n alleen kunnen bereiken. Maar alles overziend kijken wij als fractie tevreden terug op het eerste jaar van deze raadsperiode. De bereidheid tot samenwerking in de gehele raad geeft ons goede moed en wij blijven onze zes P21-zetels inzetten voor een groenere, socialere gemeente. Zin om hieraan bij te dragen? Wij maken graag gebruik van ideeën en kennis van al onze inwoners. Laat het weten aan het bestuur of de fractie.

Fractie van P21

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

PvdA PvdA Bunnik 12-03-2023 17:29

Het zal u niet ontgaan zijn dat we op woensdag 15 maart onze stem kunnen uitbrengen op kandidaten voor Provinciale Staten (PS) en Waterschappen. Stemmen op P21 kan dan niet omdat we een lokale partij zijn, maar wel op PS-partijen Groen Links of Partij van de Arbeid en op Waterschapspartijen Water Natuurlijk (gesteund door Groen Links) of Partij van de Arbeid.

In de campagne wordt wel duidelijk dat de provincie een belangrijke stem heeft als het gaat om beslissingen over de thema’s Economie en Gezondheid, Wonen, Mobiliteit, Natuur en Landbouw en Klimaatverandering. Maar hoe krijg je dat in Bunnik voor het voetlicht? Daartoe hebben PvdA Bunnik (Cecile aan de Stegge) en GroenLinks Bunnik (Maarten Verkerk) het initiatief genomen om een debat te organiseren tussen de lijsttrekkers van de vijf partijen die de Bunnikse gemeenteraad vormen én deelnemen aan de Utrechtse PS-verkiezingen. Dat is op 8 maart jl. gelukt in goede samenwerking met de lokale besturen van D66, CDA en VVD.

Fieke Vermeulen werd aangezocht om het debat te leiden en Burgemeester van Bennekom opende de avond in zijn gemeentehuis. Daarna kreeg Bunnikse Marijke Jongbloed van de Nederlandse Vrouwenraad de gelegenheid kort aandacht te besteden aan de rol van de vrouw in de politiek, in het kader van 8 maart Wereldvrouwendag. De Bunnikse partijen hebben haar laten weten dat ze van plan zijn om ruim voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen samen een avond te organiseren over dit onderwerp.

De vijf bovengenoemde thema’s werden daarna steeds ingeleid door één van de vijf lijsttrekkers waarna de anderen konden reageren. Dat leverde stevige, informatieve discussies op. Ook de zaal mocht vragen stellen. De andere partijen die meedoen aan de PS-verkiezingen kregen de gelegenheid om een korte pitch te geven over wat zij het belangrijkste punt vinden bij deze verkiezingen.

Een breed spectrum van standpunten werd zichtbaar in de debatten en de pitches. De sfeer was goed en uit de zaal kwamen lokaal belangrijke punten aan de orde zoals het gevaar van het rijden van landbouwwerktuigen door Werkhoven, de toestand van de N229, de luchtkwaliteit en de al dan niet zichtbare veranderingen in de biodiversiteit. Overwogen wordt ook bij volgende verkiezingen (Europees Parlement en Tweede Kamer) een soortgelijke avond te organiseren.

Als organisatoren vonden we de avond geslaagd, met veel waardering voor de grote inzet van Cecile en de strakke leiding van Fieke.

Op naar de stembus op 15 maart.

Harrie Eijkelhof

Het echte debat

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 12-03-2023 13:29

Geen tweestrijd maar één-tweetje. Linksom of Rechtsom is geen tweestrijd maar een één-tweetje tussen de ‘linkse wolk’ en Mark Rutte. Groen Links en PvdA helpen Rutte aan een meerderheid in de Eerste Kamer om onze pensioenen nog onzekerder te maken.

Rutte en de PvdA stonden eerder aan de basis van het toeslagenschandaal, het sluiten van de verzorgingshuizen en het verhogen van de AOW-leeftijd.

Voorkom dat de linkse wolk slechte plannen van Rutte door de Eerste Kamer loodst.

Bert Visser, raadslid

PvdA PvdA Ermelo 12-03-2023 00:01

Sinds 1984 woon ik in Ermelo. Ons mooie dorp bood al die tijd een thuis voor ons gezin: Een groene gemeente met prachtige voorzieningen. Inwoners met zorg, respect en aandacht voor elkaar. Vanwege de ligging en bereikbaarheid een goede locatie … Vervolgd

The post Bert Visser, raadslid first appeared on Progressief Ermelo.

Winkelopenstelling op zondag

PvdA PvdA Ermelo 11-03-2023 23:39

Door René Arts – De supermarkten en kampeerwinkel Hendriks mogen voortaan op zondagmiddag open. Dit is besloten in de vergadering van de gemeenteraad van afgelopen donderdag 9 maart, nadat PE een door Lida Veenstra en Rob Onderweegs geschreven initiatiefvoorstel hiervoor … Vervolgd

The post Winkelopenstelling op zondag first appeared on Progressief Ermelo.

Politiek Café over aanpak woningnood op woensdag 5 april 2023

PvdA PvdA Son en Breugel 10-03-2023 16:29

De woningnood grijpt diep in de levens van mensen in. Dat geldt ook voor honderden inwoners van Son en Breugel. Geen (passende) woning hebben heeft een negatieve invloed op hun welzijn en levensgeluk. Dat geldt zeker als zij in een kwetsbare situatie zitten door bijvoorbeeld schulden, werkeloosheid, een scheiding, leeftijdsgebreken of gezondheidsproblemen. Om de nood te lenigen moeten… Lees verder »Politiek Café over aanpak woningnood op woensdag 5 april 2023