Nieuws van politieke partijen over Gemeentebelangen B-E-S inzichtelijk

146 documenten

Het is wensdenken om te verwachten ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 26-08-2019 09:12

Het is wensdenken om te verwachten dat er snel een kentering komt in het tekort aan betaalbare woningen en door bijvoorbeeld de recreatieve verhuur te verbieden er plotsklaps meer “betaalbare” huizen bijkomen. Het tekort is een beeld dat niet alleen in Bergen maar in heel Nederland heerst. Creatieve oplossingen zoals bijv in een winkelgebied met veel leegstand, leegstaande winkelpanden te herbestemmen, kunnen wel bijdrage en een eerste aanzet zijn tot verbetering en structurele oplossing van het tekort.

Vandaag in het Financieel ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 21-08-2019 07:38

Vandaag in het Financieel Dagblad Bedrijven azen op stoppende boerderijen vanwege stikstofuitspraak In het kort . Ondernemers zoeken naar alternatieve routes om projecten te realiseren nu stikstofaanpak van de baan is. . Zo kijken ze of ze boerderijen kunnen overnemen. . Provincies houden voorlopig alle vergunningsaanvragen af. Nu de Nederlandse stikstofaanpak van de baan is, zoeken ondernemers naar alternatieve routes om bouwprojecten toch te realiseren. Dat blijkt uit een rondgang langs adviseurs en experts. Zo kijken bedrijven bijvoorbeeld of ze boerderijen kunnen overnemen om zo stikstofuitstootruimte te verkrijgen die ze nodig hebben voor een bouwproject. ‘Niet alle bedrijven kunnen wachten totdat de landelijke adviescommissie met een oplossing komt. Soms moet een bouwproject gewoon door. Die bedrijven kijken nu al of er in de buurt toevallig een agrarisch bedrijf stopt', zegt Lambert Polinder, adviseur bij Agrifirm. Namen van bedrijven wil hij niet noemen. Rondom grote steden Niels Bronsgeest, adviseur van Tauw, sluit ook niet uit dat er geanticipeerd wordt door ontwikkelaars. 'Ik ga er eigenlijk vanuit dat ze verkennen of ze vergunningen van stoppende landbouwbedrijven rondom de grote steden kunnen overnemen.' ‘Het is niet zo dat projectontwikkelaars het erf op komen rijden. Maar vanuit adviseurs horen we dat ze zich aan het oriënteren zijn'’• Trienke Elshof, bestuurder bij LTO, de brancheorganisatie voor agrarische bedrijven LTO, de brancheorganisatie voor agrarische bedrijven, bevestigt dat er al signalen zijn dat er op boerenbedrijven wordt geaasd. Plannen op losse schroeven Sinds de Raad van State afgelopen mei een vernietigend oordeel heeft geveld over de Nederlandse stikstofaanpak, zitten veel (woning)-bouwprojecten en uitbreidingen van veehouderijen in onzekerheid. Het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) maakte het mogelijk om te bouwen of veehouderijen uit te breiden in de buurt van natuurgebieden die vallen onder Natura 2000. De stikstof die hierbij vrijkwam en neersloeg in de natuur, kon worden gecompenseerd met maatregelen op de lange termijn. Die compensatie was volgens de Raad van State echter in strijd met de Europese regels en daarmee is de PAS van tafel. Het wegvallen van de PAS heeft grote gevolgen. Zo werd in juli al bekend dat de geplande verbreding van snelweg A27 door het Utrechtse Amelisweerd voorlopig niet door kan gaan door de stikstofuitspraak. Ook de woningbouw loopt gevaar, want bouwmachines en de auto's van de bewoners stoten stikstof uit. Vorige week zette de Raad van State nog een streep door de bouw van 470 woningen in Roermond. Omdat Nederland 166 Natura 2000-gebieden telt die over het land verdeeld zijn, liggen nieuwe woningen al snel in de buurt van zo'n gebied. Alles op slot In de impasse die nu ontstaan is, kijken veel partijen terug naar wat gangbaar was voordat het PAS in 2015 in werking trad. Dat was het zogeheten extern salderen, oftewel buiten je bedrijf naar stikstofruimte zoeken, bijvoorbeeld door een kippenboerderij die stopt over te nemen. Hoewel deze route al verkend wordt, ziet het er niet naar uit dat dit op korte termijn al gaat gebeuren. Provincies houden voorlopig alle vergunningsaanvragen af. 'Dat is een gezamenlijke afspraak tussen provincies, gemeenten en het Rijk. We moeten eerst een nieuw rekenmodel hebben. Anders is er geen onderbouwing mogelijk om een vergunning te verlenen', aldus gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg. Een woordvoerder van de koepelorganisatie van provincies IPO bevestigt dat er gekozen is om hier landelijk in op te trekken. Een adviescollege onder leiding van Johan Remkes moet in september met een oplossing voor de korte termijn komen. 'Drama vergroot' Adviseur Polinder vindt dat de provincies de situatie met deze afwachtende houding verergeren. 'Er zijn sinds mei geen vergunningen meer verleend. Door alles nu te parkeren wordt het drama van de PAS alleen maar groter gemaakt.' Hij wijst erop dat er momenteel ook niet meer 'intern gesaldeerd' kan worden door agrarische bedrijven. Dat betekent dat als je de uitstoot verkleint door bijvoorbeeld een emissiearme vloer in je stal te leggen, je die ruimte kan gebruiken voor een uitbreiding. 'Dat heeft altijd gemogen, vóór en tijdens de PAS, maar staat nu ineens op hold. Dat moet om heel veel aanvragen gaan', aldus Polinder. LTO-bestuurder Elshof beaamt dat zelfs intern salderen nu even niet kan. 'We zitten in een vacuüm.' Zij vindt deze pas op de plaats echter wel verstandig. 'We moeten toe naar een gebiedsgerichte aanpak, zoals de PAS was. Als je nu stikstofhandel weer op gang laat komen, gooi je roet in het eten voor zo'n brede aanpak. Beter even kiezen op elkaar en uiteindelijk een betere aanpak', aldus Elshof. https://fd.nl/ondernemen/1313191/bedrijven-azen-op-stoppende-boerderijen-vanwege-stikstofuitspraak?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20190821&s_cid=671

Vandaag in de Telegraaf, een ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 19-08-2019 08:33

Vandaag in de Telegraaf, een uitgesproken column van Annemarie van Gaal over het tekort aan betaalbare woningen. Hoe denkt u over haar suggestie om de woningmarkt op deze manier een boost te geven? 'Net als alle grote steden in ons land, kampt Den Haag met een gebrek aan betaalbare huurwoningen. Het probleem is bekend: onderwijzers, politieagenten en leraren verdienen te veel voor een goedkope sociale huurwoning en komen met geen mogelijkheid aan een betaalbare huurwoning in het middensegment tot €1000 per maand. Boudewijn Revis, de Haagse wethouder voor wonen, werd met de neus op de feiten gedrukt toen hij op het politiebureau aangifte deed van zijn gestolen fiets. De agente die de aangifte opnam vertelde dat ze net gescheiden was en op zoek naar een betaalbare huurwoning in Den Haag. Door de krapte op de middensegment-huurmarkt lukte het haar niet en moest ze iedere dag anderhalf uur reizen. Revis wil hier iets aan doen en komt nu met een primeur voor Nederland: voortaan moet iedereen die een huurwoning in het middensegment in Den Haag wil huren, een vergunning aanvragen; en die vergunning krijg je alleen als je als alleenstaande niet meer dan €57.000 per jaar verdient of als stel niet meer dan €67.000. Verhuurders van huurwoningen in het middensegment mogen die alleen verhuren aan huurders met een dergelijke vergunning. Daarmee hoopt wethouder Revis het scheefwonen in het middensegment tegen te gaan en te voorkomen dat het toch al schaarse aanbod van middensegmentwoningen wordt weggekaapt door mensen die met hun inkomen ook best een duurdere huurwoning in de vrije sector kunnen betalen. Ik begrijp de gedachtegang van Revis wel, en iedere poging om te zorgen dat deze groepen aan een betaalbare huurwoning kunnen komen, verdient lof. Maar deze vergunning lost het probleem van de krapte op de middensegmentwoningmarkt niet op. Hij is aan het duwen tegen een betonnen muur die nauwelijks meegeeft. Met de beste bedoelingen, dat wel. Die muur hebben we trouwens zelf neergezet. Kijk, scheefwoners in een sociale huurwoning die te veel verdienen zouden moeten verhuizen, maar waarom zouden ze dat doen? Ze worden door niemand gedwongen om te vertrekken en zolang ze goedkoop kunnen huren zullen ze dat blijven doen. Hetzelfde geldt voor het middensegment. Ongetwijfeld zijn er ook hier scheefwoners die meer zouden kunnen betalen dan een huur van ongeveer €1000 en zouden kunnen verhuizen naar een duurdere huurwoning, maar waarom zouden ze? Niemand dwingt ze om te verhuizen en zolang ze goedkoper kunnen blijven huren, zullen ze dat doen. Maar even terug naar het doel van wethouder Revis. Hij wil dat onderwijzers, leraren en politieagenten betaalbaar in de stad kunnen wonen waar ze werken. Zeker met een lerarentekort is dat iets om je als wethouder druk over te maken. Tegenstanders zullen argumenteren waarom je als onderwijzer per se in de stad zou moeten wonen en wat het bezwaar is tegen een uurtje reistijd van en naar je werk. Daar zit wat in, maar als je deze stelling verder doortrekt dan zou je je ook kunnen afvragen waarom mensen met een bijstandsuitkering in de stad moeten wonen. Voor hen zou er helemaal geen bezwaar moeten zijn tegen het wonen buiten de stad. Reistijd is voor hen geen issue, omdat ze niet van en naar werk hoeven te reizen. Dus waarom zou je dan als gemeente niet met de woningcorporaties afspreken dat de sociale huurwoningen die in de stad beschikbaar komen, alleen nog verhuurd worden aan leraren, politieagenten of iedere andere beroepsgroep waar een tekort aan is? Veel leraren en politieagenten verdienen weliswaar te veel voor een sociale huurwoning, maar je zou de verhoging van de inkomensgrens best tijdelijk kunnen verhogen, tot er meer middensegmentwoningen gebouwd zijn. Waarom niet? Minister Ollongren stimuleerde onlangs gemeenten om met ideeën en regelingen te komen om de woningmarkt los te wrikken. Wat let een gemeente om iets verder te kijken dan alleen de huurwoningmarkt? Betaalbaar wonen is niet beperkt tot alleen huurwoningen. In de jaren 80 hadden we in ons land bijvoorbeeld een regeling met zogenoemde premiewoningen, waarbij de gemeente een bijdrage gaf aan mensen die anders de koopwoning niet zouden kunnen betalen. Waarom niet weer zo’n plan van stal halen of een moderne variant ervan? Juist nu, met de extreem lage rente, is een koopwoning betaalbaar voor grote groepen werkenden. Maar ’betaalbaar’ betekent nog niet ’haalbaar’, want de steeds strengere regels om een hypotheek te krijgen, gooien roet in het eten. Waarom zou je daar geen rol gaan spelen als gemeente? Je zou bijvoorbeeld borg kunnen staan voor een deel van de hypotheek van leraren, politieagenten of andere groepen. De gemeente kan de prijzen van koopwoningen voor deze groepen drukken door lagere grondprijzen aan de ontwikkelaars te vragen, of kan creatieve extraatjes verzinnen voor de bewoners, zoals geen gemeentelijke heffingen de eerste vijf jaar. Je zou als gemeente zelfs, bijvoorbeeld via de BNG (de bank voor de overheid), hypotheken kunnen verstrekken aan bewoners die je in je stad wilt verwelkomen. Met de lage (zelfs negatieve) rente kan de gemeente gemakkelijk grote sommen geld lenen tegen een vaste, lage, langlopende rente. En met het koophuis als onderpand voor de hypotheek loopt de gemeente als hypotheekgever ook nauwelijks risico. Ideeën genoeg om te zorgen dat middengroepen ook in de grote steden aan een woning kunnen komen, nu nog de wil.'

Een ’seniorenmakelaar’ moet ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 16-08-2019 08:29

Een ’seniorenmakelaar’ moet Amsterdamse ouderen verleiden te verhuizen naar een passende woning én doorstroming op de woningmarkt bevorderen. De Partij van de Ouderen pleit hiervoor. In Rotterdam zijn reeds twee ouderenmakelaars actief. De seniorenmakelaars in de Maasstad krijgen de taak ouderen te bewegen te verkassen. Daarmee wordt ge- probeerd de doorstroming op de woningmarkt een nieuwe impuls te geven. Zij hebben allerlei instrumenten: zo wordt er gewerkt aan nieuwe woonvormen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis en woningen worden op creatieve manier geschikt gemaakt, zodat er meer woonmogelijkheden komen voor ouderen. „Het mes snijdt aan twee kanten; ouderen komen in een veiliger omgeving te wonen en grotere woningen komen vrij voor gezinnen die de ruimte hard nodig hebben. Niet verplichten, wel verleiden”, aldus fractievoorzitter Wil van Soest. Vandaag in De Telegraaf. Iets voor de gemeente Bergen? Daarbij kunnen we, naast zelfstandig kleiner gaan wonen, ook denken aan Tiny Houses, Co-Wonen, Kangoeroe-Wonen en nog veel meer.

De Afdeling bestuursrechtspraak ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 14-08-2019 12:36

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag drie bestemmingsplannen van de gemeente Boxtel, Roermond en Wageningen nagenoeg volledig vernietigd. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag drie bestemmingsplannen van de gemeente Boxtel, Roermond en Wageningen nagenoeg volledig vernietigd. Aanleiding voor deze uitspraken is dat de gemeenten in de bestemmingsplannen gebruik hebben gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar het PAS kan door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019 niet langer als toestemmingsbasis worden gebruikt om allerlei ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@117085/pas-ontwikkelingen/

Over 'woke' zijn en goed voorbeeld ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 09-08-2019 11:14

Over 'woke' zijn en goed voorbeeld doet volgen.... https://flessenpostuitbergen.nl/wakker/

Afgelopen maandag heeft wethouder ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S CDA Bergen (NH.) 08-08-2019 06:27

Afgelopen maandag heeft wethouder Klaas Valkering (CDA) in het Noord-Hollands Dagblad een interview gegeven over de woonsituatie van zijn zusje met haar vriend. Dat zou volgens de pagina Samen Bergen Verzetten illegaal zijn. Volgens de wethouder is het schuurtje bewonen wel legaal omdat het om mantelzorg gaat die het zusje verleend aan de oudere dame in de stolp. Gemeentebelangen is een groot voorstander van mantelzorg en juicht het initiatief van harte toe. In het interview van maandag werd en passant ook Gemeentebelangen en ons commissielid Cor Kraakman door de wethouder genoemd: - Volgens Valkering is de schuur ooit gebouwd door één van de zoons van de hulpbehoevende vrouw. “Dat is commissielid Cor Kraakman van Gemeentebelangen. Voor het wonen in die schuur heeft hij trouwens nooit vergunning aangevraagd” – Dat vraagt om een antwoord van Gemeentebelangen. De context van het noemen van ons commissielid, ook al is het de zoon van de oudere dame in de stolp, is ons onduidelijk. Het lijkt een persoonlijke aanval van de wethouder die niet relevant is in het verhaal. Het gaat immers om de HUIDIGE situatie van het schuurtje, waar sinds maart dit jaar gewoond wordt door het zusje en haar vriend. De vraag is: is dit illegaal zoals Samen Bergen Verzetten beweert? Volgens de wethouder is er geen omgevingsvergunning nodig want er is een verklaring van de wijkverpleegkundige. Maar het is evident dat het laten ontstaan van een mantelzorgwoning wèl moet voldoen aan een protocol. Immers, er zijn niet voor niets regels waar wij ons allemaal aan dienen te houden. Mantelzorgwonen vraagt om een zorgvuldige procedure. Zoals in de Uitvoeringsregels Mantelzorgwonen van de gemeente Bergen onder andere staat: - Mantelzorgwonen: de mantelzorger en mantelzorgvrager wonen op hetzelfde perceel, waarbij is AANGETOOND dat deze nabijheid noodzakelijk is voor de mantelzorgindicatie. - Voor een vergunning in het kader van mantelzorgwonen geldt het verkrijgen van een indicatiebesluit als voorwaarde. - Voorwaarde is ook het betrekken van een LEGAAL bijgebouw binnen de erfbebouwingsregeling dat geschikt wordt gemaakt voor mantelzorg/eigen woning. Daarnaast stelt de overheid dat in en om een rijksmonument, en dat is deze stolp, niet zonder omgevingsvergunning een mantelzorgwoning ingericht mag worden. Gemeentebelangen is een groot voorstander van mantelzorg! Maar regels gelden voor iedereen. Daarbij heeft de wethouder (van Ruimtelijke Ordening en Wonen) een voorbeeldfunctie en is het van algemeen belang dat er geen indruk van willekeur bestaat. Wij vragen de wethouder om iedere schijn van belangenverstrengeling en willekeur te weerleggen en met aantoonbare onderbouwing te komen of de juiste procedure is doorlopen bij het inrichten van de mantelzorgwoning van het zusje.