Nieuws van politieke partijen over Gemeentebelangen B-E-S inzichtelijk

112 documenten

Re/max Connect Bovenkarspel en ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 21-06-2019 13:46

Met stijgende verbazing heeft ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 19-06-2019 13:53

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen. Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners van de Egmonden, Schoorl en Bergen. In enkele gevallen blijkt gemeentelijk vastgoed voor 10 % van de WOZ waarde te zijn verkocht. De door GB geraadpleegde vastgoed experts en juristen zijn ook verbijsterd dat dit heeft kunnen plaatsvinden zonder dat de Raad goed hierover geïnformeerd werd. De door Wethouder Valkering genoemde sociale component is nobel, maar zal nimmer 10% van de WOZ waarde bedragen. Een gemeente die bij vastgoed verkopen aan winstminimalisatie doet geeft te denken over de kwaliteit van het bestuur. De rol van de gemeentelijke afdeling Vastgoed en Grondzaken in dit dossier roept ook de nodige vragen op. Dat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de verkoop van dit gemeentelijk vastgoed maar ook een grote rol spelen in alle vier projecten die veel maatschappelijke onrust in onze kernen hebben veroorzaakt, maakt het extra belangrijk dat het functioneren van deze afdeling grondig wordt doorgelicht. In de accountantsverklaring behorend bij de Jaarrekening van 2018 stelt deze dat de ‘gemeente Bergen c.q. de Werkorganisatie BUCH nog geen overkoepelende risicoanalyse/anti-corruptiebeleid heeft opgesteld’, deze constatering baart ons ernstige zorgen. In het formatieakkoord wordt gerept over actief integriteitsbeleid dat er voor zorgt dat ieder schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. Om deze doelen te bereiken zal een interne rapportage ons inziens niet voldoende zijn. Wij delen de mening van advocaat mr. van Weeren dat er een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van het vastgoed dient plaats te vinden. De afgelopen dagen hebben wij in de diverse Raadscommissies veelvuldig het woord integriteit voorbij horen komen. Wij roepen hierbij onze collega’s in de verschillende fracties dan ook op om onze oproep voor een diepgaand extern onderzoek naar dit dossier alsmede alle processen en verantwoordelijken die hierbij een rol speelden te steunen.

Wie durft...Duindorp ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 13-06-2019 13:58

Wie durft...

Vorige week was er in de Blinkerd ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 13-06-2019 05:56

Vorige week was er in de Blinkerd een openbare informatieavond over ‘ondermijning’, waarbij twee mensen van de politie en burgemeester Hafkamp aanwezig waren. Na afloop richtte de burgemeester het woord tot de aanwezige raads- en commissieleden en noemde Gemeentebelangen binnen de context van het onderwerp ‘ondermijning’ en ‘bedreiging’. https://www.riec.nl/

Vandaag in het NHD ‘Bergen heeft een ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 07-06-2019 22:10

Vandaag in het NHD ‘Bergen heeft een aantal onstuimige jaren achter de rug. Laat de gemeente dit verleden gebruiken om het morgen beter te doen!’

En 24 maart werd er ook, namens de ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 07-06-2019 19:26

En 24 maart werd er ook, namens de initiatiefgroepen, een brief aan de Commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk, aangeboden.

Vandaag was de Commissaris van de ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 07-06-2019 17:49

Vandaag was de Commissaris van de Koning de heer Arthur van Dijk in Bergen voor een o.a. een gesprek met de raadsleden en diverse initiatiefgroepen. Daarbij werd een Manifest uitgedeeld. Het is een handreiking naar het openbaar bestuur van de gemeente Bergen om samen het vertrouwen te herstellen!

Opinie Gemeentebelangen heeft een ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S GroenLinks VVD CDA Bergen (NH.) 04-06-2019 07:44

Opinie Gemeentebelangen heeft een motie ingediend bij de laatste raadsvergadering voor een paar extra ‘liftplekken’ in Bergen. In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de vraag of deze plek uitgebreid kan worden. Het eerste bordje dateert uit 2016 en het initiatief werd toen omarmd door CDA-wethouder Jan Mesu. Zoals één van de inwoners uit Bergen aan Zee het omschreef in zijn vraag aan wethouder Mesu: Tijdens de laatste dorpsvergadering was er onder de aanwezigen een groot enthousiasme over het idee van de liftplaatsen, om zo Bergen aan Zee beter bereikbaar te maken, vooral ook op de momenten dat er geen OV is. Mijn concreet verzoek is of de gemeente deze borden wil plaatsen aan of in de buurt van de bushaltes: 1. In Bergen aan Zee bij Hotel Victoria op de Zeeweg. 2. In Bergen aan Zee op de Zeeweg vlak na de rotonde als je het dorp uitrijdt 3. Bij de Franschman richting Bergen aan Zee, dus aan de kant van de Schaapskooi 4. In Bergen Plein bij de bushaltes. Ik denk dat we hiermee mensen stimuleren hun duim op te steken en liften laagdrempeliger maken. Ook automobilisten zullen bij zo'n bord eerder stoppen en mensen meenemen. Het is een eenvoudig en goedkoop te realiseren plan wat duurzaam is, goed voor het milieu, kostenbesparend is en past in het idee van de participatie-maatschappij waarin we elkaar een beetje helpen. De motie van Gemeentebelangen is aangehouden omdat de stemming hierover verdeeld was: GroenLinks, VVD, KIESLokaal en BBB waren tegen met argumenten als: GroenLinks: Avontuurlijk maar maakt de gemeente verantwoordelijk als er iets gebeurt VVD: Liever niet, want de gemeente is verantwoordelijk KIESlokaal: Er zijn al te veel borden BBB : Gevaarlijk voor jonge meiden en straks allemaal dronken lui mee in de auto Egmond aan Zee kampte afgelopen weekend met veel mensen die wachtten op een bus, die maar één keer per uur rijdt, bovendien zo klein is dat de bus stampvol is en de rest van de mensen moet laten staan. Bergen aan Zee, Schoorl, Camperduin, Hargen zijn het hele jaar nauwelijks bereikbaar. Connection zal de frequentie en grootte van de bussen snel moeten aanpassen om chaotische taferelen te voorkomen, nu het nieuwe zomerseizoen voor de deur staat. Daarnaast kunnen meer liftplekken bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de badplaatsen, is het snel te realiseren, minder auto’s en dus minder uitstoot èn verhoogt het de sociale cohesie. Wat vindt u er van?

Een geweldige en drukbezochte ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 01-06-2019 19:18

Een geweldige en drukbezochte 'Vrienden' middag bij de Ruïnekerk vanmiddag! Met Annemiek Paping, Jantina Bruin, Annelies Anema, Sander Rijke, Susanne Ooms, Elmer van Dorp, Henk van Oort en Frank van Wijk.

De wijsheid van de groepGroepsdenken ...

Gemeentebelangen B-E-S Gemeentebelangen B-E-S Bergen (NH.) 31-05-2019 09:32

De wijsheid van de groep