Nieuws van politieke partijen over Onafhankelijk Rijswijk inzichtelijk

49 documenten

Het kunstwerk voor het Bogaardplein ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 18-07-2019 11:58

Het kunstwerk voor het Bogaardplein houdt de gemoederen flink bezig in Rijswijk. Romy de Man besloot op onderzoek uit te gaan maar stuitte op meer vragen dan antwoorden. Om dit tot op de bodem uit te zoeken zijn daarom net artikel 44 vragen gesteld aan het college. Hopelijk hebben we snel meer duidelijkheid. We houden u op de hoogte! ;)

Motie Kunstwerk ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 10-07-2019 11:15

Motie Kunstwerk Bogaardplein Onafhankelijk Rijswijk begreep de bedoeling van de motie voor het kunstwerk heel goed. Desalniettemin stemde we tegen, dit om een grote schadeclaim te voorkomen. De omvang van de schadeclaim was onduidelijk en daarmee het risico te groot om het plan voor het kunstwerk af te blazen. In haar stemverklaring riep Romy de Man op hier lering uit te trekken: “We mogen in het vervolg onder geen beding meer afwijken van de 1% regeling. En laten we in het kader van participatie ook de Rijswijkers betrekken bij dergelijke beslissingen. Met een aantal ontwerpen en het bijbehorende prijskaartje, zodat zij inspraak hebben over wat er komt en tegen welke prijs.”

Afgelopen dinsdag hebben Sander ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 20-06-2019 07:36

Afgelopen dinsdag hebben Sander Fischer en Romy de Man namens Onafhankelijk Rijswijk kennis gemaakt met de kinder ambassadeurs en de @rijswijksejongerenambassadeurs. We hadden een "vragen uurtje" waarbij ze hebben verteld waar ze zo al mee bezig zijn en waarbij we elkaar vragen konden stellen. Al snel werd duidelijk dat een uurtje niet genoeg was omdat we elkaar een hoop te vertellen en te vragen hebben. Een goed teken en ontzettend leuk dat deze kinderen en jongeren zo bezig zijn met wat speelt in onze mooie stad. Alle raadsleden en ambassadeurs waren het eens; we moeten elkaar vaker zien en spreken en dat gaan we ook zeker doen! De jeugd heeft de toekomst en met hun frisse blik op de wereld, kunnen we nog een hoop van hen leren. Laten we samen werken aan een mooi en leefbaar Rijswijk, voor jong en oud.

Vandaag bereikte ons het treurige ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk CDA Rijswijk 11-06-2019 21:05

Vandaag bereikte ons het treurige nieuws dat Wim Mateman op 8 juni j.l. is overleden. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Zijn bevlogenheid en betrokkenheid waren en zijn een voorbeeld voor ons allen. Mateman (CDA) was lid van de gemeenteraad en wethouder in de gemeenten Aalten en Rijswijk (2003-2014), lid van de Provinciale Staten Gelderland, lid van de gemeenteraad van Aalten en lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal (1979 - 1998).

De kogel is door de kerk, de raad ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 25-05-2019 09:00

De kogel is door de kerk, de raad heeft besloten; het voorstel voor het Huis van de Stad is aangenomen. Onafhankelijk Rijswijk is verbijsterd. Fractievoorzitter Romy de Man: “Hoe is het mogelijk dat een plan met onvolledige stukken, onjuiste berekeningen en waarbij de haalbaarheid niet is gegarandeerd, door de raad komt? Er wordt gegokt met het geld van onze inwoners, alleen maar om een paradepaardje waar te maken en dat is onacceptabel! Daarnaast sta ik versteld van het stemgedrag van sommige partijen. Waar Rijswijks Belang voorheen altijd kritisch was, waren ze nu stil. Ze diende enkel een motie in om de wijken rondom het Huis van de Stad mee te nemen in het parkeerbeleid om zo het parkeer debacle daar “op te lossen”. Een schijnoplossing, want men zal nog altijd overlast ervaren wanneer het Huis van de Stad opent zonder goede parkeervoorziening, zoals bijvoorbeeld een parkeergarage. En voor Beter voor Rijswijk is een parkeergarage altijd een harde eis geweest; zonder toezegging dat er een parkeergarage komt zouden zij tegenstemmen. Er is enkel toegezegd dat men de optie zou “onderzoeken” en blijkbaar kunnen ze daar genoegen mee nemen nu zij in het college zitten. En dat was overigens niet het enige standpunt wat ze dinsdagavond uit het raam kieperde, ook van hun standpunt omtrent het AZC namen ze maar al te makkelijk afstand van.” De Man vervolgt; “Al met al was het een bijzondere vergadering. We hadden graag een andere uitkomst gezien, maar we gaan door zoals u van ons gewend bent; met het eerlijke verhaal naar onze inwoners toe en een nuchtere blik vooruit. Het college moet nu hard aan de slag met de aanbesteding en we houden alle stappen die zij nemen nauwlettend in de gaten. Bij iedere fout of overschrijding zullen we hen maar ook de raadsleden die voorstemde, verantwoordelijk houden. En we houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.”

Vanavond is het zo ver; de ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 21-05-2019 12:47

Vanavond is het zo ver; de Rijswijkse raad neemt een beslissing over het Huis van de Stad. Ik kan u vast vertellen, Onafhankelijk Rijswijk stemt tegen. We kunnen niet akkoord gaan met een plan wat aan alle kanten rammelt. Een plan wat wordt gevoed door emotie en gevoelens en waarbij rationeel denken aan uw belastingcenten, niet is voorgekomen. Onze bijdrage vanavond zal zijn zoals u ons kent: Eerlijk naar onze inwoners toe en met een Nuchtere en zakelijke blik op de plannen. Zoals u waarschijnlijk al weet, hebben wij op eigen initiatief een werkbezoek georganiseerd bij de eigenaar van ons huidige stadhuis. Een werkbezoek waarbij geen enkele andere partij aan wilde sluiten! Een werkbezoek waarin pijnlijk duidelijk werd hoe er destijds met de optie Hoogvoorde is omgegaan en hoe daar nog altijd mee wordt omgegaan. We hebben een brief met de bevindingen en alle mogelijkheden voorgelegd aan de raad (zie: https://www.onafhankelijkrijswijk.nl/nieuws/memo-hoogvoorde/ ) . Na een hoop discussies en vragen werd het voorstel eindelijk meegenomen. Maar hoe, dat kunt u als inwoner niet zien omdat er geheimhouding berust op de stukken. Zo ziet u maar, de openheid en transparantie is alweer ver te zoeken! Beste inwoners u kunt één ding van ons aannemen; we zullen tot op het allerlaatste moment hard optrekken tegen dit plan! En we hopen van harte dat de raad bij haar volle verstand blijft en hier ook niet mee akkoord zal gaan. Update zal volgen na de raadsvergadering van vanavond!

Vandaag waren Romy de Man en Jense ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 10-05-2019 15:28

Vandaag waren Romy de Man en Jense Dick aanwezig bij het werkbezoek bij AVR, georganiseerd door Onafhankelijk Rijswijk. Een leuk en zeer informatief bezoek waarbij verschillende raadsleden uit de Avalex gemeenten (Delft, Rijswijk, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg) aanwezig waren. Vanuit Rijswijk waren ook Armand Van de Laar, Rens Veerman, Coen Sleddering, Paul Picauly en Ger Kruger aanwezig. We kregen een uitgebreide presentatie over wat AVR allemaal doet met haar afval, we hebben gesproken over het verschil tussen voor- en nascheiding en wat nu beter is en aansluitend werden we rondgeleid door het deel waar plastic afval wordt gescheiden. Erg interessant en bijzonder om te zien! Al had u dit zeker niet willen ruiken😜 We kijken terug op een geslaagd en zeer vruchtbaar bezoek waarbij we weer van een hoop informatie zijn voorzien. Maar nu is de vraag, kiezen we voor voor- of nascheiding? Wat denkt u en waarom? We zijn erg benieuwd!

Na de zomervakantie verhuist de ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 08-05-2019 13:39

Na de zomervakantie verhuist de Snijderschool naar de nieuwbouw. De stichting Rijswijkse kinderopvang en de Snijderschool gaan dan een actieve samenwerking aan onder de nieuwe naam: het Kindcentrum Snijders. In het nieuwe kindcentrum Snijders wordt er met één team gewerkt aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Onderwijs en kinderopvang zorgen er samen voor dat de kinderen zich in een veilige en uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de voorschoolse en buitenschoolse opvang plaatsvinden in het Kindcentrum Snijders; in de units en op ontwikkelpleinen. Deze ruimtes bieden volop uitdaging voor formeel leren en óók voor de brede ontwikkeling en vrij spel. Het Kindcentrum Snijders zal aandacht besteden aan een verbinding met de buurt en andere samenwerkingspartners. Op de woensdagen, schoolvrije dagen en vakanties voegt het kindcentrum Snijders zich met UP kinderopvang om zodoende leuke activiteiten te organiseren. Wij verheugen ons net als de kids en de ouders al op het volgende schooljaar!

Voor een ieder die heeft ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 04-05-2019 21:06

Voor een ieder die heeft geleden Voor hen die in opstand zijn gegaan Voor alle mensen die moed hebben getoond Voor iedereen die is heengegaan Vanavond hebben wij herdacht Hebben we geluisterd en zijn we stil geweest We hoorden verhalen van nabestaanden Wiens familie in de gruwelen hebben geleefd Herdenken doen we ieder jaar We vieren onze vrijheid met elkaar We zorgen dat niemand vergeet Hoe vreselijk de oorlog is geweest Geef vrijheid door!❤