Als een slachthuis of een ander bedrijf corona-voorschriften negeert, wordt het bedrijf onmiddellijk gesloten. Een motie van GroenLinks hiervoor is vandaag door alle partijen in de Tweede Kamer gesteund. 

De overheid moet ingrijpen bij bedrijven die de corona-voorschriften niet naleven, en medewerkers met ziekte-klachten toelaten, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding is de situatie bij slachthuizen. De afgelopen weken bleek dat het aantal corona-besmettingen bij de in totaal 24.000 medewerkers in slachthuizen hoog is. Ondanks afspraken, bleven de bedrijven werknemers onder onveilige omstandigheden te werk te stellen. 

“Het is ongehoord dat voor deze bedrijven veiligheid en gezondheid van hun medewerkers blijkbaar ondergeschikt is aan productiedoelstellingen”, aldus Tweede Kamerlid Laura Bromet (Landbouw).   

De motie roept op te borgen dat bedrijven, waaronder slachthuizen, voorkomen dat medewerkers aan het virus worden blootgesteld. Het voorstel bekrachtigt een eerdere uitspraak van minister Schouten dat slachterijen die zich niet houden aan de maatregelen dicht moeten. Nu zijn verschillende instanties verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de regels: NVWA, inspectie SZW, ministerie LNV, ministerie VWS, GGD’s, veiligheidsregio’s. 

“Instanties wijzen naar elkaar als het gaat om ingrijpen. De regering moet hier de verantwoordelijkheid nemen. Het toezicht is nu te versnipperd”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders (Arbeidsmarkt)

Het lijken met name uitzendkrachten uit andere Europese landen waar corona-besmettingen meer kans krijgen. Zij wonen vaak dicht op elkaar, reizen in te volle busjes naar het werk en ook op de werkplek is afstand houden soms moeilijk. 

Smeulders: “Arbeidsmigranten vormen een onzichtbare groep mensen in onze samenleving. Deze crisis ontmaskert de manier waarop uitzendbureaus en werkgevers hen laten werken en wonen. In een land als Nederland onwaardig. Het is goed dat dit nu aan het licht komt en belangrijk dat we in de toekomst zorgen dat dit verandert.”