Nieuws van politieke partijen in Nederland over SP inzichtelijk

4 documenten

Naar een Nieuwe Economie

SP SP Nederland 17-10-2019 09:39

Het wordt tijd om afscheid te nemen van de kapitalistische hoofdregel één aandeel, één stem, waarmee superrijken de economie geheel naar hun hand hebben gezet. In plaats daarvan zouden we toe moeten naar democratische besluitvorming binnen bedrijven en meer zeggenschap van werknemers. Dat is rechtvaardiger en verstandiger.

Maar daarvoor is een fundamentele verandering nodig om onze economie rechtvaardig te maken. De heersende gedachte is lang geweest dat winst voor de bedrijven goed is voor ons allemaal. Maar werknemers merken weinig van die grote winsten. Van de 66 miljard euro winst die in 2018 gemaakt werd door de 75 grootste beursfondsen, belandde 70 procent in de zakken van aandeelhouders. Het is tijd om te kiezen voor een nieuwe economie waarin we de ongelijkheid aanpakken en rechtvaardigheid voorop staat. De SP doet daarvoor vijf concrete voorstellen.

Met Ingrid Robeyns in gesprek over de rijkdomsgrens

SP SP Nederland 12-07-2019 13:57

Wat is het effect van grote verschillen in rijkdom op onze samenleving? Is er naast de armoedegrens ook een ‘rijkdomsgrens’? Wanneer wordt rijkdom schadelijk voor het individu? En hoe democratisch is eigenlijk onze economie?

Die vragen en meer stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak in 17 minuten aan filosofe Ingrid Robeyns.

Wat is het effect van grote ...

SP SP Nederland 12-07-2019 13:29

Wat is het effect van grote verschillen in rijkdom op onze samenleving? Is er naast de armoedegrens ook een ‘rijkdomsgrens’? Wanneer wordt rijkdom schadelijk voor het individu? En hoe democratisch is eigenlijk onze economie? Die vragen en meer stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak in 17 minuten aan filosofe Ingrid Robeyns.👇

Ruers: steun ook particulieren met verwijderen asbest, niet alleen grote ondernemers

SP SP Nederland 29-05-2019 07:40

SP-senator Bob Ruers steunt de plannen van de regering om het verwijderen van asbest te verplichten, maar is kritisch op het uitblijven van financiële steun voor huiseigenaren. Wel grote ondernemingen steunen maar particulieren niet, is wat de SP betreft meten met twee maten.

Bob Ruers strijdt al jaren met het Comité Asbestslachtoffers voor een rechtvaardige behandeling van asbestslachtoffers. 'Uit onderzoek van het Comité blijkt dat er bij het IJmuidense bedrijf Tata Steel de afgelopen 23 jaar 120 werknemers en oud-werknemers getroffen zijn door de dodelijke asbestziekte mesothelioom. De afgelopen tien jaar vielen er vijf slachtoffers per jaar. Tata Steel, destijds Hoogovens, was al begin jaren zeventig volledig op de hoogte van het grote kankerrisico van asbest, maar het bedrijf liet willens en wetens het bedrijfsbelang zwaarder wegen dan de gezondheid van haar werknemers. Daar komt bij dat het bedrijf van Tata Steel 25 jaar na het verbod nog steeds niet asbestvrij gemaakt is, en dat Tata Steel zelfs ook nu nog steeds asbesthoudende producten inkoopt, ongeacht het wettelijke verbod en het gevaar voor haar werknemers. Het Comité dient daarom bij het OM een strafklacht in tegen Tata Steel wegens doodslag respectievelijk dood door schuld.'

Dat de regering nu met een wet komt om de verwijdering van asbest te verplichten, juicht de SP toe. Ondernemers krijgen een subsidie om aan deze plicht te kunnen voldoen. Wat de SP betreft komen ook particuliere huiseigenaren hiervoor in aanmerking. Ruers: 'Particulieren worden met asbestleiendaken geconfronteerd met een kostprijs van 250 euro per vierkante meter. Niet alleen is het helder dat veel van die particulieren deze kosten in redelijkheid niet kunnen dragen, maar het roept ook de vraag op waarom hier met twee maten gemeten wordt. De grote agrarische ondernemers worden feitelijk met een forse subsidie geholpen, maar de particulieren, die vaak in een nog veel moeilijker positie verkeren, krijgen helemaal niets.'