Nieuws van politieke partijen in Nederland over GroenLinks inzichtelijk

2 documenten

Betere Europese regels nodig voor betaalbare huizen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 16-07-2020 00:00

Het aanpassen van Europese regels moet zorgen voor betere en betaalbare huizen, dat staat in een initiatiefvoorstel over wonen van Europarlementariër Kim van Sparrentak. “Veel Europese regels zorgen ervoor dat steden en landen onvoldoende actie kunnen ondernemen om te zorgen voor betaalbare woningen. Met deze voorstellen zetten we het recht op wonen boven winstbejag van grote investeerders en huisjesmelkers.

“In veel steden in Europa is een betaalbare woning vinden bijna onmogelijk geworden en ook in Nederland kunnen we spreken van een wooncrisis. Het recht op wonen is gewoon een grondrecht, maar blijkt door marktwerking steeds moeilijker te waarborgen”, aldus Van Sparrentak.

 In het rapport doet GroenLinks onder andere de volgende voorstellen:

Meer betaalbare woningen. Met het aanpassen van de Europese staatssteunregels, om ervoor te zorgen dat meer geïnvesteerd kan worden in sociale woningen voor zowel lage-, als middeninkomens.  Aanpakken van de marktwerking van de huizenmarkt. Door te zorgen voor strengere regels over de verkoop en eigendom van woonpanden.  Illegale verhuur stoppen. Aanpassen van Europese regels voor vrij verkeer van diensten en digitale platformen, waardoor steden meer zeggenschap krijgen over verhuur via platformen zoals Airbnb en Booking.com. Daardoor blijven meer woningen over voor werkelijke bewoners.  Einde aan dakloosheid. Een doelstelling om dakloosheid tegen 2030 te beëindigen in de EU. En het ondersteunen van landen en steden die zorgen voor een woning voor mensen die dakloos zijn, zonder daar voorwaarden aan te verbinden.

Vandaag dient Van Sparrentak de voorstellen in, na de zomer wordt het rapport in de commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken besproken. In december stemt deze commissie over het rapport, waarna in januari 2021 de plenaire stemming plaatsvindt.

Meer weten? Ga naar eerlijkwonen.nu of lees hier meer over het rapport van Kim.

Rapport Wetenschappelijke Bureau GroenLinks: Leg marktwerking huursector verder aan banden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 06-09-2019 00:00

Gisteren lekten plannen van het kabinet die een eind moeten maken aan de wooncrisis. Het is goed dat het kabinet de urgentie van het probleem nu eindelijk beseft. Maar om de wooncrisis te werkelijk te lijf te gaan is  het nodig fundamenteel in te grijpen in het systeem en de marktwerking aan banden te leggen. Vanmiddag presenteert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks in Amsterdam een rapport over de wooncrisis.

Concrete voorstellen van het wetenschappelijk bureau zijn: reguleer de vrije huursector en stop met het bevoordelen van eigen woningbezit boven huren, door oneerlijke fiscale voordelen voor woningbezitters te beperken. Daarnaast zouden middeninkomens toegelaten moeten worden tot de sociale huursector door bij het vaststellen van de grens voor deze woningen uit te gaan van bestedingsruimte in plaats van bruto-inkomen.

“Het ideaal van volkshuisvesting wordt weer leidend in de sociale huursector: goede woningen voor een bredere doelgroep”, stelt Robbert Bodegraven, directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.

Particuliere huur verder reguleren

Gebrek aan woonruimte is één van de meest urgente problemen voor mensen in steeds meer dorpen en steden. De politiek is aan zet om hier snel werk van te maken, stelt GroenLinks Tweede Kamerlid Paul Smeulders. Dit najaar bespreekt de Tweede Kamer zijn initiatiefnota om speculaties van huurwoningen in de particuliere sector aan banden te leggen.

Bestaande woningen eerlijker verdelen

Smeulders: “Het kabinet investeert met name in bouwen. Dat is goed, want meer woningen bouwen is hard nodig. Maar bouwen alleen zorgt niet voor de noodzakelijke hervorming die nodig is om de woningmarkt eerlijker en toegankelijker te maken. We moeten juist zorgen dat de huidige reeds beschikbare woningen die minder duur en meer bereikbaar worden. Daar gaan we stevig op inzetten”.

De inzet van GroenLinks is van belang voor het kabinet, omdat de partij nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Woningnood Amsterdam in Den Haag oplossen

In Amsterdam, waar de woningnood het hoogst is, wordt het rapport verwelkomd, maar ook gezien als bewijs dat landelijk ingrijpen nodig is.

“In Amsterdam nemen we alle maatregelen die we kunnen om wonen betaalbaar te houden: we bouwen meer sociale huurwoningen, meer betaalbare middenhuur en voeren en verhuurverbod in. Maar wat echt nodig is, is een systeemverandering: volkshuisvesting moet weer een overheidstaak worden, met daarbij de bijbehorende regulering. Daarvoor moet in Den Haag de fundamentele keuzes gemaakt worden. Dit rapport laat zien wat er moet gebeuren”, zegt Dorrit de Jong, raadslid in Amsterdam voor GroenLinks.