Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2 documenten

Hoge Raad houdt Urgenda-uitspraak in stand

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 20-12-2019 00:00

Vanochtend om elf uur deed de Hoge Raad een historische uitspraak voor het klimaat door de Urgenda-uitspraak in stand te houden. Met de uitspraak is het vonnis definitief en is de staat verplicht de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met ten minste 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. De Partij voor de Dieren zal de druk op het klimaatbeleid van het kabinet maximaal blijven opvoeren . “De Staat schendt zijn zorgplicht, houdt zich niet aan de wet en komt daar niet mee weg," zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. "De tijd van fossiele politiek is voorbij." De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat het kabinet in zeer korte tijd grote stappen moet nemen om de CO2-uitstoot te reduceren. Om het doel te halen zullen kolencentrales dicht moeten, de bio-industrie aangepakt moeten worden, woningen versneld verduurzaamd, en de luchtvaart zal moeten krimpen. Recent stelde het PBL de prognose voor de uitstoot bij huidig beleid bovendien nog verder naar beneden bij naar een reductie van 20-21% in 2020, waar eerder 23% werd verwacht en 25% het absolute minimum is. Het kabinet zal dus extra hard aan de slag moeten. Voor verschillende aangenomen maar nog niet uitgevoerde moties van de Partij voor de Dieren (zie hieronder) is de Urgenda-uitspraak direct relevant. Met deze moties moet het kabinet veel meer maatregelen nemen dan het nu doet. Bovendien zal ze haar eigen criteria moeten loslaten die ze nu nog aanvoert om maatregelen niet te nemen. "Jongeren wereldwijd worden in de steek gelaten door politici en CEOs die weigeren actie te ondernemen, of nog erger: die doen alsof ze actie ondernemen," zegt Tweede Kamerlid Lammert van Raan. "Geen wonder dat steeds meer mensen de straat op gaan, dat de burgerlijke ongehoorzaamheid groeit. Het klimaat onderhandelt niet. Partij voor de Dieren zal blijven aanjagen en de druk maximaal blijven opvoeren." Motie Thieme : verzoekt de regering, een uiterste inspanning te leveren om het reductiedoel voor broeikasgassen in 2020 te halen (19 september 2019, Algemene Politieke Beschouwingen); Motie Van Raan (Nog niet uitgevoerd): verzoekt de regering, het risico te minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist zou worden (27 november 2019, debat over de Urgenda-begroting); Motie Van Raan/Thieme: verzoekt de regering, alle door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen (juli 2019, debat over het pakket aan klimaatmaatregelen Klimaatakkoord & Urgenda); Motie Van Raan : verzoekt de regering, ook de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van dit 40-puntenplan serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen (27 november 2019, debat over de Urgenda-begroting).

Speech Greta Thunberg in 16 sets Kamer­vragen voor­gelegd aan voltallige regering

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-12-2018 00:00

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de speech die de 15-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg op de VN Klimaattop gaf in 16 sets Kamervragen voorgelegd aan de voltallige Nederlandse regering. "Zo moeten alle ministers haar indrukwekkende betoog beluisteren én er officieel op reageren", licht waarnemend fractievoorzitter Esther Ouwehand toe. Greta Thunberg is een Zweedse klimaatactiviste die dit jaar wereldwijd bekend werd toen ze besloot elke vrijdag een schoolstaking te houden en buiten het Zweeds parlement met een protestbord aandacht te vragen voor klimaatverandering. Haar actie kreeg navolging in de hele wereld. Ook in Nederland hielden jongeren, op initiatief van de PvdD-jongerenorganisatie PINK , wekelijks schoolstakingen. Bij een van die stakingen voor het klimaat in Den Haag kwam Greta Thunberg langs om de actie te ondersteunen. Esther Ouwehand nam haar toen mee naar de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ouwehand: "We zetten haar achter het spreekgestoelte, omdat wij vinden dat ze iets heel belangrijks te zeggen heeft. Maar het was op een vrijdag en dus waren er geen andere Kamerleden of ministers om naar haar te luisteren." Weken later, tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties in Katowice (Polen) gaf Greta een toespraak die alle aanwezigen stil kreeg en wereldwijd 'viral' ging. "Een speech die alle politiek verantwoordelijken voor de toestand van onze aarde zouden moeten horen", vindt Ouwehand. "Daarom hebben wij haar betoog in 16 sets Kamervragen voorgelegd aan alle ministers, zodat ze wel moéten luisteren. Én moeten reageren. We hopen dat andere parlementen ons voorbeeld zullen volgen, zodat alle regeringen wereldwijd gedwongen worden om naar deze geweldige 15-jarige klimaatactivist te luisteren." Lees hier de vragen aan de minister-president: https://www.partijvoordedieren.nl/…/vragen-ouwehand-aan-de-… En hier het overzicht van alle Kamervragen: https://www.partijvoordedieren.nl/archief/vragen