Nederland heeft grote ambities om na de coronacrisis niet alleen een sociaal-economisch herstel in te zetten, maar te werken aan een duurzame en wendbare samenleving. Universiteiten en hogescholen moeten meer vrijheid krijgen om hun onderzoeksagenda vorm te geven. De overheid en wetenschappelijke instituten moeten meer gaan samenwerken. Het is belangrijk dat er ruimte is om meer medewerkers aan te nemen aan de universiteiten en onderzoeksinstellingen. Bovendien loont het om te investeren in innovatie en onderzoek. Een recente studie laat zien dat een investering van €1 extra in bijvoorbeeld onderzoek door kennisinstellingen de samenleving maar liefst €4,20 oplevert aan toegevoegde waarde. Er is dus alle reden om nu snel meer te investeren in de oplossingen voor morgen.