Nieuws van CDA in Doetinchem inzichtelijk

6 documenten

Carbidschieten is een lokale traditie dus teken de petitie

CDA CDA Doetinchem 07-02-2020 14:49

Carbidschieten is een lokale traditie. Die moet worden behouden, ook als er een gedeeltelijk vuurwerkverbod komt. Carbid schieten is immaterieel erfgoed en dat moeten we koesteren. Het is een wezenlijk onderdeel van de oud en nieuw traditie. Daarom vinden wij dat carbidschieten, ook na een gedeeltelijk vuurwerkverbod, mogelijk moet blijven. Teken nu de petitie:https://cda.nl/carbid

CDA stelt vragen n.a.v. TV programma ‘’Undercover in Nederland’’ waarin verslag wordt gedaan van misstanden in Erocentrum ‘’Escape’’

CDA CDA Doetinchem 10-11-2019 19:38

Op zondag 10 november heeft SBS 6 het programma ‘’Undercover in Nederland’’ uitgezonden.Hierin wordt verslag gedaan van misstanden in Erocentrum ‘’Escape’’. Het CDA heeft daarover de volgende vragen aan de burgemeester. Heeft u kennisgenomen van deze uitzending?Wat is uw reactie op deze uitzending?Bent u het met onze fractie eens dat deze handelswijze ontoelaatbaar is en hier krachtig tegen moet worden opgetreden?Vanaf welke leeftijd zijn sekswerkers welkom in ‘’Escape’’?Hoe heeft de afgelopen periode/jaren de reguliere controle plaatsgevonden?In het programma wordt gesproken over een controle n.a.v. de berichten over illegale slaapplaatsen. Wanneer vond deze controle plaats, wat was het resultaat en wat wordt het vervolg?Wat zijn volgens u de vervolgstappen om ervoor te zorgen dat deze misstanden niet meer binnen onze gemeentegrenzen plaats kunnen vinden? Natuurlijk heeft onze fractie er begrip voor mochten antwoorden niet direct beschikbaar zijn. Gezien de ernst hoop onze fractie wel op een spoedig antwoord. Met vriendelijke groet, Jeroen Berends namens CDA fractie Doetinchem

Eerste reactie rapport Laborijn

CDA CDA Doetinchem 13-06-2019 05:07

Woensdag 12 juni zijn door bureau Berenschot de resultaten gepresenteerd van het onderzoek ‘’De behandeling van klanten door Laborijn’’. Het rapport zal de komende tijd worden bestudeerd maar een aantal zaken zijn voor de CDA fractie al wel helder n.a.v. de presentatie. Ondanks de twijfel bij sommige andere ten tijde van de instelling van dit onderzoek is de fractie blij met het hoge onafhankelijke gehalte van het onderzoek. Het CDA heeft al vaker aangegeven dat de informatie vanuit Laborijn transparant en helder moet zijn hoe weerbarstig de werkelijkheid soms ook kan zijn. Duidelijk is dat als het gaat om bejegening de menselijke maat zo spoedig mogelijk terug moet komen waarbij er natuurlijk wel aandacht moet blijven voor rechtmatigheid. Echter kan dat ook op een menselijke, begrijpelijke en duidelijke manier. De conclusies in het rapport spreken voor zich en zijn voor wat de CDA fractie betreft reden genoeg om het bestuur van Laborijn te adviseren om met de directie nadrukkelijk in gesprek te gaan over hun toekomst binnen Laborijn. Jeroen Berends Fractievoorzitter CDA Doetinchem

CDA blij met bestuursopdracht verslaving & preventie

CDA CDA Doetinchem 17-10-2018 15:06

Het college heeft onlangs aangegeven zich voor te bereiden op een meerjarenplan als het gaat om preventie en handhaving in relatie tot verslavingen. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma al duidelijk gemaakt dat wat haar betreft de focus breder moet zijn dan enkel drugs & alcohol. Volgens fractievoorzitter Jeroen Berends is dit punt ook duidelijk opgenomen in de coalitieagenda. ‘’We zijn als fractie blij dat het college dit punt zo spoedig handen en voeten aan het geven is. Elke vorm van verslaving is een aantasting van de levenskwaliteit. We vinden het dan ook goed dat naast de bestaande onderwerpen aandacht komt voor bijvoorbeeld gokken, gamen of sexting. Dit staat nadrukkelijk benoemd is ons verkiezingsprogramma en heeft een prominente plek gekregen in onze coalitieagenda’’. De bestuursopdracht is een eerste stap. In februari zal het “Preventie en handhavingsplan verslaving” worden besproken in de gemeenteraad van Doetinchem. Volgens Berends blijkt dan wat de exacte inhoud is van dit plan maar zijn de aankondigingen in de bestuursopdracht veelbelovend. ‘’Daaruit blijkt duidelijk dat het college goede uitvoering wil geven aan de coalitieagenda waarin verder wordt gekeken dan alleen drugs en alcohol’’.

CDA blij met bestuursopdracht verslaving & preventie

CDA CDA Doetinchem 17-10-2018 15:06

Het college heeft onlangs aangegeven zich voor te bereiden op een meerjarenplan als het gaat om preventie en handhaving in relatie tot verslavingen. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma al duidelijk gemaakt dat wat haar betreft de focus breder moet zijn dan enkel drugs & alcohol. Volgens fractievoorzitter Jeroen Berends is dit punt ook duidelijk opgenomen in de coalitieagenda. ‘’We zijn als fractie blij dat het college dit punt zo spoedig handen en voeten aan het geven is. Elke vorm van verslaving is een aantasting van de levenskwaliteit. We vinden het dan ook goed dat naast de bestaande onderwerpen aandacht komt voor bijvoorbeeld gokken, gamen of sexting. Dit staat nadrukkelijk benoemd is ons verkiezingsprogramma en heeft een prominente plek gekregen in onze coalitieagenda’’. De bestuursopdracht is een eerste stap. In februari zal het “Preventie en handhavingsplan verslaving” worden besproken in de gemeenteraad van Doetinchem. Volgens Berends blijkt dan wat de exacte inhoud is van dit plan maar zijn de aankondigingen in de bestuursopdracht veelbelovend. ‘’Daaruit blijkt duidelijk dat het college goede uitvoering wil geven aan de coalitieagenda waarin verder wordt gekeken dan alleen drugs en alcohol’’.

Wethouder Drenth ontvangt Centrum Promotie Prijs 2017

CDA CDA Doetinchem 20-12-2017 11:35

Onze wethouder Peter Drenth heeft op 19 december de Centrum Promotie Prijs ontvangen.De prijs werd uitgereikt door Jos Tiemessen en voorzitter van het Ondernemers Fonds Doetinchem Chris Derksen. Motivatie uit het juryrapport:Basis voor het winnen van de promotieprijs is het feit dat Peter Drenth met zijn enorme inzet, gedrevenheid en lef het veranderingsproces ten gunste van een toekomstbestendige binnenstad heeft ingezet.Peter Drenth heeft overtuigingskracht getoond in een tijd die om verandering vroeg en heeft partijen met elkaar weten te verbinden. Het CDA Doetinchem feliciteert Peter met deze welverdiende prijs!