Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

3 documenten

Gisterenavond steun van de hele ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 21-12-2018 08:52

Gisterenavond steun van de hele gemeenteraad voor de opdracht aan college van B&W om in de veiligheidsregio aan te dringen op het opnemen van laagvliegroutes als risico. Dit dankzij een amendement van GroenLinks mede ingediend door BurgerBelangen 0572

Steun voor risico's laagvliegroutes | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 21-12-2018 00:00

De gemeenteraad van Raalte erkent dat er risico’s zijn bij laagvliegroutes zoals ze nu zijn gepland in de veiligheidsregio IJsselland.

n de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 december is raadsbreed ingestemd met een aangepast amendement (voorstel tot wijziging) van GroenLinks Raalte. In het amendement staat dat het college in de veiligheidsregio moet proberen de laagvliegroutes toe te voegen als nieuw risico aan de beleidsagenda en aan het risicoprofiel. Dit is nodig omdat als de laagvliegroutes er toch komen het helder moet zijn waar en welke risico’s er ook in onze gemeente ontstaan en hoe die risico’s worden aangepakt.

Stem 21 maart tegen de Sleepwet | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 05-03-2018 00:00

Op 21 maart is het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd. GroenLinks is tegen een wet waardoor geheime diensten een sleepnet kunnen inzetten en onschuldige mensen in groten getale af kunnen tappen.

Zo mogen ze in een wijk waar een verdacht persoon woont, ook alle niet- verdachte burgers in die wijk afluisteren. Ook kunnen onderschepte gegevens nu worden gedeeld met buitenlandse geheime diensten, zoals die van Turkije of de VS. Zelfs zonder dat onze diensten weten wat ze precies weggeven.

Wel is het goed om de wet aan te passen aan het internettijdperk. Het werk van geheime diensten is zo belangrijk dat we dat goed willen regelen in de wet en niet willen overlaten aan de toevallige goede bedoelingen van de zittende minister. Want wat doet een nieuw kabinet? Met het referendum is er een kans de huidige wet te verbeteren door alles wat belangrijk vinden in één keer goed in de wet vast te leggen. Stem daarom tegen de Sleepwet!