Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

4 documenten

Praatjes vullen geen gaatjes: Jeugd Tandzorg West doet het anders!

SP SP Nederland 12-10-2023 07:43

De meeste mensen komen er liever niet, maar hier is het allesbehalve eng: Stichting Jeugd Tandzorg West in Den Haag waar ik op bezoek was. Met zoveel mogelijk liefde en aandacht ontvangen ze hier kinderen om het bezoek aan de tandarts zo leuk mogelijk te maken. Door in te zetten op preventie en door samenwerking met consultatiebureaus proberen ze méér kinderen naar de tandarts te krijgen. En dat werkt super goed!

Als je binnenkomt dan zie je meteen dat deze praktijk anders is dan anderen. Vrolijke vogeltjes op de muur, felle kleuren en alle tandartsen zijn ontzettend lief! Deze praktijk in Den Haag is speciaal bedoeld én ingericht voor kinderen waardoor je meteen een fijn gevoel krijgt als je er bent. En wat extra bijzonder is aan deze tandartspraktijken – er zitten er 6 in Den Haag - is dat ze helemaal inzetten op preventie. Daarmee voorkomen ze gaatjes in de toekomst en hebben kinderen minder pijn. Goed nieuws zou je zeggen, maar wat vooral heel triest is dat het door zorgverzekeraars juist lastiger wordt gemaakt om in te zetten op deze manier van werken.

Tandartsen krijgen nu betaald per verrichting. Dus hoe meer behandelingen, hoe meer ze verdienen. Een systeem met volledig verkeerde prikkels natuurlijk. Voor preventie, zoals de tijd nemen voor kinderen om uit te leggen hoe je voor je gebit kan zorgen en wat gezond eten is, krijgen tandartsen veel minder geld. En daar kun je juist schade (en kosten!) aan je gebit mee voorkomen. Nu levert het dus meer geld op om gaatjes te behandelen, dan om gaatjes te voorkomen.

Als de politici in Den Haag het weer eens over de hoge zorgkosten hebben, zouden ze eens deze jeugdtandarts moeten bezoeken. Dan zien ze met eigen ogen dat er nog zoveel te besparen valt in de zorg, bijvoorbeeld door in te zetten op preventie en dat wél goed te betalen. Vanaf volgend jaar start in deze praktijk een proef waarin ze worden betaald per patiënt per jaar in plaats van per verrichting. De marktwerking (hoe meer behandelingen, hoe meer verdienen!) wordt hiermee uit het systeem gehaald.

Rechtvaardige zorg

SP SP Nederland 17-06-2020 09:54

De coronacrisis raakt iedereen, maar de gevolgen zijn niet voor iedereen hetzelfde. De SP pleit al jaren voor een Nationaal ZorgFonds waar de kosten eerlijk worden verdeeld, voor een dekkend basispakket en voor het afschaffen van het eigen risico. 'Naar aanleiding van de crisis is het tijd voor solidariteit,' aldus SP-Kamerlid Henk van Gerven. 'Daarom moeten we nu plannen maken om rechtvaardig uit de crisis te komen.' Tijdens het debat over het basispakket van 2021 doet hij de volgende voorstellen:

Neem fysiotherapie op in het basispakket, schaf de maximering op het aantal behandelingen voor COPD patiënten af en maak het drempelloos toegankelijk voor alle coronapatiënten, niet alleen de patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen

Schaf het eigen risico (de boete op ziek zijn) af

Geen verhoging van de zorgpremie volgend jaar

Dit kunnen we betalen via de algemene belastingen. Dat is eerlijk en rechtvaardig.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Rechtvaardige zorg: eigen risico en zorgpremie op nul, lasten eerlijk delen

SP SP Nederland 23-10-2019 14:13

De SP wil de zorg rechtvaardig maken en bouwen aan een Nationaal ZorgFonds. Het deugt niet dat mensen die de pech hebben ziek te worden een hoge zorgrekening betalen. Daarom is de SP ook geen voorstander van het eigen risico: het is een boete op ziek zijn. Ook de maandelijkse vaste zorgpremie is voor veel mensen moeilijk op te brengen. Voor veel mensen, zeker ook de mensen die geen zorgtoeslag krijgen, is de maandelijkse zorgpremie een flink hap uit het budget. Omdat de zorg voor iedereen betaalbaar moet zijn stelt de SP nu voor: schaf het eigen risico en het toeslagcircus af, zet de zorgpremie op nul en betaal de rekening van de zorg naar draagkracht. Zo’n driekwart van de huishoudens is daardoor flink beter af.

De SP wil een nieuw zorgstelsel, een Nationaal ZorgFonds, waarin de macht van de zorgverzekeraars wordt gebroken en goede zorg voor iedereen toegankelijk wordt. Een eerste stap om dat mogelijk te maken is het veel eerlijker delen van de zorgkosten door de zorgkosten vanuit de belastingen te betalen in plaats vanuit premies. ‘Dan kun je echt zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie veel verdient draagt meer bij dan iemand die weinig verdient. Nu is dat helaas andersom. Een gezin met een modaal inkomen is meer dan 20% van het inkomen kwijt aan zorgkosten, de hoogste inkomens maar 11%. Dat is natuurlijk niet rechtvaardig,’ aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Voor bijna driekwart van de Nederlanders betekent dit een verbetering van hun koopkracht.

Waar middeninkomens nu nog een één vijfde of meer van hun inkomen aan zorg kwijt zijn wil de SP dat die bijdrage omlaag gaat en dat de hoogste inkomens meer gaan bijdragen. Het CPB rekende voor de SP door wie er zou profiteren als de zorgkosten voor een groter deel betaald zouden worden uit de belastingen in plaats vanuit de maandelijkse zorgpremie. In het voorstel van de SP wordt het eigen risico afgeschaft en gaat de maandelijkse zorgpremie naar nul euro. Uit de doorrekening blijkt dat huishoudens in doorsnee 2,7% meer koopkracht overhouden dan in de huidige kabinetsplannen. Voor bijna driekwart van de Nederlanders betekent dit een (flinke) verbetering van hun koopkracht.

Met het voorstel om de zorgkosten te betalen uit de belastingen brengt de SP een stevige correctie aan op het beleid van Rutte III. Hijink: ‘De hoogste inkomens krijgen er bij dit kabinet veel meer bij dan de lage- en middeninkomens. Door de rekening van de zorg eerlijker te delen gaan de midden- en lage inkomens er stevig op vooruit en dragen de hoogste inkomens juist wat meer bij.’

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Grote schoonmaak in zorgverzekeringsland

SP SP Nederland 12-04-2019 08:03

De SP wil dat de aanvullende verzekering in de zorg wordt afgeschaft. Noodzakelijke zorg zoals fysiotherapie, de tandarts en geneesmiddelen komen dan terecht in de basisverzekering. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ‘De aanvullende verzekering is een bureaucratisch monster. Honderden miljoenen worden verspild terwijl dat geld natuurlijk thuishoort in de zorg.’

Het voorstel van de SP past in een reeks van voorstellen om de polisjungle aan te pakken. Er moeten veel minder polissen en meer overzichtelijke opties komen. Daarom wil de SP naast de aanvullende verzekering ook de collectieve verzekeringen en de budgetpolis afschaffen. Hijink: ‘We willen een grote schoonmaak in zorgverzekeringsland. Minder polissen en bureaucratie en meer duidelijkheid voor patiënten en  verzekerde zorg in het basispakket.

De aanvullende verzekering is in de uitvoering erg duur. In 2017 werd voor 3,8 miljard euro aan zorg vergoed terwijl de uitvoeringskosten bijna een half miljard bedroegen. Hijink: ‘Dat betekent dat er honderden miljoenen over de balk worden gegooid. Zonde van het geld. In de basisverzekering is de uitvoering vele malen goedkoper. Dat half miljard kan grotendeels besteed worden aan zorg als we de aanvullende verzekering zouden afschaffen.’