Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2 documenten

Microplastics in ons water, ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 10-07-2019 14:59

Microplastics in ons water, muskusratten en onze dijken, verlaging van het waterpeil, en bodemdaling: het zijn slechts een aantal onderwerpen die in waterschappen door heel Nederland spelen. Daarom kwamen afgelopen weekend meerdere van onze bestuurders uit verschillende waterschappen bij elkaar voor overleg, het uitwisselen van tips en ervaringen én voor het opstellen van een plan voor een landelijke aanpak van deze en andere problemen! 💪🌍 #teamplanet

SGP Zeeland zet zich in voor en goed ...

SGP SGP Nederland 28-02-2019 18:58

SGP Zeeland zet zich in voor en goed vestigingsklimaat voor jong en oud, veilig verkeer en een vitale Zeeuwse economie. Bekijk hier hun campagnefilmpje! #stemSGP