Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

11268 documenten

We kunnen de week weer met een ...

SGP SGP Nederland 24-06-2019 09:16

We kunnen de week weer met een schone lei beginnen! Dat zag er zaterdag nog wel anders uit bij de #mudraise van International Justice Mission tegen slavernij!

“Wethouders, kom bewoners bij plaatsing ondergrondse containers Duindorp tegemoet” - ChristenUnie/SGP: neem zorgen rond gasleidingen serieus bij plaatsing ORAC’s

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie 's-Gravenhage 24-06-2019 07:17

De bewoners van de Bevelandse- en Vlielandsestraat zijn nooit tegenstander geweest van de ORAC’s, wel van het feit dat hierdoor onnodig veel parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl de parkeerdruk in Duindorp al zo hoog is. De bewoners kwamen zelf met alternatieve locaties voor een aantal containers, maar de plannen van de gemeente bleven ongewijzigd. Terwijl de gemeente Den Haag soms best genegen is te luisteren naar alternatieven van bewoners, druipt bij deze Duindorpse straten de onwil ervan af. Schriftelijke vragen van de ChristenUnie/SGP werden afwerend beantwoord. En de argumentatie was werkelijk flinterdun. Pieter Grinwis: “Het is heel makkelijk om tegen bewoners te zeggen waarom iets niet kan. Mijn oproep: kijk naar wat er wel kan.”

Ondertussen is de gemeente overgegaan op het plaatsen van de ORAC’s, terwijl de bewoners zich ook nog eens ernstige zorgen maken over gasleidingen, die op een halve meter van een van de containers zouden liggen. Net als in de Koppelstokstraat op Scheveningen, zijn ze doodsbang voor ongevallen zoals vijf jaar geleden in de Hortensiastraat, of begin dit jaar in de Jan van der Heijdenstraat. Pieter Grinwis: “Omdat wethouder Van Tongeren verantwoordelijk is voor het plaatsen van ondergrondse containers en wethouder Van Asten voor parkeren, komen de bewoners van de Vlielandse- en Bevelandsestraat met hun klachten terecht in de Bermudadriehoek tussen deze wethouders en hun ambtenaren. Dat is onacceptabel. Onze oproep aan de wethouders is deze week dan ook: stuur de bewoners van de Bevelandse- en Vlielandsestraat niet langer van het kastje naar de muur, maar ga in gesprek en los de problemen met elkaar op.” ​

“Wethouders, kom bewoners bij plaatsing ondergrondse containers Duindorp tegemoet” - ChristenUnie/SGP: neem zorgen rond gasleidingen serieus bij plaatsing ORAC’s

ChristenUnie ChristenUnie SGP 's-Gravenhage 24-06-2019 07:17

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1277291/487158/ORAC“Bewoners uit Duindorp hebben al langere tijd mot met de gemeente over het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers”, aldus fractievoorzitter Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP). “Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het is hoog tijd om de problemen en vragen rond veiligheid en parkeren echt op te lossen.” De ChristenUnie/SGP stelde vorig jaar al kritische schriftelijke vragen. Dat leverde niets op en dus roept Grinwis de wethouders Van Tongeren en Van Asten deze week naar de raadscommissie om een einde te maken aan deze onverkwikkelijke kwestie.

De bewoners van de Bevelandse- en Vlielandsestraat zijn nooit tegenstander geweest van de ORAC’s, wel van het feit dat hierdoor onnodig veel parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl de parkeerdruk in Duindorp al zo hoog is. De bewoners kwamen zelf met alternatieve locaties voor een aantal containers, maar de plannen van de gemeente bleven ongewijzigd. Terwijl de gemeente Den Haag soms best genegen is te luisteren naar alternatieven van bewoners, druipt bij deze Duindorpse straten de onwil ervan af. Schriftelijke vragen van de ChristenUnie/SGP werden afwerend beantwoord. En de argumentatie was werkelijk flinterdun. Pieter Grinwis: “Het is heel makkelijk om tegen bewoners te zeggen waarom iets niet kan. Mijn oproep: kijk naar wat er wel kan.”

GasleidingenOndertussen is de gemeente overgegaan op het plaatsen van de ORAC’s, terwijl de bewoners zich ook nog eens ernstige zorgen maken over gasleidingen, die op een halve meter van een van de containers zouden liggen. Net als in de Koppelstokstraat op Scheveningen, zijn ze doodsbang voor ongevallen zoals vijf jaar geleden in de Hortensiastraat, of begin dit jaar in de Jan van der Heijdenstraat. Pieter Grinwis: “Omdat wethouder Van Tongeren verantwoordelijk is voor het plaatsen van ondergrondse containers en wethouder Van Asten voor parkeren, komen de bewoners van de Vlielandse- en Bevelandsestraat met hun klachten terecht in de Bermudadriehoek tussen deze wethouders en hun ambtenaren. Dat is onacceptabel. Onze oproep aan de wethouders is deze week dan ook: stuur de bewoners van de Bevelandse- en Vlielandsestraat niet langer van het kastje naar de muur, maar ga in gesprek en los de problemen met elkaar op.” ​

Team Chris Stoffer ging vanmiddag ...

SGP SGP Nederland 22-06-2019 14:40

Team Chris Stoffer ging vanmiddag dwars door de modder om de strijd te steunen van International Justice Mission tegen slavernij! #mudraise #team #teampower Foto’s: Rick van de Waerdt

Eropuit: een rondje fietsen langs mogelijke bedrijventerreinen

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Woerden 22-06-2019 11:25

Door Simon Brouwer op 9 maart 2019 om 17:01

Eropuit: een rondje fietsen langs mogelijke bedrijventerreinen

Na weken van voorbereiding, hebben we afgelopen donderdag besloten enkele gebieden waar bedrijven zich zouden kunnen vestigen, aan te wijzen om verder te onderzoeken en uit te werken. Onze motie werd raadsbreed aangenomen. Waar gaat het om?

Al jarenlang loopt Woerden aan tegen onvoldoende ruimte voor lokale ondernemers om uit te breiden. In het verleden is zelfs een convenant afgesloten met de provincie Utrecht om te zoeken naar zogenaamde schuifruimte. Schuifruimte is een term die wellicht niet bij iedereen bekend is. Dit is uitbreidingsruimte zodat bedrijven uit Woerden een nieuwe vestiging kunnen starten, waarbij men de ruimte die achtergelaten wordt, weer kan worden ingezet om andere bedrijven te helpen. Denk aan een soort ruilverkaveling, waarbij alle puzzelstukjes net wat makkelijker op hun plek vallen. De noodzaak voor het vinden van 6-9ha op korte termijn is voor ons niet ter discussie.

We zijn recent (zie ons eerdere bericht op onze Facebookpagina) als fractie op de fiets gestapt en hebben alle locaties goed bekeken. De conclusie is, geen enkele locatie is perfect. We hebben gemerkt dat heel Woerden meedenkt met dit onderwerp. Veel mensen vinden er iets van, getuige ook de grote opkomst bij een eerdere beeldvormende sessie.

Ook uit persoonlijke gesprekken met direct betrokkenen merken we dat het opleggen van de WVG (voorkeursrecht, waardoor een eigenaar niet meer zomaar zijn grond kan verkopen aan projectontwikkelaars) een enorme persoonlijke impact. Dat beseffen wij ons terdege!

Tegelijk moeten wij als gemeenteraad alle belangen zuiver afwegen. Om dat te doen, vinden wij het belangrijk dat elke afzonderlijke fractie transparant de keuze kan maken welke criteria fracties prioriteit geven. We hebben daarom een motie ingediend, om alle criteria bij het verder onderzoeken voor elke locatie inzichtelijk te maken. Op die manier kan de besluitvorming vervolgens weer in de raad te keren.

Uiteindelijk, en dat maken we dan ook graag transparant, hebben we de volgende moties besproken en als volgt gestemd:

-           Motie onderzoeken werklint Nieuwerbrug: Voor

-           Motie onderzoeken terrein van Ooijen: Voor

-           Motie onderzoeken Barwoutswaarder West: Tegen

-           Motie onderzoeken Westelijke randweg: Tegen

-           De drie aangewezen locaties (Voortuin II, van Zwietenweg en Putkop II Harmelen): Voor

Hieronder vindt u onze eigen motie, die heeft het raadsbreed gehaald. Daar zijn we erg blij mee.

Simon Brouwer

De motie:

Constaterende dat:

Er binnen de raad geen discussie is over de noodzaak van het vinden van 6-9 ha schuifruimte

Er 3 locaties waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten ligt, vanavond ter besluitvorming voorliggen

Er mogelijk nieuwe locaties worden toegevoegd,

Overwegende dat:

Het belangrijk is dat bij elke locatie objectieve criteria benoemd worden

de raad op die manier te zijner tijd een afgewogen en transparante beslissing kan nemen over de uiteindelijke locaties;

Verzoekt het college in de afweging ten minste de volgende criteria te hanteren:

Landschappelijke inpassing (evt. door middel van zichtprofielen per locatie, zoals hoogte, verdichting);

Bereikbaarheid en effecten van vervoersbewegingen (vermindering van vervoersbewegingen; veiligheidsvoordelen; nabijheid openbaar vervoer en ontsluitingswegen enz.);

Toekomstperspectief (past het in andere besluiten, zoals duurzaamheid, woningbouwplannen, verkeersvisie, bodemgesteldheid);

Afweging tussen de verschillende stakeholders;

Economische en financiële haalbaarheid;

De verwachte realisatietijd en kosten (bijv. bij juridische procedures);

Draagvlak bij de provincie Utrecht (en/of Zuid-Holland)

En gaat over tot de orde van de dag,

ChristenUnie-SGP: Simon Brouwer

Team SGP staat klaar met Chris ...

SGP SGP Nederland 22-06-2019 08:47

Team SGP staat klaar met Chris Stoffer om door de modder te gaan. Ze strijden tegen seksueel misbruik van kinderen. Veel succes! 💪 #mudraise International Justice Mission

Onze nieuwe rol als oppositiepartij

D66 D66 SGP Overijssel 21-06-2019 19:42

Deze week werd het nieuwe college van de Provincie Overijssel benoemd. Als fractie zijn we nu oppositiepartij: een geheel nieuwe ervaring die best wennen is. Met een constructieve opstelling zullen we bijdragen leveren, komen we met moties en amendementen en willen zo het beleid meer laten aansluiten op de idealen van ons D66. Maar dat viel zo op de eerste avond nog niet mee. Het is best even vervreemdend om te ervaren dat de nieuwe coalitie de rijen sluit, geen ruimte geeft aan verbetersuggesties en soms niet eens serieus ingaat op onze aanbevelingen maar die geheel naast zich neerlegt.

Natuurlijk moeten ook wij nog onze positie en mogelijkheden scherpen. Dat lukt niet vanaf dag één, maar duidelijk is dat bij ons de sterke drive bestaat blijvend te hameren op die zaken die onze leden hebben opgenomen in het verkiezingsprogramma. Daarbij is het overigens prettig om geheel vrij vanuit dat programma onze inbreng te leveren en geen rekening te hoeven houden met coalitieafspraken. Die vrijheid gaan we ten volle benutten! En mocht je als lid zaken op onze agenda willen zetten aarzel dan niet om contact met ons te zoeken! Samen met al onze actieve leden kunnen we ook vanuit de oppositie onze ideeën inbrengen en gaan er vol voor. En dat zullen ze blijvend merken in Zwolle.

Hieronder lees je enkele thema’s en kritiekpunten die we naar aanleiding van het coalitieakkoord nadrukkelijk hebben ingebracht.

Bestuur

We verzochten het nieuwe college binnen 100 dagen inzichtelijk te maken wat ieders speerpunten zijn. Er staan namelijk veel globale zinnen in het akkoord waarvan we niet weten wat de werkelijke doelen zijn. Dus vroegen we om per portefeuille vier concrete, meetbare doelen te komen. Onze motie daartoe werd niet aangenomen.

Met zes witte gedeputeerden waarvan slechts een vrouw is, werkt het college niet vanuit een afspiegeling van de samenleving. De diversiteit van onze veelkleurige provincie is in de keuze van gedeputeerden niet terug te vinden. Dat vinden we een gemiste kans.

Inclusiviteit

D66 blijft zich inzetten voor een inclusief Overijssel, waar verschillen overbrugd worden en we omzien naar elkaar. Waar de jongerenraad nieuw en steviger gepositioneerd wordt met participatie voor en door jongeren. Waar ruimte is om elke dag van de week evenementen en festivals te houden. Om dit laatste zeker te stellen – nu ook de SGP deel uitmaakt van het nieuwe college – hebben we een motie ingediend, maar die haalde het niet. Daarnaast vragen we ons af of er voldoende geld is voor aanvullende programma’s om de groeiende kloof in de samenleving tegen te gaan. Daarom hebben we een motie gemaakt en opgeroepen hiervoor middelen vrij te maken. Maar ook deze motie mocht niet op een meerderheid rekenen.

Duurzaamheid en natuur

D66 zou krachtiger investeren in verduurzaming dan in het coalitieakkoord is beoogd. Ook inwoners moeten de rendementen in de portemonnee en kwaliteit van leven kunnen merken: Investeer in isolatie en nieuwe energiemiddelen zodat kinderen in gezonde lucht kunnen opgroeien. Zorg voor 0€ energielasten in scholen, instellingen, kerken, etc. Help middel- en kleinbedrijven bij het verduurzamen van hun panden.

Het nieuwe college remt kansrijke windenergie en zonneakkers, maar gaat wel lobbyen bij het Rijk voor thoriumtoepassingen. Daar is D66 volstrekt tegen! Wij willen geen thoriumcentrale in Overijssel. Wij gaan voor échte duurzaamheid.

Daarnaast willen we hoge prioriteit op het herstel van de biodiversiteit omdat deze enorm onder druk staat. We zien maatregelen tegen deze sluipende ramp slechts minimaal terug in het coalitieakkoord. Er zijn geen middelen gereserveerd om het herstel van de biodiversiteit te realiseren. Als het aan D66 ligt bannen we onder anderen alle glyfosaat uit in Overijssel. Maar daar ging het nieuwe college niet op in. Ook het deltaplan biodiversiteit genaamd “de tijd is rijp en groen” werd niet opgenomen in het akkoord. Dit plan is met alle groene organisaties in Overijssel opgesteld – wederom een gemiste kans voor onze provincie!

Wel is D66 blij met het doorzetten van de blauwgroene dooradering in het landschap. Maar onze conclusie dat Gedeputeerde Staten de natuurgebieden echt gaan verbinden en “de door Bleker afgeschoten robuuste verbindingen realiseren” werd niet bevestigd. De woorden lijken nog geen werkelijkheid.

Mobiliteit

Anno 2019 kunnen OV-reizigers in Overijssel ’s avonds nog steeds niet thuiskomen na een bezoek aan een concert, theater of een vergadering. Overijssel moet aanjager en mede-ontwikkelaar zijn van een Europees treinnetwerk. Bij de geplande investeringen in mobiliteit missen we de treinverbinding Zwolle-Deventer en Deventer-Enschede. D66 wil dat het college gaat lobbyen voor overal dubbelspoor en een hogere treinfrequentie op alle trajecten.

Democratie

Tenslotte hebben we aangegeven als D66 – wellicht samen met andere partijen – met een initiatiefvoorstel te komen over democratische versterking. En ja: daar past ook een verordening voor een correctief referendum bij. We hebben het alvast maar even aangekondigd – nu gaan we aan de slag!

Wij gaan constructief oppositie voeren: we zijn niet de partij van de schreeuwers, maar wel van de overtuigers, de verbinders. We kijken vanuit onze sociaal liberale waarden en blijven staan voor een inclusief, sociaal, en vrijzinnig Overijssel. Natuurlijk hebben we naast al deze kritische kanttekeningen de nieuwe coalitie en gedeputeerden netjes gefeliciteerd. De eerste dag als oppositiefractie was zeker een bijzondere ervaring. Er wacht veel werk op ons om Overijssel met ons unieke D66 geluid blijvend te verbeteren!

Namens de fractie

Wybren Bakker, fractievoorzitter

Vorige week vrijdag heeft de ...

SGP SGP Katwijk 21-06-2019 18:28

Vorige week vrijdag heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een werkbezoek afgelegd aan Katwijk. Bijzonder om te zien hoeveel gelijkenis er is tussen dit prachtige eiland en onze prachtige gemeente. Het strand, het ?toerisme, het religieuze karakter en natuurlijk de betrokken inwoners! Het was bijzonder om te merken dat er met trots werd gesproken door de Katwijkers over onze mooie gemeente. Mooi om zo als raadsleden onderling met elkaar in gesprek te zijn, van elkaar te leren en gedachten te wisselen en ze (vanwege de tijd helaas maar deels) te laten zien waar we allemaal trots op mogen zijn!

Wonen in de Buitenstad. Driehonderd ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS GroenLinks VVD SGP PvdA Maasdriel 21-06-2019 08:35

Wonen in de Buitenstad. Driehonderd nieuwe koopwoningen in de Buitenstad en allemaal in de dure klasse. PvdA/GroenLinks verklaarde zich vierkant tegen deze aanpak. "Je sluit zo een groot deel van de bevolking buiten. Een woonwijk is voor iedereen." Fractievoorzitter Nico van Wijk diende daarom een wijzigingsvoorstel in om ook betaalbare koopwoningen te bouwen. Wethouder Posthouwer (VVD) pikte dit signaal goed op en kwam met de bouwer Waalbommel bv tot de afspraak ook woningen vanaf €200.000,- te bouwen. "Dit blijft voor veel mensen nog onbereikbaar. Maar in ieder geval kan nu een groter deel van onze inwoners in deze nieuwe wijk terecht," aldus Nico van Wijk. Het amendement van PvdA/GroenLinks werd na aanvankelijke aarzeling bij VVD en SGP toch met algemene stemmen aangenomen.

De rol van de ChristenUnie tijdens de coalitieonderhandelingen

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Dantumadiel 21-06-2019 05:38

Nu alles weer wat in rustiger vaarwater is gekomen leek het ons als fractie goed om voor onze leden het verloop van de coalitieonderhandelingen nog even op een rij te zetten. Na de verkiezingen op 4 april heeft de CU-fractie net als alle andere fracties een eerste gesprek met de informateur Arie Aalberts gehad.

Tijdens dit gesprek hebben wij onze speerpunten vanuit ons verkiezingsprogramma aangegeven. Belangrijke voorwaarden voor een stabiele coalitie waren voor onze fractie vertrouwen, respect, openheid en gunning. Toen de CU-fractie werd uitgenodigd om deel te nemen aan informatieve gesprekken met CDA en Sociaal Links werden de belangrijkste thema’s besproken. Bij een groot deel van de onderwerpen was snel overeenstemming omdat alle drie partijen hierover hetzelfde in hun programma’s hadden staan.

Bij de verschilpunten ontstond veel discussie en wrijving en was er voor de CU weinig ruimte. Onder andere over de koopzondag kon geen sluitende afspraak worden gemaakt. Vanuit de coalitie zouden geen initiatieven worden genomen maar initiatieven van buitenaf kregen alle ruimte. Een ander belangrijk punt was de positie van Dantumadiel t.o.v. de nieuwe gemeente Noardeast Fryslan. CU fractie is van mening dat, nu de raad voor zelfstandigheid heeft gekozen, er ook echt werk gemaakt moet worden van een sterk zelfstandig Dantumadiel. Dat houdt voor de fractie onder andere in dat Dantumadiel op een aantal strategische functies eigen mensen in dienst zou moeten hebben, zoals b.v. bedrijvenfunctionaris, dorpencoördinator, beleidsstrategen. Deze kosten kunnen in mindering worden gebracht bij de centrumgemeente omdat deze dienstverlening daar zou kunnen vervallen. Het voorstel van het CDA om alleen, naast de nieuwe directeur van DDFK en de nieuwe Secretaris van Dantumadiel, een extra Directeur voor Dantumadiel in dienst te nemen vond de CU fractie een overbodige en veel te dure optie. (kosten plm. € 180.000,- per jaar)

Wat het aantal wethouders betreft heeft de informateur Arie Aalberts geadviseerd om drie fulltime wethouders aan te stellen. Hij heeft daarnaast advies ingewonnen bij burgemeester Klaas Agricola die dit ook sterk aanraadde. Hierbij is gekeken naar de opgaven waar het nieuwe college voor staat en de ervaring uit afgelopen termijn. ChristenUnie en Sociaal Links wilden dit advies volgen terwijl het CDA naar 3.5 fte wilde zodat zij twee wethouders konden leveren naast die van de twee andere partijen. Voor de ChristenUnie en Sociaal Links was dat een stap te ver. Voor de CU fractie waren bovenstaande (en andere) punten niet zozeer breekpunten maar was het de bedoeling om tot een verantwoord compromis te komen. Dat bleek helaas niet mogelijk. Daarnaast werden er tijdens de drie weken durende informatieronde uitspraken gedaan waaruit veel wantrouwen bleek en/of die het vertrouwen schaden.

Als CU fractie vonden wij dat er onvoldoende ruimte en wederzijds vertrouwen was om te komen tot een stabiele coalitie en zagen voor onszelf op dat moment geen andere keuze dan ons terug te trekken uit de onderhandelingen. Er waren toen nog zeven andere coalities mogelijk met het CDA. Als CU fractie gingen wij er daarom op dat moment vanuit dat wij geen deelname aan het college zouden hebben. Vervolgens zijn in de dagen daarna ook Sociaal Links en Gemeentebelangen Dantumadiel afgehaakt. Ook deze partijen zagen onvoldoende basis voor een stabiele coalitie met het CDA. Daarna heeft de informateur Gemeentebelangen Dantumadiel en Sociaal Links gevraagd zelf een derde partij te zoeken. Dit werd de ChristenUnie. Tijdens de eerste bijeenkomst daarna bleek direct dat tussen deze drie partijen de chemie goed was. Gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen en gunning is in ruime mate aanwezig. Besloten werd om gelijk over te gaan tot formatie. 10 van de 17 raadsleden stemden op 24 april voor deze coalitie. De SGP heeft zich verbonden aan deze coalitie als gedoogpartner en krijgt daarmee een invloedrijke rol binnen de coalitie. In de gemeenteraad van 14 mei jl werd unaniem ingestemd met het installeren van de drie wethouders Kees Wielstra (GBD), Rommy Kempenaar (SL) en Gerben Wiersma (CU).

Wij hebben tijdens de onderhandelingen en het formeren steeds Gods leiding mogen ervaren. Als CU fractie zijn wij dankbaar dat in het Bestuursakkoord 90% van ons verkiezingsprogramma wordt verwezenlijkt waarbij extra aandacht is voor mensen die niet goed kunnen meekomen of geen goed netwerk hebben en waarbij plannen zijn gemaakt om op korte termijn in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. De zondagsrust is binnen deze coalitie gewaarborgd en zelfstandig Dantumadiel krijgt een reële kans. Ondanks de negatieve en onjuiste berichtgeving in de media zijn wij als CU fractie zeer tevreden over het resultaat en kunnen unaniem volledig achter de gekozen koers staan.We kunnen dat natuurlijk niet in eigen kracht. Daarvoor is dagelijks gebed om inzicht, wijsheid, liefde en kracht nodig. Ons volkslied verwoord dat zo mooi:

Mijn schild ende betrouwenzijt Gij, o God mijn Heer,op U zo wil ik bouwen,Verlaat mij nimmermeer.Dat ik doch vroom mag blijven,uw dienaar t'aller stond,de tirannie verdrijvendie mij mijn hart doorwondt.

Fractie ChristenUnie Dantumadiel