Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

13145 documenten

SGP wil lagere energie-aansluiting op Kijktuinen

SGP SGP Nunspeet 15-07-2021 00:00

SGP wil lagere energie-aansluiting op Kijktuinen

Als het aan de SGP-fractie ligt wordt in Nunspeet het eerste grootschalige woningbouwplan gerealiseerd met woningen die een lage energie-aansluiting hebben. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder heeft gesteld aan het college van B&W. Hij legt uit waarom de SGP-fractie dit verzoek bij het college heeft neergelegd: “We zijn onlangs op bezoek geweest bij de eerste 10-ampére woning van Nederland. Die woning staat in de wijk Molenbeek in Nunspeet en is gerealiseerd door een lokale ondernemer. Deze woning heeft dus een aansluiting van 10-ampére, terwijl 75-ampére voor woningen gangbaar is. In de markt werd dit project met argusogen bekeken, inmiddels is gebleken dat deze woning optimaal comfort biedt ondanks de lage energie-aansluiting.”

Overbelasting van het energienet is een groot risico in Nederland nu er steeds meer energie wordt verbruikt en er meer woningen bij komen. “Dat bleek afgelopen weken weer uit meerdere berichten  in de landelijke media. Vervolgens gaat de discussie dan over het aanleggen van extra netcapaciteit. Dat is best begrijpelijk vanuit de grote energiemaatschappijen, die verdienen daar immers hun geld aan. Maar als het aan ons ligt gaat de focus naar het verminderen van het verbruik. We hebben nu concrete vragen gesteld over de woningbouwplannen op de locatie van de voormalige Kijktuinen. Als we daar een lagere energie-aansluiting kunnen realiseren scheelt dat aanzienlijk. De praktijk bewijst dat het goed mogelijk is om energie grotendeels binnen de eigen erfgrens op te wekken, op te slaan en te verbruiken.”

Bij de verschillende overheden ligt de focus juist bij het opwekken van duurzame energie. Wat de SGP-fractie betreft gaat dit veranderen. “We moeten meer inzetten op het beperken van het verbruik. Energie opwekken, opslaan en verbruiken binnen de eigen erfgrens. Niet elke woning hoeft naar een 10-ampére aansluiting, maar als we de stap durven zetten naar het verduurzamen van onze woningbouwplannen hebben we echt geen 75-ampére aansluiting meer nodig per woning. Als we dat in Nunspeet kunnen realiseren zijn we koploper in het daadwerkelijk verduurzamen van de woningbouw. We hebben binnen onze gemeentegrenzen de kennis en mogelijkheden om dit te realiseren. We hebben het college concreet gevraagd dit mee te nemen in de uitwerking van het woningbouwplan op de genoemde locatie van de voormalige Kijktuinen.” Het college zal binnen enkele weken reageren op de suggesties en vragen vanuit de SGP-fractie.

Persbericht Centrum Ochten

SGP SGP Neder-Betuwe 15-07-2021 00:00

PERSBERICHT

Opheusden, 7 juli 2021

SGP eist actie ondernemers bij centrumontwikkeling OchtenDe SGP Neder-Betuwe stelt met een motie de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het centrumplan Ochten een deadline. Uiterlijk 1 oktober 2021 moet een gedragen plan worden ingediend of en binnen welke termijn er een ontwikkeling van het centrumplan Ochten gaat plaatsvinden. Als de betrokken partijen de deadline niet halen, wil de SGP dat het college naar andere opties gaat kijken.Wat de SGP betreft is de huidige kwaliteit van het dorpsplein bij de supermarkten in Ochten ver onder de maat. Er zijn parkeerproblemen en bij regenachtig weer ontstaan door het slechte wegdek flinke plassen. Hier moet snel verandering in komen. Al jaren wordt gewacht op ontwikkelingen rond het plein en daarom worden investeringen in het dorpsplein uitgesteld. Als op 1 oktober geen concreet plan is ingediend, dan zal het college een plan uitwerken voor de herinrichting van het Van Drielplein. De gemeenteraad bespreek dit plan dan bij de begrotingsvergadering in november.

De betrokken partijen kunnen op dit moment gebruik maken van een budget van 1 miljoen euro dat de gemeente voor de centrumontwikkeling heeft klaarliggen. Als de deadline niet wordt gehaald, dan vervalt het gereserveerde budget. SGP-raadslid Dik Waasdorp: “We verwachten dat door de betrokken partijen op korte termijn helderheid wordt gegeven over de ontwikkeling van het centrumplan. Als dit niet zo is, dan moeten de betrokkenen bij toekomstige ontwikkelingen alle kosten zelf betalen.”

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Dik Waasdorp, woordvoerder namens de SGP Neder-Betuwe: 06-25093839

Herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

SGP SGP Gelderland 07-07-2021 00:00

/r/000688e7e3a13dc33fc21c3a09212b16?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fherindelingsadvies-barneveld-scherpenzeel%2F13066&id=2f23438bc30d37daa59c3849996b5bc50dca7b7e

Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel. Ook de Gelderse SGP-fractie stemde voor. Waarom? En waren er geen andere opties? Een aantal vragen aan de partij.

Waarom heeft SGP Gelderland vóór het herindelingsadvies gestemd?

Fractievoorzitter Klaas Ruitenberg: Het was voor ons een heel moeilijke afweging. We hebben de afgelopen periode de worsteling gezien van zowel de beide gemeenten alsook van de provincie. Wij hebben in onze afweging gekeken naar verleden, heden en toekomst van de gemeente Scherpenzeel en vanuit onze provinciale verantwoordelijkheid denken wij dat een herindeling met Barneveld uiteindelijk voor de inwoners van Scherpenzeel de beste oplossing is. Veel taken zijn de afgelopen jaren vanuit de landelijke overheid op het bordje van de gemeenten terecht gekomen. En er zullen ongetwijfeld meer taken volgen. Wil je dat goed op kunnen pakken voor je inwoners, dan is een zekere omvang belangrijk. Een robuuste gemeente in de FoodValley is voor zowel overheden als inwoners van toegevoegde waarde. En dan denken wij dat, gezien de identiteit van de gemeente Scherpenzeel, de gemeente Barnevelder de meest passende gemeente is.

Hoe zit het met draagvlak? De gehouden peilingen waren toch duidelijk?

Daar zit een moeilijk punt. Als SGP vinden we draagvlak belangrijk. Vanuit Scherpenzeel is een helder beeld naar voren gekomen, de meeste inwoners willen zelfstandig blijven. Vanuit Barneveld is daarover wat minder bekend, maar de positie van Barneveld is in dit proces ook een andere. Echter, draagvlak is niet de enige pijler onder een herindeling. Vraag een willekeurige inwoner van Nederland of hij vóór een herindeling van zijn eigen gemeente is, dan zullen verreweg de meesten antwoorden dat ze daarop tegen zijn.  Gelukkig ook maar, anders zouden er heel fundamenteel dingen mis zijn. Scherpenzeel is een prachtige gemeente en de inwoners houden van hun gemeente. Dat is mooi om te zien. Maar als provincie moet je ook kijken naar andere zaken en die meewegen zoals hierboven genoemd.

Lokale fracties zullen hier wellicht anders over denken….

Klopt en dat is ook goed. Ieder heeft hierin de opdracht om vanuit de eigen positie naar de situatie te kijken en een besluit te nemen. Dat kan lokaal, provinciaal en landelijk verschillen. De overheden hebben ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Raakt Scherpenzeel met een fusie haar eigen identiteit en cultuur niet kwijt?

Nee, dat denken wij zeker niet. Scherpenzeel blijft gewoon Scherpenzeel en Barneveld blijft Barneveld. Je ziet ook dat andere dorpen in de gemeente Barneveld, zoals Kootwijkerbroek en Voorthuizen een heel eigen cultuur hebben. Daar is niets mis mee en daar zal de nieuwe gemeente ook goed mee omgaan is onze verwachting. Wellicht kan dit dorpenbeleid nog wel een impuls krijgen om dit wat meer concreet handen en voeten te geven. Daarom pleiten wij ervoor dat de provincie het opstellen van een vernieuwd dorpenbeleid ruimhartig faciliteert.

Scherpenzeel kan toch ook gaan samenwerken? Waarom zo ver gaan om te fuseren?

Dat kan inderdaad. Maar samenwerken is pas succesvol als dat voor beide samenwerkingspartners winst oplevert en er sprake is van een evenwichtige verdeling tussen ‘halen’ en ‘brengen’. Gezien alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren, zal het voor Scherpenzeel heel lastig zijn om goede samenwerkingspartners in de regio te vinden. Het zal voor die betreffende gemeente (of dat nu Barneveld, Ede, Veenendaal of een andere gemeente is) immers ook van toegevoegde waarde moeten zijn.

Hoe kijkt de SGP aan tegen het proces wat gelopen is?

Het proces verdient ons inziens geen schoonheidsprijs. Men heeft van verschillende kanten op belangrijke momenten steken laten vallen. Helaas. We hopen van harte dat schade in de verhoudingen die dit heeft opgeleverd, weer hersteld kan worden.

Heeft SGP Gelderland gesproken met de lokale fracties?

Jazeker, de Gelderse fracties hebben de afgelopen periode meermalen gesprekken gevoerd met de lokale SGP-fracties alsook met de betrokken wethouders en burgemeesters. We kijken terug op goede overleggen en hebben vandaaruit ook veel input meegekregen. We vinden het belangrijk om elkaar als ‘broeders van hetzelfde huis’ vast te houden. Wat er ook gebeurt.

Onderbouwing standpunt herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

SGP SGP Gelderland 07-07-2021 00:00

/r/f05edc1ef47a0fac3d7dbc28a85536c2?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fonderbouwing-standpunt-herindelingsadvies-barneveld-scherpenzeel%2F13066&id=96144c18a9da14a172e7faa6e997eca64b53cc8f

Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel. Ook de Gelderse SGP-fractie stemde voor. Waarom? En waren er geen andere opties? Een aantal vragen aan de partij.

Waarom heeft SGP Gelderland vóór het herindelingsadvies gestemd?

Fractievoorzitter Klaas Ruitenberg: Het was voor ons een heel moeilijke afweging. We hebben de afgelopen periode de worsteling gezien van zowel de beide gemeenten alsook van de provincie. Wij hebben in onze afweging gekeken naar verleden, heden en toekomst van de gemeente Scherpenzeel en vanuit onze provinciale verantwoordelijkheid denken wij dat een herindeling met Barneveld uiteindelijk voor de inwoners van Scherpenzeel de beste oplossing is. Veel taken zijn de afgelopen jaren vanuit de landelijke overheid op het bordje van de gemeenten terecht gekomen. En er zullen ongetwijfeld meer taken volgen. Wil je dat goed op kunnen pakken voor je inwoners, dan is een zekere omvang belangrijk. Een robuuste gemeente in de FoodValley is voor zowel overheden als inwoners van toegevoegde waarde. En dan denken wij dat, gezien de identiteit van de gemeente Scherpenzeel, de gemeente Barneveld de meest passende gemeente is.

Hoe zit het met draagvlak? De gehouden peilingen waren toch duidelijk?

Daar zit een moeilijk punt. Als SGP vinden we draagvlak belangrijk. Vanuit Scherpenzeel is een helder beeld naar voren gekomen, de meeste inwoners willen zelfstandig blijven. Vanuit Barneveld is daarover wat minder bekend, maar de positie van Barneveld is in dit proces ook een andere. Echter, draagvlak is niet de enige pijler onder een herindeling. Vraag een willekeurige inwoner van Nederland of hij vóór een herindeling van zijn eigen gemeente is, dan zullen verreweg de meesten antwoorden dat ze daarop tegen zijn.  Gelukkig ook maar, anders zouden er heel fundamenteel dingen mis zijn. Scherpenzeel is een prachtige gemeente en de inwoners houden van hun gemeente. Dat is mooi om te zien. Maar als provincie moet je ook kijken naar andere zaken en die meewegen zoals hierboven genoemd.

Lokale fracties zullen hier wellicht anders over denken….

Klopt en dat is ook goed. Ieder heeft hierin de opdracht om vanuit de eigen positie naar de situatie te kijken en een besluit te nemen. Dat kan lokaal, provinciaal en landelijk verschillen. De overheden hebben ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Raakt Scherpenzeel met een fusie haar eigen identiteit en cultuur niet kwijt?

Nee, dat denken wij zeker niet. Scherpenzeel blijft gewoon Scherpenzeel en Barneveld blijft Barneveld. Je ziet ook dat andere dorpen in de gemeente Barneveld, zoals Kootwijkerbroek en Voorthuizen een heel eigen cultuur hebben. Daar is niets mis mee en daar zal de nieuwe gemeente ook goed mee omgaan is onze verwachting. Wellicht kan dit dorpenbeleid nog wel een impuls krijgen om dit wat meer concreet handen en voeten te geven. Daarom pleiten wij ervoor dat de provincie het opstellen van een vernieuwd dorpenbeleid ruimhartig faciliteert.

Scherpenzeel kan toch ook gaan samenwerken? Waarom zo ver gaan om te fuseren?

Dat kan inderdaad. Maar samenwerken is pas succesvol als dat voor beide samenwerkingspartners winst oplevert en er sprake is van een evenwichtige verdeling tussen ‘halen’ en ‘brengen’. Gezien alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren, zal het voor Scherpenzeel heel lastig zijn om goede samenwerkingspartners in de regio te vinden. Het zal voor die betreffende gemeente (of dat nu Barneveld, Ede, Veenendaal of een andere gemeente is) immers ook van toegevoegde waarde moeten zijn.

Hoe kijkt de SGP aan tegen het proces wat gelopen is?

Het proces verdient ons inziens geen schoonheidsprijs. Men heeft van verschillende kanten op belangrijke momenten steken laten vallen. Helaas. We hopen van harte dat schade in de verhoudingen die dit heeft opgeleverd, weer hersteld kan worden.

Heeft SGP Gelderland gesproken met de lokale fracties?

Jazeker, de Gelderse fracties hebben de afgelopen periode meermalen gesprekken gevoerd met de lokale SGP-fracties alsook met de betrokken wethouders en burgemeesters. We kijken terug op goede overleggen en hebben vandaaruit ook veel input meegekregen. We vinden het belangrijk om elkaar als ‘broeders van hetzelfde huis’ vast te houden. Wat er ook gebeurt.

Railterminal Gelderland

SGP SGP Gelderland 07-07-2021 00:00

/r/72ab305a93b63a50a87db9a2c7e1104a?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Frailterminal-gelderland%2F13075&id=c9bca0db49d8ec3ead081eed049b5ae38aa7c524

 

Één van de onderwerpen tijdens de vergadering van 7 juli was de Gelderse Railterminal. Er moest gestemd worden over het inpassingsplan voor deze railterminal. Gerrit Averesch gaf aan dat de SGP hier positief tegenoverstaat, maar ook dat er nog wel een aantal zaken zijn die nog wat extra aandacht nodig hebben.

 

Lees hier zijn bijdrage:

'De SGP heeft de afgelopen tijd positief kritisch het proces rond de railterminal gevolgd. We zijn positief omdat er kansen liggen. Kritisch omdat er belangen spelen en vragen liggen in de omgeving. De SGP staat nu positief tegenover dit inpassingsplan, die de realisatie van de railterminal mogelijk gaat maken. Wel moeten we handelen volgens het ‘schop in de grond-principe’, dat wil zeggen dat we moeten wachten met de daadwerkelijke realisatie tot er een exploitant is. Ook is de SGP tevreden over de toegezegde maatregelen wat betreft veiligheid en geluidsoverlast. We stemmen in met dit voorstel, wel vinden we het erg belangrijk dat naar alle betrokkenen zorgvuldig gecommuniceerd wordt!’

Boerenprotesten

SGP SGP Gelderland 07-07-2021 00:00

/r/9b4024327d231fb81735bca5f5d4246e?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fboerenprotesten%2F13076&id=998abef3e93c638ae4951b3e96f490311df2c418

 

Woensdagmorgen 7 juli was de Markt voor het Huis der Provincie het decor van een protest door onze boeren. Farmers Defense Force organiseerde hier een demonstratie, waarbij honderden trekkers rond het Provinciehuis stonden.

Statenlid Gerrit Averesch heeft met verschillende boeren gesproken, en stond de pers te woord: ‘Vandaag zijn er veel boeren naar het Provinciehuis in Arnhem gekomen. Ze zijn bezorgd over hun inkomen en toekomst. De SGP staat achter de boeren en vindt dat de overheid bestaanszekerheid voor onze boeren moet waarborgen!’

Ook Klaas Ruitenberg interrumpeerde tijdens het debat om aan te geven dat wat hem betreft de primaire taak om voor onze voedselvoorziening te zorgen, duidelijk boven het uitbreiden van natuurgebieden gaat. ‘Ik heb er moeite mee dat er zo wordt omgegaan met mensen die hun leven lang ons voorzien hebben van voedsel, nu aan de kant gezet worden voor de natuur, alsof hetgeen wat zij doen geen natuur is!’

 

/r/9b4024327d231fb81735bca5f5d4246e?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fboerenprotesten%2F13076&id=998abef3e93c638ae4951b3e96f490311df2c418

Perspectiefnota 2022: Wendbaar en weerbaar

SGP SGP Gelderland 07-07-2021 00:00

/r/4bcf11addac4d0d500c8ecb11561bb1b?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fperspectiefnota-2022-wendbaar-en-weerbaar%2F13073&id=cca10d91084b2f185d277ee4819a97bc8b8e2cae

 

Tijdens de bespreking van de perspectiefnota voor 2022 pleit Klaas Ruitenberg voor wendbaarheid en het afschaffen van onnodige regels. Ook benadrukte hij het belang van weerbaarheid: tegen digitale en fysieke criminaliteit. Hij sloot af met het Lutherlied en Psalm 15:5 (berijmd).

Lees hier zijn bijdrage:

Voorzitter,Ik had eerst een andere titel boven mijn verhaal staan, maar de titel ‘Wendbaar en weerbaar’ past daar veel beter bij. Ik zal dit toelichten aan de hand van een paar dingen. De wereld is snel veranderd, dat hebben we in de afgelopen periode gemerkt. Complimenten naar het college, voor hoe zij hierin hun werk hebben gedaan. Er ligt hier ook een vraag: Hoe zorg je dat je als Provincie wendbaar bent? Wat we ook zien, is dat we al snel onder een deken verstikken, een deken van regelgeving. Vaak zien we ook dat regels van vandaag passen bij de situatie van gisteren. We moeten ontregelen, dat wil zeggen: Geen onnodige regels.

Een jaar geleden hoorde je hier en in den Haag niemand over stikstof. Anno 2021 legt dit ene woordje ‘stikstof’ de hele economie plat. Daarom waren de boeren vandaag in Arnhem. En natuurlijk hebben wij ons rentmeesterschap. We zijn in onze provincie al goed bezig op het gebied van natuurbeheer, denk alleen maar aan regio FoodValley.

Ook weerbaarheid is belangrijk, je hebt het nodig, gezien het recente verleden. En terwijl wij bezig waren met de herindeling van Barneveld-Scherpenzeel, kwamen de verschrikkelijke beelden van de aanslag op Peter R. de Vries binnen. En dit lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan dat we denken. We moeten niet alleen digitaal weerbaar zijn, maar we moeten ook weerbaar zijn tegen de criminaliteit.

Ik noemde al de onnodige regelgeving, dat is politiek van gisteren. Het gaat hier over de perspectiefnota en dan wil je kijken naar morgen. De inleiding van Dirk Vreugdenhil (CU) was ons uit het hart gegrepen. Hij had het over gemeenschapszin, we hebben elkaar nodig, maar niet alleen elkaar. Ik wil daar dit aan toevoegen: We hebben nog een Ander Houvast nodig. En het ging straks steeds over liedjes, die werden geciteerd, ik heb er nog wat bijgezocht, als eerste het Lutherlied: Een vaste burcht is onze God,een toevlucht voor de Zijnen!Al drukt het leed, al dreigt het lot,Hij doet zijn hulp verschijnen!De vijand rukt vast aanmet opgestoken vaan;hij draagt zijn rusting nogvan gruwel en bedrog,maar zal als kaf verdwijnen!Daarnaast is mij iets aangereikt, uit het vijfde couplet van Psalm 15, en dat wil ik u allen ter overdenking meegeven:Die nooit zijn geld op woeker geeft;Die, d' onschuld en het recht genegen;Het oog op geen geschenken heeft.Wie dus oprecht en deugdzaam leeft,Zal nimmer wank'len op zijn wegen.

 

 

Foto: Judith Leroy Fotografie

Investeren in sociale huur

SGP SGP Gelderland 07-07-2021 00:00

/r/7be7495ac695a3179f8fbb0bc8faee59?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Finvesteren-in-sociale-huur%2F13072&id=c4e3c74e6efad10e7872c6599ee9c8a64b57d0a8

 

Gedeputeerde Staten kwamen met een voorstel om voor 20 miljoen euro te besteden aan de verduurzaming van sociale huurwoningen. Dit geld zal dan worden gebruikt om de CO2-uitstoot te reduceren, de biodiversiteit rondom de woningen te vergroten, leer- en werkplekken te realiseren en om de duurzaamheidsmaatregelen voor de huurders belastingneutraal te houden. De SGP steunt dit voorstel.

Lees hier de SGP-bijdrage:

Het is een grote maatschappelijke uitdaging voor de komende jaren om bestaande woningen energiezuinig te maken. Om zo bij te dragen aan de CO2-reductie en aan de energietransitie. Energiebesparing is minstens zo belangrijk als de opwekking van duurzame energie. Alles wat je bespaart, hoef je namelijk niet duurzaam op te wekken. Isolatie en energiebesparing leiden weliswaar tot lagere woonlasten, maar vergen wel eerst een investering. En met name voor mensen met een kleine beurs is dat vaak een te grote hobbel. En momenteel ook voor de woningbouwcorporaties; die hebben het met de verhuurdersheffing momenteel niet breed. Daarom vindt de SGP het nu voorliggende plan een mooi plan, waarmee we uiteindelijk ongeveer 4000 Gelderse gezinnen helpen aan een energiezuinige, en tegelijkertijd comfortabele en levensloopbestendige woning. Ook draagt het plan bij aan de provinciale doelen t.a.v. duurzaamheid en circulariteit. Het betreft aan de ene kant een fors bedrag, maar zorgt tegelijkertijd wel voor een hefboom van een factor 10; met onze bijdrage van 5000 euro per woning worden er maatregelen genomen ter waarde van ongeveer 50.000 euro per woning.

Wij vinden het belangrijk dat ook de particulieren die in veel gevallen tussen sociale huurder in wonen, ook kunnen profiteren van deze regeling. Zij zitten in sociaal en financieel opzicht veelal in hetzelfde schuitje. Daarom willen wij dat het maximale wordt ondernomen, met name door de corporaties, om hen te ontzorgen en in de regeling mee te nemen. Wat ons betreft, mag dan dat ook, qua financiële bijdrage. Daarom dienen wij de motie daarover, die door de VVD is aangekondigd, mede in.

Klimaatadaptatie

SGP SGP Gelderland 07-07-2021 00:00

/r/6380859d42c60123cdefdd6aea9a7f8a?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fklimaatadaptatie%2F13074&id=66d9b62f11d13d2b1e45e27bdaf7d1b955824cd1

 

Tijdens eerdere besprekingen over het klimaat en hoe de provincie daar wat betreft woonomgeving mee omgaat, bleven veel dingen nog wat vaag. Op 7 juli lag er een heel concreet plan voor, het programma Klimaatadaptatie. Klaas Ruitenberg heeft uitgelegd waarom de SGP hiermee instemt.

Lees het hier:

We zien om ons heen dat het klimaat verandert. Denk aan de hoosbuien van de afgelopen weken en de hitte van vorig jaar. Het is dus belangrijk dat we onze woonomgeving daarop aanpassen, om daarop voorbereid te zijn. Bij de bespreking van het programma Klimaatadaptatie, vorig jaar, hebben wij als SGP aangegeven dat wij graag een meer concreet actieplan wilden zien. We zijn blij dat dat nu voorligt, opgesteld samen met de werkregio’s en de gemeenten. En waarvan het de bedoeling is dat met name zij die zullen gaan uitvoeren. Wij vinden het een goed voorstel om daar vanuit de provincie financieel aan bij te dragen. Wij kunnen dan ook instemmen met het voorstel.

Herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

SGP SGP Gelderland 06-07-2021 00:00

/r/f47010b2cc0de589e6a2196e221b503e?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fherindelingsadvies-barneveld-scherpenzeel%2F13068&id=02181b702b462eabd7e4add9eefbac3d19491735

Wellicht het moeilijkste dossier van het jaar: het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel. Inwoners en bestuurders van Scherpenzeel trokken op 6 juli naar het Huis der Provincie om zich te laten zien op dit voor hen belangrijke moment. Provinciale Staten stemden na een lange debatavond uiteindelijk vóór het herindelingsadvies. Wat was de bijdrage van de SGP?

Lees hier de bijdrage Klaas Ruitenberg

/r/f47010b2cc0de589e6a2196e221b503e?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fherindelingsadvies-barneveld-scherpenzeel%2F13068&id=02181b702b462eabd7e4add9eefbac3d19491735Dank u voorzitter,Nog niet zo lang geleden kwam ik bij ons op de instelling. Daar ontmoette ik een meisje met een verstandelijke beperking. Het eerste wat ze tegen me zei was: ‘Opheusden wâh?!’. Ik woon in de kern Opheusden in de gemeente Neder Betuwe. Zij is trots op haar dorp. En ik met haar.

Zo begrijp ik dat Scherpenzelers trots zijn op hun dorp en dat ze daar blij van worden. En ieder in de gemeente, maar ook in de provincie en Provinciale Staten moet ervoor zorgen dat dit zo blijft. U begrijpt uit dit voorbeeld dat de identiteit van een dorp niet bepaald wordt tot welke gemeente zij behoort. Dat wordt bepaald door de inwoners met elkaar. Het belang van de inwoners van Scherpenzeel staat Statenbreed en GS-breed voorop. Ook bij de inwoners van Scherpenzeel die er vanavond zijn. Ook bij onze colleges in Scherpenzeel en Barneveld. Als het goed is, dienen we allen het belang van de inwoners. Wie zou ik zijn en wat zou de SGP-fractie zijn om dat anders te willen? Ook bij ons staat dit voorop.

Ieder kijkt vanuit zijn eigen kijkrichting. Dat inwoners van Scherpenzeel zeggen: ‘Wij willen zelfstandig blijven’, is heel begrijpelijk. Als je in Nederland in zijn algemeenheid aan inwoners vraagt: ‘Wilt u dat uw gemeente heringedeeld wordt?’, dan zal 80% of meer dat niet willen. Daarmee komen we op het punt van draagvlak. Dat is een moeilijk punt. Want iedereen wil zelfstandig blijven. Wat we echter ook moeten doen, is zorgen dat die gemeenschap levendig en vitaal blijft. Dat alle taken die op het bordje van de gemeente liggen, ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor heb je een zekere robuustheid en schaalgrootte nodig. Zeker nu onze landelijke overheid ertoe overgaat om taken over te dragen naar gemeenten. En dat is het begin van een herindeling. Je kunt te klein zijn om alle taken op te pakken. Dat is geen schande. En dat bedreigt je eigenheid en identiteit niet. Wellicht zegt iemand: “Dan ga je toch samenwerken met een andere gemeente?”. Maar als ik wil samenwerken met mijn buurman en hij wil dat niet, dan heb ik een probleem. Dat is voor Scherpenzeel ook aan de orde. Daarom is volgens onze fractie een fusie in dit geval de beste weg, hoewel het niet bij het DNA van onze partij hoort.Als je kijkt naar het proces, dan schaam ik me eigenlijk diep voor alle inwoners van Scherpenzeel en Gelderland. We hebben er in de politiek met elkaar geen goede vertoning van gemaakt. Het is een kwestie die ontaard is in een politiek gevecht. Dat betreur ik. Binnen de SGP zijn er volstrekt verschillende meningen. Wij hebben elkaar als broeders opgezocht en met elkaar overlegd. En er zijn geen bad feelings onderling. Als het zal leiden tot een herindeling en er ontstaat een nieuwe gemeente, dan zullen we weer samen optrekken.

 

 

Foto Klaas Ruitenberg: Judith Leroy Fotografie

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.