Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

12345 documenten

Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme - ChristenUnie/SGP en Haagse VVD presenteren initiatiefvoorstel

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD 's-Gravenhage 27-01-2020 17:00

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1310270/487158/joods monument by night.JPGVandaag 75 jaar geleden werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Daarom is het vandaag de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. We denken terug aan de zonder twijfel zwartste bladzijde in de Europese en ook Haagse geschiedenis. Tegelijk vieren we 75 jaar bevrijding. Die vrijheid ervaren Joodse Hagenaars niet altijd. Helaas is Jodenhaat vandaag de dag namelijk nog springlevend, ook in Den Haag. Judith Oudshoorn-van Ginderen (Haagse VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) dienen daarom vandaag een initiatiefvoorstel in om enerzijds het Joodse erfgoed in Den Haag te herwaarderen - Joden maken immers al 4 eeuwen een onmisbaar onderdeel uit van onze stad - en anderzijds om antisemitisme stevig en effectiever aan te pakken.

Judith Oudshoorn-van Ginderen: “De Joodse gemeenschap maakt al eeuwenlang onderdeel uit van Den Haag. Wie een wandeling maakt door het tegenwoordige Chinatown zal hier veel Joodse invloeden terug zien en bijvoorbeeld ook het mooie pand van Maison de Bonneterie is ooit gebouwd voor een Joodse ondernemer. Het is belangrijk dat we dit deel van de Joodse geschiedenis niet vergeten. Bovendien, zoals universitair docent Bart Wallet al zei tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer: ‘Wie Joden louter tot slachtoffer maakt, geeft antisemitisme ruim baan.’ Wij roepen de gemeente daarom ook op om bestaande Joodse activiteiten, zoals de digitale Joodse stadswandeling van Stichting Joods Erfgoed veel meer te promoten.” Ook zien de fracties kansen voor een Joods bezoekerscentrum, waarin de geschiedenis van Joodse Hagenaars belicht kan worden.

Daarnaast doen de fracties een aantal voorstellen om antisemitisme steviger en effectiever aan te pakken. Pieter Grinwis: “De wegvoering van en moord op meer dan 12.000 Joodse Hagenaars in vooral 1942 en 1943 is zonder twijfel de zwartste bladzijde uit de Haagse geschiedenis. De excuses van de minister-president gisteren voor het overheidshandelen van toen waren dan ook zeer terecht. We mogen dit nooit vergeten. Tegelijk hebben we een grote verantwoordelijkheid richting onze Joodse stadgenoten. Joodse Hagenaars moeten zich in Den Haag te allen tijde veilig en geaccepteerd weten. Helaas is de realiteit anders.” De fracties pleiten daarom ook voor meer kennis, bij de jonge generatie, bij nieuwkomers over de geschiedenis van Joodse Hagenaars, maar ook bij de politie. Deze moet met meer kennis van zaken kunnen optreden bij aangiftes van antisemitisme en bij haatdragende teksten bij demonstraties. “De burgemeester dient de politie te steunen om bijvoorbeeld bij uitingen van Jodenhaat tijdens een demonstratie op te treden en deze te beëindigen. Op zo’n moment moet niet het devies ‘zolang het maar rustig blijft qua openbare orde’ gelden, terwijl een hele bevolkingsgroep haatdragend wordt bejegend.”

Het initiatiefvoorstel bevat de volgende 15 voorstellen.

Meer aandacht voor de Joods-Haagse geschiedenis Een keer per jaar een tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis over het Joodse leven in Den Haag. Bevorderen van de komst van een Joods bezoekerscentrum. Aanwezigheid van stadsbestuur bij herdenkingsplechtigheden en joodse hoogtijdagen. Voorkom verwatering van herdenkingsgelegenheden in het kader van de Tweede Wereldoorlog. Alle scholen in 2020 naar een Haagse synagoge of de Joodse stadswandeling. Meer adoptie van Joodse- en oorlogsmonumenten door scholen. Hulp voor leerkracht om Holocaust te bespreken. Joods-Haagse geschiedenis in inburgering. Harde aanpak antisemitisme in de sport. Vergroten kennis over het jodendom en antisemitisme bij het politiekorps. De burgemeester dient de politie te steunen om op te treden tegen Jodenhaat bij demonstraties.  Lobby bij het Rijk voor toegankelijke registratie van antisemitische incidenten. Schakel bij een melding van antisemitisme ook altijd de lokale antidiscriminatievoorziening in. Stel een stedelijk coördinator antisemitisme aan.

Rommelige uitvoering afvalplan

PvdA PvdA VVD CDA GroenLinks SGP D66 Ridderkerk 27-01-2020 06:59

Voor de beste wensen is het nooit te laat. Namens de PvdA Ridderkerk wens ik u een goed, gezond en liefdevol 2020. Ook dit jaar gaan wij weer hard aan de slag voor goed wonen, goed werk en goede zorg in ons mooie Ridderkerk. Voor een betere lucht- en geluidkwaliteit en aantrekkelijke winkelcentra. Uw steun is daarbij onmisbaar.

Afvalstoffenheffing fors omhoog

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen, maar betekent ook dat veel dingen duurder worden. De afvalstoffenheffing gaat dit jaar met 16% (!) omhoog in Ridderkerk. Concreet betekent dit dat de afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens met € 29 en voor meerpersoonshuishoudens met € 45 stijgt. Dat is veel geld in één keer. Geld dat niet iedereen er op 1 januari van zijn baas heeft bijgekregen. Deze tariefstijging wordt veroorzaakt door landelijk én lokaal beleid. Eind vorig jaar heeft de PvdA Ridderkerk samen met de VVD een voorstel ingediend om de afvalstoffenheffing minder snel te laten stijgen teneinde uw portemonnee te ontzien. Helaas kon dit voorstel niet op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen: GroenLinks en Burger op 1 stemden voor, Partij 18Plus, SGP, EVR, CDA, CU, Leefbaar Ridderkerk en D66 tegen.

Inwoners serieus nemen

Het is zacht uitgedrukt dat de uitrol van het nieuwe afvalplan in Ridderkerk niet vlekkeloos verloopt: afvalpasjes werken niet (goed), op tal van plekken staan nog geen containers, ondergrondse containers zijn geregeld overvol, veel bewoners van appartementengebouwen weten nog niet waar zij aan toe zijn en de gft-cocons op straat zijn zo hoog dat mensen met een beperking er niet of nauwelijks bij kunnen. Iedereen weet: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’, maar hier gaat te veel mis. Het college heeft 2020 bestempeld als overgangsjaar voor het inzamelen van afval. Juist dan zou je verwachten dat meldingen van inwoners snel worden opgepakt. De praktijk is echter anders. Zo heeft de gemeente, ondanks diverse waarschuwingen, een betonnen fundering voor een gft-cocon aangelegd op privéterrein van een Vereniging van Eigenaren (VvE) in het Vondelpark. Pas na aandringen van de VvE zelf én vragen in de gemeenteraad van de PvdA Ridderkerk is de fundering verwijderd.

 Hebt u vragen of opmerkingen over de uitvoering van het afvalplan? Laat het ons weten via e-mail, telefoon of sociale media. Of spreek ons aan op straat. Wij blijven ons inzetten voor een inwonervriendelijke afvalinzameling.

 Jeroen Rijsdijk

PvdA Ridderkerk

fractie.ridderkerk@pvda.nl

 

 

 

Het bericht Rommelige uitvoering afvalplan verscheen eerst op PvdA Ridderkerk.

Armoede: Geef doenvermogen een grotere rol

PvdA PvdA SGP Goes 26-01-2020 15:21

Hoe mensen onder andere omgaan met tegenslag, stress en in actie komen, noem je het doenvermogen. De PvdA streeft ernaar om dit meer te betrekken bij het armoedebeleid. Dan wordt er echt gekeken naar wat iemand nodig heeft en hoe dat aansluit bij zijn mogelijkheden. Nu nog gaat het Goese armoedebeleid uit van zelfredzaamheid: het uitgaan van eigen mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en de Ombudsman sluit het beleid hierdoor niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft.

Om het doenvermogen een grotere rol te geven in het armoedebeleid hebben de PvdA, SP en SGP-CU het initiatief genomen om hierover een voorstel in te dienen. Dit voorstel werd gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Bij het toekomstige beleid dient het college nu rekening te houden met doenvermogen zodat de regelingen in het armoedebeleid beter aansluiten bij onze inwoners en effectiever zijn.

Het bericht Armoede: Geef doenvermogen een grotere rol verscheen eerst op PvdA Goes.

Armoedebeleid: grenzen aan zelfredzaamheid en kindpakket

SP SP SGP PvdA Goes 26-01-2020 11:40

We kunnen er niet zomaar van uit gaan dat mensen zelfredzaam zijn. Als mensen het mentaal zwaar hebben lukt het minder goed de goede keuzes te maken. Daar moet het beleid rekening mee houden. Dat sprak de gemeenteraad afgelopen donderdag uit. Ook moeten de regelingen om kinderen in armoede te steunen, het kindpakket, meer een geheel worden door een centrale aanmelding. Beide moties werden mede-ingediend door de SP.

Over zelfredzaamheid had SP-raadslid Floor van Lamoen ook al bij de algemene beschouwnigen in november aangegeven dat daar grenzen aan zijn. Dat de overheid te makkelijk zelfredzaamheid aanneemt. Naar aanleiding van die discussie stelde hij samen met raadsleden Jurian van der Ree (SGP-CU) en Marco Eestermans (PvdA) een motie op om daar verandering in te brengen. Er moet goed gekeken worden naar de basis van mensen (geld, gezondheid, maatschappelijke positie, kennis en vaardigheden, banden met anderen). En met name op het vermogen te doen wat nodig is.

De motie één loket voor kinderen in armoede was een initiatief van de PvdA, door de SP mede ingediend. Daarnaast was er nog een motie ingediend over kinderparticipatie bij armoede. Hoe kinderen kunnen meepraten en meedenken over het beleid. Ook deze motie werd, met steun van de SP, aangenomen.

SGP: verleng termijn herplantplicht

SGP SGP Overijssel 25-01-2020 00:00

 

De SGP zou graag zien dat de termijn voor herplantplicht van bomen uitgebreid wordt tot vijf jaar. Die termijn is nu drie jaar, maar dat blijkt niet altijd praktisch. Fractievoorzitter Dirk van Dijk stelde daarom woensdag de vraag tot uitbreiding aan gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher.

Door de droogte van de afgelopen jaren zijn veel bomen, vooral de fijnspar, lariks en de grove den dood of dood aan het gaan. “Particuliere grondeigenaren, maar ook Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten ondervinden hier de nadelige gevolgen van”, aldus Van Dijk.

De herplant van die bomen, wat normaliter binnen drie jaar moet gebeuren, wordt vaak bekostigd uit de kap van de andere bomen. “Maar dood hout brengt niets op. En de bevoegdheid om de herplantplicht uit te breiden ligt bij de provincie.”

Ook zou de provincie kunnen bijdragen door een zogeheten aanplantsubsidie. In de Statenvergadering vroeg Van Dijk zich af of Gedeputeerde Staten ook hiertoe bereid zijn. Mogelijk is er zelfs een integrale aanpak van deze problematiek mogelijk, stelde hij met het oog op de klimaat- en CO2-discussie.

Ten Bolscher erkende dat de bomen dood gaan en dat dat versneld wordt door plaaginsecten zoals de letterzetter en bastkever. De termijnuitbreiding voor herplantplicht is al mogelijk, stelde hij. “Dit moet wel actief aangevraagd worden door de eigenaar.” Ook moet er dan sprake zijn van natuurlijke verjonging, dus een herplant van eenzelfde soort bomen.

Als de bomen vervangen worden door ‘klimaatrobustere’ bomen van een ander type, kunnen eigenaren ook de vraag voor een langere termijn neerleggen bij de provincie. Op dit moment wordt een nationale bos-strategie gemaakt. Die is zowel van het Rijk als de provincie, daarin worden regels voor bossen vastgelegd. Daarin zou de huidige problematiek aangepakt kunnen worden, stelt de gedeputeerde. Ook kan er dan gekeken worden naar een aanplantsubsidie. Op dit moment is daar (nog) geen mogelijkheid voor. 

SGP Ede bedankt hulpdiensten

SGP SGP Ede 25-01-2020 00:00

 

Een delegatie van SGP Ede heeftdiverse hulpdienstenbezochtom henmet taartte bedanken voorhun inzet rondom oud en nieuw. In onze gemeente zijn helaas diverse incidenten geweest die de SGP betreurt, vooral het roekeloos omgaan met onze hulpverleners is buiten alle proporties.

“Onze hulpdiensten en in het bijzonder de brandweervrijwilligers staan het hele jaar 7 x 24 uur perdag klaar om hulp te verlenen waar nodig, het is goed dat we hier als politiek ieder jaar onzewaardering voor uitspreken,”aldus SGP-raadslid Arnold Versteeg.

Bij bezoeken aan de brandweerkorpsen in Ederveen enDe Valk-Wekerom kwam ook de uitspraakvanhet Europese Hof aan de orde, die stelt dat het Nederlandse systeemtegen het licht gehoudenmoet worden als het gaat om de inzet en de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Hiermee komtmogelijk de positie van tientallen brandweervrijwilligers in onzegemeente onder druk te staan.

Versteeg: “De inzet van vele brandweervrijwilligers door onze gemeente heen is onmisbaar, daaromzullen wij nauwlettend in de gaten houden welke oplossing er komt vanuit Den Haag en staan we innauw contact met de Tweede Kamerfractie van de SGP over dit vraagstuk.”

Overlast vuurwerk Gorinchem, jaarwisseling 2019-2020

SGP SGP GroenLinks ChristenUnie Gorinchem 24-01-2020 00:00

Resultaten meldpunt vuurwerkoverlast Gorinchem, jaarwisseling 2019-2020 Marjo Molengraaf – ChristenUnie/SGP en Rutger van Breemen – GroenLinks

Inleiding

In oktober 2019 openden de fracties van ChristenUnie/SGP en GroenLinks voor het tweede jaar op rij een meldpunt voor vuurwerkoverlast. De reden hiervoor is, net als vorig jaar, dat beide fracties zich zorgen maken over de toenemende overlast die mensen hebben van vuurwerk. In het maatschappelijk debat is deze discussie ook zeer actueel. Steeds harder klinkt de roep om maatregelen om overlast, schade en verwondingen door vuurwerk te beperken. Het lijkt er nu op dat de politiek in Den Haag ook een beweging maakt richting een (gedeeltelijk) verbod op consumentenvuurwerk. Desondanks vonden onze fracties het belangrijk om ook dit jaar weer in beeld te hebben in welke mate er overlast ervaren wordt in Gorinchem. Interessant daarbij is natuurlijk om te zien of de maatregelen die tijdens deze jaarwisseling al door de gemeente waren genomen (vuurwerkvrije zone, vuurwerkdetectiesysteem) effect zouden hebben op het aantal meldingen./r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3

De aanpak was hetzelfde als vorig jaar: een online meldpunt waar mensen anoniem of met naam hun melding konden doen over vuurwerk. Twee dingen gingen dit jaar echter anders. Ten eerste hebben we het meldpunt al in oktober geopend. We kregen veel reacties van Gorinchemmers die vertelden dat zij eigenlijk het hele najaar of zelfs het hele jaar overlast ervaren van vuurwerk. Graag wilden we zien of dit ook te merken was in de cijfers. Het andere verschil met vorig jaar is dat we dit jaar de melders ook gevraagd hebben naar de soort overlast zij ervoeren, oftewel van wat voor soort vuurwerk zij last hadden. Verplicht was het in te vullen in welke wijk, op welke datum en op welk moment van de dag de overlast ervaren werd.

In totaal zijn er 499 meldingen binnengekomen, waarvan 335 tussen 15 december en 6 januari (dezelfde periode als welke ons vorige rapport besloeg) Het is opmerkelijk te vermelden dat die 335 meldingen rond de jaarwisseling vrijwel overeenkomt met het aantal meldingen in dezelfde periode vorig jaar (340). In dit verslag delen wij graag onze verder bevindingen, met als doel wederom een gedegen evaluatie van de jaarwisseling te krijgen en indien nodig er in de Gorinchemse gemeenteraad een discussie over te voeren.

Meldpunt  https://www.meldpuntvuurwerkgorinchem.com/

Het meldpunt gewoon open blijft om te zien of er buiten oud en nieuw om ook overlast ervaren wordt, is het helemaal goed.

Respondenten

Zoals gezegd konden mensen kiezen of zij anoniem of met contactgegevens een meldingen wilden doen. Wij hebben voor deze mogelijkheid gekozen om de drempel van het melden van overlast zo laag mogelijk te houden. Zoals in de grafiek “figuur 1” goed te zien is, was ongeveer 3/4 van de meldingen anoniem en 1/4 van de meldingen met contactgegevens. Er is een sterke stijging van het aantal anonieme meldingen te zien (2019: 1/3 op naam, 2/3 anoniem). Hiervoor hebben wij geen duidelijke verklaring./r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3

Anoniem melden brengt natuurlijk risico’s met zich mee: er zijn altijd grapjassen die valse meldingen doen. We hebben echter slechts twee overduidelijk valse meldingen ontdekt (die ook niet meegenomen zijn in de resultaten). Alle andere meldingen konden gezien tijdstip, locatie of aard van de overlast als echt getypeerd worden. Resultaten

Zoals gezegd zijn er in totaal 499 meldingen binnengekomen op het meldpunt vuurwerkoverlast. Daarvan zijn er 335 gedaan in de periode van 15 december tot 6 januari. In de maand oktober kwamen er 9 meldingen binnen, in november waren dat er 73 en in de eerste twee weken van december ontvingen wij 51 meldingen. In de periode tussen 7 januari en 18 januari kwamen er nog 37 meldingen binnen. Het is in fig. 2 goed te zien dat sinds de opening van het meldpunt het aantal melding per dag langzaam stijgt naar mate de jaarwisseling dichterbij komt, met als piek 29, 30 en 31 december. Na Oud en Nieuw neemt het aantal meldingen redelijk snel af./r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3 Vorig jaar was er afname te zien vanaf 29 december tot de jaarwisseling (op 29, 30 en 31 december respectievelijk 81, 74 en 46 meldingen), terwijl er nu een stijging te zien is tot de jaarwisseling. Gezien de aard en de mate van de klachten, willen wij de conclusie trekken dat dit te maken heeft met de acceptatiegraad bij Gorinchemmers van vuurwerk. Door de groeiende discussie en het groeiende negatieve gevoel over vuurwerk, is men eerder geneigd om te melden. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het aantal klachten in de ochtend en de middag van 31 december. Dat is fors meer dan vorig jaar. Opvallend hierbij is natuurlijk, en dat vermelden melders ook in hun klacht, dat, terwijl de officiële verkoop van vuurwerk pas op 28 december begint, er daarvoor al redelijk wat overlast gemeld is (158 meldingen van 1 tot en met 27 december). Als de verkoop begint stijgt het aantal meldingen snel. Daarbij is het natuurlijk belangrijk op te nemen dat de officiële afsteektijden zijn op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Het behoeft geen toelichting dat men zich hieraan niet houdt.

We hebben de melders ook gevraagd op welk moment van de dag zij de overlast ervoeren. Hierbij valt op dat mensen vooral ’s avonds (53%) en ’s middags (30%) de overlast ervoeren (zie fig. 3). Opvallend hierbij is dat er een aantal momenten is waarop er veel meldingen uit één specifieke wijk komen rond hetzelfde moment. Er is grote kans dat hier sprake is van een of enkele overlastveroorzakers die zich in een wijk ophouden. 

/r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3

 Tevens hebben we aan de melders gevraagd in welke wijk zij de overlast ervoeren (zie fig. 4).  Als we alle meldingen per wijk in een schema zetten, blijkt dat de Laag-Dalem en de Binnenstad de kroon spannen als het gaat om overlast meldingen. Daarachter volgen de Gildenwijk en de Haarwijk./r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3

Zoals gezegd hebben we mensen ook gevraagd te vertellen wat voor soort overlast zij ervoeren. De resultaten hiervan spreken op het eerste gezicht al voor zich (zie fig. 5) Hieruit blijkt een overduidelijke meerderheid van liefst 98% meldingen van overlast van knalvuurwerk en zwaar vuurwerk (respectievelijk 79% en 19%). Slechts 2,4 procent van de melders (12) meldt over siervuurwerk. Hieruit kun je dus duidelijk de conclusie trekken dat mensen vooral overlast ervaren van knallend vuurwerk. Zij klagen dan vooral over schrik, geluidsoverlast, trillende ramen, kapot straatmeubilair, constante klappen en angstige dieren./r/482f0af2f4d4998689847f6fcd09799e?url=http%3A%2F%2Fwww.gorinchem.sgp.nl%2Factueel%2Foverlast-vuurwerk-gorinchem-jaarwisseling-2019-2020%2F11663&id=e63d22dd6e9c50b9e558e53237fb29ad22bc4cf3

 

 

Aard van de meldingen

Als we de aard van de meldingen, oftewel het soort overlast dat mensen ervaren, in beeld brengen, blijkt dat er drie conclusies te trekken zijn:

Afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden en locaties en het gebrek aan handhaving

Een groot deel van de meldingen die gedaan zijn, hebben te maken met het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden (van 31-12 18.00uur tot 1-1 02.00uur). Hierbij is het belangrijk te vermelden dat gebleken is dat mensen niet bij elke knal meteen een melding doen. Veel van de melders zeggen veel of zelfs continu knallen van vuurwerk te horen in hun buurt of wijk. Dat ervaren zij als overlast. Bovendien levert het angst op bij bijvoorbeeld kinderen of ouderen. Net als vorig jaar is het opmerkelijk dat veel van de melders die zeggen veel vuurwerk te horen buiten de afsteektijden ook klagen over het (gebrek aan) toezicht en handhaving. Sommigen belden de gemeente of de politie, maar hadden niet de indruk dat er gehandhaafd is op het afsteken van vuurwerk.

Er waren zeven meldingen uit de Gildenwijk die expliciet vernoemden dat er vuurwerk werd afgestoken in de vuurwerkvrije zone (het Gijsbert van Andelpark en de omgeving van het Beatrixziekenhuis). Het valt moeilijk in te schatten of dit veel is, omdat er geen vergelijkingsmateriaal is. 

Overlast door knallen en zwaar vuurwerk

Een belangrijke conclusie uit deze cijfers is dat mensen vooral overlast ervaren van knallen en daarbij ook klagen over de zwaarte van de knallen. Mensen melden dat er ‘heel de dag geknald wordt’, ‘dat de ramen in de sponningen trillen’ en over zware explosies (‘dit waren geen rotjes’). Vaak werd daarbij het versterkend effect van bijvoorbeeld brandgangen, stegen in de Binnenstad of viaducten genoemd. Termen als ‘het lijkt wel oorlog’ werden met enige regelmaat gebruikt. Van siervuurwerk lijkt men juist vrij weinig overlast te ervaren.  

Dieren en vuurwerk

Helaas is ook dit jaar weer gebleken dat vuurwerk in combinatie met dieren een veelvoorkomend probleem is. Uiteraard betreft het dan vooral huisdieren (over wilde dieren valt niks te zeggen vanuit dit vuurwerkmeldpunt). Er wordt veelvuldig gemeld dat honden en katten schrokken van de knallen, zich verstopten, niet meer aten en zelfs niet meer naar buiten durfden. Een enkele melder is zelfs met zijn huisdier naar die dierenarts gemoeten voor kalmerende medicatie. Helaas waren er dit jaar ook weer enkele tientallen meldingen van hondenbezitters die meldden dat er vuurwerk naar hen en hun huisdier is gegooid tijdens het uitlaten, waardoor dieren nog banger waren. Overigens zijn er ook een klein tiental meldingen van fietsers die met vuurwerk bekogeld zijn.

Dierenasiel

Naar aanleiding van de meldingen rondom dieren en vuurwerk hebben we ook contact gezocht met het dierenasiel. Zij meldden ons, dat er een paar weken veel onrust en angst bij hun dieren speelde, ondanks dat het in het gebied waar het dierenasiel ligt relatief rustig is qua vuurwerk. In het pension verblijven jaarlijks dieren die thuis niet te houden zijn door het vuurwerk. Dat legt een druk op het asiel en haar medewerkers. Het asiel en haar medewerkers spraken uit blij te zijn met de maatschappelijke beweging richting een vuurwerkverbod.

Afsluitend

Met 499 meldingen zijn de fracties van ChristenUnie/SGP en GroenLinks tevreden met de resultaten van dit jaar van het vuurwerkmeldpunt in Gorinchem. Het was de tweede keer dat we dit zo hebben uitgevoerd en zijn voornemens om dit komende jaarwisseling te herhalen (afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen). Tevens hebben we besloten om het meldpunt het gehele jaar open te laten, zodat we ook een beeld krijgen van het aantal meldingen door het jaar heen.

 Net als vorig jaar was ons doel om inzicht te krijgen in de mate van de overlastbeleving en in de aard van de overlast. Wij denken dat met de respons op het vuurwerkmeldpunt voor de jaarwisseling 2019/20 dit doel behaald is. Het biedt wat ons betreft, in combinatie met schadecijfers, cijfers van de gemeente, de eerste hulp van het ziekenhuis en van de politie, goede aanknopingspunten voor een evaluatie van de jaarwisseling. Daar kijken wij naar uit!Ridderkerk wil ook vuurwerkverbod | Ridderkerk

GroenLinks GroenLinks SGP Ridderkerk 24-01-2020 00:00

Na Rotterdam wil ook Ridderkerk nu een vuurwerkverbod. Dat besloot de gemeenteraad donderdagavond op voorstel van GroenLinks en SGP. Het college moet van de gemeenteraad nog wel uitzoeken hoe het verbod gehandhaafd gaat worden. Het verbod moet de volgende jaarwisseling al gelden.

De SGP pleitte in Ridderkerk al jaren voor een vuurwerkverbod. ‘Ieder jaar ervaren mensen en dieren ernstige overlast, zijn er veel slachtoffers te betreuren en loopt de schade in de miljoenen. En ieder jaar worden hulpverleners belaagd. Sommigen noemen het afsteken van vuurwerk een waardevolle traditie, maar je kunt het beter hebben over een normloze praktijk’, lichtte SGP-raadslid Daan Kardol het voorstel toe.

‘Wat GroenLinks betreft is de maat nu vol’, verklaarde fractievoorzitter Björn Ros tijdens het raadsdebat. ‘Elk jaar is de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling erbarmelijk slecht. We verpesten Oud en Nieuw voor iedereen, en vooral voor mensen met een zwakke gezondheid en longproblemen.’ GroenLinks wil wel dat het college gaat kijken of er in Ridderkerk een vuurwerk- of lasershow georganiseerd kan worden. Dat kan een evenement in het centrum zijn of meerdere evenementen in de wijken. ‘Zo kan Oud en Nieuw weer een feestje worden waar iedereen plezier aan beleeft’, aldus Ros.

De gemeenteraad van Ridderkerk wil ook dat het gemeentebestuur met andere gemeenten in de regio om de tafel gaat om in de hele regio een vuurwerkverbod in te stellen. Kardol vroeg burgemeester Attema daarom samen op te trekken met Rotterdam, waar eerder deze week al werd besloten om consumentenvuurwerk uit te bannen.

Schriftelijke vragen over mensenhandel en uitbuiting

SGP SGP GroenLinks ChristenUnie PvdA Waalwijk 23-01-2020 00:00

Schriftelijke vragen over mensenhandel en uitbuiting.

In goede samenwerking met de fracties van resp. ChristenUnie, Groen Linksaf, PvdA en Lijst IJpelaar heeft de SGP vragen gesteld rond het onderwerp mensenhandel en uitbuiting. Dit, naar aanleiding van een controle vanuit de gemeente Waalwijk. Er zijn nogal wat onregelmatigheden geconstateerd. Welke zijn dat dan, wat betekent dit voor de mensen, wat wordt hieraan gedaan, wat speelt er nog meer. Kortom, hierover is het laatste woord nog niet gezegd. De SGP fractie houdt hier zeker vinger aan de pols.

Bekijk hieronder de schriftelijke vragen:

Column Arjan Meerkerk Hardinxveld-Giessendam bouwt

SGP SGP Hardinxveld-Giessendam 23-01-2020 00:00

Column van fractievoorzitter Arjan Meerkerk zoals verschenen in "Het Kompas" van 15 januari 2020:

Een huis hoort bij de primaire levensbehoeften van de mens. Wat een luxe mogen wij hier hebben. Onlangs was ik ter gelegenheid van ons 12,5 jarig huwelijk in Londen en zag ik mensen die, te midden van de wolkenkrabbers, leven in een tentje onder de brug. En dat heeft niet met woningnood te maken. Maar ik besef wel weer hoe bevoorrecht wij zijn.

 

Per 1-1-2020 telt Hardinxveld-Giessendam 18.275 inwoners. Een plus van 1,2 procent (oftewel 224 personen) ten opzichte van een jaar geleden. Ondertussen is er sprake van grote woningnood. Hoe erg is het als er woningnood is? Wat kunnen wij er dan aan doen? Waar moeten we goed op letten?

Waarom woningnood erg is? Jongeren die hier willen blijven kunnen niets (betaalbaars) vinden. Noodgedwongen kiezen zij er voor elders iets betaalbaars te zoeken. En wat denkt u van ouderen die gelijkvloers willen gaan wonen? Zij blijven noodgedwongen zitten. Het gevolg: scheefgroei in de bevolkingssamenstelling. Dit is niet goed voor vitaliteit van voorzieningen (bv. scholen en winkels).

Wat wij eraan kunnen doen? Belangrijk om in 2020 door te bouwen! Geen wolkenkrabbers zoals in Londen uiteraard. En ook geen tentjes onder de brug. Wel flexibeler zijn bij het vergunnen van Tiny Houses als mantelzorgwoning. Bouwplannen die passen in onze visie versneld vergunnen. Zowel inbreidings- (bv. IJzergieterij en Rokerij) als uitbreidingslocaties (bv. Blauwe Zoom en ’t Oog) tot ontwikkeling brengen.

Waar moeten we goed op letten? Dat we bouwen voor de lokale vraag. Veel groen inpassen. En de groei (inwoners en verkeer) in goede banen leiden. Een grote verantwoordelijkheid voor de gemeenteraad. Maar ja, wie de politiek in gegaan is om gemakkelijke keuzes te maken die heeft er weinig van begrepen.

Arjan Meerkerk