Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

11674 documenten

Krimpenerwaard is Kinderpardongemeente.

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA SGP VVD CDA Krimpenerwaard 20-09-2019 06:57

Hoewel het alweer enige tijd geleden is, is het toch de moeite waard te vermelden, dat ook Krimpenerwaard een Kinderpardongemeente is. Op initiatief van de ChristenUnie Krimpenerwaard werd op 11 december 2018 hiertoe een motie ingediend, die medeondertekend werd door CDA, D66, Dierbaar Krimpenerwaard, Pro Krimpenerwaard, PvdA, SGP en Waard 18. Alleen de VVD stemde tegen, alsmede één lid van Lokaal op 1 en één lid van VGBK.

VVD Harderwijk Hierden roept op tot actie tegen het toenemend gebruik van lachgas

VVD VVD SGP CDA Harderwijk 19-09-2019 23:48

https://harderwijk.vvd.nl/nieuws/36495/vvd-harderwijk-hierden-roept-op-tot-actie-tegen-het-toenemend-gebruik-van-lachgas

© Bron foto: BN de Stem

Het gebruik van lachgas patronen neemt toe. Er wordt in Harderwijk regelmatig op verschillende plekken lachgaspatronen gevonden. Los van dat het in toenemende mate overlast veroorzaakt voor omwonenden of mensen die langs lopen is het ook nog eens slecht voor het milieu, omdat het aluminium patronen zijn. Daar willen we graag wat aan doen, daarom heeft de VVD Harderwijk-Hierden een motie opgesteld samen met CU, CDA, SGP  en gemeentebelang met een oproep aan het college actie te ondernemen.

Lachgas is steeds populairder. Het is makkelijk verkrijgbaar en een legaal genotsmiddel. Achtergelatenlachgasampullen op hangplekken wijzen op de populariteit van deze goedkope partydrug. Het lachgas in de patronen wordt gebruikt om high te worden. Het gas wordt in een ballon gespoten en daarna ingeademd. Het lijkt onschuldig, maar de gevolgen kunnen erg gevaarlijk zijn. Zeker in combinatie met andere middelen zoals alcohol.

Daarnaast heeft Lachgas een onschuldig en vrolijk imago onder de jongeren. Alleen het woord lachgas al! Bij veel lachgasgebruikers heeft lachgas het imago van een onschuldig middel met een korte, prettige roes. Het is het ook nog eens gewoon in de winkel te verkrijgen. De verkoop vanlachgas is fors gestegen sinds het middel niet meer onder de geneesmiddelenwet valt, maar onder de warenwet. De meeste gebruikers proberen het uit nieuwsgierigheid en gebruikenhet voor een korte periode. Anderen gebruiken lachgas veel en/of vaak, ook in gezelschap.

De VVD Harderwijk-Hierden heeft daarom samen met de mede indieners een motie ingediend om in de APV op te nemen dat evenementen en festivals geen vergunning krijgen als gebruik en verkoop van lachgas niet wordt verboden en daarnaast op te nemen dat in de horeca in de gemeente Harderwijk geen lachgas verkocht mag worden. 

Daarnaast is verzocht in de APV op te nemen dat het verboden is om lachgas te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

Tenslotte is verzocht beleid samen te stellen dat is gericht op preventie met daarin expliciet aandacht te schenken aan de schadelijke werking en de gevolgen van het gebruik van lachgas.

Hierdoor maken we een eerste stap rond het toenemende gebruik van lachgas en willen de daarmee gezondheidsrisico’s verkleinen. 

 

De motie had een mooie meerderheid in de raad en is daarmee aangenomen.

 

Bijdrage Pieter Grinwis aan Algemene Beschouwingen: "Pleidooi voor een betere kijk op Den Haag"

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP CDA GroenLinks SGP D66 ChristenUnie 's-Gravenhage 19-09-2019 16:45

Voorzitter, toen ik de begroting uit had, bekroop mij niet alleen een gevoel van teleurstelling, maar ook van grote zorg. De keuzes van dit politiek veelkleurige college zijn niet de keuzes van de ChristenUnie/SGP. Hun prioriteiten zijn niet de onze. Dit is niet hoe ik de toekomst van onze stad zie. Ik pleit vandaag voor een betere kijk op Den Haag. Voor een begroting en beleid waarbij we niet langer wegkijken, maar omkijken naar elkaar en beter vooruitkijken.

Kijk niet langer weg…

Voorzitter, met welke bril kijken wij eigenlijk naar de werkelijkheid, kijken wij naar onze stad? Welke bril zetten we op? En welke bril hebben we nodig?Dat we soms door een andere bril moeten kijken, werd weer eens duidelijk begin deze maand. Plaatsvervangend politiechef Paul Entken sprak niet mis te verstane woorden in deze zaal. Hij waarschuwde voor de grote groei van drugsmarkten. En hij zei het minister Grapperhaus na: “We moeten het eens hebben over de vraagkant van de drugsmarkt.” En terecht, een markt zonder vraag bestaat niet. De snel groeiende vraag duidt op een ongekende normalisering van drugs. Maar al dat snuiven en slikken heeft vele keerzijden. “Denk even aan deze puinhoop als je weer gezellig een pilletje neemt om te feesten”, twitterde wethouder Van Asten een jaar geleden terecht naar aanleiding van een drugsafvaldumping. En voorzitter, erger dan dat is natuurlijk de ondermijning van een stevig deel van onze stedelijke economie met al dat drugsgeld. De Weimarstraat is al veelvuldig aan bod gekomen het afgelopen jaar. Hoe staat en gaat het daar eigenlijk met de aanpak van ondermijning? En dan de harde criminaliteit, soms culminerend in liquidaties. Na de liquidatie gisteren op nota bene een advocaat - een paar jaar ouder dan ik, vader van twee jonge kinderen - staat die keerzijde weer op ons netvlies gebrand.

Natuurlijk schrikken we hiervan. Van dumpingen en hartinfarcten. Van zwart drugsgeld dat wordt witgewassen. Van liquidaties, nota bene van onschuldigen, en aanvallen op de rechtsstaat. Maar wat ik bij drugs echt niet begrijp is de dubbele standaard, de dubbele moraal, de houding van moet kunnen. Van wel problemen met het eten van een gehaktbal hier in het stadhuis (GroenLinks) of met de komst van een Burger King (D66), maar niet met het slikken van een pilletje of het snuiven van een lijntje coke. Alsof we massaal bijziend zijn. We schudden het hoofd over wat we dichtbij zien passeren, maar we doorzien niet de consequentie van onze inconsistentie.

Voorzitter, is het college het eigenlijk eens met politiechef Entken dat we het eens moeten hebben over de vraagkant van de drugsmarkt? Welke ambitie heeft het college om de groeiende vraag in onze stad naar wiet, cocaïne en XTC terug te dringen? Hoe geeft het daar invulling aan?

En voorzitter, over groeiende vraag gesproken. Waar ik me toch van geschrokken ben de afgelopen maanden is van de volgende krantenkoppen: “Twee twintigers met dwarslaesie door lachgas ”, “Studente invalide na inhaleren 360 lachgaspatronen”, “Lachgaspatronen in auto dodelijk ongeval ”, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal krantenkoppen over de gevolgen van het zogenaamde recreatieve gebruik van lachgas. Het wordt met de dag duidelijker hoe schadelijk en ontwrichtend dat spul is.

Al sinds begin 2017 trekt de ChristenUnie/SGP bij het college aan de bel om de verkoop van lachgas aan banden te leggen. Soms alleen, soms samen met de collega’s van Groep de Mos en het CDA. En herinnert u zich nog de motie die we daar vorig jaar over indienden? En is het u ook opgevallen hoe ontzettend stil het daarna is gebleven? Geen briefje, geen afdoening, geen uitvoering. En dit terwijl, terwijl allerlei gemeenten inmiddels zijn overgegaan tot lokale verboden.

Voorzitter, wat betreft de ChristenUnie/SGP wacht ook de gemeente Den Haag niet langer op het andere Den Haag met het nemen van maatregelen tegen deze partydrug. Daarom presenteer ik vandaag ons initiatiefvoorstel “Van het lachgas af”. Mijn fractie stelt voor om (1) het gebruik en (2) het venten van lachgas in aangewezen gebieden te verbieden en (3) wil mijn fractie een verkoopverbod opnemen in de evenementenvergunning.

Graag dien ik het voorstel hierbij in en ik ben benieuwd naar uw eerste welwillende reactie.

…maar kijk om naar elkaar…

Voorzitter, ik had het zojuist over de noodzaak van het opzetten van een bril, maar soms twijfel ik of het college wel de goede bril op heeft gehad. Bij het bestuderen van de begroting bekroop me namelijk vaak het gevoel dat vooral door een roze bril is gekeken. Alsof je zonder gevolgen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg 33 miljoen euro kunt bezuinigen.

En natúúrlijk: dat het college zorgcowboys wil aanpakken: prima. Dat het college af wil van scootmobielen die buiten staan te verroesten: prachtig. Dat het college af wil rekenen met fraude: perfect.

Maar sommige maatregelen zijn van een heel andere orde. Ambtenaren die gaan indiceren in plaats van zorgprofessionals en kostenbesparingen inboeken door het leveren van meer lichte in plaats van zware zorg. Hoe moet ik dit voor me zien? Heeft onze wethouder Parbhudayal bijzondere gaven waarvan wij het bestaan nog niet kennen? Die ervoor zorgen dat mensen ineens minder zorg nodig hebben? Ik ben bereid veel te geloven - ik zit niet voor niets bij deze fractie - maar dit zou ik wel heel wonderlijk vinden. Ik ben zeer benieuwd naar haar reactie.

Voorzitter, en over wethouder Parbhudayal gesproken; ik zou bijna denken dat haar collega’s een hekel aan haar hebben. Terwijl ze collega De Mos volslagen over het hoofd zagen bij het oplossen van de financiële problemen; die hoeft immers niets te bezuinigen, keken ze alleen maar naar onze wethouder zorg, jeugd en volksgezondheid. En die had al te forse bezuinigingen op haar bordje op welzijn en beschermd wonen vanuit het coalitieakkoord. Vooruit, wethouder Bruines doet een klein duitje in het zakje, maar daar is ook alles mee gezegd. Hoe en waarom heeft wethouder Parbhudayal zich zo de kaas van het brood laten eten? En waarom hebben bijvoorbeeld de wethouders Van Tongeren en Van Alphen dit zo geaccepteerd? De gekozen oplossing is toch niet bepaald sociaal?

… en vooruitkijken!

Voorzitter, ik stelde de brilkeuze van het college bij het opstellen van de begroting al aan de orde. Waar ik echter nog meer aan twijfel is of het college de beschikking heeft over een verrekijker. Is er bij het opstellen van de begroting bijvoorbeeld eigenlijk wel gedacht aan de volgende generatie wethouders? Ik betwijfel dat.

Hoe kun je anders zo’n greep doen uit de reserves? Herinnert de wethouder financiën zich nog zijn antwoord op mijn vragen over de financiële gezondheid van onze gemeente? Nog geen vier maanden geleden gaf hij mij de garantie dat hij de solvabiliteitsratio niet onder het gezondheidsminimum van 20% zou laten zakken. Wat schetst mijn verbazing? In deze begroting kom ik 15% tegen. Kijk, ik weet dat het Rijk het heeft af laten weten, maar dit kan toch niet wethouder? Wat was uw garantie waard? Waarom bijvoorbeeld die grote uitruil met de Activareserve?

En voorzitter, bij Eneco maakt de wethouder het helemaal bont. Zelfs inmiddels lang afgetreden Griekse regeringen boekhouden beter. Als de Hans Klok van het ijspaleis goochelt wethouder Guernaoui geld tevoorschijn dat er helemaal niet is. 51 miljoen euro van de opbrengsten van de Eneco-zilvervloot, die notabene nog moet aanmeren in Den Haag. 51 miljoen om begrotingsgaten te dichten. En dat is nog tot daar aan toe, ware het niet dat de coalitie heeft afgesproken om de opbrengsten van ons tafelzilver te benutten voor echte investeringen in duurzame mobiliteit, energietransitie en gebiedsontwikkeling. En dan de toelichting met zinnen als dat de gemeente “niet kan én wil vooruitlopen op de beoogde verkoopopbrengst uit Eneco.” Bespottelijk. Hoe krijg je het uit je pen. Dit gegoochel met woorden en geld is niet om aan te zien.

En dan ook eens de aloude kaasschaaf, die met het deels inhouden van de loon- en prijsbijstelling over onze ambtenaren wordt gehaald, vooral in de jaren als dit college al geschiedenis is. Ik weet het, voor een protest tegen het inhouden van de loon- en prijsbijstelling komt niemand zijn bed uit, maar dit is toch te makkelijk wethouder?

En voorzitter, waarom toch? Ik snap de frustratie over het Rijk. Ik snap de frustratie over mijn partij, die op dit moment deel uitmaakt van het kabinet. Ik snap het allemaal best. Maar waarom heeft het college niet gekozen voor een wat rechtvaardiger verdeling van de pijn? Waarom niet iets voorzichtiger met al die bezuinigingen op zorg, jeugdhulp en beschermd wonen? Waarom die trucs en grote grepen in de reserves? Waarom niet ook een bijdrage gevraagd aan huizenbezitters, aan hen die zich een tweede auto kunnen veroorloven en aan hondenbezitters? Waarom koste wat kost de goedkoopste OZB-gemeente van het land willen blijven en er nog trots op zijn ook?

Voorzitter, het moge duidelijk zijn. De ChristenUnie/SGP pleit voor een andere, voor een betere kijk op Den Haag. En u kent mijn fractie, wij blijven niet hangen in kritiek. Ik bied ook graag een alternatief. Kortom, ik heb mijn teleurstelling in de begroting van het college omgezet in een voorstel voor een alternatieve begroting. Een realistisch alternatief, een rechtvaardiger alternatief, een alternatief waaruit naar mijn bescheiden mening toch een betere kijk op Den Haag blijkt dan die van het college.

In onze tegenbegroting leggen we de pijn van de gemeentelijke financiële problemen niet eenzijdig neer bij kwetsbare mensen. Een ook niet eenzijdig bij één wethouder. Wij hebben zogezegd mevrouw Parbhudayal even lief als meneer De Mos. En dat levert een veel beter te verteren begroting op dan het voorstel van het college. Een behoorlijk aantal onsjes minder bezuinigingen op zorg en welzijn, een paar ons meer op de weinig effectieve economiegelden, evenementen en citymarketing. Een vleugje ozb per maand er bij en nog wat vleugjes hier en daar. We investeren in een paar broodnodige extra ingrediënten. En zie daar, een smakelijk geheel, waar de wethouder financiën nu toch al het water van in de mond moet lopen.

En serieuzer. De ChristenUnie/SGP vraagt dit college, evenals veel andere fracties, om zijn begrotingskeuzes te heroverwegen. Om niet te blijven steken bij de te gemakkelijke keuzes die zijn gemaakt, maar te gaan voor dappere keuzes. Voor keuzes waarbij we niet wegkijken van wat krom is. Voor keuzes waarbij we omkijken naar elkaar en waar we mensen die zorg en hulp behoeven niet laten bloeden voor het financieel zware weer waar de gemeente in terecht is gekomen, maar waar we van iedereen een rechtvaardige bijdrage vragen. Voor keuzes waarbij we vooruit kijken en investeren in een gezonde en duurzame toekomst. Voorzitter, mijn oproep aan het college is kortom: kijk met de juiste bril naar de begroting en met andere ogen naar onze stad.

Bijdrage Pieter Grinwis aan Algemene Beschouwingen: "Pleidooi voor een betere kijk op Den Haag"

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks SGP D66 CDA 's-Gravenhage 19-09-2019 16:45

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1279608/487158/Pieter GrinwisVoorzitter. Het was donderdagochtend, 12 september. Terwijl we in deze zaal debatteerden over de fiets die ruimer baan moet krijgen in onze stad, hielden we met een schuin oog onze mailbox in de gaten. We keken immers vol spanning uit naar de begroting. We wisten natuurlijk dat het college voor een ingewikkelde afweging stond. Immers, een structureel tekort van zeventig miljoen euro poets je niet zomaar even weg. Hoe zou dit college met partijen van links tot rechts, van elitair tot volks, dat tekort hebben opgelost?  

Voorzitter, toen ik de begroting uit had, bekroop mij niet alleen een gevoel van teleurstelling, maar ook van grote zorg. De keuzes van dit politiek veelkleurige college zijn niet de keuzes van de ChristenUnie/SGP. Hun prioriteiten zijn niet de onze. Dit is niet hoe ik de toekomst van onze stad zie. Ik pleit vandaag voor een betere kijk op Den Haag. Voor een begroting en beleid waarbij we niet langer wegkijken, maar omkijken naar elkaar en beter vooruitkijken.

Kijk niet langer weg…

Voorzitter, met welke bril kijken wij eigenlijk naar de werkelijkheid, kijken wij naar onze stad? Welke bril zetten we op? En welke bril hebben we nodig?Dat we soms door een andere bril moeten kijken, werd weer eens duidelijk begin deze maand. Plaatsvervangend politiechef Paul Entken sprak niet mis te verstane woorden in deze zaal. Hij waarschuwde voor de grote groei van drugsmarkten. En hij zei het minister Grapperhaus na: “We moeten het eens hebben over de vraagkant van de drugsmarkt.” En terecht, een markt zonder vraag bestaat niet. De snel groeiende vraag duidt op een ongekende normalisering van drugs. Maar al dat snuiven en slikken heeft vele keerzijden. “Denk even aan deze puinhoop als je weer gezellig een pilletje neemt om te feesten”, twitterde wethouder Van Asten een jaar geleden terecht naar aanleiding van een drugsafvaldumping. En voorzitter, erger dan dat is natuurlijk de ondermijning van een stevig deel van onze stedelijke economie met al dat drugsgeld. De Weimarstraat is al veelvuldig aan bod gekomen het afgelopen jaar. Hoe staat en gaat het daar eigenlijk met de aanpak van ondermijning? En dan de harde criminaliteit, soms culminerend in liquidaties. Na de liquidatie gisteren op nota bene een advocaat - een paar jaar ouder dan ik, vader van twee jonge kinderen - staat die keerzijde weer op ons netvlies gebrand.

Natuurlijk schrikken we hiervan. Van dumpingen en hartinfarcten. Van zwart drugsgeld dat wordt witgewassen. Van liquidaties, nota bene van onschuldigen, en aanvallen op de rechtsstaat. Maar wat ik bij drugs echt niet begrijp is de dubbele standaard, de dubbele moraal, de houding van moet kunnen. Van wel problemen met het eten van een gehaktbal hier in het stadhuis (GroenLinks) of met de komst van een Burger King (D66), maar niet met het slikken van een pilletje of het snuiven van een lijntje coke. Alsof we massaal bijziend zijn. We schudden het hoofd over wat we dichtbij zien passeren, maar we doorzien niet de consequentie van onze inconsistentie.

Voorzitter, is het college het eigenlijk eens met politiechef Entken dat we het eens moeten hebben over de vraagkant van de drugsmarkt? Welke ambitie heeft het college om de groeiende vraag in onze stad naar wiet, cocaïne en XTC terug te dringen? Hoe geeft het daar invulling aan?

En voorzitter, over groeiende vraag gesproken. Waar ik me toch van geschrokken ben de afgelopen maanden is van de volgende krantenkoppen: “Twee twintigers met dwarslaesie door lachgas ”, “Studente invalide na inhaleren 360 lachgaspatronen”, “Lachgaspatronen in auto dodelijk ongeval ”, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal krantenkoppen over de gevolgen van het zogenaamde recreatieve gebruik van lachgas. Het wordt met de dag duidelijker hoe schadelijk en ontwrichtend dat spul is.

Al sinds begin 2017 trekt de ChristenUnie/SGP bij het college aan de bel om de verkoop van lachgas aan banden te leggen. Soms alleen, soms samen met de collega’s van Groep de Mos en het CDA. En herinnert u zich nog de motie die we daar vorig jaar over indienden? En is het u ook opgevallen hoe ontzettend stil het daarna is gebleven? Geen briefje, geen afdoening, geen uitvoering. En dit terwijl, terwijl allerlei gemeenten inmiddels zijn overgegaan tot lokale verboden.

Voorzitter, wat betreft de ChristenUnie/SGP wacht ook de gemeente Den Haag niet langer op het andere Den Haag met het nemen van maatregelen tegen deze partydrug. Daarom presenteer ik vandaag ons initiatiefvoorstel “Van het lachgas af”. Mijn fractie stelt voor om (1) het gebruik en (2) het venten van lachgas in aangewezen gebieden te verbieden en (3) wil mijn fractie een verkoopverbod opnemen in de evenementenvergunning.

Graag dien ik het voorstel hierbij in en ik ben benieuwd naar uw eerste welwillende reactie. 

…maar kijk om naar elkaar…

Voorzitter, ik had het zojuist over de noodzaak van het opzetten van een bril, maar soms twijfel ik of het college wel de goede bril op heeft gehad. Bij het bestuderen van de begroting bekroop me namelijk vaak het gevoel dat vooral door een roze bril is gekeken. Alsof je zonder gevolgen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg 33 miljoen euro kunt bezuinigen.

En natúúrlijk: dat het college zorgcowboys wil aanpakken: prima. Dat het college af wil van scootmobielen die buiten staan te verroesten: prachtig. Dat het college af wil rekenen met fraude: perfect.

Maar sommige maatregelen zijn van een heel andere orde. Ambtenaren die gaan indiceren in plaats van zorgprofessionals en kostenbesparingen inboeken door het leveren van meer lichte in plaats van zware zorg. Hoe moet ik dit voor me zien? Heeft onze wethouder Parbhudayal bijzondere gaven waarvan wij het bestaan nog niet kennen? Die ervoor zorgen dat mensen ineens minder zorg nodig hebben? Ik ben bereid veel te geloven - ik zit niet voor niets bij deze fractie - maar dit zou ik wel heel wonderlijk vinden. Ik ben zeer benieuwd naar haar reactie.

Voorzitter, en over wethouder Parbhudayal gesproken; ik zou bijna denken dat haar collega’s een hekel aan haar hebben. Terwijl ze collega De Mos volslagen over het hoofd zagen bij het oplossen van de financiële problemen; die hoeft immers niets te bezuinigen, keken ze alleen maar naar onze wethouder zorg, jeugd en volksgezondheid. En die had al te forse bezuinigingen op haar bordje op welzijn en beschermd wonen vanuit het coalitieakkoord. Vooruit, wethouder Bruines doet een klein duitje in het zakje, maar daar is ook alles mee gezegd. Hoe en waarom heeft wethouder Parbhudayal zich zo de kaas van het brood laten eten? En waarom hebben bijvoorbeeld de wethouders Van Tongeren en Van Alphen dit zo geaccepteerd? De gekozen oplossing is toch niet bepaald sociaal?

… en vooruitkijken!

Voorzitter, ik stelde de brilkeuze van het college bij het opstellen van de begroting al aan de orde. Waar ik echter nog meer aan twijfel is of het college de beschikking heeft over een verrekijker. Is er bij het opstellen van de begroting bijvoorbeeld eigenlijk wel gedacht aan de volgende generatie wethouders? Ik betwijfel dat.

Hoe kun je anders zo’n greep doen uit de reserves? Herinnert de wethouder financiën zich nog zijn antwoord op mijn vragen over de financiële gezondheid van onze gemeente? Nog geen vier maanden geleden gaf hij mij de garantie dat hij de solvabiliteitsratio niet onder het gezondheidsminimum van 20% zou laten zakken. Wat schetst mijn verbazing? In deze begroting kom ik 15% tegen. Kijk, ik weet dat het Rijk het heeft af laten weten, maar dit kan toch niet wethouder? Wat was uw garantie waard? Waarom bijvoorbeeld die grote uitruil met de Activareserve?

En voorzitter, bij Eneco maakt de wethouder het helemaal bont. Zelfs inmiddels lang afgetreden Griekse regeringen boekhouden beter. Als de Hans Klok van het ijspaleis goochelt wethouder Guernaoui geld tevoorschijn dat er helemaal niet is. 51 miljoen euro van de opbrengsten van de Eneco-zilvervloot, die notabene nog moet aanmeren in Den Haag. 51 miljoen om begrotingsgaten te dichten. En dat is nog tot daar aan toe, ware het niet dat de coalitie heeft afgesproken om de opbrengsten van ons tafelzilver te benutten voor echte investeringen in duurzame mobiliteit, energietransitie en gebiedsontwikkeling. En dan de toelichting met zinnen als dat de gemeente “niet kan én wil vooruitlopen op de beoogde verkoopopbrengst uit Eneco.” Bespottelijk. Hoe krijg je het uit je pen. Dit gegoochel met woorden en geld is niet om aan te zien.

En dan ook eens de aloude kaasschaaf, die met het deels inhouden van de loon- en prijsbijstelling over onze ambtenaren wordt gehaald, vooral in de jaren als dit college al geschiedenis is. Ik weet het, voor een protest tegen het inhouden van de loon- en prijsbijstelling komt niemand zijn bed uit, maar dit is toch te makkelijk wethouder?

En voorzitter, waarom toch? Ik snap de frustratie over het Rijk. Ik snap de frustratie over mijn partij, die op dit moment deel uitmaakt van het kabinet. Ik snap het allemaal best. Maar waarom heeft het college niet gekozen voor een wat rechtvaardiger verdeling van de pijn? Waarom niet iets voorzichtiger met al die bezuinigingen op zorg, jeugdhulp en beschermd wonen? Waarom die trucs en grote grepen in de reserves? Waarom niet ook een bijdrage gevraagd aan huizenbezitters, aan hen die zich een tweede auto kunnen veroorloven en aan hondenbezitters? Waarom koste wat kost de goedkoopste OZB-gemeente van het land willen blijven en er nog trots op zijn ook?

Voorzitter, het moge duidelijk zijn. De ChristenUnie/SGP pleit voor een andere, voor een betere kijk op Den Haag. En u kent mijn fractie, wij blijven niet hangen in kritiek. Ik bied ook graag een alternatief. Kortom, ik heb mijn teleurstelling in de begroting van het college omgezet in een voorstel voor een alternatieve begroting. Een realistisch alternatief, een rechtvaardiger alternatief, een alternatief waaruit naar mijn bescheiden mening toch een betere kijk op Den Haag blijkt dan die van het college.

In onze tegenbegroting leggen we de pijn van de gemeentelijke financiële problemen niet eenzijdig neer bij kwetsbare mensen. Een ook niet eenzijdig bij één wethouder. Wij hebben zogezegd mevrouw Parbhudayal even lief als meneer De Mos. En dat levert een veel beter te verteren begroting op dan het voorstel van het college. Een behoorlijk aantal onsjes minder bezuinigingen op zorg en welzijn, een paar ons meer op de weinig effectieve economiegelden, evenementen en citymarketing. Een vleugje ozb per maand er bij en nog wat vleugjes hier en daar. We investeren in een paar broodnodige extra ingrediënten. En zie daar, een smakelijk geheel, waar de wethouder financiën nu toch al het water van in de mond moet lopen.

En serieuzer. De ChristenUnie/SGP vraagt dit college, evenals veel andere fracties, om zijn begrotingskeuzes te heroverwegen. Om niet te blijven steken bij de te gemakkelijke keuzes die zijn gemaakt, maar te gaan voor dappere keuzes. Voor keuzes waarbij we niet wegkijken van wat krom is. Voor keuzes waarbij we omkijken naar elkaar en waar we mensen die zorg en hulp behoeven niet laten bloeden voor het financieel zware weer waar de gemeente in terecht is gekomen, maar waar we van iedereen een rechtvaardige bijdrage vragen. Voor keuzes waarbij we vooruit kijken en investeren in een gezonde en duurzame toekomst. Voorzitter, mijn oproep aan het college is kortom: kijk met de juiste bril naar de begroting en met andere ogen naar onze stad.

Daniëlle Koster: bezuinigen op de zorg is onverantwoord!

CDA CDA D66 GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid ChristenUnie VVD Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 19-09-2019 08:15

Voorzitter,De afgelopen dagen waren er in de stad meerdere steekpartijen en zinloos geweldMaar toch wil ik stilstaanBij de afschuwelijke moord gisteren op advocaat Wiersum in AmsterdamOnze gedachten zijn bij zijn gezin, familie, vrienden en collega’sDeze moord is een aanslag op onze rechtstaatEn laat zien dat we de strijd tegen ondermijning door drugscriminaliteitOnverminderd en met nog meer prioriteit moeten voortzetten.Ook in Den Haag!Voorzitter, Met hangen en wurgen heeft het collegeEen sluitende begroting aan de Raad voorgelegd.Dat was niet makkelijk en een compliment waard.Maar fraai is het allemaal niet.In de begroting vallen twee zaken op:In het voorwoord en de inleiding staan ronkende tekstenover slimme oplossingen om tekorten weg te werken zonder bezuinigingen of lastenverhogingenDesalniettemin wordt er maar liefst 34 miljoen op ouderenzorg en jeugd bezuinigd.Verder is dit college vooral bezig met het hier en nuEn de rekening voor de gemaakte keuzeswordt deels doorgeschoven naar volgende colleges,Geld van Eneco dat er nog niet is, wordt alvast gretig ingeboektVoorzitter,Die enorme bezuiniging op jeugd en ouderenzorg van 34 miljoenWordt eufemistisch weggezet als besparingen en efficiency maatregelenMaar iedereen kan op zijn vingers natellen datZo’n enorm bedrag toch ook echt de kwaliteit en toegang tot zorg raakt.Dit gaat ten koste van ouderen die hulp nodig hebben om fatsoenlijk thuis te kunnen wonenDit gaat ten koste van jongeren wiens ouders niet voor hen kunnen zorgenDit gaat kortom ten koste van mensendie niet het geld of het netwerk hebben om zichzelf te redden.Dit is gewoonweg een keiharde bezuinigingOp de meest kwetsbare kinderen en ouderen in onze stadMaar het is vooral ook een oneerlijke keuzeOm het veen te laten bloeden en niet te willen snijden in de mooie plannetjes voor het zandWat een verschil met het vorige collegeWaarin het CDA er duidelijk voor koos niet te bezuinigen, maar juist te investeren in ouderenzorg, bijna 40 miljoenDe contrasten kunnen bijna niet groter zijn met het huidige college….Groep de Mos noemt zich tegenwoordig Hart voor Den HaagBlijkbaar klopt dat hart alleen nog maar voor toerisme,Evenementen en het SongfestivalMaar…. waar is het Hart voor Ouderen en kinderen gebleven bij Hart voor Den Haag?En waarom gingen D66 en vooral GroenLinks mee in deze snoeiharde bezuiniging?In deze VVD agenda van bezuinigen op de meest kwetsbaren?Dit is immers al jaren een wens van de VVDZowel in 2014 (29 miljoen) en 2018 (35 miljoen) stonden grote bezuinigingen ingeboekt op ouderenzorg en welzijn in het VVD VerkiezingsprogrammaHet moge duidelijk zijn,De keuze van dit collegeIs niet de keuze van het CDAWij vinden dit een hele oneerlijke keuzeWij roepen het college opOm deze oneerlijke keuze dieOnevenredig zwaar neerdaalt op de meest kwetsbare mensen in onze stadTe heroverwegen en met alternatieven te komen.Want er zitten nog genoeg plannen in de begrotingdie leuk, maar niet noodzakelijk zijnPlannen die uitgesteld kunnen wordenKortom plannen die nice to have zijn ipv need to havezoals ouderenzorg en jeugdzorg.Daartoe dien ik namens de voltallige oppositie de volgende motie in met als dictum:Verzoekt het college;De structurele bezuinigingen op programma 2.8 te heroverwegen en voor de begrotingsbehandeling van november as te komen met een voorstel voor een alternatieve, structurele dekkingEn gaat over tot de orde van de dag.Mede ondertekend door: PvDA, HSP, PVV, PvdD, Islam Democraten, ChristenUnie/SGP, SP, NIDA en PvdEIk hoop dat het college deze handschoen wil oppakkenEn bereid is te kijken naar alternatieven.Volgens mij zijn er voldoende mogelijkhedenOm andere keuzes te maken als je maar echt wilt.Voorzitter,Veel gaat ook goed in Den Haag; er is veel geinvesteerd in de stad met zichtbaar resultaatWe hebben een bloeiend verenigingsleven en mooie wijken om in te wonenEn veel mensen zetten zich vrijwillig in voor een ander.Maar veel kan ook beter.We hebben het de afgelopen tijd veel gehad over wonenEn hoe de steeds duurder wordende woningenDe gezinnen de stad uit jagen.Terwijl dit juist de sterke schouders zijn die je wil houden, die het cement vormen van onze stad.Maar vandaag wil ik de focus leggen op de leefbaarheiddie in onze stad steeds verder onder druk staat.Er zijn veel klachten over volle afvalcontainers en bijplaatsing.Of over overlast van bijvoorbeeld shishaloungesEen ding hebben deze klachten gemeen: Ze behoren tot de kerntaken van de gemeente.Kerntaken waarbij de basis op orde moet zijnMaar pijnlijk duidelijk is dat de basis niet op orde is!Anders kregen wij en alle andere partijen niet zoveel klachten hierover.Met name over de onmacht van de gemeente om dit op te lossen.Als CDA-er vind ik uiteraard dat mensen zich moeten gedragen.Niet alleen moeten uitgaan van hun rechtenMaar vooral beginnen met zich eens te houden aan de plichten die ze hebbenDus niet alleen maar denken aan jezelf, maar vooral ook aan de ander.Want waarom moet jouw afval, het probleem van de hele buurt worden?En waarom moet jouw feestje zorgen voor overlast voor je buren?Met wat meer begrip en respect voor elkaar en gemeenschapszin komen we een heel eind.Voorzitter,Maar het probleem zit dieper dan alleen menselijk gedragHet gaat allereerst over het functioneren van de gemeente op basistaken.Je moet er als inwoner van deze stad toch op kunnen rekenendat de gemeente de stad schoon, veilig en leefbaar houdt!Ik erger me dan ook kapot aan de genante afvalruzie tussen GDM en GLJongens, hou op met vingerwijzen naar elkaar over wiens wethouder het niet goed doetEn ga aan de slag om het afvalprobleem in deze stad echt op te lossenDat is jullie taak als besturende partijen in deze stad!Handhaving is een groot probleem omdat er te weinig handhavers zijnHiermee blijven veel inwoners van onze stad met hun klachten in de kou zittenEn is het in onze stad die groeit en groeitEen steeds grotere opgave de leefbaarheid op peil te houdenOndanks het nijpende tekort aan handhavers, komt dit college met allerlei voorstellenWaarvan zonder extra handhaving de Hagenaar en Hagenees de klos isEn dus is dit helaas de realiteit voor veel mensen:Heb je overlast van een terras naast je deur?Sorry, we hebben geen tijd om langs te komenWordt je al jaren helemaal gek van een shishalounge onder je?Sorry, we kunnen er niks aan doenEn zo krijgen veel inwoners van deze stad het gevoelDat de gemeente meer aan de kantVan de overlastpleger staatDan aan de kant van de burger die overlast ervaart.Dat voelt hartstikke onrechtvaardigen tast het vertrouwen van de burger in de overheid aanWant waarom zou jij je nog aan de regels houdenAls je ziet dat anderen jaar in jaar uit met van alles wegkomen?Helaas heeft dit college een ‘alles moet maar kunnen’ mentaliteit,We willen de grootste toeristische stad van Nederland wordenWe willen meer evenementen, meer parkeerterrassen en de horeca moet 24 uur open…Ik denk wel eens; Je zal maar op Groep de Mos gestemd hebben;En nu merken dat je overlast hebt van allerlei mensen die nog tot laat een biertje kunnen drinken op een parkeerterras bij jou in de straatTerwijl je eigen auto niet meer kwijt kan in de straat en je meer moet betalen voor parkeren!.Als CDA zijn we niet tegen toerisme, evenementen en een bruisende stadWaar we wel tegen zijn is dat dit college alles maar toestaatZonder na te denken over de negatieve gevolgen van het eigen beleid voor de leefbaarheid die toch al onder druk staat:College; in onze stad wonen echte mensen, het is hier geen pretpark!Het CDA wil dan ook. dat het college vaker van te voren gaatBedenken wat mogelijke oplossingen zijn voor negatieve bij-effecten van bestaand en nieuw beleidZodat we tijdig kunnen bijsturen bij negatieve ontwikkelingenIn plaats van mensen met terechte klachten in de kou te laten staanIs het college bereid dit toe te zeggen?Om de effecten van beleid beter inzichtelijk te maken wilhet CDA dat we de LER verder gaan uitrollen over de stad.Een heel mooi instrument door inwoners van Bezuidenhout ontwikkeld.En dan niet in de afgeslankte vorm in de pilot die Wethouder Revis voorstelt.Maar het echte origineel uitrollen over de stad!Maar het CDA wil ook verder gaan dan de LER.We willen ook dat wordt gekeken naar het effect op de leefbaarheid vanOnder andere ruimere openingstijden van de horeca, meer evenementen en toerisme, naar het afvalprobleem en het schoon houden van de openbare ruimte etc etcZodat we gelijk zien waar het knelt en handhaving te kort komenEn daarom maar besluiten om bepaald beleid uit te stellenOf niet in een bepaalde buurt nog meer shishalounges of terrassen toe te staanTotdat we voldoende handhavingscapaciteit hebben om toe te zien op de regels.Is het college bereid een dergelijk instrument te ontwikkelen?En daarna te gaan testen in een pilotfase?En harde normen ook weer echt te zien als normen en niet als streefwaardenEn zaken uitstellen of niet doen als we niet de leefbaarheid kunnen garanderen.?Voorzitter, Tot slot nog 2 punten over de dienstverlening van de gemeente.De afgelopen tijd zijn er maar liefst 1000 ambtenaren bijgekomenMaar als inwoners van deze stad hebben we niks gemerkt van een verbeterde service of dienstverlening.Wat doen deze mensen allemaal vraag ik me af en waarvoor hebben we 1000 mensen extra nodig als we als burger niet eerder worden geholpen met onze problemen?Graag een reactie.Kan het college tevens toezeggen dat bij de bezuinigingenals gevolg van de korting op de loon/prijscompensatie de uitvoering en directe dienstverlening aan de inwoners van onze stad buiten schot blijven?Den Haag is een prachtige stad om in te wonenMaar het is ook een stad met grote tegenstellingen en uitdagingenDat vraagt om verstandige beslissingen,Niet om nu alvast geld van Eneco van de komende jaren in te boeken in de begrotingEn ook met andere zaken de rekening door te schuiven naar volgende generatiesEn al helemaal niet om zo hard te bezuinigen op kwetsbare groepen in onze samenleving.Voorzitter,Ik rond af;Alleen als we eerlijke keuzes makenKunnen we onze mooie stad op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderenIk roep dit college op te beginnen met het maken van eerlijke keuzes.Dank u wel NB: Gesproken tekst telt. De gehele uitzending van de raadsvergadering van 19 september is hier te zien.

Haagse ChristenUnie/SGP komt met voorstel voor lachgasverbod

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie 's-Gravenhage 19-09-2019 08:06

Haagse ChristenUnie/SGP komt met voorstel voor lachgasverbod

“We moeten nú ingrijpen en een lachgasverbod invoeren, voordat er nog meer auto-ongelukken gebeuren, dwarslaesies ontstaan en andere narigheden opduiken”, zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis. Hij dient donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen in de Haagse raad het initiatiefvoorstel ‘Van het lachgas af’ in, met concrete voorstellen voor een gericht gebruiks- en verkoopverbod van lachgas. “Deze ‘partydrug’ lijkt misschien onschuldig, maar zorgt ondertussen steeds vaker voor overlast en gezondheidsrisico’s en is ook nog eens slecht voor het milieu. De burgemeester - en ik ook - hoopt op maatregelen vanuit het Rijk, maar laten we daar net als andere gemeenten alsjeblieft niet op wachten.”

“Mijn fractie roept al jaren dat we dit ook als gemeente moeten aanpakken. Andere gemeenten passeren ons links en rechts. Laten we hun goede voorbeeld volgen. En wel door het bestaande ventverbod actief te gaan gebruiken en handhaven voor wat betreft lachgas, zoals dat in Amsterdam sinds kort ook gebeurt. En door, net als in Utrecht, gebieden aan te wijzen waar het gebruik van lachgas verboden is. Dat geeft handhavers in onze stad de nodige handvatten om op te treden wanneer dat nodig is. Bovendien doen we dat met alcohol- en softdrugsgebruik in grote delen van de stad ook al.” Grinwis vervolgt: “Met deze voorgestelde maatregelen trekken we als gemeente Den Haag niet alleen een duidelijke streep, maar geven we ook een niet mis te verstaan signaal af aan ‘het andere Den Haag’, dat het tot nu toe laat afweten. Hiermee zeggen we tegen het kabinet: kom op met een landelijk verbod, haal die rommel weg bij onze jongeren.”

De fractievoorzitter vervolgt: “Lachgas wordt nu zo massaal gebruikt, omdat het heel makkelijk te verkrijgen is. Bovendien kost zo’n ballonnetje maar een paar euro. Dat maakt het ook zo populair onder jongeren. Terwijl juist zij de risico’s niet altijd overzien. Helemaal in combinatie met alcohol kan lachgas levensgevaarlijk zijn.” Grinwis stelt voor dat het stadsbestuur ook een verkoopverbod opneemt in de Haagse evenementenvergunning. “Lachgas wordt op bijvoorbeeld festivals vaak gebruikt. Door een verbod op te nemen in de vergunning maken we de organisator medeverantwoordelijk voor de handhaving van het verbod.”

Winkeliers aanspreken

Verder roept hij het college op in gesprek te gaan met winkeliers. “Als ons stadsbestuur de gevaren en risico’s van deze partydrug inziet en erkent - en dat doet het - lijkt het me niet meer dan redelijk als het winkeliers van lachgaspatronen aanspreekt op hun handelen. Als verkopers het beste met hun, vaak jonge, klanten voorhebben, stoppen ze met het achteloos verkopen van al die patronen en halen ze hun reclames voor lachgas snel uit hun etalages weg. Laat zowel het college als de betreffende winkeliers en handelaren niet langer wegkijken.”

Initiatiefvoorstel Van het lachgas af

Column Arie van den Berg Voorbeeldfunctie

SGP SGP PvdA Hardinxveld-Giessendam 19-09-2019 00:00

Column van (Drecht)raadslid Arie van den Berg zoals verschenen in "Het Kompas" van 11 september 2019:

Voorbeeldfunctie

Afgelopen zomer kregen wij bezoek op de camping van vrienden uit ons dorp. Genietend van het mooie weer, wisselden de vrouwen nieuwtjes uit en wij als mannen hadden zo onze eigen gesprekken. Zo gaan die dingen in het leven. Mijn gesprekspartner heeft reeds de leeftijd bereikt van 79 jaar en dus al behoorlijk wat levenswijsheid opgedaan. Hij reeds 15 jaar meer dan ikzelf.

Onze achtergronden zijn ook heel verschillend. Hij uit een echt PvdA nest. Ik uit een SGP nest. Het spreekwoord luidt: “Ieder vogeltje zingt, zoals het gebekt is.”. Echter ondanks onze verschillen in opvoeding en opvattingen, kunnen wij prima met elkaar overweg. Conclusie: Wij hebben respect  voor elkaar.

Hij vond dat heden ten dage dit respect soms ver te zoeken was en klaagde daarover.  Hij noemde een paar voorbeelden, waaronder de ander met respect behandelen of aanspreken en plaatsmaken voor een oudere in de bus. Zonder dat hij het door had wist ik waar ik mijn column over zou gaan schrijven. Wij waren het er roerend over eens. Jongeren hebben een goed voorbeeld nodig! Allereerst van hun ouders, maar ook van hun omgeving.  De leraar is een voorbeeld in de klas voor zijn leerlingen. Als ik roekeloos in het verkeer rijd met mijn auto, wat zullen mijn kinderen dan doen?

In de Bijbel lees ik, dat als koningen een verkeerd voorbeeld gaven en afweken van Gods geboden, het volk hen volgde, met alle kwalijke gevolgen van dien. Nu iets dichterbij. Als politici respectloos met elkaar omgaan - wat in ons dorp gelukkig niet gebeurt – verliezen de mensen het respect voor de politiek! Dan moeten zij niet raar opkijken als er schamper over hen gesproken wordt. Laten wij daarom als raadsleden en als inwoners altijd voor ogen houden: Goed voorbeeld, doet goed volgen!

Arie van den Berg, raadslid SGP

Bezoek aan ambitieuze school | Johannes Fontanus College

SGP SGP Barneveld 19-09-2019 00:00

/r/16499e741702bcd4c92c063f4a5d38a8?url=http%3A%2F%2Fwww.barneveld.sgp.nl%2Factueel%2Fbezoek-aan-ambitieuze-school--johannes-fontanus-college%2F11137&id=e51b41f2fabb3def02a33313257fe45078d04228

Donderdagmorgen 19 september bracht de SGP-fractie een werkbezoek aan het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld. De raadsleden maakten kennis met een ambitieuze school die voor een groot project staat: de vernieuwbouw van het centrale gedeelte van de school.

Na kennismaking, een bak koffie en een goede gevulde koek (deel 2 van ons ontbijt), hebben we eerst de actuele stand van de vernieuwbouwplannen doorgesproken. In de zomer van 2019 heeft de gemeenteraad hiervoor een budget van 15,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Al pratend en tekeningen bekijkend kwamen we tot de conclusie dat het een enorm ingewikkelde operatie is. De school moet doordraaien. Kinderen moeten les kunnen krijgen. Tegelijkertijd moet de verbouw, in verschillende fases, plaatsvinden. Onze indruk was dat de leiding van het JFC goed nagedacht heeft over de planning hiervan en dat het eindresultaat prachtig zal zijn.

/r/16499e741702bcd4c92c063f4a5d38a8?url=http%3A%2F%2Fwww.barneveld.sgp.nl%2Factueel%2Fbezoek-aan-ambitieuze-school--johannes-fontanus-college%2F11137&id=e51b41f2fabb3def02a33313257fe45078d04228

/r/16499e741702bcd4c92c063f4a5d38a8?url=http%3A%2F%2Fwww.barneveld.sgp.nl%2Factueel%2Fbezoek-aan-ambitieuze-school--johannes-fontanus-college%2F11137&id=e51b41f2fabb3def02a33313257fe45078d04228

Een school is natuurlijk geen school zonder leerlingen. Daarom wilden we de school graag bezoeken op het moment dat deze in bedrijf is. Na ons gesprek over de verbouw zijn we daarom de school ingegaan en hebben kennis gemaakt met het Technasium. Prachtig om te zien en te horen hoe de leerlingen worden uitgedaagd om iets nieuws te ontdekken en te ontwerpen of een verbetering op iets bestaands uit te denken. Mooi ook dat er zoveel connecties zijn met MBO, HBO en WO. En met het bedrijfsleven.

/r/16499e741702bcd4c92c063f4a5d38a8?url=http%3A%2F%2Fwww.barneveld.sgp.nl%2Factueel%2Fbezoek-aan-ambitieuze-school--johannes-fontanus-college%2F11137&id=e51b41f2fabb3def02a33313257fe45078d04228

/r/16499e741702bcd4c92c063f4a5d38a8?url=http%3A%2F%2Fwww.barneveld.sgp.nl%2Factueel%2Fbezoek-aan-ambitieuze-school--johannes-fontanus-college%2F11137&id=e51b41f2fabb3def02a33313257fe45078d04228

We waren ook erg benieuwd naar de Internationale Schakelklas (ISK). Ook hier hebben we even kort met docenten en leerlingen gesproken en de sfeer geproefd. Ook hier wordt erg hard gewerkt. We hebben een kort moment met de daar aanwezig leerlingen gesproken en waren onder de indruk van hun vaardigheid in de Nederlandse taal. De leerlingen konden ons goed te woord staan terwijl ze allemaal minder dan 2 jaar in de ISK zitten. Mooi om te merken dat ook hier leerlingen met hoge ambities en een toekomstdroom zitten.

Al met al een mooi, leerzaam bezoek. We gaan graag nog eens terug als de verbouwing achter de rug is!

ChristenUnie/SGP presenteert tegenbegroting “Voor een betere kijk op Den Haag”

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie 's-Gravenhage 18-09-2019 17:00

Morgen bespreekt de Haagse raad tijdens de Algemene Beschouwingen de vorige week gepresenteerde begroting van het stadsbestuur. De Haagse ChristenUnie/SGP heeft veel zorgen over die begroting. Zoveel zorgen, dat ze met een tegenbegroting komt waarin ze maatregelen voorstelt die blijk geven van een betere kijk op Den Haag. Niet eerder kwam de fractie met een tegenbegroting. Pieter Grinwis: “Dit college durft wel makkelijke, maar geen dappere keuzes te maken, terwijl die wel hard nodig zijn. Het legt de rekening eenzijdig neer bij de meest kwetsbare mensen in onze stad, de wethouders hanteren veel te makkelijk de kaasschaaf en ze plunderen de reserves. Om over de goocheltruc met de verwachte opbrengsten van Eneco nog maar te zwijgen. Niet eerder voelde mijn fractie zó de behoefte om met een alternatief te komen. Een alternatief met een betere kijk op Den Haag, waar we niet wegkijken, maar omkijken naar elkaar en vooruitkijken.”

In de tegenbegroting halveert de ChristenUnie/SGP de voorgenomen bezuinigingen op zorg, jeugd en beschermd wonen en op de medewerkers van de gemeente. Ook worden de bezuinigingen vanuit het coalitieakkoord op welzijnswerk voor de helft teruggedraaid. Grinwis: “In totaal draaien we €30 miljoen aan structurele bezuinigingen terug. Waarom we niet alles terugdraaien? Omdat ook wij niet willen dat er zorgcowboys zijn die te veel geld opstrijken of dat er scootmobielen staan te verroesten in plaats van dat iemand anders hem gebruikt. Daar valt zeker nog wél winst te behalen.”

Daarnaast heeft de fractie in haar tegenbegroting aandacht voor de financiële gezondheid van de gemeente. Grinwis: “Waar wethouder Guernaoui als de Hans Klok van het ijspaleis geld uit de reserves tovert en geld uit de toekomstige Enecoverkoop al gebruikt om gaten te dichten, kiezen wij voor een degelijker en rechtvaardiger financiële huishouding, ook op de langere termijn. De wethouder garandeerde ons dat de solvabiliteit, de financiële gezondheid van de gemeente, niet onder de aanbevolen ondergrens van 20% zou komen. Nu blijkt uit de begroting dat die ondergrens is losgelaten en de nog dit voorjaar afgegeven garantie dus niets waard was. Onverantwoord.”

Het college voert deze illusiepolitiek, omdat het koste wat kost de dappere keuze wil vermijden voor iets hogere belastingen. Zo weigert het college te morrelen aan het heilige huisje van de OZB, terwijl deze in Den Haag de laagste van het land is. Grinwis: “Natuurlijk zit niemand te wachten op hogere belastingen, maar als we de OZB met gemiddeld twee euro per maand verhogen en de tweede parkeervergunning met een tientje, dan wordt de financiële pijn in de begroting eerlijker verdeeld.”

Hieronder kunt u de volledige tegenbegroting, inclusief toelichting, downloaden.

ChristenUnie/SGP presenteert tegenbegroting “Voor een betere kijk op Den Haag”

ChristenUnie ChristenUnie SGP 's-Gravenhage 18-09-2019 17:00

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1279526/487158/toekomstvooronzekinderen.jpg

Morgen bespreekt de Haagse raad tijdens de Algemene Beschouwingen de vorige week gepresenteerde begroting van het stadsbestuur. De Haagse ChristenUnie/SGP heeft veel zorgen over die begroting. Zoveel zorgen, dat ze met een tegenbegroting komt waarin ze maatregelen voorstelt die blijk geven van een betere kijk op Den Haag. Niet eerder kwam de fractie met een tegenbegroting. Pieter Grinwis: “Dit college durft wel makkelijke, maar geen dappere keuzes te maken, terwijl die wel hard nodig zijn. Het legt de rekening eenzijdig neer bij de meest kwetsbare mensen in onze stad, de wethouders hanteren veel te makkelijk de kaasschaaf en ze plunderen de reserves. Om over de goocheltruc met de verwachte opbrengsten van Eneco nog maar te zwijgen. Niet eerder voelde mijn fractie zó de behoefte om met een alternatief te komen. Een alternatief met een betere kijk op Den Haag, waar we niet wegkijken, maar omkijken naar elkaar en vooruitkijken.”

In de tegenbegroting halveert de ChristenUnie/SGP de voorgenomen bezuinigingen op zorg, jeugd en beschermd wonen en op de medewerkers van de gemeente. Ook worden de bezuinigingen vanuit het coalitieakkoord op welzijnswerk voor de helft teruggedraaid. Grinwis: “In totaal draaien we €30 miljoen aan structurele bezuinigingen terug. Waarom we niet alles terugdraaien? Omdat ook wij niet willen dat er zorgcowboys zijn die te veel geld opstrijken of dat er scootmobielen staan te verroesten in plaats van dat iemand anders hem gebruikt. Daar valt zeker nog wél winst te behalen.”

Daarnaast heeft de fractie in haar tegenbegroting aandacht voor de financiële gezondheid van de gemeente. Grinwis: “Waar wethouder Guernaoui als de Hans Klok van het ijspaleis geld uit de reserves tovert en geld uit de toekomstige Enecoverkoop al gebruikt om gaten te dichten, kiezen wij voor een degelijker en rechtvaardiger financiële huishouding, ook op de langere termijn. De wethouder garandeerde ons dat de solvabiliteit, de financiële gezondheid van de gemeente, niet onder de aanbevolen ondergrens van 20% zou komen. Nu blijkt uit de begroting dat die ondergrens is losgelaten en de nog dit voorjaar afgegeven garantie dus niets waard was. Onverantwoord.”

Het college voert deze illusiepolitiek, omdat het koste wat kost de dappere keuze wil vermijden voor iets hogere belastingen. Zo weigert het college te morrelen aan het heilige huisje van de OZB, terwijl deze in Den Haag de laagste van het land is. Grinwis: “Natuurlijk zit niemand te wachten op hogere belastingen, maar als we de OZB met gemiddeld twee euro per maand verhogen en de tweede parkeervergunning met een tientje, dan wordt de financiële pijn in de begroting eerlijker verdeeld.”

Hieronder kunt u de volledige tegenbegroting, inclusief toelichting, downloaden.