Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

12532 documenten

Europese Verkiezingen donderdag 23 mei 2019

ChristenUnie ChristenUnie SGP Velsen 30-03-2020 20:05

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1276126/43799/20190515 Vlag Europa.jpgNog iets meer dan een week! Afgelopen zaterdag zijn veel afdelingen van de ChristenUnie al de straat op gegaan om mensen over te halen om te gaan stemmen op 23 mei. De boodschap voor onze achterban is simpel: Ga. Stemmen! Juist bij deze verkiezingen draait alles om de opkomst: die is bij Europese Verkiezingen vaak teleurstellend laag. Tegelijk betekent dat wel dat elke stem veel zwaarder telt dan normaal. Des te belangrijker dus dat de achterban van de CU écht gaat stemmen! Op 20 maart jl. hebben meer dan 500.000 mensen gestemd op de ChristenUnie of SGP. Als we diezelfde mensen over 1,5 week weer in beweging kunnen krijgen, mag Anja Haga (nummer 3 op de kandidatenlijst) misschien óók naar het Europees Parlement. Dat zou een historisch resultaat zijn! Helpt u weer mee? Meer informatie over deze verkiezingen vind u op eurofractie.nl

Brief aan leden en belangstellenden.

CDA CDA D66 PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Veendam 29-03-2020 18:42

Met enige terughoudendheid dit bericht, ik denk wat voegt het toe.Een moeilijke tijd waarin wij leven met het Corona virus.Dat inmiddels ook Veendam heeft bereikt. Spreuken22:3 Wie verstandig is ziet het gevaar en verbergt zich.Maar die onervaren is gaat gewoon door en moet de gevolgen dragen. Het virus gaat over van mens naar mens, het lijkt moeilijk omhet bij besmette personen te isoleren. Als het virus niet naar een ander persoon kan stopt het, zo simpel is het. De samenleving staat op zijn kop. Niets is bijna nog hetzelfde. Het thuis blijven past ons niet maar is nodig om niet besmet te geraken.Zit maar alleen thuis of in het verzorgingshuis en er mag niemand op bezoek komen. Zelfs een kaart sturen heeft besmettingsrisico. Een bel cirkel opzetten kan en beetje afleiding geven.De zorg, de leraren en de boeren demonstreerden op het Malieveld. Nu zijn het met de winkels de belangrijkste onmisbare bevolking groepen. We zijn trots mogen zijn op onze zorgverleners, de handhavers, de transporteurs en allen die onze samenleving de extra benodigde zorg geven met een tomeloze inzet. Petje af en applaus voor deze kanjers. Bijna de gehele economie staat stil. De staatskas kan gelukkig de grootste klappen opvangen. De economie schades en loonderving kan nog met miljarden betaald worden.Hoe lang kan dat duren, de staatskas is niet onuitputtelijk. En er zullen klappen vallen. Je zult maar ondernemer of ZZP'r zijn. De hoop is dat we ook deze recessie weer te boven komen en de economie zich zelf kan redden en herstellen. Sterkte beste mensen. De uitkomst is het uitroeien van het virus, hopelijk binnen 3 maanden zoals in China. Het is wachten tot er een vaccin is. Economen praten nu al over een nieuwe situatie waarin wij gaan leven, wat is nodig en wat is overbodig? Het is goed om daar onze gedachte over te laten gaan. Tweede kamer humor? (ontvangen van een CDA lid). Wij leven in aparte tijden, nog nooit eerder hebben alle politieke partijen hun doelen bereikt. Groen Links is blij, want auto- en vliegverkeer is bijna stopgezet. PVV kan zijn geluk niet op, want de grenzen zijn dicht. Extreem Links (communisten) hebben eindelijk lege winkels, net als in de Soviet Unie. VVD is verheugd, want er stroomt volop overheidsgeld naar ondernemers. En SGP looft hogere machten, want kroegen en seksclubs zijn dicht! Denk, hoeft geen handen meer te geven. De SP en PvdA wilden een kortere werkweek en meer aandacht voor de zorg en leraren. D66 is in haar nopjes de individualisering is gelukt. Het CDA met “zij aan zij” nu op één meter vijftig afstand. 50 + wil geen ouderen missen. PvdD zit met de gevaarlijke virus dragende vleermuis in de maag. Hou allen goede moed en hoop, dit virus moet overwonnen worden. Met vriendelijke groet,Jan van der Meijden.Voorzitter CDA bestuur Veendam-Wildervank.

#Nietalleen.nl

ChristenUnie ChristenUnie SGP Westland 27-03-2020 11:20

Beste vrienden van de ChristenUnie-SGP, We bevinden ons nu in uitzonderlijke tijden die veel van ons allemaal en ook van onze bestuurders en politici vragen. De lokale besturen staan we in deze Coronacrisis op plekken van grote verantwoordelijkheid. Deze week hebben christelijke organisaties en kerken ook de handen uit de mouwen gestoken en zijn met #nietalleen (www.nietalleen.nl) begonnen. Ook wij als ChristenUnie zijn daarbij betrokken. #nietalleen is een platform waarop lokale hulpinitiatieven worden samengebracht en waar hulpbehoevende mensen – ouderen, eenzamen, kwetsbaren, overbelaste gezinnen – in deze kritieke dagen via 0800-1322 om hulp kunnen vragen. Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel moois er juist in deze tijd van crisis in ons land opbloeit. Dit initiatief laat iedereen weten, wie je ook bent, wat je ook gelooft, hoe je er ook aan toe bent: je staat er niet alleen voor! Wij doen in deze brief een beroep op u. Wij zijn een partij die overal actief is en de lokale samenlevingen goed kennen. We willen u graag drie dingen vragen: Meld hulpinitiatieven in uw buurt, woonplaats, gemeente aan bij www.nietalleen.nl (of vraag hulp als u die zelf nodig heeft!). Wees zelf zo’n initiatief! Samen met uw afdeling, fractie, bestuur kunt u zich aanbieden als mensen die niet alleen bidden, maar ook werken! Breng mensen in uw lokale netwerk samen, verbind goede initiatieven en zorg dat mensen elkaar – ook via www.nietalleen.nl – weten te vinden in deze tijd van crisis. We bevinden ons als land en samenleving in een kritieke fase. Maar juist als het donker is, zijn wij geroepen om licht te zijn en ook nu Jezus na te volgen. Vandaar deze warmte aanmoediging van ons om ook nu en ook hier het verschil te maken. Alvast heel veel dank! Meer informatieActuele informatie (RIVM) Veelgestelde vragen over het Coronavirus (RIVM) Heeft u hulp nodig, of wilt u hulp geven? Kijk op nietalleen.nl. Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351 (tussen 08:00 en 22:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351. Voor meer informatie over de betrokkenheid van de ChristenUnie bij #nietalleen kunt u terecht bij:Ron de Rover, adviseur lokale afdelingen en coördinator #nietalleen via 033-422 6969 of ronderover@christenunie.nl.

Oud-raadslid dhr. H.G. van Hoeven overleden

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Maassluis 25-03-2020 17:00

Met verdriet heeft het bestuur en de fractie kennisgenomen van het overlijden op 89-jarige leeftijd van ons oud-raadslid Herman van Hoeven op 19 maart jl.  Dhr. van Hoeven heeft zich naast zijn werk als docent vele jaren ingezet voor de Maassluise gemeenschap en in het bijzonder als bestuurder en raadslid, eerst namens de CHU en het CDA en later voor de RPF en ChristenUnie/SGP.

Hij heeft zich in die periode laten kennen als een kundig bestuurder en politicus en heeft ons en velen geïnspireerd met zijn doorzettingsvermogen en grote bijdragen aan de gemeenschap.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen en te verwerken.

Namens bestuur en fractie van ChristenUnie Maassluis en Midden Delfland,

John Dolstra

Vragen over coronamaatregelen aan het college

ChristenUnie ChristenUnie SGP 's-Gravenhage 25-03-2020 12:53

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1312008/487158/Pieter GrinwisSinds het uitbreken van de coronacrisis, staat de wereld op z’n kop. De gevolgen zijn immens en voelbaar tot in onze mooie stad achter de duinen. Het meest pijnlijk voor patiënten, voor ouderen en jongeren in een kwetsbare positie, voor ondernemers die hun omzet in een oogwenk zagen verdampen en natuurlijk voor veel medewerkers in de zorg. Tegelijk passen de meeste inwoners van onze stad zich gelukkig zonder heel veel moeite aan aan de in een paar weken dramatisch gewijzigde omstandigheden. Mijn zorg als lokale volksvertegenwoordiger gaat in deze tijden van coronacrisis vooral uit naar de gezondheid van u allemaal, naar hen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning van anderen en naar hen, kinderen en ouderen, voor wie het thuis niet veilig en vertrouwd is.

Om te voorkomen dat alle gemeenteraadsfracties over elkaar heen buitelen met op zichzelf allemaal begrijpelijke en logische vragen heeft het presidium - het dagelijks bestuur van de gemeenteraad - het college gevraagd om een brief met alle lokale maatregelen in het kader van de coronacrisis. Deze brief bespreken we a.s. donderdag met het college. Daaraan voorafgaand konden we onze vragen bij de lokale gevolg en aanpak van de coronacrisis alvast schriftelijk stellen. Dat heeft de ChristenUnie/SGP-fractie gedaan, en onderstaand kunt u onze vragen nalezen. Ze zijn thematisch geclusterd en wel als volgt: jeugd, zorg, ondernemers/zzp’ers, prostitutie, Haagse Markt, voedselbank/armoede, arbeidsmigranten, maatschappelijke opvang, mantelzorgers, huisuitzettingen/interventies, communicatie, handhaving en financiën.

Pieter Grinwis

Jeugd (onderwijs, opvang, kwetsbare gezinnen)De impact van de coronacrisis op het onderwijs en de kinderopvang is enorm. Veel ouders hebben het thuisonderwijs met frisse moed opgepakt, tegelijk leven bij veel ouders zorgen en vragen. En daar waar ouders en/of kinderen extra kwetsbaar zijn, heeft onder andere de gemeente een belangrijke rol.

1. Ad collegebrief, p. 5: “Het outreachend jongerenwerk wordt nu vooral via online contact vormgegeven om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te blijven bereiken.” Hoe wordt dat online contact vormgegeven? In hoeverre wordt de doelgroep hier tot nog toe mee bereikt?2. Ad collegebrief, p.6: is het college bereid aan onderwijs- en kinderopvangorganisaties het verzoek te doen om kinderen in een kwetsbare positie noodopvang te bieden, zoals dit bijvoorbeeld in Dordrecht is gedaan?3. In de Kamerbrief van minister Slob staat dat gemeenten in dit kader het initiatief moeten nemen om tot “oplossingen op maat te komen”. Hoe vult de gemeente Den Haag deze regierol in? Welke acties zijn er tot nu toe ondernomen en welke zijn nog nodig? 4. In dezelfde Kamerbrief over onderwijsmaatregelen staat dat met de VNG is afgesproken dat elke gemeente 1 herkenbaar ‘loket’ opent voor vragen vanuit het onderwijs. Wanneer komt er een dergelijk loket in Den Haag?5. Ad collegebrief, p. 6: niet voor alle jongeren is er vanuit school voldoende ‘dagbesteding’, of voor jongeren die stageliepen is hun dagbesteding weggevallen. Is het college bereid om in overleg met scholen te bezien hoe deze doelgroep tot dienst kan zijn in deze crisis? 6. Ad bijlage 1, pag 7: vanuit onder andere VTH en NJi zijn online praktische tips te vinden voor gezinnen die kampen met spanningen en ruzies. In hoeverre wordt hiermee deze doelgroep bereikt? Nu al blijkt het aantal meldingen van huiselijk geweld te zijn toegenomen. Welke nadere maatregelen worden er getroffen om huiselijk geweld zoveel als mogelijk te voorkomen? 7. Zijn er vanuit de gemeente protocollen voor scholen of kinderopvanglocaties voor wanneer er medewerkers aldaar besmet (blijken te) zijn?8. Het speciaal onderwijs in Den Haag biedt opvang aan kinderen van ouders met vitale beroepen. In andere steden (bijvoorbeeld Zwolle) biedt men ook opvang aan kinderen die structuur nodig hebben en aan kinderen wier ouders de 24/7-zorg te zwaar is. Wat gebeurt er aan opvang voor deze doelgroep? Welke (aanjagende) rol pakt de gemeente hierin? 9. Is het aantal zorgmeldingen bij de politie de afgelopen weken gestegen? Zo ja, met hoeveel?

ZorgDeze crisistijden vragen extra veel van onze zorgmedewerkers. Hun werk is meer dan ooit van onmisbare waarde. Zij draaien overuren en zijn in contact met de meest kwetsbare mensen uit onze stad, waarbij ze tegelijkertijd ook zelf gezondheidsrisico’s lopen.

10. Ad bijlage 1, p. 7: voor de Wmo-teams gaat de dienstverlening (o.a. keukentafelgesprekken) zoveel mogelijk telefonisch en met beeldbellen door. Welke mogelijkheden ziet het college om tijd vrij te maken voor consulenten (om elders ingezet te worden of te voorkomen overwerkt te raken), door bijvoorbeeld alle of een deel van de aflopende indicaties automatisch met een bepaalde periode te verlengen?11. Welke maatregelen treft de gemeente ter bescherming van Haagse thuiszorgmedewerkers? Zij komen op dit moment bovengemiddeld veel in aanraking met (kwetsbare) mensen. Zijn/komen er voor deze medewerkers vanuit de gemeente ook mondkapjes en/of andere vormen van bescherming beschikbaar?12. Welke invloed heeft de coronacrisis op onze lokale ziekenhuizen en huisartsen? Kunnen zij op dit moment het aantal patiënten nog aan? Wat zijn in dit kader de gevolgen voor overige (niet-corona)patiënten? Welke rol zouden de ‘oude’ ziekenhuizen Bronovo en het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis tijdens deze crisis kunnen vervullen?

Ondernemers/zzp’ersOndernemers en zzp’ers kunnen inmiddels via een online formulier een aanvraag doen voor tijdelijke inkomensondersteuning. Verschillende gemeenten zullen in het kader van deze regeling deze week de eerste overmakingen doen. De gemeente Dordrecht is bijvoorbeeld voornemens vandaag of morgen over te gaan tot de eerste betalingen.

13. Wanneer verwacht de gemeente Den Haag te starten met de eerste overmakingen?14. Is de gemeente bereid om, in aanvulling op deze regeling, zzp’ers ook tegemoet te komen voor wat betreft de betaling van gemeentelijke belastingen?15. Hoteliers kunnen gebruik maken van de mogelijkheden tot uitstel van betaling van de toeristenbelasting. Is het gezien de grote nadelige financiële gevolgen voor ondernemers niet mogelijk om in plaats van betaling van de toeristenbelasting uit te stellen, deze voor de rest van het jaar helemaal niet meer te innen?  

ProstitutieNu de seksindustrie haar deuren heeft gesloten, is er veel onrust en leven er grote zorgen onder sekswerkers, die van de ene op de andere dag zonder werk en daarmee zonder inkomen zitten.

16. Ad collegebrief, p. 5 (sekswerkers en slachtoffers mensenhandel): “Sekswerkers die bekend zijn worden actief benaderd met de vraag of zij hulp nodig hebben.” Welke inspanningen levert de gemeente om sekswerkers die niet bekend zijn te bereiken? In hoeverre worden digitale middelen ingezet om, bijvoorbeeld via exploitanten, de sekswerkers actief te benaderen? Als dat nog niet of onvoldoende gebeurt, is het college bereid om juist voor deze doelgroep gebruik te maken van digitale communicatie?17. Voor relatief veel prostituees vormt de coronacrisis een aanleiding om uit te stappen. Is het college bereid om een extra beroep op uitstaptrajecten te honoreren c.q. om extra gelden beschikbaar te stellen om te voorzien in de toenemende vraag naar maatschappelijk werk en (langdurige) uitstaptrajecten?18. Ad collegebrief, p. 5 (sekswerkers en slachtoffers mensenhandel): “Voor sekswerkers die buiten de regelingen vallen, wordt bekeken of er een noodpotje vanuit de gemeente gecreëerd kan worden.” Dat is fijn, want de nood en urgentie bij deze mensen is groot. Wanneer komt dit noodpotje beschikbaar en hoe wordt dit vormgegeven?19. Zijn de sekswerkers al in staat gesteld om versneld een overbruggingsuitkering aan te vragen en zo nee, waarom niet?20. Waarom is deze doelgroep niet meteen meegenomen in de zzp-regeling, waar sinds deze week via de website van de gemeente een beroep op te doen is? 

Haagse MarktWat onze fractie betreft is er geen reden om de Haagse Markt anders te behandelen dan de ‘reguliere’ supermarkten. Aangezien de markt een essentieel onderdeel is van de voedselketen, is het noodzakelijk dat mensen hier nog terecht kunnen voor hun inkopen, maar...

21. Ook op de markten is het noodzakelijk dat de voorzorgsmaatregelen strikt worden opgevolgd. Welke mogelijkheden ziet de gemeente om op de markten te werken met een vorm van ‘deurbeleid’, waardoor het aantal mensen en de onderlinge afstand in het kader van social distancing aan de gestelde normen kan voldoen? Welke rol kunnen bijvoorbeeld boa’s bij de ingangen van de Haagse Markt spelen om te voorkomen dat te veel mensen op het marktterrein zich verzamelen? Welke andere maatregelen is het college bereid te nemen ter bevordering van de volksgezondheid?22. Welke mogelijkheden ziet de gemeente om, bijvoorbeeld door vrijstelling van huur, ervoor te zorgen dat marktkooplieden met met name non-foodkramen niet meer (door financiële noodzaak gedreven) hun plek op de markt innemen, waardoor de markt rustiger en met voldoende onderlinge afstand opgezet kan worden?

Voedselbank/armoedeIn verband met de sluiting van de Voedselbank Haaglanden, voorziet de gemeente de komende tijd in supermarktbonnen van vijftien euro voor gezinnen tot vier personen, en twee bonnen voor gezinnen met vijf of meer personen.

23. Hoe lang is het college voornemens te voorzien in deze supermarktbonnen?24. Normaliter is het voedselpakket een ‘aanvulling’ voor de klanten. Er klinken daarom geluiden dat vijftien euro, helemaal voor huishoudens van vier personen, een (te) krap bedrag is. Is de gemeente bereid dit bedrag te verhogen?25. In hoeverre zet de gemeente zich in de tussentijd in voor het overeind helpen van de bestaande structuur van de Voedselbank?26. Is de gemeente daartoe in overleg met lokale initiatieven, zoals in Moerwijk, waar het werk van de voedselbank middels giften alsnog op gang wordt gehouden?27. Mensen met een kleine portemonnee maken in deze tijden meerkosten, bijvoorbeeld omdat gratis of goedkope maaltijden in groepsverband wegvallen, goedkope producten door hamstergedrag niet meer in de supermarkt te verkrijgen zijn of door hogere telefoonkosten. Is het college in dat kader bereid het weekgeld van mensen in de schuldsanering te verhogen?

ArbeidsmigrantenArbeidsmigranten zijn tijdens deze coronacrisis extra kwetsbaar. Zo is social distancing heel lastig wanneer men met meerdere mensen in een kleine ruimte gehuisvest is. Bovendien dreigen veel arbeidsmigranten hun werk en daarmee hun zorgverzekering te verliezen.

28. Ad collegebrief, p. 9: wat doet de gemeente, naast de communicatievoorziening, voor deze groep? Heeft het college in beeld hoeveel van deze mensen hun werk (dreigen te) verliezen of al hebben verloren? Is inzichtelijk hoeveel van hen inmiddels zijn geremigreerd?29. Stuurt het college bij uitzendbureaus actief aan op humaan beleid met betrekking tot arbeidsmigranten?30. Kan de gemeente voorzien in extra opvangplekken/woonlocaties voor arbeidsmigranten die op straat komen te staan? Hoe staat het in dat kader met de ‘hotellocatie’ in Laakhavens, die sinds dit najaar op de tocht staat?31. Welke rol kunnen voormalige ‘Airbnb-woningen’ vervullen in de huisvesting van arbeidsmigranten en andere woningzoekenden nu vakantieverhuur aan toeristen van woningen zonder onttrekkingsvergunning enerzijds door de coronacrisis is stilgevallen en anderzijds verboden is?

Maatschappelijke opvangDe gemeente heeft in het kader van maatschappelijke opvang twee tijdelijke extra locaties geopend aan de Binckhorstlaan en Twickelstraat.

32. Ad collegebrief, p. 5: op welke manier is het college pro-actief in het (helpen) zoeken van zeer kleinschalige daklozenopvang, mochten er daklozen in quarantaine moeten? Welke rol kunnen leegstaande hotels en andere tijdelijk leegstaande voorzieningen gericht op tijdelijk verblijf vervullen voor daklozen en voor mensen voor wie het thuis niet veilig is? 

MantelzorgersMantelzorgers worden tegemoet gekomen op het gebied van hun parkeervergunning. De huidige vergunning is echter gebonden aan verschillende voorwaarden, zoals een Wmo-advies of een indicatie voor wijkverpleegkundige of langdurige zorg. Veel ouderen hebben op dit moment wel hulp van mantelzorgers nodig, maar hebben niet een dergelijke indicatie.

33. Ad collegebrief, p. 4: kan de gemeente ook maatregelen treffen ten behoeve van de parkeerkosten van de mantelzorgers van deze ouderen? Bijvoorbeeld door middel van een mantelzorg-parkeervergunning die korte tijd (bijvoorbeeld drie maanden) geldig is en waar minder eisen aan verbonden zijn?

Huisuitzettingen/interventiesDe gemeente heeft contact gezocht met woningcorporaties, water- en energieaanbieders om, in deze bijzondere omstandigheden, de problematiek van huisuitzettingen en afsluitingen van water en licht te bespreken. In de meeste gevallen wordt medewerking verleend.

34. Ad collegebrief, p.6: zijn er ook gevallen waarin geen bereidheid tot medewerking wordt getoond? Wat doet de gemeente in die gevallen?35. In de bijlage 1, p. 4 wordt in dit licht gesproken over ‘gerichte interventies’: in hoeverre kan de gemeente garanderen dat er in de hele stad geen uithuiszettingen of afsluitingen meer plaatsvinden gedurende de coronacrisis?36. Ad collegebrief, p. 6: voor wat betreft particuliere verhuurders: de gemeente doet op hen een ‘dringend beroep’ dat zij coulant omgaan met huurders. In hoeverre wordt hier gehoor aan gegeven? Is dit het sterkst mogelijke drukmiddel dat de gemeente tot haar beschikking heeft?37. Voor veel mensen is deze crisis financieel een moeilijke tijd en zijn alle inkomsten nodig om het gezin van eten te kunnen voorzien. Zijn er vanuit de gemeente gesprekken met incassobureaus om na te gaan in hoeverre het mogelijk is nieuwe beslagleggingen te voorkomen en huidige beslagleggingen wellicht tijdelijk ongedaan te maken?38. Worden achterstallige incasso’s vanuit de gemeente tijdelijk niet geïncasseerd? Worden uitkeringen tijdelijk niet stopgezet of gekort? 

CommunicatieHeldere en toegankelijke informatievoorziening is in deze tijden, waarin veel mensen op zoek zijn naar informatie en antwoorden, cruciaal. Op 19 maart werd een centraal nummer voor kwetsbare Hagenaars gepresenteerd.

39. Noch op homepage van gemeente, noch bij doorklikken naar de pagina over het coronavirus is dit nummer te zien. Kan dit telefoonnummer beter onder de aandacht worden gebracht op de website en elders? 

HandhavingHet kabinet heeft op 23 maart verdergaande maatregelen aangekondigd, en burgemeesters de mogelijkheid gegeven beter te handhaven (bijvoorbeeld door boetes uit te delen) en middels een noodverordening sneller op te treden en locaties te sluiten.

40. Op welke manier worden momenteel in Den Haag de landelijke maatregelen gehandhaafd? Welke rol spelen boa’s hierin? Is de gemeentelijke capaciteit en de capaciteit van de politie wat dit betreft nu en in de toekomst toereikend?41. Welke prioriteit geeft de gemeente aan het handhaven van de richtlijn van het houden van minstens anderhalve meter onderlinge afstand, bijvoorbeeld in parken, op markten en in winkelstraten?42. Heeft het college de indruk dat sommige groepen zich relatief minder goed aan de richtlijn voor het houden van anderhalve meter onderlinge afstand houden dan andere? Wat kan en gaat het college doen om via gerichte communicatie en handhaving die naleving beter te krijgen?

FinanciënNormaliter verwacht het Rijk van gemeenten niet alleen een sluitende begroting, maar ook dat de tekorten binnen de perken blijven. Tegelijkertijd vraagt deze coronacrisis om uitzonderlijke maatregelen en inspanningen en bijbehorende uitgaven, zowel van het Rijk als van gemeenten.

43. Welke ruimte biedt het Rijk aan de gemeente om fideel te zijn in het kwijtschelden ofwel niet innen van belastingen en in het doen van extra niet begrote uitgaven? Hoeveel coulance is er vanuit het Rijk, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant?44. Welke ruimte is het college bereid hierin te pakken? Welke begrotingsoffers acht het billijk? Heeft het college de houding van ‘whatever it takes’ of van een boekhouder? En wat merken bijvoorbeeld zorginstellingen en andere organisaties, die nu extra kosten moeten maken, hiervan als ze bij de gemeente aankloppen?

Wachten op licht

ChristenUnie ChristenUnie SGP Zwijndrecht 24-03-2020 20:38

https://zwijndrecht.christenunie.nl/k/n6199/news/view/1312007/62926/Fractie 2Advent is een tijd van wachten op het licht.

Om de donkere dagen voor kerst wat aangenamer te krijgen, steken we in Zwijndrecht overal lichtjes aan. Het is fijn om al die verlichte huizen en tuinen te zien als het donker is. Het biedt gezelligheid en een vorm van geborgenheid.
Wij geloven dat de mens geschapen is voor het licht. Een leven in duisternis is niet goed voor ons. Helaas gebeuren er in Zwijndrecht ook dingen die het licht niet kunnen verdragen. Overvallen, drank- en drugsgebruik en schietpartijen komen hier ook voor.
God kan de duisternis in ons leven overwinnen door het Licht van de wereld.
Jezus zegt: “ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”.
De ChristenUnie-SGP fractie wenst u fijne en gezegende kerstdagen.

D66 is geschokt over gang van zaken bij herstart formatiegesprekken

D66 D66 SGP CDA PvdA VVD Krimpen aan den IJssel 22-03-2020 11:39

Met verbazing en verontwaardiging heeft D66 heeft kennis genomen van het herstarten van de formatiegesprekken tussen SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, PvdA en CU.

D66 is uiteraard een groot voorstander van een krachtig bestuur voor onze gemeente, maar de manier waarop het proces rondom de formatiegesprekken is gestart, stuit D66 enorm tegen de borst. Ongelijkwaardigheid tussen de partijen, de coronacrisis gebruiken voor partijpolitiek en een onjuist gevolgde procedure kenmerken het huidige proces.

Voorwaarde vooraf voor deelname D66 Ook D66 was in eerste instantie uitgenodigd om deel te nemen aan de gesprekken met bovengenoemde partijen. Tot onze grote verbazing werd echter alleen D66 de voorwaarde opgelegd dat “het invullen van een wethouderspositie (door Arjan Neeleman of een ander) uitgesloten was”, zonder dat er überhaupt nog een gesprek met deze partijen had plaatsgevonden. Wij vinden dit niet netjes en niet gelijkwaardig. Dit is geen goed vertrekpunt om te bouwen aan een breed gedragen coalitie.

Coronacrisis gebruikt als motief en verantwoording Daarnaast maken de partijen in hun gemeenschappelijke verklaring een koppeling tussen de huidige politieke en bestuurlijke crisis enerzijds en de Coronacrisis anderzijds. Om te rechtvaardigen dat ze niet op de gebruikelijke manier het proces gestart zijn. D66 vindt dit stuitend! Juist nu moeten politiek en bestuur hun onderlinge discussies terzijde schuiven en eensgezind het bestuur van Krimpen ter hand nemen. Dit bereik je niet door partijpolitiek te bedrijven.  Genoemde partijen maken hiermee echt een valse start!

Formateur zonder vereiste democratische besluitvorming Tenslotte bevreemdt het D66 dat de partijen een formateur hebben aangesteld zonder de tussenkomst van het presidium of de raad. Naar onze opvatting hebben de partijen hiermee geen mandaat om een betaalde formateur namens de raad aan te stellen.

D66 blijft bereid om verantwoordelijkheid te nemen D66 is nog altijd bereid om een bijdrage te leveren aan een nieuwe coalitie. Dat kan echter alleen wanneer voor alle deelnemende partijen dezelfde voorwaarden gelden. Voorwaarden vooraf stellen aan 1 partij draagt niet bij aan een goede start. Het is echt in het belang van Krimpen om de handen ineen te slaan en kwaliteiten te bundelen in plaats van partijpolitieke belangen het proces te laten bepalen.

Herstart formatie proces

PvdA PvdA VVD ChristenUnie SGP D66 CDA Krimpen aan den IJssel 21-03-2020 19:39

De wereld, ons land, onze gemeente verkeert in een crisis. Het coronavirus en de ingrijpende gevolgen ervan drukken een zwaar stempel op de dingen van alledag. De fracties van SGP, VVD, Krimpens Belang (KB), CDA, ChristenUnie (CU) en PvdA leven van harte mee met allen die, op welke wijze dan ook, met de coronacrisis te maken hebben.

Er liggen allerlei vraagstukken en opgaven die een daadkrachtige en besluitvaardige aanpak vragen. Niet alleen rond het coronavirus, maar ook als het gaat om de andere politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken die binnen onze gemeente spelen. Het is dan ook belangrijk dat Krimpen aan den IJssel wordt bestuurd door een college dat slagvaardig en toekomstgericht besluiten kan nemen en dat kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak binnen de gemeenteraad. Sinds 19 december 2019 ontbeert onze gemeente een dergelijk bestuur.

Daarom hebben, na het mislukken van de formatiebesprekingen tussen Stem van Krimpen (SvK), SGP, VVD, CDA en CU op 11 maart jongstleden, de vier laatstgenoemde fracties het initiatief genomen om de partijen ‘bijeen te roepen’ die door informateur Tjerk Bruinsma als tweede te onderzoeken coalitiemogelijkheid zijn genoemd. De fracties van Krimpens Belang (KB), PvdA en D66 zijn uitgenodigd het gesprek te voeren om te bezien of alsnog zo snel mogelijk een stabiele coalitie kan worden geformeerd. Dit gesprek vond plaats op 13 maart.

Het was de intentie van SGP, VVD, CDA en CU om de raad over dit initiatief in het openbaar te informeren in de extra raadsvergadering van 17 maart jongstleden. Deze vergadering kon echter vanwege het coronavirus geen doorgang vinden.

Op 19 maart hebben SGP, VVD, KB, CDA, CU en PvdA gezamenlijk afspraken gemaakt over de start van een nieuwe formatieronde. De heer Tjerk Bruinsma is opnieuw bereid gevonden de besprekingen te leiden. De gemeentesecretaris zal het proces ambtelijk ondersteunen.

Uiteraard geven wij er rekenschap van dat deze nieuwe onderhandelingen zullen plaatsvinden met inachtneming van de huidige en de mogelijk in de toekomst nog verder aangescherpte richtlijnen rondom corona.

Krimpen aan den IJssel, 20 maart 2020

Arrèn van Tienhoven, namens de fractie SGP Sharon Tollenaar, namens de fractie VVD Sethi Plaisier, namens de fractie Krimpens Belang Gerrit Jan Miedema, namens de fractie CDA Reinier Cornet, namens de fractie ChristenUnie Coen Derickx, namens de fractie PvdA

Het bericht Herstart formatie proces verscheen eerst op PvdA Krimpen aan den Ijssel.

Brief Raad over herstart formatieproces

CDA CDA D66 ChristenUnie PvdA SGP VVD Krimpen aan den IJssel 21-03-2020 07:55

Krimpen aan den IJssel Onderstaand de brief van de fracties van de SGP, VVD, KB, CDA, CU en PvdA aan de gemeenteraad. Krimpen aan den IJssel, 20 maart 2020 Geachte voorzitter, In zijn brief van 11 maart jongstleden heeft formateur Tjerk Bruinsma u medegedeeld dat de besprekingen tussen de fracties van Stem van Krimpen (SvK), SGP, VVD, CDA en ChristenUnie (CU) om te komen tot een stabiele coalitie tot de verkiezingen van maart 2022, zijn mislukt. Dit omdat is gebleken dat de fracties van SvK en VVD onvoldoende vertrouwen hebben in elkaar. Dat vertrouwen is noodzakelijk om een goede, constructieve start met elkaar te maken, aldus de formateur. Aangezien de raad afgelopen dinsdagavond, vanwege de coronacrisis, niet in de gelegenheid was om zich uit te spreken over de ontstane politieke situatie, leek het ons goed om u langs deze weg te informeren over de ontwikkelingen die zich vervolgens hebben voorgedaan. Nadat de onderhandelaar van SvK op 11 maart had aangegeven dat het voor zijn fractie nog te prematuur was om aan de beoogde coalitie deel te nemen, hebben de overige onderhandelaars zich beraden over de hierdoor ontstane impasse. Zij constateren dat de door de heer Bruinsma als eerste voorkeur aangedragen optie van een coalitie van SvK, SGP, VVD, CDA en CU hiermee kennelijk op onvoldoende draagvlak in de raad kan rekenen. Inhoudelijk hadden de partijen tijdens de achterliggende onderhandelingsronde op substantiële onderwerpen overeenstemming bereikt. SGP, VVD, CDA en CU stellen met spijt vast dat deze resultaten niet tot een voldragen coalitieakkoord hebben mogen leiden. Met het oog op het gegeven dat het Krimpen aan den IJssel sinds 17 december 2019 aan een bestuur ontbreekt dat slagvaardig en toekomstgericht besluiten kan nemen, en met de wetenschap dat er vraagstukken liggen die een dergelijke besluitvaardigheid en mandaat vereisen, hebben SGP, VVD, CDA en CU het initiatief genomen om de partijen bijeen te roepen die door de informateur als tweede te onderzoeken coalitiemogelijkheid zijn genoemd. De fracties van Krimpens Belang (KB), PvdA en D66 zijn uitgenodigd het gesprek te voeren om te bezien of alsnog zo snel mogelijk een stabiele coalitie kan worden geformeerd. Dit gesprek vond plaats op 13 maart. Het was de intentie van SGP, VVD, CDA en CU om de raad over dit initiatief in het openbaar te informeren in de extra raadsvergadering van 17 maart jongstleden. Deze vergadering kon echter vanwege het coronavirus geen doorgang vinden. Op 19 maart hebben SGP, VVD, KB, CDA, CU en PvdA gezamenlijk afspraken gemaakt over de start van een nieuwe formatieronde. De heer Tjerk Bruinsma is opnieuw bereid gevonden de besprekingen te leiden. De gemeentesecretaris zal het proces ambtelijk ondersteunen. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Arrèn van Tienhoven, namens de fractie SGP Sharon Tollenaar, namens de fractie VVD Sethi Plaisier, namens de fractie Krimpens Belang Gerrit Jan Miedema, namens de fractie CDA Reinier Cornet, namens de fractie ChristenUnie Coen Derickx, namens de fractie PvdA

Haagse VVD in het nieuws: ‘Onrust in Haagse coalitie door plannen aanpak verkamering’

VVD VVD SGP ChristenUnie PvdA 's-Gravenhage 20-03-2020 13:07

Omroepwest.nl, donderdag 19 maart 2020

door Maarten Brakema

DEN HAAG – De plannen voor het direct verbieden van verkameren in tien Haagse wijken, leiden tot onrust in de Haagse coalitie. De VVD, de grootste coalitiepartij, is zeer ontevreden. ‘Hoe verzin je dit? Ik ben echt ontstemd’, zegt het liberale raadslid Jan Pronk. Hij vindt de plannen van wethouder Martijn Balster ‘veel te mager’. Ook oppositiepartij ChristenUnie/SGP is onaangenaam getroffen. Fractievoorzitter Pieter Grinwis: ‘Dit is niet chic.

Een van de redenen voor de boosheid van de raadsleden is dat hun beider partijen – voor een groot deel samen – achter de schermen al maanden bezig zijn om wethouder Martijn Balster (PvdA) te bewegen een verbod tot verkamering in te voeren. Zij hebben daarover ook in gesprekken en via WhatsApp contact met de wethouder gehad. Maar Balster maakte donderdagochtend plotseling en zonder de partijen te hebben ingelicht zijn plannen bekend.

Per direct, verklaarde hij toen, mag er niet meer worden verkamerd in de wijken Zuiderpark, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk, Rustenburg en Oostbroek, Transvaalkwartier, Morgenstond, Schildersbuurt, Bouwlust/Vrederust, Leyenburg en Groente- en Fruitmarkt. Dit vanwege de ‘druk op de schaarse goedkope woningvoorraad’. De leefbaarheid zou daardoor onder druk komen te staan.

Urgenter VVD’ er Pronk zegt echter dat zijn partij en ChristenUnie/SGP al sinds begin dit jaar bezig zijn met voorstellen om de verkamering aan te pakken. Zo dienden ze samen al een motie in tijdens een debat over de woningnood in de Rivierenbuurt. Toen zat de wethouder nog op het spoor dat het huisvestingsprobleem urgenter is dan de leefbaarheid van woonwijken, maar onder druk vroeg hij Grinwis zijn motie niet in stemming te brengen en beloofde hij er snel mee aan de slag te gaan.

In aanloop naar de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad, op 20 februari van dit jaar, constateerde ChristenUnie/SGP dat de problemen in veel wijken toch zo groot zijn, dat er écht actie moet worden ondernomen. Samen met de VVD werd achter de schermen opnieuw een motie voorbereid, met als doel verkamering in de hele stad te verbieden. De partijen slaagden er toen in ook steun van een meerderheid in de raad te krijgen.

Geheim De wethouder bleek echter ook op de hoogte van de komst van de motie en nam contact op met de partijen. Hij beloofde snel met plannen te komen. Maar, stelde hij ook, dat moest nog geheim blijven, omdat anders huizenbezitters op grote schaal alvast vergunningen zouden aanvragen. Grinwis en Pronk toonden zich gevoelig voor dat argument en dienden hun motie die avond niet in.

Afgezien van het feit dat de partijen ontstemd zijn over het feit dat Balster zonder hen in te lichten en hen te noemen nu met plannen komt, gaan die voorstellen volgens VVD en ChristenUnie/SGP ook nog eens lang niet ver genoeg. Beide partijen wijzen erop dat de problemen bijna in de hele stad spelen, zoals ook in de Rivierenbuurt, het Regentesse- en Valkenboskwartier, Bezuidenhout, de Geuzenwijk en het Zeeheldenkwartier. In de wijken waar ze nu misschien nog wat minder spelen, zoals de Vruchtenbuurt, gaan ze optreden als de maatregel wordt ingevoerd, vrezen de politici. Dit omdat dan beleggers naar deze gebieden uitwijken.

Eerste stap VVD’er Pronk: ‘Dit is een redelijke eerste stap. Maar nog lang niet voldoende. We moeten deze maatregelen stadsbreed invoeren. En niet alleen in een paar wijken. Daarom ben ik ook echt kwaad. Want hoe kan je nou bijvoorbeeld de Rivierenbuurt vergeten? Die neem je nu niet mee. Hoe verzin je het?’

Verder zegt hij: ‘Het meest irritante is dat Balster aanvankelijk geen maatregelen wilde nemen, omdat hij de woningnood een groter probleem vindt dan de leefbaarheid. Wij hebben juist altijd gesteld dat je in bestaande woningen de groei van de stad niet kan opvangen. En dus wijken moet beschermen tegen verkamering. Daar wilde hij niet aan. En dan dit ineens nu wel claimen als de stevige bestuurder. Dat is ongeloofwaardig.’

Grinwis wil ook liever alleen op de inhoud van het stuk reageren en niet op de manier waarop het is gelopen. Ook zijn belangrijkste punt van kritiek is dat grote delen van Den Haag nu worden vergeten. ‘Dit is een halfbakken uitvoering van een harde afspraak.’

Toch zegt hij het wel betreurenswaardig te noemen dat de wethouder bij het indienen van zijn plannen nergens aan de geschiedenis herinnert en de partijen nergens noemt. ‘Hij heeft zich daarmee niet aan onze afspraken gehouden en een spelletje met de raad gespeeld.’