Nieuws van politieke partijen in Harderwijk inzichtelijk

2422 documenten

Raadsvergadering 01-06-2023

VVD VVD Harderwijk 02-06-2023 10:34

Gisteravond zaten onze drie raadsleden weer klaar voor jou! Onze gezamenlijke motie met Gemeentebelang Harderwijk-Hierden, over de communicatie rondom grootschalige wegwerkzaamheden, werd behandeld.

https://harderwijk.vvd.nl/nieuws/53001/raadsvergadering-01-06-2023

Gisteravond zaten onze drie raadsleden weer klaar voor jou!

Onze gezamenlijke motie met Gemeentebelang Harderwijk-Hierden, over de communicatie rondom grootschalige wegwerkzaamheden, werd behandeld. Van veel zorgverleners en inwoners hebben wij gehoord dat, ondanks het voorspoedige verloop, zij erg veel hinder hebben ondervonden van de wegwerkzaamheden rondom de Oranjelaan en N303. Patiënten en leerlingen die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer, konden niet tijdig op de plaats van bestemming komen. 

In 2021 hebben wij ook al aandacht gevraagd om alle stakeholders te betrekken bij dit soort grootschalige trajecten en hun belangen mee te nemen. 

De motie werd door het college ontraden. Volgens het college was de communicatie rondom de werkzaamheden van afgelopen maanden voldoende en is het onmogelijk om alle stakeholders te bereiken en betrekken. Zonde om te horen voor de zorgverleners die wij over dit onderwerp hebben gesproken!

Naast de VVD en Gemeentebelang, stemden PvdA en GroenLinks voor onze motie. 

Commissie Samenleving - 25 mei 2023

VVD VVD Harderwijk 26-05-2023 10:33

Gisteren tijdens de commissie Samenleving stelde onze fractievertegenwoordiger Wessel Petersen zijn eerste twee rondvragen aan het college.

https://harderwijk.vvd.nl/nieuws/52952/commissie-samenleving-25-mei-2023

Gisteren tijdens de commissie Samenleving stelde onze fractievertegenwoordiger Wessel Petersen zijn eerste twee rondvragen aan het college. De eerste rondvraag ging over de realisatie van een jongeren ontmoetingsplek voor de jongeren die graag met vrienden willen afspreken, maar hier thuis niet de mogelijkheid voor hebben. Als VVD zijn wij blij met het antwoord van het college dat er een onderzoek loopt naar de realisatie van een jongeren ontmoetingsplek. Wanneer de resultaten van dit onderzoek naar buiten worden gebracht, zal de VVD het belang van een jongeren ontmoetingsplek extra onderstrepen.

De tweede rondvraag ging over de bouw van de nieuwe skatebaan. Veel gebruikers van de skatebaan hebben hun ongenoegen geuit over de participatie rondom de skatebaan. Het college ontkende, tot onze verbazing, dat de participatie verkeerd is gegaan. Als VVD gaan wij de komende periode wél contact opnemen met de teleurgestelde skaters, om te leren waar de participatie fout is gegaan.

Commissie Ruimte 23-05

VVD VVD Harderwijk 25-05-2023 01:40

Dinsdagavond hadden Sharon en Menno een commissievergadering over de op te stellen Woonvisie van de gemeente Harderwijk. Mooi om te zien dat er veel belangstelling was vanuit de inwoners van Harderwijk en Hierden. De VVD is blij om te zien dat er ingezet gaat worden op betaalbare en middenkoop segment en ziet hiervoor graag kaders van terug vanuit het woonfonds.

https://harderwijk.vvd.nl/nieuws/52935/commissie-ruimte-23-05

Dinsdagavond hadden Sharon en Menno een commissievergadering over de op te stellen Woonvisie van de gemeente Harderwijk. Mooi om te zien dat er veel belangstelling was vanuit de inwoners van Harderwijk en Hierden. De VVD is blij om te zien dat er ingezet gaat worden op betaalbare en middenkoop segment en ziet hiervoor graag kaders van terug vanuit het woonfonds.Het is voor de VVD onbegrijpelijk dat er al een jaar lang miljoenen euro’s in een woonfonds zijn gestort en hiervan nog geen euro wordt uitgegeven aan de realisatie van betaalbare woningen. Daarnaast willen we een concrete doelstelling van het college wanneer zij de wachtlijsten van huurwoningen hebben teruggedrongen. Ook zijn we geen voorstander van extra regels, waarmee de gemeente zomaar gaat bepalen wat een eigenaar voor zijn woning mag vragen. Dit gaat tegen het eigendomsrecht in. Tot slot hopen we op meer flexibele bestemmingsplannen, waarmee het makkelijker wordt een mantelzorgwoning of woning voor je kinderen op eigen terrein in, met name, het buitengebied/Hierden te realiseren.Eind van het jaar wordt de woonvisie aan de raad aangeboden en gaan we op bovenstaande punten de visie beoordelen of dit voldoende is meegenomen.

Schriftelijke vragen Suïcidepreventie

VVD VVD Harderwijk 23-05-2023 08:20

Onze fractievertegenwoordiger Wessel Petersen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het toenemende aantal zelfdodingen onder jongeren. Uit de antwoorden bleek dat het college van B&W de zorgen van de VVD Harderwijk-Hierden deelt. Daarnaast benadrukte het college ook de rol van het Suïcide Preventie Centrum (SPC) als taboedoorbreker en de ontwikkelingsplannen hiervan voor de toekomst.

https://harderwijk.vvd.nl/nieuws/52914/schriftelijke-vragen-suicidepreventie

Onze fractievertegenwoordiger Wessel Petersen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het toenemende aantal zelfdodingen onder jongeren. Uit de antwoorden bleek dat het college van B&W de zorgen van de VVD Harderwijk-Hierden deelt. Daarnaast benadrukte het college ook de rol van het Suïcide Preventie Centrum (SPC) als taboedoorbreker en de ontwikkelingsplannen hiervan voor de toekomst.Wanneer je met suïcidale gedachten rondloopt, sta je er niet alleen voor. Je kan altijd contact opnemen met het landelijk nummer voor zelfmoordpreventie: 0800-0113. Ook kun je altijd kijken op https://spcharderwijk.nl/ , waar altijd mensen voor je klaar zullen staan!

Beweeg naar de toekomst

Harderwijk Anders Harderwijk Anders Harderwijk 14-05-2023 11:56

Drie ontzettende leuke, enthousiaste en slimme jongens! Zij volgen hun hart, houden van sport en willen kansengelijkheid voor ieder kind. Breng aanmoediging, sport en persoonlijke ontwikkeling bij elkaar en je hebt ‘beweeg naar toekomst’.

Deze stichting zet zich in voor een nieuwe ontmoetings- en sportplek ‘voor en door jongeren’ in Harderwijk.

Al eerder dit jaar namen Dick Hermsen en Sandra Timmer een kijkje op de Dominicus Savio aan de HK Pootstraat. De plek waar Achraf, Mohammed en Hicham de kans kregen van de directeur (Dhr. Reinder Bos) om hun stichting te huisvesten en verder op te bouwen.

Achraf: ‘Wij creëren een (sportieve) locatie waar jongeren samenkomen, de mogelijkheid hebben om te sporten en bewegen en waar voldoende aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.’

Achraf vertelde over de aanleiding om deze stichting te starten, wat hen drijft om deze stichting verder op te bouwen, wat hun band met de jeugd en jongeren van deze wijk is en welk vertrouwen zij krijgen van de ouders.

De jongens zijn een belangrijke schakel in de opvoeding van deze doelgroep, in de kansen en het toekomstperspectief dat wordt geboden. Zij spreken de ‘taal’ van de jongeren, zij stellen duidelijke kaders en maken afspraken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Presentatie bij de fractie van Harderwijk Anders

Maandag 8 mei hebben Mohammed en Achraf hun plannen voor 2023/2024 gepresenteerd aan Harderwijk Anders. Welke impact zij voor ogen hebben en welke doelen (lees; jeugd en jongeren) zij willen bereiken. Voorbeelden uit hun verhaal:

Het openen van een 2e spot

BNT zaalvoetbaltoernooi

Drie jongeren in dienst nemen

Vier seizoensgebonden evenementen

Structureel bijles ondersteuning voor basisscholieren en middelbare scholieren

Twee maatschappelijke diensttijd trajecten aanbieden

Een veilige plek voor jongeren om te ontwikkelen en samen te komen

Een verhaal en een missie die recht uit het hart komt van deze jongens. Een fantastisch initiatief wat onderdeel is van het project District Sports van NOC*NSF.

In samenwerking met de sportbonden, Johan Cruyff Foundation en Krajicek Foundation is deze locatie 1 van de 23 gemeenten die is geselecteerd waar deze District Sports worden ontwikkeld.

https://beweegnaartoekomst.nl/

Commissie Beleid Algemeen - 11 mei 2023

VVD VVD Harderwijk 11-05-2023 08:55

Hanzekoekjes bij de vergadering van de commissie Beleid Algemeen, want het Hanzejaar is geopend!

https://harderwijk.vvd.nl/nieuws/52852/commissie-beleid-algemeen-11-mei-2023

Hanzekoekjes bij de vergadering van de commissie Beleid Algemeen, want het Hanzejaar is geopend!De ‘Ontvangstlocatie Veluwe’ stond op de agenda. Plan is om de Boekhorstlaan te verbinden met het Bouw en Infrapark en zo een goed gefaciliteerd en praktisch welkom te bieden aan mensen die van onze mooie natuur willen komen genieten. Een goed plan wat ons betreft, maar de VVD blijft erop hameren dat de natuur geen betaald pretpark moet worden. De wethouder heeft ons verzekerd dat parkeren, ook op de nieuwe ontvangstlocatie, gratis blijft. Bovendien blijft bijvoorbeeld de parkeerplaats bij de Watertorenweg wel bestaan, voor inwoners die daar graag parkeren.

Ruim baan de voor glijbaan!

CDA CDA Harderwijk 08-05-2023 14:03

Door Cor Jan Korevaar Fractievolger Op zaterdag 25 maart werd het nieuwe zwembad officieel geopend door onze Harderwijkse zwemkampioen Lisa Kruger en wethouder Marcel Companjen. Namens de CDA-fractie was Cor Jan Korevaar aanwezig. Het is een prachtig zwembad geworden voor alle doelgroepen door de aanwezigheid van een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een grote ruimte met speeltoestellen en glijbanen. Dit laatste was een nadrukkelijke wens van het CDA, waarvoor Dennis Koning zich in de vorige raadsperiode heeft ingezet onder het motto ‘Ruim baan voor de glijbaan’. Het is geweldig dat het zwembad energieneutraal is. De restanten van het oude zwembad worden nu afgebroken en op die plaats komt de derde Sypel sporthal en extra ruimte voor Landstede.

N302 blijft nog jaren zorgenkindje

CDA CDA Harderwijk 08-05-2023 13:54

Door Gerdien Morren Fractielid Al jaren vraagt het CDA aandacht voor de verkeersveiligheid en overlast van de N302 en dat gaat dan met name over het traject tussen dierenpension De Ark en de A28. Sinds 2018 voeren we gesprekken met omwonenden en sportverenigingen over onder andere de snelheid, geluidsoverlast en onveilige oversteekplaatsen. Op 30 maart werd aan de raad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een uitbreiding van Hotel van der Valk. Tijdens de op 6 februari gehouden informatieavond in het hotel bleek de uitbreiding voor omwonenden geen bezwaar. Wel liepen de emoties hoog op tijdens de behandeling van de verkeerssituatie vóór het hotel. Een brief namens omwonenden en de behandeling in de commissie bevestigden dat en daarom hebben we samen met PvdA, Gemeentebelangen, SGP en D66 een motie ingediend. In de motie hebben we het college gevraagd deze situatie samen met de provincie op korte termijn te bekijken. Dit omdat het de wens van het college is dat er binnenkort een bushalte zal komen op de locatie van voormalige snackbar De Bosrand, tegenover het hotel. Nog meer verkeersbewegingen zal de toch al complexe situatie geen goed doen, denken wij. Een tweede verzoek in de motie was of het college wil onderbouwen waarom een verkeersafwikkeling via het Bouw- en Infrapark ongewenst zou zijn. Tijdens de bouw zal al het bouwverkeer namelijk wel gebruik gaan maken van een route over het Bouw- en Infrapark. Bovendien komt daar in de toekomst ook nog een parkeerterrein voor het toerisme. Helaas kreeg onze motie geen meerderheid in de raad. Het college vindt dat er al genoeg aandacht bij de provincie is voor de N302. Volgens de planning zou de N302 in 2025 onderhanden genomen worden, maar dat is nu, vanwege stikstof, uitgesteld naar waarschijnlijk 2027. Dat duurt dus nog wel even. Verder wil het college vasthouden aan de Leuvenumseweg als in- en uitgang voor gasten van het hotel en geeft geen onderbouwing waarom een uitgang bij het Bouw- en Infrapark, na de uitbreiding van het hotel, ongewenst zou zijn. Deze reactie betreuren wij met name richting de omwonenden die zo duidelijk hun zorgen en wensen kenbaar gemaakt hebben. Komende 6 weken liggen de stukken ter inzage en kunnen zienswijzen ingebracht worden. Wij zullen de situatie op genoemd traject van de N302 in de gaten houden en indien nodig er aandacht voor blijven vragen.

In de achtbaan van het raadswerk

CDA CDA Harderwijk 08-05-2023 13:45

Door Adriaan Bruinink Fractielid Deze maand is het precies 11 maanden geleden dat ik geïnstalleerd ben als raadslid. Sindsdien maak ik samen met 29 collega’s onderdeel uit van de gemeenteraad. Het leven is een achtbaan wordt er wel gezegd, dat kan ook gezegd worden over de afgelopen periode. 15 tot 20 uur staat er volgens diverse informatiebronnen voor een raadslidmaatschap en dat naast een gezin, baan en hobby’s. Kortom dat vereist goed timemanagement. De afgelopen periode is mijn agenda goed vol geweest. Enerzijds met activiteiten en afspraken die al in mijn agenda stonden, aangevuld met diverse uitnodigingen, (werk)bezoeken, afspraken en de vele commissie- en raadsvergaderingen. Natuurlijk was dit niet geheel onverwacht, maar toch leek het op een achtbaan waar je dan inzit. Doordat we een relatief kleine fractie hebben, hebben we goede afspraken gemaakt wie welke commissie voorbereid. Voor mij is dat in hoofdzaak de commissie Samenleving en ik ondersteun Gerdien Morren bij de commissie Ruimte. Binnen de fractie is veel ruimte voor elkaars inbreng en helpen we elkaar waar dit nodig is. Naast mijn inzet voor de nodige commissies ben ik ook lid van de Auditcommissie. Zeer interessante onderwerpen over de (financiële) bedrijfsvoering, managementinformatie en jaarrekening staan er op de agenda. Veel informatie en je krijgt een goed beeld over de processen binnen de gemeente. Het raadslidmaatschap neemt grote verantwoordelijkheid met zich mee en is soms ook koorddansen. Ik word enthousiast van de diverse gesprekken en ervaring die je opdoet. Er spelen grote onderwerpen in de gemeente en het kost tijd om de dossiers te kennen, begrijpen waar men het over heeft, wat is er in het verleden al besproken en vastgelegd en wat wij als fractie ervan vinden. Maar ook wat ik er persoonlijk van vind. Met de fractie en het bestuur zijn we aan het nadenken om op korte termijn meer zichtbaar te zijn binnen onze gemeente. Meer de wijken in. Zorgcentra, wijkcentra en bedrijven bezoeken en luisteren wat er speelt binnen onze gemeente. Daarnaast zal een van mijn speerpunten zijn het dorp Hierden. Na bijna een jaar raadslidmaatschap word ik steeds enthousiaster en geeft het me veel energie. Ik realiseer me dat ik het afgelopen jaar veel heb geleerd, maar dat ik ook nog heel veel moet leren. Kortom ik hoor graag tips en tricks om mijzelf beter te ontwikkelen. Maar kom ook graag in gesprek met iedereen die wil werken aan een mooier en beter Harderwijk en Hierden.

Dertien nabestaanden uit Engeland bij onthulling monument neergestorte Lancaster bommenwerper

Harderwijk Anders Harderwijk Anders Harderwijk 01-05-2023 13:08

Vandaag 1 mei is het 80 jaar geleden dat de Lancaster bommenwerper neerstortte lans de Kampweg in Harderwijk. Als je de exacte plek nu aanwijst zou je bij iemand in de keuken staan aan de J.P. Heijelaan.

Afgelopen zaterdag was er een waardig moment voor de overledenen. Dertien nabestaanden uit Engeland hebben het speciale monument onthuld en hun dappere familieleden herdacht. Het complete verhaal van de de Lancaster bommenwerper is terug te lezen op de website van Stichting We will remember.

Naast de familie was er belangstelling van zo’n honderd mensen. Tijdens de Engelstalige ceremonie werden diverse toespraken gehouden. Monique van Zoest, predikant in Oosterbeek en nauw betrokken bij de Airborne herdenking leidde de ceremonie. Door nabestaanden werden voordrachten gedaan. De een met een verhaal over de nacht van het ongeluk, de ander met een prachtig gedicht. Ook Edwin Enklaar hield een speech vanuit zijn rol als locoburgemeester. Er werd gebeden, een trompettist speelde ‘The Last Post’ en er werd twee minuten stilte gehouden. Na de bloemlegging werden God Save the Queen en het Wilhelmus gezongen. Al met al een waardige herdenking voor de zeven mannen die hun dappere bijdrage leverden om de oorlog te willen beëindigen.

Ruud Slangen is de initiatiefnemer van de herdenking. Zelf is hij 37 jaar in militaire dienst geweest en organiseert al zes jaar herdenkingen. Vanuit zijn stichting We will remember wil hij borgen dat de herdenkingen blijven voortbestaan. Daarnaast schreef hij het boek Failed to return over. Het gaat over zijn onderzoek naar de 45 gesneuvelden die in Harderwijk op de begraafplaats Oostergaarde begraven liggen. Op slecht één persoon na heeft nu iedereen een gezicht.

Harderwijk Anders op uitnodiging bij de ceremonie

Op uitnodiging van Ruud Slangen was fractielid Christel van der Stouw aanwezig bij de herdenking. beide ontmoette elkaar eerder dit jaar in het veteranencafé in Harderwijk, waar Christel het gesprek opende over wel of niet een Indië herdenking in Harderwijk. Christel vertelt: ‘fijn om zoveel belangstelling te zien rond deze herdenking en de onthulling van het monument. Herdenken doe je uit respect, je geeft een blijk van waardering en hebt een moment oprechte aandacht voor wie zijn leven waagde voor een ander. Uit de korte gesprekken met de familieleden maak ik op dat dit enorm gewaardeerd wordt en ook bij de familie zelf de nodige gesprekken en verhalen oplevert. Groot respect voor Ruud Slangen, die zich vrijwillig inzet om deze verhalen te kunne vertellen. Zodat we kunnen eren wie voor onze vrijheid heeft gevochten. Zichtbaar kunnen maken wie lange tijd onzichtbaar was.’

Op 4 mei vind de dodenherdenking in onze gemeente plaats op begraafplaats Oostergaarde. Het monument van de Lancaster bommenwerper ligt aan de achterkant van het terrein. Kom je herdenken? Pak dit monument dan in je route mee.