Nieuws van politieke partijen in Hengelo inzichtelijk

1914 documenten

Lachgas

D66 D66 Hengelo 13-10-2019 08:55

Vorige week woensdag was er een politieke markt over de algemene plaatselijke verordening (APV) van de Gemeente Hengelo. Het voornaamste onderwerp was de verkoop van lachgas in de horeca. Nationale wetgeving biedt nog geen handvaten en het Rijk wacht nog op onderzoeken naar de voorlichtende, preventieve en regressieve mogelijkheden om het gebruik van lachgas te beperken. Wij als D66 hebben aangedrongen niet langer af te wachten maar proactief te handelen en zo middels de APV de verkoop en het gebruik van lachgas te beperken. De conclusie van de burgemeester was naar aanleiding hiervan dat de APV gewijzigd gaat worden met de zinsneden die de Gemeente Enschede ook opgenomen heeft. Waarschijnlijk betekent dit het verbod op gebruik en verkoop van lachgas in de binnenstad.
Naast lachgas kwam ook het onderwerp vuurwerk aan bod gezien dit ook geregeld is in de APV. Graag zien wij als D66 een gemeentelijk vuurwerk evenement en willen we (vrijwillige) vuurwerkvrije zones invoeren, daar waar vraag naar is, zonder het plezier van anderen te onderdrukken. Deze vuurwerkvrije zones kunnen ingesteld worden als buurten of straten gezamenlijk tot de conclusie komen dat zij een vuurwerkzone willen en dit indienen bij de gemeente.
Met betrekking tot het vuurwerkevenement zien we graag een vuurwerk evenement in de stad om op deze manier gezamenlijk, gezellig en veilig het nieuwe jaar in te luiden. Gezien dit evenement opgenomen is in het coalitieakkoord zullen wij het college vragen wat de status is van het organiseren van het evenement en waar mogelijk druk uit oefenen om dit op korte termijn te realiseren.

Het bericht Lachgas verscheen eerst op Hengelo.

Nieuw skateplein in Hengelo geopend!

SP SP Hengelo 06-10-2019 19:35

Hier de trotse en blije initiatiefnemers, Tjeerd Derkink en Marco Matic.

Dit weekend kon het skateplein bij het NS station Hengelo voor het eerst gebruikt worden!!

Video of Nieuw skateplein in Hengelo geopend!

Ballonnenverbod in openbare ruimte | Hengelo

GroenLinks GroenLinks CDA Hengelo 24-09-2019 00:00

Het is een kleine 2 jaar geleden dat we voor het eerst hebben overwogen om het college te vragen om het oplaten van ballonnen bij evenementen te stoppen. Het was bij een politieke markt tijdens de vorige raadsperiode. Wij waren niet de enige met bezwaren tegen de ballonnen, vooral Ben van Veen (van zijn eigen lijst van Veen) had zich hier goed in vast gebeten.

Uiteindelijk hebben we ons toen neergelegd bij de reactie van het college, bij mondde van burgemeester Schelberg. De andere partijen vonden dit geen belangrijk onderwerp en het college leek zich al redelijk in te spannen door bij evenementen aan de organisatoren te vragen om zorg te dragen voor biologisch afbreekbare ballonnen en dergelijke.

Er kan veel veranderen in relatief korte tijd. Tijdens de carnavalsoptocht sprak onze Colin met iemand van Pro Hengelo. Ze waren beiden verbijsterd over de plastic confetti die daar zo , hup, het millieu in werd gekieperd.

Ineens voelden we dat het standpunt van die andere partijen aan het kantelen was!

Lang verhaal kort: kort voor de zomer hebben we een motie opgesteld die het oplaten van ballonnen en het gebruik van plastic confetti verbied, Het college maakte nu duidelijk dat die motie niet uitgevoerd zou kunnen worden omdat de APV hierover gaat en daarin staat dit niet benoemd. Gelukkig toeval is dat we deze herfst met elkaar een nieuwe APV vast gaan stellen. En in het voorjaar werd duidelijk dat veel partijen waaronder het CDA, Pro Hengelo en de SP ons steunen in onze strijd tegen plastic in het millieu.

HeArtGallery | Hengelo

GroenLinks GroenLinks Hengelo 23-09-2019 00:00

Eveneens bij de bespreking van de kadernota heeft GroenLinks een voorstel ingediend om middelen vrij te maken voor HeArtGallery. HeArtGallery heeft zich de afgelopen jaren bewezen als podium voor de beeldende kunst, waar verder in Hengelo weinig meer van over is. Ons voorstel werd door het college ontraden, en vervolgens door de raad verworpen. 

Het college is bezig met een nieuwe cultuurvisie, en wil die eerst afronden alvorens nieuwe keuzes te maken. En ondertussen staat het water HeArtGallery tot de lippen. Vorige week kondigden ze aan per 1-1-2020 de deuren te zullen sluiten. Ze geven aan geen financiële mogelijkheden te zien om, in afwachting van de cultuurvisie en de uitwerking daarvan, haar activiteiten te continueren. Voor ons aanleiding om daar in de raad van 3 september vragen over te stellen. Dat heeft in ieder geval opgeleverd dat het college de belangrijke bijdrage van HeArtGallery erkent en een eventuele sluiting betreurt. Het college heeft bovendien aangegeven dat de cultuurvisie in september afgerond wordt, waarna zo snel mogelijk bespreking met de raad plaatsvindt. Hopelijk lukt het dan om op tijd middelen vrij te maken in de begroting voor 2020.

Rubberkorrels op kunstgras sportvelden | Hengelo

GroenLinks GroenLinks D66 Hengelo 23-09-2019 00:00

GroenLinks heeft bij de bespreking van de kadernota (aanloop voor de begroting van volgend jaar) begin juli een voorstel ingediend om op de kunstgras sportvelden in de komende jaren geen rubberkorrels maar kurkkorrels te gebruiken.

In kosten maakt dat vrijwel niets uit, voor milieu en gezondheid des temeer. Het college legt haar oor echter vooral te luister bij de voetbalverenigingen, en wil daarom vasthouden aan rubberkorrels. In de hoop dat over enkele jaren kunstgrasvelden zonder infill beschikbaar komen. De raad heeft ons voorstel verworpen, zelfs D66 en de SP stemden tegen. Dat betekent dat we nog zeker 10 jaar (afschrijvingstermijn) aan met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden vast zitten.

In juli hebben vier hoogleraren (kinderarts, toxicoloog, patholoog, internist) een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde geschreven, waarin wordt gesteld dat de Nederlandse overheid ouders het advies moeten geven hun kinderen zo goed mogelijk te beschermen tijdens en na het spelen op kunstgras met rubberkorrels. Voor ons aanleiding om hier in de raadsvergadering van 3 september wederom vragen over te stellen. Het college is echter onvermurwbaar, en blijft bij haar standpunt. Wat ons betreft een slechte zaak.

Hengelo gegijzeld door bestuurders en leken.

LokaalHengelo LokaalHengelo VVD Hengelo 17-09-2019 09:30

De afgelopen jaren heb ik ze allemaal zien komen, Hengelose ondernemers en inwoners met de fatsoensnormen hoog in het vaandel, en ze met een beschadigde reputatie en vaak totaal ontredderd weer zien vertrekken. Kortgeleden zijn voorzitter Roland Schwind en bestuurslid Dennis Assink van Stichting Centrumondernemers ontgoocheld opgestapt. Een groot verlies voor Hengelo en in het bijzonder voor de binnenstad. Na jarenlang lobbyen, ordinair bedelen hoor je in de wandelgangen, brak onlangs het college met alle beloftes dat de Hijschkamer kosten te hoog uitvallen. Een slecht bedachte drogreden en de bekende druppel voor Schwind en Assink, volkomen terecht gooiden beide heren de handdoek in de ring.

Politici beloofden de laatste jaren de vele verontruste aanwezige binnenstadondernemers de hemel op aarde tijdens de talloze meetings vaak geïnitieerd door de SCH.  Evenals de fel bekritiseerde ex-wethouder Elferink, indertijd wethouder zonder één euro in de pocket om de verloederde binnenstad aan te pakken, zie ik nu hoe de beschaafde van Wakeren worstelt en wordt opgeofferd. Bas van Wakeren is een sociale man met een goed stel hersens en een positieve arbeidsethos, maar geen handige ‘Henkie’, geen vlotte babbelaar met talent van een politiek kameleon. Evenmin geen bluffertje of een acterende geinponem maar een degelijk fijn mens. De ideale buurman zeg maar. Geen patjepeeër die gladjes het Hijschkamer- échec soepel op het bordje van zijn collegae of mede binnenstad wethouder schoof. In tegendeel, zelfs mede college partijen als de VVD en SP brachten Bas in de media de beslissende dolksteek toe.  Maar van Wakeren, de betrokken veelwerker, kreeg de gehele SCH-strontkar over zich heen toen hij zijn woord niet nakwam. Zoiets van “ik heb het wel toegezegd maar niet zo bedoeld’ mocht de financiën…. ..Hoe eenzaam moet hij zich gevoeld hebben zonder politieke dekking vanuit de collega-skyboxen. Het pluche werkt als heroïne voor junks, knetterhard en egoïsme viert hierbij hoogtij.

Wat is in godsnaam de drijfveer toch van deze betrokken inwoners en zakenlieden. Ze leiden over het algemeen een zorgeloos leven, maar storten zich uit pure geldingsdrang, zelfoverschatting en ijdelheid in de slangenkuil van politiek geritsel. Ze keken uit naar de samenwerking met het Hengelose college en in het bijzonder met de nieuwbakken binnenstadwethouders van Wakeren en Gerrits. In hun denkwijze maken ze echter de klassieke vergissing dat ze de binnenstad bedrijfsmatig willen runnen, zoals ze ook in het dagelijks leven functioneren. Daar is een deal een deal of een man een man, een woord een woord, punt uit. Afspraken zoals die in het zakenleven gelden kent in de politiek een volstrekt andere definitie. Politiek kent veel overeenkomsten met de voetbalwereld, onnavolgbaar en twijfelachtig van nakomen om daar zaken mee te doen. Achter elke boom kan een vijand staan, vraag het ervaringsdeskundige Fred Rutten, een buitengewoon  gewaardeerd coach maar bovenal een eerlijk, aimabele man.  Een beetje van Wakeren.

Hup Bas!

HeArtGallery

D66 D66 Hengelo 09-09-2019 18:29

Er is de afgelopen week veel te doen geweest over de sluiting van HeArtGallery. Na alle commotie, vonden wij, als coalitiepartij, het redelijk om een reactie te geven.

Wij citeren: “Niets ten na dele van de amateurkunst, maar om die onder één dak te brengen met de professionele beeldende kunst is een onderschatting van wat kunst voor deze stad, haar inwoners en bezoekers kan betekenen. De professionele beeldende kunst moet zelfstandig blijven, met een eigen podium in de binnenstad van Hengelo.” Was getekend mw. Verstappen, Ateliers ’93, dhr. van Dijk, 074PK en dhr. Noltes van HeArtGallery.

De term amateurkunst heeft in dit citaat een negatieve klank. Kunst is dichterbij dan je denkt. Wij bieden graag voor alle kunst een podium.

Wij missen bij de eerder genoemde vertegenwoordigers van de professionele beeldende kunst elke wil tot samenwerking met bijvoorbeeld Oyfo. De initiatiefnemers van de petitie willen per sé een eigen onderkomen hebben, onafhankelijk en met eigen podium. Bij dit model is het niet passend om een forse structurele subsidie van bijna een half miljoen euro van de gemeente te eisen. Dit gaat onder meer ten koste van de eigen onafhankelijkheid.

Voor de subsidievraag is geen plan ingediend waarbij bijvoorbeeld gekeken werd naar hoe HeArtGallery naar een zelfstandig, onafhankelijk podium kan groeien. Er is niet gekeken naar een alternatieve, goedkopere locatie of een meer efficiënt kostenmodel.

De initiatiefnemers beweren dat de gemeente Hengelo “geen cent voor cultuur overheeft”. Dit is feitelijk onjuist en verhard daarmee de discussie waar niemand bij gebaat is. De gemeente Hengelo heeft dit jaar aan de sector cultuur voor 3,9 miljoen euro aan subsidies verleend. Voor meer informatie klik hier.

Het bericht HeArtGallery verscheen eerst op Hengelo.

Daar zijn we weer.... Zo meteen ...

ChristenUnie ChristenUnie Hengelo 03-09-2019 17:50

Daar zijn we weer.... Zo meteen begin van de eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen 2019-2020 en meteen blijkt het spannend te worden. Er is namelijk een interpellatiedebat over de procedure rondom het Hijschgebouw aangekondigd. Nu eerst het vragenkwartier. Het gaat beginnen. ... Vanaf nu plaatsen we weer regelmatig berichten over de lokale politiek en waarmee wij als fractie ons bezig houden.

Aanvraag interpellatiedebat proces Hijschkamer

PvdA PvdA CDA Hengelo 02-09-2019 19:44

Aan:                       de voorzitter van de gemeenteraad van Hengelo, de heer S. Schelberg

Datum:                   30 augustus 2019

Betreft:                 Aanvraag interpellatiedebat

 

Geachte voorzitter,

 

De invulling van het Marktplein is al lange tijd onderwerp van het Hengelose maatschappelijke debat. Ook het zittende college heeft van de binnenstad en het Marktplein een speerpunt gemaakt. Dit heeft erin geresulteerd dat het college een kwartiermaker de opdracht heeft gegeven een sluitende businesscase te maken. Op 2 april van dit jaar presenteerde de heer Cornelisse zijn plannen voor de Hijschkamer aan de stad, in een volgepakte Hengelose Schouwburg. Het college schaarde zich hier vierkant achter. Een paar maanden later trok het college de stekker uit de plannen. Pas vlak voor het zomerreces ontving de gemeenteraad de berekeningen van de plannen voor de Hijschkamer.

 

De gemeenteraad is altijd duidelijk geweest over de gewenste betrokkenheid van de raad bij de plannen voor het marktplein. Daarbij zegt het college transparant en open bestuur als belangrijke opdracht te zien. De PvdA en het CDA vragen hierbij een interpellatiedebat aan in de gemeenteraadsvergadering van 3 september, over het proces rond de Hijschkamer en de wijze waarop de raad is geïnformeerd. Daartoe willen we in debat met de wethouder de volgende vragen aan de orde stellen:

 

Wat is de exacte opdracht geweest aan dhr. Cornelisse en hoe is er regie gevoerd op de voortgang en resultaten? Toen het college op 2 april de presentatie heeft gehouden in de Schouwburg, was het college toen op de hoogte van de doorrekening van ABT, datum 1 april (versie 003)? In de doorrekening zitten verschillende opties voor het realiseren van de Hijschkamer, die allemaal binnen de door de stad gekozen variant van West8 passen. Het totaal komt boven de financiële kaders van de gemeenteraad uit. Echter, wat maakt dat u de raad niet verschillende scenario’s heeft voorgelegd die wel binnen de financiële kaders zouden hebben gepast? De berekeningen dateren van april 2019. U heeft dus meerdere momenten gehad om dit aan de raad voor te leggen. Waarom heeft u de doorrekening niet meegestuurd met de brief van 11 juni 2019?

 

Vervolgens heeft de gemeenteraad over de invulling van het marktplein gesproken op een politieke markt op 27 juni. Wat maakt dat u de doorrekening niet aan de raad heeft voorgelegd ter voorbereiding van die politieke markt?

 

U heeft aangekondigd in september te komen met een procesvoorstel. U vraagt dan aan de gemeenteraad nieuwe kaders. Mogen wij er dan van uit gaan dat er op dit moment geen gesprekken worden gevoerd met externen, zodat er niet opnieuw verwachtingen worden gewekt die niet waar te maken zijn?

 

Wij kijken uit naar het debat over deze vragen in de raad van 3 september.

 

Marie-José Luttikholt,                                                     Hanneke Steen Partij van de Arbeid                                                          CDA

Het bericht Aanvraag interpellatiedebat proces Hijschkamer verscheen eerst op PvdA Hengelo (Ov).

Persbericht: CDA en PvdA roepen college ter verantwoording over het marktplein

CDA CDA PvdA Hengelo 01-09-2019 08:18

Persbericht: CDA en PvdA roepen college ter verantwoording over het marktplein De PvdA en het CDA roepen gezamenlijk het Hengelose college ter verantwoording over de gang van zaken over de invulling van het marktplein in Hengelo. Ze zetten vraagtekens bij de zorgvuldigheid waarmee de gemeenteraad en de Hengelose inwoners zijn geïnformeerd over de financiële consequenties. De twee fractievoorzitters vragen samen een interpellatiedebat aan met wethouder van Wakeren in de raadsvergadering van 3 september.