Nieuws van politieke partijen in Hengelo inzichtelijk

2018 documenten

’t Swafert bijna 50 jaar. Feestje waard? Enquete bewoners ’t Swafert is duidelijk: Verhuurder verstopt zich.

SP SP Hengelo 24-09-2021 13:11

Deze zomer heeft de SP onder de bewoners van wooncomplex ’t Swafert in Groot Driene een deur aan deur enquête gehouden. Een forse meerderheid liet van zich horen en de conclusies zijn niet mals. De eigenaar en de beheerder moeten aan de bak en vooral thuis geven.

Als er namelijk één ding duidelijk is bij de resultaten van de enquête dan is het wel dat bewoners met vragen en klachten niet of nauwelijks terecht kunnen bij hun huisbaas. Die huisbaas is een belegger genaamd UCP V Cooperatief UA, met een brievenbus op de Amsterdamse Zuidas. Het beheer van het woningencomplex met 415 woningen is in handen gegeven van Van ’t Hof Rijnland beheer in Zoetermeer. Een makelaar regelt nieuwe bewoners als er woningen vrij komen. Dus de eigenaar laat zich nergens zien, maar strijkt wel jaarlijks 3 miljoen euro aan huurpenningen op.

De enquête die werd gehouden naar aanleiding van klachten van enkele bewoners leverde een onthutsend beeld op omtrent de verhouding tussen beheerder en bewoners. 224 van de 417 bewoners gaven respons. Slechts een kwart van de bewoners die reageerden is tevreden over de contacten met de beheerder; vaak omdat zij zelf geen klachten hadden gemeld. De klachten gaan vooral over het niet reageren op mails, het er telefonisch niet doorkomen, of van ’t kastje naar de muur worden gestuurd. Er is een huismeester die slechts een paar uur in de week kantoor houdt en zelf meestal geen klachten kan verhelpen. Ook hij komt er bij van ’t Hof Rijnland vaak niet door.

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2021/09/t-swafert-bijna-50-jaar-feestje-waard-enquete-bewoners-t-swafert-is-duidelijk

De concrete klachten waar bewoners mee zitten hebben betrekking op kapotte zaken in huis als wc, douche of keukenblok. Als bewoners hierover al wat krijgen te horen is het advies dat ze het zelf maar moeten oplossen. Veel klachten zijn er over de gemeenschappelijke ruimten als gangen en balustrades. Die zijn vaak vervuild; schoonmaak vindt sporadisch plaats. Grote gebreken die frequent voorkomen worden gemeld aan liften en automatische deuren. De beveiliging rond het complex laat sterk te wensen over. Suggesties hiervoor door individuele bewoners worden niet gehonoreerd. Ook zijn er vragen van bewoners over de plannen voor groot onderhoud en renovatie. Die waren namelijk aangekondigd door de vorige eigenaar, Vesteda, maar daarover is er tot op heden nog niets concreet bekend. Bewoners zijn op de hoogte van asbest in de buitenmuren dat met plaatwerk is afgedekt, maar willen weten wanneer asbestsanering zal plaatsvinden.

Als belangrijk punt uit de enquête komt naar voren dat er groot draagvlak (90%) is voor het vormen van een vertegenwoordiging van Swafert bewoners. Een 16 tal bewoners geeft aan hier ook actief aan te willen bijdragen.

De SP heeft in de afgelopen weken een bijeenkomst georganiseerd met deze groep en daaruit is een bewonerscommissie gevormd die in contact wil treden met de eigenaar en beheerder. Vanuit de SP krijgen ze volop advies en steun, mochten ze daar behoefte aan hebben.

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2021/09/t-swafert-bijna-50-jaar-feestje-waard-enquete-bewoners-t-swafert-is-duidelijk

SP haalt publieke steun op voor de werkers in de zorg

SP SP Hengelo 09-09-2021 21:12

Aanstaande zaterdag 11 september staat de SP in de binnenstad, tegenover de Hema, met een marktkraam waar iedereen steun kan betuigen aan alle werkers in de zorg. De zorg verdient meer dan applaus is de stellige overtuiging van de partij waar ze actie voor voert. Het is voor het eerst dat de partij na de zeer beperkende coronamaatregelen het publiek weer vraagt om hun mening te geven bij de kraam (uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand)

De partij vindt het de hoogste tijd dat het demissionaire kabinet de aangenomen Tweede Kamer motie voor hogere salarissen gewoon moet gaan uitvoeren. Het is keihard nodig om extra zorgmedewerkers te kunnen werven, want de werkdruk is hoog en de tekorten zijn groot. Daarom wil de SP meer publieke druk opvoeren richting den Haag.

Bij de SP kraam kan de petitie voor meer dan applaus ondertekend worden; vanaf 11.00 uur voor de Hema langs de Enschedesestraat.

VVD fractievoorzitter Fiechter keert niet terug na gemeenteraadsverkiezingen

VVD VVD Hengelo 30-08-2021 08:38

De fractievoorzitter van de Hengelose VVD Onno Fiechter heeft besloten om niet door te gaan voor een nieuwe termijn in de Hengelose gemeenteraad. Fiechter: ‘Ik heb 8 jaar met heel veel plezier het raadswerk mogen doen. Ik heb er hard aan gewerkt om van een VVD aan de zijlijn, weer een VVD te maken die het verschil kan maken in Hengelo, en dat is gelukt. Het is nu tijd om te komen met een nieuw verhaal met frisse gezichten.’

Opvolger

Fiechter zal op korte termijn ook zijn taken als fractievoorzitter neerleggen. Fiechter: ‘Ik vind het belangrijk dat er een opvolger komt die goed ingewerkt de verkiezingen in kan gaan. Daarom zal ik op korte termijn mijn werkzaamheden als fractievoorzitter neerleggen. ’ De VVD fractie zal op korte termijn een nieuwe fractievoorzitter bekend maken.

Tevreden

Ik kijk tevreden terug op mijn tijd als gemeenteraadslid. Ik heb echt kunnen bijdragen aan een veiliger, welvarender en bruisender Hengelo. Twee persoonlijke hoogtepunten zijn de afschaffing van de verplichte zondagssluiting en dat de VVD na een kwart eeuw weer deel neemt aan het college. Ik ben er van overtuigd dat mijn opvolger die VVD-lijn met volle enthousiasme gaat voortzetten.

Op korte termijn wordt de nieuwe fractievoorzitter bekend gemaakt.

“Langs veel plekken waar bewoners samen wat bereikt hebben”

SP SP Hengelo 26-08-2021 22:01

Impressie van twee interessante zomerfietstochten door Hengelo 

Omdat veel mensen na anderhalf jaar coronamaatregelen snakken naar ontmoeting en gesprekken organiseerde de SP in Hengelo deze zomer fietstochten door Hengelo. 

Er werd veel stilgestaan op plekken waar door samenwerking van bewoners wat belangrijks tot stand is gekomen, of iets waardevols behouden bleef. 

Zo voerde de eerste fietstocht ook langs de Landmansweg, waar Wilma Stobbelaar en Jan Wegereef hun verhaal vertelden over de strijd voor het behoud van de mooie woningen in hun buurt. Samen met 14 andere bewoners, ondersteund door de SP zorgden zij ervoor dat er niet gesloopt werd maar gerenoveerd. En terecht. Hun prachtige woningen kijken uit op het groen aan de overkant en hebben ruime tuinen. Welbions overwoog sloop en dure nieuwbouw, maar door actief samen optrekken werd dit voorkomen. Inmiddels kijken ze terug op een periode van renovatie, waarbij ook alle zeilen bijgezet moesten worden. 

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2021/08/langs-veel-plekken-waar-bewoners-samen-wat-bereikt-hebben
‘Luisteren naar het verhaal van Wilma en Jan over het behoud van hun huizen.’ 

Op de Hasseler Es stonden we stil op de plek waar in 1992 een F16 neerstortte in de wijk, wat leidde tot de een verheviging van de strijd tegen de uitbreiding van de Twentse luchthaven. We bezochten de huisbibliotheek van Josefien Koeter, die nog eens vertelde over de strijd voor het behoud van de bibliotheek in de Hasseler Es. In 2000 waren er plannen om bij de nieuwbouw van het winkelcentrum de bibliotheek te slopen en te schrappen als filiaal. Josefien was een van de bewoners die zich fel keerde tegen deze sluiting. Met de wijkraad en de SP werd een brede actie voor het behoud van ‘onze bieb’ opgezet. Met succes. Deze actie werd 11 jaar later herhaald toen vanwege de bankencrisis deze bieb door bezuinigingen dreigde te worden gesloten. 

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2021/08/langs-veel-plekken-waar-bewoners-samen-wat-bereikt-hebben
‘Josefien Koeter verteld over de strijd en inzet bij het behoud van de bibliotheek in de Hasseler Es.’ 

Zo fietsten we langs nog tientallen plekken met recent actieverleden en kregen we van betrokken bewoners hun strijdbare en enthousiaste verhalen. 

Een tweede fietstocht leidde door de Veldwijk Noord en Zuid en de Berflo Es Zuid. Jolande de Lang vertelde ons bij het prachtige Watertorenpark over de recente ontwikkelingen met woningbouw in deze wijk. Naast de veelal dure nieuwbouw van woningen zijn door strijd en druk van de SP ook grote delen van Veldwijk waar betaalbare woningen staan behouden gebleven en gerenoveerd. 

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2021/08/langs-veel-plekken-waar-bewoners-samen-wat-bereikt-hebben
‘Jolande de Lang verteld over de nieuwe ontwikkelingen in haar buurt.’ 

Henk van de Wetering trad op als gastheer in Berflo Es, waar de wijk vijftien jaar geleden vernieuwd werd, met de -afgedwongen massieve inbreng van de bewoners. Velen van hen konden terugkeren naar de nieuwe woningen, die ook betaalbaar bleven. Henk had nog veel meer noten op zijn zang en vertelde over de ‘Beekbusters’, die met hun kanotochten over de smalle en verborgen beken van Hengelo het waterrijke deel van Hengelo belichten. Nu worden de beken overal in de stad weer zichtbaar. Dat was ook mooi te zien bij het wervelende skatepark op het industrieplein in Hengelo. Daar is een deel van de Berflobeek boven water getoverd en omarmd deze prachtige ontmoetingsplek. 

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2021/08/langs-veel-plekken-waar-bewoners-samen-wat-bereikt-hebben
‘Henk van de Wetering raakt niet uitgepraat over wat bewoners tot stand hebben gebracht en zijn plannen voor de toekomst’ 

Sloten we de eerste dag af op het zonnige terras van Nationaal van Riekie Nijland de tweede middag werd afgesloten met een barbecue bij de bewoners van de Mariastraat en omgeving. Daar worden 107 huishoudens door Welbions bedreigd met sloop van hun woningen. Bijpraten was daar goed, zinvol en gezellig. 

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2021/08/langs-veel-plekken-waar-bewoners-samen-wat-bereikt-hebben
‘Gezellige buurtbarbecue in de met sloop bedreigde buurt rondom de Mariastraat’

SP Hengelo: plannen Keolis en provincie zijn onacceptabele verschraling van Twents OV

SP SP Hengelo 27-07-2021 21:01

De Hengelose SP fractie keert zich met verontwaardiging tegen de plannen die Gedeputeerde Staten van Overijssel en vervoersbedrijf Keolis blijkbaar hebben voor het schrappen en verminderen van Twentse buslijndiensten. Volgens SP-raadslid Hugo Koetsveld gaan deze plannen in tegen alle inspanningen om het openbaar vervoer een goed alternatief voor de auto te laten zijn en verslechteren ze de leefbaarheid en bereikbaarheid van wijken en woonkernen. In schriftelijke vragen aan het Hengelose College van B&W maant hij de wethouder tot actie om deze plannen van tafel te halen.

Koetsveld:

“Dit schrappen van vervoersdiensten is onacceptabel. Zonder onderbouwing gaat men er blijkbaar vanuit dat veel mensen in de komende jaren geen gebruik meer zullen maken van het openbaar vervoer en dat er daarom kan worden gesneden in buslijnen. Op die manier zorg je er juist voor dat mensen zich genoodzaakt voelen ander vervoer te kiezen. Dan creëert de niet onderbouwde aanname dus haar eigen gelijk”.

Volgens de SP kan er juist nu beter worden geïnvesteerd in het op peil houden van een goed en uitgebreid openbaar vervoersnetwerk, zodat mensen de weg naar bus en trein weer weten te vinden en de auto laten staan.

Koetsveld wijst ook op de negatieve gevolgen voor wijken en woonkernen waar buslijnen verdwijnen en de mensen die daar wonen, of hen willen bezoeken:

“Veel mensen zijn afhankelijk van het OV om zich te kunnen verplaatsen. Het kan niet zo zijn dat je ’s avonds of in weekenden niet meer van A naar B kunt reizen. Het beknot mensen in hun mobiliteit en het tast de leefbaarheid en bereikbaarheid aan van plaatsen waar geen bus meer stopt.” Ook het schrappen van spitslijnen is volgens de SP’er geen optie: “Die extra bussen rijden er niet uit luxe, maar om een grote stroom reizigers te kunnen vervoeren. Als men als sardientjes in een blik wordt vervoerd, is dat bepaald geen prikkel om het OV te verkiezen boven de auto.”

Het raadslid vindt de plannen daarom kortzichtig en in strijd met alle inspanningen om duurzaam vervoer te bevorderen en woonkernen bereikbaar te houden.

Middels de schriftelijke vragen wil de SP te weten komen of het college op de hoogte is van de plannen en hoe ze er tegenover staat. Ook wil de partij weten op welke manier de gemeente invloed kan uitoefenen op de plannen. Tenslotte wordt het college gevraagd wat er gedaan gaat worden om de plannen van tafel te krijgen en hoe er wordt samengewerkt met andere Twentse gemeenten.

Verkeersveiligheid Haaksbergerstraat N739

CDA CDA Hengelo 20-07-2021 09:05

In het Dorpsplan Beckum en Oele staan tal van plannen om de vitaliteit en leefbaarheid van Beckum en Oele te vergroten. Het Dorpsplan is ondertekend door de dorpsraad Beckum, werkgroep Oele en het college. Eén van de doelen is de beperking van de verkeershinder door de N739 Haaksbergerstraat. Na realisatie van de nieuwe N18 medio 2018 zou de verkeersintensiteit op deze provinciale weg gevolgd worden. Uit een eerste meting bleek dat de verkeersintensiteit was afgenomen en het doorgaande verkeer de N18 al goed bleek te vinden. Echter waren de cijfers nog te vroeg voor een definitieve meting. Deze zou in april/mei 2019 plaatsvinden. Omdat we sedertdien geen informatie meer van het college hebben ontvangen heeft het CDA Hengelo hierover schriftelijke vragengesteld. Het CDA vindt het van belang dat de verkeerssituatie goed in de gaten gehouden wordt (monitoring) en dat hierover overleg plaatsvindt met de dorpsraad Beckum en de werkgroep Oele. Omdat de provincie in 2024 van plan is groot onderhoud uit te voeren aan de N739 is het zaak vroegtijdig te weten hoe de verkeersintensiteit zich (heeft) ontwikkeld. Als de verkeersintensiteit, ondanks de aanleg van de N18, niet voldoende is verbeterd, dient verdere uitwerking plaats te vinden voor een eventuele verandering van de weginrichting of -ligging ter voorbereiding op het grootschalig onderhoud. Zo is dit ook opgenomen in het Dorpsplan. Als CDA Hengelo willen we dan ook weten hoe de zaken ervoor staan en of de gemeente wel vroegtijdig anticipeert en actie onderneemt op het toekomstig grootschalig onderhoud. Tevens willen we weten welk overleg hierover plaatsvindt met de provincie Overijssel, de gemeente Haaksbergen, de dorpsraad Beckum en de werkgroep Oele en welke andere maatregelen er in de tussentijd nog meer getroffen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Marcel Elferink,Raadslid CDA Hengelo

Bijdrage kadernota 2022-2025

CDA CDA Hengelo 20-07-2021 08:06

“Ast nich geet zo ast möt, dan möt ma zo ast geet.” Ik hoorde deze op de markt, afgelopen weekend, toen een klant vroeg hoe het de kaasboer verging in coronatijd. We leven nu bijna 1,5 jaar in een pandemie. Als deze tijd ons iets geleerd heeft, is dat de wereld toch niet zo maakbaar is als we dachten. We hebben nou eenmaal niet alles onder controle. Wat we wel kunnen doen is meebewegen en faciliteren. Ast nich geet zo ast möt, dan möt maar zo ast geet. Je zou er nonchalance in kunnen horen. Ik interpreteer hem zo: accepteer de situatie waar je in zit als de realiteit. Wees flexibel. En ga door met werken aan de zaken waar je wèl invloed op hebt. En als politici, de bestuurders van onze gemeente hebben we die invloed. Hoe mooi is dat? En het is ook een grote verantwoordelijkheid.Het is nu aan onsom te willen zien hoe de samenleving verandert. En laten we onze invloed uitoefenen om onze Hengelose samenleving in die realiteit te faciliteren. En als ik dan kijk naar de voorliggende kadernota, dan had daar veel meer ambitie uit moeten spreken. In mijn bijdrage in de politieke markt zei ik het ook al: de geschetste koers, het eerste hoofdstuk is eigenlijk het belangrijkste richtinggevende kader. Kijk naar voren, zie kansen en durf nieuwe wegen in te slaan. Tijden veranderen! Zie vergrijzing op de arbeidsmarkt niet als probleem. Zie het als een mogelijkheid om ander en nieuw potentieel aan te boren en een leven lang leren te stimuleren. De koers moet inspireren, niet compliceren. En ik hoor het college al zeggen ‘ja, maar we hebben tekorten en dus hebben we geen geld’. Die vlieger gaat niet op. Want je kunt ook herverdelen. Dat is onze taak hier in de raad, ons budgetrecht, ons politieke primaat. Onze invloed, onze verantwoordelijkheid en het appèl dat ik vandaag op u doe.Het CDA doet daarom een aantal voorstellen. Sommigen vragen inderdaad herverdeling, anderen geven kosteloos richting aan de nieuwe tijd. Woningmarkt De woningmarkt zit op slot, helemaal voor de lagere en de middeninkomens. En wij hebben invloed op de doorstroming in Hengelo, door de startersleningin te voeren, zodat jongeren en jonge gezinnen een huis kunnen kopen. Zodat er meer bestaande sociale huurwoningen beschikbaar komen.Dat weet u allemaal, want u heeft daartoe al eerder een motie van ons aangenomen. Geringe kosten, groot effect, weet u nog? En nu staat deze in de kadernota toch op ‘nee’. Daartoe dienen we dus een amendementin (amendement is helaas verworpen). Dan de grondprijzen, ook daar hebben we invloed op. Bij de actualisatie van de grondexploitaties 2021 viel op dat - min of meer stilzwijgend - wordt uitgegaan van stijgende verkoopprijzen. Als je de betaalbaarheid van woningen belangrijk vindt, is het de vraag of we deze stijgende prijzen geen halt moeten toeroepen voorlopig. In december 2021 stellen we de parameters vast en vooruitlopend hierop willen we door het college graag geïnformeerd worden over de gevolgen van het scenario van een nullijn voor grondprijzen. Kan het college dat aan het CDA toezeggen? Inclusieve stad De afgelopen 1,5 jaar heeft ons allemaal geleerd hoe belangrijk het is voor je welzijn dat je mee kunt doen in de samenleving. Ineens waren we allemaal beperkt: we konden niet zomaar naar de winkel of het terras. En we hebben ook gemerkt wat dat doet met onze gemoedstoestand.In die wereld leven mensen met een beperkte mobiliteit hun hele leven. Daarom hebben we ook al eerder als raad bij motie uitgesproken dat we toegankelijkheid in onze stad zo belangrijk vinden. En ook dit nieuwe beleid staat op ‘nee’. Laten we de daad dan ook bij het woord voegen en laat dit geen holle frase zijn. Daarom dienen we hierop ook een amendementin, samen met de ChristenUnie. En dan het aangekondigde amendement​​​op de zin: de zachte sector, ‘werkgelegenheid voor veel vrouwen’. Echt waar, anno 2021. De tijd dat je geslacht bepaalt welk beroep je uitoefent ligt toch ver achter ons!? Laten we stoppen met stereotypering en hokjesdenken, helemaal als overheid. Woorden doen ertoe. Ongetwijfeld is het met de beste bedoelingen opgeschreven. Maar dit laat zien hoe moeilijk het is om anders te denken en te doen.Toen ik hierover een opmerking maakte in de politieke markt, was het enige antwoord van de wethouder: “het stond er vorig jaar ook al in”. Dan heb je het dus niet begrepen! Dat we dit er nu uitpikken, is geen gemiste kans en beurt voorbij. Het is een teken van stappen voorwaarts. En dat is wat we nodig hebben én waar we invloed op hebben. Dat is wat ik bedoel met: de veranderende samenleving willen zien en werken met de kansen die dat geeft. De koers uit de kadernota moet inspireren, niet compliceren. Er zijn tal van zinnen in die koers waardoor het lijkt dat we niet bij machte zijn mee te bewegen met de samenleving. Woorden doen ertoe. En we hebben daar invloed op. Ik ga die zinnen niet allemaal amenderen. Zie het als een bonustip voor het voorbereiden van het eerste hoofdstuk van de begroting die we in het najaar bespreken. Want: Ast nich geet zo ast möt, dan möt maar zo ast geet. Maar nu wel doorpakken!

SP Hengelo verliest geduld met wethouder Wonen: ‘door laksheid hebben beleggers nog steeds vrij spel’.

SP SP Hengelo 09-07-2021 21:47

De SP fractie is bij monde van SP raadslid Vincent Mulder zeer ontevreden over het optreden van het college bij het aan banden leggen van vastgoedbeleggers.

Al in januari drong de SP er bij het college op aan om een zogenaamde zelfwoonplicht in te voeren, die er voor moet zorgen dat kopers van huizen ook verplicht zijn zelf in hun aangekochte woning te gaan wonen. Dit moet speculanten de pas af snijden die proberen in deze tijd van lage renterendementen hun met hun geld de huizenmarkt op te kopen en zodoende via de huren hun geld te laten renderen. Het college heeft nog geen reactie gegeven op het voorstel van maanden geleden.

SP raadslid Mulder:

“Ook in Hengelo zien we steeds meer dat spaargeld en beleggingen worden gebruikt om huizen op te kopen. Huizen zijn bedoeld om in te wonen en horen er niet te zijn als beleggingsobjecten. Bij de huidige schaarste aan betaalbare woningen voor vrijwel iedereen is het zaak dat de overheid er voor zorgt dat de prijsopdrijving wordt gestopt. Dat kan door er voor te zorgen dat er betaalbare woningen worden bij gebouwd, maar dat moet ook door het beschermen van woningzoekers tegen speculanten. Een zelfwoonplicht zoals door ons is voorgesteld is daar een goed middel voor. Wij willen dat die in Hengelo zo snel mogelijk wordt ingevoerd.”

In Almelo is inmiddels in korte tijd wel een dergelijke zelfwoonplicht ingesteld. De SP vraagt zich af of Hengelo nog wel eens met de buren spreekt over zaken die de wooncrisis moeten indammen en wil dat Hengelo snel tot maatregelen overgaat om de beleggers en speculanten de pas af te snijden.

SP Hengelo wil af van slechte bestrating toegangswegen centrum

SP SP Hengelo 09-07-2021 21:26

De SP fractie wil dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen om de vooroorlogse klinkerwegen rond het centrum fatsoenlijk te bestraten. Met name de straten die als belangrijke fietsroutes gelden, de Emmaweg, Willemstraat, Tuindorpstraat en Industriestraat hebben dringend onderhoud nodig.

De fractie constateert dat er momenteel weliswaar veel gebeurt op het gebeid van nieuwe bestrating in Hengelo. Rond de Deldenerstraat en de Marskant wordt het wegenplan gemoderniseerd evenals op de Deurningerstraat. Onlangs is er zelfs op 16 goed bestrate wegen voor onderhoud een toplaag asfalt aangebracht.

Echter de door de fractie benoemde wegen staan zelfs niet voor de komende vier jaar genoemd in de wegenonderhoudsplannen.

Vandaar de oproep aan het college om hier snel werk van te maken.

SP raadslid Vincent Mulder:

“ Nu de fietssnelweg door de binnenstad haar voltooiing krijgt en daarmee de stad voor fietsers comfortabel bereikbaar wordt is het zaak om ook de wegen die daarop aansluiten van een goed wegdek te voorzien. Dat kan gerust een klinkerstraat zijn, maar het karrespoor wat er bijvoorbeeld nu in de Emmaweg ligt is vooroorlogs. Fietsers en scootmobielers kunnen daar niet fatsoenlijk door vanwege de vele hobbels en kuilen.”

De SP wil van het college weten uit welk budget het herstel van deze wegen kan worden bekostigd en welke wegen daar nog meer in dit kader voor in aanmerking komen.

https://www.1twente.nl/artikel/799195/sp-klinkerwegen-rond-centrum-van-vooroorlogse-kwaliteit#.YOattNaXbwA.twitter

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2021/07/sp-hengelo-wil-af-van-slechte-bestrating-toegangswegen-centrum

Een eigen huis, een plek onder de zon

D66 D66 Hengelo 28-05-2021 12:34

Een eigen koopwoning zit er niet voor iedereen in, maar een eigen -sociale- huurwoning zou toch mogelijk moeten zijn? Sterker nog: het recht op huisvesting is een sociaal grondrecht in Nederland. Door een groot tekort aan betaalbare woningen wordt het echter steeds moeilijker om aan die eigen plek onder de zon te komen. Helaas geldt dat ook voor Hengelo. Meer huizen bouwen is de oplossing. Maar zo gemakkelijk als dat lijkt, is het niet. Want waar moeten die woningen worden gebouwd? Niemand zit te wachten op een nieuwe woonwijk in zijn of haar achtertuin. Nog meer bebouwing van landelijk gebied is ook niet wenselijk. En hoe zorg je ervoor dat die nieuwe woningen in een oververhitte woningmarkt betaalbaar zijn en blijven? D66-raadsleden Ilhan Çetinkaya en Wieke Rozema hebben beiden het onderwerp wonen in hun portefeuille en geven hun visie op wonen in Hengelo, nu en in de toekomst.

Wat vindt D66 van de woonsituatie in Hengelo?

Ilhan: “Het is prettig wonen in Hengelo. Dat willen we graag zo houden en daar waar nodig verbeteren. De afgelopen jaren was dat moeilijk, vanwege het beperkte aantal woningen dat we van de provincie Overijssel mochten bouwen in Hengelo. Gelukkig mag er nu weer meer worden gebouwd. We moeten goed kijken waar mensen behoefte aan hebben op woongebied. Het is belangrijk dat er in de wijken een goede mix komt van verschillende woningen voor diverse doelgroepen, want dat zorgt voor een betere samenhang in de wijken. ”

Hoe staat het met de sociale huurwoningen in de stad?

Ilhan: “Hengelo wil een ondergrens van 3200 huurwoningen in het goedkope segment aanhouden. Het gaat dan zowel om bestaande als nieuw te bouwen woningen. Woningbouwcorporatie Welbions vindt dat aantal echter te hoog. In juni gaan de gemeente en Welbions hierover weer met elkaar in gesprek. Onze partij is het overigens eens met die ondergrens van 3200 woningen, maar wij vinden wel dat woningen zo veel mogelijk verduurzaamd moeten worden. Dat geldt voor bestaande en nieuwe huizen.”

Hoe groot is het tekort aan betaalbare woningen?

Ilhan: “Ik hoorde dat je zeker twee tot vier jaar ingeschreven moet staan als woningzoekende in Hengelo om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Dat vind ik best lang. Daarnaast is er nog het probleem dat veel jonge mensen tussen de wal en het schip vallen, omdat ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een huis te kunnen kopen. Die mensen wonen vaak noodgedwongen nog bij hun ouders.”

Wieke heeft het zelf ook meegemaakt, vertelt ze: “Ik wilde op mezelf gaan wonen in Hengelo, maar ik stond nog maar een jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning. Dat was te kort om kans te maken op een woning. Daarom ben ik particulier gaan huren; een kleine woning met een hoge huurprijs. Door loting heb ik nu toch een sociale huurwoning kunnen krijgen. Ik woon nu groter en de huur is lager.”

Nieuwbouw is de oplossing. Maar waar?

Ilhan: “Binnen nu en tien jaar mogen er in Hengelo minimaal 3000 en maximaal 4500 nieuwe woningen worden gebouwd. Die woningen worden binnen de stadsgrenzen gebouwd, op braakliggende terreinen en in leegstaande panden. Een flink deel van die nieuwe woningen (1050) komt in Hart van Zuid, een centraal gelegen wijk met veel potentie. Daarmee hopen we een nieuwe doelgroep te bereiken: ambitieuze jonge mensen die pas zijn afgestudeerd en aan het werk gaan. Ze wonen alleen, samen met hun partner of het zijn jonge gezinnen. Voor hen moeten er betaalbare woningen worden gebouwd, daarover zijn ook afspraken gemaakt met de gemeente. Zo moet het woningaanbod in Hart van Zuid voor twintig procent uit nieuwe sociale huurwoningen bestaan.”

Hoe denken jullie over wonen in de binnenstad?

Ilhan: “Het is de bedoeling dat er binnen nu en tien jaar 650 woningen bijkomen in de binnenstad. Die woningen worden gerealiseerd in leegstaande panden, maar ook op braakliggende terreinen. Door leegstaande panden waar mogelijk om te bouwen tot woningen, hopen we de levendigheid te behouden in het centrum. En die ontwikkeling is inmiddels volop gaande: in het voormalige C&A-pand is men bezig met de bouw van appartementen en aan het begin van de Nieuwstraat zijn onlangs ook drie woningen opgeleverd. Daarnaast vinden wij dat de focus moet liggen op kleinschalige en ambachtelijke detailhandel in het centrum. De grote winkels zitten immers al op Plein Westermaat. Het doel is een aantrekkelijke en levendige binnenstad, voor bewoners én voor bezoekers.”

En wat vinden jullie van woningbouw in het buitengebied?

Ilhan: “Wij vinden dat het groen rondom onze stad zoveel mogelijk behouden moet blijven. Daarom kijken we nadrukkelijk naar de mogelijkheden voor woningbouw binnen de stadsgrenzen.”

In Hengelo staat een huis…

Het zal je niet zijn ontgaan: er is een serieus woonprobleem in Nederland en de verwachting is dat dat nog wel een aantal jaren zo blijft. Steeds meer, vooral jonge, mensen hebben grote moeite om binnen een redelijke termijn een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. Niet alleen in de randstad, maar ook in Hengelo. Wij zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. Daarom willen we graag de volgende vragen aan je voorleggen:

Ben jij nu op zoek naar een woning in Hengelo? Wat voor woning zoek je en hoe verloopt die zoektocht? Vraag jij je wel eens af of je over een paar jaar aan een betaalbare woning kunt komen? Wat zou er moeten gebeuren om het woonprobleem op te lossen? Zou jij in Hart van Zuid willen wonen en heb je een voorkeur voor een bepaald woningtype? Zie jij jezelf al in de binnenstad wonen? Waarom wel/niet?

Laat het ons weten via onze socialmediakanalen, via de website of stuur ons een e-mail via d66@hengelo.nl  We horen graag van je!

 

Het bericht Een eigen huis, een plek onder de zon verscheen eerst op Hengelo.