Nieuws van politieke partijen in Kies Gemeente/Lokale afdeling inzichtelijk

923 documenten

Reactie Provinciale Statenverkiezingen: Niet blijven hangen in tegenstellingen

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 17-03-2023 15:20

Nadat we vier jaar geleden het grootste aantal stemmen bij de Statenverkiezingen ooit haalden, hebben we alles op alles gezet om dat te evenaren. En spannend zal het nog even blijven, omdat we weten dat in de provincies het kwartje vaak net de ene of net de andere kant op kan vallen.

Zorg voor mensen met long covid

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 14-03-2023 13:05

Er zijn weinig onderwerpen waar ik meer mails over krijg sinds ik Kamerlid ben dan over long covid. Mensen schrijven over hoe hun leven, of dat van hun kind, plots tot stilstand kwam. Over hoe werk en vriendschappen tot een minimum werden beperkt. Hoe een actief leven nu is teruggebracht tot bed en bank. En hoe ze zich in de steek gelaten voelen. Soms door hun naaste omgeving, of door zorgverleners, maar voornamelijk door de politiek.

Geef ouders de regie

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 09-03-2023 11:16

Of het nou TikTok, Snapchat of Instagram is: sociale media zijn belangrijk in het leven van ons kinderen. Ze hebben er contact, maken er vrienden en maken er gebruik van als ze blij of juist verdrietig zijn. Maar de online wereld is niet zonder meer een veilige plek. Want deze online wereld brengt risico’s met zich mee. En over die risico’s zijn we als overheid, samenleving maar ook ouders, te lang naïef geweest. De ChristenUnie wil ouders helpen weer de regie te nemen. 

Help, onze groene energie voor 2023 is alweer op

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 02-03-2023 09:23

Het jaar 2023 is nog maar net twee maanden onderweg, of het is alweer Green Energy Day. Alle groene energie die we dit jaar produceren, is vandaag alweer ‘op’. Dat betekent dat de rest van het jaar alles per saldo op fossiele energie draait en we de rest van het jaar dus roofbouw op Gods schepping plegen. Er is kortom nog heel veel werk te verzetten om van onze fossiele verslaving af te komen, recht te doen aan de zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’ en ervoor te zorgen dat Green Energy Day niet op 2 maart, maar op 31 december valt. 

Onderzoek naar waarheid en recht

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 24-02-2023 17:22

Met het aanbieden van het eindrapport vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer ronden we als parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen een onderzoeksperiode af van 2,5 jaar.

Ik heb het vaak een onderzoek naar waarheid en recht genoemd. Naar waarheid, omdat op veel vragen een antwoord moest komen. Naar recht, omdat de waarheid richting zou geven waarvoor de mensen in Groningen recht moet worden gedaan.

Gebedsbijeenkomst

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 24-02-2023 16:12

https://www.christenunie.nl/k/n30984/news/view/1455788/636254/CU-gebedsflyer_v02 (002)

Op maandag 13 maart gaan we met elkaar bidden voor de toekomst van ons land. Dit doen we in een gebedsbijeenkomst die in samenwerking met de provincie Flevoland georganiseerd wordt. Het wordt een bijeenkomst vol gebed, muziek en aanbidding, waarbij ook Don Ceder aanwezig zal zijn. Ook wordt er een meditatie gehouden door Jerry Thuis, tot voor kort voorganger van de evangelische kerk de Pijler in Lelystad. Het gebedsuur start om 20:00 uur en wordt gehouden in de Wegwijzer in Almere.

Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! Ook kan de bijeenkomst via een live-stream op ons YouTubekanaal gevolgd worden.

Nederland heeft een ereschuld aan de Groningers

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 24-02-2023 12:15

Nederland heeft een ereschuld aan de Groningers. Daarom is vandaag een belangrijke dag in de zoektocht naar waarheid, recht en perspectief voor Groningen. Het zojuist gepresenteerde onderzoek spreekt heldere taal: ‘De veiligheid en gezondheid van Groningers zijn te lang genegeerd en de problemen zijn structureel onderschat. Een ongekend systeemfalen.’ Ons hele land profiteerde, maar het Noorden bleef met de gevolgen achter. Leed dat niet zomaar hersteld kan worden. Verloren gelukkige jaren. Eindeloos wachten met alle onzekerheid van dien. 

Rechtvaardigheid met een hart en aanpakken met verstand (bijdrage stikstofdebat)

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 23-02-2023 16:35

Vorige week bood de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het kabinet het rapport “Rechtvaardigheid in klimaatbeleid” aan. Met een hele belangrijke conclusie: burgers vinden rechtvaardig klimaatbeleid belangrijker dan effectief klimaatbeleid. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook opgaat voor het stikstofbeleid. Ziet de minister dat ook zo? En krijgt effectiviteit onder invloed van juristerij en modellenwerkelijkheid niet een te grote nadruk ten koste van uitlegbaarheid en rechtvaardigheid?

Onze inzet op de Europese Digitale Identiteit

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 21-02-2023 19:42

In de Tweede Kamer spreken we de afgelopen tijd geregeld over de Europese Digitale Identiteit. Vandaag is er ook gestemd over diverse moties over dit onderwerp. We krijgen daar diverse vragen over. In deze blog wil ik daarom kort schetsen welke uitgangspunten wij hebben, wat onze inzet was en is.

Een stapje dichter bij een schepping in balans

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 20-02-2023 14:04

Te lang al is de schepping het kind van de rekening. Én verkeren boerengezinnen die PAS-melder zijn in onzekerheid. Platteland, natuur, klimaat én gezinsbedrijven verdienen beter. Na jaren van praten over de noodzaak van minder stikstofuitstoot, komen we eindelijk steeds dichterbij het daadwerkelijk terugdringen van schadelijke stikstofverbindingen. Niet alleen in de veehouderij, maar ook elders in de economie. Vorig jaar schoof het kabinet in eerste instantie de stikstofopgave nog eenzijdig op het bordje van de landbouw. Vandaag wordt de stikstofaanpak terecht verbreed naar industrie en (vlieg)verkeer. Ik verwacht van het kabinet snel duidelijkheid hoe deze sectoren hun reductieopgave gaan realiseren.