Nieuws van politieke partijen in Langedijk inzichtelijk

2251 documenten

Kadernota door de ogen van Femke

VVD VVD Langedijk 11-07-2023 05:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/53414/kadernota-door-de-ogen-van-femke

‘’Toen ik over mijn beschouwing zat na te denken in de brandende zon, bereikte mij het nieuws dat Mark Rutte zou opstappen en zich niet meer verkiesbaar stelt. Ik begon te mijmeren over zijn bijna 13 jaar premierschap en hoe hij zich moest voelen op dit moment. Zou het verdriet zijn, weemoed, trots of zelfs een klein beetje opluchting? Want laten we wel wezen, het moet niet makkelijk zijn om vandaag de dag premier te zijn. Je doet het nooit goed, bent altijd kop van jut en de lofzang komt pas nadat je hebt aangekondigd dat je stopt.’’

‘’Ik denk na over de verhoudingen in de tweede kamer, waarin het doel soms alleen maar lijkt om de persoon Mark Rutte af te branden. Ik geef toe, ook ik was het niet altijd eens met zijn beleid en had moeite met hoe hij zich opstelde, maar ik stel me toch de vraag of compassie en verbinding niet de betere weg is om te bewandelen.’’

‘’Dat pad ga ik vandaag dan ook proberen te wandelen, waarbij ik af en toe ook de scherpte zal opzoeken om het beleid nog beter te maken. Want laten we wel wezen het pad van compassie en verbinding is geen recht en makkelijk begaanbaar pad, maar vergt ook het overwinnen van obstakels, over het randje struikelen en ook weer opstaan om verder de reis te vervolgen.’’

‘’Om alvast even de scherpte op te zoeken, constateer ik dat de kadernota voor 98% hetzelfde is als vorig jaar, we zien een college programma dat niet eens is aangepast. Dat doet bij de VVD de vraag toch opkomen, waar staat deze coalitie nu precies voor? Wat is jullie identiteit? In het coalitieakkoord “Thuis in Dijk en Waard, Sociaal en vooruitstrevend”, zien wij veel uitgangspunten van de VVD terugkomen met hier en daar een accent verschil. In de kadernota zien wij eigenlijk hetzelfde gebeuren.’’

‘Wat betekent dat eigenlijk voor jullie? Sociaal en Vooruitstrevend?.’’

‘’Ik kan wel uitleggen wat dat voor de VVD betekent. Dat betekent allereerst verbinding zoeken met elkaar en luisteren naar elkaar. Een situatie waarin de barrières tussen oppositie en coalitie bijna niet zichtbaar zijn. Waarin coalitie en oppositie naar elkaar luisteren om het beste te doen voor de inwoners van Dijk en Waard.’’

‘’Sociaal is naar elkaar omkijken, maar elkaar ook verantwoordelijk houden voor elkaars daden. Dat betekent dat als je het even moeilijker hebt, geholpen wordt, maar ook dat we daar iets voor terug mogen verwachten. Ook bv. binnen het armoedebeleid. Er bestaat niet iets als gratis geld. Ik zie te vaak dat we het slachtofferschap van mensen benadrukken. Ik wil liever het eigenaarschap benadrukken. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen toekomst en dat doen we gezamenlijk.’’

‘’We zien dat het sociaal domein onder druk staat. Het is te makkelijk om te schermen met het antwoord dat het een open einde regeling is en dat er niet op gestuurd kan worden. Het is aan ons om juist wel de manier te vinden en daar helpen wij als VVD graag in. Daarom dienen wij een motie in om een raadscommissie sociaal domein op te richten. Waarin we met elkaar naar deze gezamenlijke opgave kunnen kijken, maar waarin we wel sturing geven en waarin we ook financiële gevolgen met elkaar bespreken.’’

‘’Vooruitstrevend is niet enquêtes uitsturen en dat vervolgens participatie noemen. Vooruitstrevend is inwoners de ruimte te geven en te vertrouwen dat zij het beste weten hoe hun omgeving ingevuld moet worden. Vooruitstrevend is dat als je 10.000 woningen bouwt, overigens plukt de coalitie hier de vruchten van een voormalig VVD wethouder, je ook kijkt naar de bereikbaarheid en groei voor onze ondernemers. We maken ons echt zorgen over de bereikbaarheid van onze gemeente. We zien het te vaak vastlopen op onze toegangswegen. We horen te weinig over onze belangrijkste verkeersaders zoals de N242 en de N245. Wanneer komt daar een oplossing voor? Hoe ver staat de gemeente met de onderhandelingen met de provincie? We zien ook plotseling niks meer terugkomen over de bereikbaarheid van het Altongebied, toch ons groene stokpaardje, wat het meest duurzame tuinkassen gebied van Nederland kan worden.’’

‘’We hebben gezien dat woningen bouwen de boventoon voert, maar vooruitstrevend zijn betekent niet één probleem oplossen, maar in samenhang met elkaar zoeken naar de beste oplossing. Wij vinden het belangrijk dat onze ondernemers meegroeien met de hoge ambitie van 10.000 woningen, daarom dienen wij een motie in om te kijken wat de behoefte is van onze ondernemers op het gebied van werklocaties. Zodat ook zij een plaats hebben in een sociaal en vooruitstrevend Dijk en Waard.’’

‘’Qua dienstverlening zien we te weinig gebeuren. We hebben wel een visie vastgesteld en de Fixi-app is gelanceerd, maar het duurt te lang voor er concrete acties komen. Uiteindelijk draait het erom dat je je als gemeente dienstbaar opstelt. Om die voortgang een extra boost te geven, hebben we een motie ingediend om met een stappenplan te komen om zo snel mogelijk tot die A status te komen. Want dat verdienen onze inwoners!’’

‘’We zien ook dat de leefbaarheid voor onze inwoners onder druk staat. Dat gaat van grote problemen, zoals het klimaatprobleem en de economie, naar de kleine problemen in de straat zoals parkeren of last hebben van geluidsoverlast. We horen steeds vaker dat mensen zich zorgen maken en dan kunnen kleine problemen net voor de druppel zorgen. Het is onze taak als raad om daar aandacht voor te hebben. We zien dat er een tweedeling ontstaat tussen tennisclubs die graag padelbanen aanleggen, ik moet eerlijk toegeven dat ik af en toe ook een balletje sla, en de inwoners die daaromheen wonen. Wat ik ook goed kan begrijpen, dat je helemaal gek wordt van dat gepok van die ballen. Daarom is het belangrijk om goede spelregels met elkaar af te spreken, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Alleen zo voorkomen we teleurstelling. Vandaar dat wij de motie padel en geluid indienen.’’

‘’Tot slot,

Sluit ik graag af met nog verbindende woorden: Wellicht is voor iedereen de invulling anders, maar ik sluit graag af met een quote uit het coalitie akkoord.’’

“Samen de handen uit de mouwen voor een mooi, sociaal en duurzaam Dijk en Waard!”

Nicky stelt vragen naar aanleiding van overlast op de N242

VVD VVD Langedijk 05-06-2023 06:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/53142/nicky-stelt-vragen-naar-aanleiding-van-overlast-op-de-n242

Bewoners van Broekhorn en het Oosterdel ervaren in toenemende mate overlast van de N242. Daarom heeft Nicky vragen gesteld aan het college, onder andere over de inspraakavond die heeft plaatsgevonden. 

De N242 blijft drukker worden vanwege de bouw van woningen en bedrijven. Er staat voor over drie jaar onderhoud gepland, maar Nicky vraagt zich hardop af of dit kan worden vervroegd: ''Als VVD zijn we benieuwd of het College mogelijkheden ziet om te versnellen in samenwerking met de provincie en/of gemeente Alkmaar''.

Nicky wil daarnaast weten of er op korte termijn maatregelen kunnen worden getroffen: ''Wellicht is het mogelijk om de aardewal bij Broekhorn op te hogen, naar het oorspronkelijke niveau van 5 meter of door het aanbrengen van geluid reducerende beplanting.''

De schriftelijke vragen van Nicky zijn te vinden op de website van de gemeente

Jasper Nieuwenhuizen wordt wethouder in Alkmaar

VVD VVD Langedijk 26-05-2023 10:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/52967/jasper-nieuwenhuizen-wordt-wethouder-in-alkmaar

Na ruim 10 jaar in Langedijk en Dijk en Waard gaat Jasper zich inzetten als wethouder in Alkmaar. Afgelopen woensdag is hij al beëdigd. John van de Rhee, fractievoorzitter van de VVD in Alkmaar, kwam met het idee.

Jasper is voorgedragen als wethouder door de lokale partij BAS. Dat betekent een afscheid van de actieve politiek in Dijk en Waard. Jasper gaat een prachtige uitdaging aan, maar gaat Dijk en waard toch missen: ''In Dijk en Waard hebben we een geweldige VVD-fractie en het is sowieso een prachtige gemeente. Maar het kan altijd beter, de fractie staat open voor alle input van bewoners. Schroom daarom niet om contact met ze op te nemen.'' 

Jasper blijft, ondanks de transfer naar Alkmaar, lid van de VVD: ''Juist in deze tijd vind ik het belangrijk om van binnenuit ervoor te zorgen dat partijen staan voor verkiezingsbeloften en liberale waarden.''

Robert Vermeulen, die al meermaals (vervangend) raadslid is geweest de afgelopen jaren, neemt het vrijgekomen plekje van Jasper in als raadslid in Dijk en Waard. ''Het was voor mij belangrijk dat er een meer dan geschikte opvolger klaar stond en dat is met Robert absoluut het geval.'' stelt Jasper.

We willen Jasper ontzettend veel succes en plezier wensen in Alkmaar.

Kies op 15 maart VVD. Doe ook wat nodig is voor een vrij, veilig en welvarend Nederland

VVD VVD Langedijk 13-03-2023 02:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/52375/kies-op-15-maart-vvd-doe-ook-wat-nodig-is-voor-een-vrij-veilig-en-welvarend-nederland

Op 15 maart mogen we allemaal weer naar de stembus. Woensdag stemmen we voor de provinciale staten en waterschappen. Wij kiezen voor betaalbare én schone kernenergie, minder immigratie en een sterke economie.

Om de lokale stem te vertegenwoordigen, staan namens VVD Dijk en Waard Robert Vermeulen & Patrick Tijsen op de lijst voor VVD Noord-Holland. De VVD Noord-Holland staat onder andere voor:

Versnelling van de woningbouw door meer bouwlocaties toe te staan.

Betere bereikbaarheid met auto, fiets & OV door meer investeringen in onderhoud

Versterking van de economie door regels te vereenvoudigen en het vestigingsklimaat te verbeteren door ruimte te blijven bieden aan boeren, bedrijven, havens & industrie

Verduurzaming met draagvlak, waarbij windmolens op zee horen en niet op land. Zonnepanelen horen op daken en niet op kostbare landbouwgrond.

De laagste provinciale belastingen van Nederland

Geen symboolpolitiek, maar maatregelen die werken. Samen zetten we de schouders eronder en pakken we problemen aan. Wij doen wat nodig is.

Staatssecretaris Aukje de Vries bezoekt Kodi en looft ondernemerschap in de energietransitie

VVD VVD Langedijk 07-03-2023 01:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/52272/staatssecretaris-aukje-de-vries-bezoekt-kodi-en-looft-ondernemerschap-in-de-energietransitie

Op maandag 6 maart heeft staatssecretaris Aukje de Vries van de VVD een bezoek gebracht aan het Heerhugowaardse bedrijf Kodi. De oprichter, Theo Koopman, ontving haar vol enthousiasme en liet haar zien welke mogelijkheden Kodi biedt voor het verduurzamen van bedrijventerreinen en nieuwe woningbouwplannen.

Het bezoek was gericht op de energietransitie. De staatssecretaris Aukje de Vries werd vergezeld door Provinciaal Statenlid Bas de Wit en kandidaat voor het hoogheemraadschap Sharon Hak namens de VVD. Voormalig wethouder Falco Hoekstra was ook aanwezig en trots op het bezoek samen met Aukje de Vries aan deze inspirerende Heerhugowaardse ondernemer.

Tijdens het bezoek nam operationeel directeur Peter Kuilman hen mee in alle mogelijkheden van het energienet van Kodi. In het bijzonder de rol die Kodi speelt in het verbinden van restwarmte van bedrijven en nieuwe woningen in het stationsgebied Heerhugowaard. Kodi vraagt wel aandacht voor het realiseren van nieuwe leidingen, waarbij de overheid een rol kan spelen om dit mogelijk te maken.

Aukje de Vries was onder de indruk van het ondernemerschap van Kodi en de toegevoegde waarde van het bedrijf voor de energietransitie. Bas de Wit noemde Kodi een grote toevoeging voor het realiseren van duurzame doelstellingen en stelde dat dit soort ondernemers nodig zijn in Nederland.

Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan Burg Azijn, een groot bedrijf dat is aangesloten op het energienet van Kodi, en een bezoek aan het woningbouwcomplex Lapus Lazuli op het stadsplein in Heerhugowaard

VVD Valentijnsactie 2023: De eer gaat naar meester Koen!

VVD VVD Langedijk 15-02-2023 05:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/52061/vvd-valentijnsactie-2023-de-eer-gaat-naar-meester-koen

Elk jaar rond Valentijnsdag zetten wij bijzondere Dijk en Waarders in het zonnetje. Dit jaar was de actie gericht op het onderwijs.

De meeste nominaties en likes waren voor meester Koen van Kindcentrum het Mozaiek in Broek op Langedijk. Met taarten en koeken zijn de leerlingen en docenten verrast door Jasper & Sander. Leerlingen bedankt voor de nominaties en Kindcentrum het Mozaiek bedankt voor het prettige ontvangst!

Als VVD Dijk en Waard zijn we de laatste jaren langsgeweest bij politie & brandweer, ondernemers, de horeca en nu het onderwijs. Wie verdienen het om volgend jaar in het zonnetje gezet te worden?

VVD Dijk en Waard stemt tegen het nieuwe coalitieakkoord

VVD VVD Langedijk 20-12-2022 03:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/51570/vvd-dijk-en-waard-stemt-tegen-het-nieuwe-coalitieakkoord

Als VVD Dijk en Waard kunnen we ons niet achter het nieuwe coalitieakkoord scharen. Gisteren werd het coalitieprogramma gepresenteerd. De VVD is ingeruild voor Groenlinks, PvdA & ChristenUnie. Deze afslag naar links heeft zich duidelijk vertaald in een linkse agenda.

Ten eerste gaat er structureel (nog) meer geld naar armoedebeleid: nog voordat de pilot van € 1.500.000 is gestart, is al besloten om structureel extra geld te investeren. In plaats van meer geld voor symptoombestrijding, vinden wij dat we moeten voorkomen dat mensen in armoede komen en dat we meer moeten inzetten op preventie.

Ten tweede komt er een focus op veel meer sociale huurwoningen, als doel en niet als middel. In plaats van te zorgen voor betere doorstroming door het bouwen van betaalbare koopwoningen en te kijken naar wat echt nodig is om de woningnood aan te pakken.

Ten derde komen er minder parkeerplekken. De parkeergarage die op de planning stond voor het stationsgebied lijkt door deze coalitie van de agenda te zijn gehaald. Daarvoor in de plaats zien wij onder andere in het parkeernormenbeleid dat zoiets als een ''openbare fietsparkeerplaats'' als parkeerplek mag tellen. Geen auto's meer voor Dijk en Waarders, of in ieder geval geen parkeerplek meer

Ten vierde ligt de focus op beestjes, niet op feestjes, in het recreatiegebied. In plaats van de diversie initiatieven te omarmen die zorgen voor een groter en betaalbaar recreatiegebied, kiest deze coalitie ervoor om te focussen op natuur. Inwoners worden vergeten.

Tot slot vrezen wij dat er meer windmolens komen binnen de gemeente. Ondanks dat onderzoek laat zien dat windmolens, ook kleinere modellen, voor veel overlast zorgen, kiest de coalitie ervoor om ze te omarmen. Wij zijn tegen windmolens op land, maar voor andere mogelijkheden voor verduurzaming zoals zon op daken.

Daarnaast en bovenal laat dit akkoord veel extra uitgaven zien. Beloftes die we met zijn allen moeten betalen. Wij vragen ons af hoe de coalitie denkt dit allemaal te gaan bekostigen.

Dus kritisch zoals u van ons gewend bent, gaan wij de komende periode constructief alternatieven aanbieden voor bovenstaande punten. Meedenken, meepraten of meedoen? Stuur een mailtje naar info@vvddijkenwaard.nl

Verbijstering na breuk in coalitie

VVD VVD Langedijk 22-11-2022 09:30

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/51275/verbijstering-na-breuk-in-coalitie

Gisteren heeft de VVD meegedeeld gekregen dat de overige coalitiepartners Dijk en Waardse Onafhankelijke partij (DOP), Lokaal Dijk en Waard (LDW) en Senioren Dijk en Waard (SDW) zonder de VVD verder gaan. Tot onze teleurstelling is het niet mogelijk gebleken om in gesprek te blijven over een constructieve samenwerking voor Dijk en Waard. 

Inhoudelijke verschillen 

Bij de start van deze periode waren wij positief over het coalitieakkoord. Als VVD fractie vonden wij dat er veel belangrijke punten zijn opgenomen. Deze hebben wij tot op de dag van vandaag gevolgd. DOP, LDW en SDW spreken over onoverkomelijke problemen en grote inhoudelijke verschillen. Inhoudelijk een debat voeren betekent niet dat de verschillen onoverbrugbaar zijn. De VVD ziet het als haar verantwoordelijkheid richting de kiezers om kritisch te zijn op de inhoud en streng op de gemeentelijke uitgaven. Bovenal geloven wij dat verschillen op de inhoud geen probleem, maar juist een kans tot integere besluitvorming is. Hiermee bereiken wij het beste resultaat voor onze inwoners. De fractie is altijd loyaal gebleven aan de coalitie. Juist over onderwerpen waar we als VVD kritisch waren en inhoudelijk van elkaar verschilden. 

Afslag naar links

Wij kunnen, gezien de snelle totstandkoming van de nieuwe coalitie, niet anders concluderen dat er al langere tijd een wens heeft bestaan om een weg naar links in te slaan. Deze afslag kunnen wij in zijn geheel niet volgen. 

Hoewel wij teleurgesteld zijn in deze breuk, voelen wij ons des te meer gesterkt om constructief kritisch te zijn en blijven op voor ons zo belangrijke onderwerpen. Van armoedebeleid en asielbeleid tot voldoende parkeergelegenheid en lage lokale lasten. 

VVD Motie Steunfonds Ondernemers en Verenigingen aangenomen

VVD VVD Langedijk 09-11-2022 11:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/51274/vvd-motie-steunfonds-ondernemers-en-verenigingen-aangenomen

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2023 heeft VVD Dijk en Waard een aantal moties ingediend die zijn aangenomen door de gemeenteraad. Zo gaat het college onder andere de mogelijkheid onderzoeken voor een lokaal steunfonds voor ondernemers & verenigingen om te helpen met de stijgende energiekosten.

De energiekosten zijn enorm gestegen waardoor veel ondernemers en verenigingen in de problemen komen. De landelijke Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) voor ondernemers is alleen voor bedrijven die jaarlijks meer dan 5.000 M3 gas of 50.000 kWh elektriciteit gebruiken, waardoor veel partijen tussen wal en schip vallen.

Dankzij de unaniem aangenomen motie van VVD Dijk en Waard gaat het college onderzoek doen naar een lokaal steunfonds om de hogere kosten te compenseren. Het college zal uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 de raad hierover informeren. Daarnaast zijn er ook VVD moties aangenomen voor onder andere een betere dienstverlening.

Als VVD mogen we trots zijn op het harde werk van wethouder Falco Hoekstra voor de aangenomen begroting.

Afscheid van Wesley

VVD VVD Langedijk 31-08-2022 06:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/50677/afscheid-van-wesley

Na de zomer keert Wesley niet terug in de gemeenteraad van Dijk en Waard. De afgelopen maanden heeft hij Veronique vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof, maar zij is inmiddels weer begonnen. Wesley heeft ervoor gekozen om een nieuwe uitdaging aan te gaan in Den Haag en hij heeft daar ook een woning gekocht! Zijn passie voor de politiek blijft, ongetwijfeld gaan we hem landelijk nog terugzien. We willen Wesley enorm bedanken voor zijn ongelofelijke inzet in de afgelopen 10+ jaar.