Nieuws van politieke partijen in Langedijk inzichtelijk

2244 documenten

Verbijstering na breuk in coalitie

VVD VVD Langedijk 22-11-2022 09:30

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/51275/verbijstering-na-breuk-in-coalitie

Gisteren heeft de VVD meegedeeld gekregen dat de overige coalitiepartners Dijk en Waardse Onafhankelijke partij (DOP), Lokaal Dijk en Waard (LDW) en Senioren Dijk en Waard (SDW) zonder de VVD verder gaan. Tot onze teleurstelling is het niet mogelijk gebleken om in gesprek te blijven over een constructieve samenwerking voor Dijk en Waard. 

Inhoudelijke verschillen 

Bij de start van deze periode waren wij positief over het coalitieakkoord. Als VVD fractie vonden wij dat er veel belangrijke punten zijn opgenomen. Deze hebben wij tot op de dag van vandaag gevolgd. DOP, LDW en SDW spreken over onoverkomelijke problemen en grote inhoudelijke verschillen. Inhoudelijk een debat voeren betekent niet dat de verschillen onoverbrugbaar zijn. De VVD ziet het als haar verantwoordelijkheid richting de kiezers om kritisch te zijn op de inhoud en streng op de gemeentelijke uitgaven. Bovenal geloven wij dat verschillen op de inhoud geen probleem, maar juist een kans tot integere besluitvorming is. Hiermee bereiken wij het beste resultaat voor onze inwoners. De fractie is altijd loyaal gebleven aan de coalitie. Juist over onderwerpen waar we als VVD kritisch waren en inhoudelijk van elkaar verschilden. 

Afslag naar links

Wij kunnen, gezien de snelle totstandkoming van de nieuwe coalitie, niet anders concluderen dat er al langere tijd een wens heeft bestaan om een weg naar links in te slaan. Deze afslag kunnen wij in zijn geheel niet volgen. 

Hoewel wij teleurgesteld zijn in deze breuk, voelen wij ons des te meer gesterkt om constructief kritisch te zijn en blijven op voor ons zo belangrijke onderwerpen. Van armoedebeleid en asielbeleid tot voldoende parkeergelegenheid en lage lokale lasten. 

VVD Motie Steunfonds Ondernemers en Verenigingen aangenomen

VVD VVD Langedijk 09-11-2022 11:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/51274/vvd-motie-steunfonds-ondernemers-en-verenigingen-aangenomen

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2023 heeft VVD Dijk en Waard een aantal moties ingediend die zijn aangenomen door de gemeenteraad. Zo gaat het college onder andere de mogelijkheid onderzoeken voor een lokaal steunfonds voor ondernemers & verenigingen om te helpen met de stijgende energiekosten.

De energiekosten zijn enorm gestegen waardoor veel ondernemers en verenigingen in de problemen komen. De landelijke Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) voor ondernemers is alleen voor bedrijven die jaarlijks meer dan 5.000 M3 gas of 50.000 kWh elektriciteit gebruiken, waardoor veel partijen tussen wal en schip vallen.

Dankzij de unaniem aangenomen motie van VVD Dijk en Waard gaat het college onderzoek doen naar een lokaal steunfonds om de hogere kosten te compenseren. Het college zal uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 de raad hierover informeren. Daarnaast zijn er ook VVD moties aangenomen voor onder andere een betere dienstverlening.

Als VVD mogen we trots zijn op het harde werk van wethouder Falco Hoekstra voor de aangenomen begroting.

Afscheid van Wesley

VVD VVD Langedijk 31-08-2022 06:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/50677/afscheid-van-wesley

Na de zomer keert Wesley niet terug in de gemeenteraad van Dijk en Waard. De afgelopen maanden heeft hij Veronique vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof, maar zij is inmiddels weer begonnen. Wesley heeft ervoor gekozen om een nieuwe uitdaging aan te gaan in Den Haag en hij heeft daar ook een woning gekocht! Zijn passie voor de politiek blijft, ongetwijfeld gaan we hem landelijk nog terugzien. We willen Wesley enorm bedanken voor zijn ongelofelijke inzet in de afgelopen 10+ jaar.

VVD Dijk en Waard stelt vragen over negatief zwemadvies Strand van Luna

VVD VVD Langedijk 20-05-2022 10:22

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/49967/vvd-dijk-en-waard-stelt-vragen-over-negatief-zwemadvies-strand-van-luna

Een populaire zomerse trekpleister in Dijk en Waard is het strand van Luna. We nemen er allemaal graag een duik, maar momenteel is dat niet aangeraden. Er is namelijk sprake van een negatief zwemadvies tot ten minste oktober 2022 vanwege een hoge concentratie E. coli-bacteriën.

De afgelopen jaren komt het met regelmaat voor dat er sprake is van een negatief zwemadvies. Juist voor jonge kinderen kan een slechte waterkwaliteit gevolgen hebben voor de gezondheid. Wij vinden dat in een kinderrijke gemeente niet wenselijk. Daarom hebben onze raadsleden jasper en Nicky schriftelijke vragen ingediend. 

Er is onder andere gevraagd naar de informatievoorziening richting bezoekers, welke maatregelen we op korte & lange termijn mogen verwachten en de (financiële) schade voor ondernemers in het gebied. De vragen zijn te vinden op de website van de gemeente.

Falco zijn eerste 100 dagen als wethouder

VVD VVD Langedijk 28-04-2022 01:52

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/49678/falco-zijn-eerste-100-dagen-als-wethouder

Vanaf 3 januari 2022 was het dan zover, de eerste dag van Falco als wethouder in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. ''Na 8 jaar raadslid te zijn geweest in Heerhugowaard was dit een mooie en eervolle kans''. Inmiddels zitten zijn eerste 100 dagen als wethouder erop en dat is een goed moment om eens terug te blikken.

Eerst een stapje terug. Eind november waren de verkiezingen in Dijk en Waard, toen zijn we als VVD de derde partij van Dijk en Waard geworden met 5 zetels. Een mooie en sterke positie waarmee we voortvarend een coalitie hebben gevormd met de DOP, Lokaal Dijk en Waard en Senioren Dijk en Waard. In dit akkoord zitten veel belangrijke punten voor de VVD, zeker als het gaat over woningbouw, dienstverlening, ondernemerschap en natuurlijke gezonde financiën.

Als wethouder heeft Falco een groot pakket aan portefeuilles, waaronder financiën, economie, dienstverlening, bedrijfsvoering en citymarketing. Falco ‘’Daarmee is de VVD goed vertegenwoordigd op de onderwerpen waar we graag stappen willen maken!‘’

Zo’n eerste week is wel even wennen. Falco: ‘’Stel je voor dat je binnenkomt op het gemeentehuis, je mag een kamer uitzoeken op de bestuursvleugel en je krijgt te horen waar de koffie staat. Waar ga je dan beginnen?’’ Na 8 jaar raadslidmaatschap en fractievoorzitterschap kent Falco al heel veel mensen die werken bij de gemeente. ‘’Dat bleek ook wel na de eerste kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken met de afdelingen zijn wel heel belangrijk, want dat moment heb ik direct kunnen aangrijpen om de belangrijkste ambities te delen voor de komende jaren.’’

Vervolgens begon voor hem direct het werk. Falco: ‘’De eerste dossiers lagen al op mijn bureau. Vooral veel dingen die moeten gebeuren vanwege de fusie of besluiten die al zijn voorbereid door de vorige colleges. Zeker in de eerste weken was het nog wel rustig, daardoor had ik genoeg gelegenheid om de mensen beter te leren kennen en goed in te lezen in de dossiers die voor mij nieuw zijn. Stiekem werd ik ook wel ongeduldig want ik wil natuurlijk resultaat zien, we hebben grote uitdagingen die we willen oplossen en belangrijke ambities die we willen realiseren.’’

Een belangrijke ambitie is gezonde financiën voor de gemeente. En net als vrijwel iedere gemeente in Nederland, is het ook in Dijk en Waard lastig en moeten we keuzes maken. Falco: ‘’De komende paar maanden zijn daarom ook spannend, want we leggen nu de financiële basis voor de komende 4 jaar. Met een nieuwe inrichting van bijvoorbeeld onze kadernota en begroting, meer inzicht in de financiën via dashboards en natuurlijk de politieke keuzes die wij als college en gemeenteraad gaan maken.’’

Inmiddels is het stof wel neergedaald en is Falco tevreden met de samenwerking die er is met de andere wethouders. Falco: ‘’We spreken elkaar dagelijks en zoeken de afstemming om goede voorstellen te doen aan de gemeenteraad. Als nieuwe wethouder heb ik ook mijn weg gevonden en word ik iedere dag geïnspireerd door nieuwe uitdagingen en de stappen die we met elkaar zetten. Ik kijk dan ook uit naar de resultaten voor onze inwoners en ondernemers, want daar gaat het echt om. Als mijn 100 dagen een voorteken zijn voor de komende 4 jaar, heb ik er zin in.’’

VVD Valentijnsactie 2022: Horeca weer open, wij verklaren onze liefde

VVD VVD Langedijk 14-02-2022 06:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/48197/vvd-valentijnsactie-2022-horeca-weer-open-wij-verklaren-onze-liefde

De horeca mag weer open. Zeker nu is het extra belangrijk dat we onze lokale horeca steunen. Daarom hebben wij tijdens onze jaarlijkse Valentijnsactie de horeca-ondernemers in het zonnetje gezet. Femke Lammerts, fractievoorzitter VVD Dijk en Waard: “De horeca is ontzettend belangrijk voor een bruisend Dijk en Waard. Met rozen en een valentijnskaart willen wij de horeca laten weten dat we nog altijd van ze houden”.

Op onze Facebook en Instagram hebben wij meer dan 100 nominaties ontvangen. De 26 meest genoemde restaurants, cafés en kroegen hebben wij op Valentijnsdag verrast. Dat waren onder andere Chez Frans, De Schelvis, Brasserie IJzer, De Burg en Delphi.

Tijdens de coronapandemie zijn de terrassen vergroot. Femke Lammerts: “Wat de VVD Dijk en Waard betreft blijven die terrassen zo groot. Het geeft veel meer sfeer en dat is belangrijk als je naar de horeca gaat”.

Iedereen bedankt voor het nomineren van je favoriete horeca ondernemer. Heb je ideeën voor onze Valentijnsactie 2023 of hoe wij de horeca nog beter kunnen helpen? Laat het ons weten! Benader één van onze fractieleden of mail naar info@vvddijkenwaard.nl.

Brief aan de inwoners: coalitieakkoord

VVD VVD Langedijk 24-12-2021 00:38

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/46882/brief-aan-de-inwoners-coalitieakkoord

Beste inwoners, 

Als kersverse fractievoorzitter van VVD Dijk en Waard mag ik jullie met trots aankondigen dat we een mooi coalitieakkoord hebben gerealiseerd met DOP, Lokaal Dijk en Waard en Senioren Dijk en Waard. 

Het coalitieakkoord “Meedoen in Dijk en Waard” is gisteren gepresenteerd aan de pers, maar wij wilden jullie graag als inwoners ook informeren over het akkoord. We zien de komende 4 jaar met vertrouwen tegemoet en hebben veel uit ons verkiezingsprogramma kunnen inbrengen. Het coalitieakkoord wordt nog verder uitgewerkt in een collegeakkoord en ook daar zullen we er voor zorgen dat er concrete zaken opgenomen worden uit ons verkiezingsprogramma. Enkele voorbeelden die nu in het coalitieakkoord staan: 

Er worden in de komende 10 jaar 10.000 woningen gebouwd;  De aanpak van de N242; Onze handhavers krijgen de uitrusting, training en extra collega’s die ze nodig hebben; Een realistische koers voor de energietransitie; De urgentiestatus van statushouders eraf;Duidelijke afspraken over betaalbare zorg; We gaan de dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers flink verbeteren; Er komt een ondernemersfonds in samenspraak met ondernemers; en we worden de MKB vriendelijkste gemeente van Nederland. 

Daarnaast blijven we natuurlijk ook aandacht houden voor reeds ingezette projecten en beleid. We blijven daarin een liberaal geluid tonen.  

Met onze deelname aan de coalitie mogen we één wethouder leveren voor het college. De fractie heeft weloverwogen gekozen om Falco Hoekstra als wethouder voor te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat Falco de komende jaren een goede VVD-wethouder zal zijn. Hij gaat aan de slag met onder andere de financiën van de gemeente, dienstverlening & economie.

We zijn als fractie dankbaar dat onze wethouders Monique Stam en Jasper Nieuwenhuizen de afgelopen jaren mooie zaken gerealiseerd hebben in Heerhugowaard en Langedijk. We gaan hun harde werk de komende jaren voortzetten. Jasper zal zich gelukkig de komende periode als raadslid inzetten. 

Wij bedanken ook alle raadsleden die niet terug zijn gekomen in de nieuwe gemeenteraad: Hans de Graaf, Rob Wagenaar, Jan Hofman, Alex Harren en Wesley Boer. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de VVD en aan Dijk en Waard zoals het nu is.

Dan rest er ons niets anders om jullie allemaal fijne feestdagen te wensen. Geniet van de tijd samen met jullie familie, vrienden en geliefden. Tot in het nieuwe jaar! 

Namens de hele fractie, 

Femke Lammerts, 

Fractievoorzitter VVD Dijk en Waard 

Femke@vvddijkenwaard.nl

06 38 54 26 79

Kiezers bedankt!

VVD VVD Langedijk 30-11-2021 07:07

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/46476/kiezers-bedankt

Op 22, 23 en 24 november konden inwoners van Langedijk en Heerhugowaard hun stem uitbrengen tijdens de herindelingsverkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

VVD Dijk en Waard kreeg van jullie 3.071 stemmen en daarmee 5 zetels voor de komende jaren. We willen jullie enorm bedanken voor het stemmen! We gaan verder bouwen aan een mooi Dijk en Waard. Wij gaan aan de slag en staan voor jullie klaar.

De 5 VVD-zetels in de gemeenteraad van Dijk en Waard worden voorlopig ingenomen door Falco Hoekstra, Jasper Nieuwenhuizen, Veronique Wanst, Nicky Stammis en Femke Lammerts. Op 3 januari 2022 is de installatie van de nieuwe raad en op 4 januari 2022 is de eerste raadsvergadering.

Brief aan alle Dijk en Waarders

VVD VVD Langedijk 14-11-2021 07:22

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/46179/brief-aan-alle-dijk-en-waarders

Hoi mede Dijk en Waarder!

Vind je het ook geen gek idee? We zijn straks naast Heerhugowaarder, Pancrasser, Noordender of Langedijker ook “Dijk en Waarder”. Ik heb als raadslid al iets langer aan dat idee kunnen wennen en eerlijk gezegd voel ik mij al een echte Dijk en Waarder. Want hoewel ik ben opgegroeid in Heerhugowaard, speelde ik mijn derby’s tegen BOL en Vrone, terwijl ik zelf de clubkleuren van WMC en KSV verdedigde. Tegenover elkaar op het veld, naast elkaar met een biertje ’s avond in de kroeg. Van mijn eerste biertje bij Marlene in Centrumwaard tot de avonden in de Roode Leeuw in Zuid-Scharwoude.

Ik hoop dat wanneer je dit leest je er warmpjes bij zit, in een huis dat je past en met de mensen om wie je geeft om je heen. Ik heb het geluk gehad een aantal jaar terug samen met mijn vrouw een huis te kunnen kopen voor een normale prijs, waardoor ik nu een prachtige plek heb waar mijn dochtertje kan opgroeien. Dit gun ik iedereen die in Dijk en Waard een thuis wil vinden. Ik zie vrienden van mij worstelen, want ze komen er maar niet tussen en wonen daardoor noodgedwongen nog thuis of in een te kleine woning om een gezin te starten. Dat is echt niet oké! Onderdeel van de oplossing is wat mij betreft in ieder geval meer woningen bouwen. Veel meer woningen. Liever gister dan vandaag.

Het begint met een prettige plek om te wonen en een huis alleen is dan niet genoeg. Ik ben heel blij met de groene omgeving waarin ik woon. Niet alleen om lekker in te wandelen met de hond, maar ook omdat het gewoon goed is voor het klimaat. En ja, de uitdaging is natuurlijk om óók voldoende parkeerplekken te houden. Want met deze huizenprijzen, kun je bijna niet anders dan tweeverdieners zijn en dus waarschijnlijk twee auto’s voor de deur hebben. Geloof me; groen en parkeren kan heel goed samen!

Nu hoor ik je denken; leuk je auto kunnen parkeren, maar dan moet hij niet in de vernieling geholpen worden door een of andere idioot. En je hebt helemaal gelijk! De laatste tijd zie ik regelmatig de berichten voorbijkomen over brandstichting en vernieling. Het maakt me kwaad, maar ook strijdbaar. Want dit moet echt stoppen! Wat mij betreft komt er meer cameratoezicht en meer handhaving.

Ik maak me niet alleen maar boos hoor over de dingen die niet goed gaan. Ik ben vooral trots op Dijk en Waard. Neem nou de ondernemers. Volgens mij moeten wij ze veel meer waarderen met elkaar. Zij zorgen voor onze banen, sponsoren de lokale verenigingen en goede doelen en zij organiseren activiteiten waar we allemaal van genieten. Het minste wat wij dan kunnen doen is lokaal onze inkopen doen en zorgen voor de beste ondersteuning bij vragen.

Hopelijk ben je het met mij eens dat we wonen in een prachtige gemeente. Desondanks blijft er genoeg te doen de komende jaren. Dat komt goed. Ik heb een enthousiast team van VVD’ers om mij heen die gewoon bij jou uit de buurt komen. Samen met jou krijgen we dit voor elkaar. Want we zijn samen Dijk en Waard.

Lijsttrekker VVD Dijk en Waard

Falco Hoekstra

VVD-wethouders Monique Stam en Jasper Nieuwenhuizen: “Mijn boodschap voor de nieuwe gemeente? Het bouwen van woningen heeft topprioriteit”.

VVD VVD Langedijk 01-11-2021 07:04

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/45942/vvd-wethouders-monique-stam-en-jasper-nieuwenhuizen-mijn-boodschap-voor-de-nieuwe-gemeente-het-bouwen-van-woningen-heeft-topprioriteit

Het zijn twee bekende gezichten in de gemeente, de VVD-wethouders Jasper Nieuwenhuizen uit Langedijk en Monique Stam uit Heerhugowaard. Beiden hebben veel voor Dijk en Waard betekend. Het Langedijker en het Heerhugowaards Nieuwsblad gingen afgelopen week met de wethouders in gesprek over hun ervaringen, de resultaten waar zij trots op zijn én de tips voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

In 2012 nam Monique het stokje over en is daarmee met afstand de meest ervaren wethouder in Heerhugowaard. Eerder kondigde ze al aan dat ze na de verkiezingen niet meer zal terugkeren als wethouder. Er zijn veel dingen waar ze trots op is, maar de ontwikkeling van het stationsgebied staat voor haar toch wel op nummer 1. “Door het besluit om de Zuidtangent te ondertunnelen heeft dit gebied een enorme boost gekregen. Met meer woningen en betere bereikbaarheid als gevolg. Een flinke stimulans voor de economie van Dijk en Waard”. Maar naast dat het voor de wethouder haar grootste trots was, was het ook haar grootste uitdaging. Monique:” Samen met alle partijen in zo’n gebied belemmeringen overwinnen is niet altijd makkelijk. Dat kan alleen door een betrouwbare partner te zijn. Ik sta er echt voor dat je moet doen wat je zegt. Maar zo’n project waar jaren over gesproken wordt tot uitvoering brengen geeft veel voldoening”.

Ook Jasper, die sinds 2014 wethouder is in Langedijk, brengt de nodige ervaring mee. Hij staat op een mooie tweede plek op de lijst voor de VVD. Voor hem is vooral de fusie iets om trots op te zijn. “Hoewel Heerhugowaard en Langedijk al lange tijd samenwerken zorgt deze stap voor een financieel sterke toekomst en zien we nu al dat de dienstverlening naar inwoners vooruitgaat. Ik bedoel; hoe gaaf is het dat je paspoort gewoon thuisbezorgd wordt?” Dat een financieel sterke gemeente niet vanzelfsprekend is weet Jasper als geen ander: “De gemeentelijke begroting heeft behoorlijk wat tegenvallers gehad door een forse toename van de kosten. Het rijk compenseert hier onvoldoende voor, maar toch is het met veel vakmanschap en gezamenlijke inspanning gelukt om deze uitgaven op te vangen, investeringen op peil te houden en de belastingen zijn gelijk gebleven. Het helpt met dit soort uitdagingen enorm om over een groot netwerk van VVD-wethouders te beschikken die je kunt raadplegen”.

Wat betreft Monique is de boodschap voor de nieuwe gemeente vooral blijven investeren en keuzes durven maken. “Natuurlijk is het bouwen van woningen topprioriteit. Blijf daarnaast ook in onze ondernemers investeren. Daarmee houden we de gemeente leefbaar en kan iedereen blijven meedoen in de samenleving”. Jasper sluit zich daarbij aan: “Richt samen met ondernemers een ondernemersfonds op. Op deze manier kunnen ondernemers en gemeente samen invulling geven aan een programma om onze economie verder te verstevigen. En zorg dat woonlasten laag blijven! Wonen is al duur genoeg”.