Nieuws van politieke partijen in Loon op Zand inzichtelijk

873 documenten

Tonny van Wezel: Pro3 kandidaat nr. 7

Pro3 Pro3 Loon op Zand 11-12-2023 17:24

Even voorstellen: Tonny van Wezel, nummer 7 op de lijst van Pro3

Zorgen dat mensen een goede woon- en leefomgeving hebben is belangrijk in onze gemeente

Bij deze wil ik mezelf graag voorstellen als kandidaat voor de gemeenteraad namens Pro3. Ik ben Tonny van Wezel, 72 jaar oud en een echte Ketsheuvelse. Ik woon met groot plezier in onze mooie gemeente Loon op Zand. Juist dat is de reden dat ik me wil blijven inzetten om onze gemeente een mooie, fijne plek te houden.

In het verleden ben ik werkzaam geweest in de schoen- en meubelindustrie in het dorp Kaatsheuvel, maar ondertussen natuurlijk gepensioneerd. Vanuit de tijd dat ik heb gewerkt in de schoen- en meubelindustrie ken ik nog vele Ketsheuvelse mensen. Ik merk dat veel mensen trots zijn op hun dorp en er fijn kunnen wonen, dat moeten we zo houden. Ik heb me altijd beziggehouden met mensen in en buiten het arbeidsproces, om hen te begeleiden en voor hen een luisterend oor te zijn. Dit gebeurde met name via de vakbond FNV, waarvan ik jarenlang actief lid was. Voor mijn werk in de vakbond heb ik een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen, iets wat ik nog altijd een grote eer vind.

Verder ben ik vroeger erg actief geweest in het jongerenwerk. Velen kennen me wellicht nog uit de tijd van ’t Schooltje en de KWJ. Ook ben ik de laatste jaren actief geweest in het buurtwerk van de wijk De Hil.

Vanaf de start van Pro3 in 2010 ben ik actief als fractieondersteuner en dat wil ik graag nog een paar jaar doen. De komende jaren wil ik me vooral bezighouden met de woon- en leefomgeving. Iedere inwoner moet een fijne en veilige leefomgeving hebben en daar kan onze gemeente nog wel wat stappen in maken. Zaken zoals het ophalen van afval en huisvuil, onderhoud van het groen en de wegen zijn onderwerpen waarvoor ik me zal inzetten om het beter te maken dan wat het nu is.

Heb je vragen over of aan mij? Je mag me altijd een mail sturen!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ilse van Boxel-van de Ven: Pro3 kandidaat nr. 6

Pro3 Pro3 Loon op Zand 11-12-2023 17:24

Even voorstellen: Ilse van Boxel-van de Ven, nummer 6 op de lijst van Pro3

Kleine veranderingen maken vaak een groot verschil

Graag wil ik me even voorstellen als kandidaat voor de gemeenteraad van Loon op Zand namens Pro3. Ik ben Ilse van Boxel -van de Ven, 52 jaar en woonachtig in het mooie dorp De Moer sinds 2015. Samen met Walter van Boxel run ik sinds 2016 een Bed and Breakfast waar in 2019 ook een kleinschalige Theetuin bijgekomen is.

Onbekend was De Moer zeker niet voor mij, mijn ouders hebben ruim 25 jaar in De Moer gewoond, en mijn opa is in 1899 op ’t Galgeneind geboren.

Ik ben nog niet zo lang lid van Pro3 maar wel altijd zijdelings politiek betrokken geweest. Mijn vader was Cees van de Ven, raadslid voor GroenLinks en later voor Pro3, dus in zekere zin neem ik het stokje van hem over en zet de eerste stappen in mijn politieke loopbaan.

Graag wil ik me inzetten voor de leefbaarheid in de drie kernen, maar zeker voor De Moer is dit van groot belang.

Het behoud van Basisschool de Start is daarbij erg belangrijk, maar ook het bouwen van woningen voor starters en senioren zorgt ervoor dat we een vitaal dorp blijven. Verder is het uit het oogpunt van verkeersveiligheid van groot belang dat er een vrij liggend fietspad komt langs de Heibloemstraat en de Moersedreef. Ik wil me daar de komende jaren voor blijven inzetten namens Pro3.

Het toerisme is groeiende en dat is goed maar het moet wel in balans blijven met ruimte voor inwoners, natuur, milieu en ondernemers. We moeten daarvoor niet continu kiezen voor de belangen van grote bedrijven in de gemeente, maar ook juist de kleine bedrijven en ondernemers ondersteunen. Al die kleine bedrijven en ondernemers zorgen voor een bruisende gemeente, waar het fijn wonen is!

De komende jaren wil ik, namens Pro3, gaan voor een gemeente waar inwoners en ondernemers in goede harmonie kunnen samenleven met elkaar en met de natuur in de omgeving. Voor mij is het extra belangrijk dat alle 3 de kernen binnen Pro3 vertegenwoordigd zijn, dus ik hoop  extra op UW Moerse stem! Meer informatie over waar Pro3 voor staat vindt u op onze website www.pro3.nu. Voor vragen of opmerkingen kunt u mij mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Begroting 2024 rijksoverheid gul met uitgaven

Toekomstig KLM Toekomstig KLM Loon op Zand 25-09-2023 08:54

Heeft u de laatste algemene beschouwingen over de Miljoenennota 2024 nog een beetje gevolgd? De naam Miljardennota zou al jaren een betere naam zijn. Sterker nog, we zijn hard op weg naar de eerste begroting van een half biljoen (500 miljard). Rutte pakt in deze laatste begrotingsronde nog even fors uit. De rijksuitgaven in 2024 bedragen circa 434 miljard euro en dat is ongeveer 31 miljard meer dan de begrote inkomsten. Wat betekent deze begroting voor onze gemeente ?

Financiën tussen Rijk en gemeenten nauw verbonden

Even een stukje techniek. Alle gemeenten zijn voor hun inkomsten afhankelijk van het Rijk. De Rijksoverheid stort elk jaar een bedrag in het gemeentefonds. Via een ingewikkelde formule ontvangt elke gemeente daaruit zijn deel. Voor Loon op Zand is allang bekend hoeveel wij krijgen in de komende twee jaren. De Miljoenennota heeft daarin geen ander inzicht gebracht. Maar de rijksoverheid had al eerder eenzijdig besloten om vanaf 2026 de koppeling tussen (de hoogte van de) rijksuitgaven en (de hoogte van) het gemeentefonds los te laten. Dit is gewoon een ordinaire bezuiniging van ruim 3 miljard in 2026, die langzaam oploopt naar ruim 4 miljard in 2028. Voor een gemeente als Loon op Zand betekent dat al gauw – bij een gelijkblijvend activiteiten niveau –  circa 3,5 miljoen euro minder inkomsten van het Rijk. Op een begroting van € 70 miljoen moet dus 5% van de activiteiten op een andere manier worden gefinancierd.

Is dat een probleem ?  In ieder geval krijgt het vooralsnog niet de aandacht van de raad. Dat zou het wel moeten hebben, want als je het hoge tempo beschouwt, waarin maatschappelijke vraagstukken op het bordje van de gemeenten worden gelegd, dan worden financiering en bedrijfsvoering belangrijke succesfactoren om operationeel de burger goed te kunnen bedienen. Voorbeelden? Het bestrijden van de energiearmoede, de energietransitie, het klimaat vraagstuk, het bieden van fatsoenlijke woonruimte aan onze jongelingen en wat dacht u van de actuele instroom van oorlog slachtoffers (Oekraïners) in De Moer. Niet altijd zorgwekkende financiële vraagstukken, maar wel zeker aanvullende werkzaamheden, die naast het “gewone” werk vragen om soms een geheel andere aanpak door ambtenaren en bestuurders.

Wat moeten we doen ?

De discussie om het gat vanaf 2026 te dekken met verhoging van de lokale dekkingen gaat vanzelfsprekend u als burger aan. Deze discussie wordt mogelijk “ingehaald” door

het loslaten van de verplichting dat elke gemeente structurele lasten (dus elk jaar weer terugkomend) in de begroting straks mogen dekken met incidentele inkomsten en middelen (dus geld in kas/algemene reserve). Dat mag nu nog niet. Die discussie zal voor Loon op Zand zeker een oplossing zijn om de begroting na 2026 weerbaarder te maken. Het is een mooie oplossing om het hoofd te bieden aan de grote maatschappelijke opgaven welke op ons afkomen. Als dat niet doorgaat, moet de raad toch in 2024 kaders gaan stellen om de burger niet het kind van de rekening te laten zijn.

Echter naast financiële weerbaarheid is wendbaarheid van de organisatie belangrijk. Onze zienswijze hierop leest u in onze volgende bijdrage.

Toekomstig KLM zet zich in om de slagkracht van Loon op Zand als geheel in kaart te brengen. Helpt u ons daarmee ? Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

De scholen zijn weer begonnen

Toekomstig KLM Toekomstig KLM Loon op Zand 06-09-2023 12:45

Zomervakantie gevoel ?  Wordt dat ook nooit meer zoals dat geweest is ? Er ging bijna geen dag voorbij of op onze aardbol waren er wel ergens natuurbranden, overstromingen, hagelstenen buien, tornado’s,  hittegolven of andere klimatologische verrassingen. Het heeft mij in ieder geval dit jaar aan huis gehouden. Gewoon kuieren in de eigen gemeente. Met andere dorpsgenoten zitten keuvelen over alles en nog wat. Zo zat ik een aantal keren op het Kiosk te Loon, in het vriendelijke De Moer schoof ik zomaar aan bij dorpelingen en op het terras van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel is er veel gelachen. Natuurlijk ook prachtige momenten van politieke reflectie gehad.

Duidelijke verschillen tussen K, L en M

Het is toch opvallend dat elk van de dorpen in onze gemeente zijn eigen kijk op (politieke) zaken heeft. Zelfs per wijk is dat afhankelijk. In het vriendelijke De Moer wordt het liefst gesproken over dingen die goed gaan. Dan valt vooral op dat de oriëntatie van de inwoner van De Moer meer gericht is op het grote Tilburg of het nabijgelegen Dongen. De verbindingen met K en L worden gekoesterd. De steun van de gemeente om de lagere school te handhaven wordt nog steeds gewaardeerd.

In het kerkdorp Loon op Zand lijken daarentegen slechts twee typen mensen rond te lopen. Zij die genieten van al wat het leven te bieden heeft en zij die Loon zien als een status aparte binnen de gemeente. De laatste doelgroep is weliswaar ook levensgenieter, maar heeft desgevraagd op allerlei  manieren politieke littekens opgelopen. Verschillende onderwerpen herinneren daaraan: het nooit gerealiseerde voetpad Kloosterstraat, het afgekalfde centrum, het onnodig lang braakliggende terrein aan de Hoge Steenweg en het oneindig doorlopende verhaal van De Nieuwe Wetering. Allemaal slechte herinneringen aan een handelwijze van een in de ogen van Loon middelmatig en niet betrokken bestuur.

De Kaatsheuvelnaar lijkt meer gericht op actuele probleem. Het groeiende onkruid waar de afgelopen 4 maanden door de gemeente niet naar om is gekeken wordt in gesprekken direct gekoppeld aan actie: “we betalen geen belasting meer”. De greep van de drugsgebruikers in een ander deel van het dorp wordt gehekeld en in verband gebracht met de onzichtbare greep daarop van de gemeente. Vooral de onzichtbaarheid of de twijfel aan het gebrek aan zichtbaar vermogen van de gemeente om daadkrachtig te besturen houdt burgers bezig als het gaat om politiek.

Veel werk aan de (politieke) winkel

U ziet dat Toekomstig KLM midden in de gemeentelijke samenleving staat en betrokken is bij wat er leeft in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. We willen proberen om ‘the linking pin’ te zijn tussen hetgeen leeft in onze kernen en de politiek. Om de uitvoeringskracht van onze gemeente te versterken, gaan wij ons concentreren op het inzichtelijk maken of en hoe onze gemeente de komende jaren toekomstige opgaven vorm kan geven. Samen met Maikel van der Velden en Arno Coomans zet ik mij in om de slagkracht van Loon op Zand als geheel in kaart te brengen. Helpt u ons daarmee ? Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM, Marten Krikken

Dorpshuis De Wetering vervolgt planontwikkeling

Toekomstig KLM Toekomstig KLM Loon op Zand 24-07-2023 11:46

Op donderdag 13 juli jl. was de laatste raadsvergadering vóór de aanvang van de zomervakantie. Er stond nog wel een belangrijk agendapunt om af te wikkelen: De nieuwe Wetering in Loon op Zand. Een week daarvoor op donderdag 6 juli hadden alle politieke partijen hun kaarten al op tafel gelegd. Over één ding waren alle politieke partijen het eens: het dorpshuis met de sportfaciliteit moest er komen en stilzitten is geen optie. Over één ander ding waren niet alle partijen het eens: de wijze waarop dit voor de gemeente grote investeringsproject moest worden voortgezet.

‘Goede’ nieuws

Na 7 jaren planmakerij beginnen we vrolijk opnieuw. Weliswaar met een scheur in de broek: de eerste 1,6 miljoen euro heeft de raad al moeten afschrijven, omdat de door het college gemaakte plannen waardeloos zijn gebleken. Het ‘goede’ nieuws is dat alle gebruikers van De Wetering uiterlijk eind jaar het pand zijn uitgejaagd en worden ondergebracht in verschillende locaties. Waarom ? Omdat het pand wordt afgebroken. Een nieuw plan ligt er pas begin volgend jaar, zegt de wethouder. We beginnen niet overnieuw, maar we gaan inmiddels ons achtste ontwikkeljaar in.

Geld en stenen discussie

Loon op Zand is een verenigingen dorp. Dat wordt nog wel eens vergeten. In plaats van te zoeken naar gepaste ruimten bij en voor onze verenigingen, gaan de discussies over geld en stenen. De coalitie partijen vinden het belangrijk om een financieel plafond af te spreken. Die is gegeven in een rekenkundige formule. Het antwoord van deze wiskundige som hielden zij voor zichzelf. Een bedrag durfde niemand te noemen. Financiële transparantie ontbreekt nu al in deze raad. Omdat het college het allemaal snapte, heeft Toekomstig KLM schriftelijke vragen gesteld over welk bedrag we nu inmiddels spreken.

Geen volwassen plan

Toekomstig KLM zegt vooral geen oude schoenen weg te gooien voordat je een betaalbaar plan hebt om nieuwe te kopen. Het college kiest nu voor sloop, terwijl er nog geen zicht bestaat op een haalbaar plan en financiering. Toekomstig KLM en GemeenteBelangen bundelden hun krachten door in een amendement het college aan te sporen in de zomer door te werken aan de planvorming en dan met een volwassen plan te komen. Dat mocht niet baten. We moeten nu afwachten wat de ontwikkelkracht van de gemeente brengt.

Vragen ? Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

De Wetering: het blijft een apenhoedje schrikken

Toekomstig KLM Toekomstig KLM Loon op Zand 24-07-2023 11:41

Op 6 juli debatteerde de raad over de voortgang van het nieuwe dorpshuis De Wetering. De politieke partijen hebben hun kaarten op tafel gelegd. De apen komen zo langzamerhand allemaal uit de mouw.  De wethouder doet flink haar best om haar aapje zelfs op de negentien schouders van de raadsleden te laten klimmen. Dat aapje gaat in ieder geval zich niet op de schouder van Toekomstig KLM comfortabel voelen. Er moet wat gebeuren. Dat is zeker. Maar een broodje apekool daar passen we voor. Op donderdag 13 juli volgt de ontknoping.

De situatie

De wethouder heeft al enkele malen het gehoor van de raad voor gehouden: “We zijn met een nieuw project begonnen. We beginnen met een schone bladzijde.” De bestuurder vergeet gemakshalve dat het dorp Loon op Zand niet vergeten is dat we al op weg zijn naar een nieuw gemeentelijk projectrecord: 8 jaren plannenmakerij. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met scenario A. Wat dit scenario precies inhoudt, weet niemand. Daarvoor moet het projectteam zich nog het apezuur werken. In januari 2024 volgt een aanvullend plan. Met een kostenplaatje. Daar moet de raad het mee doen. Dat is nog eens besturen met lef !

De coalitie weet het ook niet

De politieke partij van de wethouder kwam de wethouder op 6 juli een flink eind tegemoet. Omdat het vertrouwen van de VVD  groot is in deze wethouder, wordt op 13 juli een amendement ingebracht, waarin een financieel plafond dit investeringsproject echt moet begrenzen. Zonder kennis van het volledige plan, maar dat is een detail. Het beroep werd gedaan op de coalitiepartijen. Daar zag je ook dat ze trots waren als een aap op de gang van zaken. Alleen CDA toont nog enige reserve, want deze partij met ervaren spelers laat zich niet direct met apenmunt betalen. Uiteindelijk zullen zij niet binnen de coalitie voor aap willen staan en zal het been op 13 juli worden bijgetrokken.

Zienswijze Toekomstig KLM

En Toekomstig KLM ? Instemmen met een blanco cheque voor een nauwelijks beschreven scenario is geen optie. Het voorgelegde rammelende voorstel is ook geen excuus om dan maar akkoord te gaan met iets. Hebben we dan nog steeds niets geleerd over hoe we projecten ontwikkelen ? Toekomstig KLM doet de op 6 juli uitgestoken hand aan de wethouder gestand. Trek dit voorstel in en werk de zomer door aan een volwassen plan. Daarmee halen we er niet de snelheid uit, maar doen we recht aan eerder ingenomen uitgangspunten dat Loon op Zand als groeiend kerkdorp ook een dorpshuis met een sportfaciliteit aan alle huurders kan bieden. Zo kan het ook.

Vragen? Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Moet raad ingrijpen in Leo XIII herontwikkeling ?

Toekomstig KLM Toekomstig KLM Loon op Zand 24-07-2023 11:35

Op 15 mei jl. was er een behoorlijke afvaardiging van de bewoners van de Leo XIII straat afgereisd naar het gemeentehuis. Marcel van Rooijen sprak namens een groep verontruste burgers de zorgen uit over het LEO Hendrik plan van woningbouwcorporatie Casade. Dit gebeurde allemaal tijdens een openbare raadsvergadering, waar een vrijwel volledige gemeenteraad aandachtig luisterde.

De situatie

Al ruim twee jaar speelt de situatie dat Casade voornemens is om een aantal woningen en één groot appartementencomplex van 3 woonlagen wil herontwikkelen aan de Leo XIII straat. Dit plan levert de bewoners veel zorgpunten op. Twee zorgpunten werden benadrukt: de inbreuk op het gevoel van veiligheid door bestaande gesloten achtertuinen om te zetten naar een vrij toegankelijk terrein en de vermindering van het woongenot van alle omwonenden. Onder verwijzing naar de Algemene Wet Bestuursrecht werd een dringend beroep gedaan op de gemeenteraad om in de planvorming in te grijpen.

Zienswijze Toekomstig KLM

Het moet op een zeker moment amusant zijn geweest voor de toehoorders om de verschillende politieke partijen te horen uitspreken dat zij het beroep van de omwonenden serieus nemen. In enkele gevallen kwam het tot een oproep aan het college om zorgvuldig het proces ter hand te nemen. Toekomstig KLM gaf ter plekke aan “niet aan dit spel deel te nemen”. Wat betekent dat ?

Dat betekent dat Toekomstig KLM ook de belangen van de burgers behoorlijk hoog in het vaandel heeft staan, maar dat we bestaande werkafspraken tussen raad en college niet zomaar moeten wijzigen. Als het college er niet in slaagt om de belangen van de burgers fatsoenlijk te eerbiedigen, zullen we als raad zeker ingrijpen. De geuite zorgpunten nemen we daarin mee. Kortom, nu de wethouder aangeeft nog volop in gesprek te zijn met alle belanghebbenden, wachten we het resultaat af. Blijf dus in contact met de wethouder. Het is nog niet onze beurt. Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Sympathieke actie van Do de Wetering komt binnen

Toekomstig KLM Toekomstig KLM Loon op Zand 24-07-2023 11:28

Een fantastische actie. Het dorp Loon op Zand heeft zich gemobiliseerd. Ruim 2300 handtekeningen ondersteunen de oproep aan het gemeentebestuur om na 7 jaren luchtfietserij eens de handen uit de mouwen te stropen. En terecht ! Het gemeentelijke speelkwartier lijkt maar voort te duren. Dat de Nieuwe Wetering er komt, staat buiten kijf. Maar als het gaat om het uitvoeren van projecten, dan is de gemeente een zeer zieke patiënt. En die ziekte moet bij de wortel worden aangepakt.

Zorgwekkende bijeenkomst

De komst van Do de Wetering naar het bestuurscentrum in Kaatsheuvel was een meesterzet en een trieste daad tegelijk. Enerzijds is het een meesterlijke prestatie om te zien hoe het dorp Loon op Zand zich zo fantastisch weet te groeperen en een krachtige boodschap bij de raad weet neer te leggen. Anderzijds is het natuurlijk zeer triest dat dit nodig was. Je verwacht als burger niet van je gemeentebestuur dat je na 7 jaar plannenmakerij nog geen uitvoerbaar plan op tafel hebt liggen. Het geeft in zekere zin een wrange smaak in de mond als de raad reageert met een motie, waarin het college wordt verzocht tot spoedige actie te komen. Waarom ? Omdat de raad als eindverantwoordelijk orgaan nog steeds geen discussie aangaat met zichzelf wat nu de werkelijke redenen zijn van ons falen. Het probleem ligt dus dieper.

Meegaan met de motie

Omdat de motie in het verlengde ligt van het doel van Do de Wetering, sloot Toekomstig KLM zich aan bij de motie. Maar daar ligt echt niet de oplossing. In de financiële raadscommissie wordt binnenkort fundamenteel gesproken over het projectmatig werken in en door onze gemeente. Het is de stellige mening van Toekomstig KLM dat aan een slagkrachtige gemeente robuuste samenwerkingsvormen ten grondslag liggen, welke zich richten op echte resultaten. Wij moeten leren samen te werken. Daarom bedanken wij ook Do de Wetering voor hun actie. Want de behandeling van de zieke patiënt heeft blijkbaar van alle kanten aandacht nodig. Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Sympathieke actie dorpshuis Loon op Zand kon niet uitblijven

Toekomstig KLM Toekomstig KLM Loon op Zand 24-07-2023 09:24

Het kon uiteraard niet uitblijven. Met een burger petitie wordt aan de gemeente gevraagd eerst met een plan te komen, voordat De Wetering wordt gesloopt. Een logisch verzoek ? Nee, eigenlijk een overbodig verzoek. Een dergelijk plan zou er al moeten liggen, toch ? Zondag jl. waren er al meer dan 800 handtekeningen verzameld.

Zorgplicht van de gemeente

Een dorpshuis is vergelijkbaar met een eerste levensbehoefte. Het stimuleren en realiseren van mooie burgerinitiatieven behoort tot de kernactiviteit van de gemeente. Daar hoeven we niet lang koffie over te zetten. Na 7 jaren planmakerij opnieuw beginnen schreeuwt om het toedienen van acute medicatie aan het gemeentebestuur. De burger wordt immers niet serieus genomen. In eerste instantie heeft de gemeente nu een belangrijke zorgplicht naar de inwoners van Loon op Zand. Het nalaten van het delen van voortgangsinformatie is in het licht van de geschiedenis van deze klucht een doodzonde. Zorgplicht zien wij als de plicht om “iets te doen”. Zeker als het gaat om een hele belangrijke behoefte voor de leefbaarheid van het kerkdorp. Wij hebben het hier over de informatieplicht van de gemeente: hoe we met z’n allen verder gaan, maar vooral ook hoe kort we de tijdspanne houden tussen de onafwendbare sloop en het nieuwe dorpshuis. En nog belangrijker: tegen welke voorwaarden worden gebruikers straks in het nieuwe gebouw gefaciliteerd?

Hoe verder?

Of wij de petitie ook ondertekenen ? Wij zijn daarover kraakhelder: “nee, dat doen wij niet”. Wij lichten dat toe. Toekomstig KLM vindt de actie sympathiek en we delen hetzelfde doel, namelijk de komst van een prachtig multifunctioneel dorpshuis. Wat ons betreft gisteren al!  Wij durven een stap verder te gaan. Als de noodzaak er is, mag het zelfs duurder zijn. Maar we hebben een ander belang. En dat is dat we het tot onze taak zien dat de Loonse organisatie aanspraak mag maken op een slagkrachtige gemeente. En dat is waar wij ons op moeten richten. Wij hebben elkaar namelijk nodig. Keihard nodig! Wij zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans

Een nieuwe uitdaging voor Loon op Zand.

Toekomstig KLM Toekomstig KLM Loon op Zand 24-07-2023 09:12

De scheiding tussen Bijzonder Bruisend BV en de gemeente met betrekking tot het beheer van gemeenschapshuis Het Klavier is een feit. De raad besloot in haar laatste vergadering op 15 december € 352.000,– beschikbaar te stellen om een volledig bouwkundige scheiding mogelijk te maken. Aan deze kwestie maakte de raad nauwelijks woorden vuil.  Jammer, het had allemaal anders gekund. Toekomstig KLM heeft als enige partij tegen het voorstel gestemd. Waarom ? Omdat een tweetal rapporten die de situatie analyseerden hoe het zover kon komen, niet door de overige partijen in de raad zijn besproken. Maar wat is dan het zelflerend vermogen van deze situatie voor ons als raad geweest ?  Een eigen analyse van Toekomstig KLM.

Waar ging het over ?

In de afgelopen maanden heeft zich in de schaduw van de discussies over De Nieuwe Wetering een ander drama voltrokken, namelijk de scheiding tussen Bijzonder Bruisend BV en onze gemeente. Gebleken was en is dat na vele jaren (eigenlijk al sinds het begin) de afgesproken beheerafspraken tussen de gemeente en Bijzonder Bruisend niet rendabel waren. Daarbij kwam dat de gemeente zoveel rollen had dat tussen de gemeente en Bijzonder Bruisend op veel momenten niet duidelijk was wat nu de bedoeling was. Een eigen rapport van de gemeente benoemde dit verschijnsel met de kwalificatie dat de gemeente eerst doet en dan nadenkt. Daar komt dus een warboel van. De raad besloot dat horecaondernemer dhr. Bergmans van Bijzonder Bruisend weliswaar het horecadeel mag blijven runnen, maar dat het beheer van de culturele en maatschappelijke ruimtes door de gemeente worden overgenomen.

Wat leren wij hiervan ?

Het adviesbureau Lenting is vernietigend in zijn oordeel hoe de afspraken ooit tot stand zijn gekomen. Het bureau stelt vast dat de gemeente voorbij is gegaan aan de eigen belangen in de publiek private samenwerking (PPS) met Bijzonder Bruisend BV. In feite geeft het rapport onomwonden weer, dat het aan een systematische wijze van handelen heeft ontbroken in de werkwijze. Dit wordt bevestigd door een ander rapport, welke in eigen beheer is uitgevoerd. De exploitatie van Het Klavier heeft nauwelijks aandacht gekregen. Contractmanagement en risicomanagement zijn instrumenten, die nauwelijks zijn opgepakt. De raad heeft deze bevindingen voor kennisgeving aangenomen. Maar volgens Toekomst KLM moeten we juist herhaling voorkomen in toekomstige en lopende projecten. En er zijn vergelijkbare projecten, waarin deze handelwijze duidelijk aan de oppervlakte komt.

Wat te doen

Laten we vaststellen dat we als gemeente altijd kunnen, maar ook moeten leren van onze fouten. Dan moeten we wel bereid zijn om met elkaar terug te willen kijken naar onze gemaakte weeffouten. Daarvoor is het NU een mooi moment, omdat zich simpelweg 2 projecten voordoen, die allebei in dezelfde periode zijn begonnen en ook allebei niet goed lopen. We leren juist door onze fouten te benoemen en aan te geven hoe dat kan worden voorkomen in de toekomst. Om die reden heeft Toekomstig KLM gevraagd om inhoudelijke behandeling van de twee rapporten in raadscommissies om onze kader stellende en controlerende taak van de raad scherper te stellen. Niemand wil toch meer kans op herhaling ?  Helaas worden nut en noodzaak van onze oproep niet ingezien. Kortom, we verwachten weinig verbetering.

Vragen ?

Toch nog vragen? We zijn bereikbaar voor iedereen. We zijn te bereiken via info@toekomstigklm.nl. Bellen mag ook: 06-53296415. Je bent van harte welkom.

Namens de fractie Toekomstig KLM,

Marten Krikken, Maikel van der Velden & Arno Coomans