Nieuws van politieke partijen in Peel en Maas inzichtelijk

809 documenten

Tegels wippen ook in Peel en Maas?

PvdA PvdA Peel en Maas 13-10-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/tegels-wippen-ook-in-peel-en-maas/

Hoe leuk zou het zijn als de straten in onze dorpen er fleurig en kleurig bij zouden liggen? Veel huizen hebben mooie voortuinen, maar er zijn nog best veel straten die er doods en saai uitzien. Nauwelijks bomen en struiken en al helemaal geen kleur. In de steden Rotterdam, Arnhem en in Amsterdam zijn er al veel straten opgefleurd doordat mensen een stoeptegel eruit hebben gehaald en er een plantje of een bloembak hebben geplaatst. Wat een verschil maakt dit!

Er zijn al competities gaande over wie het mooiste geveltuintje heeft en als er eenmaal mensen begonnen zijn, komen er steeds meer. Juist nu we in de strijd tegen de opwarming van het klimaat meer groen nodig hebben, is dit een mooie aanvulling.

Onlangs maakten we als PvdA/ GroenLinks een filmpje over ‘Tegels wippen’ te zien op onze site.

Het kost maar weinig moeite, weinig geld en het resultaat is groot. Het verbindt de buurt en je wordt er vrolijk van, als je door de straat loopt. Twee jaar geleden dienden we al eens de motie ‘Geveltuintjes’ in, die door de raad is aangenomen. Het college heeft hier echter, op een paar extra geplante bomen na, nog geen uitvoering aan gegeven. Dat is jammer, maar we kunnen natuurlijk ook zonder het college beginnen. Gewoon doen, steentje eruit, plantje erin en plots is de wereld een stuk gezelliger! Kijk maar eens op de site voor inspiratie en hulp. We zijn benieuwd!

Raf Janssen, Frits Berben, Annigje Primowees Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Foto: Sjon Heijnga

Het bericht Tegels wippen ook in Peel en Maas? verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Een oneerlijke win-win regeling

PvdA PvdA Peel en Maas 11-10-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/een-oneerlijke-win-win-regeling/

Oude stallen slopen, het buitengebied verfraaien en de veestapel verkleinen. Dat zijn mooie doelen. Er zijn regelingen om dit haalbaar te maken, ook in financiële zin. Maar dat moet wel eerlijk gebeuren en de eigen win-win-regeling van Peel en Maas is in onze ogen helaas niet eerlijk.

Frits Berben legt dit uit op een plek in Meijel.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Een oneerlijke win-win regeling verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Met frisse wind vooruit!

CDA CDA Peel en Maas 11-10-2021 11:36

Afgelopen weekwas een week van enkele personele veranderingen binnen CDA Peel en Maas.Wegens gezondheidsredenenwas ons boegbeeld,wethouder Wim Hermans,genoodzaakt om te stoppenmet zijn werkzaamheden.Wellicht een cliché, maar gezondheidvan de mens gaatuiteindelijkboven alles!Als fractie zijn we Wim dan ook enorm dankbaar voor zijn tomeloze inzet afgelopen decennia. Het overgebleven college gaf aan dat het niet realistisch is om de vrijgekomen dossiers van Wimover te nemen tot aan de nieuwe verkiezingen. Ze zijnte omvangrijken zou het ten koste gaan van de dienstverlening.Het was dan ook de afgelopen maanden vooronze fractie een zoektochtnaarvervanging.We zijn dan ook verheugd dat onze huidige fractievoorzitter John Timmermans uit Beringe tot aande nieuwe coalitievorminghet wethouderschapvan Wim overneemt.Gezien de korte periodeheeft John politiek verlof kunnenopnemen bij zijn huidige werkgever. Het fractievoorzitterschapzal voortaan ingevuldwordendoor Sandy Janssen uit Meijel,ondersteund doorvice-fractievoorzitterLon Caelers uit Koningslust.Doordat John Timmermans doorschuift naar het college kwamerbij het CDA weereen raadszetel vrij.Bij het verschijnen van dit artikel is deze inmiddels weer ingevuld meteen oude bekende, namelijkHansVaessenuit Maasbree. Hiermee zijn alle functiesvoor de komende periode weer ingevuld en kunnen we weer vol gasen met een frisse windvoor de gemeenschapvooruit. Samen voor elkaar! FractieCDA Peel en Maas

Terug naar normaal?

PvdA PvdA Peel en Maas 06-10-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/terug-naar-normaal/

Van veel mensen horen we het en in de media kommen we het ook tegen: we willen allemaal zo snel mogelijk terug naar normaal. Maar is dat terug naar hetgeen normaal was? Als we eerlijk zijn weten we dat hetgeen normaal was niet vol te houden is. Niet vol te houden voor ons als mensen: we zijn na het gejaag dat voorheen normaal was, toe aan rust.

Uit cijfers van TNO blijkt dat 1,3 miljoen werknemers last hebben van burn-outklachten en dat 44% van alle werknemers vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress. Het is niet gezond dat normaal te vinden. Maar … als we niet oppassen kicken we weer op economische groei en raken de wegen weer verstopt, de lucht nog meer vol fijnstof die ons aller gezondheid bedreigt en wordt de kloof tussen rijk en arm nog groter ondanks alle beloften van het tegendeel. Als we eerlijk zijn, is dat niet het normaal dat ons voor onze kinderen en kleinkinderen voor ogen staat. Hetgeen voorheen normaal was, is niet vol te houden voor ons mensen.

Evenmin is hetgeen normaal was, vol te houden voor de natuur: die kan het tot nu toe normale gebruik/misbruik van haar rijkdommen niet bijbenen en verlangt naar rust en tijd om te herstellen. Als de mensen de tot nu toe normaal geachte oorlog tegen de natuur niet stoppen en we er niet in slagen een economisch systeem te ontwikkelen dat in vrede met de natuur leeft, scheppen we een natuur waarin onze kinderen en kleinkinderen niet meer kunnen leven. We willen terug naar normaal, maar we beseffen dat dit normaal anders is dan het voorbije normaal. Of in ieder geval anders móet zijn en ook kán zijn: langzamer, kleiner, lokaler, eerlijker, beter, mooier en meer samen in plaats van ieder voor zich.

Mens en natuur hebben zo’n normaal nodig. Zolang we ons dat normaal nog voor de geest kunnen halen, kunnen we met z’n allen ook de condities creëren om dat normaal te verwerkelijken. En dan gaan we niet terug, maar vooruit naar een nieuw normaal. Dat zal ons aller samenleven rechtvaardiger maken en onze verhouding met de natuur ten goede komen. Ook in Peel en Maas. De politieke beweging PvdA/GroenLinks blijft zich daar de komende jaren voor inzetten. Ieders steun daarbij is welkom.

Frits Berben, Ellen Hoogenboom, Raf Janssen, Marcel Kleinen, Annigje Primowees, Jan Op de Ven, Fred Peeters, Jop Wijnands

Het bericht Terug naar normaal? verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Tegels wippen

PvdA PvdA Peel en Maas 04-10-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/tegels-wippen/

Een straat die lijkt op een weg in een steenwoestijn zou onherkenbaar verfraaid kunnen worden als een rij tegels langs de woningen uit het trottoir gewipt zou worden om daar vervolgens fleurige bloemen te planten. PvdA/GroenLinks stelt voor dat de gemeente lokale verenigingen stimuleert om deze straatverfraaiing ter hand te nemen.

Kijk hier naar hoe het in enkele stappen zou kunnen…

[This post contains video, click to play]

Het bericht Tegels wippen verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Week van de eenzaamheid

CDA CDA Peel en Maas 04-10-2021 12:27

Het CDA vindthet belangrijk op de hoogte te zijn van wat er zich in onze samenleving afspeelt. Vaak gaan wij op bezoek bij verenigingen, bedrijven eninstellingen. Signalen die we oppikken, bespreken we en we proberen daar iets mee te doen. Zo ook het onderwerp eenzaamheid. Een onderwerp waar we al vaker over hebben geschreven.In Coronatijd is gebleken datveel mensen zich binnen onze samenleving eenzaam voelen. We hebben het dan niet alleen over ouderen, maar ookbij jongerenis dit een probleem.Eenzaamheid ontstaat doorverschillendeoorzaken, zoalsslechtere mobiliteit, minder gezichtsvermogen,financiële problemen, pesten, het anders zijn, individualisering. Doorde lockdown als gevolgen van de coronapandemiedreigt het aantal alleen maar toe te nemen.Eenzaamheid en leven in een sociaal isolementleidenvaak tot gezondheidsproblemen met alle gevolgen van dien.Het tastje sociale vaardigheden, de ‘laat maar waaien mentaliteit’ treedt hierbij ook op. Gemeenten hebben in het kader van de WMO de opdracht om de zelfredzaamheid en de deelname van kwetsbare mensen te vergroten en daarmee te werken aan het terugdringen van eenzaamheid.Het CDA heeft in verledenal vakeraandacht gevraagdvoor dit onderwerp doorindienen van eenmotie over eenzaamheiden het schijvenvan stukken in de Hallo. Hetactiefopsporen van mensen die zich eenzaam voelen, daar moeten weveel meerop inzetten.Ook de burgeren het verenigingslevenvan onze gemeente heeft hier een taak in.Zij zijn onze voelsprieten in de samenleving en kunnen vroegtijdig signalen oppikken en melden. Geen eenvoudige taak,maar wel bitter nodig. We zullen het samen op moeten pakken zodat ook echt iedereen kan meedoen. Samen voor elkaar. Lon Caelers-Bos Ellis Kempeners

Open gebied Rozendaal Maasbree

PvdA PvdA Peel en Maas 29-09-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/open-gebied-rozendaal-maasbree/

Langs de weg Rozendaal in Maasbree, tegenover het kassengebied Siberië, ligt een mooi open gebied grenzend aan Eerselsberg.

In 2009 is door de toenmalige gemeenteraad van Maasbree het besluit genomen om hier de vestiging van kassen en agribusiness toe te staan. Tevens is het gebied opgenomen in het projectvestigingsgebied Klavertje 4 Greenport. Toen werd er nog gedacht dat uitbreiding van kassen en teeltondersteunende voorzieningen oneindig door kon gaan.

Inmiddels is het 2021 en moeten we stevige maatregelen nemen om de hoeveelheden stikstof en broekasgassen (CO2) in de atmosfeer fors te verminderen. Daarnaast zien we dat het areaal aan kassen en distributiecentra in Greenport de afgelopen jaren fors is uitgebreid. Bovendien is er een schreeuwend tekort aan personeel en moeten er massaal arbeidsmigranten worden ingezet om o.a. de werkzaamheden in kassen te laten verrichten. Huisvesting van arbeidsmigranten is nu al een probleem.

Tegen deze achtergrond doet PvdA/GroenLinks dan ook een oproep aan de gemeenteraad van Peel en Maas om de verdere uitbreiding van Klavertje 4, aan de overzijde van de weg Rozendaal, niet meer toe te staan. Op deze wijze behouden we een mooi open gebied waar de mensen al wandelend en fietsend van kunnen blijven genieten.

Zie ook ons eerdere bericht hierover.

https://pvdagroenlinks.nl/open-gebied-rozendaal-maasbree/Fred Peeters Burgerraadslid PvdA/GroenLinks

Het bericht Open gebied Rozendaal Maasbree verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Open gebied open laten

PvdA PvdA Peel en Maas 27-09-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/open-gebied-open-laten/

Meer dan tien jaar geleden is een groot open gebied in het buitengebied van Maasbree bestemd voor de bouw van kassen. In een deel van dit gebied staan nu kassen aan kassen. We zijn nu tien jaar verder en het idee van groei, groei, groei staat zwaar ter discussie.

Daarom pleit PvdA/GroenLinks ervoor om het laatste stuk open gebied in Maasbree open gebied te laten. Stop de groeidwang want die doet mens, dier en natuur meer kwaad dan goed!

[This post contains video, click to play]

Het bericht Open gebied open laten verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Koester onze boeren!

CDA CDA Peel en Maas 23-09-2021 11:26

Het kan bijna niemand meer ontgaan: In de media wordt naast corona volop gepraat over onder andere Co2 reductie, stikstofproblematiek en duurzaamheid. Een sector die hiermee volop in de schijnwerpers staat, zijn onze boeren en tuinders. Blijkbaar een makkelijke doelgroep om als schuldige aan te wijzen. Toch is het juist deze sector die de stikstof uitstoot ruim verminderd heeft. Onlangs werden we als raad bijgepraat over de actuele stand van de intensieve veehouderij in Peel en Maas. Het aantal agrariërs is sterk afgenomen. De productie wordt overgenomen door collega agrariërs en momenteel zelfs middels opkoopregelingen door de overheid. Eén van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat de ammoniakuitstoot (ofwel stikstof) op 1 juli 2021 een 38% lager is dan in 2010. Daarnaast is het woon- en leefklimaat in en bij de woonkernen sterk verbeterd middels verplaatsing of beëindiging van veehouderijen. Volgens ons is het ingezette beleid na de start van de gemeente Peel en Maas succesvol. In een vorig artikel hebben we al eens vermeld dat in onze gemeente bijna een kwartje van elk euro wordt verdiend in de agrarische sector. Een sector dus van groot belang voor de leefbaarheid in Peel en Maas! Laten we samen de belangrijke vraagstukken oppakken en juist investeren en innoveren. Koester daarom onze boeren en jonge ondernemers die graag vernieuwend en vol energie vooruit willen. Polariseren helpt hier niet bij. Geef elkaar de ruimte, zodat de slogan “Beleef de ruimte” ook tot zijn recht komt! Sandy Janssen raadslid

Samen voor elkaar!

CDA CDA Peel en Maas 23-09-2021 08:27

CDA Peel en Maas is met velen actief in de elf dorpen van Peel en Maas. Onze fractie bestaat uit tien zeer enthousiaste raadsleden en diverse burgerraadsleden. Allemaal heel betrokken bij Peel en Maas en actief in hun eigen dorp. De afgelopen twee raadsperiodes hebben we als fractie meer dan 150 bedrijven, verenigingen en instellingen bezocht en gesprekken gevoerd met groepen burgers uit alle kernen. Op deze manier horen, zien en voelen we wat er leeft en krijgen we zeer waardevolle adviezen over wat er nog beter kan in onze gemeente. Dit doen we niet vanwege de verkiezingen, maar gewoon altijd, omdat we weten dat de belevingen buiten het gemeentehuis van grote waarde voor ons zijn. Tijdens de pieken van de coronacrisis was dit lastig en fysiek niet mogelijk. Echter pakken we de draad nu weer op. Wilt u ook met ons meedoen, meedenken of meeluisteren? Wilt u ook meehelpen om samen met ons en anderen het leven in Peel en Maas nog beter te maken? Neem dan eens contact op met één van onze raadsleden voor een vrijblijvend praatje. Samen voor elkaar! Fractie CDA Peel en Maas