Nieuws van politieke partijen in Peel en Maas inzichtelijk

784 documenten

Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering?

PvdA PvdA Peel en Maas 21-07-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/wat-kunnen-we-doen-tegen-klimaatverandering/

Tot nu toe was het nog een ver-weg-verhaal: 50 graden en bosbranden in Canada; smeltende permafrost in Siberië. Het klimaat verandert. Maar ver weg en hier niet direct merkbaar. De mensen langs Maas, Rijn en zijrivieren weten intussen beter: we zitten midden in een klimaatverandering met steeds extremere uitersten van verdroging en overstroming. Hoe daarop te reageren?

Gelukkig zijn dijken verhoogd en is meer ruimte gegeven aan de rivier. Dat heeft veel mensen nu een hoop ellende bespaard. Maar het blijkt onvoldoende. Dat merken de mensen van wie huis en haard geteisterd zijn door kolkende watermassa’s. Terecht vergoeden we als samenleving de schade, want het is het probleem van ons allemaal. Maar het blijft een schrale troost. Zeker als naast materiële schade mensenlevens zijn te betreuren. De beelden van de ramp roepen indringend de vraag op wat we kunnen doen. Dijken versterken en verhogen, overloopgebieden maken, zandzakken klaarleggen … het gebeurt al en moet nog meer gebeuren. Maar is het genoeg?

Het zijn pogingen ons te beschermen tegen gevolgen, maar de oorzaken worden niet weggenomen. Die oorzaken moeten we zoeken in onze manier van produceren en consumeren, in onze manier van werken en leven. Wat kan en moet daarin veranderen?

PvdA/GroenLinks heeft raad en college voorgesteld om die vraag als stageopdracht voor te leggen aan studenten van hogescholen en universiteiten in de buurt. Daar zitten jonge mensen die straks besluiten moeten nemen over de vraag hoe wij als mensen in vrede met de natuur kunnen blijven leven. Ons voorstel was om die jongeren uit te dagen om met gedurfde nieuwe antwoorden te komen. Raad en college vonden ons voorstel uiterst sympathiek en … stemden vervolgens tegen.

Roepen dat het allemaal heel erg is, maar de kop in het zand steken als gezocht wordt naar oorzaken van de rampspoed. Onbegrijpelijk en ongeloofwaardig!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, Raadsleden.

Het bericht Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Belevenistuin Maasbree

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 19-07-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/belevenistuin-maasbree/

PvdA/GroenLinks Peel en Maas pleit voor een vernieuwing van het beleid. Trefwoorden zijn: duurzamer en socialer!

De Belevenistuin in Maasbree is een van de initiatieven waarin deze vernieuwing al vorm krijgt.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Belevenistuin Maasbree verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Hoogste tijd voor durf en daadkracht

PvdA PvdA Peel en Maas 14-07-2021 17:19

https://pvdagroenlinks.nl/hoogste-tijd-voor-durf-en-daadkracht/

Het huidige college bakt er niet veel van. Het is visieloos, ideeëloos en besluiteloos. En de grootste coalitiefracties sjouwen er braafjes achteraan. Geen visie en geen durf om nieuwe wegen te verkennen en knopen door te hakken. Hoogste tijd om creatieve hulptroepen in te schakelen!

Het college aarzelt en zwabbert. Enkele voorbeelden. Voor de natuur zijn én groei van de economie willen stimuleren. Pleiten voor lokaal winkelen en tegelijkertijd de groei van logistieke bedrijven stimuleren, die goedkope bulkgoederen verspreiden. Belijden dat er voldoende woningen moeten zijn voor de juiste doelgroep, maar weigeren een actief grondbeleid te voeren dat nodig is om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen kunnen komen. Uitdragen dat we arbeidsmigranten en statushouders verwelkomen en hen vervolgens wegstoppen in grote concentraties ver weg van de kernen of elke statushouder boven het verplichte quotum weigeren. Roeptoeteren voor duurzaamheid te zijn, maar niet de durf hebben de burger collectief een beetje meer te laten betalen voor afvalverwerking. Het college wil zich sterk maken voor een veilige leefomgeving en beperkt zich dan tot gevrijwaard blijven van criminaliteit.

Dat is in onze ogen wel een heel beperkte opvatting over veiligheid: wat dacht u van schone lucht? Gezonde bodem, zonder gif, goed en voldoende water, zonder gifsporen en nitraten? Wat dacht u van het autoluw maken van de kernen met alle ruimte voor fietsers en voetgangers, spelende kinderen? Er zijn drie centrale maatschappelijke vraagstukken die onze toekomst bepalen: klimaat en natuur, groeiende ongelijkheid en de vastlopende democratie. Ook op lokaal niveau moeten deze vraagstukken worden aangepakt, omdat de toekomst van onze kinderen afhangt van onze antwoorden op deze uitdagingen.

Met gangbare oplossingen redden we het niet. Daarom hebben wij voorgesteld om aan studenten van hogescholen en universiteiten stageplekken aan te bieden om nieuwe wegen te verkennen voor een toekomstgerichte lokale aanpak van deze drie centrale vraagstukken.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen, Raadsleden

Het bericht Hoogste tijd voor durf en daadkracht verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Het motto: Ruimte geven!

PvdA PvdA Peel en Maas 12-07-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/het-motto-ruimte-geven/

Ruimte geven! Dat is het motto van dit college. Dat motto is ook de leidraad van de kadernota voor de begroting van 2022. Het college geeft ruimte aan van alles en nog wat, maar verzuimt deze doelstellingen met elkaar in verband te brengen.

Ruimte voor economische groei botst in veel opzichten met ruimte voor duurzaamheid. Het college mist visie en moed om heldere keuzes te maken. Toch zijn die nodig als we de aarde leefbaar willen houden.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Het motto: Ruimte geven! verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Geniet, maar let goed op deze zomer!

CDA CDA Peel en Maas 12-07-2021 14:09

Geniet, maar let goed op deze zomer! De schoolvakanties en bouwvak staan weer voor de deur. Iedereen staat te popelen een enigszins normale zomervakantie te vieren. Echter lijkt de zogenoemde Delta-variant van het coronavirus een kink in de kabel te vormen. Voor iedereen is het te hopen dat we qua vaccinaties ver genoeg zijn om nieuwe pijnlijke situaties in de ziekenhuizen te voorkomen. De roepen iedereen op om binnen de kaders van de richtlijnen te handelen. Zoals wel vaker, zit het venijn wellicht in de staart. Dus ook van deze pandemie. Niet te vroeg juichen, voorzichtig blijven en genieten op momenten en situaties dat het kan. De gemeentepolitiek gaat nu ook met reces. Net als anderen even afschakelen en daarna weer vol energie verder voor inwoners van Peel en Maas. Heeft u een vraag of wilt u met ons praten over een bepaald onderwerp? Laat het ons dan weten. We komen graag langs. We wensen iedereen een fijne, veilige en gezonde zomervakantie. Fractie CDA Peel en Maas

College mist visie en lef voor duidelijke keuzes

PvdA PvdA Peel en Maas 07-07-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/college-mist-visie-en-lef-voor-duidelijke-keuzes/

Deze week heeft de gemeenteraad het grondbeleid vastgesteld en volgende week worden de kaders vastgesteld voor de begroting van 2022. Zoals gebruikelijk heeft het college voor beide onderwerpen voorstellen gemaakt. Daaruit blijkt nogmaals wat PvdA/GroenLinks al jarenlang constateert: dit college mist de visie en de moed om heldere keuzes te maken.

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen, met name huurwoningen. Het hebben van grond voor sociale woningbouw is cruciaal. De enige stap die het college ter bevordering van de urgente bouw van betaalbare (huur)woningen durft te zetten is: van niks doen naar misschien iets doen. In beleidstaal heet dat: van faciliterend (passief) naar situationeel grondbeleid voor woningbouw.

Wanneer inzet van de gemeente wenselijk of noodzakelijk is, kan het college overwegen gronden aan te kopen. Al jarenlang is vastgesteld dat zonder inzet van de gemeente geen sociale woningbouw van de grond komt. Dus waarom die aarzeling? Volgens ons komt dat door gebrek aan visie en lef. En ongetwijfeld speelt mee dat de kleinste coalitiepartner met de grootste invloed – dat is de VVD – alle kaarten op de markt blijft zetten. De andere twee coalitiepartijen blijken niet in staat het kleintje een toontje lager te laten zingen.

Gebrek aan visie en lef blijkt ook uit de kadernota voor de begroting 2022. Het college wil voor alles en nog wat ‘ruimte voor investeren en ontwikkelen’ bieden. Maar de verschillende doelen waarvoor ruimte geboden wordt, worden niet met elkaar geconfronteerd. Zo wil het college ruimte geven voor economische groei en tegelijk ruimte voor duurzaamheid om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Als het college de klimaatdoelstellingen inderdaad serieus zou nemen, zou ze op z’n minst eisen stellen aan de aard en omvang van de economische groei. Dat wordt nagelaten.

Onder het mom van ‘maatwerk’ blijft het college fundamentele keuzes ontlopen.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen, Raadsleden

Het bericht College mist visie en lef voor duidelijke keuzes verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Woningbouw in Kuukven voor iedere portemonnee?

PvdA PvdA Peel en Maas 05-07-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/woningbouw-in-kuukven-voor-iedere-portemonnee/

Al jarenlang hamert de fractie PvdA/GroenLinks op de noodzaak om betaalbare huurwoningen en betaalbare koopwoningen te bouwen. Het college talmt en draalt en laat de oren hangen naar de kleinste coalitiepartner, de VVD, die alles aan de markt wil overlaten.

Maar met de markt wordt het woningtekort niet opgelost; er valt geen geld te verdienen met sociale woningbouw; de overheid moet hier het voortouw nemen.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Woningbouw in Kuukven voor iedere portemonnee? verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Coronaversoepelingen en de kermis

CDA CDA Peel en Maas 05-07-2021 14:05

Coronaversoepelingenen de kermis 2021 is een half jaar oud en de coronaversoepelingen worden steeds verder doorgevoerd. De horeca is weer volledig open en dat is ook te zien aan de volle terrassen.Ook de bioscopen en theaters zijn weer open en bij testen voor toegang voor evenementen staan lange rijen mensen. We zijn er klaar voor om weer naar buiten te gaan en om te genieten van de zomer. Een van de laatste versoepelingen geldt voor de kermissen. Vanaf 1 juli mogen dezein onze gemeenteweer plaatsvinden.Een jaarlijkse traditie waar in elk dorp weer naar wordt uitgekeken.Voor Peel en maas betekent dit dat de eerstekermis van dit jaar plaatsvindt in Panningen. Dit zullen niet direct dezelfde kermissen zijn, zoals we dat gewend zijn met vertier voor iedereen. De aandacht op de kermisligtdit jaarvooral bij de jeugdtot 13 jaar. Geen grote attracties ende coronaregels gelden ook op het kermisterrein.Voor de kermisexploitanten is ook dit weer een start, nadat zij vele maanden stil hebben gelegen met hun bedrijven.Hopelijk kunnen wemet de start van dekermis in Panningen ende andere kermissen die nog op de planning staansamen het einde vieren van een lange onzekere periode. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Wij wensen iedereen een mooie,gezelligeen zonnigezomer toe, waarin we samen kunnen proosten op eengezondetoekomst. Fractie CDA Peel en Maas

CDA: voor ver(nieuw)bouw De Paort Kessel

CDA CDA Peel en Maas 04-07-2021 15:21

CDA: voor ver(nieuw)bouw De Paort Kessel Tijdens de commissievergadering complimenteerden we alle betrokkenen voor het mooie vernieuwbouwplan van gemeenschapshuis De Paort. Het is een langlopend dossier en het CDA is blij voor de inwoners van Kessel dat er schot in de zaak komt. Ja, het ver(nieuw)bouwen van het gemeenschapshuis kost veel geld. Meer geld dan voorzien, maar de bouwprijzen zijn extreem gestegen en er is sprake van veel achterstallig onderhoud. Daarnaast is het niet meer te verkopen dat verenigingen in de huidige ouderwetse, niet duurzame en niet uitnodigende locatie hun huisvesting hebben. Verenigingen en vrijwilligers kijken echt uit naar een toekomstbestendige oplossing. Het verouderde gebouw wordt door de ver(nieuw)bouw beter toegerust op de basiswensen van de gebruikers. Tijdens de presentatie van het dorpsoverleg aan de raad kwam dit helder naar voren. De verenigingen ondersteunen dit ook. Daarnaast hebben we positieve reacties gekregen van veel burgers uit Kessel. Dit initiatief wordt breed gedragen. Heel belangrijk! Het enige wat we nog van het college willen weten, is hoe voorkomen gaat worden dat De Paort kan concurreren met de reeds aanwezige Kesselse horeca. We vertrouwen op een goede reactie. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juli zal de CDA-fractie daarom vol overtuiging stemmen voor de ver(nieuw)bouw van De Paort. Roel Boots en Ellis Kempeners

Communicatie is niet het sterkste punt van dit college

PvdA PvdA Peel en Maas 30-06-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/communicatie-is-niet-het-sterkste-punt-van-dit-college/

Wij worden vaak aangesproken door burgers die zich overvallen voelen door plannen van de gemeente. Dat roept ergernis op, hakken gaan in het zand en kansen op verbetering van die plannen worden verspeeld.

In plaats van meedenkende burgers gaan mensen zich door gebrek aan communicatie gedragen als tegendenkende burgers. Als gemeente hebben we prachtige volzinnen gewijd aan participatie en zelfsturing, maar in de praktijk worden de intenties waar die woorden voor staan, magertjes ingevuld.

Communicatie is de smeerolie van de lokale democratie en de gemeentelijke dienstverlening. Het college beheerst de kunde van het communiceren niet voldoende. Mensen worden te vaak te laat geïnformeerd. Dat gebeurt niet bewust en uit kwade wil; het gebeurt omdat te vaak wordt gedacht dat het informeren in een latere fase pas moet gebeuren. Via via horen burgers dat er iets speelt in hun buurt en ze verbazen zich dat ze daar niets van afweten.

Neem de plannen voor woningbouw in Kuukven te Baarlo. Jaren geleden is daar een bestemmingsplan voor vastgesteld. Enkele delen van dat plan zijn intussen gerealiseerd; andere delen zijn blijven liggen. Nu de woningbouw weer aantrekt, worden de plannen voor de ‘slapende’ delen van het bestemmingsplan weer actueel. Bij een goede communicatie zouden mensen die in de omgeving van die ‘slapende’ delen wonen, vroegtijdig geïnformeerd worden. Ze hebben jarenlang uitzicht gehad op onbebouwde velden en dat gaat nu veranderen. Natuurlijk hadden ze kunnen weten dat dit ooit zou kunnen gebeuren.

Als dat vervaagde ‘ooit’ nu komend jaar wordt, is het verstandig dat mensen daarover zo vroeg mogelijk geïnformeerd worden en als het kan, gevraagd worden om mee te denken hoe de lege plekken het best ingevuld kunnen worden. Dan voorkom je irritatie en ontmoet je meedenkende burgers. Helaas is communicatie niet het sterkste punt van dit college.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen, Raadsleden

Het bericht Communicatie is niet het sterkste punt van dit college verscheen eerst op PvdA Groenlinks.