Nieuws van politieke partijen in Peel en Maas inzichtelijk

645 documenten

Het coronavirus en de situatie van arbeidsmigranten

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 26-03-2020 12:00

https://pvdagroenlinks.nl/het-coronavirus-en-de-situatie-van-arbeidsmigranten/

Ons land bevindt zich in een ernstige crisis door de uitbraak van het coronavirus. Van ons allen wordt verwacht dat we zoveel mogelijk thuis werken en sociale situaties met grote aantallen mensen vermijden. Het RIVM meldt dat de besmetting met het coronavirus in onze gemeente groter dan in de omringende gemeentes. Daarnaast heeft de regering, terecht, een fors pakket aan economische steunmaatregelen afgekondigd om bedrijven te ondersteunen en inkomens van burgers overeind te houden.

De vraag is hoe deze maatregelen zich verhouden tot de situatie waarin grote aantallen arbeidsmigranten in onze gemeente zich bevinden. Velen van hen verblijven dicht op elkaar in containerwoningen en werken op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Daarnaast zullen veel arbeidsmigranten vanwege hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (oproepcontracten, uitzendbasis) al snel hun baan verliezen. PvdA/GroenLinks heeft het college gevraagd of er zicht is op het aantal besmettingen met het coronavirus in huisvestingsinrichtingen voor arbeidsmigranten. Mensen zitten daar op een relatief klein terrein met een groot aantal dicht bij elkaar. Ze verblijven in woonunits met meerdere mensen waarvan de samenstelling vaak wisselt.

Dat zijn omstandigheden met een bovengemiddelde kans op besmetting. Wat als deze mensen niet meer naar hun werk kunnen? Worden ze doorbetaald? Kunnen ze terug naar hun land als ze dat willen? Wordt een eventuele besmetting tijdig gesignaleerd of moeten mensen doorwerken? Is er voldoende medische bijstand? Dat zijn vragen die bij ons leven. We hebben het college daarop aangesproken.

Wij verwachten dat de gemeente contact opneemt met huisvesters en werkgevers die arbeidsmigranten in dienst hebben. Samen moet ervoor gezorgd worden dat arbeidsmigranten goed geïnformeerd worden over de gevaren van het coronavirus en over de maatregelen die intussen tegen dit gevaar zijn genomen. En uiteraard moet geregeld worden dat ook arbeidsmigranten in voorkomende gevallen voldoende ondersteund worden.

Hans Wijers en Fred Peeters

Steunfractieleden PvdA/GroenLinks Peel&Maas

Ondernemen in tijden van crisis

CDA CDA Peel en Maas 26-03-2020 10:20

Ondernemen in tijden van crisis We leven in een onzekere tijd. Daarom wil ik iedereen in Peel en Maas die met de gevolgen van het coronavirus wordt geconfronteerd heel veel sterkte toewensen. Juist in crisistijd is het van belang dat we omzien naar elkaar. Samen moeten we de mensen die ons dierbaar zijn beschermen. Daarom is het belangrijk dat onze neuzen dezelfde kant op staan en dat we voorlopig, sociaal gezien, voldoende afstand houden. Als woordvoerder midden- en kleinbedrijf (mkb) maak ik mij als Kamerlid uiteraard ook zorgen over de gevolgen voor onze economie. Het kabinet heeft een gigantisch steunpakket van miljarden euro’s aangekondigd. En dat is hard nodig, want ook in onze regio hebben ondernemers het zwaar. Om financiële klappen zo goed mogelijk op te vangen hebben de vijf grootste banken met Wopke Hoekstra, minister van Financiën, afgesproken dat ondernemers eventuele rente en aflossing 6 maanden kunnen doorschuiven. Mkb’ers kunnen per direct de belastingbetaling aan de overheid stopzetten en ondernemers die minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit kan oplopen tot maximaal 90% van de loonsom. Het is een kleine greep uit de maatregelen die nu worden genomen. Onze gezondheid komt natuurlijk op de eerste plek. Maar laten we ook hopen dat wanneer deze crisis voorbij is, ondernemers weer kunnen ondernemen, en dat zoveel mogelijk werknemers hun baan hebben kunnen houden. Bent u ondernemer of werknemer en loopt u vast? Ik kom graag met u in contact. Mustafa Amhaouch, CDA Tweede Kamerlid

Energietransitie lokaal houden

PvdA PvdA Peel en Maas 23-03-2020 18:00

Het opwekken van duurzame energie moet in handen komen en blijven van gemeenschappen; het moet geen nieuw verdienmodel worden voor mensen die toch al geld genoeg hebben.

[This post contains video, click to play]

PvdA/GroenLinks stelt vragen aan college rondom de positie van arbeidsmigranten in verband met de Coronacrisis

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 19-03-2020 18:00

https://pvdagroenlinks.nl/pvda-groenlinks-stelt-vragen-aan-college-rondom-de-positie-van-arbeidsmigranten-in-verband-met-de-coronacrisis/

De fractie PvdA/GroenLinks heeft enkele vragen gesteld aan het college van B&W in de gemeente Peel en Maas over het coronavirus en de positie van arbeidsmigranten. Men wacht het antwoord af.

De betreffende vragen delen we graag. https://pvdagroenlinks.nl/pvda-groenlinks-stelt-vragen-aan-college-rondom-de-positie-van-arbeidsmigranten-in-verband-met-de-coronacrisis/

Art 38 vragen Situatie Arbeidsmigranten ivm Coronacrisis

Geacht College van B&W,

Op dit moment bevindt ons land zich in een ernstige crisis door de uitbraak van het coronavirus. Van ons allen wordt verwacht dat we zoveel mogelijk thuis werken en sociale situaties met grote aantallen mensen vermijden. Volgens een publicatie van het RIVM is de besmetting met het Coronavirus in de gemeente Peel en Maas groter dan in de ons omringende gemeentes. Daarnaast heeft de regering, terecht, een fors pakket aan economische steunmaatregelen afgekondigd om bedrijven te ondersteunen en inkomens van burgers overeind te houden.

De vraag is echter hoe deze maatregelen zich verhouden tot de situatie waarin grote aantallen arbeidsmigranten in onze gemeente zich bevinden. Velen van hen zitten met vreemden dicht op elkaar in containerwoningen en werken op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Daarnaast zullen veel arbeidsmigranten vanwege hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (oproepcontracten, uitzendbasis) al snel hun baan verliezen.

1. Kan het College aangeven waarom de besmetting met het coronavirus in Peel en Maas groter is dan in de ons omringende gemeentes?

2. Heeft het College zicht op het aantal besmettingen met het Coronavirus in de vele huisvestingsinrichtingen voor arbeidsmigranten in de gemeente Peel en Maas?

3. Kan het College aangeven welke voorzorgsmaatregelen er worden getroffen om besmetting met het coronavirus in de diverse huisvestingsinrichtingen voor arbeidsmigranten te voorkomen?

4. Wat gebeurt er aan voorlichting voor arbeidsmigranten en gebeurt dit in hun eigen taal?

5. Is medische bijstand voor arbeidsmigranten adequaat gewaarborgd?

6. Op welke wijze kunnen arbeidsmigranten hun recht op medische hulp gestalte geven als hun werkgever of huisbaas pasjes van de ziektenkostenverzekeraar bij zich houdt?

7. Is het überhaupt wel verantwoord om grote aantallen arbeidsmigranten op een klein oppervlak, zoals b.v. 750 mensen in de huisvesting van Work and Stay en ruim 300 mensen in de huisvesting van Kafra, te handhaven?

8. Is het bij het College bekend of er arbeidsmigranten zijn die niet meer kunnen terug keren naar hun geboorteland ivm inreisverboden?

9. Is het College bereid om er bij de regering op aan te dringen dat er ook voor arbeidsmigranten, in voorkomende gevallen, ondersteuningsmaatregelen worden getroffen?

Fractie PvdA/GroenLinks Peel&Maas

Neem coronavirus en de maatregelen daartegen heel serieus

CDA CDA Peel en Maas 19-03-2020 13:17

Neem coronavirus en de maatregelen daartegen heelserieus In januari en februari haalden de meeste Nederlanders en andere Europeanen hun schouders nog wat op bij ‘die gewone griep’ die in China was uitgebroken. Inmiddels maakt het nieuwe coronavirus ook in veel Europese landen duizenden mensen ziek. In Italië zijn bij het schrijven van deze column zelfs al bijna 2.500 mensen overleden en hebben de meeste EU-landen zware beperkingen opgelegd aan hun inwoners. Het zijn zware, maar noodzakelijke beperkingen en we moeten die allemaal opvolgen. Ook steeds meer inwoners uit Nederland en inwoners uit Peel en Maas raken besmet of kennen mensen die ziek zijn. Voor de meeste zieken blijft het gelukkig een relatief milde ziekte, maar er is ook een groep mensen die extra gevaar loopt. Het grote risico is dat er teveel ernstig zieke patiënten tegelijkertijd moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is ook de reden dat de overheid met specifieke maatregelen het aantal zieken probeert ’uit te smeren’ en te grote pieken probeert te voorkomen. Een hele opgave, maar als we allemaal meedoen en ons houden aan de tijdelijke sociale beperkingen, gaat dit ons zeker lukken en zijn we zo snel mogelijk door deze crisis heen. Inmiddels kijken wij nuchtere Nederlanders anders naar ‘die gewone griep’ dan de eerste twee maanden van dit jaar. Blijkbaar is het tóch niet zo’n gewone griep als veel mensen dachten en hoopten. Dit moet iedereen dus heel serieus nemen. Ons diepe respect gaat uit naar alle medewerkers in de zorg die op dit moment te maken hebben met extreme omstandigheden. Daarnaast denken wij aan alle ouderen en mensen met een lagere weerstand. Let goed op elkaar. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Gemeenteraadsfractie CDA Peel en Maas

16 tegen – 10 voor: Nederlaag voor medemenselijkheid

PvdA PvdA GroenLinks VVD CDA Peel en Maas 18-03-2020 18:00

https://pvdagroenlinks.nl/16-tegen-10-voor-nederlaag-voor-medemenselijkheid/

Alle media-aandacht gaat momenteel uit naar het gevaar van besmetting met het coronavirus. Begrijpelijk. Al meer dan duizend mensen zijn besmet met het coronavirus en intussen zijn er ook al mensen aan overleden. Dat geldt voor Nederland. Er zijn landen waar de situatie nog veel slechter is: meer besmettingen en niet zo’n goede gezondheidszorg als wij hier hebben.

Op sommige plekken in de wereld is het angstaanjagend slecht. Dat is zeker het geval in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Daar waren al nauwelijks voorzieningen, daar heersten al verschillende ziekten en daar komt nu ook de acute dreiging van het coronavirus bij. De Griekse samenleving is volkomen overvraagd. De weinig hulpverleners die tot nu toe de allernoodzakelijkste noodhulp hebben geboden in de vluchtelingenkampen, gaan zich terugtrekken: ze zijn niet alleen bang voor besmetting met het coronavirus, maar ze worden ook steeds openlijker bedreigd door groepen mensen uit de lokale bevolking die absoluut overvraagd is met de groeiende aantallen vluchtelingen die een heenkomen zoeken op de eilanden en die daar vast komen te zitten. Meer dan honderdduizend vluchtelingen zitten klem in overvolle kampen in Griekenland, in erbarmelijke omstandigheden. Daaronder zijn enkele duizenden alleenstaande kinderen.

Aan Nederland is gevraagd om 500 van deze vluchtelingenkinderen op te nemen. Dat zijn nog geen twee kinderen per gemeente. Nog geen 2 kinderen! PvdA/GroenLinks heeft de raad voorgesteld de bereidheid uit te spreken enkele vluchtelingenkinderen op te nemen.

Ons voorstel haalde het helaas niet: 10 raadsleden waren voor en 16 raadsleden tegen. Alle VVD-raadsleden waren tegen; van de tien CDA-raadsleden waren er slechts twee die voorstemden; acht waren tegen.

Weinig christelijk vinden wij. Lokaal Peel en Maas was verdeeld: 5 voor en 3 tegen. De medemenselijkheid heeft in de raad van Peel en Maas een nederlaag geleden: 10 voor en 16 tegen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen Raadsleden PvdA/GroenLinks

Behoud van De Peel als natuurgebied

PvdA PvdA Peel en Maas 16-03-2020 18:00

De Peel is een waardevol natuurgebied. De gemeenschap en de gemeente moeten er alles aan doen om dit natuurjuweel te bewaren.

[This post contains video, click to play]

D’n Binger en OLS 2020 belangrijk voor de gemeenschap Meijel

CDA CDA Peel en Maas 15-03-2020 13:54

D’nBingeren OLS 2020 belangrijk voor de gemeenschap Meijel Voor het CDA Peel en Maas is het van groot belang dat de gemeenschapshuizen in Peel en Maas uptodate blijven. Een belangrijke reden hiervoor is dat er vele verenigingen gebruik van maken.D’nBingerin Meijel is gebouwd in 2001 en is aan een update toe. Daarom hebben wij tijdens de gemeenteraadsvergadering ingestemd met het voorstel om een investeringssubsidie vanmaximal€393.700,-beschikbaar te stellen. Met deze bijdrage kand’nBingereen update realiseren,zodat het weer van deze tijd is enze er weerjaren tegenaan kunnen. Naast deze bijdrage voor Meijel heeft het CDA ook ingestemd om een subsidie van €25.000,- aan het OLS 2020 in Meijel vrij te maken. Daarbij hebben we ook een garantie afgegeven van €25.000,- die alleen vrijkomt indien er verlies gedraaid zou worden. Iets waar we niet van uitgaan, maareen evenement van dergelijke grootte kunnen we hiermee een enorm zetje in de rug geven.De sociale en economischespin offvan het OLS vooreen dorp als Meijel, en dus ook als gemeente Peel en Maas is enorm. Daarnaast is het een mooi stukje promotie voor de schutterscultuur en de vele verenigingen binnen onze gemeente die hierin actief zijn.Naast dezefinancielegeste gaan wij vanuit CDA Peel en Maas ook onze handjes uit de mouwen steken en als vrijwilliger meehelpen rondom het evenement. Wij wensen zowel stichtingd’nBingerals de organisatie van het OLS 2020 heel veel succes! Sandy Janssen en Roger Gielen, raadsleden CDA Peel en Maas

We kunnen niet wegkijken en niets doen

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 12-03-2020 18:00

https://pvdagroenlinks.nl/we-kunnen-niet-wegkijken-en-niets-doen/

We kennen allemaal de beelden van overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat land is volkomen overvraagd en heeft de rest van Europa gesmeekt om hulp. Niet zozeer om geld, maar om daadwerkelijke solidariteit die bestaat uit het overnemen van een aantal van de aanwezige vluchtelingen. Mensen moeten daar leven in mensonterende omstandigheden.

Vluchtelingenwerk heeft een oproep gedaan aan Nederland om 500 minderjarige asielzoekers op te nemen. Enkele gemeenten hebben laten weten daartoe bereid te zijn. Premier Rutte houdt de boot af. Volgens hem helpt Nederland mee de situatie in vluchtelingenkampen ‘humaan in goede banen te leiden’. Dat is een voorbeeld van wegkijken en niets doen. Weet hebben van de onmenselijke omstandigheden van vluchtelingen en wegkijken is in strijd met de menselijke waardigheid.

Wij weten ook wel dat Peel en Maas niet alle ellende van de wereld op haar schouders kan nemen, maar wij zijn van mening dat we wel in staat zijn om iets te doen en daarmee een signaal af te geven aan de samenleving en onze regering. Daarom hebben we de gemeenteraad voorgesteld om het college opdracht te geven om het kabinet te laten weten dat ook de gemeente Peel en Maas een signaal van medemenselijkheid en daadwerkelijke solidariteit af wil geven met het uitspreken van de bereidheid om een aantal vluchtelingenkinderen op te nemen.

Wij vinden dat het college contact op moet nemen met gemeenten die al hebben laten weten bereid te zijn vluchtelingenkinderen op te nemen. Dan kan worden overlegd hoe dit geregeld kan worden en wie en wat daarvoor nodig is. Ook kunnen we contact opnemen met andere gemeenten in Noord-Limburg om hen op te roepen zich aan te sluiten bij gemeenten die bereid zijn vluchtelingenkinderen op te nemen. Want nogmaals: we kunnen niet wegkijken en niets doen!

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen Raadsleden PvdA/GroenLinks

Actie rondom duurzaamheidsbeleid

PvdA PvdA Peel en Maas 09-03-2020 18:00

Het college van Peel en Maas praat wel over duurzaamheid, maar doet er in de praktijk weinig tot niets aan.

 

[This post contains video, click to play]