Nieuws van politieke partijen in Peel en Maas inzichtelijk

679 documenten

Kamperen met een ‘coronaproof kampeerplan’

CDA CDA Peel en Maas 01-07-2020 10:02

Zonder coronaproof kampeerplan geen kampeerfeest Het was een hele tijd spannend, maar het lijkt erop dat de Tubbergse Kampeerfeesten kunnen doorgaan. Vanaf 1 juli mag er gekampeerd worden, mits er goed rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt, moeten jongeren tegelijk met de ondertekende spelregels ook een ‘coronaproof kampeerplan’ inleveren bij de gemeente. De zomer van 2020 ziet er voor veel mensen totaal anders uit dan anders. Er zijn geen festivals en verre vakanties zitten er niet in. Maar één ding blijft hetzelfde en dat zijn de kampeerfeesten. Het is inmiddels een echte traditie geworden: het begin van de zomervakantie vieren door het samen kamperen met je vrienden. Hoewel het er lang naar uitzag dat de kampeerfeesten niet door konden gaan, zijn de maatregelen nu zo versoepeld dat het kan, op voorwaarde dat de kampeerders zich strikt aan de regels houden. “Best spannend”, vindt burgemeester Haverkamp. “Je moet er niet aan denken dat één van de kampeerfeesten achteraf gezien een besmettingshaard blijkt. Maar de huidige regels van het RIVM laten het toe en zelf vinden we ook dat met name de jeugd in de afgelopen maanden al best veel aan sociale activiteiten heeft moeten missen. We staan het dus toe, maar alleen wanneer ze zich echt heel goed aan de coronamaatregelen houden.” Om jongeren hierover serieus te laten nadenken, zijn kampeergroepen verplicht een coronaproof kampeerplan aan te leveren, waarin ze nauwkeurig omschrijven met hoeveel jongeren ze gaan kamperen en op welke manier zij dat veilig doen. “Je kan hierbij denken aan het slapen in afzonderlijke tentjes, zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen, ervoor zorgen dat je niet uit elkaars flesjes drinkt en niet allemaal in dezelfde chipszak graait”, zegt raadslid Noortje Haarman, die namens de gehele Tubbergse raad meedraait in de ambtelijke werkgroep Kampeerfeesten. Of dat gebruikelijk is? “Nee, dat is het niet”, zegt Noortje. “Maar aangezien we in het kader van ‘bestuurlijke vernieuwing’ steeds op zoek zijn naar manieren waarop we als gemeenteraad op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met onze inwoners, is het heel mooi om dit op deze manier samen op te pakken.” Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de wereld eruit ziet na 1 juli en wat dan de maatregelen zijn. Er bestaat dus altijd een (kleine) mogelijkheid dat het kamperen toch geen doorgang kan vinden. Jongeren die van plan zijn om in de maand juli een kampeerfeest te houden kunnen de spelregels hieronder downloadenen deze ingevuld en ondertekend inleveren voor 25 juni bij de balie van het gemeentehuis of mailen naarkampeerfeesten@tubbergen.nl. Daarnaast moet een coronaproof kampeerplan worden ingeleverd. Dit is verplicht: zonder kampeerplan geen kampeerfeest.

CDA, Lokaal Peel en Maas en VVD vinden een eerlijk minimumloon niet belangrijk

PvdA PvdA GroenLinks VVD CDA Peel en Maas 29-06-2020 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/cda-lokaal-peel-en-maas-en-vvd-vinden-een-eerlijk-minimumloon-niet-belangrijk/

De fractie PvdA/GroenLinks heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om een brief te sturen aan de regering met de mededeling dat ook de gemeente Peel en Maas de actie steunt om het minimumuurloon te verhogen naar 14 euro. Dat voorstel is helaas verworpen.

Op deze manier weten de mensen met een laag inkomen in de gemeente Peel en Maas meteen welke partij wèl en welke partij niet voor hun belangen opkomt.

[This post contains video, click to play]

Het bericht CDA, Lokaal Peel en Maas en VVD vinden een eerlijk minimumloon niet belangrijk verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Liever betaalbare huurwoningen dan dure parkeerplaatsen

PvdA PvdA GroenLinks VVD Peel en Maas 24-06-2020 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/liever-betaalbare-huurwoningen-dan-dure-parkeerplaatsen/

Op de hoek van Raadhuisstraat-Patersstraat, waar jaren geleden het postkantoor was, wil het college parkeerplaatsen maken voor het winkelcentrum van Panningen. Daar is PvdA/GroenLinks tegen. Wij willen daar huurwoningen, voor mensen met een kleine portemonnee.

Zeker voor ouderen is dat een mooie plek. En in Peel en Maas zijn veel ouderen die naast hun AOW weinig meer hebben dan een klein pensioentje. Het huisvestingsbeleid van de gemeente heeft te weinig aandacht voor de belangen van mensen met een kleine portemonnee.

In 2019 zijn 116 woningen gebouwd en er zijn daarnaast 269 bouwvergunningen afgegeven. Dat zijn bijna allemaal koopwoningen; er zitten nauwelijks huurwoningen bij. Alleen op het terrein van de Piushof wordt een flink aantal huurwoningen gebouwd, 46 in totaal. Dat is mooi. Maar deze 46 huurwoningen zijn de vervangers van een nog groter aantal huurwoningen dat aan de Piushof is gesloopt.

Er moeten elders in Panningen nog een aantal huurwoningen bijkomen om het aantal gesloopte huurwoningen te compenseren. Dat zou kunnen op het terrein van het voormalige vmbo-college. Dan hebben we weer een gelijk aantal huurwoningen in Panningen. Wij pleiten ervoor om daarnaast een extra aantal woningen of appartementen te bouwen met een huur die betaalbaar is voor mensen met een kleine portemonnee. Dat kan volgens ons prima op het terrein van het voormalige postkantoor.

En de auto’s dan? Wij zijn van mening dat er in Panningen genoeg parkeerplaatsen zijn, zeker als de mensen die in de winkels werken hun auto iets verderop parkeren en de parkeerplekken in het centrum vrijhouden voor hun klanten. Dit VVD-college heeft al veel te dure parkeerplekken aangelegd in het autopark bij het gemeentehuis. Wij zitten er niet op te wachten dat nog een keer zoveel gemeenschapsgeld besteed wordt voor het parkeren van auto’s. Wij geven de voorkeur aan betaalbare huurwoningen.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen, Raadsleden PvdA/GroenLinks

Het bericht Liever betaalbare huurwoningen dan dure parkeerplaatsen verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Betaalbare huurwoningen in het centrum van Panningen?

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 22-06-2020 17:00

In het centrum van Panningen ligt een prachtige plek. Het college wil daar parkeerplaatsen maken; wij willen daar geen auto’s stallen.

PvdA/GroenLinks wil daar betaalbare huurwoningen voor mensen met een kleine portemonnee realiseren.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Betaalbare huurwoningen in het centrum van Panningen? verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

PvdA/GroenLinks neemt als enige partij in Peel en Maas petitie FNV in ontvangst

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 17-06-2020 19:25

https://pvdagroenlinks.nl/pvda-groenlinks-neemt-als-enige-partij-in-peel-en-maas-petitie-fnv-in-ontvangst/

Op woensdagavond 17 juni 2020 heeft Annigje Primowees namens de fractie PvdA/GroenLinks een petitie in ontvangst genomen waarin gepleit wordt voor een verhoging van minimumloon. De FNV voert landelijk actie voor deze verhoging onder het motto: ‘Sta op voor 14!’

Meer dan honderd mensen in Peel en Maas hebben de petitie ondertekend. De FNV had alle fracties uitgenodigd om deze petitie in ontvangst te nemen. Alleen PvdA/GroenLinks heeft gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Dat getuigt niet van respect ten opzichte van de honderd mensen die de petitie ondertekend hebben en het getuigt evenmin van betrokkenheid bij de situatie van de honderden huishoudens in onze gemeente die moeten rondkomen van het te lage minimumloon.

Op 23 juni dient de fractie PvdA/GroenLinks een motie in waarin raad en college gevraagd worden steun uit te spreken voor de actie om het minimumloon te verhogen. Dan krijgen alle fracties opnieuw een kans om te laten zien of ze bereid zijn ook op te komen voor de belangen van de mensen met de kleinste portemonnee.

Het bericht PvdA/GroenLinks neemt als enige partij in Peel en Maas petitie FNV in ontvangst verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Krijgen coronahelden loon naar werken?

PvdA PvdA GroenLinks VVD CDA Peel en Maas 17-06-2020 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/krijgen-coronahelden-loon-naar-werken/

Meer dan één miljoen mensen die onmisbaar werk doen, krijgen hiervoor nauwelijks het minimumloon van 9,33 per uur. Hiervan kun je niet rondkomen. Al maanden is alom geapplaudisseerd voor werkers in vitale sectoren. Prachtig, maar rekeningen kun je niet betalen van applaus. De FNV voert actie onder het motto: ‘Sta op voor 14!’ Als het minimumloon opgetrokken wordt naar 14 euro per uur, krijgen mensen waar ze recht op hebben: een leefbaar loon. En de sociale ongelijkheid wordt minder.

De FNV heeft handtekeningen verzameld voor een eerlijk minimumloon. Ze wil deze aanbieden aan de lokale politiek met het verzoek de oproep door te geven aan het kabinet. PvdA/GroenLinks neemt de oproep graag in ontvangst.

Wij doen dat op de eerste plaats uit respect voor de vele werkers in vitale beroepen die ondanks hun karige beloning toch iedere dag klaar staan om hun onmisbare werk te doen. Wij doen dat op de tweede plaats omdat een verhoging van het minimum gunstig is voor de lokale economie. Als mensen met een minimuminkomen iets meer krijgen, besteden ze dat vooral bij de lokale middenstand.

De verhoging kost meer geld aan salarissen, maar dat komt terug door meer omzet. Op de derde plaats nemen we de petitie graag in ontvangst omdat uitkeringsgerechtigden ook profiteren van een verhoging van het minimumloon.

We hebben van de FNV vernomen dat CDA, VVD en Lokaal Peel en Maas de petitie niet in ontvangst nemen. Dat is spijtig. Wellicht kunnen deze partijen contact opnemen met de gemeenteraad van Valkenburg. Daar is een motie ingediend die steun uitspreekt voor de verhoging van het minimumloon. Die motie, mede ingediend door het CDA, is met ruime meerderheid aanvaard. Wij dienen binnenkort een soortgelijke motie in. We zijn benieuwd wat onze collega-fracties doen. Steunen ze de helden van de coronacrisis?

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, raadsfractie PvdA/GroenLinks

Het bericht Krijgen coronahelden loon naar werken? verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

PvdA/GroenLinks ondersteunt actie ‘Sta op Voor 14’

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 15-06-2020 17:00

Nederland is een rijk land. Het gaat al jaren goed met de economie en de winsten blijven stijgen. Daar hoort iedereen van te profiteren, maar dat is helaas niet het geval. Want de lonen groeien niet mee met de bloeiende economie. De FNV wil dat iedereen kan leven in plaats van overleven. Dat iedereen zich vrij voelt in plaats van beperkt. Dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft en mee kan doen. Het FNV presenteert een actie om het minimumloon van 10 naar 14 euro per uur te verhogen. PvdA/GroenLinks ondersteunt de actie. Een petitie hiervan wordt woensdag 17 juni aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad aangeboden.

FNV wil met de actie een sterke beweging bouwen. Een beweging die afdwingt dat de gigantische rijkdom in Nederland eerlijker wordt verdeeld. Te beginnen met het verhogen van het minimumloon van 10 naar 14 euro per uur. Krijgen ze dat voor elkaar, dan gaan miljoenen Nederlanders erop vooruit. Nederland telt namelijk 2,1 miljoen werkende Nederlanders die dat minimum (of net daarboven) verdienen. En omdat de uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon, krijgen ook 4,5 miljoen uitkeringsgerechtigden meer te besteden.

Een hoger loon zorgt voor meer ruimte in de portemonnee. Dus hebben mensen meer te besteden, wat goed is voor de economie. Plus: als de laagste lonen omhoog gaan, verhoog je de bodem. De kans is groot dat ook de overige lonen zullen stijgen.

De FNV eist met de actie dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld.

[This post contains video, click to play]

Het bericht PvdA/GroenLinks ondersteunt actie ‘Sta op Voor 14’ verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Beter Anders met water!

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 10-06-2020 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/beter-anders-met-water/

Als je Meijel binnen fietst vanuit Beringe zie je een bosje sparren. Allemaal dood. Eerst verzwakt door droogte en vervolgens aangetast door de letterzetter, een vraatzuchtige kever. Het is geen fraai gezicht. Toch is het goed dat dit bosje daar nog even blijft staan, zolang de bomen niet omvallen. Het dode bosje wijst ons erop dat er iets mis is met het klimaat en met het grondwater.

Al enkele jaren valt er weinig regen en deze krijgt niet de kans om weg te zakken in de bodem. We hebben niet alleen de straten verhard, maar ook tuinen vol gelegd met tegels. Het regenwater loopt heel snel het riool in. Hetzelfde geldt voor water dat op daken valt. Hup weg, het riool in. In het buitengebied krijgt het regenwater ook geen kans meer om ter plekke in de grond te zakken. Alles is geëgaliseerd.

De lage plekken zijn opgehoogd en de waterloopjes om de akkers enigszins droog te houden, zijn dichtgegooid en vervangen door grote rechte beken die het water zo snel mogelijk kunnen afvoeren. De akkers zijn toegankelijk voor zware machines.

De opbrengst is groter dan vroeger. Nog wel. Maar we kunnen niet op deze voet doorgaan. Al jarenlang is het grondwater aan het zakken. De akkers moeten steeds eerder, steeds vaker en steeds langer besproeid worden. Vaak gebeurt dat de hele dag door, in de felle zon. Dat kan beter ‘s nachts gebeuren, want dan verdampt er minder water.

Beter anders met water! Dat geldt niet alleen voor de boeren die regenwater moeten gaan bufferen; wij allemaal moeten leren anders om te gaan met water: bewuster, zuiniger en slimmer. Als PvdA/GroenLinks zullen we in de raad aandringen op een nieuw allesomvattend gemeentelijk waterplan voor het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Beter Anders, ook met water! Annigje Primowees, Frist Berben en Raf Janssen, raadsleden PvdA/GroenLinks

Het bericht Beter Anders met water! verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Beter omgaan met (grond)water

PvdA PvdA Peel en Maas 08-06-2020 18:00

We moeten beter omgaan met (grond)water, om zo het bloeien en leven van de natuur beter z’n gang te kunnen laten gaan.

Eén voorbeeld is dat boeren die gronden sproeien dit ‘s nachts gaan doen zodat er minder water verdampt.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Beter omgaan met (grond)water verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Geef terrassen de ruimte

CDA CDA Peel en Maas 04-06-2020 11:04

Geef terrassen de ruimte Deze week zijn de coronamaatregelen verder versoepeld en mogen terrassen weer gedeeltelijk open. Voor de horecasector geeft dit de mogelijkheid weer aan het werk te gaan na een lange sluiting. Zowel voor de ondernemers als voor de vele medewerkers is dit goed nieuws. Door de 1,5 meter afstand te realiseren, kunnen er minder mensen op de terrassen plaats nemen. Meer ruimte voor de terrassen zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Geen gemakkelijke opgave. Het CDA vindt het dan ook belangrijk dat de gemeente samen met horecabedrijven in Peel en Maas de mogelijkheden onderzoekt om terrassen daar waar dat mogelijk is tijdelijk te verruimen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld dorpspleinen. Zo kunnen we de horeca een steuntje in de rug geven en onze inwoners kunnen weer gezellig op de terrassen genieten van al het mooie wat Peel en Maas te bieden heeft. De CDA-fractie heeft het college daarom via schriftelijke vragen opgeroepen daar waar mogelijk medewerking te verlenen aan horecabedrijven die hun terras tijdelijk willen verruimen in de openbare ruimte. Uiteraard rekening houdend en met respect voor de omgeving, omwonenden en de landelijke- en lokale coronarichtlijnen. Een kleine opgave voor de gemeente, een belangrijk perspectief voor de ondernemers en inwoners in de verschillende dorpen. John Timmermans, Sandy Janssen, Michel van Lieshout