Nieuws van politieke partijen in Wierden inzichtelijk

1164 documenten

Het is een wereld vol tegenstellingen

VVD VVD Wierden 10-08-2020 05:52

Als ik luister naar de nieuwsberichten, als ik om me heen kijk hoor en voel ik de tegenstellingen. KLM piloten die weigeren salaris in te leveren tot een massa ontslag bij datzelfde KLM. Van #viruswaanzin tot vrijwillige mondkapjesdragers.Van ministers die waarschuwen voor verspreiding van het virus tot Diederik Gommers die zegt ‘we hebben het onder controle’.

Ook ik vind het lastig om elke dag weer afstand te ‘moeten’ houden en toch doe ik het. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de ander. Als liberaal zijn we natuurlijk erg druk met ‘vrijheid’. Ik wil het liefste alle vrijheid nemen die ik kan nemen, dat is positieve vrijheid. 

Maar als mijn vrijheid ten koste gaat van de ander wordt het negatieve vrijheid. Omdat ik oog heb voor de mens om me heen houd ik zoveel mogelijk afstand. Niet omdat ik niet dichtbij wil komen, maar omdat ik oprecht om de ander geef. Stel ik blijk iets bij me te dragen en daarmee de ander te besmetten. Hoe egoïstisch ben ik dan geweest door geen afstand te houden? Ik word echter niet panisch en ik ga niet teveel vermijden. Gezond verstand gebruiken! Dan zijn er voldoende mogelijkheden om ook nu gewoon lekker te genieten zowel binnen onze gemeente als daarbuiten!BitterballenfestijnWe gaan na de zomer als VVD Wierden-Enter weer leuke dingen doen - uiteraard conform de richtlijnen van het RIVM. Denk aan een bitterballenfestijn bij Het Rheins op 2 september, een bedrijfsbezoek in oktober en in november gaan we achter de schermen kijken bij de grootste werkgever in de gemeente Wierden. Nieuwsgierig? Blijf ons - ook - op social media volgen. 

Nu kunnen we nog twee weken verder opladen zodat we straks weer aan de slag kunnen. Met de kortstondige hittegolven zakt het wel eens weg dat na het zomerreces nog knopen doorgehakt moeten worden op een paar pittige dossiers zoals duurzaamheid en De Passie. Genoeg tegenstellingen. Ondanks tegenstellingen zie ik vrijheid als een mooi middel om bij elkaar te komen. Zo ook komende tijd: geef elkaar de vrijheid om gezond te blijven!

Vakantie vierende politici

CDA CDA Wierden 29-07-2020 10:31

Vakantie vierende politici Er zijngenoeg redenen te verzinnen om het niet over de zomervakantie van politici te hebben. Vakantie vierende politici zijn een dankbaar doelwit voor boze burgers op sociale media. Maar politici die altijd op hun post blijven, lopen weer het risico als monomane workaholics te worden beschouwd. Hebben politici niet ook recht op vrije tijd en een gezinsleven dat is onttrokken aan het publieke oog? Moeten zij hun privacy inleveren omdat zij ervoor hebben gekozen om de publieke zaak te dienen? Enige rust op z’n tijd komt het functioneren van politici bovendien alleen maar ten goede. Overwerkte, door de waan van de dag opgeslokte leiders, verliezen het essentiële vermogen om hoofdzaken van bijzaken te scheiden, zo valt bijvoorbeeld op te maken uit het boekIn Sickness and in Power: Illness in Heads of Government During the Last 100 Yearsvan de Britse politicus en medicus David Owen. Personalisering van de politiek De opmars van vakantiefoto’s van onze politici lijken dan ook niet zozeer een teken van democratische gezindheid als wel een gevolg van wat doorgaans de personalisering van de politiek wordt genoemd: het idee dat politiek meer dan ooit om personen en minder om programma’s en partijen draait. Kiezers zouden zich in hun keuze tegenwoordig vooral laten leiden door de indruk die ze hebben van de persoon van de politicus en minder door de standpunten van een partij. Hoewel uit kiezersonderzoek blijkt dat dit maar in zeer beperkte mate het geval is, heeft deze theorie het gedrag van politici in ieder geval sterk beïnvloed. Meer dan ooit proberen zij tegenwoordig behalve hun standpunten ook hun authentieke persoonlijkheid te slijten. In interviews en ook via sociale media als Twitter en Facebook maken zij de kiezer deelgenoot van allerlei op het oog politiek weinig relevante privézaken als het gezinsleven, de persoonlijke hobby’s, de favoriete televisieserie, de strijd tegen de kilo’s of de verrichtingen van het eigen voetbalteam. In het verledenzijn er genoeg voorbeelden van politieke leiders die hun persoonlijke hobby’s uitventten, zoals Winston Churchill met zijn schildersezel, De Duitse oud Bondskanselier Helmut Schmidt achter de vleugel en in Nederland natuurlijk Dries van Agt op zijn eeuwige wielrenfiets. Maar de politisering van het persoonlijke lijkt zeker sinds de introductie van Twitter en Facebook een nieuw stadium te hebben bereikt. Zo zijn we in Nederland alleen al in de afgelopen maanden geconfronteerd met de liefdesbaby van Fleur Agema, een macarena dansende Alexander Pechtold, de publieke ontlading van Frans Timmermans bij de promotie van zijn voetbalploeg en de vreugde van verschillende Kamerleden omdat Netflix een nieuwe serie afleveringen vanHouse of Cardsheeft besteld. Voorbeeldfunctie Een politieke cultuur waarin de persoon achter de politicus zo belangrijk wordt gemaakt maakt politici enerzijds misschien normaler, anderzijds maakt het ze ook extra kwetsbaar. Als de persoon achter het standpunt net zo belangrijk wordt geacht als het standpunt zelf zal immers niet alleen het standpunt maar ook de persoon kritischer tegen het licht worden gehouden. Het verwijt dat leer en leven niet met elkaar in overeenstemming zijn, ligt dan al snel op de loer. Afhankelijk van de aangehangen ideologie wordt niet alleen het gezinsleven, maar ook de vakantie een relevant politiek feit. Dat geldt ook voor de vraag waar, hoe en hoe lang politici op vakantie gaan. Het begint al bij de vakantiebestemming. Moet een politicus die het eigen land een warm hart toedraagt niet in eigen land op vakantie? Waarom zou je naar het buitenland gaan als je over het eigen land in de laatste verkiezingscampagne nog uitvoerig de loftrompet hebt gestoken? Zeker in tijden van crisis verwacht men in ieder geval van politici een voorbeeldfunctie en daarbij hoort een bescheiden vakantie in eigen land. Om die reden wandelt Angela Merkel in de Duitse Alpen en vierde de voormalig Franse president François Hollande vakantie in een door de Franse staat aangekocht zomerverblijf in Besançon. Aanvankelijk drong Hollande er ook bij zijn kabinetsleden op aan om het goede voorbeeld te geven en in eigen land te blijven. Ook in dat opzicht wilde hij breken met zijn voorganger Nicolas Sarkozy, wiens regeerperiode soms een aaneenschakeling leek van luxueuze vakanties in mondaine oorden. In Nederlandzijn de vakanties van politici tot nu toe minder gepolitiseerd dan in Duitsland, of Frankrijk. In Duitsland is de bevolking tegenwoordig beter bestand tegen foto’s van politici in zwembroek. Zelfs de publicatie van een (stiekem gemaakte) foto van voormalig bondskanselier Helmut Kohl in badkleding bracht de Duitse democratie niet aan het wankelen. Strandpoliticus Een beproefd middel om de buitenwereld te laten merken dat er gewoon wordt doorgewerkt is dreigen om de Tweede Kamer en bewindslieden te laten terugkeren voor een spoeddebat. Vooral erkend workaholic Geert Wilders en de nimmer versagende SP-fractie verstoren graag de zomerrust van hun collega-parlementariërs. Meestal komt het er niet van, maar zowel bewindslieden als fractieleden dienen er wel permanent rekening mee te houden dat ze mogelijk spoorslags naar Den Haag moeten. Doen zij dit niet, dan is hoon hun deel, zoals de GroenLinks-fractie ooit merkte. Bij het spoeddebat over de eurocrisis bleek de helft van de GroenLinks’ers nog met vakantie. ‘Strandpartij’, schamperde blonde Geert tot grote hilariteit van de Tweede Kamer. De terughoudendheid van onze media en politici staat in schril contrast met de luidruchtige reacties die op Twitter te vinden zijn bij begin en einde van ieder parlementair reces. Dat reces hetzelfde is als vakantie blijft een hardnekkig misverstand. Tegenwoordig proberen veel politici die indruk weg te nemen door hun volgers tijdens het parlementair reces bijna dagelijks op de hoogte te houden van hun drukke agenda. Zo leren we onder meer dat een SP-Kamerlid tijdens de kerstvakantie met chauffeurs op pad is geweest om banketstaven bij bejaardenhuizen te brengen, dateen VVD-Kamerlid in militair uniform deelnam aan een oefening van de Pantsercompagnie 112 en dat Ard van der Steur als Kamerlid met eigen ogen heeft gezien hoe dagvers brood op transport naar de afnemers ging. Onmisbaar Het politieke kerkhof ligt vol politici die tijdens hun vakantie plots onmisbaar bleken. Zo zal de naam van een voormalig PvdA-voorzitter wel eeuwig verbonden blijven aan haar verzuim om direct haar fietsvakantie af te breken toen beginjaren negentig in de PvdAdeWAO-crisis uitbrak. Hoewel ze daarvoor acceptabele privéredenen kon aanvoeren, werd ze vervolgens door de partijtop als zondebok geslachtofferd. De positie van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes wankelde eveneens omdat hij tijdens zijn kerstvakantie in Thailand op het strand bleef liggen terwijl in een ander deel van het land de tsunami duizenden slachtoffers had gemaakt. Dat de termen crisis en noodsituatie aan inflatie onderhevig zijn, merkten de burgemeesters Jozias van Aartsen (Den Haag) en Aleid Wolfsen (Utrecht). Beiden kregen de wind van voren omdat zij niet direct hun vakantie hadden afgebroken nadat hun stad zwaar was getroffen door respectievelijk een lichtelijk uit de hand gelopen demonstratie in de Schilderswijk en het vrijkomen van asbest in een flat in Kanaleneiland. Dankzij de mobiele telefonie is er nu geen enkel excuus meer mogelijk voor de politicus op vakantie. Daarbij geldt de vuistregel dat terugkeren voor een storm in een glas water altijd beter is dan verder als een strandpoliticus door het leven te moeten gaan. Welke gevolgen dit heeft voor het gezinsleven van politici kan later worden vernomen in roddelblad én tegenwoordig ook kwaliteitskrant. Wat dat betreft hadden politici het vroeger makkelijk. Zo was premier Joop den Uyl in de zomer van 1974 een tijdlang letterlijk onvindbaar tijdens zijn vakantie in Portugal. In samenspraak met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ging de Portugese politie naarstig op zoek naar de Nederlandse premier. Na dagen speurwerk werd Den Uyl uiteindelijk op een camping nabij Lissabon gevonden terwijl hij volgens de overlevering in zijn korte broek sardientjes aan het bakken was. Goedaardig als hij was bood hij de Portugese dienders een vismaaltijd aan alvorens hij onverwijld terugkeerde naar Nederland.

Betoog 'Nota meerjaren beleid'

ChristenUnie ChristenUnie CDA Wierden 03-07-2020 12:42

https://wierden.christenunie.nl/k/n6181/news/view/1317725/43838/KeesIn dit artikel leest u het betoog 'Nota meerjaren beleid'

Voorzitter, raadsleden, inwoners, college,
 
Allereerst wil ik u meenemen in de beginselverklaring van de ChristenUnie. Die verklaring begint met  Vrede zoeken, recht doen.   Een goed leven is een leven in verbondenheid, dat is het grondmotief van de ChristenUnie. Dien de samenleving, deel de vrijheid, bescherm het leven, vanuit dat appèl willen wij  politiek bedrijven. En op dat appèl zijn we ook zelf aanspreekbaar. Dit komt tot uiting in onze visie op de Nota Meerjaren Beleid waarover nu meer.
Vorig jaar hebben we u de familie Jansen voorgesteld. Kent u ze nog? Rob, Chantal met hun 3 kinderen. Ze hebben gelukkig nog steeds de eigen woning. Met moeite hebben ze de OZB verhoging kunnen opvangen. Gelukkig zijn de lidmaatschappen van de verenigingen niet duurder geworden. Wel hebben zij nog altijd de mantelzorg voor vader en moeder. Ook Rob en Chantal ervaren de impact van Corona. Alleen bezoek op afstand. Wat een verdriet. Rob, zzp-er en Chantal die in de horeca werkt, ervaren het grote Corona probleem van wegvallende werkzaamheden. Waar het in 2019 nog lukte om de eindjes aan elkaar te knopen, lukt het nu niet meer. Ze zien het niet meer zitten. De schulden lopen op, de hypotheek kunnen ze niet betalen. De zorgverzekering staat op achterstand. Er zijn geen eindjes meer om nog aan elkaar te knopen. Wat een impact op Rob en Chantal. Het leidt tot grote spanningen en hulp is hard nodig. Hierover straks meer.
 
Dan de gemeente zelf. De NMB staat vol met goede bedoelingen maar wordt niet echt concreet. We lijken op alle terreinen een beetje te willen doen. Wij missen een visie op Wierden. Wat voor gemeente willen we zijn? Welk profiel hebben we of willen we hebben? We benutten onze USP’s niet. Om die te noemen: een groene gemeente, recreatie en de kansen van verduurzaming. Kies wat voor gemeente we willen zijn! (opdracht Raad). In krappe tijden helpt dit om gerichte keuzes te maken. En dat betekent ook dat we dan zaken niet meer doen.
 
In de NMB lezen wij een tegendraadse beweging. We zeggen succesvol regionaal samen te werken. Ondanks dat constateren we dat er aanvullende, volgens het college noodzakelijke, activiteiten in eigen huis uitgevoerd gaan worden op dezelfde werkterreinen. De redenen zijn divers maar het gevaar van overlap is aanwezig. Wij pleiten voor het optimaliseren en desnoods uitbreiden van de dienstverlening van de verschillende gremia. Dit is ook onderdeel van visievorming. Wat willen we zelf doen en waar kunnen we beter regionaal samenwerken. ? College, let hier scherp op!
 
De NMB wordt dit jaar grotendeels beheerst door drie impactvolle dossiers. Dossiers met grote financiële gevolgen.
1. Covid19
2. Sociaal domein
3. Herijking gemeentefonds
 
Het college meldt dat de NMB gebaseerd is op beleid maar de financiële omstandigheden dwingen om keuzes te maken. Een keuze daarom voor de Prio 1 actiepunten. Prio 2 en 3 doen even niet mee. Geen geld. Geen risico? Voor ons een vraag die we aan het college stelden. Een concreet antwoord, onderbouwd door een risicoafweging is er niet. Het college meldde kortweg dat prio 1 onuitstelbaar en onvermijdelijk is en dat daarmee invulling is gegeven aan de risicoafweging. Dit helpen wij hopen.
Ik ga terug naar Rob en Chantal. De effecten van de dossiers ervaren zij aan den lijve. Hoe belangrijk is het niet om tijdig hun problemen te zien en ondersteuning aan te bieden. We noemen dat vroegsignalering.  U stelt dat investeren in vroegsignalering loont. Doen we dit niet, dan lopen we meer financieel risico. In Wierden is dit niet opgestart omdat dit binnen de huidige formatie niet opgepakt kon worden. Helaas kreeg deze functie een prio 2 indicatie! Daarom geen regisseur schuldhulpverlening voor 16 uur per week.  Voor de goede orde: Rob en Chantal zijn niet de enigen! Voor volgend jaar is de verwachting uitgesproken dat 1 op de 3 huishoudens problematische schulden krijgt!
Wij denken dat voorkomen beter is dan genezen. De inzet van deze regisseur helpt onze inwoners om uit de (financiële) problemen te blijven en daarmede besparen we geld en ellende. Daarom het amendement om deze functie als 1 te prioriteren.
De functie verdient zichzelf terug en daarom kan de financiering uit de vrij beschikbare middelen worden gedekt. Niet structureel invullen vinden wij.  Zoals de CU in de commissie al aangaf: laten we, eerst de organisatieontwikkeling goed doordenken, we hebben daarover vragen gesteld, voordat de structurele formatie-uitbreiding geregeld wordt. Pas na de uitvoering van het organisatieontwikkelingsplan wordt duidelijk waar de echte behoefte zit.
 
Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid wordt beperkt beschreven. Het gaat vooral in op de circulaire economie en dan in het bijzonder de energietransitie, het scheiden van afval en woningen duurzamer maken. Maar duurzame ontwikkeling gaat verder. Voor ons is dat Rentmeesterschap, de wijze waarop wij met Gods Schepping omgaan. Het gaat om een balans tussen behoeftes en middelen en impact op het milieu. Het 54 punten plan van Urgenda, een handreiking van 800 organisaties om in 2020 een CO2-reductie van 25% te realiseren, kan ons inspireren.
College, de grondexploitatie heeft mooie cijfers opgeleverd. Daar zijn we blij mee. Maar dat is geen structureel geld en de verdiensten worden minder want de aantal beschikbare meters bouwgrond neemt rap af. Volgens ons geen bestendig verdienmodel of we moeten op korte termijn nieuwe projecten oppakken. Opnieuw pleiten wij om het onderwerp Duurzaamheid ook als verdienmodel te gaan zien en niet als een moetje ondanks dat u schrijft volop voor duurzaamheid te gaan. Maak van het moetje een melkkoetje! Verhoog dan ook gelijk nog even ons RES bod tot een echt uitdagend en serieus bod ondanks dat er landelijk is overtekend (50TW). Opnieuw herinner ik u aan het niet gecorrigeerde raadsbesluit van 26 september 2017 (ambitieniveau ‘Volop Zon, Ruimte voor Wind’). We zijn blij dat de evaluatie van het afwegingskader in 2020 gepland staat. Hoe eerder, hoe beter, want dit kader levert ons inziens teveel problemen op.
En…………..Denk door over een zon & wind boerderij in het Wierdense Veld. Hernieuwbare energie i.c.m. educatieve invulling. Ik moet terugdenken aan het oude Flevohof, het agrarische themapark in Biddinghuizen in de Flevopolder. Kent u het nog? Dat park bestond uit educatieve attracties rond het thema landbouw en veeteelt. Ooit opgericht door de Wierdenaar Herman Eshuis. Hoe mooi zou het zijn om zo’n zon & wind park in het groene Wierden te realiseren? MOTIE.
Ik noemde al  even het scheiden van afval. Vanzelfsprekend belangrijk. Wij hebben eerder een vraag gesteld over de mogelijkheid van het brengen van KCA op het Exoo. Het is in onderzoek. Wij komen  op dit moment toch met een motie om het mogelijk te maken. Wij lazen namelijk in de NMB dat op het afvalbrengpunt Exoo aanpassingen gedaan gaan worden. Deze kans moeten we niet voorbij laten gaan. Volgens ons kan het kostenneutraal omdat de huidige brengpunten in Enter en Wierden kunnen vervallen.
 
Eerlijke economie
Wij stelden eerder vragen over de status van de economische visie. Het college heeft uitgesproken dat deze visie dynamisch is. Daar zijn wij blij mee mede gelet op de Covid gevolgen. In een brief van het Retail Platform Overijssel d.d. 7 mei 2020 wordt opgeroepen om in overleg te gaan over deze gevolgen. Dit platform doet 5 suggesties. Ga daarmee aan de slag.
Wij voegen aan het programma graag  het begrip “Eerlijke handel” aan toe. Wij stellen voor om Wierden een voorbeeldfunctie te laten vervullen door Fairtrade gemeente te worden. net als onze buurtgemeente Hellendoorn. Een mooi aanvullend initiatief voor de stadsbeweging! (motie fairtrade).
 
OZB
Het financiële toekomstbeeld is niet rooskleurig. Vergaande maatregelen moeten genomen worden. Ook waar het de gemeentelijke belastingen betreft. In de toelichting op de NMB lezen we wat de gevolgen zijn wanneer de OZB voor niet-bewoners niet word verhoogd.  Het wel verhogen stuit op verzet. Begrijpelijk, het doet zeer, vooral in deze tijd. Toch, wanneer we letten op de regionale verschillen moeten we concluderen dat Wierden te lang heeft gewacht met het verhogen van de OZB tarieven. We plukken daar nu de wrange vruchten van. Wij vinden het verantwoord en noodzakelijk om de tarieven te laten stijgen naar een marktconform niveau. Dit kan wat ons betreft met een ingroeimodel omdat we ons terdege realiseren dat ondernemers een gewenningstijd nodig hebben en het voor andere ondernemers op dit moment gewoon niet kan. Maak er daarom maatwerk van. 
 
Prettig wonen
Prettig en veilig wonen, zowel in de kernen als in de buurtschappen. Natuurlijk! Daarom vragen we aandacht voor de leefbaarheid in alle kernen. Wij hebben eerder vragen gesteld over de kern Hoge Hexel waar de digitale bereikbaarheid zeer te wensen overlaat.  Fijn dat het CDA deze oproep onlangs nogmaals herhaalde. Dat maakt toch wel duidelijk dat het echt ergens over gaat!
In de NMB wordt ook geschreven over de openbare ruimte. Per jaar wordt minimaal één beleidsplan geschreven. Openbare verlichting in 2021. Het wegenbeheerplan ook in 2021. Het speelbeleidsplan in 2022 evenals het groenbeleidsplan. Het hondenbeleid wordt daarin opgenomen. Uiteindelijk volgt in 2023 het bomenbeleidsplan. Wij vragen ons af of deze werkwijze verstandig is. Zijn deze onderdelen ‘los’ in beleid te vatten of moet er sprake zijn van een integraal beleid openbare ruimte? Wij denken van wel. Kunt u dit nog toelichten?
 
De verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk.  Al jaren zijn we aan de slag met de plannen voor de herinrichting van de 60 kilometerwegen. Plannen en onderzoeken volop met als conclusie dat fietssuggestie stroken in combinatie met de herinrichting van de genoemde wegen en adequate handhaving een reële verbetering van de verkeersveiligheid opleveren. Dit onderwerp wordt in de NMB als prio 3 opgenomen. Wij vinden een versnelde uitvoer vanwege de verkeersveiligheid zo belangrijk dat wij deze activiteit als 1 prioriteren en dat ook als zodanig amenderen. De bekostiging vinden wij in het programma “Vitaal landelijk gebied”. Ook een vitaal landelijk gebied is gebaat bij verkeersveiligheid. (amendement). Opmerking fietspad Lage Dijk
 
College, ik sluit af
Wij beseffen dat door alles wat er speelt onze ambities onder druk staan. Daarom geen vraag om nieuwe projecten. Wel een uitdrukkelijk verzoek om het project De Passie niet te laten vertragen. Leerlingen, docenten, ouders en bestuurders hebben recht op een goede school. Een inspirerende lesomgeving waar het goed toeven is. Dit geldt ook voor de sportzaal. Inwoners van Wierden hebben recht op goede en toereikende sport accommodaties. Doordat er sprake is van één bestemmingsplan worden beide projecten benadeeld door het vertragen van het proces.
 
Als laatste een hartelijke dank aan de ambtenaren voor de ondersteuning en beantwoording van alle vragen. We zien mooie vorderingen bij het interventieplan sociaal domein. We ervaren veel energie en enthousiasme waarbij uitdrukkelijk het belang van de klant voorop staat. Complimenten daarvoor. 
Ik las onlangs het volgende,  “De Heere God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden”.  D.w.z. de aarde bewerken om van de vrucht te genieten. Niet vervuilen, uitputten, kunstmatig opwarmen maar zorgvuldig beheren, behoeden en voor elkaar zorgen. Een Goddelijke opdracht. Ik wens u en ons allen daarbij van harte Gods zegen.
 
Kees van Dijk
Fractievoorzitter

Betoog 'Waterproblematiek Wierdense veld'

ChristenUnie ChristenUnie Wierden 03-06-2020 15:56

https://wierden.christenunie.nl/k/n6181/news/view/1315732/43838/101660115_1545282535626538_4617107027364151296_n.jpgDeze week stond de waterproblematiek rondom het Wierdense Veld op de agenda van onze gemeenteraad. Namens onze fractie hield Jan Willem Timmerman een eerlijk betoog over de dilemma’s die spelen. Het volledige betoog vindt u in dit nieuwsbericht.

Voorzitter, 

Vanavond krijgen we een kans. Een kans om de Provincie te laten horen hoe wij vinden dat de waterproblematiek rondom het Wierdense Veld benaderd moet worden. Een mooie kans, vinden wij als ChristenUnie. Een kans waar we graag gebruik van maken. Echter, wat ons betreft zijn er bij de keuzes die voorgelegd worden wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. 

In de commissievergadering gaven we al aan dat de keuze voor scenario's een te simpele manier van voorstellen is. Deze problematiek vraagt om een langetermijnvisie. Bovendien draagt het uitgangspunt van de scenario's een aantal tegenstellingen in zich, die wij niet onderschrijven. Denk hierbij aan een nadeel als 'minder intensivering' dat vanuit ander perspectief bekeken zomaar een voordeel kan worden. Bovendien worden voor- en nadelen voor andere sectoren (zoals toerisme) niet eens genoemd in de scenario's. Een behoorlijke onvolkomenheid. De reden hiervoor is in de commissie uitgelegd, maar hierdoor blijven de keuzes onvolledig beargumenteerd. 

Ook lijken de keuzes ons te simpel en niet haalbaar, bijvoorbeeld afschaffing N-2000. We hebben het hier niet over het simpel invullen van een meerkeuzevraag, maar over het aanpakken van diepgewortelde problemen. Daarom de oproep van de CU om niet alleen te kijken naar de korte termijn, maar vooral naar de lange termijn. 

In mijn betoog wil ik dan ook stilstaan bij de oorzaken die volgens ons o.a. deze problemen veroorzaken. Ook geef ik een idee over de richting waar volgens de CU de oplossingen te vinden zijn. U mag gerust weten, die keuzes die we nu moeten maken, leveren voor de CU een zware worsteling op. Niet omdat we geen idee hebben waar we naartoe willen gaan, maar de vroeg hóe we op een verantwoorde manier deze problemen aanpakken levert bij ons de worsteling op. 

Oorzaak:

De oorzaak van deze problematiek is namelijk helder: onze mateloze consumptie waar we blijkbaar geen grens aan weten te stellen. Vitens ziet zich gedwongen om steeds meer water op te pompen om aan de vraag te voldoen. We merken nu dat de consumptie de grenzen heeft bereikt. De mogelijkheid om steeds maar meer water te verbruiken loopt simpelweg op zijn eind. De rapporten zijn helder: grondwater dat er 20 jaar over gedaan heeft om in de diepere lagen terecht te komen, wordt in hoog tempo opgepompt. Dit houden we geen jaren meer vol. Dit logge schip móet gekeerd worden. Daarom is onze hoop dat de drinkwatervoorziening niet uitgebreid wordt, maar mogelijk zelfs kleiner wordt. 

Zoals u weet, heeft de CU het woord rentmeesterschap hoog in het vaandel. En dat betekent dat wij ons sterk maken voor een goed beheer. Inzetten op minstens behoud van natuur, het liefst herstel van natuur en verantwoord gebruik van grondwater. Immers, als we de natuur geweld aandoen, schaden we onszelf en onze leefomgeving. We zien dat milieuvervuiling de natuur aantast, dat de soortenrijkdom onder druk staat en dat natuur in Nederland in de verdrukking kan komen door economische activiteiten. In de Trouw van 28 mei stond een lang stuk met als kop "Huis Natuur brokkelt langzaam af". Ondanks veel inspanningen (en geld) verzoorzaken we een constante, neerwaartse druk op de nog bestaande natuur. 

Wat het moeilijk maakt: natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. We moeten het lef hebben om de belangen van de natuur af te wegen tegen andere belangen. De CU wil dat ook volgende generaties kunnen genieten van de prachtige schepping. Dat vraagt een goede opbouw van ons natuurbeheer, zodat dit een coherent geheel is. Daarom vinden wij Natura-2000 te waardevol om dit zomaar te laten vervallen. De adviesnota schetst bij scenario 2 nadelen als: beschermingsniveau daalt, instandhouding is niet gegarandeerd, kwaliteitsaantasting van prioritaire habitattypes en vermindering van biodiversiteit dreigen. De stikstofbelasting en verdrogingsaspecten kunnen mogelijk weer toenemen. 

In rapporten en tijdens de commissievergadering wordt het Wierdense Veld al een parel genoemd waar veel toeristen van willen genieten. Een mooi natuurgebied is een aantrekkelijk argument om meer toerisme naar Wierden te halen. 

Al die argumenten lijken te wijzen naar een makkelijke keuze: scenario 4. Kiezen voor stevig natuurbeheer en het accepteren van alle consequenties, zowel fincancieel als sociaal. 

Aanpak

Echter, zo makkelijk is niet. De CU wil het natuurbeleid realiseren op basis van draagvlak (bottom-up) en met passie van mensen voor hun leefomgeving. Een uitgebreider natuurbeheer raakt onze samenleving namelijk op veel punten. Zowel consumenten als leveranciers moeten andere wegen inslaan. 

En dat betekent dat er samenwerking nodig is. Samenwerken aan een perspectief waar alle belanghebbende iets in zien. Lokaal gezien beseffen we dat water- en natuurbehoud gevolgen heeft voor de agrariërs, die rondom het Wierdense Veld hun bedrijf draaiende proberen te houden. Agrariërs die al veel regelgeving, bijbehorende administratie en onzekerheid ervaren. Agrariërs die op verschillende plaatsen ook meewerken aan natuurbehoud en zo zorgdragen voor de schepping. Zij hebben recht op duidelijkheid. 

De CU kiest dan ook uitdrukkelijk geen standpunt tégen agrariërs. Dat lijkt tegenstrijdig met onze wens tot natuurbehouden en -herstel. Echter, onze mening is dat wij als politiek een eerlijk verhaal moeten vertellen. Dat eerlijke verhaal is dat de manier waarop onze samenleving grondstoffen consumeert niet houdbaar is. Of het nu gaat om uitstoot van schadelijke stoffen, overmatige consumptie en verspilling van voedsel of het steeds grotere verbruik van water: dit kan de natuur niet meer aan. 

Dat raakt natuurlijk de bedrijfsvoering van de landbouw. De CU is van mening dat ondernemen in de landbouw mogelijk moet blijven. Dit betekent o.a. recht op betere prijzen, zodat de overgang naar een minder intensief gebruik van grond en water economisch mogelijk is. Ook moet de overheid faciliteren in het overstappen naar een andere bedrijfsvoering. Dit is het eerlijke verhaal: minder intensief gebruik is de toekomst. We willen geen zoethoudertje voor agrariërs, maar wel duidelijkheid voor hun bedrijfsvoering. 

Alles overziend vinden wij dat er te weinig houvast en onderbouwing is en dat de scenario's lijken te wijzen op een keus vóór het één en tégen het ander. De CU ziet veel meer in samenwerking, met het oog op de langetermijn en met meeweging van álle belangen. 

Daarom geven we het college graag een boodschap mee:

Maak een diepgaandere en betere inventarisatie van alle belangen die spelen rondom het Wierdense Veld. Betrek heirin de gevolgen voor natuur (en hoe het behoud wordt verzekerd) en ook het toerisme.  Weeg alle belangen goed af in samenspraak met alle betrokkenen Maak u bij de Provincie sterk voor een uitstekende compensatie voor ondernemers die moeten veranderen of stoppen en wees hierin niet zuinig.  Zet in op extra waterbesparing in onze gemeente en zorg voor een wake-up call onder inwoners. 

Jan-Willem Timmerman

Het ‘nieuwe normaal’ is niet-normaal

ChristenUnie ChristenUnie Wierden 29-05-2020 14:21

https://wierden.christenunie.nl/k/n6181/news/view/1315606/43838/pexels-photo-697243.jpgDe laatste vergadering rond de tafel zaten we nog een beetje lacherig te doen over de maatregelen tegen het covid-19 virus. Het zou allemaal wel loslopen met dit griepje uit China, over een paar weken was alles weer normaal. Intussen weten we meer.

Een 'intelligente lock-down' was ons lot en de gevolgen duren minstens de hele zomer, misschien zelfs tot het einde van het jaar. Inmiddels vertonen heel veel mensen 'coronamoeheid': ze denken dat het hun niet overkomt, vinden de maatregelen maar onzin, slaan het nieuws over de ic-aantallen en dodencijfers over en doen gewoon hun ding. In zijn persconferentie heeft Rutte 'het nieuwe normaal van de 'anderhalve-meter-samenleving' afgekondigd. Dat betekent meer dan een plexiglasschermpje in de winkel of op straat met een boogje om iedereen heen lopen. Met name de plaatsen waar we met elkaar zingen zijn gevaarlijk volgens de statistiek en de wetenschappers: je haalt diep adem, waardoor het rondzwevende virus dieper binnenkomt en door het vibreren van je stembanden komen de mogelijk besmettelijke druppels in grote hoeveelheden de ruimte in.

Het betekent dat we voorlopig niet meer mogen zingen in de kerk, het voetbalstadion, in het koor of in de kroeg. Concerten en feesten, zoals Boulevard Outdoor en de Wiezo, zijn natuurlijk ook van de baan. Zelfs volgend jaar zie ik die niet terugkeren. Kerkdiensten en sportwedstrijden met publiek wel? Ik betwijfel het. En dat is dan het 'nieuwe normaal'? Voor mij echt niet en ik denk voor de meeste lezers. Ik mis gewoon de gezellige dingen, de slingers die het samenleven de moeite waard maken. Waar de individualisering de afgelopen decennia al verontrustende vormen heeft aangenomen, wordt dat door het 'nieuwe normaal' nog eens versterkt tot ongezonde proporties. FaceTime, Teams en Zoom kunnen dat niet goedmaken. Ik mis de gezellige verjaardagen, recepties, koffiedrinken na de dienst, concerten en toneeluitvoeringen, een hug en een zoen bij bij felicitatie of condoleance; ik mis de gezamenlijke vreugde van koningsdag en de gedeelde triestheid van de dodenherdenking; en zelfs de 'saaie'  vergaderingen en 'eindeloze' overleggen. 

De samenleving waar we nu indenderen is steeds meer een alleenleving. We moeten voorkomen dat we hieraan gaan wennen en gaan accepteren dat de sociale factor uit de samenleving wordt verdreven. Ik ga dat niet normaal vinden. Dat noem ik het 'nieuwe niet-normaal' of liever nog de 'tijdelijke maatregelen'.

Kees van Dorth - Steunfractie ChristenUnie

Niet terug, maar verder!

ChristenUnie ChristenUnie Wierden 23-04-2020 08:18

https://wierden.christenunie.nl/k/n6181/news/view/1313826/43838/pexels-photo-461049.jpgHet is inmiddels een gewoonte bij ons thuis: regelmatig onderbreekt een vraag het werk: “Hoe moet die som ook al weer en is het al tijd voor pauze…?” Soms lastig, maar ook erg leuk. Ik ervaar deze tijd als erg bijzonder. Ik ben meer thuis dan ooit tevoren. Elke avond thuis, dat is wel even wennen. En niet alleen voor ons gezin. Het is voor iedereen anders.

Door de crisis missen we contact met anderen en doen we niet alles wat we willen. Maar toch, deze crisis laat ook zien waartoe we in staat zijn en bovendien; wat écht belangrijk is. Want elke dag thuis zijn, is soms ook een 'blessing in disguise'. We zijn nu nog meer op elkaar aangewezen en elke dag leren we van elkaar. Ook is er even niet de druk van alles moeten. Dat ervaar ik als waardevol.

Maar niet overal is deze tijd een zegening. Mensen ervaren verlies en zijn bezorgd om diegenen die ons lief zijn. Gelukkig laten we als samenleving zien wat we kunnen. Via de website nietalleen.nl wordt hulp gevraagd én gegeven. Mensen bieden noaberschap en we houder meer rekening met elkaar. Ik hoop dat we dit volhouden.

Want we mogen straks verder gaan. Niet terug naar hoe het was, maar verder naar hoe het zou kunnen zijn. Dat bekent: keuzes maken! In ons bestedingspatroon, in wat we doen en waar we naar toe gaan. Hoe? Dat weten we niet. Maar dat het anders moet, lijkt duidelijk.

Ook als fractie ChristenUnie gaan we verder. Deze week vergaderen we als gemeenteraad online. Anders dan we ooit gedacht hadden, maar niet minder belangrijk. De komende maanden nemen we besluiten. Besluiten die voor onze toekomst van belang zijn. Denk aan de zorg voor ondernemers en voor zorgbehoevenden. Maar we besluiten ook over onze duurzame energievoorziening. Over de toekomst gesproken! Een toekomst die we hoopvol tegemoet gaan.

Vorige week vierden we Pasen in beslotenheid van het gezin. Het mooie van Pasen is dat na het verdriet van Goede Vrijdag het ook zondagmorgen wordt; de dag van de opstanding, de dag van nieuwe hoop. In die wetenschap zeg ik het dan ook nog maar een keer: houd vol! We gaan samen verder!

Jan-Willem Timmerman

Gaat u met ons mee? U bent welkom bij de ChristenUnie. Aanmelden kan via deze website. 

Actie vanuit de Twenteboard is nodig!

VVD VVD Wierden 09-04-2020 04:00

Twentse VVD afdelingen roepen de Twenteboard op om NU in actie te komen

https://wierden-enter.vvd.nl/nieuws/38983/actie-vanuit-de-twenteboard-is-nodig

Op 9 april hebben de 14 Twentse VVD fracties de volgende brief gestuurd naar de Twenteboard met de oproep om aan de slag te gaan met:

1. Actie: Om de economie te redden

2. Afstemming en coördinatie: van steun aan Twentse bedrijfs

3. Herprioritering: van de Agenda van Twente en de Regiodeal

4. Strategische visie: met betrekking tot behoud werkgelegenheid

Zie de brief in de bijgevoegde .pdf.

GrensInfoPunt

ChristenUnie ChristenUnie Wierden 06-04-2020 10:27

Corona heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Dat geldt zeker ook voor grensgangers, die vaak met vragen zitten. Zij kunnen ook in de actuele situatie contact opnemen met het GrensInfoPunt….

Op de website van de EUREGIO staat een directe link naar de website van de GrensInfoPunten https://grenzinfo.eu/nl, zodat de actuele informatie voor grensgangers en voor de aangesloten gemeenten nog sneller te vinden is.

Belangrijke links:

#savelifes

VVD VVD Wierden 23-03-2020 07:27

Het kabinet heeft vanavond nieuwe ingrijpende maatregelen afgekondigd. Alles om eraan te doen om een totale isolatie van ons Nederlanders te voorkomen

Wat doe jij om ervoor te zorgen dat Corona niet verder verspreid? 

1. Hou anderhalve meter afstand

2. Blijf thuis waar mogelijk

3. Bij enige verschijnselen van; thuisisolatie

Deze 3 opties zijn geen keuzes meer. Maar levensreddende maatregelen. We moedigen de stap van het kabinet aan om over te gaan tot een laatste stap voor totale isolatie van ALLE Nederlanders.

Maak mét verstand de keuze.. als je om anderen geeft. 

#socialdistancing #stayathome #savelifes 

Samen staan we sterk

VVD VVD Wierden 17-03-2020 08:43

Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Wij leven mee met de slachtoffers van het coronavirus en wensen familie en vrienden sterkte in deze moeilijke periode.

Daarnaast is het essentieel dat wij onze ondernemers en zzp'ers in deze zware tijden extra ondersteunen. Stel je eens voor dat door alle corona-ontwikkelingen jouw bedrijf dat al jaren in de familie is, waar je al jaren keihard voor werkt of dat je net begonnen bent uit je handen valt. Dat is onverteerbaar. Dat moeten we voorkomen. 

Daarom heeft kabinet een fors pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers en werknemers gepresenteerd. Het pakket is bedoeld om mensen en bedrijven te helpen het hoofd boven water te houden. Wij blijven elke dag opnieuw kijken wat er nodig is om ondernemers te steunen in deze zware tijd. We zijn er nog lang niet.

We realiseren ons dat dit zware tijden zijn. Zoals premier Mark Rutte gisteren zei: "Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar."