Nieuws van politieke partijen in s-Hertogenbosch inzichtelijk

4384 documenten

Geweldig nieuws over herinrichting Onderwijsboulevard

D66 D66 s-Hertogenbosch 23-09-2021 15:23

Een belangrijk streven voor D66 is de herinrichting van de Onderwijsboulevard naar een groene en veilige Onderwijscampus. Een campus met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, ontmoeting en groen. D66 is verheugd dat deze punten terugkomen in het definitief ontwerp van de Onderwijsboulevard. Maar nog mooier vinden we de uitgebreide participatie, de vele positieve reacties én het feit dat volgend jaar de schop de grond in gaat.

Op initiatief van D66 werd in maart 2020 in een motie opgeroepen om samen met studenten, inwoners, onderwijsinstellingen en ondernemers te komen tot een ontwerp voor een groene Onderwijscampus en nog deze bestuursperiode te starten met de realisatie. De eerste herinrichtingsplannen verschenen begin maart op een speciale website van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat heeft tot veel reacties en ideeën van omwonenden, ondernemers en belanghebbenden geleid. Samen met hen is een definitief ontwerp tot stand gekomen. Een ontwerp waar D66 blij mee is, want voetgangers en fietsers krijgen veel meer ruimte en de auto is te gast. Het ontwerp is deze week ook goedgekeurd door het gemeentebestuur en toegelicht door wethouder Mike van der Geld. De werkzaamheden starten ter hoogte van het Koning Willem 1 College, naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2022.

Raadslid Geert Verbruggen: “Mooi dat begin 2022 de schop de grond in gaat om de Onderwijsboulevard veiliger en groener te maken. Zo krijgen we een campus waar het fijn is om te vertoeven voor studenten en bewoners. Met deze aanpassingen krijgen we ook een blik op de toekomst van hoe een meer autoluwe (brede) binnenstad eruit kan zien.”

Wethouder Mike van der Geld: “Het ontwerp is een mooie vertaling van de wensen en aandachtpunten die betrokkenen met ons deelden. Om de verkeersveiligheid te vergroten, veranderen we de huidige weg in een inrichting die meer bij een plein past. En we maken op 3 plekken een zone met een middenberm. Dat biedt ook ruimte voor vergroening. Zo vervangen we ongeveer 1.250 m2 verharding door groen. Daarnaast komen er banken om te ontmoeten op plekken die zo min mogelijk overlast veroorzaken voor bewoners. De toenemende verstedelijking in de Spoorzone maakt een groene, gezonde, prettige leefomgeving en openbare ruimte nog urgenter. Met dit plan kunnen we onze ambities waarmaken.”

Meer informatie over de plannen vind je hier.

Geweldig nieuws over herinrichting Onderwijsboulevard

D66 D66 s-Hertogenbosch 23-09-2021 15:23

Een belangrijk streven voor D66 is de herinrichting van de Onderwijsboulevard naar een groene en veilige Onderwijscampus. Een campus met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, ontmoeting en groen. D66 is verheugd dat deze punten terugkomen in het definitief ontwerp van de Onderwijsboulevard. Maar nog mooier vinden we de uitgebreide participatie, de vele positieve reacties én het feit dat volgend jaar de schop de grond in gaat.

Op initiatief van D66 werd in maart 2020 in een motie opgeroepen om samen met studenten, inwoners, onderwijsinstellingen en ondernemers te komen tot een ontwerp voor een groene Onderwijscampus en nog deze bestuursperiode te starten met de realisatie. De eerste herinrichtingsplannen verschenen begin maart op een speciale website van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat heeft tot veel reacties en ideeën van omwonenden, ondernemers en belanghebbenden geleid. Samen met hen is een definitief ontwerp tot stand gekomen. Een ontwerp waar D66 blij mee is, want voetgangers en fietsers krijgen veel meer ruimte en de auto is te gast. Het ontwerp is deze week ook goedgekeurd door het gemeentebestuur en toegelicht door wethouder Mike van der Geld. De werkzaamheden starten ter hoogte van het Koning Willem 1 College, naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2022.

Raadslid Geert Verbruggen: “Mooi dat begin 2022 de schop de grond in gaat om de Onderwijsboulevard veiliger en groener te maken. Zo krijgen we een campus waar het fijn is om te vertoeven voor studenten en bewoners. Met deze aanpassingen krijgen we ook een blik op de toekomst van hoe een meer autoluwe (brede) binnenstad eruit kan zien.”

Wethouder Mike van der Geld: “Het ontwerp is een mooie vertaling van de wensen en aandachtpunten die betrokkenen met ons deelden. Om de verkeersveiligheid te vergroten, veranderen we de huidige weg in een inrichting die meer bij een plein past. En we maken op 3 plekken een zone met een middenberm. Dat biedt ook ruimte voor vergroening. Zo vervangen we ongeveer 1.250 m2 verharding door groen. Daarnaast komen er banken om te ontmoeten op plekken die zo min mogelijk overlast veroorzaken voor bewoners. De toenemende verstedelijking in de Spoorzone maakt een groene, gezonde, prettige leefomgeving en openbare ruimte nog urgenter. Met dit plan kunnen we onze ambities waarmaken.”

Meer informatie over de plannen vind je hier.

Drukte op het water in goede banen leiden

D66 D66 s-Hertogenbosch 22-09-2021 15:01

De Bossche binnenwateren zijn populairder dan ooit. Afgelopen zomer zagen we veel mensen varen, roeien, kanoën en suppen. Naar aanleiding van vragen van de D66-fractie werkt de gemeente nu aan duidelijke regels om de drukte op het water in goede banen te leiden.

Op de Aa, Dommel, Singel, Zuid-Willemsvaart, Dieze en Ertveldplas kruisen gemotoriseerd en ongemotoriseerd vaarverkeer elkaar met verschillende snelheden en geluidsvolumes. Sommige vaartuigen varen dicht langs oevers en elkaar of veroorzaken door snelheid flinke golfslagen tegen de begroeide oevers waar watervogels nestelen. Met de komst van Sluis 0 worden de wegen voor plezier- en watertaxivaart in onze brede binnenstad nog meer geopend. Het leven op het water wordt daardoor bruisender. D66 juicht deze levendigheid op en rond deze wateren zeker toe, maar heeft ook zorgen. Gebruikers zitten letterlijk en figuurlijk steeds vaker in elkaars vaarwater.

Raadslid Inge Visschedijk: “Een strategie om de recreatie op het water in betere banen te leiden en voor iedereen aangenaam te houden, is hard nodig. We zijn blij dat het college de regie pakt en al gestart is met een inventarisatie van het gebruik van het oppervlaktewater in de stad.”

Volgens het college heeft de drukte op het water er waarschijnlijk niet toe geleid dat de flora en fauna langs ecologische oevers worden verstoord. Wel wordt de openbare ruimte verrommeld door bijvoorbeeld provisorische steigers. Raadslid Geert Verbruggen: “Bij het opstellen van regels voor het gebruik van de Bossche binnenwateren wordt het recreatief gebruik gestructureerd, zodat de effecten op flora en fauna in en om het water worden bekeken en afgewogen. Die toezegging heeft het college gedaan en daar zijn we als fractie tevreden over. Aandacht voor flora en fauna en het aantrekkelijk houden van onze openbare ruimte op en rondom het water vinden we belangrijk.”

Lees hier de schriftelijke vragen die we gesteld hebben en het antwoord van het college.

Drukte op het water in goede banen leiden

D66 D66 s-Hertogenbosch 22-09-2021 15:01

De Bossche binnenwateren zijn populairder dan ooit. Afgelopen zomer zagen we veel mensen varen, roeien, kanoën en suppen. Naar aanleiding van vragen van de D66-fractie werkt de gemeente nu aan duidelijke regels om de drukte op het water in goede banen te leiden.

Op de Aa, Dommel, Singel, Zuid-Willemsvaart, Dieze en Ertveldplas kruisen gemotoriseerd en ongemotoriseerd vaarverkeer elkaar met verschillende snelheden en geluidsvolumes. Sommige vaartuigen varen dicht langs oevers en elkaar of veroorzaken door snelheid flinke golfslagen tegen de begroeide oevers waar watervogels nestelen. Met de komst van Sluis 0 worden de wegen voor plezier- en watertaxivaart in onze brede binnenstad nog meer geopend. Het leven op het water wordt daardoor bruisender. D66 juicht deze levendigheid op en rond deze wateren zeker toe, maar heeft ook zorgen. Gebruikers zitten letterlijk en figuurlijk steeds vaker in elkaars vaarwater.

Raadslid Inge Visschedijk: “Een strategie om de recreatie op het water in betere banen te leiden en voor iedereen aangenaam te houden, is hard nodig. We zijn blij dat het college de regie pakt en al gestart is met een inventarisatie van het gebruik van het oppervlaktewater in de stad.”

Volgens het college heeft de drukte op het water er waarschijnlijk niet toe geleid dat de flora en fauna langs ecologische oevers worden verstoord. Wel wordt de openbare ruimte verrommeld door bijvoorbeeld provisorische steigers. Raadslid Geert Verbruggen: “Bij het opstellen van regels voor het gebruik van de Bossche binnenwateren wordt het recreatief gebruik gestructureerd, zodat de effecten op flora en fauna in en om het water worden bekeken en afgewogen. Die toezegging heeft het college gedaan en daar zijn we als fractie tevreden over. Aandacht voor flora en fauna en het aantrekkelijk houden van onze openbare ruimte op en rondom het water vinden we belangrijk.”

Lees hier de schriftelijke vragen die we gesteld hebben en het antwoord van het college.

Terugblik World Cleanup Day

D66 D66 s-Hertogenbosch 20-09-2021 16:03

Op zaterdag 18 september verzamelden fractie en vrijwilligers zich in Boschveld en Hintham voor World Cleanup Day. Samen hebben we beide buurten weer een stukje schoner gemaakt. Mooi én belangrijk!

Tijdens World Cleanup Day gaan deelnemers op pad om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Een ander belangrijk doel is het verkrijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Als D66 dragen we hier uiteraard graag ons steentje aan bij. En dat deden we met veel enthousiasme en een goed humeur.

Studio Pakt heeft een filmpje gemaakt van deze waardevolle dag. Het filmpje is te zien op onze socialmediakanalen. Namens de fractie: hartelijk dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben tijdens World Cleanup Day!

Terugblik World Cleanup Day

D66 D66 s-Hertogenbosch 20-09-2021 16:03

Op zaterdag 18 september verzamelden fractie en vrijwilligers zich in Boschveld en Hintham voor World Cleanup Day. Samen hebben we beide buurten weer een stukje schoner gemaakt. Mooi én belangrijk!

Tijdens World Cleanup Day gaan deelnemers op pad om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Een ander belangrijk doel is het verkrijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Als D66 dragen we hier uiteraard graag ons steentje aan bij. En dat deden we met veel enthousiasme en een goed humeur.

Studio Pakt heeft een filmpje gemaakt van deze waardevolle dag. Het filmpje is te zien op onze socialmediakanalen. Namens de fractie: hartelijk dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben tijdens World Cleanup Day!

Vervolg van de fietsvlonder

D66 D66 s-Hertogenbosch 16-09-2021 12:17

Enige tijd geleden heeft de gemeente bij wijze van proef drie extra tijdelijke stallingen gemaakt waar inwoners hun fiets op straat kunnen stallen. Deze ‘fietsvlonders’ kwamen er na eerdere vragen van D66. De ervaringen zijn positief, dus de fietsvlonders krijgen een vervolg. En dat is mooi nieuws!  

In de woonwijken in en rondom de binnenstad zijn de stoepen vaak smal en hebben de bewoners geen eigen schuur of andere plek om de fiets te stallen. Dat levert hinder en soms zelfs onveilige situaties op. Om meer veilige stallingsruimte op straat te maken voor fietsen en straten voor iedereen prettiger te maken om in te wonen, vroeg D66 in juni van dit jaar of de gemeente bereid is om een pilot te starten met fietsvlonders. Een fietsvlonder is een plank met daarop 4 fietsbeugels met plek voor 8 fietsen. Veelal worden deze geplaatst op wat eerst een parkeerplek voor de auto was.

De drie eerdere plekken zijn inmiddels definitief ingericht als fietsparkeerplek. De fietsvlonders worden verplaatst naar drie nieuwe plekken: in de Postelstraat, de Maaslandstraat en de Oude Engelenseweg. Deze plaatsen zijn aangedragen door buurtbewoners.

Raadslid Geert Verbruggen: “Fietsvlonders zijn een redelijk eenvoudige maatregel om de problematiek van gestalde fietsen op specifieke plekken op een duurzame en vernieuwende manier op te lossen. Hiermee werken we aan een plezierige, veilige en bereikbare leefomgeving. We zijn blij dat de gemeente verder gaat met de fietsvlonder en dat de fietsvlonder gewaardeerd én goed gebruikt wordt. Daar zijn we als fractie trots op!”

Meer informatie over (het aanvragen van) de fietsvlonder vind je via de website van de gemeente.

Vervolg van de fietsvlonder

D66 D66 s-Hertogenbosch 16-09-2021 12:17

Enige tijd geleden heeft de gemeente bij wijze van proef drie extra tijdelijke stallingen gemaakt waar inwoners hun fiets op straat kunnen stallen. Deze ‘fietsvlonders’ kwamen er na eerdere vragen van D66. De ervaringen zijn positief, dus de fietsvlonders krijgen een vervolg. En dat is mooi nieuws!  

In de woonwijken in en rondom de binnenstad zijn de stoepen vaak smal en hebben de bewoners geen eigen schuur of andere plek om de fiets te stallen. Dat levert hinder en soms zelfs onveilige situaties op. Om meer veilige stallingsruimte op straat te maken voor fietsen en straten voor iedereen prettiger te maken om in te wonen, vroeg D66 in juni van dit jaar of de gemeente bereid is om een pilot te starten met fietsvlonders. Een fietsvlonder is een plank met daarop 4 fietsbeugels met plek voor 8 fietsen. Veelal worden deze geplaatst op wat eerst een parkeerplek voor de auto was.

De drie eerdere plekken zijn inmiddels definitief ingericht als fietsparkeerplek. De fietsvlonders worden verplaatst naar drie nieuwe plekken: in de Postelstraat, de Maaslandstraat en de Oude Engelenseweg. Deze plaatsen zijn aangedragen door buurtbewoners.

Raadslid Geert Verbruggen: “Fietsvlonders zijn een redelijk eenvoudige maatregel om de problematiek van gestalde fietsen op specifieke plekken op een duurzame en vernieuwende manier op te lossen. Hiermee werken we aan een plezierige, veilige en bereikbare leefomgeving. We zijn blij dat de gemeente verder gaat met de fietsvlonder en dat de fietsvlonder gewaardeerd én goed gebruikt wordt. Daar zijn we als fractie trots op!”

Meer informatie over (het aanvragen van) de fietsvlonder vind je via de website van de gemeente.

Bewoners van de Haren en SP geven Zayaz de sloopkogel terug

SP SP s-Hertogenbosch 10-09-2021 11:20

Vrijdag 10 september kreeg woningbouwcorporatie Zayaz de sloopkogel terug van bewoners uit de Haren en de Socialistische Partij. Voor maar liefst 67 woningen hangt de sloopkogel als een zwaard van Damocles boven de bewoners het hoofd. Zayaz wil eengezinswoningen tegen de vlakte gooien. Bewoners willen de renovatie die ze al lang geleden beloofd is en dus geen sloop. Een groot deel van de wijk Haren is tegen de sloop.

Als donderslag bij heldere hemel viel eind 2020 bij bewoners in de Haren een brief op de mat met de voorgenomen sloopplannen. Bewoners waren altijd in de veronderstelling dat er gerenoveerd zou worden. Daar werd namelijk al een lange tijd over gesproken door Zayaz Francien, bewoonster van een sloophuis weet het nog goed: ‘Er zou gerenoveerd worden, dat is ons jaar in jaar uit verteld. Nu dreigt er op eens sloop van mijn thuis. Ik voel me best wel belazerd, om het netjes te houden.’

https://denbosch.sp.nl/nieuws/2021/09/bewoners-van-de-haren-en-sp-geven-zayaz-de-sloopkogel-terug
Ook Nico, bewoner van een mogelijk te slopen huis, is tegen, zeker omdat de huizen na een renovatie nog heel lang mee zouden kunnen: ‘Het zou gewoon doodzonde zijn als deze huizen tegen de vlakte gaan.  Het zijn prima huizen voor startende gezinnen en nog betaalaar ook. En er is al een te kort! Daarbij vind ik het niet kunnen om van ons maar te verwachten dat wij nog wel een keer willen verhuizen.’

 

Er is al een sociaal plan kortgesloten met Zayaz. Echter, bewoners willen gewoon geen sloop. Ook de rest van de wijk ziet sloop niet zitten. Corrie, bewoonster in de Haren, is deur aan deur geweest om te vragen wat andere bewoners van de plannen vinden. Corrie vertelt: ‘Ik ben samen met een aantal buren, Nettie en Angelique, langs de deuren gegaan, om te vragen wat bewoners van de plannen vinden. Al snel bleek dat lang niet iedereen van de plannen wist. Dat vind ik niet netjes van Zayaz, het is nogal een ingrijpend plan voor onze wijk. Veel mensen zien het niet zitten, maar liefst bijna 300 mensen geven aan tegen de sloop te zijn.’

‘De redenen dat de mensen tegen de sloop zijn lopen uiteen’, aldus Corrie, ‘maar het overgrote deel vind het niet kunnen dat mensen weer een nieuw huis moeten zoeken en een nieuw thuis op moeten bouwen. Ook maken veel mensen zich zorgen over wat het voor de wijk betekent, het slaat toch de saamhorigheid een beetje kapot. Dat vinden veel mensen jammer.’

Zoals gezegd, steunt de SP de bewoners in hun strijd om de sloopplannen van tafel te krijgen. Bram Roovers, raadslid voor de socialisten, vertelt waarom: ‘Als je deze huizen goed onderhoudt, heb je gewoon prima eengezinswoningen. En aan dat onderhoud lijkt het te schorten. Als je niks doet, kunnen we voorstellen dat je als corporatie zijnde uiteindelijke alleen nog sloop als optie ziet.’

Er is Den Bosch een te kort aan sociale huurhuizen, de wachttijd bedraagt al zo’n 8 jaar. Toch vindt Roovers het niet kunnen als deze plannen door zouden gaan. ‘Iedere keer als ik namens de SP pleit om het percentage sociale huurwoningen te verhogen, zegt de meerderheid ‘NEE’. Terwijl als we structureel veel meer sociale huurwoningen zouden bouwen, zouden plannen als deze niet eens nodig hoeven zijn. Tel daarbij op dat er nog steeds tal van sociale huurwoningen worden verkocht, ook namens Zayaz, dan voelt het gewoon heel oneerlijk dat in de Haren sociale huurwoningen moeten worden gesloopt om meer sociale huurwoningen te kunnen bouwen.’

Voor de bewoners van de Haren en de SP dus genoeg redenen om Zayaz de sloopkogel terug te geven. De huurders zijn in ieder geval strijdbaar. ‘We hebben de smaak te pakken, dus wij gaan door met acties,’ besluit Angelique.

Maatregelen voor meer woningen in de middenhuur

D66 D66 s-Hertogenbosch 03-09-2021 07:18

Ondanks dat er volop gebouwd wordt in ’s-Hertogenbosch, worden er al jaren te weinig huurwoningen opgeleverd voor middeninkomens. De afgesproken aantallen woningen uit het gemeentelijk woonbeleid worden niet gehaald. De D66-fractie pleit daarom voor rigoureuze maatregelen en vraagt het gemeentebestuur om in actie te komen. 

De woningmarkt zit op slot. Veel mensen zijn op zoek naar een woning, maar zitten op verschillende manieren klem. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar kunnen geen betaalbaar huis vinden. Huurwoningen in de vrije sector zijn te duur en hun inkomen is te laag of onregelmatig voor een hypotheek. Het betreft veelal dertigers en late twintigers. Zij wonen daarom nog lang in het ouderlijk huis, studentenhuis of scheef in een sociale huurwoning. Dit is funest voor de doorstroming op de woningmarkt. D66 vraagt al jaren aandacht in ’s-Hertogenbosch voor deze groep woningzoekenden die tussen wal en schip valt. De middenhuur is voor hen een belangrijk segment, maar daarin worden structureel minder woningen opgeleverd dan in het woonbeleid is afgesproken.

“In 2019 en 2020 zijn 100 woningen in de middenhuur opgeleverd in ’s-Hertogenbosch. Dat is slechts 6% van het totaal aantal opgeleverde woningen in die jaren, terwijl minimaal 20% de doelstelling is uit het woonbeleid. We zien de laatste tijd ook in grote woningbouwplannen, zoals recent het Gasthuiskwartier en de Rijnstraat, dat er totaal geen middenhuur is opgenomen. Dat baart ons zorgen en vraagt om rigoureuze maatregelen om het tij te keren”, aldus D66-commissielid Steven Hommersom.

De fractie wil dat woningcorporaties letterlijk de ruimte krijgen voor het bouwen van meer woningen in de middenhuur en stelt voor om te experimenteren met coöperatieve instellingen die middenhuurwoningen ontwikkelingen. Ook wil de partij een regeling waarbij verhuur van particulier woningbezit vergunningplichtig is. Zodat huurprijzen in de middenhuur gemaximeerd kunnen worden en huurders aan een inkomenstoets moeten voldoen. De D66-fractie heeft het college van B en W in schriftelijke vragen gevraagd om de mogelijkheden voor meer bouwen te benutten en over te gaan tot actie.