Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

64 documenten

Minister moet met spoedwet hitte­stress komen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-05-2020 00:00

Na de extreem warme zomer van 2019 waarin tienduizenden dieren door de hitte zijn omgekomen, beloofde landbouwminister Schouten, in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren, stappen te ondernemen om herhaling te voorkomen. Inmiddels staat de zomer van 2020 voor de deur en nog steeds ligt er geen plan van de minister. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft daarom opnieuw vragen gesteld waarin ze aandringt op een spoedwet. “Als de minister nu niet preventief ingrijpt in de Nederlandse veehouderij laat ze de dieren welbewust extra risico lopen op hittestress deze zomer. Zeker nu vanwege de coronamaatregelen de kans groter is dat dieren langer in de stallen blijven omdat slachthuizen minder dieren kunnen slachten. Ze moet nu met een spoedwet komen om herhaling van de dramatische zomer van 2019 te voorkomen”, licht Ouwehand toe. In de zomer van 2019 zijn in de Nederlandse veestallen minstens 155.000 dieren omgekomen door oververhitting. Daarnaast bezweken nog meer dieren dan gewoonlijk tijdens de transporten. Ook de minister moest constateren dat de ‘vrijwillige afspraak’ uit het Nationaal Plan om bij 35 graden of meer geen dieren meer te vervoeren lang niet door iedereen werd nagekomen. De pluimveesector bijvoorbeeld, die verreweg het grootste aantal dieren per jaar fokt en afvoert naar de slacht, bleef gewoon doorrijden bij temperaturen boven de 35 graden. “Het feit dat de minister de vrijwillige afspraak nog niet heeft omgezet in een verbod is een gemiste kans om effectief in te kunnen grijpen bij transporten boven de 35 graden”, vindt de PvdD-fractievoorzitter. Hittegolven Deskundigen voorspellen ook voor de aankomende zomer een grote kans op hittegolven. Ouwehand: “Dat maakt het risico zeer reëel dat dit jaar opnieuw grote aantallen dieren zullen stikken in stallen of vrachtwagens.” De Partij voor de Dieren pleit daarom voor: - verlaging van de snelheid in slachthuizen, zodat er minder dieren worden aangevoerd en het risico op wachtende vrachtwagens vol dieren in de hitte wordt verminderd; - regels voor maximale wachttijd bij slachthuizen; - een verbod op diertransporten boven de 35 graden; - adequate controle door NVWA; - vrije uitloop voor kippen, met beschutting en gelegenheid voor stofbaden; - vrije uitloop, met beschutting en modderbaden voor varkens; - minder dieren in de Nederlandse stallen tijdens de zomermaanden door ruim vóór de zomer fokbeperkingen in te stellen.

STER werkt mee aan boeren­bedrog door gratis zendtijd voor FDF en Agractie

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-04-2020 00:00

Met het verstrekken van gratis reclamespots aan Farmers Defence Force en Agractie werkt STER mee aan het verspreiden van desinformatie. “De spotjes zitten vol boerenbedrog”, zegt Esther Ouwehand. Ouwehand heeft ook kritiek op het feit dat de gratis zendtijd alleen beschikbaar is voor verenigingen die belangen van ondernemers vertegenwoordigen. “Waar is de gratis zendtijd voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die laten zien hoe het er écht aan toe gaat met de dieren, de natuur en de bodem die verpieteren door onze landbouw?”, vraagt zij minister Slob. STER stelt gratis zendtijd beschikbaar omdat de reclameblokken in coronatijd anders niet vol komen. Alleen brancheorganisaties en belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van ondernemers komen in aanmerking voor deze gratis zendtijd. Charitatieve instellingen die opkomen voor de belangen van dieren, natuur, het klimaat en de volksgezondheid zijn uitgesloten. “Deze maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk moeten nu dus gewoon betalen als zij in de huidige crisis corona-gerelateerde boodschappen willen uitzenden. Bijvoorbeeld over de oorzaken van deze crisis of over de gevolgen hiervan voor de dieren in de veehouderij nu de stallen overvol dreigen te raken. Dat is niet uit te leggen en in strijd met de mediawet”, vindt Ouwehand. Een van de organisaties die gebruik maakt van het gratis aanbod is Farmers Defence Force. In één van haar spotjes stelt de boerenorganisatie dat “boeren goed zorgen voor onze bodem”. Daarbij zijn varkens te zien die buiten lopen en ook geitenlammetjes die bij hun moeder liggen. Ouwehand: “In werkelijkheid raakt de Nederlandse bodem juist uitgeput door de landbouw en kan minder dan 1% van de varkens in Nederland naar buiten. Geitenlammetjes in de zuivelindustrie worden vrijwel altijd direct na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald, omdat de melk van de moedergeit wordt gebruikt voor geitenkaas en geitenmelk voor mensen. Complete desinformatie dus en het lijkt me niet tot de taakopdracht van de STER behoren die te verspreiden.” De Partij voor de Dieren vindt dat reclameboodschappen die in strijd zijn met de Reclame Code van de Reclame Code Commissie niet in aanmerking zouden mogen komen voor gratis zendtijd bij de STER. Als er gereden klachten binnenkomen bij de Nederlandse Reclame Code zou de reclamespot offline gehaald moeten worden tot er een uitspraak is van de RCC. Ook vindt de PvdD dat de STER aan charitatieve instellingen tenminste een gelijkwaardig aandeel moet geven in de verdeling van gratis zendtijd ten opzichte van commerciële organisaties.

STER werkt mee aan boeren­­bedrog door zendtijd voor FDF en Agractie

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-04-2020 00:00

Met het verstrekken van reclamespots aan Farmers Defence Force en Agractie werkt STER mee aan het verspreiden van desinformatie. “De spotjes zitten vol boerenbedrog. Niet de taakopdracht van STER om die te verspreiden, lijkt me”, zegt Esther Ouwehand, die Kamervragen heeft gesteld. De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren wil bovendien van minister Slob weten of FDF dan wel Agractie de zendtijd met korting of zelfs gratis hebben gekregen. STER stelt momenteel gratis zendtijd beschikbaar omdat de reclameblokken in coronatijd niet vol komen. Alleen brancheorganisaties en belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van ondernemers komen in aanmerking voor deze gratis zendtijd. Charitatieve instellingen die opkomen voor de belangen van dieren, natuur, het klimaat en de volksgezondheid zijn uitgesloten. “Deze maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk moeten nu dus gewoon betalen als zij in de huidige crisis corona-gerelateerde boodschappen willen uitzenden. Bijvoorbeeld over de oorzaken van deze crisis of over de gevolgen hiervan voor de dieren in de veehouderij nu de stallen overvol dreigen te raken. Dat is niet uit te leggen en in strijd met de mediawet”, vindt Ouwehand. Ook inhoudelijk heeft Ouwehand bezwaren tegen de reclames van de boerenprotestorganisaties. Farmers Defence Force stelt in één van haar spotjes dat “boeren goed zorgen voor onze bodem”. Daarbij zijn varkens te zien die buiten lopen en ook geitenlammetjes die bij hun moeder liggen. Ouwehand: “In werkelijkheid raakt de Nederlandse bodem juist uitgeput door de landbouw en kan minder dan 1% van de varkens in Nederland naar buiten. Geitenlammetjes in de zuivelindustrie worden vrijwel altijd direct na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald, omdat de melk van de moedergeit wordt gebruikt voor geitenkaas en geitenmelk voor mensen. Complete desinformatie dus en het lijkt me niet tot de taakopdracht van de STER behoren die te verspreiden.” De Partij voor de Dieren vindt dat reclameboodschappen die in strijd zijn met de Reclame Code van de Reclame Code Commissie niet in aanmerking zouden mogen komen voor (gratis) zendtijd bij de STER. Als er gereden klachten binnenkomen bij de Nederlandse Reclame Code zou de reclamespot offline gehaald moeten worden tot er een uitspraak is van de RCC. Ook vindt de PvdD dat de STER aan charitatieve instellingen tenminste een gelijkwaardig aandeel moet geven in de verdeling van gratis zendtijd ten opzichte van commerciële organisaties.

'Kom met een alom­vattend aanvalsplan om virus­uit­braken te voorkomen'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 17-04-2020 00:00

De Partij voor de Dieren vindt dat er een alomvattend aanvalsplan moet komen om virusuitbraken als corona te voorkomen. “De nietsontziende exploitatie van dieren en natuur door de mens heeft het risico op pandemieën aanzienlijk vergroot. De veehouderij moet op de schop, de ontbossing moet een halt toegeroepen worden en de handel in dieren moet worden aangepakt”, licht fractievoorzitter Esther Ouwehand in de ruim 50 Kamervragen toe die ze met haar collega’s stelde aan de ministers van Landbouw, Buitenlandse Handel en Justitie. Zo’n 75 procent van de infectieziekten van de afgelopen tien jaar zijn zoönosen, dat wil zeggen dat ze worden overgedragen van dieren op mensen. Denk aan SARS, MERS, Q-koorts, de Mexicaanse griep, HIV, ebola, zika en nu het coronavirus COVID-19. Wetenschappers, waaronder de meest vooraanstaande virologen, en de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwen al jaren dat epidemische uitbraken van zoönosen de afgelopen jaren zijn toegenomen, en zij gaven aan dat het wachten was op de volgende ontwrichtende pandemie. De milieuorganisatie van de VN (UNEP) waarschuwt dat het risico op het overspringen van ziektes van dieren op mensen wordt vergroot door de grootschalige en intensieve veehouderij, door ontbossing, door de toename van contact tussen mensen en wilde dieren, door de illegale handel in wilde dieren, het gebruik van antibiotica in de veehouderij en klimaatverandering. Veehouderij De intensieve veehouderij is een tikkende tijdbom. Door het fokken van dieren op specifieke eigenschappen (zoals snelle groei) is het afweersysteem tegen ziektes slechter geworden. Pluimveehouderijen bijvoorbeeld hebben regelmatig te maken met vogelgriepuitbraken. Zo’n vogelgriepvirus kan met enkele mutaties zo veranderen dat het gemakkelijk overdraagbaar is van mens op mens. Het is niet de vraag óf dat gebeurt, maar wannéér. Varkens worden in dit proces ‘mixing vessels’ genoemd, een soort ‘mengvaten’. Ze kunnen besmet worden door varkensgriepvirussen, vogelgriepvirussen en humane virussen. Daardoor kunnen virussen in varkens gemakkelijk muteren en evolueren. “Dit is een zeer reële dreiging voor de volksgezondheid, zeker voor Nederland als meest vee-dichte land ter wereld met het hoogste aantal kippen en varkens per vierkante kilometer”, waarschuwt Ouwehand. Ontbossing De mens heeft tegenwoordig wereldwijd meer contact met wilde dieren dan vroeger, vanwege de toenemende economische activiteiten zoals landbouw, houtkap, mijnbouw en de aanleg van infrastructuur, dorpen en steden in natuurgebieden. Door de verkleining van het leefgebied van wilde dieren zullen mens en dier elkaar steeds gemakkelijker en vaker treffen. Dat maakt het risico op het overslaan van virussen op mensen veel groter. Nederland is een van de grootste veroorzakers van wereldwijde ontbossing, omdat we de grootste importeur van veevoer (soja) en palmolie van de Europese Unie zijn. De productie hiervan leidt tot grootschalige ontbossing en het ontstaan van monoculturen in landen elders. Ouwehand: “Ons land heeft dus een extra grote verantwoordelijkheid om ontbossing een halt toe te roepen, zowel in eigen land als in het buitenland, en om zo het risico op het ontstaan van virusuitbraken te verkleinen.” Illegale handel in wilde dieren Nederland kan ook een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een virusuitbraak door de legale en illegale handel in wilde dieren, zowel op internationaal als nationaal vlak, te bestrijden. “De Rotterdamse haven en Schiphol zijn belangrijke doorvoerhavens voor de handel in wilde dieren. Nederland is daarmee een schakel in de verspreiding van zoönosen. De minister zou zich daar met spoed voor in moeten zetten in Europees en internationaal verband”, stelt Ouwehand. Zowel Nederland als Europa moeten daarnaast meer prioriteit geven aan het bestrijden van de handel in wilde dieren door te investeren in kennis en capaciteit. Ouwehand: “Interpol vraagt al geruime tijd aandacht voor het gebrek aan capaciteit voor het opsporen van de handel in wilde dieren. Daardoor is dat wat op dit moment onderschept wordt slechts het topje van de ijsberg.” Ook op beurzen en markten in Nederland is het nog altijd toegestaan om wilde en exotische dieren te verhandelen. Deze markten moeten per direct verboden worden, vindt de Partij voor de Dieren. Daarnaast wil de PvdD dat de positieflijst voor zoogdieren, reptielen en vogels flink aangescherpt moet worden, omdat in ons land veel wilde, exotische dieren nog altijd als huisdier gehouden worden.

Investeer 40 miljoen in natuur in stede­lijke gebieden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor natuur in en rond steden en dorpen. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft een voorstel ingediend voor een eenmalige investering van 40 miljoen euro in bestaande en nieuwe groengebieden zodat er voldoende bewegingsruimte wordt gerealiseerd voor alle Nederlanders, ook als zij in de stad wonen . In de eerste dagen van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus zochten veel mensen het groen in hun woonomgeving op. De vele mensen op de stranden, in de bossen en in de parken lieten zien dat voor veel Nederlanders de natuur van groot belang is. “Maar we zagen ook dat groen in en om de stad schaars is. Op smalle bospaden en in kleine stadsparken bleek het praktisch onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden van elkaar”, licht Ouwehand toe. ,,Er is te weinig groen voor de vele mensen, met name in stedelijke gebieden, om aan hun broodnodige frisse lucht en dagelijkse beweging te komen.” In het voorstel van de Partij voor de Dieren, vandaag ingediend tijdens het debat over het economische noodpakket, gaat de investering van 40 miljoen euro naar het programma Recreatie om de Stad (RodS). Sinds 2010 bouwt het kabinet de jaarlijkse rijksbijdrage van 40 miljoen euro aan deze regeling af, terwijl de verwerving en inrichting van het groen nog niet gerealiseerd is. Ook voor het beheer van bestaande recreatiegebieden lopen provincies tegen financieringsproblemen aan nu de resterende rijksbijdragen aan RodS aflopen. Ouwehand: “Door deze bezuiniging, ingezet door Henk Bleker, lopen plannen voor meer en betere natuur in en om de stad vast. Hoogste tijd om deze projecten vlot te trekken en meer natuur te creëren, zodat mensen de ruimte krijgen voor hun dagelijkse beweging en ontspanning in het groen. Dat is van vitaal belang om moeilijke tijden als deze draaglijk te houden.”

Kamer­vragen over gevolgen corona-uitbraak voor dieren in de veehou­derij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren roept de minister van landbouw op om per direct in te grijpen in de veehouderij om grote dierenwelzijnsproblemen als gevolg van de corona-uitbraak te voorkomen. Er moeten fors minder dieren worden geslacht, er moet een stop komen op (verre) internationale diertransporten en er moeten fokbeperkingen worden ingesteld om te voorkomen dat stallen overvol raken. "Niet alleen de zorgen om dierenwelzijn, maar ook de druk op werknemers in de sector, onder meer in de slachthuizen en transportbranche, neemt toe. Niet ingrijpen is onverantwoord", zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand, die Kamervragen heeft gesteld.

'Trek de beerput van de vee- en vlees­in­du­strie open'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-02-2020 00:00

Verlaag het tempo in slachthuizen, haal de bezem door toezichthouder NVWA, kom met zwaardere straffen bij overtredingen en haal de NVWA weg bij het ministerie van Landbouw. Dat en meer stelt de Partij voor de Dieren voor in het tienpuntenplan ‘Zwartboek Slacht’ dat Esther Ouwehand vandaag overhandigt aan de minister en collega-landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. “Er kan niet langer worden gewacht. Nu niet ingrijpen, is er willens en wetens voor kiezen dat talloze dieren ernstig worden mishandeld en dat ziek vlees in de schappen komt”, licht Ouwehand toe. ‘Dieren levend gekookt en gevild in Nederlandse slachthuizen’, ’Eigenaar slachthuis slaat vrouw neer bij inspectie NVWA’, ‘Dierenartsen NVWA laten export ernstig zieke dieren naar slachthuizen in België en Duitsland toe’. Al tientallen jaren komt de ene na de andere wantoestand in de Nederlandse vee- en vleessector aan het licht. Niet via de rapporten van de NVWA; die willen ons doen geloven dat het prima gesteld is met het naleven van regels voor dierenwelzijn en hygiëne in slachthuizen en veehouderijen. We zien het ware verhaal pas wanneer een journalist met een WOB-procedure geheime handhavingsrapporten opvraagt. Of wanneer een vrijwilliger als uitzendkracht bij een slachthuis of veehouder undercoverbeelden maakt. Uit deze publicaties van onderzoeksjournalisten en undercoverbeelden komt een onthutsend beeld naar voren van een uitgeklede en falende toezichthouder. Er is een grote groep dierenartsen die weigert op te treden tegen misstanden. Er is ook een groep die van hun eigen NVWA-leidinggevende opdracht krijgt om niet te handhaven. En, zoals we sinds recente undercoverbeelden uit varkensslachthuis Westfort uit IJsselstein weten, zelfs een groep die eigenhandig dieren slaat en zo actief meewerkt aan dierenmishandeling. Dierenartsen die wèl willen ingrijpen als ze zien hoe dieren worden mishandeld, krijgen te maken met agressie en intimidatie. Klokkenluiders worden overgeplaatst of zijn in het verleden zelfs vervolgd. Beerput In reactie op de beelden uit slachthuis Westfort waar varkens werden geslagen met peddels, heeft landbouwminister Carola Schouten gezegd ‘fundamenteler te willen kijken’ naar het systeem van hoge productie tegen zo laag mogelijke kosten. De Partij voor de Dieren reikt haar met het ‘tienpuntenplan voor een transparant slachtproces’ tien concrete voorstellen aan. Ouwehand: “Het is tijd om de beerput van de vee- en vleesindustrie open te trekken en hier de schijnwerper op te zetten. Fundamenteel kijken naar het lot van de honderden miljoenen dieren in de veehouderij kan alleen in vol daglicht.” Alle tien punten op een rij: 1. Verlaag de slachttempo’s, stop de perverse prikkels en de extreme efficiëntie-eisen 2. Minder dieren, minder dierenleed 3. Bezem door de NVWA: dierenmishandeling = vervolging niet handhaven of bewust meewerken aan de verziekte cultuur = ontslag managers die medewerkers de hand boven het hoofd houden = ontslag 4. Zware straffen bij overtredingen: slachthuis dicht en beroepsverbod 5. Nu niet ingrijpen is te onverantwoord: intensiveer het toezicht 6. Scherp de wet aan 7. Een parlementaire enquête naar de terugkerende misstanden 8. Haal de NVWA weg bij het ministerie van landbouw en benoem een staatssecretaris op justitie voor handhaving dierenwelzijn 9. Verbied misleidende communicatie over en reclames voor dierlijke producten 10. Transparantie: slacht is nooit diervriendelijk, laat dit zien! Maak helder wat er gebeurt met de beelden van het cameratoezicht en breng die onder de WOB Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

GroenLinks en Partij voor de Dieren presenteren initiatiefwet vuurwerkverbod | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Nederland 05-02-2020 00:00

GroenLinks en de Partij voor de Dieren presenteren vandaag de initiatiefwet voor een vuurwerkverbod. Dit doen zij de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de afgelopen jaarwisseling. De initiatiefwet regelt een verbod op de zwaardere vuurwerkcategorieën. Kindervuurwerk zoals sterretjes blijft toegestaan. De wet wordt ondersteund door diverse maatschappelijke organisaties, zoals de politiebonden, de Vogelbescherming en het Longfonds.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver: “Het kabinet komt nu met een verbod op vuurpijlen en rotjes. Dit gaat ons niet ver genoeg. Elke jaarwisseling worden hulpverleners bekogeld met vuurwerk, elk jaar vallen er meer vuurwerkslachtoffers. Dit is onacceptabel. Alleen een vuurwerkverbod kan dit stoppen. Samen met de Partij voor de Dieren komen we daarom vandaag met een initiatiefwet.”

Partij voor de Dieren fractievoorzitter Esther Ouwehand sluit zich daarbij aan: “Bij deze jaarwisseling heeft siervuurwerk voor 55 procent van de slachtoffers gezorgd. Daarnaast benadrukken verschillende burgemeesters dat een totaalverbod beter te handhaven is. Siervuurwerk draagt bovendien net zo goed bij aan lucht- en milieuvervuiling en bezorgt dieren veel angst en stress. Wat het kabinet nu voorstelt is half werk. Wij zeggen, samen met GroenLinks: doe het in één keer goed.”

De wet wordt ondersteund door diverse maatschappelijke organisaties, zoals politiebonden APB, NPB en ANPV, Equipe - vakvereniging voor politie, de Vogelbescherming, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Longfonds, het Oogfonds en het Meldpunt vuurwerkoverlast. Het Vuurwerkmanifest, de KNO-vereniging en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap steunen de initiatiefwet en blijven tegelijkertijd pleiten voor een totaalverbod.

De initiatiefwet regelt een verbod op de vuurwerkcategorieën F2 en F3. Vuurwerk in de categorie F1, zoals sterretjes, blijft wel toegestaan. In de wet worden enkele uitzonderingsgronden opgenomen: vuurwerkshows georganiseerd door gemeentes kunnen blijven bestaan.

Elk jaar lijkt meer geweld te worden gebruikt tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Ook dit jaar werden politieagenten, brandweermannen en ambulancepersoneel bekogeld met vuurwerk. In Arnhem kwamen een vader en zijn zoontje om nadat vuurwerk dat door tieners was aangestoken leidde tot brand in hun flat.

Uit een recente enquête van I&O Research blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod is. Ook andere landen kennen al een verbod. In Ierland, Griekenland, Cyprus, Roemenië, Canada en Noord-Australië is het verkopen aan en afsteken voor door consumenten verboden.

Misstanden in slachthuis 'bewust' vlees

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 31-01-2020 00:00

RTL Nieuws bracht vanochtend beelden naar buiten van mishandelingen van varkens in slachthuis Westfort in IJsselstijn. Westfort zegt producent van 'bewust' vlees te zijn: biologisch vlees en vlees met Beter Leven Keurmerk. De Partij voor de Dieren roept de minister Schouten op tot hard ingrijpen. Op de beelden is te zien dat varkens hardhandig uit vrachtwagens geslagen worden, dat kreupele varkens aan hun staart worden getrokken en zieke dieren worden opgejaagd. Op enkele beelden staan dierenartsen van de NVWA gewoon toe te kijken als de varkens worden geslagen. Soms is te zien dat de dierenartsen van de NVWA zelf ook met de peddel varkens slaan. Esther Ouwehand: “Dit is volstrekt bizar. Ik zal minister Schouten opnieuw op het matje roepen. Ze moet nu ingrijpen. Wat ons betreft moet grondig de bezem door de NVWA. Schouten faalt in haar aanpak om de NVWA op orde te krijgen. Onderzoek heeft onlangs weer bevestigd dat er bij de NVWA dierenartsen werken die nog nooit hebben gehandhaafd en dat ook niet van plan zijn. Ze weigeren om hierbij in te grijpen of boetes uit te delen. Maar NVWA-dierenartsen die zelf de dieren slaan, is een nieuw dieptepunt. Walgelijk. Deze NVWA’er moet direct worden ontslagen.” Ook bevestigen deze beelden nogmaals: of een varken nou komt van een gangbaar bedrijf of een bedrijf met een biologisch of Beter Leven keurmerk: allemaal komen ze op dezelfde ellendige manier aan hun einde. De minister heeft in reactie op het nieuws aangegeven dat ze - eindelijk - de slachtsnelheid omlaag wil brengen, waar de Partij voor de Dieren al jaren voor pleit. Dat is een goede stap, maar veel zal afhangen van de uitvoering. Om echt iets te kunnen veranderen, moet het aantal dieren dat wordt geslacht in Nederland minstens met de helft teruggebracht. Ouwehand: “Deze beelden komen van een groot slachthuis, met permanent NVWA-toezicht en ook nog cameratoezicht. En nog doen zich dit soort situaties voor. Het enige dat helpt, is het aantal dieren dat wordt geslacht in Nederland minstens met de helft terugbrengen. Met slachttempo’s van 650 varkens per uur in één slachthuis en 642 miljoen dieren die per jaar in Nederland worden geslacht, is het onmogelijk om ernstige misstanden op het gebied van dierenwelzijn en hygiëne te voorkomen. Als je niet normaal kan handhaven, moet je de slacht stilleggen, heb ik al vaker tegen de minister gezegd. Anders kies je er willens en wetens voor dat talloze dieren ernstig worden mishandeld en dat ziek vlees in de schappen komt.”

Hoor­zitting vuurwerk in Tweede Kamer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks Nederland 15-01-2020 00:00

Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat er een hoorzitting komt in de Tweede Kamer met deskundigen over vuurwerk. “Het kabinet heeft aangegeven de komende weken met experts in gesprek te gaan om in februari met een plan te komen. Het is belangrijk dat ook de Kamerleden zich goed door deskundigen laten informeren over de gevaren van alle soorten vuurwerk”, zegt Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Het streven is de hoorzitting in de eerste helft van februari te laten plaatsvinden. Mede onder invloed van pleidooien door verschillende burgemeesters met een diverse politieke achtergrond tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor een verbod op knalvuurwerk en ‘gevaarlijk’ siervuurwerk. “Over die gevaren van siervuurwerk is bij sommige partijen onduidelijkheid”, merkt Ouwehand. “Daarom is het van belang om met een groot aantal ervaringsdeskundigen van gedachten te wisselen. Over de positie van hulpverleners, de aard van ongelukken met vuurwerk, de visie van artsen, de positie van slachtoffers en de effecten op de handhaving.” Wat de Partij voor de Dieren betreft komt er een definitieve klap op de vuurpijl: een volledig verbod op consumentenvuurwerk. Ouwehand: “Ook siervuurwerk kan zeer gevaarlijk zijn. Bij deze jaarwisseling heeft siervuurwerk voor 55 procent van de slachtoffers gezorgd. Daarnaast benadrukken verschillende burgemeesters dat een totaalverbod beter te handhaven is. Bovendien draagt ook siervuurwerk bij aan lucht- en milieuvervuiling en bezorgt het dieren veel angst en stress. Een meerderheid van de Nederlanders is daarom al om. Nu het kabinet nog.” Totaalverbod Al in januari 2008 pleitte de Partij voor de Dieren tijdens het AO Vuurwerk voor het invoeren van een totaalverbod op particulier vuurwerk. En ook in 2012 en 2015 nam de PvdD-fractie het initiatief voor hoorzittingen over vuurwerk. Lees hier meer: - https://www.partijvoordedieren... - https://www.partijvoordedieren...