Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

12 documenten

Solidariteit maakt het uitgaansleven veiliger | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 27-07-2020 00:00

Het wordt weer drukker in het Groningse uitgaansleven, ondanks dat er nog steeds coronamaatregelen gelden in de horeca. GroenLinks vindt dat er samen met alle betrokken partijen naar de maatregelen gekeken moet worden en dat ondernemers het uitgaanspubliek onderling goed moeten verspreiden.

Het moet de prioriteit zijn dat de veiligheid in het uitgaansleven wordt gewaarborgd. GroenLinks is blij dat dit al in samenwerking met ondernemers en boa's wordt gedaan. Toch zouden ook omwonenden, bezoekers van de binnenstad en andere inwoners van Groningen hierbij betrokken moeten worden. Handhaving zal hier zeker een belangrijke rol moeten spelen, maar met handhaving alleen is het niet op te lossen.

“Ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die vanuit hun perspectief als bezoeker van het uitgaansleven of als inwoner van Groningen ook goede ideeën hebben over hoe we dit samen veilig moeten regelen. Eerder vroeg ik de gemeente daar al actiever iets mee te doen en ik vind nog steeds dat dat nodig is. Want, we zitten nog steeds in een hele extreme situatie ook al voelt het op veel plekken best weer normaal. En als alles weer normaal voelt, zijn mensen veel eerder geneigd zich weer als vanouds te gedragen. Duidelijkheid, hele goede communicatie, maar vooral ook gezamenlijkheid hebben we nodig om uitgaan op een veilige manier vorm te geven”

 

- Mirjam Wijnja

Het is van groot belang dat we, ook in Groningen, oppassen voor een tweede golf van coronabesmettingen. Berichtgeving over besmettingen in Groningen geven echter een erg optimistisch beeld weer. De risico's hier zijn lager dan elders in het land. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar we moeten er niet laks door worden. Dat brengt namelijk weer nieuwe risico's met zich mee - niet in de laatste plaats het feit dat het medisch personeel helemaal nog niet klaar is om een tweede golf op te vangen. Zij hebben ruimte en tijd nodig om te herstellen van het slopende werk van de eerste golf en wij moeten er als samenleving voor zorgen dat ze die ruimte krijgen. Dat is de solidariteit die we met elkaar moeten organiseren.

Toen de maatregelen voor de horeca in juni versoepeld werden was erg duidelijk wat wel en niet mocht. Hierdoor kon de horeca binnen de regels haar werk uitvoeren. Inmiddels is er echter een soort collectief misverstand dat de regels niet meer écht gelden. Mensen zoeken elkaar weer in grote groepen op, er wordt minder afstand gehouden en klachten zijn geen aanleiding meer om lang thuis te zitten. Hierdoor kan een ondernemer die haar klanten hierop aanspreekt al gauw worden neergezet als iemand die zeurt. Niks houdt bezoekers vervolgens tegen om naar een kroeg te gaan waar alles wel mag.

Hierom is het belangrijk dat overal dezelfde regels geleden. Ondernemers die zich aan de regels houden moeten niet de dupe worden van een samenleving die de regels minder serieus neemt.

Er is meer dan genoeg ruimte in het Groningse uitgaansleven. Wat GroenLinks betreft hoeft er dus niet meer terrasruimte bij dan er al gemaakt is. In plaats daarvan moeten bezoekers zich, ook met het oog op de maatregelen, beter verspreiden en elkaar niet massaal in grote groepen opzoeken. Dat is het slechtste wat we kunnen doen.

Een goede aanpak van corona in het uitgaansleven draait om solidariteit. Als een kroeg te vol wordt kan je een collega-ondernemer blij maken door nieuwe aanloop door te sturen. Zo verspreiden we uitgaanders in Groningen, houden we het veilig en voorkomen we een tweede golf.

Wethouder Mattias Gijsbertsen kondigt zijn vertrek aan | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 05-02-2020 00:00

In de loop van april 2020 gaat onze wethouder Mattias Gijsbertsen Groningen verlaten voor een nieuwe baan. Mattias heeft zich jarenlang met hart en ziel voor de gemeente Groningen ingezet namens GroenLinks. Meer dan 14 jaar in de gemeentepolitiek waarvan 6 jaar als wethouder.

“Mattias is voor GroenLinks twee keer lijsttrekker geweest. Hij was fractievoorzitter en het is zijn persoonlijke verdienste dat GroenLinks toetrad tot het college in 2014. Daarna is hij jarenlang succesvol wethouder geweest, is hij loco-burgemeester en was hij formateur van dit college. De lijst met dingen die hij voor GroenLinks en de inwoners van Groningen betekend heeft is ontzettend lang en daar ben ik hem zeer dankbaar voor”, aldus Mirjam Wijnja, fractievoorzitter van GroenLinks Groningen.

Als wethouder heeft Mattias een aantal belangrijke zaken bereikt voor de Groningers. Verbetering van de geboortezorg met Kansrijke Start en De Rookvrije Generatie zijn daar voorbeelden van. Maar ook de aanleg van een duurzaam warmtenet ten behoeve van 10.000 corporatiewoningen en kennisinstellingen. Een innovatief en complex project dat ondanks forse tegenslag nu succesvol ten uitvoer wordt gelegd. Het werk dat Mattias verzette rondom de sociale zekerheid met bijvoorbeeld Bijstand op Maat, waarin vertrouwen in mensen centraal staat. De inzet van Mattias in en rondom het sociaal domein, een belangrijk dossier de afgelopen jaren, is enorm geweest. Daarbij heeft hij een belangrijke rol vervuld in de regio en landelijk op het gebied van de jeugdzorg in het algemeen en met name bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is dan ook geweldig dat hij zich de komende tijd kan blijven inzetten voor die laatste twee thema’s als directeur van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Het vertrek van Mattias betekent voor GroenLinks Groningen dat we op zoek gaan naar een nieuwe wethouder die namens ons zal toetreden tot het College. We starten binnenkort onze door de fractie en het bestuur vastgelegde werkwijze om te komen tot de voordracht van een kandidaat-wethouder om Mattias op te volgen na zijn vertrek.

We gaan Mattias zijn kennis, ervaring, enorme inzet en betrokkenheid missen en danken Mattias voor alles dat hij heeft gedaan en betekend voor de inwoners van Groningen en voor GroenLinks en wij wensen hem heel veel geluk en plezier in de nieuwe fase die hij ingaat.

 

Afke Bodewits, voorzitter GroenLinks Groningen

Mirjam Wijnja, fractievoorzitter GroenLinks Groningen

GroenLinks wil verbod op consumentenvuurwerk | Groningen

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Groningen 07-01-2020 00:00

Oud & Nieuw, het heet een feest te zijn. Maar wat is er eigenlijk feestelijk aan overlast, verslechtering van luchtkwaliteit, brandgevaar, de angst en de stress bij mens en dier, maar ook het toenemende aantal geweldsincidenten in de richting van hulpverleners?

GroenLinks fractievoorzitter Mirjam Wijnja wijst erop dat politie, brandweer burgemeesters, oogartsen en experts al enige tijd pleiten voor het invoeren van een totaal of gedeeltelijk verbod op consumentenvuurwerk en dat de publieke opinie zich meer en meer achter hen schaart.

Voor GroenLinks, de Partij voor de Dieren en Student en Stad in de gemeenteraad is de maat inmiddels meer dan vol. De fracties hebben het stadsbestuur gevraagd naar de schade dit jaar en dringen aan op actie om een eind te maken aan deze jaarlijkse dag van complete normloosheid.

Begroting 2020: kunst- en vliegwerk | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 15-11-2019 00:00

Het gemeentebestuur is er in geslaagd een sluitende begroting door de raad te loodsen, maar daar kwam het nodige kunst- en vliegwerk aan te pas. Op de 200 miljoen beïnvloedbare uitgaven moest meer dan 35 miljoen worden bezuinigd en dat gaat niet zonder pijn. Wel is zo goed mogelijk geprobeerd om daarbij de mensen die het toch al moeilijk hebben te ontzien.

GroenLinks fractievoorzitter Mirjam Wijnja wees er op dat de tekorten vooral een gevolg zijn van het feit dat de gemeente onvoldoende geld krijgt voor de taken die zij van het rijk moet uitvoeren. De zorg, met name de jeugdzorg, en de uitkeringen vergen vele miljoenen meer dan het rijk beschikbaar stelt. Niettemin wist Jasper Been, financieel specialist van de fractie, nog wat lucht te vinden in de begroting, waardoor de scherpste randjes er afgeslepen konden worden. Zo is alsnog geld geregeld om minima in staat te stellen met de energietransitie mee te doen en is ook de schaapskudde voor Groningen behouden.

"Over de schutting" | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 06-11-2019 00:00

Komende woensdag debatteert de gemeenteraad over de begroting voor 2020. De gemeente staat voor een fikse bezuinigingsopdracht. Fractievoorzitter Mirjam Wijnja schreef voorafgaand aan het debat hierover het volgende:

"De gemeente Groningen staat voor een aantal grote uitdagingen. Zo moeten we ervoor zorgen dat er voor iedereen plek is om te kunnen wonen en dat de openbare ruimte toegankelijk blijft terwijl het steeds drukker wordt. Ook willen we in 2035 Co2 neutraal zijn en de tegenstellingen tussen arm en rijk steeds meer verkleinen.

Helaas wordt het gemeenten vrijwel onmogelijk gemaakt om deze problemen op te lossen. Het Rijk heeft allerlei zorgtaken over de schutting gegooid maar is het geld daarvoor vergeten. We hebben hierdoor een groot tekort. 

Door deze keuzes uit Den Haag zitten we nu in een schrijnende situatie: de grote problemen van deze gemeente kunnen minder snel of niet worden opgelost, omdat er anders bijvoorbeeld wachtlijsten ontstaan in de jeugdzorg. 

We moeten dus bezuinigen, ook op dingen die voor GroenLinks pijnlijk zijn. We doen bijvoorbeeld een stap terug in het verduurzamen van wijken. Maar we zijn  tevreden met wat we overeind kunnen houden. We bezuinigen niet op de meest kwetsbare mensen. We blijven armoede tegengaan en alle tekorten in de jeugdzorg worden aangevuld. We blijven investeren in cultuur, sluiten geen zwembaden en bibliotheken en we blijven investeren in het vergroenen van wijken en dorpen.

Zo blijven we effectief de uitdaging aan gaan om Groningen een groenere, socialere en eerlijkere gemeente te maken."

-Mirjam Wijnja

Mogelijk volgend jaar centrale vuurwerkshow met Oud en Nieuw | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 04-07-2019 00:00

Het aantal klachten over de overlast van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw neemt toe en wordt steeds breder geuit. En steeds luider klinkt de kritiek op hoe de overheid hiermee omgaat.

En dat is logisch meent GroenLinks fractievoorzitter Mirjam Wijnja: “Het is heel raar dat we met elkaar toestaan dat er in zo’n korte periode zoveel schade wordt veroorzaakt en zoveel mensen slachtoffer worden door iets wat een feest van en voor iedereen hoort te zijn. Ik ben er positief over dat we in Groningen nu een stap in de goede richting doen. Een centrale vuurwerkshow kan een belangrijk onderdeel worden van een jaarwisseling die veilig en leuk is voor al onze inwoners”.

Het feit dat nu de norm is om als consument vuurwerk af te steken, wil niet zeggen dat dat een goed idee is, of dat we het niet anders zouden moeten vieren. Wijnja: “Het klopt dat het tijd kost om grote veranderingen te bewerkstelligen, maar een progressieve gemeente als Groningen hoort wat GroenLinks betreft voortvarend te werk te gaan in het verbeteren van hoe we onze feesten vieren, zeker als het Rijk dat verzuimt. Het onderzoek dat hiernaar op ons voorstel is gedaan, geeft ons weer aanknopingspunten om dat in Groningen te bereiken”.

Mogelijk grote centrale vuurwerkshow bij stationsgebied | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 04-07-2019 00:00

GroenLinks diende eerder een motie in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een vuurwerkshow in Groningen. Uitgangspunt is het terugdringen van de overlast in de wijken tijdens oud en nieuw.

Dat onderzoek is nu uitgevoerd en hieruit blijkt dat de meest geschikte plek voor een centrale vuurwerkshow bij de jaarwisseling het stationsgebied rond het Groninger Museum is.

Gezien de lange voorbereidingstijd is het praktisch gezien niet meer mogelijk om voor de komende jaarwisseling. Op z’n vroegst kan de show plaatsvinden bij de jaarwisseling van 2020/2021. Wel is er de centrale vuurwerkshow in Ten Boer.

Het aantal klachten over de overlast van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw neemt toe en wordt steeds breder geuit. En steeds luider klinkt de kritiek op hoe de overheid hiermee omgaat.

En dat is logisch meent GroenLinks fractievoorzitter Mirjam Wijnja:

“Het is heel raar dat we met elkaar toestaan dat er in zo’n korte periode zoveel schade wordt veroorzaakt en zoveel mensen slachtoffer worden door iets wat een feest van en voor iedereen hoort te zijn. Ik ben er positief over dat we in Groningen nu een stap in de goede richting doen. Een centrale vuurwerkshow kan een belangrijk onderdeel worden van een jaarwisseling die veilig en leuk is voor al onze inwoners."

Het feit dat nu de norm is om als consument vuurwerk af te steken, wil niet zeggen dat dat een goed idee is, of dat we het niet anders zouden moeten vieren.

Wijnja:

“Het klopt dat het tijd kost om grote veranderingen te bewerkstelligen, maar een progressieve gemeente als Groningen hoort wat GroenLinks betreft voortvarend te werk te gaan in het verbeteren van hoe we onze feesten vieren, zeker als het Rijk dat verzuimt. Het onderzoek dat hiernaar op ons voorstel is gedaan, geeft ons weer aanknopingspunten om dat in Groningen te bereiken."
“Het is heel raar dat we met elkaar toestaan dat er in zo’n korte periode zoveel schade wordt veroorzaakt en zoveel mensen slachtoffer worden door iets wat een feest van en voor iedereen hoort te zijn. Ik ben er positief over dat we in Groningen nu een stap in de goede richting doen. Een centrale vuurwerkshow kan een belangrijk onderdeel worden van een jaarwisseling die veilig en leuk is voor al onze inwoners."

Het feit dat nu de norm is om als consument vuurwerk af te steken, wil niet zeggen dat dat een goed idee is, of dat we het niet anders zouden moeten vieren.

Wijnja:

“Het klopt dat het tijd kost om grote veranderingen te bewerkstelligen, maar een progressieve gemeente als Groningen hoort wat GroenLinks betreft voortvarend te werk te gaan in het verbeteren van hoe we onze feesten vieren, zeker als het Rijk dat verzuimt. Het onderzoek dat hiernaar op ons voorstel is gedaan, geeft ons weer aanknopingspunten om dat in Groningen te bereiken."

Begrotingsbehandeling 2019 | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 22-05-2019 00:00

Woensdag 22 mei behandelde de gemeenteraad van Groningen de begroting van 2019 in de zogenaamde begrotingsraad: de algemene politiek beschouwingen van Groningen.

Namens GroenLinks voerde Mirjam Wijnja het woord. Lees hier haar complete woordvoering. Ook diende GroenLinks drie moties in (zie downloadlink onder aan dit bericht). Deze moties werden alledrie aangenomen.

Je kunt het hele debat hier terugkijken. De begroting zelf vind je hier.

Eerder schreef Mirjam naar aanleding van de begrotingsbehandeling al onderstaande column in de gezinsbode:

 

Duurzaamheid en leefklimaat

Dat ik deze tekst open door over duurzaamheid te beginnen, zal geen verrassing zijn. Daar ligt in alles de prioriteit van GroenLinks. Het duurzaam verbeteren van het leefklimaat voor alle inwoners van de gemeente Groningen.

Dat is een mooie zin, maar wat betekent het eigenlijk?  Het huis waarin je woont, de buurt waarin je kinderen opgroeien, het werk dat je doet, je inkomsten, hoe je van a naar b reist, de lucht die je inademt, de zorg die je ontvangt. Verschillende onderdelen van ons leven samen vormen ons leefklimaat.

GroenLinks kiest voor groene, eerlijke en duurzame oplossingen voor al die onderdelen. Want uiteindelijk wordt iedereen in onze gemeente daar beter van.

Politiek gaat voor mij niet alleen over het werken aan oplossingen voor vandaag. Het gaat ook over keuzes die zorgen voor een schone en leefbare gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom is het nu tegengaan van klimaatverandering zo belangrijk. Een thema dat gelukkig veel mensen belangrijk vinden. In Groningen gaan we samen aan de slag om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is ook waar duurzaamheid over gaat. Durf je vandaag keuzes te maken die ons nu verder helpen, maar waar ook onze inwoners over 50 jaar van profiteren?

Ons antwoord op die vraag is: ‘Jazeker.’

Mirjam Wijnja Fractievoorzitter GroenLinks Groningen

Duurzaamheid en leefklimaat

Dat ik deze tekst open door over duurzaamheid te beginnen, zal geen verrassing zijn. Daar ligt in alles de prioriteit van GroenLinks. Het duurzaam verbeteren van het leefklimaat voor alle inwoners van de gemeente Groningen.

Dat is een mooie zin, maar wat betekent het eigenlijk?  Het huis waarin je woont, de buurt waarin je kinderen opgroeien, het werk dat je doet, je inkomsten, hoe je van a naar b reist, de lucht die je inademt, de zorg die je ontvangt. Verschillende onderdelen van ons leven samen vormen ons leefklimaat.

GroenLinks kiest voor groene, eerlijke en duurzame oplossingen voor al die onderdelen. Want uiteindelijk wordt iedereen in onze gemeente daar beter van.

Politiek gaat voor mij niet alleen over het werken aan oplossingen voor vandaag. Het gaat ook over keuzes die zorgen voor een schone en leefbare gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom is het nu tegengaan van klimaatverandering zo belangrijk. Een thema dat gelukkig veel mensen belangrijk vinden. In Groningen gaan we samen aan de slag om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is ook waar duurzaamheid over gaat. Durf je vandaag keuzes te maken die ons nu verder helpen, maar waar ook onze inwoners over 50 jaar van profiteren?

Ons antwoord op die vraag is: ‘Jazeker.’

Mirjam Wijnja Fractievoorzitter GroenLinks Groningen

Nieuwe Burgemeester gezocht | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 27-03-2019 00:00

Tijdens een extra raadsvergadering stelde de Groningse gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. Dat betekent dat de vacature open kan worden gesteld. Dat gebeurt maandag 25 maart 2019. Vanaf dan kan iedereen die burgemeester van Groningen wil worden solliciteren. Daar hebben belangstellenden drie weken de tijd voor.

In de profielschets staat wat voor soort burgemeester Groningen zoekt. Welke vaardigheden en eigenschappen moet zij/hij hebben? Zij/hij, zo staat het ook in de profielschets. De zogeheten vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gebruikt de profielschets voor de sollicitatiegesprekken met de kandidaten. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van alle 12 politieke partijen in de gemeenteraad.

 

Zij/hij “Om de beste burgemeester van Groningen te kunnen vinden, moet je beginnen met een goede profielschets”, zei GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja. Zij is voorzitter van de vertrouwenscommissie. Een aantal van de genoemde vaardigheden en eigenschappen uit de profielschets: tussen de mensen staan, ruime bestuurlijke ervaring, empathisch, natuurlijk overwicht, energieke doorpakker.

De inwoners hebben over de profielschets kunnen meedenken. Uit deze inwonersraadpleging is gebleken dat er nadrukkelijk om een vrouw als nieuwe burgemeester wordt gevraagd. “De vertrouwenscommissie had hier al nadrukkelijk aandacht voor gevraagd door het te hebben over zij/hij waar het de burgemeester betreft”, aldus Wijnja. Zij bedankte de inwoners die op de profielschets hebben gereageerd.

Commissaris van de Koning René Paas zei te hopen op een “rijke oogst” aan sollicitanten. “Veel sterke kandidaten, want Groningen verdient de beste burgemeester die we kunnen krijgen.” De praktijk is wel, voegde hij daaraan toe: hoe groter de gemeente, hoe bescheidener het aantal sollicitanten. En Groningen is een “flinke gemeente” geworden, zei hij. “Eén van de grootste van Nederland.”

Paas kondigde aan tijdens het proces in ieder geval niets bekend te maken over de politieke kleur van de sollicitanten om “slimme zoekers” niet te veel houvast te geven. “Het is discreet en dat moet het blijven.” Hij twijfelt nog met informatie geven over man of vrouw. Hij benadrukte het belang van geheimhouding. “U begrijpt dat de kans ontzettend afneemt dat mensen solliciteren als er kans is op lekkerij.”

Hoofdprijs Paas zei de profielschets ingetogen en bescheiden te vinden waar het gaat om de beschrijving van de gemeente Groningen. “Groningen heeft ongelofelijk veel te bieden, niet alleen voor de inwoners, ook voor de nieuwe burgervader of burgermoeder. Het is echt de hoofdprijs als je nieuwe burgemeester van Groningen mag worden. Dan ben je een enorme geluksvogel.”

Paas reageerde op een aantal punten uit de profielschets zoals de rol van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hij was kritisch over de passage ‘De burgemeester heeft visie op veiligheid’. “Ik ben bang dat dat het halve werk is.” Een burgemeester moet ook op beslissende momenten daadkrachtig en doortastend zijn. “Ik gun Groningen een burgemeester die van wanten weet.”

Paas wenste de Groningse raad succes bij het vinden van ‘de beste burgemeester van Groningen’. “Want Groningen verdient een formidabele burgemeester.” De Commissaris van de Koning zei dat als alles volgens plan verloopt de benoeming van de nieuwe burgemeester nog voor de zomervakantie rond is

Zij/hij “Om de beste burgemeester van Groningen te kunnen vinden, moet je beginnen met een goede profielschets”, zei GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja. Zij is voorzitter van de vertrouwenscommissie. Een aantal van de genoemde vaardigheden en eigenschappen uit de profielschets: tussen de mensen staan, ruime bestuurlijke ervaring, empathisch, natuurlijk overwicht, energieke doorpakker.

De inwoners hebben over de profielschets kunnen meedenken. Uit deze inwonersraadpleging is gebleken dat er nadrukkelijk om een vrouw als nieuwe burgemeester wordt gevraagd. “De vertrouwenscommissie had hier al nadrukkelijk aandacht voor gevraagd door het te hebben over zij/hij waar het de burgemeester betreft”, aldus Wijnja. Zij bedankte de inwoners die op de profielschets hebben gereageerd.

Commissaris van de Koning René Paas zei te hopen op een “rijke oogst” aan sollicitanten. “Veel sterke kandidaten, want Groningen verdient de beste burgemeester die we kunnen krijgen.” De praktijk is wel, voegde hij daaraan toe: hoe groter de gemeente, hoe bescheidener het aantal sollicitanten. En Groningen is een “flinke gemeente” geworden, zei hij. “Eén van de grootste van Nederland.”

Paas kondigde aan tijdens het proces in ieder geval niets bekend te maken over de politieke kleur van de sollicitanten om “slimme zoekers” niet te veel houvast te geven. “Het is discreet en dat moet het blijven.” Hij twijfelt nog met informatie geven over man of vrouw. Hij benadrukte het belang van geheimhouding. “U begrijpt dat de kans ontzettend afneemt dat mensen solliciteren als er kans is op lekkerij.”

Hoofdprijs Paas zei de profielschets ingetogen en bescheiden te vinden waar het gaat om de beschrijving van de gemeente Groningen. “Groningen heeft ongelofelijk veel te bieden, niet alleen voor de inwoners, ook voor de nieuwe burgervader of burgermoeder. Het is echt de hoofdprijs als je nieuwe burgemeester van Groningen mag worden. Dan ben je een enorme geluksvogel.”

Paas reageerde op een aantal punten uit de profielschets zoals de rol van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hij was kritisch over de passage ‘De burgemeester heeft visie op veiligheid’. “Ik ben bang dat dat het halve werk is.” Een burgemeester moet ook op beslissende momenten daadkrachtig en doortastend zijn. “Ik gun Groningen een burgemeester die van wanten weet.”

Paas wenste de Groningse raad succes bij het vinden van ‘de beste burgemeester van Groningen’. “Want Groningen verdient een formidabele burgemeester.” De Commissaris van de Koning zei dat als alles volgens plan verloopt de benoeming van de nieuwe burgemeester nog voor de zomervakantie rond is

Raad akkoord met profielschets burgemeester | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 20-03-2019 00:00

Tijdens een extra raadsvergadering stelde de Groningse gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. Dat betekent dat de vacature open kan worden gesteld. Dat gebeurt maandag 25 maart 2019. Vanaf dan kan iedereen die burgemeester van Groningen wil worden solliciteren. Daar hebben belangstellenden drie weken de tijd voor.

In de profielschets staat wat voor soort burgemeester Groningen zoekt. Welke vaardigheden en eigenschappen moet zij/hij hebben? Zij/hij, zo staat het ook in de profielschets. De zogeheten vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gebruikt de profielschets voor de sollicitatiegesprekken met de kandidaten. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van alle 12 politieke partijen in de gemeenteraad.

Zij/hij “Om de beste burgemeester van Groningen te kunnen vinden, moet je beginnen met een goede profielschets”, zei GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja. Zij is voorzitter van de vertrouwenscommissie. Een aantal van de genoemde vaardigheden en eigenschappen uit de profielschets: tussen de mensen staan, ruime bestuurlijke ervaring, empathisch, natuurlijk overwicht, energieke doorpakker.

De inwoners hebben over de profielschets kunnen meedenken. Uit deze inwonersraadpleging is gebleken dat er nadrukkelijk om een vrouw als nieuwe burgemeester wordt gevraagd. “De vertrouwenscommissie had hier al nadrukkelijk aandacht voor gevraagd door het te hebben over zij/hij waar het de burgemeester betreft”, aldus Wijnja. Zij bedankte de inwoners die op de profielschets hebben gereageerd.

Commissaris van de Koning René Paas zei te hopen op een “rijke oogst” aan sollicitanten. “Veel sterke kandidaten, want Groningen verdient de beste burgemeester die we kunnen krijgen.” De praktijk is wel, voegde hij daaraan toe: hoe groter de gemeente, hoe bescheidener het aantal sollicitanten. En Groningen is een “flinke gemeente” geworden, zei hij. “Eén van de grootste van Nederland.”

Paas kondigde aan tijdens het proces in ieder geval niets bekend te maken over de politieke kleur van de sollicitanten om “slimme zoekers” niet te veel houvast te geven. “Het is discreet en dat moet het blijven.” Hij twijfelt nog met informatie geven over man of vrouw. Hij benadrukte het belang van geheimhouding. “U begrijpt dat de kans ontzettend afneemt dat mensen solliciteren als er kans is op lekkerij.”

Hoofdprijs Paas zei de profielschets ingetogen en bescheiden te vinden waar het gaat om de beschrijving van de gemeente Groningen. “Groningen heeft ongelofelijk veel te bieden, niet alleen voor de inwoners, ook voor de nieuwe burgervader of burgermoeder. Het is echt de hoofdprijs als je nieuwe burgemeester van Groningen mag worden. Dan ben je een enorme geluksvogel.”

Paas reageerde op een aantal punten uit de profielschets zoals de rol van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hij was kritisch over de passage ‘De burgemeester heeft visie op veiligheid’. “Ik ben bang dat dat het halve werk is.” Een burgemeester moet ook op beslissende momenten daadkrachtig en doortastend zijn. “Ik gun Groningen een burgemeester die van wanten weet.”

Paas wenste de Groningse raad succes bij het vinden van ‘de beste burgemeester van Groningen’. “Want Groningen verdient een formidabele burgemeester.” De Commissaris van de Koning zei dat als alles volgens plan verloopt de benoeming van de nieuwe burgemeester nog voor de zomervakantie rond is.