Nieuws van DURF over VVD inzichtelijk

2 documenten

DURF: Mooie resultaten bij de ...

DURF DURF VVD Katwijk 16-11-2018 16:00

DURF: Mooie resultaten bij de Algemene Beschouwingen! De eerste algemene beschouwingen waren voor ons gelijk een lange zit; maar liefst 11 uur duurde de vergadering. DURF heeft in haar spreektekst de focus gelegd op het belang van de betaalbaarheid van verduurzaming, het leefbaarheidsgevoel in onze wijken, het verbeteren van de integratie, de bestrijding van eenzaamheid en meer democratisering. Ook waren er diverse moties door ons ingediend die te maken hadden met deze onderwerpen. Allereerst heeft onze motie over de betaalbaarheid van de energietransitie het gehaald. DURF vindt dat in de nieuwe duurzaamheidsagenda ook een gemeentelijke visie betreffende de betaalbaarheid moet zijn opgenomen. Dit zorgt ervoor dat er meer zekerheid gaat komen over het kostenplaatje voor de huishoudens in Katwijk. Ook heeft onze motie voor een digitale tool om mensen met schulden online te kunnen laten budgetteren een meerderheid behaald. Dit kan veel mensen in onze gemeente erg helpen en zorgt er voor dat mensen met schulden die zich niet durven te melden nu anoniem kunnen worden geholpen met budgetteren. Verder is een gezamenlijke motie van onder andere DURF met betrekking tot eenzaamheidsbestrijding bijna unaniem aangenomen door de raad. Er wordt nu met verschillende organisaties gewerkt aan een actieplan om eenzaamheid op verschillende manieren tegen te kunnen gaan. Wij zijn hier erg blij mee, aangezien eenzaamheid een groeiend probleem is onder ouderen en jongeren mensen binnen onze gemeenten. Het was overigens fijn dat de eerdergenoemde moties op bijna unanieme steun konden rekenen, alleen de VVD was enkel in alle drie de gevallen tegen. De motie om een onderzoek te verrichten naar het afschaffen van voorrang voor statushouders voor een woning heeft het helaas niet gehaald. Veel partijen steunden ons verzoek (in totaal 15 zetels) maar helaas was dat net niet genoeg voor een meerderheid. Iedere partij mag dit natuurlijk voor zichzelf bepalen, maar het verbaasden ons dat de partijen die eerder in de stemwijzer hadden ingevuld dat er geen voorrang mag worden verleend nu plotseling tegen stemden (waaronder de VVD). Dit is extra zuur, omdat als iedereen zich had gehouden aan het eerder ingenomen standpunt er wel een meerderheid voor het voorstel was geweest. Een gemiste kans. Ook hebben de moties over het online verspreiden van de raadsbeelden en de regionale ombudsman hebben het helaas niet gehaald. Wij hebben echter het idee dat over die twee moties en de voorrang voor statushouders nog niet het laatste woord is gesproken.

DURF: Motie nachtelijk vervoer in ...

DURF DURF D66 VVD Katwijk 09-11-2018 16:00

DURF: Motie nachtelijk vervoer in Teylingen aangenomen! In Teylingen is gisteravond een motie aangenomen die het college oproept om binnen Holland Rijnland het gesprek aan te gaan over de mogelijkheid voor een nachtelijk vervoersnet. Wij willen D66 en de VVD Teylingen van harte feliciteren met dat resultaat en het kan worden gezien als een voorbeeld voor de regio. DURF pleit al geruime tijd om te kiezen voor een nachtbus vanuit Leiden die door de regio rijdt. Dit heeft niet enkel voordelen voor jonge mensen die bijvoorbeeld in de regio zijn gaan stappen, maar biedt bovenal voordelen voor mensen die late diensten hebben. Ook zorgen we er daarmee voor dat ons OV-netwerk aansluiting vindt op die van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Als je in Den Haag, Leiden of Amsterdam later naar de bioscoop gaat of wat gaat eten moet je al gauw opletten of je niet in knel komt met de tijd dat de laatste bus vertrekt. In een tijd dat we OV-gebruik juist willen stimuleren lijkt ons dat geen goede zaak. De komende tijd wordt er werk gemaakt van de nieuwe OV-visie en de nieuwe aanbesteding voor het OV. Als we ervoor willen zorgen dat er nachtelijk vervoer mogelijk wordt in de gemeente, dan is dit het moment. De motie in Teylingen laat zien dat er in ieder geval al een regionale gemeente warmloopt voor het idee van een nachtelijk vervoersnet en dat geeft ons moed. Aankomende maandag zal DURF daarom in samenwerking met diverse partijen in de regio een initiatief lanceren betreffende de nachtbus. Als we ervoor willen zorgen dat dit slaagt en de nachtbus er daadwerkelijk komt, dan zullen we dit in regionaal verband moeten oppakken. Een enkele motie in een enkele gemeente zal geen verandering brengen. We houden u op de hoogte!