Nieuws van politieke partijen in Rheden over VVD inzichtelijk

268 documenten

Wat een hoosbui, afgelopen vrijdag. ...

VVD VVD Rheden 05-08-2019 09:10

Wat een hoosbui, afgelopen vrijdag. Veel inwoners in Velp, Rheden, De Steeg en Dieren hebben enorme wateroverlast gehad. Wij hebben daar vragen over: is het wel veilig en werken de klimaatadaptiemaatregelen? Deze vragen stelden we aan het college van B en W. https://rheden.vvd.nl/nieuws/36220/vragen-aan-het-college-over-wateroverlast-in-rheden

De gemeenteraad is met zomerreces. ...

VVD VVD Rheden 02-07-2019 09:33

De gemeenteraad is met zomerreces. Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomer! 😎🌻☀️🏖🍦

De resultaten van onze enquête over ...

VVD VVD D66 Rheden 20-06-2019 10:34

De resultaten van onze enquête over de verruiming van de zondagsopenstelling van winkels is bekend. De uitslag van de enquête is ongeveer 50-50. VVD en D66 hebben in de afgelopen weken bijna 650 reacties gekregen op hun enquête. Naast de keuze die de mensen gemaakt hebben over de openingstijden zijn er ook veel gesprekken gevoerd en zijn er(online) reacties gegeven. Deze geven aanleiding tot nader onderzoek. http://bit.ly/2Xsp4p7

Statushouders hebben dezelfde ...

VVD VVD Rheden 19-06-2019 10:51

Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Dus ook bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Voorrang past daar niet bij, vinden wij. Wij hebben daar gisteren vragen over gesteld aan het college. Lees het stuk van Harry Brouwer in de Regiobode https://rheden.vvd.nl/nieuws/35727/wel-of-geen-voorrang-voor-statushouders-bij-woningtoewijzing

Vorige week vroegen wij het college ...

VVD VVD Rheden 18-06-2019 13:11

Vorige week vroegen wij het college of de omgevallen bomen door de Tornado worden vervangen en of de inwoners betrokken gaan worden bij een plan voor de herplant. Het antwoord is op beide vragen ....JA!! Daar zijn we blij mee! 😃🌳😀🌲😀🌳😀🌲

Onze fractie krijgt regelmatig ...

VVD VVD Rheden 18-06-2019 08:16

Onze fractie krijgt regelmatig meldingen van inwoners die overlast ervaren van zgn. 'begeleid wonen-huizen'. In de vorige raadsvergadering werd onze motie aangenomen voor een meer adequate en pro-actieve aanpak om hier wat tegen te doen. Martinique Visser legt uit hoe het zit. ( in de Regiobode van deze week) http://bit.ly/2ZBItBz

BEDANKT! In de nacht van 4 op 5 ...

VVD VVD Rheden 17-06-2019 07:30

BEDANKT! In de nacht van 4 op 5 juni raasde er een tornado over Rheden. De gemeenteraad van Rheden bedankt alle hulpdiensten en iedereen die zich heeft ingezet om de ravage op te ruimen, de wegen van Rheden weer veilig te maken, de schade op te nemen en te herstellen.

Op 4 juni jl. raasde er een Tornado ...

VVD VVD Rheden 14-06-2019 13:37

Op 4 juni jl. raasde er een Tornado over Rheden. Gisteren was er een inloopavond waar wij met inwoners gesproken hebben over hun ervaringen.Ondanks dat inwoners nog bezig zijn met opruimen van de ravage en het herstellen van de schade kijken zij ook al weer naar de toekomst. Komen de bomen terug in onze straat? En mogen wij daar dan over meedenken? Voor ons reden de volgende vragen aan het college voor te leggen. 1.Heeft het college het voornemen om de door de Tornado omgevallen bomen te vervangen door nieuwe bomen? 2. Zo ja, maakt het college, samen met inwoners, een plan voor herplant? We wachten het antwoord af.

Ons uithoudingsvermogen werd ...

VVD VVD Rheden 12-06-2019 09:20

Ons uithoudingsvermogen werd gisteren op de proef gesteld. De speciale raadsvergadering met op de agenda de Algemene Beschouwingen, de kadernota en het transformatieplan 2.0. duurde van 14.00 uur tot 22.20 uur. Ons Thema is: Rheden sterker maken; op alle fronten. Yola Hopmans sprak haar de zorg uit over de overlast die begeleid wonen veroorzaakt in een aantal buurten en dat we een adequate aanpak van de gemeente verwachten. Wethouder Ronald Haverkamp beantwoordde vragen vanuit de raad. Nog meer weten; Kijk op onze website voor het hele verslag. http://bit.ly/2Fh05uT

Vandaag bestond onze VVD-fractie uit ...

VVD VVD Rheden 07-06-2019 14:39

Vandaag bestond onze VVD-fractie uit 4 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en ons raadslid Yola Hopmans. Tijdens de raadssimulatie moesten we beslissen over het raadsvoorstel ‘Windmolens of een strook van zonnepanelen’ in onze Gemeente Rheden. Was weer leuk en leerzaam voor iedereen die er bij was.