Nieuws van politieke partijen over GROEP HOP inzichtelijk

32 documenten

Gemeente Oldambt wil haar inwoners ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 24-07-2019 09:31

Gemeente Oldambt wil haar inwoners in de schulden laten geraken door de rigiditeit van het SVN waar Oldambt geld heeft gestort in een fonds voor leningen voor verduurzaming. Een aanvrager zag zijn lening afgewezen worden omdat de woonlasten niet automatisch maar handmatig werden afgeschreven. Voor de rest was alles voorlopig goedgekeurd. De aanvrager moest dus in de schulden om aan deze eis van het SVN uitvoerder van de gemeente Oldambt voor het verduurzamen van de woning. Een trieste ontwikkeling en hier blijkt wederom de rigiditeit van de uitvoering van regeltjes!!

Oldambt in de rode cijfers. Er is 4 ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 29-05-2019 14:30

Oldambt in de rode cijfers. Er is 4 miljoen uitgegeven aan jeugdzorg waarvoor geen budget vanuit het rijk tegenover staat. Het wordt dan zeker tijd voor snelle invoering COMDEN model zoals bepleit door Groep Hop!! Hier help je de jeugd en gezinnen echt mee i.p.v. het rupsje nooitgenoeg wat jeugdzorg heet. Het blijft verspillen en werd elk jaar meer. Zolang het een geldgedreven systeem blijft wordt er niet echt geholpen. Gemeente neem je verantwoordelijkheid en ga echte hulp bieden!! Je zult zien dat het winst gaat opleveren!!

Ik begrijp soms zaken niet? De ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 24-05-2019 07:40

Ik begrijp soms zaken niet? De gemeente wil een zonnepark bouwen in Finsterwolde. Er is echter geen draagvlak bij de inwoners. Die is in opdracht van de gemeente onderzocht. Nu wil de gemeente de bouw toch gaan doorzetten. Zijn er dan geen andere plaatsen waar dit zou kunnen? Kun je deze zonnepanelen niet op de daken van de inwoners leggen zodat die er juist van profiteren i.p.v. de landeigenaar( nog steeds de ex gedeputeerde?) Door zo met burgers om te gaan verlies je het vertrouwen. Dit is een klap in het gezicht en staat haaks op een inclusieve maatschappij en is zeker niet de nieuwe werkwijze 2.0 door omgevingswet.

Nieuw Scheemda -‘t Waar opkomst ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 23-05-2019 19:07

Nieuw Scheemda -‘t Waar opkomst verkiezingen 50%. Het tellen is begonnen

Opkomst Europese verkiezingen Nieuw ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 23-05-2019 16:53

Opkomst Europese verkiezingen Nieuw Scheemda - ‘t Waar om 18.45 40%

Al vanaf 2005 wordt er gezegd dat ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 08-05-2019 11:14

Al vanaf 2005 wordt er gezegd dat het COMDEN model toegepast moet worden binnen de jeugdzorg. Bij de transitie had dit goed gekund en hadden gemeenten zelfs geld bespaard i.p.v. elk jaar zoveel geld erin te moeten pompen. Zelfs bij meer kinderen in de jeugdzorg was er een besparing opgetreden omdat binnen de huidige jeugdzorg een kind gemiddeld 6 jaar verblijft met nagenoeg geen hulp en alleen voor het kind terwijl in het COMDEN model de echte hulp door medische professionals max 1 jr duurt voor het hele gezin. Bij huidige systeem is recidive 90% terwijl het in COMDEN verwaarloosbaar is. Gemeenten zijn dus gek als ze doorgaan met de huidige GI’s want die kosten jaarlijks meer. Het rupsje nooitgenoeg. https://www.ad.nl/politiek/gemeenten-dreigen-jeugdzorg-en-psychische-hulp-af-te-stoten~ad54ed98/

Er worden workshops gegeven voor ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 14-03-2019 15:37

Er worden workshops gegeven voor Mantelzorgers. Wellicht dat er mensen in het dorp zijn die daar aan mee willen doen. Workshops met tips en adviezen voor mantelzorgers Enige tijd geleden vroeg de gemeente Oldambt aan haar inwoners, organisaties, verenigingen en/of stichtingen om innovatieve Wmo-ideeën aan te leveren. Ideeën die onder andere bijdragen aan het helpen en ondersteunen van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. De gemeente heeft goede plannen ontvangen en heeft een project voor mantelzorgers uitgekozen. Mantelzorgers doen zowel geestelijk als lichamelijk zwaar werk Een belangrijke schakel in het ondersteunen van ouderen zijn de mantelzorgers. PrengerHoekman Fysiotherapie leverde een projectplan in dat gericht is op mantelzorgers. Zij gaan in 2019 een serie workshops voor mantelzorgers organiseren. In de workshops wordt aandacht besteed aan tips en adviezen voor mantelzorg en zelfzorg thuis. “Van mantelzorgers wordt in het algemeen veel gevraagd. Ze doen zowel geestelijk als lichamelijk zwaar werk. De workshops hebben als doel om de fysieke druk op de mantelzorgers te verkleinen en lichamelijke klachten te voorkomen. In de workshops willen wij de mantelzorger leren hoe hij zo min mogelijk zijn lichaam belast bij het verzorgen van de zorgvrager, zodat hij de verzorging beter en op een prettiger wijze kan geven”, vertelt Hiltje Kamminga (manager Fysiotherapeut). Workshop op 27 maart 2019 In 2019 staan meerdere workshops op de planning. Theorie en praktisch oefenen staan centraal in de workshops. Op donderdag 27 maart 2019 van 18.30 tot 21.30 staat de eerste workshop gepland. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het verlagen van de lichamelijke belasting, door het aanleren van betere technieken en het laten zien hoe je de zorgvrager zelf de regie kunt laten houden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het gebruik van hulpmiddelen. Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden via info@prengerhoekman.nl of 0597 41 32 36. Kosten voor het deelnemen aan de workshop zijn € 2,- per persoon. Met vriendelijke groet, Ali Dammer-Jonker

https://www.linkedin.com/feed/update/ ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 09-01-2019 20:23

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6486972197264068608?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A%28activity%3A6486972197264068608%2C6488738189891682304%29 Zie ook opmerkingen gemeente en bespaar!!

Het milieuakkoord van de regering ...

GROEP HOP GROEP HOP VVD Oldambt 29-12-2018 20:35

Het milieuakkoord van de regering moet leiden tot de val van deze regering. Hoe asociaal kun je zijn om je ketenpartners shell Unilever etc te bevoordelen over de ruggen van de Nederlandse bevolking die nu fors meer betalen voor gas terwijl dezelfde regering miljarden verdient aan de zwaar vervuilde stookolie waarmee alle huidige auto’s op de hele wereld wel 100 jaar kunnen rijden zonder aan dezelfde hoeveelheid vervuiling te komen. En Rutte en zijn VVD en coalitie blijven maar lachen want zij maken echt niet om u! De gevestigde orde moet eens flink afgestraft worden door het volk. Een blik in het verleden Kok zogenaamd voor het volk maar achteraf blijkt het een graaier, Balkenende zelfde verhaal, Rouvoet zelfde verhaal. Frank de Grave mislukt als MinDef maar wel erebaan en ga zo maar door. En het volk bloeden voor dir gedrag verweven in alle huidige politieke partijen in de kamer. U heeft de mogelijkheid om dit electoraal te regelen. Do it! Het volk gaat niet meer betalen zonder de verrekening van de winst van de vriendjes van Rutte. Net zoals de zorgverzekering omlaag kan als Rutte zijn graai uit de pensioenpot en de AWBZ pot ff terugstort. Red Nederland van deze onzin!! Stem juist

Dakloze uit groningen die al 22 ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 25-12-2018 23:04

Dakloze uit groningen die al 22 weken in groningen zwerfde mag de kerstdagen in een hotel overnachten en van de maaltijden gebruik maken. In lijn met de speech van de koning. Samenwerken want dat mag niet verloren gaan. Hoe zeer geldt dat hier alleen in schril contrast met de samenwerking van hetgeen de koning bedoelt. Zolang de rechtsstaat Nederland er geen is en de elite en de machtigen ongebreideld witteboordencriminaliteit kunnen uitvoeren zonder enige vorm van tegenwerking en ons systeem op geld is gebaseerd en niet om compassie of inclusiviteit zijn de woorden van de koning tranentrekkers voor de ouderen die de Oranjes een warm toedragen maar loze woorden voor de slachtoffers van bv nederland die er in vele getale zijn. Aangezien een top down benadering er niet zal komen zal het bottum up moeten. Namens de gedupeerden van de bv nederland wensen wij de koning en zijn familie toch ook prettige dagen en een gelukkig nieuwjaar. Charles Dickens a Christmas Carol