Nieuws van politieke partijen over GROEP HOP inzichtelijk

27 documenten

Al vanaf 2005 wordt er gezegd dat ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 08-05-2019 11:14

Al vanaf 2005 wordt er gezegd dat het COMDEN model toegepast moet worden binnen de jeugdzorg. Bij de transitie had dit goed gekund en hadden gemeenten zelfs geld bespaard i.p.v. elk jaar zoveel geld erin te moeten pompen. Zelfs bij meer kinderen in de jeugdzorg was er een besparing opgetreden omdat binnen de huidige jeugdzorg een kind gemiddeld 6 jaar verblijft met nagenoeg geen hulp en alleen voor het kind terwijl in het COMDEN model de echte hulp door medische professionals max 1 jr duurt voor het hele gezin. Bij huidige systeem is recidive 90% terwijl het in COMDEN verwaarloosbaar is. Gemeenten zijn dus gek als ze doorgaan met de huidige GI’s want die kosten jaarlijks meer. Het rupsje nooitgenoeg. https://www.ad.nl/politiek/gemeenten-dreigen-jeugdzorg-en-psychische-hulp-af-te-stoten~ad54ed98/

Er worden workshops gegeven voor ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 14-03-2019 15:37

Er worden workshops gegeven voor Mantelzorgers. Wellicht dat er mensen in het dorp zijn die daar aan mee willen doen. Workshops met tips en adviezen voor mantelzorgers Enige tijd geleden vroeg de gemeente Oldambt aan haar inwoners, organisaties, verenigingen en/of stichtingen om innovatieve Wmo-ideeën aan te leveren. Ideeën die onder andere bijdragen aan het helpen en ondersteunen van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. De gemeente heeft goede plannen ontvangen en heeft een project voor mantelzorgers uitgekozen. Mantelzorgers doen zowel geestelijk als lichamelijk zwaar werk Een belangrijke schakel in het ondersteunen van ouderen zijn de mantelzorgers. PrengerHoekman Fysiotherapie leverde een projectplan in dat gericht is op mantelzorgers. Zij gaan in 2019 een serie workshops voor mantelzorgers organiseren. In de workshops wordt aandacht besteed aan tips en adviezen voor mantelzorg en zelfzorg thuis. “Van mantelzorgers wordt in het algemeen veel gevraagd. Ze doen zowel geestelijk als lichamelijk zwaar werk. De workshops hebben als doel om de fysieke druk op de mantelzorgers te verkleinen en lichamelijke klachten te voorkomen. In de workshops willen wij de mantelzorger leren hoe hij zo min mogelijk zijn lichaam belast bij het verzorgen van de zorgvrager, zodat hij de verzorging beter en op een prettiger wijze kan geven”, vertelt Hiltje Kamminga (manager Fysiotherapeut). Workshop op 27 maart 2019 In 2019 staan meerdere workshops op de planning. Theorie en praktisch oefenen staan centraal in de workshops. Op donderdag 27 maart 2019 van 18.30 tot 21.30 staat de eerste workshop gepland. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het verlagen van de lichamelijke belasting, door het aanleren van betere technieken en het laten zien hoe je de zorgvrager zelf de regie kunt laten houden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het gebruik van hulpmiddelen. Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden via info@prengerhoekman.nl of 0597 41 32 36. Kosten voor het deelnemen aan de workshop zijn € 2,- per persoon. Met vriendelijke groet, Ali Dammer-Jonker

https://www.linkedin.com/feed/update/ ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 09-01-2019 20:23

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6486972197264068608?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A%28activity%3A6486972197264068608%2C6488738189891682304%29 Zie ook opmerkingen gemeente en bespaar!!

Het milieuakkoord van de regering ...

GROEP HOP GROEP HOP VVD Oldambt 29-12-2018 20:35

Het milieuakkoord van de regering moet leiden tot de val van deze regering. Hoe asociaal kun je zijn om je ketenpartners shell Unilever etc te bevoordelen over de ruggen van de Nederlandse bevolking die nu fors meer betalen voor gas terwijl dezelfde regering miljarden verdient aan de zwaar vervuilde stookolie waarmee alle huidige auto’s op de hele wereld wel 100 jaar kunnen rijden zonder aan dezelfde hoeveelheid vervuiling te komen. En Rutte en zijn VVD en coalitie blijven maar lachen want zij maken echt niet om u! De gevestigde orde moet eens flink afgestraft worden door het volk. Een blik in het verleden Kok zogenaamd voor het volk maar achteraf blijkt het een graaier, Balkenende zelfde verhaal, Rouvoet zelfde verhaal. Frank de Grave mislukt als MinDef maar wel erebaan en ga zo maar door. En het volk bloeden voor dir gedrag verweven in alle huidige politieke partijen in de kamer. U heeft de mogelijkheid om dit electoraal te regelen. Do it! Het volk gaat niet meer betalen zonder de verrekening van de winst van de vriendjes van Rutte. Net zoals de zorgverzekering omlaag kan als Rutte zijn graai uit de pensioenpot en de AWBZ pot ff terugstort. Red Nederland van deze onzin!! Stem juist

Dakloze uit groningen die al 22 ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 25-12-2018 23:04

Dakloze uit groningen die al 22 weken in groningen zwerfde mag de kerstdagen in een hotel overnachten en van de maaltijden gebruik maken. In lijn met de speech van de koning. Samenwerken want dat mag niet verloren gaan. Hoe zeer geldt dat hier alleen in schril contrast met de samenwerking van hetgeen de koning bedoelt. Zolang de rechtsstaat Nederland er geen is en de elite en de machtigen ongebreideld witteboordencriminaliteit kunnen uitvoeren zonder enige vorm van tegenwerking en ons systeem op geld is gebaseerd en niet om compassie of inclusiviteit zijn de woorden van de koning tranentrekkers voor de ouderen die de Oranjes een warm toedragen maar loze woorden voor de slachtoffers van bv nederland die er in vele getale zijn. Aangezien een top down benadering er niet zal komen zal het bottum up moeten. Namens de gedupeerden van de bv nederland wensen wij de koning en zijn familie toch ook prettige dagen en een gelukkig nieuwjaar. Charles Dickens a Christmas Carol

Groep Hop wenst eenieder een fijne ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 24-12-2018 22:17

Groep Hop wenst eenieder een fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!!

Rekeningrijden om milieuvervuiling ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 23-12-2018 19:49

Rekeningrijden om milieuvervuiling van auto’s tegen te gaan is het meest hypocriete idee wat ik heb gehoord van een regering die geen regels stelt voor de vervaardiging stookolie waardoor nederland indirect veroorzaker is van een enorme hoeveelheid vervuiling. Zelf winst maken op ernstig vervuilde olie en daarmee de bedrijven matsen en aan de andere kant de inwoners van nederland weer een poot uitdraaien om vervuiling door auto’s aan te pakken. 16 vrachtschepen die stookolie in nederland tanken vervuilen net zoveel als alle auto’s in de hele wereld. En er tanken jaarlijks 22000 van deze schepen in Nederland. Ziet u het shell dollartekentje in de ogen van Rutte.

Wordt het nu tijd dat Erik Akerboom ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 10-12-2018 23:55

Wordt het nu tijd dat Erik Akerboom de video’s van onze agenten eens gaat onderzoeken die zich ook bezig houden met het structureel uit huis plaatsen van kinderen vanwege het zogenaamde “onderzoek” van hun collega’s van de raad voor de kinderbescherming in de volksmond al raad voor de kindermishandeling genoemd. Strijdig met het IVRK en CRPD maar dat mag onze waakzaam en dienstbaar medewerkers niet deren. Waarheidsvinding is immers ook hun niet op het lijf geschreven. Het doen van aangifte als ouder leidt tegenwoordig tot een melding bij Veilig Thuis door de politie. “ ik heb de ouder meegemaakt tijdens het doen van de aangifte en maak mij zorgen” Beste Erik, Eerst defensie naar de klote helpen als SG door o.a. de verhuizing van DMO met drogredenen door te drukken en nu het wanbeleid binnen de politie laten voortduren. Jij bent echt de juiste man op de juiste plaats, not!! https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4513096/politie-onderzoekt-verontrustende-video-waarbij-agenten-kind

Na de lokale buurtbieb in Nieuw ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 07-12-2018 17:36

Na de lokale buurtbieb in Nieuw Scheemda is er nu ook een in ‘t Waar.

Minister slob is blij en roept op om ...

GROEP HOP GROEP HOP Oldambt 06-12-2018 17:09

Minister slob is blij en roept op om PRO leerlingen nu ook een diploma te geven. In hetzelfde artikel staat ook dat de meesten aan het werk gaan in de sociale werkplaats. Hmm dat is dus gemeente afhankelijk want dat is hier in Oldambt niet zo. Deze weg is voor PRO leerlingen afgesneden tenzij je meerdere beperkingen zou hebben. Door dit beleid stroomden er geen jongens meer in bij de groenvoorziener Synergon die vervolgens activiteiten moest afstoten omdat ze personeelstekort hebben. Ik weet wel een aantal PRO leerlingen die dat zo willen gaan doen. Maar klaarblijkelijk geldt dat dus niet in alle gemeenten.