Nieuws van politieke partijen over Gemeentebelangen Drechterland inzichtelijk

35 documenten

https://www.gemeentebelangendrechterl ...

Gemeentebelangen Drechterland Gemeentebelangen Drechterland CDA Drechterland 11-06-2019 09:17

https://www.gemeentebelangendrechterland.nl/van-de-fractie/154-vvd-en-cda-willen-niets-doen-aan-overlast-op-markermeerdijk

De afvalstoffenheffing . Donderdag ...

Gemeentebelangen Drechterland Gemeentebelangen Drechterland Drechterland 21-05-2019 18:12

De afvalstoffenheffing . Donderdag 16.05.2019 is er op het gemeentehuis van Drechterland een thema-avond geweest over de DVO (dienstverleningsovereenkomst) met HVC. 1. De vraag is moet er iets veranderen in het huidige beleid als het gaat over het ophalen van……. het verwerken van……. het kunnen wegbrengen van….huisvuil en grofafval vanuit de gemeente naar de stort in Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en de afvalverbrandingscentrale in Alkmaar. 2. De vraag is wat zijn wij bereid ervoor te betalen. 3. De vraag is wat denken wij dat de inwoners zelf bereid zijn te doen als de mogelijkheid bestaat om de kosten (voor inwoners) van het ophalen van het afval te verlagen. 4. De vraag is vinden wij dat wij het gelijkheidsbeginsel als het gaat om het gelijkelijk verdelen van de kosten die afvalverwerking met zich medebrengt over de gehele bevolking van Drechterland te blijven verdelen of zouden wij dat willen loslaten. Er zijn een aantal mogelijkheden; 1. Diftar; het ophalen van afval zoals wij dat gewend zijn maar wel zo dat je betaald voor het aantal keren dat je de bak aan de weg zet. Dus als je bak niet vol is dan zet je die niet aan de weg en betaal die week ook niet voor het ophalen. Dit haalt dan wel het gelijkheidsbeginsel waar punt 4 over gaat onderuit. Diftar gaat uit van de vervuiler betaald. Je hebt dan zelf in de hand hoe vaak je de container aan de weg zet dus ook heb je dan zelf in de hand hoeveel je betaald voor het ophalen van jou huisvuil. Het kan dan ook worden ingevoerd voor de ondergrondse containers waarbij de pas van de bewoner gekoppeld wordt aan het aantal keren dat de pas wordt gebruikt om de container te openen en zo het aantal zakken welke worden gestort in de container bij te houden en daar kosten voor in rekening te brengen. Niet meer zoals het nu is iedereen betaald het zelfde ook als je de klep van de container vaker opent dan de buren. 2. Het blijft zoals het nu is. Geen verandering buiten dat bij het aangaan van de nieuwe DVO de prijs van het ophalen en verwerken van afval iets lager zal zijn. Deze kosten zijn nu nog niet bekend. 3. Tevens zijn er nog andere mogelijkheden onder de Diftar vlag maar die zullen wij niet onderzoeken omdat het veel extra kosten met zich mee brengt. Zoals; De vuilniswagen moet worden aangepast met extra apparatuur om de inhoud van de rolcontainer te wegen, dit betekend ook dat je als een havik je container in de gate moet houden omdat elke extra zak van de buren in jou bak extra kosten voor jou betekend. Dat is niet chill. Voor het zomerreces wordt er een rapport uitgebracht waar de voor en tegens worden doorgerekend. Na het zomerreces wordt het opnieuw door de raad besproken en in het najaar zal de hamer over dit stuk vallen. Wij zien ernaar uit om ervoor te zorgen dat de kosten van het ophalen en verwerken van uw vuilnis zo goedkoop als mogelijk is zal gaan gebeuren. Het mag de service evenwel niet in de weg staan. Esther Groot Overman, fractievertegenwoordiger GBD

https://www.gemeentebelangendrechterl ...

Gemeentebelangen Drechterland Gemeentebelangen Drechterland Drechterland 29-04-2019 17:11

https://www.gemeentebelangendrechterland.nl/van-de-fractie/150-prima-plan-voor-centrum-schellinkhout

Centrumplan Schellinkhout unaniem ...

Gemeentebelangen Drechterland Gemeentebelangen Drechterland Drechterland 26-04-2019 15:30

Centrumplan Schellinkhout unaniem aangenomen.

Gemeentebelangen Drechterland is ...

Gemeentebelangen Drechterland Gemeentebelangen Drechterland Drechterland 27-03-2019 12:28

Gemeentebelangen Drechterland is voorstander van het verbeteren van de digitale bereikbaarheid en steunt het raadsvoorstel om de snelheid in de hele gemeente op minimaal 100Mb/s te krijgen. Ook steunen wij een motie om de mobiele bereikbaarheid te verbeteren. Lees meer op onze website wat ons raadslid Inge Willems hier over gezegd heeft.

Prima betoog en amendement van ons ...

Gemeentebelangen Drechterland Gemeentebelangen Drechterland Drechterland 26-03-2019 08:27

Prima betoog en amendement van ons raadslid Ronald de Vos over de huisvesting van 80 extra arbeidsmigranten aan de Elbaweg 34 in Hem.

Bent u begaan met het welzijn in uw ...

Gemeentebelangen Drechterland Gemeentebelangen Drechterland Drechterland 19-03-2019 09:00

Bent u begaan met het welzijn in uw buurt, dorp of gemeente ? Wellicht bent u dan geïnteresseerd om het bestuur van Gemeentebelangen Drechterland te komen versterken. Wij zijn op zoek naar inwoners die willen helpen onze mooie gemeente nog mooier en leefbaarder te maken. Jong of oud, ervaren of onervaren, dat maakt allemaal niet uit. Enthousiasme voor onze gemeente en haar inwoners is het enige dat belangrijk is. Gemeentebelangen Drechterland is een onafhankelijke lokale politieke partij en is er voor alle inwoners die woonachtig zijn in de volgende dorpskernen: Hem - Hoogkarspel – Oosterblokker - Oosterleek - Schellinkhout - Venhuizen - Westwoud en Wijdenes. Gemeentebelangen Drechterland heeft zich altijd geprofileerd als zelfstandige politieke vereniging zonder binding aan landelijke politieke groeperingen, religieuze en andere maatschappelijke stromingen. Gemeentebelangen Drechterland staat voor een groene, gezonde en veilige leefomgeving. Bent u geïnteresseerd ? Meldt u zich dan aan bij onze voorzitter Peter Kuiken via telefoonnummer 06-52464549 of peter.kuiken@live.com of bij Bep Bregman-de Reus via telefoonnummer 06-50280393 of bepbregman@gmail.com Ook kunt u voor meer informatie terecht op onze website www.gemeentebelangendrechterland.nl We hopen u spoedig te verwelkomen op een van onze bestuursvergaderingen.

Op de raadsvergadering van 28 ...

Gemeentebelangen Drechterland Gemeentebelangen Drechterland VVD CDA Drechterland 02-02-2019 12:04

Op de raadsvergadering van 28 januari stonden twee belangrijke onderwerpen op de agenda: het nieuwe plan voor het vakantie park op de voormalige camping 't Hof in Wijdenes en tevens in Wijdenes het nieuwe plan voor huizenbouw aan de Kerkbuurt. Beide uitkomsten van de beraadslagingen waren voor de fractie van GBD niet wat wij verwacht hadden. Helaas zijn veel partijen gegaan voor bijstelling van het plan Camping 't Hof Wijdenes met een motie. Hierin staat geen enkele uitspraak wat men niet wil, maar een aantal vage afspraken die de lading helemaal niet dekken. Dus er komt gewoon een huizenplan dmv kampeermiddelen, waarbij controle en handhaving een ondergeschoven kind blijven! Snapt u dat nog? Wij niet! Voorts het plan Kerkebuurt. Daar wil de wethouder niet meer onderzoeken om te komen tot een goede oplossing om gasloos te bouwen. Bewezen is dat meer stroom gebruiken juist meer co2 oplevert. Waarom geen waterstof? De wethouder roept gewoon dat dit niet kan!? Terwijl er al twee bouwplannen in Nederland worden gebouwd op deze basis. Daarnaast werd door Gemeentebelangen Drechterland een amendement ingediend om 20 procent huur/ koop huizen te bouwen. Hiermee kan een starter dan wel doorstromer in de gelegenheid worden gesteld eerst een aantal jaar te huren. Het geld wat betaald wordt zal direct gebruikt worden tbv aflossing bij koop. Dit recht van koop maakt dat men na 2 jaar eigenaar kan worden. Dit is iets waardoor een koper niet meteen alle kosten tegelijk krijgt. Ook kan men beslissen om te blijven huren. PDL en SPD waren eerst meteen vóór. VVD wilde eerst eens horen wat de eigen wethouder hiervan vond. CDA was direct tegen. Zonder enige argumentatie!! Nadat de wethouder aangaf dat dit de bouw zou stagneren waren VVD en zelfs het PDL opeens tegen! Ook om meer betaalbare woningen te bouwen vond men niet nodig. Dus er komt wederom 50 procent woningen in de duurdere klasse. Jammer. Het was een mooie kans om de jonge(re) groep inwoners kansen te bieden, die elders niet mogelijk zijn!!! Helaas blijkt dat voor een aantal andere partijen het partijbelang voor gaat en de inwoners duidelijk niet op de eerste plaats komen.Gemeentebelangen Drechterland staat echt voor de inwoners van onze mooie gemeente.