Nieuws van politieke partijen over Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) inzichtelijk

28 documenten

UITLEGBORD BIJ STRAATNAAM TE DUUR ...

Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Maasgouw 20-07-2019 13:55

UITLEGBORD BIJ STRAATNAAM TE DUUR (12/7/2019) ?? Nogal voorbarig is de conclusie dat er geen verklarende tekst bij straatnaamborden in de gemeente Maasgouw komt. Ten eerste gaat niet het college (dat dit te duur vindt) hierover, maar de raad. Ten tweede hebben niet alleen de partijen Partij Welzijn Maasgouw/50 Plus en de Liberale Volkspartij Maasgouw in een motie om een onderzoek gevraagd, maar de gehele gemeenteraad. Ten derde is alleen gevraagd te onderzoeken welke historische straatnamen en plekken een onderschrift dienen te krijgen en wat de kosten hiervan zijn wanneer de borden toch al aan vervanging toe zijn. De motie is niet juist uitgevoerd, want het college heeft de kostprijs van een bord vermenigvuldigd met het aantal van alle straten! De strekking van de motie is uit zijn verband gerukt en dat is jammer, omdat Maasgouw pretendeert een beleid te voeren waarin het toerisme wordt bevorderd. Precies aan het begin van het zomerreces is de reactie van het college gekomen en de dag erna verschenen de eerste berichten in de media. Ook dit is jammer, want deze discussie hoort thuis in de raad of commissie. Toch is een reactie geboden, want anders kan men denken dat men bij de Partij Welzijn Maasgouw/50 Plus en de Liberale Volkspartij Maasgouw een wel heel erg duur voorstel heeft gedaan.

Spreekuur?! Bij ons kunt u altijd ...

Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Maasgouw 06-05-2019 18:06

Spreekuur?! Bij ons kunt u altijd "uw ei kwijt" en meestal heel snel. Een afspraak kan doorgaans dezelfde dag of de dag erna.

MOTIE HOOGWATERBESCHERMING ...

Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Maasgouw 30-01-2019 12:34

MOTIE HOOGWATERBESCHERMING WESSEM-THORN Onze motie is gisteravond raadsbreed gesteund. Dank aan alle politieke partijen in Maasgouw. Het gaat om grote ingrepen, zoals een forse verhoging van de Maasboulevard in Wessem en de aanleg van een retentiebekken van Wessem tot Thorn. De gemeenteraad wil veel meer informatie, ook over de alternatieven die de 4 belangengroepen hebben voorgedragen.

Uit de begrotingsvergadering van ...

Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) VVD CDA Maasgouw 09-11-2018 17:59

Uit de begrotingsvergadering van Maasgouw: - motie van de LVM dat bij de MER eindelijk orde op zaken moet worden gesteld is door de gemeenteraad aangenomen - zo ook onze motie waarin wethouder Carla Peters met extra geld wordt gesteund om het lokaal ondernemerschap in 2019 extra te versterken - en zo ook ons amendement waarmee een stelpost van jaarlijks € 300.000 is geschrapt, die was opgenomen voor investeringen waarvan nu nog niet bekend is welke die zijn, wat de kosten ervan zijn en wanneer ze zullen plaatsvinden. We danken wethouder Math Wilms voor het begrip voor deze keuze van de raad. - de burgemeester heeft op ons verzoek toegezegd de personele capaciteit van de BOA's in het eerstvolgende beleidsdocument te herbezien. - met CDA en VVD ingezet op een extra impuls voor recreatie en toerisme, speerpunt van beleid van onze gemeente in de portefeuille van wethouder Johan Lalieu. - alle partijen hebben gezamenlijk wethouder Tim Snijckers verzocht om de invulling van de behoefte aan huurwoningen en de eerlijke verdeling daarvan te onderzoeken. - de andere partijen en het college bedankt voor de prima samenwerking. Hiervoor heeft de LVM de term "constructief dualisme optima forma" geïntroduceerd.

TOCH CONTROLES ALCHOLVERKOOP AAN ...

Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Maasgouw 27-10-2018 17:27

TOCH CONTROLES ALCHOLVERKOOP AAN MINDERJARIGEN Op initiatief van Nieuw Links Maasgouw en de LVM heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat er toch moet worden gecontroleerd op verkoop van alcohol aan minderjarigen. Aanvankelijk stond in het beleid dat er slechts bij klachten of meldingen actie zou worden ondernomen. Dat geeft op zijn minst te weinig gevoel van een pakkans.

Wij feliciteren het nieuwe college ...

Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Maasgouw 18-05-2018 12:49

Wij feliciteren het nieuwe college van B en W. Veel succes! https://www.gemeentemaasgouw.nl/wonen-leven/nieuws_42315/item/nieuw-college-van-bw_45826.html

De LVM heeft bij de verkiezingen 2 ...

Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) Maasgouw 25-03-2018 10:16

De LVM heeft bij de verkiezingen 2 zetels in de gemeenteraad behaald. Tot raadslid zijn gekozen onze kandidaten Clemens Meerts uit Beegden en Rob Buschman uit Linne. De LVM is zeer verheugd met het behaalde resultaat en gaat voor u aan de slag. Niet alleen in verkiezingstijd maar in de hele raadsperiode van 4 jaar kunt u bij ons "uw ei kwijt" (zie onze website). Tot slot uiteraard onze hartelijke dank voor uw stem!