Nieuws van politieke partijen over Lijst Linssen inzichtelijk

47 documenten

Donderdag a.s. behandelt de ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 17-06-2019 17:54

Donderdag a.s. behandelt de gemeenteraad het beleidskader voor 2020. De mogelijkheid om hun ideeën voor de komende periode naar voren te brengen. Lijst Linssen dient de volgende moties in: 1. Behoud Bravis voor een toekomstige zorgfunctie. 2. Vlottrekken verbouwing van 't Ketrientje. Dat zit nu vast. 3. Verkeerslichten aan de kruising Zuiderdreef/ Markiezaatsweg. De gevaarlijke verkeerssituatie daar moet stoppen! 4. Betere handhaving. Dus meer boa's op straat. 5.Eerst meer bijstandsgerechtigden aan het werk i.p.v. het vestigen van arbeidsmigranten. Bergen staat op eenzame hoogte v.w.b. het aantal bijstandsgerechtigden. 6. Onderzoek naar kostenbesparingen bij het Facilitair Bedrijf. Lijst LInssen vindt dat de overheadkosten moeten worden teruggedrongen.

Site Red Bravis Bergen is opgezet ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 10-06-2019 15:25

Site Red Bravis Bergen is opgezet door links bolwerk. Was ons opgevallen dat onze berichten en inspanningen zijn verzwegen en alleen BSD berichtgeving doorkwam. Ik dacht dat er een gezamenlijk doel was. Maar rechtse Lijst Linssen is besmet...

Beter laat, dan nooit! En nu knokken ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 09-06-2019 08:45

Beter laat, dan nooit! En nu knokken voor de goede zaak! Allemaal samen! Groet, Ton Linssen.

Mijn motivatie is groot! Zeker na de ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 09-06-2019 08:44

Mijn motivatie is groot! Zeker na de opmerking van Bravis “als er concurrentie komt, breken wij het gebouw af, tot de laatste steen”! Daarop ben ik aangeslagen en nu een huursoldaat voor het gemeentebestuur! Groet, Ton Linssen

Mijn motivatie is groot! Zeker na de ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 09-06-2019 08:43

Mijn motivatie is groot! Zeker na de opmerking van Bravis “als er concurrentie komt, breken wij het gebouw af, tot de laatste steen”! Daarop ben ik aangeslagen en nu een huursoldaat voor het gemeentebestuur! Groet, Ton Linssen

Zichtbaarheid parkeerautomaten moet ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 05-06-2019 14:10

Zichtbaarheid parkeerautomaten moet beter Het is soms een hele opgave om je kenteken in te voeren. Lijst Linssen vindt dat dat verbeterd moet worden. Ans van Eekeren schrijft er onderstaande brief over aan het College van B&W. Sinds enige tijd is het kentekenparkeren ingevoerd in de gemeente Bergen op Zoom. Bezoekers van de stad dienen hun kenteken in te voeren in de betaalautomaten op de diverse plekken in de gemeente om betaald te kunnen parkeren. De automaat geeft een bonnetje uit wat voor de eigen administratie bestemd is en dus niet meer achter de voorruit geplaatst hoeft te worden. Controle op betaling van de parkeergelden geschiedt met een scanner die de kentekens leest. Nu is het bij het invoeren van het kenteken en ook bij het aangeven van de gewenste parkeertijd bijna onmogelijk om de gegevens in te voeren vanwege het slecht leesbaar zijn van de schermen. Zeker als de zon erin schijnt is het een hele opgave om de gegevens in te voeren. Als je zo maar lukraak wat intoetst heb je achteraf problemen omdat je kenteken bij controle dan niet geregistreerd staat als ‘betaald’. Ik heb een rondje langs de parkeerautomaten gedaan en heb de meningen van verschillende mensen gepeild. Zij geven allen aan dat het lastig te zien is, je moet met één hand het scherm afdekken en met de ander proberen de gegevens in te voeren. Vooral ouderen en mensen die wat kleiner van stuk zijn, ondervinden deze problemen. Daarom willen wij het volgende voorleggen. 1. Bent u op de hoogte van deze situatie ? 2. Is het mogelijk om na te gaan of er een scherm geplaatst kan worden op de automaten zodat er een schaduw valt over het scherm waardoor dit beter leesbaar wordt? 3. Wilt u hierover in overleg treden met parkeerbeheer die deze automaten onder haar beheer heeft?

Lijst Linssen: geen massale bomenkap ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 15-05-2019 18:16

Lijst Linssen: geen massale bomenkap voor de aanleg van het 380 KV tracé. Wij steunen de petitie! Lijst Linssen vindt dat dat er voldoende mogelijkheden zijn om het tracé over een groter gedeelte ondergronds aan te leggen of om te leiden over een gebied waar geen tot weinig bomen staan. Onze kostbare bossen mogen niet sneuvelen. We moeten met z'n allen proberen om de minister hiervan te overtuigen!

KijkopBergenopZoom.nlDe geplande ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 07-05-2019 16:10

Linssen wil Bravis hak zetten met ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 17-04-2019 10:10

Linssen wil Bravis hak zetten met blokkade op bestemmingswijziging Uitspraak Ton Linssen; Desnoods met Belgische Gezondheid organisaties (dependance) in Zee! (Overgenomen uit Kijk op Bergen) - In een spoedvergadering is de gemeenteraad dinsdagavond bijeengekomen om stoom af te blazen. Nagenoeg alle fracties -op raadslid Huismans na- zijn diep teleurgesteld over het vertrek van Bravis uit Bergen op Zoom. De teleurstelling reikt voor sommigen zó ver, dat ze een mogelijke bestemmingswijziging van het huidige ziekenhuisgebouw willen blokkeren om te voorkomen dat Bravis geldt verdient aan de ontwikkeling van de grond. Ton Linssen komt in juni, als alle procedures zijn afgerond, met een motie voor zo'n blokkade. "Geen cadeaus uit Bergen op Zoom", zo spreekt Linssen zijn collega's toe. "Bravis hoeft in Bergen z'n schoen niet te zetten: er komt niets in!" Lees verder Kijk op Bergen of BNdeStem.

Gisteren heeft de 1e Kamer gestemd ...

Lijst Linssen Lijst Linssen VVD ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid CDA D66 Partij voor de Dieren Bergen op Zoom 10-04-2019 11:10

Gisteren heeft de 1e Kamer gestemd over het wetsvoorstel dat een hogere drempel wil voor machtsoverdracht aan Brussel. Helaas verworpen. Keuze was: Nederlandse belangen beter beschermen of Europese integratie boven alles. Politici hebben gekozen. De kiezers zijn 23 mei aan zet! Voor eerst belang van Nederland; Christen Unie, PVV, Partij voor de Dieren, SGP, SP en 50 plus. (Forum voor Democratie). Voor eerst Europees Belang; VVD, CDA, D’66, PvdA, Groen Links en OSF. Ongelofelijk: ik stem voor Nederlandse Belangen eerst!!! Dus kies ik straks bij Europese Verkiezing Forum voor Democratie ! Of u kiest een uit de anderen uit de eerste groep. 🛎