Nieuws van politieke partijen over Lijst Linssen inzichtelijk

53 documenten

Wij maken ons zorgen over de verdere ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 15-08-2019 09:07

Wij maken ons zorgen over de verdere verschraling van het openbaar vervoer. Het zal ook leiden tot verdere vereenzaming van een aantal getroffen burgers. Dat moeten we niet willen.

Geachte Burgemeester, Ik begrijp de ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 12-07-2019 14:48

Geachte Burgemeester, Ik begrijp de grote ophef niet goed. Mijn reactie op een voorgenomen besluit (proefballon) heeft niets met “oproep voor burgerlijke ongehoorzaamheid” te maken! Immers is er nog geen besluit! Ik schiet alleen de proefballon aan flarden. Ik geef aan mogelijk actie hierop te voeren. De politieke verontwaardiging van het volgvee neem ik voor kennisgeving aan. De met veel tam tam (stuntelige) boodschap is bij mij in verkeerde keelgat geschoten. Ondoordacht en niet slim van dit college. U burgemeester gaat zich nu mengen in een politieke discussie, dat lijkt me riskant. Ik neem geen woord terug van mijn boosheid reactie op het stuntelig ondoordachte voornemen van dit college cq coalitie. Hoogachtend, Ton Linssen namens de volledige fractie van Lijst Linssen.

Ach wat ‘n lulkoek. Even geschrokken ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 10-07-2019 20:13

Ach wat ‘n lulkoek. Even geschrokken zeker! College brengt het met Tam Tam, dit gaat gebeuren! En gaat nu pas nadenken😂😂😂 Het ultieme bewijs dat ze knettergek zijn! En ja, het volgvee (coalitie) luistert naar het politbureau ! Dus🤪

BERGEN OP ZOOM - "Hoe dóm kan je ...

Lijst Linssen Lijst Linssen D66 Bergen op Zoom 20-06-2019 21:03

BERGEN OP ZOOM - "Hoe dóm kan je zijn om dit niet te begrijpen!" Raadslid Ton Linssen is diep teleurgesteld: de coalitie gaat niet mee met zijn motie om de zorgfunctie van het Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom veilig te stellen. Wethouder Patrick van der Velden heeft donderdagavond het voorstel tijdens de Beleidskaderbehandeling ontraden, en de coalitiepartijen volgen zijn advies. Dit had Linssen niet zien aankomen. Hij spreekt in geëmotioneerde bewoordingen zijn verbazing uit: "De motie is een belangrijk signaal, waarmee we onderhandelingstechnisch zeggen: Bravis, jullie hebben de keuze gemaakt om te vertrekken maar wij hebben de plicht omwille van zorg en werkgelegenheid het ziekenhuis te behouden; als springplank naar de zorginstellingen in België." Ontraden door college De voorman van Lijst Linssen begrijpt dan ook niet waarom het college zijn voorstel ontraadt en het merendeel van de raadsfracties vervolgens afhaakt. Als tegenargument geven de tegenstemmers aan, dat zolang er geen wijzigingsaanvraag van het bestemmingsplan op tafel ligt ook geen standpunt ingenomen hoeft te worden over de lopende zorgfunctie. Linssen zelf ziet dat anders. "We hoeven geen rekening te houden met Bravis... maar naar mogelijk toekomstige investeerders is het juist zó belangrijk om nu al uit te spreken dat we willen dat de zorgfunctie in Bergen op Zoom blijft!" Stemming Vlak vóór het moment van stemming heeft Linssen de motie nog tekstueel aangepast om tegenstanders te overtuigen, maar tevergeefs. Op verzoek van Lijst Linssen is er hoofdelijk gestemd. Uiteindelijk stemden alleen Lijst Linssen, D66, SP, BSD en Samen 0164 voor en is de motie met 11 vóór en 19 tégen verworpen.

Geen nieuwe arbeidsmigranten! Eerst ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 20-06-2019 21:01

Geen nieuwe arbeidsmigranten! Eerst onze eigen mensen helpen!! Was wederom tegen dovemansoren TL

Donderdag a.s. behandelt de ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 17-06-2019 17:54

Donderdag a.s. behandelt de gemeenteraad het beleidskader voor 2020. De mogelijkheid om hun ideeën voor de komende periode naar voren te brengen. Lijst Linssen dient de volgende moties in: 1. Behoud Bravis voor een toekomstige zorgfunctie. 2. Vlottrekken verbouwing van 't Ketrientje. Dat zit nu vast. 3. Verkeerslichten aan de kruising Zuiderdreef/ Markiezaatsweg. De gevaarlijke verkeerssituatie daar moet stoppen! 4. Betere handhaving. Dus meer boa's op straat. 5.Eerst meer bijstandsgerechtigden aan het werk i.p.v. het vestigen van arbeidsmigranten. Bergen staat op eenzame hoogte v.w.b. het aantal bijstandsgerechtigden. 6. Onderzoek naar kostenbesparingen bij het Facilitair Bedrijf. Lijst LInssen vindt dat de overheadkosten moeten worden teruggedrongen.

Site Red Bravis Bergen is opgezet ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 10-06-2019 15:25

Site Red Bravis Bergen is opgezet door links bolwerk. Was ons opgevallen dat onze berichten en inspanningen zijn verzwegen en alleen BSD berichtgeving doorkwam. Ik dacht dat er een gezamenlijk doel was. Maar rechtse Lijst Linssen is besmet...

Beter laat, dan nooit! En nu knokken ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 09-06-2019 08:45

Beter laat, dan nooit! En nu knokken voor de goede zaak! Allemaal samen! Groet, Ton Linssen.

Mijn motivatie is groot! Zeker na de ...

Lijst Linssen Lijst Linssen Bergen op Zoom 09-06-2019 08:44

Mijn motivatie is groot! Zeker na de opmerking van Bravis “als er concurrentie komt, breken wij het gebouw af, tot de laatste steen”! Daarop ben ik aangeslagen en nu een huursoldaat voor het gemeentebestuur! Groet, Ton Linssen