Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

15 documenten

Gemeenteraadsverkiezingen 2018. U, ...

VVD VVD Ameland 21-03-2018 06:14

Gemeenteraadsverkiezingen 2018. U, stemgerechtigde binnen de gemeente Ameland, heeft vandaag het voorrecht de koers voor de komende vier jaar te bepalen. Bent u er ook klaar voor? De VVD Ameland staat met drie goede kandidaten paraat om u te vertegenwoordigen. U bepaalt. Wij roepen iedereen op om naar de stembus te gaan. VVD Ameland rekent op uw steun; STEM LIJST 5.

Nog 2 dagen dan zijn de ...

VVD VVD Hattem 19-03-2018 10:20

Nog 2 dagen dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Stem VVD Hattem #JouwHattem

Thuis in Apeldoorn Apeldoorners ...

VVD VVD Apeldoorn 17-03-2018 13:37

Thuis in Apeldoorn Apeldoorners zijn nuchtere mensen. De doeners aanpak van de VVD sluit daar naadloos op aan. Samen zijn we Apeldoorn. Inwoners, ondernemers, vele organisaties en de overheid zorgen er samen voor dat Apeldoorn, de dorpen en de wijken, groen, ruim, leuk, veilig en stabiel blijven. We willen tenslotte allemaal dat Apeldoorn een gemeente is waar je thuis bent. Met ruimte voor iedereen! Gewoon thuis De bevolking verandert en groeit. Mensen willen passend wonen in een koop- of huurhuis. Vaak het liefst met een tuin, dichtbij de stad. Deze woningen komen we tekort. We willen het groene karakter van de gemeente te behouden. Dat kan allebei! Als we bouwen over de snelweg. Bijvoorbeeld een klimaatneutrale wijk in Beekbergsebroek . Wij stropen onze mouwen op voor: * Starters op de woningmarkt. Zij moeten kunnen kopen of huren. * Meer huurwoningen tussen 700 en 900 euro. * Geschikte woningen voor mensen die zorg op maat nodig hebben. Gewoon veilig en mobiel Je wil zonder al te veel gedoe veilig en snel op je plaats van bestemming komen. En daar wil je veilig zijn, desnoods dankzij cameratoezicht. Wij stropen onze mouwen op voor: * Doorrijden op de ring en de toegangswegen verdubbelen vanaf de snelweg. * Een structurele oplossing voor Apeldoorn-West. * Veilige fietsroutes en oversteekpunten, geschikt voor modern fietsverkeer. * Lik-op-stukbeleid. * Veiligheid als gezamenlijke inspanning en het blijven inzetten van buurtapps. Gewoon groen Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Duurzaamheid, die jou wat oplevert, staat daarom op één. Zo kan iedereen blijven genieten van de natuur. Wij stropen onze mouwen op voor: * Uitbreiden fonds dat jou helpt om je woning te verduurzamen. Niet alleen financieel, maar dat je ook ondersteunt bij de keuzes die je moet maken. Doe je mee om Apeldoorn koploper te maken op het gebied van duurzaamheid? * De aanleg van wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, waterpunten, toiletten en bankjes zodat we allemaal kunnen genieten van onze prachtige omgeving. Gewoon voor jou Jouw wensen doen er toe. Jouw initiatieven verdienen aandacht van de dorps- en wijkraden en van ons. Samen kijken we naar een uitvoerbaar plan. Wij stropen onze mouwen op voor: * Verenigingen, zodat zij kunnen blijven bestaan. Financieel op eigen benen staan betekent ook ruimte geven aan de vereniging. * Apeldoorn als hoofdstad van de Veluwe. Stimuleer de recreatieondernemers en maak het goedkoper om naar de Veluwe te komen. * Max 600 opvangplaatsen in het AZC aan de Deventerstraat voor een periode van 15-20 jaar. Gewoon belonen Het huishoudboekje van de gemeente ziet er een stuk beter uit! Maar we zijn er nog niet helemaal. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom en zuinig en zinvol worden besteed, ten gunste van de ondernemers en inwoners. Wij stropen onze mouwen op voor: * Het inzetten van meevallers zodat alle inwoners daarvan profiteren. * Jouw portemonnee, je bent geen pinautomaat. De gemeente kan ook zuiniger doen. Gewoon schoon Wie woont er nou niet graag in een schone en nette wijk? Waar je makkelijk je afval kunt scheiden en inleveren. Het water schoon is en het riool werkt. En waar jij op jouw manier aan bijdraagt. Wij stropen onze mouwen op voor: * Het behoud van de grijze bak als je daarvoor wil betalen. * Schonere afval-inzamelplekken waar je je afval ook echt kwijt kunt. * Optreden als mensen er een rommeltje van maken!

Standpunt VVD Bodegraven-Reeuwijk ...

VVD VVD Bodegraven-Reeuwijk 14-03-2018 06:17

Standpunt VVD Bodegraven-Reeuwijk over de lokale lasten. Er zijn maar weinig mensen die voor hun plezier de gemeentebegroting doorlezen. Maar de rekening valt wel elk jaar bij u op de mat! De lokale lasten zijn de afgelopen jaren flink gestegen, met zo'n 17 procent. Dat moet anders! Wij willen een rem op de lokale lasten. Dat doen we door scherp op de uitgaven te letten, en door de belastingen transparant te maken.

Vragen aan de VVD? Wij zijn ...

VVD VVD Culemborg 11-03-2018 15:38

Vragen aan de VVD? Wij zijn vrijdag avond op en rond het Chopin aanwezig en vanaf 19.00 op bezoek bij Bibi!

Wij willen u niet onthouden van het ...

VVD VVD Sittard-Geleen 09-03-2018 19:17

Wij willen u niet onthouden van het krachtige en sympathieke betoog van onze nummer vijf, Eefje Joosten, ten behoeven van onze senioren tijdens het politiek manifest. Daarom delen wij dit betoog graag met u! "Ik ben Eefje Joosten, woordvoerder namens VVD voor de zorg en nr. 5 op de verkiezingslijst. Ik heb jaren ervaring in de zorg, zowel als wijkverpleegkundige als manager als zorginkoper. Opa’s en oma’s zijn vaak oudere mensen en zij bieden heel veel liefde, genegenheid en gezelligheid in het leven van kinderen, kleinkinderen en de buurt. Eigenlijk aan iedereen, waar ze ook maar zijn. We moeten ze koesteren en vooral inzetten voor wat zij kunnen geven aan anderen. Voor de VVD zijn senioren ook 'gewone mensen', met een hogere leeftijd en dus met schade en schande, ervaring en wijsheid hebben opgedaan. Als liberaal zeg ik: “Haal het beste uit jezelf, ook als je ouder wordt”. Ouderen niet bestempelen als hulpbehoevenden, maar gebruik maken van hun kwaliteiten en jarenlange ervaringen. De VVD is er voor alle mensen in Sittard-Geleen Born en daarmee alle dorpen. Van jong tot oud, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond of religie. En elke leeftijdsgroep heeft zo zijn unieke vragen. Dus ook ouderen. En een gegeven: we worden het bijna allemaal! Wij hebben aandacht voor de wensen van de verschillende doelgroepen in onze gemeente. Zeker wanneer het een doelgroep betreft welke zich jaren lang heeft ingezet voor onze gemeente en jarenlang heeft betaald voor de faciliteiten van iedereen onder ons. Naar mate je ouder wordt kan de vraag naar ondersteuning toenemen. De VVD vindt het belangrijk dat onze gemeente ervoor zorgt dat als hulp/ondersteuning nodig is dat deze ook op vraag van de oudere op een kwalitatief goede manier wordt geboden. Met als doel dat senioren zo lang mogelijk in hun dierbare omgeving woonachtig kunnen blijven. Dus echt maatwerk! Wij horen belangrijke knelpunten van de wat rijpere generatie: 1. Waar moet ik zijn als ik ondersteuning nodig heb?; 2. Hoe kan ik zo lang mogelijk thuis blijven wonen?; 3. Eenzaamheid; 4. Van zelfstandig thuis naar verpleeghuis is soms een te grote overgang. De VVD vindt het belangrijk dat: • Betere en toegankelijkere zorg voor senioren gerealiseerd wordt. • Betaalbare, betrouwbare zorg te creëren. Dit doen we onder andere door een effectievere inkoop van de zorg. Waarbij overleg met zorgaanbieders, zorgkantoor en zorgverzekering onontbeerlijk is. • We willen ervoor zorgen dat ouderen in contact kunnen staan met de jeugd en met elkaar. Wij moeten een bijdrage leveren aan vervoer en zorgen voor genoeg sociale activiteiten in onze gemeente waar jong en oud, beide, terecht kunnen. • Op het gebied van communicatie zijn nog grote winsten te boeken. Het contact en de ondersteuning moet persoonlijker maar vooral duidelijker. Onze senioren moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden welke wij nu aanbieden en, met onze inzet, in de toekomst gaan aanbieden. • Levensloopbestendige woningen zijn van belang om lang thuis te blijven wonen. (door bijv. blijvers lening, voor ouderen en rolstoelgebruik: brede deuren, zonder drempels; inloopdouche en wc op goede hoogte, ect) • De VVD vindt het dan ook belangrijk dat bij projecten ook bijvoorbeeld gekeken moet worden naar aantrekkelijke woningen voor ouderen om naartoe te kunnen verhuizen". • Het belang van mantelzorgers (o.a. familie en vrienden) voor thuiswonende ouders kan niet overschat worden. • Vrijwilligers zijn onmisbaar. • Jongeren en ook inwoners die geen betaalde baan hebben inzetten bij ouderen die dat nodig hebben. Mijn buurvrouw van 85 is twee jaar geleden door een auto aangereden, na maanden van revalidatie is ze nu weer thuis. Haar huis is aangepast de zorg is geregeld maar het belangrijkste is “ze is weer thuis”. Daar ga ik voor! Senioren zijn inwoners die een hoop kunnen en die een hoop kunnen bijdragen. Dat moeten we ondersteunen door meer in te zetten op maatwerk en warme en menselijke zorg. Gaat u voor kracht van uw eigen kunnen en bruisende kernen dan bent u bij de VVD aan het juiste adres!"

We maken ons zorgen. Want als het ...

VVD VVD Wierden 09-03-2018 14:39

We maken ons zorgen. Want als het aankomt op de jeugdhulp en wmo voor onze inwoners in Wierden willen we in kunnen staan voor kwaliteit! We zijn afgelopen maanden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de regio Twente op het gebied van de inkoop van jeugdhulp en wmo voor 2019 en de jaren hierna. Vanwege onrust in de regionale samenwerking willen wij meer weten van het college. * Is de jeugdhulp voor onze kinderen geborgd? * Zijn de wmo voorzieningen voor onze inwoners geborgd? * Krijgen de zorgaanbieders het juiste tarief betaald? En zo hebben we nog meer (inhoudelijke) vragen! Roepen dat het beter moet kunnen we allemaal. De VVD doet! Wij hebben het college dan ook ‘artikel 37’ vragen gesteld waarmee het college verplicht is om te komen met gedegen antwoorden op onze zorgen. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor onze inwoners. Noaberschap versterkt!

De VVD Lansingerland (lijst 3) ...

VVD VVD Lansingerland 09-03-2018 10:25

De VVD Lansingerland (lijst 3) rekent op uw stem tijdens de verkiezingen op 21 maart. Wij stellen graag onze kandidaten aan u voor. Maak vandaag kennis met Els Vredeveldt, kandidaat nummer 12 Els woont met haar man met veel plezier in Berkel en Rodenrijs in de wijk Rodenrijse Zoom. Ze heeft drie studerende zonen en twee aanstaande schoondochters. Els werkt in de ICT, als programmamanager bij I-Interim Rijk en in haar vrije tijd gaat ze regelmatig paardrijden. We wonen lekker in Lansingerland en dat wil ik graag zo houden. Mijn persoonlijke aandachtspunten zijn het invoeren van de afval inzameling op basis van milieubewuste nascheiding. Ik wil graag af van de 4 afval containers en de bak met glas in mijn schuur en tuin. Ook het enorme tekort op de gemeente begroting baart mij zorgen. Het wordt tijd dat de Lansingerland weer de rijke gemeente van vroeger wordt zodat er geïnvesteerd kan worden in een goede bereikbaarheid van de dorpskernen.

Levendig #Cultuurdebat vanavond in ...

VVD VVD Lelystad 07-03-2018 22:22

Levendig #Cultuurdebat vanavond in Poppodium Underground! Lijsttrekker Janneke Sparreboom - van der Spoel debatteerde mee namens VVD Lelystad. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk voor #Lelystad! Goede culturele voorzieningen versterken de economie en de aantrekkingskracht van Lelystad. Wij willen dat de gemeente inwoners stimuleert om gebruik te maken van het cultuuraanbod en zelf deel te gaan nemen aan culturele activiteiten. Benieuwd naar onze overige standpunten over kunst en cultuur? Kijk dan op http://bit.ly/2FogETD!

Klimaat in Hattem! In de laatste ...

VVD VVD Hattem 06-03-2018 16:57

Klimaat in Hattem! In de laatste raadsvergadering van deze coalitieperiode stond de uitvoeringsagenda klimaatbeleid op de agenda. Klimaat is een onderwerp wat leeft bij iedereen, zo ook bij de VVD Hattem! De uitvoeringsagenda klimaatbeleid, is wat de VVD betreft, een goed geschreven stuk op Hattemse schaal, aangevuld met een wensenlijstje van een deel van de raad. Het vormt voor onze fractie de basis op weg naar een klimaatneutraal Hattem! Er zal bij het uitvoeringsplan een reëel tijdspad neergezet moeten worden waarop deze doelen gerealiseerd kunnen worden. En daar zit voor de VVD nu net het verschil ten opzichte van de rest van de raad. Wij snappen het ongeduld van de raad, maar klimaatsverandering is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Niet voor niets zijn de doelen gesteld rond 2030. Als Hattemse samenleving zal er niet alleen financieel geïnvesteerd worden om deze doelen te bereiken, maar ook in educatie en gedrag. Klimaat moet echt bij de mensen tussen de oren komen te zitten. De VVD is er van overtuigd dat een energieloket in Hattem, mogelijk bemand door powered by Hattem, laagdrempelig en uitnodigend werkt. Een loket waar de inwoners, verenigingen en ondernemers een aanspreekpunt hebben, en die hen begeleidt met al hun vragen, regels en procedures. Daarnaast ziet onze fractie een duidelijke rol en taak weggelegd voor de woningcoöperaties. Wij mogen van hen verwachten dat zij al hun huurwoningen zo snel als mogelijke van energiebesparende maatregelen voorzien, zoals isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Wij vinden als VVD Hattem, dat iedereen in Hattem, evenveel kansen moet krijgen, maar ook verantwoordelijkheid moet nemen, om in beweging te komen hoe wij als Hattem het doel, “Hattem zo snel mogelijk klimaatneutraal” , kunnen bereiken. Wat ons betreft niet door subsidies te verstrekken aan specifieke doelgroepen, zodat maar een kleine specifieke doelgroep, voor een korte periode hier gebruik van kan maken. Nee, onze fractie gaat voor een duurzaam beleid wat voor langere periode kan worden ingezet en niet stopt als het “geld” op is. Fractie VVD Hattem.