Nieuws van politieke partijen in Doetinchem over GroenLinks inzichtelijk

4 documenten

Mag een zorgaanbieder zich gedragen ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 02-07-2019 15:21

Mag een zorgaanbieder zich gedragen als een bank en leningen verstrekken aan derden? Bijdrage door Karen Kamps Bions één van de thuiszorgaanbieders die door Doetinchem is gecontracteerd, verstrekt leningen aan derden. Een zorgaanbieder is geen bank, maar hoort geld dat ze hebben gekregen te besteden aan zorg en de salarissen van medewerkers. Vandaag heb ik de antwoorden gekregen van het college op mijn schriftelijke vragen: In het kort gezegd komt het antwoord van het college hier op neer. We vinden dat een zorgaanbieder zich heeft te houden aan de maatschappelijke opdracht waar ze geld voor ontvangen. We zijn bereid voor de volgende periode maatregelen te nemen om te voorkomen dat een aanbieder zich niet aan de opdracht houdt. Blij met het antwoord. GroenLinks komt met een voorstel richting college. Wordt vervolgd! https://w.rtvoost.nl/…/Opnieuw-zorgbureau-onder-vuur-ditmaa… Volledige antwoorden: 1. Het college is het met de minister eens dat een zorgaanbieder gehouden is aan het uitvoeren van de taak waarvoor hij/zij gecontracteerd is. 2. Wij hebben geen signaal dat BiOns zich niet houdt aan de opdracht waarvoor ze in Doetinchem gecontracteerd is. Zodra een aanbieder zich niet houdt aan het contract kan het (regionale) contract- en leveranciersmanagement, de toezichthouder en/of kwaliteitsmanager maatregelen nemen. In het uiterste geval kan dit, na een niet succesvol verbetertraject, tot uitsluiting van de opdracht leiden. Wij zijn bereid om voor de nieuwe inkoopperiode per 2021 te kijken welke aanvullende mogelijkheden er zijn om maatregelen te nemen als een aanbieder zich niet aan de opdracht houdt.

Hoe gaat Laborijn om met haar ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 01-03-2019 09:25

Hoe gaat Laborijn om met haar cliënten? bijdrage van Marcella Heerenveen Voor GroenLinks is het belangrijk dat de klantbejegening van Laborijn goed verloopt. Klanten moeten met respect en begrip benaderd worden. In de media was er de afgelopen week veel aandacht voor de klachten die zijn binnengekomen bij een speciaal meldpunt over Laborijn. Het aantal klachten en de aard van de klachten zijn zorgelijk. Het is daarom goed dat er zo spoedig mogelijk onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar deze klachten. Deze klachten verdienen alle aandacht. Wel hoopt GroenLinks dat er ook oog is voor de vele klantcontacten die juist goed verlopen bij Laborijn. Deze laten zien dat het anders kan, ook binnen Laborijn! De Nederlandse regelgeving rondom uitkeringen is complex en vaak streng. Hier de menselijke maat in vinden is voor GroenLinks erg belangrijk. Met maatregelen zoals het plan van aanpak regelarme bijstand maken we hier in Doetinchem mooie stappen. Gezien de klachten is er echter nog wel werk aan de winkel. We gaan er vanuit dat het onderzoek dat nu gedaan wordt duidelijkheid zal geven over de huidige klantbejegening bij Laborijn. Op basis van de uitkomst kunnen we kijken welke stappen er nu nog meer gezet moeten worden om de klantbejegening verder te verbeteren.

Tijdens de laatste raadsbijeenkomst ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 07-07-2018 10:40

Tijdens de laatste raadsbijeenkomst hebben alle fracties een pitch gehouden waarin ze een aantal speerpunten konden benoemen, die wat hun betreft zeker in de begroting van het komende jaar moet terugkomen. Fractievoorzitter Karen Kamps deed dit namens GroenLinks: "De beste manier om armoede tegen te gaan is het verhogen van het inkomen. Er zijn allerlei potjes en regelingen om het inkomen te verhogen, maar je moet ze maar net weten te vinden. Heldere communicatie, zo min mogelijk bureaucratie en een overheid die naast in plaats van tegenover de burger staat, zijn voorwaarden. Niet langer over praten, maar doen het komende jaar. In Doetinchem hebben we Laborijn, de organisatie die verantwoordelijk is voor uitkeringen, de sociale werkvoorziening en helpt bij het vinden van werk. Vast onderdeel van de intakeprocedure van Laborijn wordt een loket in het gebouw zelf, waar mensen direct terecht kunnen en geholpen worden met het aanboren van potjes waardoor ze hun inkomen kunnen verbeteren. Voor het eerst wordt diversiteitsbeleid onderdeel van een portefeuille. We dragen actief als gemeente uit, dat we er zijn voor al onze inwoners. Afkomst, religie, leeftijd, seksuele geaardheid of een beperking, de gemeente Doetinchem is van al haar inwoners. Bij een plan van aanpak hoort wat ons betreft een passend budget, zodat het niet alleen bij plannen maken blijft. Wat GroenLinks betreft, wordt in het kader van Doetinchem energieneutraal in 2030, het komende jaar ingezet op de pilot aardgasvrij. We zorgen ervoor dat duurzaamheid niet iets is voor de happy few, maar door een energiefonds ook betaalbaar is voor mensen met een kleine beurs. Kort samengevat: Verwijzing door Laborijn naar een loket in het gebouw zelf waar mensen direct terecht kunnen voor hulp rond voorzieningen en toeslagen. Een passend budget bij het plan van aanpak diversiteit Pilot aardgasvrij en een energiefonds voor mensen met een kleine beurs"

Dank aan de vrijwilligers die ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 03-03-2018 15:41

Dank aan de vrijwilligers die vandaag de kou trotseren om GroenLinks zichtbaar te maken in Doetinchem! Het is nog een paar weken tot 21 maart en we kunnen alle hulp gebruiken! Wil je ook helpen? Stuur ons een bericht. #veranderingbeginthier Samen werken we zo aan een sociale groene en rechtvaardige gemeente Doetinchem.