Nieuws van politieke partijen over Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) inzichtelijk

8 documenten

Alkmaar gaf zichzelf vergunning voor ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 08-08-2019 18:02

EK WIELRENNEN; COLLEGE VOLDOET NIET ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 07-08-2019 07:56

EK WIELRENNEN; COLLEGE VOLDOET NIET AAN WETTELIJKE INFORMATIEPLICHT De afgelopen weken heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar diverse malen technische en inhoudelijke vragen gesteld over (de financiering van) het EK Wielrennen. Wij krijgen structureel hierop geen of ontwijkende antwoorden. OPA constateert dat het college niet voldoet aan de wettelijke informatieplicht. Wij kunnen hierdoor onze controlerende taak niet goed uitoefenen. Rest ons niets anders dan weer politieke vragen te stellen Daarom hebben wij de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO: 1. Het college schrijft dat de gemeente Alkmaar geen contract met JOVO management is aangegaan, maar de gemeente Alkmaar heeft Alkmaar Sport opdracht heeft gegeven onder de stichting Holland Evenementen om het EK wielrennen voor de gemeente Alkmaar te organiseren. Graag komen wij in het bezit van de opdrachtverstrekking incl. de overeenkomsten die zijn aangegaan om het EK te organiseren. De stukken zijn overigens tijdens de raadsvergadering van 14-02-2019 namens het college toegezegd door de wethouder. 2. Wij zien tevens graag alle subsidieaanvragen voor EK wielrennen bij het ministerie van VWS tegemoet en tevens de beantwoording door het ministerie van VWS. Wij komen graag in het bezit van alle correspondentie met het ministerie van VWS omtrent het EK Wielrennen. 3. Wat is de reden dat u het advies van de Sportraad niet ter beschikking heeft gesteld van de Raad? 4. Wat is de stand van zaken voor wat betreft Sponsoring. Welke bedragen heeft u ontvangen dan wel toegezegd gekregen en van welke bedrijven en/of organisaties. Zowel in natura als in pecunia? 5. Hoeveel van de totaal ingerekende baten zijn inmiddels gerealiseerd? 6. Wat zijn de kosten die door Alkmaar Sport zijn/worden gemaakt voor dit EK? 7. Wat zijn de kosten die door Stadswerk 072 zijn/ worden gemaakt voor dit EK? 8. Wat zijn de personele kosten die de gemeente maakt voor dit EK? 9. Wat is naar schatting de inkomstenderving voor Parkeren, nu zowel garages als straatplekken gedurende een aantal dagen niet gebruikt kunnen worden. 10. Hoeveel kosten heeft Overal (voorheen Connexxion) extra gemaakt voor het aanpassen van de dienstregeling? 11. Waar baseert het college de uitspraak op dat er sprake is van 10.000 extra hotelovernachtingen? Dit terwijl Alkmaar (https://www.alkmaarprachtstad.nl/overnachten) met alle overnachtings- mogelijkheden bij elkaar opgeteld niet verder komt dan 1.500 tot 2.000 bedden, die ook nog eens deels of grotendeels zijn bezet door het reguliere zomertoerisme. Met vriendelijke groet, Jan Hoekzema Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

EK Wielrennen 2019; het zal een ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 31-07-2019 14:28

EK Wielrennen 2019; het zal een spannende wedstrijd worden! De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft in februari van dit jaar niet ingestemd met de Europese Kampioenschappen Wielrennen: niet omdat evenementen niet leuk zijn, maar OPA vindt het gewoon te duur. 1 miljoen Alkmaars geld erin steken gaat OPA te ver. Daarvoor kan je een heleboel andere mooie dingen doen. De landelijke sportraad is niet positief over het evenement. Cijfer 4,7. Zo vond zij de kwaliteit van de side-events niet voldoende, onderzoek naar maatschappelijk draagvlak ontbrak en de begroting van totaal 1,7 miljoen steunt voor 93 procent op overheidsgeld. Aldus de landelijke sportraad. OPA heeft aan het college vragen gesteld over de financiën en over de informatievoorziening aan ondernemers in binnenstad. Bij OPA komen signalen binnen dat ondernemers niet voldoende geïnformeerd zouden zijn. Antwoord van het college was helder: ‘de ondernemers zijn zeer goed geïnformeerd’. Over de financiën kreeg OPA via de krant antwoord: ‘de begroting is sluitend’. De burgemeester en daarna de woordvoerder hebben dat bevestigd zonder daarbij te vermelden waar de bedragen vandaan komen. ‘Wij hebben die informatie opgevraagd, want wij willen er echt zeker van kunnen zijn dat de Alkmaarse belastingbetaler niet nog meer dan dat miljoen moet bijdragen’, aldus fractieleider Victor Kloos. En nu maakt Alkmaar zich op voor het EK-wielrennen 2019 Hoewel wij zelf dus geen voorstander van dit dure evenement zijn, hopen wij dat u ervan kunt genieten. Wij gaan ervan uit dat de ondernemers, ook in de binnenstad, hun werk kunnen blijven doen en juist meer klanten krijgen. Het zou leuk zijn als zij juist een graantje mee kunnen pikken. Kloos: ‘Na het EK spreken we elkaar weer. Of het gaaf is geweest, hoe de ondernemers en bewoners het hebben ervaren en natuurlijk over de centjes’. http://opa-alkmaar.nl/nieuws/ #EKwielrennen2019

https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 22-07-2019 10:11

https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60043364-waarom-durfal-alkmaar-geen-topsubsidie-krijgt-voor-ek-wielrennen

VICTOR’S BLOG: ‘Ik schrok me ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 21-07-2019 18:02

VICTOR’S BLOG: ‘Ik schrok me rot’; VERNIETIGEND RAPPORT NEDERLANDSE SPORTRAAD OVER EK-WIELRENNEN Weer heerlijk in Limburg een paar dagen er tussenuit. Wandelingen maken door het mooie Limburgse heuvellandschap, af en toe ingehaald worden door een groepje wielrenners. Even opsteken bij een kasteel waar je nog mee kan genieten van een trouwerij. De wielrenners doen mij aan Alkmaar denken waar het EK wielrennen wordt georganiseerd. Dat is wel een overeenkomst met Zuid Limburg waar het WK Wielrennen in 2012 werd georganiseerd. Kosten 8 miljoen. Zeer veel gedoe over geweest, destijds. Ook niet zo gek eigenlijk. Uit landelijke cijfers blijkt (meting 2014) dat Nederlanders graag zien dat gemeenten investeren in sport(-verenigingen), maar dat slechts 3 % van ons wil dat dat geld gaat naar een topsport-evenement. Zou dat in Alkmaar anders zijn? Na het wandelen toch maar eens gaan zoeken naar de reden waarom de subsidie voor het EK- Wielrennen in Alkmaar is afgewezen. Limburg kreeg die destijds wel. Een rapport gevonden van de Landelijke Sportraad. Dat is het adviesorgaan van het ministerie. Die beoordeelt de aanvragen op basis van een zestal, vaste criteria. En daar rolt dan een eindcijfer uit. Alkmaar krijgt een dikke onvoldoende voor de aanvraag namelijk een 4,7! Hoe is dat nou mogelijk? Enkele citaten: Criterium 1: Planomschrijving. ‘De financiële onderbouwing is onvoldoende, er ontbreekt een onderbouwing van bedragen’. ‘De lessons learned van de voorgaande EK’s ontbreken’. ‘Deze bijdrage van bedrijfsleven nog onduidelijk en onzeker’. Cijfer: 3,4 /10 Criterium 2: Sportontwikkeling. ‘Het evenement draagt bij aan sportbeleving. Het kan overal goed gevolgd worden. De bijdrage aan populariteit sport is een onzeker punt, onzeker welke en hoeveel toppers er aan de start staan’. Cijfer: 7,8/10 Criterium 3: Maatschappelijke impact. ‘Draagvlak onder bevolking is niet beschreven -alleen bestuurlijk draagvlak. Er is geen draagvlakmeting beschikbaar, het argument is hiervoor tijdsdruk’. ‘Side events is gebaseerd op het reguliere sportaanbod van Alkmaar. Niet duidelijk wat er additioneel is. Bijv. side-events worden opgehangen aan gezondheid en vitaliteit, maar er wordt niet beschreven hoe hier precies op ingezet wordt’. Cijfer: 2,6/10 Criterium 4: Media exposure. ‘EBU geeft rechten aan haar partners voor uitzendingen, maar verplicht niet tot uitzending. Dit onderdeel is kwetsbaar.’ ‘Aandacht voor EK kan in gedrang komen, er zijn veel sportevenementen in die tijd’. ‘Er ontbreekt een duidelijk communicatieplan’. Cijfer: 2,2/10 Criterium 5: Holland Promotie. ‘Het evenement is vrij toegankelijk en het is een groot parcours dat door verschillende gebieden loopt’. ‘De begroting gaat uit van 93 procent overheids- middelen hiermee is verhouding publiek- privaat geld compleet uit balans’. ‘Niet alle bedragen lijken te kloppen. Kostenefficiëntie lijkt in gevaar vanwege tijdsdruk’. Cijfer: 6,2/10 Criterium 6: Visie van Bond, Provincie etc. ‘De basis van deze aanvraag ligt bij het bereiken van door de gemeente gestelde doelen. De provincie is niet aangehaakt. Vanwege spreiding over een groot gebied van het evenement is dit een gemiste kans’. Cijfer: 5,3/10 Tot zover enkele citaten uit het rapport van de Sportraad. De rode draad in het rapport is haastige spoed, het financieel risico voor de gemeente en het feit dat geen tijd en moeite is genomen voor maatschappelijk draagvlak. Dit EK-evenement lijkt toch vooral een bestuurlijke hobby. In het rapport staat geen woord Spaans. Oordeel zelf: https://www.nederlandse-sportraad.nl/binaries/nederlandse-sportraad/documenten/adviezen/2019/07/04/beoordeling-ek-wielrennen-alkmaar-2019/Beoordeling+EK+wielrennen+Alkmaar+2019.pdf Wandelen in Limburg zit er weer op. Tijd om in te pakken. Victor Kloos

LEKKE BAND VOOR EK-WIELRENNEN; GEEN ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) VVD Alkmaar 12-07-2019 15:28

LEKKE BAND VOOR EK-WIELRENNEN; GEEN HAAGSE SUBSIDIE ONDANKS VVD LOBBY Inmiddels is duidelijk dat Den Haag de Alkmaarse subsidieaanvraag voor het EK-sportevenement niet toekent. Volgens het ministerie is het EK wielrennen een B-evenement. Het Alkmaarse ‘VVD tot en met GroenLinks’ college heeft het evenement met succes in de raad verdedigd. Het evenement zou een enorme exposure hebben, een uitstraling voor de stad, hetgeen de investering van 1 miljoen meer dan waard zou zijn. Volgens Den Haag is er onvoldoende argumentatie om het een evenement te labelen met een ‘topkwalificatie’. In de raadsbijlage wordt naast het bedrag dat de gemeente moet investeren, zijnde bijna 1 miljoen ook een bedrag genoemd van ruim 1 miljoen aan binnen te halen subsidies. Daarbij wordt de subsidie van het ministerie van sport een risico genoemd. OPA verwacht al lang dat de kosten hoger uitvallen voor de gemeente. We zijn zeer verbaasd dat de lobby niet heeft gewerkt. De Haagse partijen in de raad en college zeggen altijd dat zij een streepje voor hebben omdat hun gelijknamige partijen de dienst uitmaken. De Alkmaarse VVD heeft de sportwethouder, een Alkmaars VVD-kamerlid dat sport in zijn portefeuille heeft en last but not least: de minister is van de VVD. OPA houdt van resultaten maar deze lobby heeft niet gewerkt, en dat kost onze inwoners erg veel geld. Fractievoorzitter Kloos stelt namens de fractie de volgende vragen in het kader van art 42 RvO: 1. Wat heeft het college voor concrete activiteiten ondernomen om de subsidie uit Den Haag binnen te halen? Wat heeft u concreet voor actie ondernomen richting ‘ons’ Alkmaarse kamerlid? 2. Hoe denkt u de te verwachten subsidies -ingerekend voor ruim 1 miljoen- nu binnen te halen? 3. Welke stad heeft vanuit Den Haag wel eens subsidie ontvangen voor het houden van EK wielrennen? 4. Kunt u een verklaring geven waarom het ministerie zo’n andere kijk op uw evenement heeft dan u zelf? Zo ja, wat is deze verklaring? 5. Op basis waarvan heeft u ingeschat dat deze subsidie wel zou worden toegekend?

https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 13-02-2019 10:14

https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60035749-opa-zet-rem-op-plannen-ek-wielrennen-te-duur-feestje