Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

Petitie “geen gratis geld voor grote bedrijven” meer dan 100.000 keer ondertekend | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-05-2020 00:00

De oproep van GroenLinks om grote bedrijven die financiële nood hebben geen gift maar een lening te geven, krijgt veel ondersteuning in de samenleving. Een petitie hiervoor is inmiddels meer dan 100.000 keer ondertekend. “De rekening van de steun kan niet bij de burger worden gelegd. Deze 100.000 mensen roepen het kabinet op hieraan gehoor te geven”, zegt GroenLinks-partijleider Jesse Klaver.

Deze week presenteert het kabinet naar verwachting het nieuwe steunpakket voor bedrijven, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het is GroenLinks een doorn in het oog dat grote ondernemingen die geen winstbelasting betalen in Nederland in het huidige pakket  “gratis” staatssteun krijgen.

“Multinationals als booking.com keerden jarenlang hun winsten uit aan aandeelhouders, en hebben nu geen reserves om hun medewerkers te behouden. Grootwinkelbedrijven zoals Pearl, Specsavers en Eye Wish boekten hoge winsten dankzij belastingontwijking en vragen nu overheidssteun aan. Terwijl zij hun marktpositie konden verwerven ten koste van zelfstandige ondernemers, die wel gewoon belasting betalen”, aldus Klaver.   

Het nieuwe steunpakket dat vanaf juni ingaat, moet daarom voorwaarden stellen aan bedrijven, zegt Klaver.

“Geef economische steun waar die nodig is. De familiebedrijven. De caféhouder. De kapper. Het poppodium. De bedrijven die belangrijk zijn voor de toekomst van onze samenleving. Maar als een multinational aanklopt bij de overheid, dan moet helder zijn: er is steun, maar dat is geen gift, dat is een lening.”

Verder wil GroenLinks dat bedrijven voor deze overheidslening voldoen aan sociale- en duurzaamheidseisen, zoals het aanpakken van bonussen en werk maken van verduurzaming en alles op alles zetten om ontslag van personeel te voorkomen. Het geleende bedrag wordt terugbetaald als er in betere tijden weer winst wordt gemaakt.

Crisisinkomen voor mensen die inkomen plots zien wegvallen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-03-2020 00:00

Het kabinet heeft vanavond een grootschalig noodpakket aangekondigd met maatregelen om te voorkomen dat mensen in grote financiele problemen  komen door de Corona-crisis. Dat is nodig omdat horeca en andere bedrijven noodgedwongen de deuren dicht houden en evenementen zijn gecancelled.

Om te zorgen dat mensen niet ontslagen worden en hun inkomen verliezen gaat de overheid tot 90% van het salaris vergoeden aan bedrijven die in de problemen komen. Dit noodfonds moet ook voor oproepkrachten met een 0-urencontract een oplossing bieden. Voor ZZP’ers die plots geen opdrachten meer hebben worden de regels voor de bijstand versoepeld zodat mensen snel inkomensondersteuning krijgen als dat nodig is, en niet eerst hun spaargeld op hoeven te maken.

Jesse Klaver: “Dit is een heel belangrijk besluit. Terwijl de helden in de zorg dag en nacht aan het werk zijn, zijn er ook mensen die hun werk en hun inkomen plots totaal zien wegvallen. In deze crisis moeten we solidair zijn met elkaar en deze mensen ondersteunen.  De overheid zorgt ervoor dat salarissen worden doorbetaald en ook zzp’ers inkomen krijgen.”

Het is belangrijk dat de maatregelen zo snel mogelijk in werking treden zodat mensen die acuut in de problemen zitten worden geholpen. Vertrouwen in mensen moet centraal staan, benadrukt GroenLinks.

Klaver: “In de uitwerking en bij de uitvoering van deze maatregelen moet het kabinet goed oog houden voor mensen die alsnog in financiële nood dreigen te raken. Iedereen die door de coronacrisis in de knel komt verdient onze steun. Solidariteit staat voorop.”

Corona bestrijden we samen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 13-03-2020 00:00

De maatregelen om de corona-pandemie in te dammen zijn zwaar, maar noodzakelijk. In deze crisis is de belangrijkste oproep aan ons allen die van solidariteit. Het is mooi en bewonderenswaardig dat zoveel mensen in Nederland de richtlijnen opvolgen, en bijdragen aan het bestrijden van deze crisis. Niet alleen omwille van henzelf, maar vooral ook ter bescherming van anderen.

Dat zegt partijleider Jesse Klaver naar aanleiding van de maatregelen die zijn afgekondigd in de strijd tegen corona.

“Deze periode vraagt veel van iedereen. Het is een periode van angst en van zorgen. Van groot leed voor mensen die ernstig ziek worden, mensen die naasten verliezen. En van duizenden kleine tragedies: bruiloften die niet door kunnen gaan. Begrafenissen waarin we elkaar niet de troost kunnen bieden die we zouden willen geven. Kinderen die hun verjaardagsfeestje niet kunnen vieren. We komen hier bovenop, als we elkaar steunen en oog houden voor elkaar.”

Solidariteit Het Covid-19 virus dat corona veroorzaakt heeft de hele wereld in een crisis gebracht. Ook ons land is zwaar getroffen. De crisis en de maatregelen hebben impact op ieders leven. Maar vooral ouderen en mensen met een slechte gezondheid lopen het grootste risico om ernstig ziek te worden.

“De zwaksten in de samenleving worden het meest geraakt door dit virus. Deze crisis vraagt om solidariteit. Solidariteit van jongeren naar ouderen. Solidariteit met onze chronisch zieken. En solidariteit met andere landen, die ook zwaar getroffen zijn door dit virus.”

Corina heeft niet alleen een impact op de volksgezondheid. Ook de economische gevolgen zijn  enorm. Want dit betekent ook een terugval in inkomsten en in werkgelegenheid. Kleinere bedrijven met weinig vet op de botten worden als eerste hard geraakt. En ook veel zzp-ers, flexwerkers, mensen met nul-urencontracten zitten ineens zonder inkomsten. Voor mensen in de culturele sector - kunstenaars, makers en musici - worden optredens, tournees en exposities afgezegd.

Oog voor economische gevolgen “Het kabinet roepen wij op: zorg voor economische solidariteit. Heel goed dat het voorstel van D66 en GroenLinks voor een steunfonds voor de culturele sector wordt uitgevoerd. Maar kijk ook naar andere sectoren en onderzoek de mogelijkheid om deeltijd WW uit te breiden”

Met name is het belangrijk om oog te hebben voor de mensen in de publieke sector: zorgverleners, de agenten, leraren en alle andere mensen die in deze sectoren werken, zoals assistenten en schoonmakers. Zij zijn onontbeerlijk om deze crisis te boven te komen.

Lof en waardering  “Deze crisis maakt pijnlijk duidelijk op wie de samenleving draait, op welke beroepsgroepen de premier een extra beroep moet doen. Het zijn al die mensen die werken in de zorg. En leraren en leraressen. Het zijn de mensen die werken in sectoren waar jarenlang enorm op bezuinigd is, maar die er nu voor ons zijn. We moeten ervoor zorgen dat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen doen en hen ondersteunen waar mogelijk is. Zij verdienen alle lof en waardering voor het werk dat zij doen.”