Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

3 documenten

Perspectief op de toekomst: Een nieuwe aanpak tegen armoede | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 11-03-2020 00:00

Het is een bekend en verdrietig gegeven: één op de zes kinderen in Groningen groeit op in armoede. Dit kan betekenen dat je zonder ontbijt naar school gaat, niet op vakantie of muziekles kunt en je ouders veel zorgen hebben over geld. Het kan ook betekenen dat je je minder goed kunt ontwikkelen, waardoor je zelf, op latere leeftijd, óók weer met armoede te maken kunt krijgen. Zo blijft armoede zich herhalen en groeit de ongelijkheid verder. Voor GroenLinks is deze vicieuze cirkel onacceptabel. Daarom is er een systeemverandering nodig.

Armoede kent vele, grotere oorzaken. Zo is bijvoorbeeld de arbeidsmarkt veel onzekerder geworden. De lonen zijn de afgelopen tientallen jaren nauwelijks gestegen, terwijl er steeds minder belasting op kapitaal is geheven. Ook verdwijnen er banen door automatisering en digitalisering. Niet iedereen kan dat bijhouden. En armoede is daarmee vooral tot een individueel probleem gemaakt: "Je zult wel niet hard genoeg je best hebben gedaan!" 

Dit zijn grote problemen, waar een gemeente maar beperkte invloed op heeft. Maar onze gemeente is wel het eerste aanspreekpunt voor inwoners die haar hulp nodig hebben. Ze kan bijvoorbeeld erkennen dat armoede een collectief en niet enkel een individueel probleem is. Dit betekent twee dingen, namelijk dat niemand zijn eigen wieg (en kansen) kiest en dat armoede een probleem is dat ons allemaal aan gaat. 

GroenLinks gelooft daarom dat, naast het op andere niveaus bestrijden van de oorzaken, de gevolgen van armoede moeten worden uitgebannen. Dit is met name voor kinderen belangrijk, omdat je zo de kans verkleint dat ze zelf later ook met armoede te maken krijgen (‘armoede-overdracht’). Hiermee doorbreek je een negatieve spiraal. 

In oktober 2019 nam de gehele gemeenteraad het plan Toekomst met perspectief aan, opgesteld door GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen. Dit plan vormt het nieuwe en ambitieuze armoedebeleid van de gemeente Groningen tot en met 2022. 

De belangrijkste drie kenmerken van het plan zien er zo uit: 

Focus op voorzieningen die de kans op ‘armoede-overdracht’ verkleinen. Oftewel: je wilt inzetten op voorzieningen die zorgen dat kinderen die nu in armoede opgroeien hier zo min mogelijk last van hebben. Alle kinderen dezelfde kansen. Hierdoor lopen zij minder risico later zelf ook met armoede te maken te krijgen.  Betrekken van samenleving. Armoede is een enorm probleem, dat de hele samenleving aangaat. Zo wil de gemeente maatschappelijke partners aanmoedigen sommige voorzieningen over te nemen, of andere voorzieningen op te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het geven van kortingen bij bioscoop- of museumbezoeken, bij fietsenmakers en het aanjagen en ondersteunen van sociale ondernemingen. Ook kennisinstellingen kunnen nog nauwer betrokken worden bij het armoedebeleid, omdat zij veel expertise in huis hebben. De gemeente doet dit onder de campagne ‘Omarm Groningen’.  Cultuurverandering in hulpverlening gemeente. Hulpverleners moeten meer vrijheid krijgen, bijvoorbeeld met een maatwerkbudget waarmee ze snel kunnen helpen, zonder dat er talloze regels in de weg zitten. Daarnaast kunnen ervaringsdeskundigen veel betekenen voor de gemeente. Zij weten als geen ander waar mensen echt behoefte aan hebben. En armoedebeleid moet overal in de gemeentelijke organisatie zitten. Vanuit bijvoorbeeld cultuur en sport moet ook bedacht worden hoe je dit toegankelijk houdt voor Groningers met een smalle beurs. 

Er wordt dus vooral ingezet op voorzieningen waar kinderen en jongvolwassenen van ‘groeien’, iets dat ze voor de rest van hun leven bij zich zullen dragen. Denk aan extra onderwijsondersteuning, coaching en hulp bij actief meedoen aan de samenleving. Maar ook het tegengaan van energiearmoede, waar GroenLinks extra geld voor heeft vrijgemaakt, is structureel van aard.  

Het betekent echter ook dat voorzieningen die hier niet aan bijdragen zullen stoppen. Zo stopt de gemeente met de jaarlijkse kleding- en speelgoedbonnen, omdat dit relatief duur is en vooral een verlichtend en geen structureel karakter heeft. Ook gaat de gemeente zo gericht mogelijk te werk, waardoor sommige voorzieningen niet meer algemeen beschikbaar zijn, maar pas nadat is gekeken of mensen er echt iets aan hebben. 

De focus van dit plan ligt dus op kinderen, jongvolwassenen en gezinnen en minder op andere groepen, zoals alleenstaanden. Deze inwoners worden natuurlijk niet in de steek gelaten, maar het tegengaan van kinderarmoede heeft wel prioriteit. Ook ziet GroenLinks erop toe dat de gemeente goed blijft communiceren, zodat inwoners die op de gemeente rekenen weten waar ze aan toe zijn. En ten slotte blijven we nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van dit plan, omdat armoede niet van de ene op de andere dag verdwenen zal zijn. Maar we moeten er wel alles aan doen die dag zo snel mogelijk dichterbij te brengen.

Rianne Vos Een goed bestaan voor ...

PvdA PvdA Groningen 02-11-2018 18:53

Rianne Vos Een goed bestaan voor iedereen! Wij willen een sociale samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wij zetten ons in voor gelijke kansen, voldoende werkgelegenheid, eerlijke lonen, goede zorg en betaalbaar wonen. Ook in het Westerkwartier komt nog altijd armoede voor. Voedselbanken voor mensen met te lage inkomens zijn nog steeds nodig. Daarom pleit de Partij van de Arbeid voor solidair armoedebeleid waarbij we specifiek aandacht vragen voor kinderen die opgroeien in armoede.

Noorderhaven blijft vrijhaven | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 22-02-2018 00:00

GroenLinks wil dat de Noorderhaven haar unieke karakter behoudt en een vrijhaven blijft. De situatie is jarenlang op zijn beloop gelaten, waardoor er in de haven nu, in strijd met de regels, ook schepen liggen die niet kunnen varen. Voor deze ‘drijvende bouwwerken’ zal een andere oplossing gevonden moeten worden.

GroenLinks woordvoerder Petra Brouwer riep op daarbij zorgvuldig te werk te gaan. “Wat in jaren is gegroeid kun je niet van vandaag op morgen wegpoetsen. Er zal maatwerk nodig zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden per schip,” volgens Brouwer. Het college kreeg de boodschap mee om met een inventarisatie en handhavingsplan naar de gemeenteraad terug te komen voordat welke maatregel dan ook wordt genomen.

Kinderopvang voor alle kinderen“Dit is een historisch besluit,” vond het college en een grote meerderheid van de gemeenteraad gaf het stadsbestuur daarin gelijk. Vanaf het nieuwe schooljaar krijgen alle kinderen tot en met hun vierde jaar recht op 16 uur kinderopvang. Kinderen van ouders die tot nu toe geen gebruik maakten van de kinderopvang vanwege de hoge kosten krijgen hiermee betere kansen. GroenLinks raadslid Glimina Chakor toonde zich enthousiast: “Er zijn kinderen uit gezinnen waar nauwelijks Nederlands wordt gesproken die als ze naar school gaan met een enorme taalachterstand binnenkomen. Dat kunnen we nu tackelen door dit in te zetten. Kinderen verdienen zo’n kans.”