Onlangs werd het nieuwe Centrumplan Oost (CPO) gepresenteerd in een bijeenkomst van de projectontwikkelaar en de gemeente.

PvdA-GroenLinks vind het plan op een aantal punten sterk verbeterd ten opzichte van de eerdere plannen van 2 jaar geleden.

Belangrijk is voor ons dat er minder winkelmeters komen en meer dan 20 extra appartementen in het plan zijn opgenomen. In totaal zullen er straks 88 appartementen zijn die aan de binnenzijde van het nieuwe complex ook een mooie binnentuin krijgen. Qua uiterlijk sluit de architectuur mooi aan bij het Centrumplan West waardoor er een eenheid in het centrum komt. Qua bewoning van de appartementen vindt PvdA – GroenLinks het van belang dat er een meer diverse samenstelling komt dan in het plan West waarbij ook jongeren en starters op de woningmarkt meer kans krijgen om in Vught te blijven wonen.

Hoewel het proces van totstandkoming van de aanpassing van het CPO met de omwonenden qua communicatie niet goed is verlopen kunnen we wel constateren dat aan de belangrijkste wensen van met name de bewoners aan het Ploegveld tegemoet is gekomen. Het laden-lossen van de winkels is volledig verhuist naar de achterkant en er komt 10 meter meer ruimte tussen de huizen en de winkels op de begane grond waardoor er een breed wandelpad ontstaat in plaats van de huidige steeg. Ook qua parkeren van de auto’s op het plein zijn er goede aanpassingen gedaan op basis van de zorgen van de bewoners.

Een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma was het voorkómen van gevaarlijk achteruit rijden van vrachtwagens bij het bevoorradingshofje bij de Raadhuisstraat. In het nieuwe plan is dit nu opgelost en worden de vrachtwagens inpandig geladen en gelost (minder overlast) en rijden zij vooruit weer het hofje uit. Dat betekent wel dat de Raadhuisstraat belast gaat worden met extra verkeer in het kader van de bevoorrading of het verwijderen van het afval. De bewoners hebben onder meer gevraagd om een helder inzicht in het aantal verkeersbewegingen in de Raadhuisstraat. Wij ondersteunen dat verzoek en vinden dat de gemeente met de projectontwikkelaar, winkels en bewoners om de tafel moet om te bespreken hoe de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zo hebben we als PvdA GroenLinks de suggestie gedaan om met de winkeliers gezamenlijke afspraken te maken over het verwijderen van het bedrijfsafval zodat er minder verkeersbewegingen komen van vrachtwagens. Ook moet er gekeken worden naar het spreiden van de bevoorrading.

Tenslotte roepen wij de projectontwikkelaar en de gemeente op om de werkgroep Toegankelijk Vught goed te betrekken bij de verdere invulling van de plannen. Hun belangrijkste verzoek is het om een openbaar rolstoel-toegankelijk toilet te hebben in het centrum. De ontwikkeling van het CPO is de laatste kans daartoe. In het kader van een Inclusieve gemeente is PvdA-GroenLinks van mening dat dit CPO een mooie kans is om die wens te realiseren hetzij op een aparte locatie in de openbare ruimte maar bij voorkeur meegenomen in de planontwikkeling.